Элективті пәндер каталогы


  Қолданбалы  биология  және  топырақтану  негіздері,    коды  -  KBTNжүктеу 2.29 Mb.
Pdf просмотр
бет45/62
Дата24.12.2016
өлшемі2.29 Mb.
1   ...   41   42   43   44   45   46   47   48   ...   62

49.  Қолданбалы  биология  және  топырақтану  негіздері,    коды  -  KBTN 

4305,  7-семестр.   

3 кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Ауылшаруашылық  және  бау-бақша  ӛнімдерін  ӛсіру 

жолдарын меңгереді. Пререквизиттер: Ӛсімдіктер және жануарлар  экологиясы. 

Постреквизиттер: Жоқ. 

Пәннің  мақсаты:  Студенттердің  топырақтың  химиялық  құрамы  және 

құрамында қышқылы бар топырақтар  туралы білімін кеңейту. Қысқаша  мазмҧны:  Топырақтану,  жертану,  агрохимия,  ӛсімдік  ӛсіру, 

жеміс  ӛсіру  және  жидек  ӛсіру  ғылымдарының  құрылуы.  Зерттеу  әдістері  - 

зертханалық  және  далалық,  биологиялық  және  химиялық  пәндермен 

байланысы;  ӛсіру  технологиясы;  мәдени  ӛсімдіктердің  пайдалы  және  зиянды 

ағзалары және олармен күресу жолдары 

Пән оқытушысы: 1. Маханбетов Н. 

                              2. Есқараев Н. 

 

50. Мелиоративтік топырақтану, коды - MT 4305,  7-семестр,  3 кредит. 

Қҧзыреттілігі:    Топырақтың  гранулометриялық  және  ылғалдылықты 

анықтау әдістерін қолдануды меңгереді. Пререквизиттер: Ӛсімдіктер және жануарлар  экологиясы. 

Постреквизиттер: Жоқ. 

Пәннің  мақсаты:  Студенттердің  топырақтың  химиялық  құрамы  және 

құрамында қышқылы бар топырақтар  туралы білімін кеңейту. Қысқаша  мазмҧны:  Топырақтану,  жертану,  агрохимия,  ӛсімдік  ӛсіру, 

жеміс  ӛсіру  және  жидек  ӛсіру  ғылымдарының  құрылуы.  Зерттеу  әдістері  - 

зертханалық  және  далалық,  биологиялық  және  химиялық  пәндермен 

байланысы;  ӛсіру  технологиясы;  мәдени  ӛсімдіктердің  пайдалы  және  зиянды 

ағзалары және олармен күресу жолдары. 

Пән оқытушысы: 1. Маханбетов Н. 

                              2. Есқараев Н. 

 

51. Гендік инженерия, коды - GI 4307,  7-семестр,  2 кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Гендерді  химиялық  синтездеу,    рекомбинантты  ДНҚ 

технологиясын, молекулалық биотехнология негіздерін оқып-үйренеді. Пререквизиттер: Микробиология және вирусология. 

Постреквизиттер: Жоқ. 

Пәннің  мақсаты:  Рекомбинантты  ДНҚ  молекуласын  жасап,  оларды  тірі 

клеткаға енгізу тәсілдерін меңгеру. Қысқаша  мазмҧны:  Кіріспе.  Даму  тарихы.  Гендік  инженерия  әдістері. 

Гендік  мутациялар.  Гендік  мутациялардың  жіктелуі.  Гендік  мутациялардың  

 

331  

себептері.  Гендік  мутациялардың  пайда  болуы  молекулалық  табиғатының 

жалпы  сипаттамасы:  негіздердің  ауысуы,  негіздердің  түсіп  қалуы  немесе 

қосылуы  нонсенс,  миссенс  және  фреймшифт  типі.  Гендік  мутациялар  және 

хромосомалық  қайта  құрылулардың  пайда  болуында  тез  қозғалғыш 

генетикалық элементтердің рӛлі.   Пән оқытушысы: 1.Абдукадирова Г. 

                             2.Абдазимов Ж. 

 

52. Биотехнология, коды - Bio 4307,  7-семестр,  2 кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Эукариоттар мен прокариоттардың мобильді генетикалық 

элементтерін, 

рекомбинантты 

ДНҚ 


технологиясын, 

молекулалық 

биотехнология негіздерін оқып-үйренеді 

Пререквизиттер: Микробиология және вирусология. 

Постреквизиттер: Жоқ. 

Пәннің  мақсаты:  Биосинтез  ӛндіру  әдістерін  әзірлеу,  білім  мен 

дағдыларды жүйесін қалыптастыру. Қысқаша мазмҧны: Кіріспе. Даму тарихы. Микроорганизмдердің немесе 

олардың  ферменттерінің  ӛнеркәсіп  ӛндірісінде  пайдалану.  Биотехнологиядағы 

негізгі  биологиялық  обьектілердің  мақсаты  мен  міндеті.  Биотехнологиялық 

процесстің ерекшеліктері. Биотехнологияның әдістері. Пән оқытушысы: 1. Абдукадирова Г. 

                              2. Абдазимов Ж. 

 

53. Иммунология, коды - Imm 4308,  7-семестр,  2 кредит. 

Қҧзыреттілігі:    Иммундық  жүйенің  құрылысы,  иммундық  тану 

механизмдері туралы танысады. Пререквизиттер: Адам анатомиясы. 

Постреквизиттер: Жоқ. 

Пәннің  мақсаты:  Иммундық  жүйенің  құрылысы  мен  қызметінің  негізгі 

заңдылықтарын, иммундық аурулар мен оларды емдеу жолдарын  оқыту. Қысқаша  мазмҧны:  Негізгі  ұғымдар.  Жасушалар,  мүшелер  мен 

иммундық жүйенің тіндердің клиникалық маңызды сипаттамалары. Иммундық 

жүйенің  рецепторлық  және  медиаторлық  ӛзара  қарым-қатынастары.  Жүре 

пайда болған және туа біткен иммунитеттің әсер ету механизмдері. Пән оқытушысы: 1. Абдукадирова Г. 

                            2. Найзабеков Н. 

 

 

54.  Молекулярлық  иммунология,  коды  -  MI    4308,    7-семестр,    2 кредит. 

Қҧзыреттілігі:    Иммундық  жүйенің  құрылысы,  иммундық  танудың 

молекулалық механизмдері туралы танысады. Пререквизиттер: Адам анатомиясы. 

Постреквизиттер: Жоқ. 

 

 

332  

Пәннің  мақсаты:  Иммундық  жүйенің  құрылысы  мен  қызметінің  негізгі 

заңдылықтарын, иммундық аурулар мен оларды емдеу жолдарын  оқыту. Қысқаша  мазмҧны:  Негізгі  ұғымдар.  Жасушалар,  мүшелер  мен 

иммундық жүйенің тіндердің клиникалық маңызды сипаттамалары. Иммундық 

жүйенің  рецепторлық  және  медиаторлық  ӛзара  қарым-қатынастары.  Жүре 

пайда болған және туа біткен иммунитеттің әсер ету механизмдері. Пән оқытушысы: 1. Абдукадирова Г. 

                              2. Найзабеков Н.  

55. Биофизика, коды - MI  4308,  7-семестр,  3 кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Негізгі биологиялық заңдар мен құбылыстарға икемделген 

негізгі физикалық заңдарын меңгереді. Пререквизиттер: Адам және жануарлар физиологиясы. 

Постреквизиттер: Жоқ. 

Пәннің  мақсаты:  Физикалық  факторлардың  адам  организміне  әсер  ету 

механизмін зерттеу.   Қысқаша 

мазмҧны: 

Кіріспе. 

Даму 

тарихы.Тірі жүйелердің 

биоэнергетикасы,  клетканың  биофизикасы.  Биологиялық  жүйедегі  кванттық 

процестер. Радиациялық биофизика.  

  Пән оқытушысы: 1. Рахматов Н. 

                                2. Абдукадирова Г. 

 

56.  Кҥрделі  жҥйелер  биофизикасы,  коды  -  KJB  4309,    7-семестр,    3 

кредит. 

Қҧзыреттілігі:    Күрделі  жүйелер  биофизикасының  маңызды  жетістіктері 

мен даму перспективаларын меңгереді. Пререквизиттер: Адам және жануарлар физиологиясы. 

Постреквизиттер: Жоқ. 

Пәннің  мақсаты:  Физикалық  факторлардың  адам  организміне  әсер  ету 

механизмін зерттеу.  Қысқаша мазмҧны: Күрделі жүйелер биофизикасының даму тарихы.Тірі 

жүйелердің  биоэнергетикасы,  клетканың  биофизикасы.  Биологиялық  жүйедегі 

кванттық процестер. Радиациялық биофизика. Акустика.   

Пән оқытушысы: 1. Рахматов Н. 

                             2. Абдукадирова Г. 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

333  

16. Мамандығы: 5В060700- «Биология» 

Академиялық дәрежесі: 5В060700- «Биология»  мамандығы бойынша білім 

бакалавры 

 

Жҧмыс оқу жоспары 

        Қазақстан Республикасы Ҥкіметінің 2012 жылғы 23 тамыздағы №1080 

Қаулысымен  бекітілген  «Жоғары  білім  берудің  мемлекеттік  жалпыға 

міндетті  стандарты»  және  ҚР  БҒМ  2013  жылғы  16  тамыздағы  №343 

бҧйрығымен  бекітілген  «Жоғары  және  жоғары  оқу  орнынан кейінгі  білім 

мамандықтары  бойынша  ҥлгілік  оқу  жоспарлары»  негізінде  әзірленіп, 

университеттің  Ғылыми  кеңесінде  (хаттама  №7,  24  маусым  2015  ж.) 

қаралып, университет ректорымен бекітілген.  

 

1-курс 

1-семестр – 19 кредит 

Міндетті компонент - 19 кредит 

Таңдау компоненті 

цикл 

код 

пән атауы 

кр  цикл 

код 

пән атауы 

кр 

ЖБП  KT 1101  Қазақстан тарихы 

 

  

 

ЖБП  ShT 1104 Шетел (ағылшын) 

тілі 


 

  

 

ЖБП K(0)Т 

1105 


Қазақ (орыс) тілі 

  

 

 ЖБП  Inf  1106  Информатика 

  

Жоқ 

 

ЖБП TKN 

1108 


Тіршілік 

қауіпсіздігі 

негіздері 

  

 

 ЖБП 

Aleu 


1109 

Әлеуметтану 

 

  

 

БП Bot 1204 

Ботаника 

 

  

 

БП Zoo 1205  Зоология 

  

 

 2-семестр -18 кредит 

Міндетті компонент - 18 кредит 

Таңдау компоненті  

цикл 

код 

пән атауы 

кр  цикл 

код 

пән атауы 

кр 

ЖБП 


Saya 

2103 


Саясаттану 

  

 

 ЖБП 

ShT 1104 

Шетел (ағылшын) 

тілі 


 

 Жоқ 

 

ЖБП K(0)Т 

1105 


Қазақ (орыс) тілі 

  

 

 ЖБП 

ETD 


1107 

Экология және 

тұрақты даму 

  

 

 ЖБП 

ETN 


2110 

Экономикалық 

теория негіздері 

  

 

 ЖБП 

KN 2111 


Құқық негіздері 

  

 

 БП 

Bot 1204 

Ботаника 

  

 

 БП 

Zoo 1205  Зоология 

 

  

 

 2-курс 

 

 

334  

3-семестр - 18 кредит 

Міндетті компонент -11 кредит 

Таңдау компоненті - 7 кредит 

цикл 

код 

пән атауы 

кр  цикл 

код 

пән атауы 

кр 

ЖБП  KN 2111 

Экономикалық 

теория негіздері 

БП 


MTIKZh 

2201 


КN 2201 

1. Мемлекеттік тілде іс 

қағаздарын жүргізу 

2. Құжаттану негіздері 

БП 


Mat 2201  Математика 

БП OF 2206 

OKF 


22106 

1. Ӛсімдіктер 

физиологиясы 

2. Ӛсімдіктердің 

қоректену физиологиясы 

БП Fiz 2202 

Физика 


БП 


Imm 2210 

NJF 2210 

1. Иммунология 

2. Нерв жүйесінің 

физиологиясы 

БП Him 

2203 


Химия 

  

 

 4-семестр – 18 кредит 

Міндетті компонент - 10 кредит 

Таңдау компоненті - 8 кредит 

цикл 

код 

пән атауы 

кр  цикл 

код 

пән атауы 

кр 

ЖБП  FiL 2102  Философия 

БП 


Din 2202 

IMT 2202 

1. Дінтану 

2. Ислам мәдениетінің 

тарихы ЖБП Saya 

2103 


Саясаттану 

БП BH 2204 

OBh 2204 

1. Биохимия 

2. Ӛсімдіктер 

биохимиясы 

ЖБП  KN 2410  Құқық негіздері БП 


AZF 2208 

ZhZhF 


2208 

1. Адам және жануарлар 

физиологиясы 

2. Жүйке жүйесінің 

физиологиясы  

КП KВ 2302 

Клетка 


биологиясы 

  

 

 3-курс 

5-семестр - 18 кредит 

Міндетті компонент - 2 кредит 

Таңдау компоненті – 16 кредит 

цикл 

код 

пән атауы 

кр  цикл 

код 

пән атауы 

кр 

БП 


KK(O)T 

3207 


Кәсіби 

қазақ(орыс)тілі 

БП 


Biof 3211 

KJB 3211 

1. Биофизика 

2. Күрделі жүйелер 

биофизикасы 

  

 

 БП 

Imm 3212 

NJF 3212 

1. Иммунология 

2. Нерв жүйесінің 

физиологиясы 

 

  

 

БП GJZU 

3217 


GTAIA 

3217 


1. ҒЖЗ (НИР) 

ұйымдастыру 

2. Ғылыми 

технологиялық 

ақпараттарды  іздеу 

әдістемесі 

 

  

 

КП ZhE 3302 

AE 3302 


1. Жалпы энтомология 

2. Ауылшаруашылық 

энтомологиясы 

  

 

 КП 

PP 3308 


1. Педагогика және  

 

335  

ZhTA 


3308 

психология 

2. Жаңа технологиялар 

әдістемесі 

 

 

  

КП 


OJE 3309 

KFr  3309 

1. Ӛсімдіктер және 

жануарлар экологиясы 

2. Қазақстанның 

фиторесурстары 6-семестр - 15 кредит 

Міндетті компонент - 4 кредит 

Таңдау компоненті - 6 кредит 

цикл 

код 

пән атауы 

кр  цикл 

код 

пән атауы 

кр 

ЖБП 


KBShT 

3208 


Кәсіби 

бағытталған 

шетел тілі 

БП Aba 3202 

Ybr 3202 

1. Абайтану 

2. Ыбырайтану 

КП 


Mik 3301  Микробиология 

БП Gen 3209 

MP 3209 


1. Генетика 

2. Мутациялық процесс 

 

  

 

БП Ixt 3214 

Gb 3214 


1. Ихтиология 

2. Гидробиология 

 

  

 

КП BOA 3301 

ZhTA 


3301 

1. Биологияны оқыту 

әдістемесі 

2. Жаңа технологиялар 

әдістемесі 

  

 

 КП 

JDB 3306 

ZhE 3306 

1. Жеке даму 

биологиясы 

2. Жануарлар 

эмбриологиясы 4-курс 7-семестр – 19 кредит 

Міндетті компонент 

Таңдау компоненті – 19 кредит 

цикл 

код 

нән атауы 

кр  цикл 

код 

пән атауы 

кр 

 

  

 

БП Imm 4211 

NJF 4211 

1. Иммунология 

2. Нерв  жүйесінің 

физиологиясы 

  

Жоқ 

 

БП Ebt 4213 

M Bt 4213 

1. Экобиотехнология 

2. Микроорганизмдер 

биотехнологиясы 

  

 

 БП 

GI 4214 


GenI 4214 

1. Гендік инженерия 

2. Генетикалық 

инженерия 

 

  

 

БП GJZU 

4217 


GTAIA 

4217  


1. ҒЖЗ (НИР) 

ұйымдастыру 

2. Ғылыми 

технологиялық 

ақпараттарды іздеу 

әдістемесі 

 

  

 

КП MB 4302 

BKA 4302 

1. Молекулалық 

биология 

2. Биотехнологиядағы 

қазіргі әдістер 

 

  

 

КП EB 4304 

ЕКО 4304 

1. Экологиялық биология 

2. Экология және 

қоршаған орта  

 

336  

 

  

 

КП EI 4307 

DT 4307 


1. Эволюция ілімі 

2. Дарвин теориясы    

1. Мемлекеттік тілде іс-қағаздарын жҥргізу,  коды – MTIKZh  2201,  3-

семестр, 1 кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Практикалық  материалдарды  меңгеру,  білім  талдау 

дағдыларын қамтамасыз ету. Пререквизиттер: Жоқ. 

Постреквизиттер: Кәсіби қазақ (орыс) тілі.   

Пәннің  мақсаты:  Студенттерге  мемлекеттік    тіл  іс  –  қағаздарының 

тарихымен,  оның  түрлерін  білуге  үйрету,  құжаттарды  толтырудың  жалпы 

ережесін, оларға қойылатын талаптарды, безендірілуін жете меңгерту, іс қағаздар 

стилінің ӛзіндік  лексикасы сияқты ерекшеліктерімен таныстыру.  Қысқаша  мазмҧны:  XYІІ ғасырда қазақ даласында колданылған-ресми  ic-

қағаздарының  тілі.  Алғашқы  қазақ  газеттерінің  ресми  ic-қағаздар  стилін 

қалыптастырудағы  рӛлі.  ХІХ  ғасырдың    2-ші  жартысындағы  әкімшілік 

орындарының  бұйрық-жарлықтары.    XIX  ғасырдың  ІІ  жартысында  жазылған 

қазақша  заң  жинақтары  мен  ережелері.  XIX  ғасырдын  ІІ  жартысындағы 

эпистолярлық стиль материалдары. XX ғасырдың басындағы ресми ic – қағаздар 

тілі.  Іс  –  қағаздар  және  олардың  түрлері,  стилі,  қызметтік  хаттар.  Визит 

карточкалары.  Жеделхат.  Телефонхат.  Факс  арқылы  берілетін  құжаттар. 

Бұрыштама.  Түйіндеме.  Мінездеме.  Арыз.  Еңбек  келісімі.  Бұйрық.  Анықтама. 

Құжаттан үзінді. Құжат кӛшірмесі. Сенімхат. Пән оқытушысы: 1. Әбшенова Б. 

                              2. Байболова А. 

 

2. Қҧжаттану негіздері ,  коды - KN 2201,  3-семестр, 1 кредит. 

Қҧзыреттілігі: Іс құжаттарының безендірілуін меңгеру.  

Пререквизиттер: Жоқ. 

Постреквизиттер: Кәсіби қазақ (орыс) тілі.   

Пәннің  мақсаты:  Құжаттарды    толтырудың  жалпы  ережесін,  оларға 

қойылатын  талаптарды,      безендірілуін  жете  меңгерту,  іс  қағаздар  стилінің 

ӛзіндік лексикасы және ерекшеліктерімен таныстыру. 

Қысқаша  мазмҧны:  Қазіргі  кезеңдегі  әлемдегі  іс-қағаздар  жүйесі 

құжаттау  негізінде  жүргізіледі.  Құжаттану  кез  келген  мекеменің  қызметін, 

әрекетін кӛрсететін құжаттарды жасау, толтыру. Еңбек қатынастарын реттейтін 

құжаттар.  Ақпараттық  анықтамалық  құжаттар.  Ұйымдармен  мекемелерде 

жазылатын мәжіліс хаттар. Жеке тұлғаның нақты сипатын білдіретін құжаттар. 

Пән оқытушысы: 1. Әбшенова Б. 

                              2. Байболова А.  

 

 

  

 

 

337  

2.

 

Ӛсімдіктер физиологиясы, коды - OF 2206, 3-семестр, 3 кредит. 

Қҧзыреттілігі: 

Ӛсімдіктердегі 

тіршілік 

әрекеттерінің 

жалпы 

заңдылықтары, физиологиялық 

процестердің 

ӛзара 

қоршаған орта 

жағдайларымен тығыз байланыстылығы туралы оқып меңгереді.  Пререквизиттер: Жоқ. 

Постреквизиттер: Биохимия. 

Пәннің 

мақсаты: 

Ӛсімдіктердегі 

тіршілік 

әрекетінің 

жалпы 

заңдылықтарын,  физиологиялық  процесстердің  ӛзара  және  қоршаған  орта жағдайларымен  тығыз  байланыстылығы  туралы  осы  замандағы  ғылыми 

жетістіктерді баяндау. Қысқаша 

мазмҧны: 

Ӛсімдіктер 

ағзасының 

қызметі. 

Ӛсімдік 

жасушасының физиологиясы, биологиялық қызметіне байланысты органоидтар 

құрылысының ерекшелігі. Пластидтердің пигменті. Фотасинтездің жарық және 

қараңғы  фазалары.  Тыныс  алу  субстраты  және  оның  тотығу  жолдары.  Су 

алмасудың  экологиялық  ерекшеліктері.  Макро  және  микроэлементтердің 

физиологиялық рӛлі. Пән оқытушысы: 1. Есқараев Н. 

                              2. Ахметова Ш.                            

 

4.  Ӛсімдіктердің  қоректену  физиологиясы,    коды  -  OKF  22106,    3  - 

семестр, 3 кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Ӛсімдіктердің  тіршілік  әрекеттеріндегі  физиологиялық 

процестердің  заңдылықтарын,  ӛсімдіктердің  құрылысы,  дамуы  және        ӛсу 

ерекшеліктерін меңгерту. 

Пререквизиттер: Жоқ. 

Постреквизиттер: Биохимия.  

Пәннің  мақсаты:  Ӛсімдіктердің  қоректенуінің  жалпы  заңдылықтарымен 

таныстыру. Қысқаша 

мазмҧны: 

Ӛсімдіктердің 

қоректену 

физиологиясы. 

Ӛсімдіктердің минералды қоректенуі. Ӛсімдіктердің азотты, фосфорлы, калийлі 

қоректенуі.  Ӛсімдіктердің    жарықта  кӛміртегімен  қоректенуі.  Ӛсімдіктердің 

минералды элементтермен қоректенуі. 


Каталог: doc
doc -> Қазақстан республикасының білім және ғылым министрлігі ы. Алтынсарин атындағЫ Ұлттық білім беру академиясы
doc -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі ы. Алтынсарин атындағЫ Ұлттық білім беру академиясы
doc -> Гуманитарлық Ғылымдар кәсіби қҰзыреттіліктің негізінде студенттердің Өзіндік әрекет ету дайындығын қалыптастыру
doc -> Бағдарламасы бойынша шығарылып отыр Редакция алқасы
doc -> «Балалардың жазғы демалысын ауылдық кітапханада тиімді ұйымдастыру көздері»
doc -> C m y k газет 2008 жылдың қазан айынан бастап шығады
doc -> Жылдық есебі кафедраның тәрбие жетекшілерінің жұмысы
doc -> №3 (22) 2011 Халел Досмұхамедов атындағы


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   41   42   43   44   45   46   47   48   ...   62


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет