Элективті пәндер каталогыжүктеу 2.29 Mb.
Pdf просмотр
бет20/62
Дата24.12.2016
өлшемі2.29 Mb.
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   62

Пән оқытушысы1. Жолдасов С.  

                             2. Наримов Ш. 

 

39. Сызықты алгебраның қосымша тараулары, коды - SAKT 4302,  7-

семестр, 3 кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Оқушылар  түрлі  теңдеулерді  шешудің  жолдарын  және 

оларды есептерді шешуге қолдану мүмкіншіліктеріне ие болады Пререквизиттер: Аналитикалық геометрия 

Постреквизиттер: Дифференциалдық геометрия және топология. 

Пәннің  мақсаты:    Алгебра  пәнін  оқытуда  осы  пәнге  қосымша  жаңа 

ұғымдарды  енгізу  арқылы  оның  кӛлемін  кеңейтуге  болады,  осы  мақсатта 

алгебралық теңдеулер мен трацентдентті функциялар туралы жалпы теориялар 

осы курсқа енгізілген.  Қысқаша  мазмҧны:  Трацентдентті  және  алгебралық  теңдеулердің 

шешімін табудың табудың жалпы адістері кӛрсетілген. Пән оқытушысы: 1. Жолдасов С.  

                             2. Наримов Ш. 

 

40. Сандық әдістер, коды -SA 4306,  7-семестр, 3 кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Сандық  әдістерді  программалау,  есептерді  шешу  және 

алынған нәтижелерді талдауды білу керек. Пререквизиттер: Математикалық талдау 

Постреквизиттер: Жоқ 

Пәннің  мақсаты:  Сандық  әдістерді  программалау,  есептерді  шешу  және 

алынған нәтижелерді талдауды үйретеді Қысқаша  мазмҧны:  Сызықты  теңдеулер  жүйесін  шешу  сандық  әдістері. 

Трансценденттік  және  алгебралық  теңдеулерді  сандық  шешу.  Функцияларды 

интерполяциялау.  Математикалық  талдау  есептерін  шешудің  сандық  әдістері. 

Сандық  дифференциалдау  және  интегралдау.  Қарапайым  дифференциалдық 

теңдеулерді  сандық  шешудің  әдістері.  Айырымдық  схеманың  элементтер 

теориясы. Дербес туындылы теңдеулерді шешу.  Пән оқытушысы: 1. Рузыбаев А. 

                             2. Сарайбаев М. 

 

 


 

 

145  

41.  Компьютермен  моделдеу  негіздері,  коды-  KMN  3213,    6-семестр,  3 

кредит 

Қҧзыреттілігі:  Білімі  мен  дағдысын  іс-тјжірибеде  пайда-лану,  теориялық 

мјселелер  мен  есеп-терді  талдауда  мате-матикалық  жјне  алгоритмдік  модель-

деу јдістерінің болуы.  

Пререквизиттер: Жоқ 

Постреквизиттер: Жоқ. 

Пәннің  мақсаты:  Кездейсоқ  заңдылықтарды  және  имитациялық 

модельдеуді үйретеді. Қысқаша  мазмҧны:  Жалған 

кездейсоқ  шамаларды,  кездейсоқ 

оқиғаларды,  үздіксіз  кездейсоқ  шамаларды,  дискрет  кездейсоқ  шамаларды 

моделдеу.  Кӛп  ӛлшемді  кездейсоқ  шамаларды,  оқиғалар  ағынын  моделдеу, 

үлестіру  заңдарын  ұқсастыру.  Имитациялық  модельдеуді  ұйымдастыру. 

Кӛпшілікке  қызмет  кӛрсету  жүйелерін,  агрегатив  жүйелерді  ресурстарды 

үлестіру жүйелерін, күрделі жүйелерді модельдеу 

Пән оқытушысы: 1. Рузыбаев А. 

                             2. Сарайбаев М. 

 

42. Ақпараттық технология, коды- АT 3307,  7-семестр, 3 кредит 

Қҧзыреттілігі:  Ақпараттық  технология  әдістерін  және  мүмкіншіліктерін 

үйрету                  Пререквизиттер: Компьютерлік желілер 

Постреквизиттер: Жоқ  

Пәннің 

мақсаты: 

Ақпараттық 

технология 

әдістерін 

және 

мүмкіншіліктерін үйрету.   Қысқаша  мазмҧны:  Ақпараттық  технология  World  Wide  Web.  Web  – 

құжаттардағы  ақпараттарды  ұйымдастыру  тәсілдерін  үйрету.  AIFF  дыбыстық 

файлдарын  түрлендіру  форматы.    HTML  тілінде  жаңа  құжат  құру. 

Компьютерлік серверлер, олардың классификациясы.  Пән оқытушысы: 1. Алипбаев Т. 

                            2. Сарайбаев М. 

 

43.  Сҧлба  техникасының  негіздері,  коды  -  STN  4307,    6-семестр,  3 

кредит. 

Қҧзыреттілігі: 

Программалаудың 

әдістерін 

және 


қолданбалы 

бағдарламалармен жұмыс жасауды машықтандыру   Пререквизиттер: Информатика 

Постреквизиттер:  Информатика,  ақпараттық  технологиялар  және 

телекоммуникация жүйесі. Пәннің  мақсаты:  Программалаудың  әдістерін  және  қолданбалы 

бағдарламалармен жұмыс жасауды машықтандыру. Қысқаша  мазмҧны:  Пән  программалаудың  практикалық  дағдысын 

оқытады:  алгоритмнің  зерттелуі,  программалаудың  негізгі  технологиялық 

ұстанымдарын, программалаудың  құрылымды және модульдік бағдарламасын, 


 

 

146  

практика  жүзінде  Паскаль  тілінде  жүргізіледі.  Студент  пәнді  зерттеу 

нәтижесінде 

жаңа 


дағдылар 

қалыптасып 

бағдарламаның 

бастапқы 

технологиясын үйренеді. 

Пән оқытушысы: 1. Алипбаев Т. 

                             2. Сарайбаев М. 

 

44.  Математика  тарихы  және  методологиясы,  коды  -  МТМ  4308,    6-

семестр, 3 кредит. 

Қҧзыреттілігі: Математика тарихы жалпы адамзат мәдениетінің бір бӛлігі 

болып табылады. Математика тарихы математиканың мың жылдар бойы қалай 

дамығанын 

кӛрсетеді.  Ол  адамдардың  қалай  санап  үйренгенін  және  арифметика 

әдісінің біртіндеп қалай оянғанын айтады. Ол адамзаттың ақыл  – парасатының 

ұлы табыстарының бірі – орынды санау жүйесі пайда болғанша қандай азапты  

жолдан ӛткенін оқытады.Математика тарихы қазіргі математиканың дамуының 

басты  шарты.    Ол  ғылыми  методология  негізі  және  ойлау  процесін  талдаудың  

маңызды қайнар кӛздерінің бірі болып табылады. 

Постреквизиттер: Элементар математика, Математикалық талдау.      

Постреквизиттер: Ғылыми ақпараттарды іздеу әдістемесі. 

Пәннің  мақсаты:  Математика  және  басқа  кез-келген  ғылымның 

тарихымен 

оқушыларды 

таныстыру, 

оларды 

адамгершілікке және 

елжаңдылыққа  тәрбиелеу.  Студенттерге  математика  тарихынан  деректер  беру,  

математика 

ғылымдарының 

қалыптасу 

жолдары 


сипатталып,даму 

заңдылықтарын зертту.  Қысқаша мазмҧны: Математиканың дамуындағы ғылым тарихының рӛлі. 

Математика  тарихы        саласындағы    шығармашылық  .  Математика  тарихын 

оқыту процесінде қолдану. 

Математика классиктері. Математика классиктерінің шығармашылығы.                                                                                       Пән оқытушысы: 1. Жаңабаев Ж. 

                             2. Байжұманов   

45. Математиканың бастауыш курсының негіздері, коды MBKN 4308,  

6-семестр, 3 кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Пән  бастауыш  қурс  математикасында  қарастырылатын 

негізгі  ұғымдарға  теориялық  негіздеме  жасалған.  Пәнде  теориялық 

материалмен бірге практикалық тапсырмаларда қарастырылған.  

Пререквизиттер: Элементар математикаМатематикалық талдау. 

Постреквизиттер: Ғылыми ақпараттарды іздеу әдістемесі.  

Пәннің  мақсаты:  Математиканың  бастауыш  курсының  ӛзекті  мәселесі 

теріс  емес  бүтін  сандар,  олармен  жүргізілетін  амалдар,  шамалар  және  оларды 

ӛлшеу  болып  табылады.Осыған  байланысты  курста  теріс  емес  бүтін  сандар 

оларға  қолданылатын  амалдарды,  осы  амалдардың  қасиеттері  мен  заңдарын 

оқытып үйрету басты орын алады.   


 

 

147  

Қысқаша 

мазмҧны: 

Математикалық 

ұғымдар. 

Математикалық 

сӛйлемдер.  Жиындар  және  оларға  қолданылатын  амалдар.  Қатыстар  және 

сәйкестіктер. Тақырыптық есептер және оларды шешу. 

Сан  ұғымы.  Теріс  емес  бүтін  сандарға  қолданылатын  амалдар.  Шамалар 

және оларды ӛлшеу.  Пән оқытушысы: 1. Жаңабаев Ж. 

                            2. Байжұманов  

 

46. Ғылыми-техникалық ақпараттарды іздеу әдістемес, коды - GTAIA 

4309,  6-семестр, 3 кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Ақпараттар  технологиясының  дамыған  қазіргі  дәуірінде 

ғылыми, 


ғылыми-техникалық, 

ғылыми-педагогикалық 

ақпараттарды 

іздеу,жинақтау,  жүйеге  салу,  ғылыми  ізденістердің,  педагогикалық  іс-

әрекеттердің теориялық негіздерін практикада қолдау әдістері 

Пререквизиттер: Элементар математика, Математикалық талдау 

Постреквизиттер: Математика тарихы және методологиясы 

Пәннің  мақсаты:    «Ғылыми-техникалық  ақпараттарды  іздеу  әдістемесі» 

курсының  мақсаты  –  студенттерге  ―Ғылыми  -  техникалық  ақпараттарды  іздеу 

әдістемесі‖  пәнінің  түп  мазмұндарын  меңгерту.  Бұл  пәнде  математикалық 

заңдылықтарға,  принцип  ережелерге,  тұжырым  қорытындыларына    ерекше 

назар аударылады. 

Қысқаша  мазмҧны:  Қазақстан        Республикасы        жоғарғы        мектеп    

орнындағы студенттердің ғылыми - педагогикалық жұмыс жүйесі 

Қазақстан  Республикасындағы  жоғарғы  білім  дамытудағы  негізгі 

бағыттары. Ӛмір талабына сай мамандардың қалыптасуына ғылымның тигізетін 

әсері.  Студенттердің  ғылыми  зерттеу  жұмыстарының  ұйымдастыру  және 

әдістемелік  негіздері.  Оқу  процесіндегі  және  бос  уақыттағы  студенттердің 

ғылыми жұмыс формалары мен әдістері 

Пән оқытушысы: 1. Жаңабаев Ж. 

                            2. Шыныбаев М. 

 

47.  Орта  мектепте  алгебралық  және  математикалық  анализ  курсын 

тереңдетіп  оқыту  әдістері,  коды  –  ОMAMAKTOA  4309,    6-семестр,  3 

кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Пән  бастауыш  қурс  математикасында  қарастырылатын 

негізгі  ұғымдарға  теориялық  негіздеме  жасалған.  Пәнде  теориялық 

материалмен бірге практикалық тапсырмаларда қарастырылған. 

Пререквизиттер: Элементар математикаМатематикалық талдау. 

Постреквизиттер: Ғылыми ақпараттарды іздеу әдістемесі 

Пәннің  мақсаты:    Математиканың  бастауыш  курсының  ӛзекті  мәселесі 

теріс  емес  бүтін  сандар,  олармен  жүргізілетін  амалдар,  шамалар  және  оларды 

ӛлшеу  болып  табылады.Осыған  байланысты  курста  теріс  емес  бүтін  сандар 

оларға  қолданылатын  амалдарды,  осы  амалдардың  қасиеттері  мен  заңдарын 

оқытып үйрету басты орын алады. 


 

 

148  

Қысқаша 

мазмҧны: 

Математикалық 

ұғымдар. 

Математикалық 

сӛйлемдер.  Жиындар  және  оларға  қолданылатын  амалдар.  Қатыстар  және 

сәйкестіктер. Тақырыптық есептер және оларды шешу. 

Сан  ұғымы.  Теріс  емес  бүтін  сандарға  қолданылатын  амалдар.  Шамалар 

және оларды ӛлшеу. Пән оқытушысы: 1. Жаңабаев Ж. 

                             2. Шыныбаев М.  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

149  

7. Мамандығы: 5В011000 - Физика  

Академиялық дәрежесі: 5В011000 - Физика мамандығы бойынша 

 білім бакалавары 

 

Жҧмыс оқу жоспары 

       Қазақстан Республикасы Ҥкіметінің 2012 жылғы 23 тамыздағы №1080 

Қаулысымен  бекітілген  «Жоғары  білім  берудің  мемлекеттік  жалпыға 

міндетті  стандарты»  және  ҚР  БҒМ  2013  жылғы  16  тамыздағы  №343 

бҧйрығымен  бекітілген  «Жоғары  және  жоғары  оқу  орнынан кейінгі  білім 

мамандықтары  бойынша  ҥлгілік  оқу  жоспарлары»  негізінде  әзірленіп, 

университеттің  Ғылыми  кеңесінде  (хаттама  №7,  24  маусым  2015  ж.) 

қаралып, университет ректорымен бекітілген.  

 

1-курс 

1-семестр – 19 кредит 

Міндетті компонент - 19 кредит 

Таңдау компоненті - жоқ 

цикл 

код 

пән атауы 

кр  цикл 

код 

пән атауы 

кр 

ЖБП 


KT 

1101 


Қазақстан 

тарихы 


 

ЖБП ShT 

1104 


Шетел 

(ағылшын) тілі  

ЖБП 


K(0)Т 

1105 


Қазақ (орыс) тілі  3 

ЖБП 


Inf 

1106 


Информатика 

ЖБП ETD 

1107 


Экология және 

тұрақты даму 

ЖБП 


TKN 

1108 


Тіршілік 

қауіпсіздігі 

негіздері 

ЖБП Aleu 

1109 


Әлеуметтану 

БП PMK 

1101 


Педагогикалық 

мамандыққа 

кіріспе 2-семестр - 18 кредит Міндетті компонент - 9 кредит 

Таңдау компоненті - 9 кредит 

цикл 

код 

пән атауы 

кр  цикл 

код 

пән атауы 

кр 

ЖБП 


ShT 

1104 


Шетел 

(ағылшын) тілі  

БП 


EFK 1202 

FNZ 1202 

1. Элементар физика курсы 

2. Физиканың негізгі заңдары 

ЖБП 


K(0)Т 

1105 


Қазақ (орыс) тілі  3 

БП 


AGSA 

1204 


AGK 1204 

1. Аналитикалық геометрия 

және сызықты алгебра 

2. Алгебра және геометрия 

курсы БП PAD 

1204 


Психология 

және адам 

дамуы БП M 1206 

MNZ 1206 

1. Механика 

2. Механика. Негізгі заңдары 2-курс 


 

 

150  

3-семестр - 18 кредит 

Міндетті компонент - 10 кредит 

Таңдау компоненті - 8 кредит 

цикл 

код 

пән атауы 

кр  цикл 

код 

пән атауы 

кр 

ЖБП 


KN 

2111 


Экономикалық 

теория негіздері 

БП 


MTIKZh 

2201 


КN 2201 

1. Мемлекеттік тілде іс 

қағаздарын жүргізу 

2. Құжаттану негіздері 

БП 


Ped 

2302 


Педагогика  

БП MF 2204 

DJSM 


2204 

  

1. Молекулалық физика 2. Динамикалық жүйелердің 

сызықтық емес модельдері 

БП 


PAD 

2304 


Психология 

және адам 

дамуы БП EM 2206 

AEShA 


2206 

1. Элементарлық математика 

2. Алгебралық есептерді 

шешу әдістері 

БП 


ZhAFM

G 2306 


Жас ерекшелік 

физиологиясы 

және мектеп 

гигиенасы 

 

  

 

4-семестр – 19 кредит Міндетті компонент – 9 кредит 

Таңдау компоненті – 10 кредит 

цикл 

код 

пән атауы 

кр  цикл 

код 

пән атауы 

кр 

ЖБП 


FiL 

2102 


Философия 

БП Din 2202 

IMT 2202 

1. Дінтану 

2. Ислам мәдениетінің 

тарихы ЖБП Saya 

2103 


Саясаттану 

БП EM 2208 

OT 2208 


1. Электр және магнетизм 

2. Ӛріс теориясы 

ЖБП 


KN 

2410 


Құқық негіздері 

КП KM 2211 

TM 2211 


1. Классикалық механика 

2. Теориялық механика 

БП 


Etn 

2403 


Этнопедагогика 

 ITMS 2201 

GT 2201 


1. Ықтималдықтар теориясы 

мен математикалық 

статистика 

2. Графтар теориясы 3-курс 

5-семестр - 18 кредит 

Міндетті компонент – 2 кредит 

Таңдау компоненті – 16 кредит 

цикл 

код 

пән атауы 

кр  цикл 

код 

пән атауы 

кр 

БП 


KK(О)

Т 3207 


Кәсіби қазақ 

(орыс) тілі 

БП 


SO 3204 

TFUPKU 


3204 

1. Сындарлы оқыту 

2. Оқушылардың оқу 

танымдылық құзіреттілігін 

қалыптастыру технологиясы 

  

 

 БП 

AGSA 


3309 

AGK 3309 

1. Аналитикалық геометрия 

және сызықты алгебра 

2. Алгебра және геометрия 

курсы 


 

  

 

БП Opt 3211 

ON 3211 


1. Оптика 

2. Оптика негіздері  

 

  

 

БП AAYaF 

3212 


AF 3212 

1. Атом және атом 

ядросының физикасы 

2. Атом физикасы 

 

  

 

БП KM 3215 

KTShD 


3215 

1. Кванттық механика 

2. Кванттық теорияның 

шығуы мен дамуы  

 

151  

 

  

 

КП ESAT 

3301 


FEN 3301 

1. Электродинамика және 

САТ 

2. Физика электродинамика негіздері 6-семестр - 18 кредит 

Міндетті компонент – 10 кредит 

Таңдау компоненті – 8 кредит 

цикл 

код 

пән атауы 

кр  цикл 

код 

пән атауы 

кр 

БП 


KBShT 

3208 


Кәсіби 

бағытталған 

шетел тілі 

БП Aba 3202 

Ybr 3202 

1. Абайтану 

2. Ыбырайтану 

БП 


FOA 

3209 


Физиканы оқыту 

әдістемесі 

КП 


ZET 3302 

MET 3302 

1. Заттардың электрондық 

теориясы 

2. Металдардың электрондық 

теориясы 

КП 


TZhTA 

3601 


Тәрбие 

жұмысының 

теориясы мен 

әдістемесі 

  КП 

FKA 3305 

АТ 3305 

1. Физиканың компьютерлік 

әдістері 

2. Ақпараттық технология 

КП 


Ast 

3302 


Астрономия 

  

 

 4-курс 

7-семестр – 18 кредит

 

Міндетті компонент  

Таңдау компоненті – 18 кредит 

цикл 

код 

пән атауы 

кр  цикл 

код 

пән атауы 

кр 

 

  

 

БП SFFKN 

4214 


FKN 4214 

1. Статистикалық физика 

және физикалық кинетика 

негіздері 

2. Физикалық кинетика 

негіздері 

 

 Жоқ 

 

КП FEShA 

4304 


OMFEShA 

4304 


1. Физика есептерін шешу 

әдістемесі  

2. Орта мектепте физика 

есептерін шешу әдістемесі 

 

  

 

КП FKA 4305 

AT 4305 


1. Физиканың компьютерлік 

әдістері  

2. Ақпарат технологиялары 

  

 

 КП 

BTOF 


4307 

KDT 4307 

1. Бір тұтас орта физикасы 

2. Қатты денелер теориясы 

 

  

 

КП Rad 4308 

BE 4308 


1. Радиоэлектроника 

2. Вакуумдық электроника 

 

  

 

КП MFА 4309 

HAFT 


4309 

1. Математикалық физика 

әдістері 

2. Нақты айнымалы 

функциялар теориясы 

 1.

 

Элементар физика курсы, коды-EFK1202, 2-семестр, 4 кредит.  

Қҧзыреттілігі:Табиғаттағы  физикалық  құбылыстар  мен  процестерді 

түсіндіре білу.  Пререквизиттер: Мектеп физика курсы. 

 

 

152  

Постреквизиттер: Жалпы физика. 

Пәннің мақсаты: Студенттерде қазіргі әлемнің физикалық бейнесі туралы 

түсінік пен ұғымдарды қалыптастыру. Каталог: doc
doc -> Қазақстан республикасының білім және ғылым министрлігі ы. Алтынсарин атындағЫ Ұлттық білім беру академиясы
doc -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі ы. Алтынсарин атындағЫ Ұлттық білім беру академиясы
doc -> Гуманитарлық Ғылымдар кәсіби қҰзыреттіліктің негізінде студенттердің Өзіндік әрекет ету дайындығын қалыптастыру
doc -> Бағдарламасы бойынша шығарылып отыр Редакция алқасы
doc -> «Балалардың жазғы демалысын ауылдық кітапханада тиімді ұйымдастыру көздері»
doc -> C m y k газет 2008 жылдың қазан айынан бастап шығады
doc -> Жылдық есебі кафедраның тәрбие жетекшілерінің жұмысы
doc -> №3 (22) 2011 Халел Досмұхамедов атындағы


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   62


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет