Элективті пәндер каталогыжүктеу 2.29 Mb.
Pdf просмотр
бет47/62
Дата24.12.2016
өлшемі2.29 Mb.
1   ...   43   44   45   46   47   48   49   50   ...   62

ПререквизиттерЖоқ. 

 

Постреквизиттер: Жоқ.  

 

346  

Пәннің  мақсаты:  Ыбырай  Алтынсарин  шығармаларының  идеялық 

тақырыптық мәнін ашу. Қысқаша мазмҧны: Ы. Алтынсариннің ӛнегелі ӛмірі мен шығармашылық 

жолы. Ы.Алтынсарин жазба әдебиетке тән проза жанрының да негізін салушы. 

Ыбырай -ғалым, этногроф.  Ыбырай  Алтынсарин - реалист жазушы, ағартушы 

педагог.  Ы.  Алтынсарин  –  әңгіме  жанрының  шебері.  Ы.  Алтынсарин 

мұраларының әдеби мәні. 

Пән оқытушысы: 1. Абенова Л. 

                             2. Байболова А.  

27.  Генетика,  коды - Gen 3209,  6-семестр, 4 кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Генетикалық  есептерді  шығаруды,  эксперименттерді 

сауатты жүргізіп және одан алған нәтижелерді дұрыс талқылауды істей алады.  Пререквизиттер: Иммунология. 

Постреквизиттер: Гендік инженерия. 

Пәннің мақсаты: Тұқым қуалаушылық пен ӛзгергіштіктің заңдылықтарын 

үйрету. 


Қысқаша  мазмҧны:  Кіріспе.  Мендель  заңдары.  Грегор  Мендельдің 

жұмыстары.    Классикалық  генетика.  Молекулалық  генетика.  Генетика 

тараулары. Тұқымқуалаушылық материалдық негізі. Тіркесе тұқымқуалау және 

кроссинговер. Жыныс генетикасы және жыныспен тіркескен белгілердің тұқым 

қуалауы.  Даму  генетикасы.  Популяциялар  генетикасы  және  эволюцияның 

генетикалық негіздері. Адам генетикасы. Селекцияның генетикалық негіздері. Пән оқытушысы: 1. Абилкаиров С. 

                             2. Керімбек Е. 

 

28. Мутациялық процесс, коды - MP 3209,  6-семестр, 4 кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Адам  генетикасын,  ӛзгергіштіктің  заңдылықтарын, 

түрлерін, мутацияларды, селекцияның генетикалық негіздерін оқып-үйренеді.  Пререквизиттер: Иммунология. 

Постреквизиттер: Гендік инженерия. 

Пәннің мақсаты: Студенттерді қоршаған ортадағы генетикалық деңгейде 

бұзылушылықтар тудыратын мутагендермен таныстыру. Қысқаша  мазмҧны:  Мутациялық  ӛзгергіштік,  классификациясы. 

Спонтанды  және  индуцивтенген  мутагенез.  Модификациялық  ӛзгергіштік. 

Геннің  табиғаты.  Даму  генетикасы.  Популяциялар  генетикасы  және 

эволюцияның  генетикалық  негіздері.  Адам  генетикасы.  Селекцияның 

генетикалық негіздері. 

Пән оқытушысы: 1. Абилкаиров С. 

                             2. Керімбек Е.  

 

 

 

 

 

347  

29. Ихтиология, коды - Ixt 3214,  6-семестр, 3 кредит. 

Қҧзыреттілігі: Балықтардың сыртқы морфологиясы мен пішіні. Қозғалуы, 

оның  ӛзгергіштігі.  Балықтардың  терісі,  қабыршақтары.  Тері  пигменттері: 

олардың әртүрлілігі, жалпы құрамы жайлы меңгеру.  

Пререквизиттер: Адам және жануарлар физиологиясы. 

Постреквизиттер: Қазақстанның биоресурстары. 

Пәннің  мақсаты:  Балықтардың  сыртқы  морфологиясы  мен  пішіні. 

Қозғалуы,  оның  ӛзгергіштігі.  Балықтардың  терісі,  қабыршақтары.  Тері 

пигменттері: олардың әртүрлілігі, жалпы құрамы. 

Қысқаша мазмҧны: Балықтардың түсі және оның ӛзгергіштігі. Балықтың 

қаңқасы  мен  еті.  Омыртқа  жотасы.  Ас  қорыту  жүйесі  және  оның  бӛлімдері. 

Тыныс алу және қан айналу жүйелері. Жүйке жүйесі. 

Пән оқытушысы: 1. Кашкаров Р.            

                              2. Абилкаиров С. 

 

30. Гидробиология, коды - Gb 3214,  6-семестр, 3 кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Гидросфераның  қасиетін,  динамикасын  және  жердің 

географиялық  қабатындағы  басқа  элементтермен  және  ондағы  тіршілік  ететін 

ағзалар тобымен танысады.  

Пререквизиттер: Адам және жануарлар физиологиясы. 

Постреквизиттер: Қазақстанның биоресурстары. 

Пәннің  мақсаты:  Гидробиологияның  қалыптасуы  мен  дамуы.  Сулардың 

физика-химиялық  қасиеті.  Гидросфера  және  онда  кездесетін  ағзалар.  Дүние 

жүзілік  мұхит  және  оның  аймақтарына  сипаттама.  Континенталды  су 

қоймалары және онда кездесетін ағзалар. Қысқаша  мазмҧны:  Ӛзендер  мен  батпақтар.  Ӛзендер  мен  батпақтардың 

гидрохимиялық және  гидрологиялық сипаттамасы.  Батпақтардың  пайда  болуы 

мен  жасын  анықтау  жолдары.  Торфтың  түзілуі.  Ӛзендердің  мекендеушілері-

тіршілік ететін омыртқасыз жануарлардың негізгі белгілері,алуан түрлілігі. Пән оқытушысы: 1. Кашкаров Р.            

                             2. Абилкаиров С. 

 

31.  Биологияны  оқыту  әдістемесі,    коды  -  BOA  3301,    6-семестр,  3 

кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Биологияны  оқытудың  принциптері  және  формаларымен, 

әдіс-тәсілдерімен және оқытудың жаңа технологияларымен танысады.  Пререквизиттер: Педагогика және психология. 

Постреквизиттер: Жоқ.  

Пәннің  мақсаты:  Мектептің  пән  ерекшеліктеріне  байланысты  оқыту  мен 

білім беру жүйесіндегі ғылым.  Қысқаша  мазмҧны:  Биология  дидактикасының  негіздері.  Биологиялық 

түсініктердің  қалыптасуы    және  дамуы:  пәнаралық  байланыстар,  оқытудың 

әдістері  және  әдістемелері.  Оқу  процесін  ұйымдастыру  формалары. 

Биологияны оқыту формалары.   

 

348  

Пән оқытушысы: 1. Абилкаиров С.  

                              2. Маханбетов А.                            

32.  Жаңа  технологиялар  әдістемесі,  коды  -  ZhTA  3301,    6-семестр,  3 

кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Қазіргі  кездегі    заманауи  технологиялар:  модулдік  оқыту 

технологиясын,  дамыта  және  деңгейлеп  оқыту  технологияларын,  сын 

тұрғысынан  ойлау  және  ТРИЗ  технологияларын  биология  сабақтарында 

қолдануды игереді. Пререквизиттер: Педагогика және психология. 

Постреквизиттер: Жоқ.  

Пәннің  мақсаты:  Қазіргі  білім  беру  бағдарламалары.  Педагогикалық 

технология. Тұлғаға бағдарлы білім беру технологиясы. Витагендік технология. Қысқаша  мазмҧны:  ТРИЗ  технологиясы.  Дамыта  оқыту  технологиясы 

және  оның  ерекшелігі.  Жобалау  әдісі.  Авторлық  оқыту  технологиялары. 

Педагогикалық технологиялардың артықшылықтары мен кемшіліктері.  

Пән оқытушысы: 1. Абилкаиров С. 

                              2. Маханбетов А.  

33. Жеке даму биологиясы, коды - JDB 3306,  6-семестр, 3 кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Қазіргі  кездегі    заманауи  технологиялар:  модулдік  оқыту 

технологиясын,  дамыта  және  деңгейлеп  оқыту  технологияларын,  сын 

тұрғысынан  ойлау  және  ТРИЗ  технологияларын  биология  сабақтарында 

қолдануды игереді. Пререквизиттер: Адам және жануарлар физиологиясы. 

Постреквизиттер: Гендік инженерия. 

Пәннің  мақсаты:  Ұрықтың  ұрықтануға    дейінгі  эмбрионалдық  дамуын  

(жұмыртқа  қабығын  жарып  шыққаннан  немесе  аналық  ағзадан  шыққаннан 

кейін),  сондай-ақ  зерделеуде  -  аталық  және  аналық  жыныс  жасушаларының 

қалыптастыру үдерісін оқып-үйрену. Қысқаша  мазмҧны:  Аталық  жыныс  клеткаларының  құрылысы  мен 

дамуы.  Аналық  жыныс  клеткаларының  құрылысы  мен  дамуы.    Ұрықтану. 

бӛлшектену. Гаструляция. Салыстырмалы эмбриология негіздері. 

Пән оқытушысы: 1. Абдраимов С. 

                             2. Батькаев Ж.       

 

34. Жануарлар эмбриологиясы, коды - ZhE 3306,  6-семестр, 3 кредит. 

Қҧзыреттілігі: 

Практикадағы 

медицина, 

ауыл 


шаруашылығы, 

жануарларды  клондау,  ұлпалар  мен  мүшелерді  ӛсіру  үшін  бағана  клеткаларды 

қолдану  даму  биологиясының  жетістіктерін  қолдану  мүмкіншіліктерімен 

таныстыру.  Пререквизиттер: Адам және жануарлар физиологиясы. 

Постреквизиттер: Гендік инженерия. 

 

 

349  

Пәннің  мақсаты:  Гаметогенез,  ұрықтану,  зиготаның  қалыптасуы, 

зиготаның  бӛлшектенуі,  ұлпалардың  дифференциациялануы,    мүшелердің 

дамуын, морфогенез, регенерация процестерін тірі организмдерде зерттеу. 

Қысқаша  мазмҧны:  Бӛлшектену  кезеңіне  жалпы  сипаттама.  Бӛлшектену 

кезеңіндегі    митоздық  циклдың  ,  ДНҚ,РНҚ,  белок  синтезінің  ерекшеліктері. 

Кӛп қабатты ұрықтың пайда болу процесінің жалпы сипаттамасы. Гаструляция 

типтері. 

Плаценталы  сүтқоректілердегі,  құстардағы,  амфибиялардағы, 

балықтардағы және ланцетниктердегі гаструляцияның ерекшеліктері. Пән оқытушысы: 1. Абдраимов С. 

                             2. Батькаев Ж.        

35. Иммунология, коды - Imm 4211,  7-семестр, 2 кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Иммундық  жүйенің  құрылысы,  иммундық  тану 

механизмдері туралы танысады.  Пререквизиттер: Адам анатомиясы. 

Постреквизиттер: Жоқ. 

Пәннің  мақсаты:  Иммундық  жүйенің  құрылысы  мен  қызметінің  негізгі 

заңдылықтарын, иммундық аурулар мен оларды емдеу жолдарын  оқыту.  Қысқаша  мазмҧны:  Негізгі  ұғымдар.  Жасушалар,  мүшелер  мен 

иммундық жүйенің тіндердің клиникалық маңызды сипаттамалары. Иммундық 

жүйенің  рецепторлық  және  медиаторлық  ӛзара  қарым-қатынастары.  Жүре 

пайда болған және туа біткен иммунитеттің әсер ету механизмдері. Пән оқытушысы: 1. Керімбек Е. 

                              2. Келдібеков С. 

 

36.  Нерв    жҥйесінің  физиологиясы,  коды  -  NJF  4211,    7-семестр,  2 

кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Физиологиялық  жүйелердің  атқару  қызметтерін  анықтап 

олардың реттелу механизмдерін білу.  Пререквизиттер: Адам анатомиясы. 

Постреквизиттер: Жоқ.  

Пәннің  мақсаты:  Адам  мен  жануарлардың  жүйке  жүйесінің  құрылысы 

мен қызметі туралы жалпы түсінік қалыптастыру. Қысқаша  мазмҧны:  Нерв  жүйесінің  физиологиясы:  басқарудың  жалпы 

принциптері;  онтогенезде  және  филогенезде  дамуы.  Нерв  талшықтарының 

құрылымы  мен  физиологиялық  қасиеттері.  Орталық  нерв  жүйесінің  жалпы 

физиологиясы.  Орталық  нерв  жүйесінің  жеке  бӛлімдері.  Вегетативтік  және 

симпатикалық нерв жүйесінің функциялық мәні. 

Пән оқытушысы: 1. Керімбек Е. 

                              2. Келдібеков С.  

 

 

 

 

 

350  

37. Экобиотехнология, коды - Ebt 4213,  7-семестр, 3 кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Эукариоттар  мен  прокариоттардың  мобильді  генетикалық 

элементтерін, 

рекомбинантты 

ДНҚ 


технологиясын, 

молекулалық 

биотехнология негіздерін оқып-үйренеді.  

Пререквизиттер: Генетика.  

Постреквизиттер: Жоқ. 

Пәннің мақсаты: Бұл бӛлімнің негізгі мақсаты – клетка культураларының 

бӛліп алу әдістерімен танысу және оларды практикада қолдану. Қысқаша  мазмҧны:  Биотехнологияның  дамуы.  Қазіргі  кездегі 

биотехнология.  Гендік  -инженерлік    әдістер.  Генетикалық  трансформация. 

Биотехнологияның 

әдістері. 

Ӛсімдіктер 

биотехнологиясы. 

Трансгенді 

жануарлар. 

Микроорганизмдер 

биотехнологиясы. 

Гендік 

терапия. Молекулалық  ауруларды  емдеу.  Генетикалық  инженерияның  негіздері: 

рестрикциондық  талдау,  клондау,  гибридтеу,  ДНҚ  және  РНҚ  -  ның 

нуклеотидтік бірізділігін анықтау. 

Пән оқытушысы: 1. Кашкаров Р. 

                             2. Найзабеков Н. 38. Микроорганизмдер биотехнологиясы, коды - M Bt 4213,  7-семестр, 

3 кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Микроорганизмдердің  ӛндірісте  және  дәрілік  мақсатта 

пайдалану ерекшеліктерін, оларды дайындау технологиясын меңгереді.  Пререквизиттер: Генетика.  

Постреквизиттер: Жоқ. 

Пәннің  мақсаты:  Микроорганизмдер  биотехнологиясы    пәнінің  негізгі 

мақсаты  –  жоғары  эффективті  микроорганизм  формаларын,  клетка 

культураларын,  ӛсімдік  ұлпаларын    биологиялық  процестерді  және  агенттерді 

пайдалана отырып алумен студенттерді таныстыру. Қысқаша  мазмҧны:  Кіріспе.  Даму  тарихы.  микроорганизмдердің  немесе 

олардың  ферменттерінің  ӛнеркәсіп  ӛндірісінде  пайдалану.  Биотехнологиядағы 

негізгі  биологиялық  обьектілердің  мақсаты  мен  міндеті.  Биотехнологиялық 

процесстің ерекшеліктері. Пән оқытушысы: 1. Кашкаров Р. 

                             2. Найзабеков Н.  

39. Гендік инженерия, коды - GI 4214,  7-семестр, 3 кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Гендерді  химиялық  синтездеу,    рекомбинантты  ДНҚ 

технологиясын, молекулалық биотехнология негіздерін оқып-үйренеді.  Пререквизиттер: Генетика. 

Постреквизиттер: Жоқ.  

Пәннің  мақсаты:  Рекомбинантты  ДНҚ  молекуласын  жасап,  оларды  тірі 

клеткаға енгізу тәсілдерін меңгеру.  Қысқаша  мазмҧны:  Кіріспе.  Даму  тарихы.  Гендік  инженерия  әдістері. 

Гендік  мутациялар.  Гендік  мутациялардың  жіктелуі.  Гендік  мутациялардың 

себептері.  Гендік  мутациялардың  пайда  болуы  молекулалық  табиғатының 


 

 

351  

жалпы  сипаттамасы:  негіздердің  ауысуы,  негіздердің  түсіп  қалуы  немесе 

қосылуы  нонсенс,  миссенс  және  фреймшифт  типі.  Гендік  мутациялар  және 

хромосомалық  қайта  құрылулардың  пайда  болуында  тез  қозғалғыш 

генетикалық элементтердің рӛлі.   

Пән оқытушысы: 1. Найзабеков Н. 

                              2. Ахметова Ш. 

 

40. Генетикалық инженерия, коды - GenI 4214,  7-семестр, 3 кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Адам  генетикасын,  ӛзгергіштіктің  заңдылықтарын, 

селекцияның генетикалық негіздерін, әдістерін меңгереді. Пререквизиттер: Генетика.  

Постреквизиттер: Жоқ.  

Пәннің  мақсаты:  Гендердің  қайта  құрылуының  биотехнологиялық 

әдістерін,  Генетикалық  материалдың  ӛзгергіштігін  сипаттауға,  генетикалық 

процестердің молекулалық механизмдерін меңгерту. 

Қысқаша  мазмҧны:  Гендік  мутациялар.  Гендік  мутациялардың  жіктелуі. 

Гендік  мутациялардың  себептері.  Гендік  мутациялардың  пайда  болуы 

молекулалық  табиғатының  жалпы  сипаттамасы:  негіздердің  ауысуы, 

негіздердің  түсіп  қалуы  немесе  қосылуы  нонсенс,  миссенс  және  фреймшифт 

типі.  Гендік  мутациялар  және  хромосомалық  қайта  құрылулардың  пайда 

болуында тез қозғалғыш генетикалық элементтердің рӛлі.   Пән оқытушысы: 1. Найзабеков Н. 

                              2. Ахметова Ш. 

 

41. ҒЖЗ (НИР)  ҧйымдастыру, коды - GJZU 4217,  7-семестр, 2 кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Күрделі  экспериментальды  мәліметтерді  салыстыруды 

және  қорытынды  жасай  білуді  лабораториялық  сабақтарда  ғылыми-зерттеу 

құрал-саймандарымен жұмыс істеумен дағдыланады.  

Пререквизиттер: Генетика.  

Постреквизиттер: Жоқ.  

Пәннің  мақсаты:  Ғылыми  ізденістің  әдістемесін,  принциптерін, 

ақпаратты  және  логикалық  құрылымын,  эмпирикалық  зерттеу  әдістерін 

қарастырады. 

Қысқаша  мазмҧны:  Ғылыми  зерттеулер  мақсаттары  мен  міндеттері. 

Ұйымдастыру 

орындау. 

Ғылыми-зерттеу 

жұмыстарын 

құрылымдық 

компоненттері. Ғылыми - зерттеу мәселенің номинациясы. 

Пән оқытушысы: 1. Абдираманов Н. 

                              2. Абилкаиров С.  

42.  Ғылыми  технологиялық  ақпараттарды  іздеу  әдістемесі,  коды  - 

GJZU 4217,  7-семестр, 2 кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Ғылыми-технологиялық  ақпараттарды  іздеумен  және 

олармен жұмыс істеу әдістемесімен танысады.  Пререквизиттер: Гендік инженерия. 

 

 

352  

Постреквизиттер: Жоқ.  

Пәннің  мақсаты:  Әдістемені  зияткерлік  іс  әрекет  саласы  ретіндегі 

дүниетанымдық түсініктердің жүйесінің қалыптасуы, оның бір қызметі ретінде 

әр  түрлі  деңгейдегі  пәндердің  арасындағы  байланыстарды  дамыту,  жалпылау 

жатады. Қысқаша  мазмҧны:  Ғылыми  білімдер  жүйесіндегі  ғылыми  зерттеу 

әдістемесі. Ғылыми таным әдістері. Ғылыми зерттеу әдіснамасының теориялық 

негіздері. 

Ғылыми зерттеу әдіснамасының практикалық негіздері. Пән оқытушысы: 1. Абдираманов Н. 

                             2. Абилкаиров С. 

 

43. Молекулалық биология,  коды - MB 3215,  7-семестр, 3кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Нуклеин  қышқылдары  мен  белок  молекулаларының 

құрылысы мен қасиетін зерттеудің қазіргі әдістерін оқып-үйренеді.  Пререквизиттер: Гендік инженерия. 

Постреквизиттер: Жоқ.  

Пәннің  мақсаты:  Тұқым  қуалаушылық  ақпараттың  жүзеге  асуының 

молекулалық механизмдерін оқыту.         Қысқаша 

мазмҧны: 

Кіріспе. 

Даму 

тарихы. 


Генетикалық 

ақпараттарды  жеткізу  және  сақтау.  Молекулярлық  биологияның  маңызды 

жетістіктері,  қазіргі  теориялық  және  практикалық  міндеттері.  Молекулалық 

биологияның  әдістері.  Генетикалық  инженерияның  негіздері:  рестрикциондық 

талдау,  клондау,  гибридтеу,  ДНҚ  және  РНҚ  -  ның  нуклеотидтік  бірізділігін 

анықтау.  Пән оқытушысы: 1. Маханбетов А. 

                              2. Абилкаиров С. 

 

44.  Биотехнологиядағы  қазіргі  әдістер,  коды  -  BKA  3215,    7-семестр, 

3кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Эукариоттар  мен  прокариоттардың  мобильді  генетикалық 

элементтерін, 

рекомбинантты 

ДНҚ 


технологиясын, 

молекулалық 

биотехнология негіздерін оқып-үйренеді.  

Пререквизиттер:  Генетика.  

Постреквизиттер: Жоқ . 

Пәннің мақсаты: Бұл бӛлімнің негізгі мақсаты – клетка культураларының 

бӛліп алу әдістерімен танысу және оларды практикада қолдану. Қысқаша  мазмҧны:  Биотехнологияның  дамуы.  Қазіргі  кездегі 

биотехнология.  Гендік  -инженерлік    әдістер.  Генетикалық  трансформация. 

Биотехнологияның 

әдістері. 

Ӛсімдіктер 

биотехнологиясы. 

Трансгенді 

жануарлар. 

Микроорганизмдер 

биотехнологиясы. 

Гендік 

терапия. Молекулалық  ауруларды  емдеу.  Генетикалық  инженерияның  негіздері: 

рестрикциондық  талдау,  клондау,  гибридтеу,  ДНҚ  және  РНҚ  -  ның 

нуклеотидтік бірізділігін анықтау. 


 

 

353  

Пән оқытушысы: 1. Маханбетов А. 

                              2. Абилкаиров С.  

45. Экологиялық биология,  коды - EB 4304,  7-семестр, 3кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Экологиялық  биологияның  қолданбалы  аспектілерін, 

биологиялық алуантүрлілікті сақтаудың биотехнологиялық әдістерін меңгереді.  Пререквизиттер:  БОА-биологияны оқыту әдістемесі. 

Постреквизиттер: Жоқ.  

Пәннің  мақсаты:  Қоршаған  ортаны  қорғау  мен  табиғатты  ұтымды 

пайдалану  салаларындағы  жаңа  кӛзқарастар  мен  жаңа  технологиялардың 

бағыты және олардың іске асырылуы. 

Қысқаша  мазмҧны:  Биоэкология  негіздері.  Ағза  және  орта. 

Популяциялық биоэкология. Қауымдастықтар биоэкологиясы. Биоэкологиялық 

бірлестіктер және экологиялық биологияның қолданбалы аспектілері. 

Пән оқытушысы: 1. Есқараев Н. 

                              2. Найзабеков Н. 46.  Экология  және  қоршаған  орта,  коды  -  ЕКО  4304,    7-семестр, 

3кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Экологиялық  биологияның  қолданбалы  аспектілерін, 

биологиялық алуантүрлілікті сақтаудың биотехнологиялық әдістерін меңгереді.  Пререквизиттер:  БОА-биологияны оқыту әдістемесі. 

Постреквизиттер: Жоқ.  

Пәннің  мақсаты:  Қоршаған  орта  мен  ағзаның  әрекеттесуінің  жалпы 

заңдылықтарын меңгерту. Қысқаша  мазмҧны:  Ӛсімдіктер,  жануарлар  экологиясы  жайлы  жалпы 

түсінік.  Популяцияның  құрамы  және  құрылымы.  Бірлестік,  оның  динамикасы. 

Ӛсімдіктерге, жануарларға орта факторларының сандық және сапалық әсерінің 

заңдылықтары. Түр экологиялық жүйе ретінде және ӛнімділігі. Пән оқытушысы: 1. Есқараев Н. 

                              2. Найзабеков Н. 

 

47. Эволюция ілімі, коды - EI 4307,  7-семестр, 3кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Табиғи  сұрыпталудың  негізгі  заңдылықтарын,    онтогенез 

бен филогенездің байланысын оқып-үйренеді.  Пререквизиттер:  Ӛсімдіктер және жануарлар  экологиясы. 

Постреквизиттер: Жоқ. 

Пәннің  мақсаты:  Қозғаушы  күштер,  эволюцияның    жалпы  заңдары  мен 

механизмдерін  зерттеу;  биологияның  теориялық  негіздерінің  принциптерін 

үйрену. 

Қысқаша  мазмҧны:  Ч.  Дарвин  ілімдері.  Табиғи  сұрыптау  концепциясы. 

Эволюция  ілімі   курсы  органикалық  дүниенің  даму   тарихы  мен  эволюция  

процесінің  жүріп  ӛткендігін  зерттейтін  ілім. 


Каталог: doc
doc -> Қазақстан республикасының білім және ғылым министрлігі ы. Алтынсарин атындағЫ Ұлттық білім беру академиясы
doc -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі ы. Алтынсарин атындағЫ Ұлттық білім беру академиясы
doc -> Гуманитарлық Ғылымдар кәсіби қҰзыреттіліктің негізінде студенттердің Өзіндік әрекет ету дайындығын қалыптастыру
doc -> Бағдарламасы бойынша шығарылып отыр Редакция алқасы
doc -> «Балалардың жазғы демалысын ауылдық кітапханада тиімді ұйымдастыру көздері»
doc -> C m y k газет 2008 жылдың қазан айынан бастап шығады
doc -> Жылдық есебі кафедраның тәрбие жетекшілерінің жұмысы
doc -> №3 (22) 2011 Халел Досмұхамедов атындағы


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   43   44   45   46   47   48   49   50   ...   62


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет