Элективті пәндер каталогыжүктеу 2.29 Mb.
Pdf просмотр
бет52/62
Дата24.12.2016
өлшемі2.29 Mb.
1   ...   48   49   50   51   52   53   54   55   ...   62

Пән оқытушысы1.  Болысбаев Д. 

 

                    2. Сазов С. 

 

  

 

383  

10. Арнайы сурет II      коды- ASІІ 2204,  3-семестр, 3 кредит 

Қҧзыреттілігі:  Перспектива  және  кӛлемді  жарық  пен    түс  арқылы 

кӛрсетудің заңдылықтарын қалыптастыру. Пререквизиттер: Академиялық сурет 

Постреквизиттер: сурет 

Пәннің мақсаты: Композициялық шешімін табу жолдарымен таныстыру. 

Қысқаша  мазмҧны:      Кеңістіктегі  заттар.    Заттар  мен  драпировка 

арасындағы түстер мен тондар қатынасы.  Пән оқытушысы: 1.  Болысбаев Д. 

 

                    2. Сазов С. 

 

11. Акедемиялық кескіндеме II     коды- AК 2206,  3-семестр,  3 кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Кескіндемелік  қойылым,  бояу  түсі,  кӛркемдеп  жазу  үрдісі  

туралы түсініктерді қалыптастыру. Пререквизиттер: жоқ 

Постреквизиттер: Кескіндеме. 

Пәннің мақсаты: Кескіндемелік этюд, нұсқалық қойылыммен таныстыру. 

Қысқаша  мазмҧны:  Кескіндемелік  натюрмортты  әр  түрлі  материалда 

орындау: Акварель. Гуашь. Темпера. Майлы бояу. Бояу түстері. Жылы реңдері 

басымырақ натюрморт. Суық реңдерден тұратын натюрморт .    

Пән оқытушысы: 1.  Сазов С. 

   


                   2. Мұсабаев Б. 

 

12. Сәндік кескіндеме ІІ     коды- SК 2206, 3-семестр, 3кредит 

Қҧзыреттілігі: Сәндік кескіндеменің техникалық әдістерін қалыптастыру. 

Пререквизиттер: Академиялық сурет 

Постреквизиттер: Сурет 

Пәннің мақсаты: Жарық пен  түс арқылы бейнелеудің заңдылықтарымен 

таныстыру.   Қысқаша  мазмҧны:      Композициялық  шешім.    Кеңістіктегі  заттар.  Бояу 

түстері.  Жылы  реңдері  басымырақ  натюрморт.  Суық  реңдерден  тұратын 

натюрморт.   Түстер мен тондар. Заттар мен драпировка арасындағы түстер мен 

тондар қатынасын ажырату.  Пән оқытушысы: 1.  Сазов С. 

 

                    2. Мұсабаев Б. 

 

13. Дінтану   коды- DТ 2201,  4-семестр, 1 кредит 

Қҧзыреттілігі:  Ислам  тарихы  және  кезендік  ерекшелігін;  ислам 

тарихының әдістемелік негіздерін айқындау. Пререквизиттер: Жоқ  

Постреквизиттер: Жоқ                    

Пәннің мақсаты:  Дінтануды оқыту әдістемесінің қалыптасуы. Дінтануды 

оқытудың  метологиясы.  Діннің  адамзат  трихында  алатын  орны  мен  оны 

оқытудың  маңызы.  Діни  білімнің  дамуы,  пәннің  жоспарлары  мен 


 

 

384  

бағдарламалары.    Дінтануды  оқытуда  белсенді  және  инновациялық  әдістерді 

қолдану.  

Қысқаша  мазмҧны:  Дінтануды  оқыту  жұмыстрын  ұйымдастыру 

формалары.  Дінтануды  оқытуда  кӛрнекілік  құралдарын  пайдалану.  ҚР  діни 

жағдай және оны оқытудың ерекшеліктері

Пән оқытушысы: 1. Мамраимов С. 

                                     2. Досыбев М.                                             

 

14. Ислам тарихы,  коды- ІТ 2201,  4-семестр, 1 кредит. Қҧзыреттілігі:  Ислам  тарихы  және  кезендік  ерекшелігін;  ислам 

тарихының әдістемелік негіздерін айқындау. Пререквизиттер: Жоқ.  

Постреквизиттер: Жоқ.                    

Пәннің  мақсаты:  Ислам  тарихы  және  кезендік  ерекшелігін;  ислам 

тарихының  әдістемелік  негіздерін  айқындау.  Пайғамбар  тарихы  және    ислам 

тарихы 

мазмұнындағы материалдар 

мен 


әдебиеттерді 

талдаудың 

технологиясын меңгеру. 

Қысқаша  мазмҧны:  Ислам  тарихының  жалпы  негіздері  және  теориялық 

тәсілдердің ерекшеліктері. Исламға дейінгі діни жағдай. Пән оқытушысы: 1. Мамраимов С. 

                                     2. Досыбев М.                                             

 

15.  Композиция I.    коды- KOM 2207,4-семестр,3 кредит 

Қҧзыреттілігі:  Ойлау  қабілеттерін  дамыту,  тұтас  кӛру,  қабылдау  және 

тұтас жазу үлгісін,  кӛркемдік стилдерін қалыптастыру. Пререквизиттер: жоқ 

Постреквизиттер: Мамандық бойынша композиция   

Пәннің  мақсаты:    Кескіндеме  ,  композиция    заңдылықтарымен 

таныстыру. Қысқаша  мазмҧны:  Композиция    тарихы.  Композиция  курсының 

мақсаты, 

 

міндеттері және 

мазмұны. 

Композицияның 

негізгі 


заңдылықтары.Шығармашылық  процестің  мәні  мен  даму  бағыты.  Натюрморт 

композициясы.  Реңдік    және  бояу  түсі    ізденістері.    Бейнені  қабылдау 

психологиясы. Интерьердегі күрделі  тақырыптық натюрморт композициясы.   

Пән оқытушысы: 1.  Бишанов М 

   


                   2. Сазов С 

 

16.  Сәндік-композиция негіздері    коды-SKІ 1205, 4-семестр,3 кредит 

Қҧзыреттілігі:  Кӛркемдік  білім  беру,  олардың  сәндік  ӛнер  туралы  ой-

ӛрісін қалыптастыру. Пререквизиттер: Композиция.   

Постреквизиттер: Арнайы кескіндеме. 

Пәннің  мақсаты:      Әртүрлі  материалдармен  жұмыс  жасау  жолдарымен 

таныстыру  

 

385  

Қысқаша  мазмҧны:  Сәндік  композиция  заңдылықтары.Шығармашылық 

процестің мәні мен даму бағыты. Натюрморт композициясы. Реңдік  және бояу 

түсі  ізденістері.  Бейнені қабылдау психологиясы. 

Пән оқытушысы: 1.  Бишанов М 

   


                   2. Сазов С 

17. Сызу негіздері      коды- SN 2214, 4-семестр, 3кредит 

Қҧзыреттілігі: Сызу негіздерін меңгерту.       

Пререквизиттер: Сызба геометриясы  және перспектива 

Постреквизиттер: Сызуды  оқыту  әдістемесі 

Пәннің мақсаты: Сызбаны орындаудың негізгі  жолдарымен  таныстыру 

Қысқаша  мазмҧны:  Сызудың    құрал    жабдықтары.    Сызбаны  безендіру. 

Сызбаның  форматтары.  Негізгі    жазба,  сызбаның  сызықтары.  Масштабтар, 

ӛлшем. 

Сызба 


шрифті. 

 

Геометриялық 

тұрғызулар. 

Түйіндесу. 

Аксонометриялық  проекциялар  жайлы    түсінік.  Стандартты  аксонометриялық 

проекциялар.  Геометриялық  проекциялар.  Сызбаны  орындаудың  негізгі  

тәртіптері. Қиманың түрлері.  Тіліктер. Эскиздер. Техникалық сурет.  

Пән оқытушысы: 1.  Бишанов М. 

   


                   2. Әмірғазин Е 

 

18.  Инженерлік сызба   коды- GS 2214, 4-семестр, 3кредит 

Қҧзыреттілігі: Сызу негіздерін меңгерту.      

Пререквизиттер: Сызба  негіздері  

Постреквизиттер: Құрылыс сызбасы. 

Пәннің мақсаты: Сызбаны орындаудың негізгі  әдістерімен  таныстыру 

Қысқаша 

мазмҧны: 

Геометриялық 

тұрғызулар. 

Циркульдік 

аксонометриялық  проекциялар.  Қиманың  түрлері,  тіліктер.Бӛлшектерді 

аксонометриялық, геометриялық диметриялық проекцияларын орындау Пән оқытушысы: 1.  Бишанов М. 

   


                    2. Әмірғазин Е 

 

 

                                

19. Сындарлы оқыту, коды- SO 3204,  5-семестр, 1 кредит. 

Қҧзыреттілігі  :  Сындарлы  диалог  жүргізуге,  сандық  технологияларды 

меңгерген,  кәсіби шеберлігі  жоғары маман. Постреквизиттер: Жоқ. 

Постреквизиттер: Жоқ.                    

Пәннің  мақсаты:  Оқыту    мен  оқудағы  жаңа    тәсілдер.  Сыни    тұрғыдан 

ойлауға  үйрету.  Оқыту    мен    оқуда    ақпараттық-коммуникациялық  

технологияларды  пайдалану. 

Қысқаша  мазмҧны:  Сындарлы  оқыту  теориясы  студенттердің  ойлауын 

дамыту  олардың  бұрынғы  алған  білімдері  мен  жаңа  дерек  кӛздерінен, 

мұғалімнен,  оқулықтан  және  құрбыларынан  алған  білімдерімен  ӛзара 

әрекеттесуі жағдайында жүзеге асады деген тұжырымға негізделген. Пән оқытушысы: 1. Ӛтегенова О. 

                              2. Шырынбеков Н. 

 

 

386  

20.  Оқушылардың  оқу  танымдық  қҧзіреттілігін  қалыптастыру 

технологиясы,коды- SO 3204,  5-семестр, 1 кредит. 

Қҧзыреттілігі : Проблеманы шешудің тиімді жолдарын іздестіру. 

Постреквизиттер: Жоқ. 

Постреквизиттер: Жоқ.                    

Пәннің мақсаты: Оқу үрдісін жетілдіруді жаппай қолға алу; оның ғылыми 

– әдістемелік, оқыту-әдістемелік, ұйымдастырушылық себептеріне үнемі талдау 

жасап,  назарда  ұстау,  жаңа  буын  оқулықтарының  мазмұнын  зерттеп  білу, 

пәндік білім стандарттарымен жете танысу. Қысқаша  мазмҧны:  Білімді  деңгейлеп  беру  техологиясын  игеру  арқылы 

оқушыларға  білімді  мемлекеттік  стандарт  деңгейінде  игеруге  қол  жеткізу, 

оқыту  үрдісін  ізгілендіру  мен  демократияландыруды  үнемі  басшылыққа  алу, 

ӛйткені оқыту- тәрбиенің негізі. Пән оқытушысы: 1. Ӛтегенова О. 

                                     2. Шырынбеков Н. 

     


21.   Композиция ІІІ.  коды- Kom 3212,  5-семестр, 3 кредит 

Қҧзыреттілігі:Шығармашылық  процестің  мәні  мен  даму  бағытын 

қалыптастыру Пререквизиттер: жок 

Постреквизиттер: Мамандық бойынша композиция 

Пәннің мақсаты: Композицияның негізгі заңдылықтарымен таныстыру. 

Қысқаша  мазмҧны:  Композиция    тарихы.  Композиция  курсының 

мақсаты,    міндеттері  және  мазмұны.  Композицияның  негізгі  заңдылықтары. 

Натюрморт  композициясы.  Реңдік    және  бояу  түсі    ізденістері.    Бейнені 

қабылдау  психологиясы.  Интерьердегі  күрделі    тақырыптық  натюрморт 

композициясы.   

Пән оқытушысы: 1.  Сазов С  

   


                   2. Бишанов М 

 

22.    Сәндік-композиция  негіздері    ІІІ.      коды-  SKN  3212,    5-семестр,  3 

кредит 

Қҧзыреттілігі:  Кӛркемдік  білім  беру,  олардың  сәндік  ӛнер  туралы  ой-

ӛрісін қалыптастыру. Пререквизиттер: Композиция. 

Постреквизиттер: Арнайы кескіндеме. 

Пәннің мақсаты:  Сәндік-композиция негіздерімен таныстыру.      

Қысқаша  мазмҧны:  Сәндік  композицияның  негізгі  заңдылықтары. 

Натюрморт  композициясы.  Реңдік    және  бояу  түсі    ізденістері.    Бейнені 

қабылдау  психологиясы.  Интерьердегі  күрделі    тақырыптық  натюрморт 

композициясы.   Пән оқытушысы:  1. Бишанов М 

 

                               2. Сазов С  

 

 

387  

23. Қол ӛнер негіздері. коды- KON 3220, 5-семестр,2кредит 

Қҧзыреттілігі: Қазақтың ұлттық қол ӛнерін  кӛркемдік тәлім-тәрбие беру, 

қол ӛнердің процестік дамуын   қалыптастыру. Пререквизиттер: Сәндік-қолданбалы ӛнер негіздері 

Постреквизиттер: Дизайн негіздері. 

Пәннің 

мақсаты: 

Студенттердің 

кӛркем 

ойын 


қалыптастыру, 

шығармашылық ой қабілетін жетілдіру, кӛркемдік ой ұшқырлығын меңгерту.        Қысқаша 

мазмҧны: 

Жалпы 


композиция 

теориясы. 

Сәндік 

композицияның  спецификасы.  Ою-  ӛрнек  композицияларының  заңдары, заңдылықтары.  Ою-ӛрнек  композицияларын  тұрғызу  принциптері.      Түс  және 

түстік гармонияда тұрғызу принципі.  Реңдік кескіндеу қасиеті. Ахроматикалық 

композиция.  Түстердің  гармониялық теориясы.  Хроматикалық түстер.    Табиғи 

және  заттық  формалардың  сәндік  бейнелерін  трансформациялау  принциптері 

(ӛсімдіктер және жануарлар ). Сәндік композицияда әдіптеу бейнелері.    

Пән оқытушысы: 1.  Сазов С. 

   


                   2. Жаңбыршиев С 

  

24. Қазақ халқының қолӛнері ІІ   коды- SKN3220,5-семестр,2кредит 

Қҧзыреттілігі: Қазақ  қолӛнерінің даму жолдарын қалыптастыру. 

Пререквизиттер: жок 

Постреквизиттер:жок 

Пәннің  мақсаты:  Қазақ  қолӛнерінің  ӛсу  жолы  ӛзіне  тән  даму  тарихымен 

таныстыру.   Қысқаша 

мазмҧны: 

Қазақстан 

мәдениетінің 

менталдық 

факторы.Зергерлер  сәндік  әшекейлі  бұйымдар.  Қазақ    қолӛнерінің  даму 

жолдары.  Ағаш  ӛңдеу  ӛнері.  Петроглифтік,  мегалифтік  және  ӛю-ӛрнектік 

дәстүрлер.Ерте  және  Орта  ғасырлардағы  Қазақстан  кӛшпелі  халықтарының 

кӛркем  мәдениеті.  Андронов  мәдениеті.  Сақтардың  ӛмір  салты.  Беғазы-

Дәндібай мәдениеті. 

Пән оқытушысы: 1.  Сазов С. 

   


                    2. Жаңбыршиев С 

  

25. Сурет.   коды- Sur 3301, 5-семестр, 3 кредит Қҧзыреттілігі: Адамды бейнелеудің заңдылықтарын қалыптастыру.  

Пререквизиттер: Академиялық сурет   

Постреквизиттер: Мамандық бойынша композиция 

Пәннің  мақсаты:  Адамды  бейнелеудегі    скелет  пен    бұлшық  еттердің  

анатомиялық суреттерімен таныстыру.  Қысқаша мазмҧны: Адам денесінің суреті. Адамды бейнелеудегі  скелет 

пен    бұлшық  еттердің    анатомиялық  суреті.  Жалаңаш  адам    денесінің  суреті. 

Күрделі 

қимыл 


– 

қозғалыста 

киіндірілген 

тұлға. 


Композициялық 

сюжет.Тақырыптық  суретте  адамның  ӛзіндік  сипаттық  ерекшелігі.―Мүсінші‖, 

―Дәрігер‖, ―Құрама жасаушы‖, ―Ақын‖, т.б. қос  тұлғалы  тақырыптық қойылым 

суреті.   

 

388  

Пән оқытушысы: 1.  Мусабаев Б. 

   


                   2. Сазов С 

 

26. Графикалық суреткоды-G 3301, 5-семестр, 3 кредит Қҧзыреттілігі: Графикалық ӛнердің даму жолын меңгерту. 

Пререквизиттер: Сурет. 

Постреквизиттер: Кітап графика негіздері   

Пәннің мақсаты: Графика  ӛнерінің мақсаты-міндеттерімен таныстыру. 

Қысқаша  мазмҧны:  Графика    ӛнерінің  мақсаты-міндеттері.  Графика 

ӛнерінің  түрлері.  Графикалық  ӛнердің  даму  жолы.  Тәсілдері  мен  басылым 

түрлері.Линогравюра.  Линогравюраға  керекті  құралдар.  Ойма  әдістері. 

Кӛлденең,  тік,  штрих,  қарадан  аққа  созу,  түзу,  қисық,  ирек,  сызықша  ноқат 

сызықтар. Геометриялық денелерден тұратын натюрморт.   

Пән оқытушысы: 1.  Мусабаев Б. 

 

                    2. Сазов С 

27. Кескіндеме. Коды -Kes 3302,  5-семестр, 3 кредит 

Қҧзыреттілігі:  Кескіндемелік  қойылым,  бояу  түсі,  кӛркемдеп  жазу  үрдісі  

туралы түсініктерді қалыптастыру. Пререквизиттер: Академиялық сурет   

Постреквизиттер:   Бейнелеу ӛнер тарихы және теориясы 

Пәннің  мақсаты:  Бояу  түсі  бірлігі  және  біртұтастылығы,  адам  тұлғасын 

жазу жолдарымен таныстыру. Қысқаша мазмҧны: Адам тұлғасын жазу. Интерьердегі адам тұлғасының 

этюді  (адам  денесі  қойылған  тақырыптық  қойылым).Жалаңаш  тұлғаның 

кескіндемелік форма сипатын талдау. Бояу түсі бірлігі және біртұтастылығы.   

Пән оқытушысы: 1. Жанаев Ӛ.   

   


                   2. Сазов С. 

 

28. Майлы бояу   коды- MB 34302 ,  5-семестр, 3 кредит 

Қҧзыреттілігі: Бояу түрлерінің қасиеттерін қалыптастыру. 

Пререквизиттер: Академиялық кескіндеме   

Постреквизиттер: Дизайн негіздері. 

Пәннің  мақсаты:  Майлы  бояу,темпера,  гуащь,акварельдік  бояулармен 

жұмыс жасау жолдарымен таныстыру. Қысқаша  мазмҧны:      Күрделі  түрлі-түсті  фондағы  натюрморт.  Қолмен 

бірге  бейнеленген  жартылай  дене  этюді.Ашық  фондағы  киімді  адам  денесінің 

этюді. Күңгірт фондағы жалаңаш адам денесінің этюді.   

Пән оқытушысы: 1. Жанаев Ӛ.   

   


                   2. Сазов С. 

         29.  Шрифт       коды - Sh 3307, 5-семестр, 3 кредит 

Қҧзыреттілігі:  Шрифті  үлгі  тор  бойынша  құрастыру  әдістерін 

қалыптастыру.  Пререквизиттер: Сызу негіздері  

 

 

389  

Постреквизиттер: Графика 

Пәннің  мақсаты:  Шрифтердің  тұрпаты  бойынша  бӛліну  жолдарымен 

таныстыру. Қысқаша  мазмҧны:  Треминология.  Шрифтердің  жіктелуі.  Шрифтердің 

тұрпаты  бойынша  бӛлінуі.  Әріптер  мен  жазулардың  элементтері.  Латын  және 

орыс  шрифтарының  тарихы.  Шрифтке  қойылатын  негізгі  талаптар.  Шрифтің 

ырғақтық  құрылымы,  бейнелілігі.Бояу  түсі-кӛркемдік  мәнер  тәсілі.  Шрифтегі 

стиль  бірлігі.  Бір  тұтастылық,  композициялық  жарасымдылық.  Шрифтік 

композиция.  Құралдарымен  материалдары.  Қолжазба  шрифтінің  қаламұшпен 

орындау. Шрифтерді қылқаламмен жазу. Шрифті үлгі тор бойынша құрастыру.   

Пән оқытушысы: 1. Бишанов М  

 

                              2. Амирғазин Е.  

30. Кітап графика   коды-KG 3307,  5-семестр, 3 кредит 

Қҧзыреттілігі: Графикалық ӛнердің даму жолдарын қалыптастыру 

Пререквизиттер: жок  

Постреквизиттер: жок 

Пәннің мақсаты: Графика ӛнерінің түрлерімен таныстыру.  

Қысқаша  мазмҧны:  Кескін  кӛрінісі.  Негізгі,  қосымша  және  жергілікті 

кӛріністер.  Пән  ӛндірісі  техникасы.  Әр  түрлі  құрал  жабықтарын  таңдау,  

жобалау,  есептеу  және  пайдалану  негіздері.  Машина  мен  механизмдер 

бӛлшектерінің  жұмыс  жасауының  жалпы  теориялық  заңдылықтары. 

Қойылатын талаптар. Жобалау принциптері.   

Пән оқытушысы: 1. Бишанов М.  

 

                              2. Амирғазин Е.  

31. Абайтану , коды Abay 3202,  6-семестр, 2 кредит. 

Қҧзыреттілігі : Абайдың рухани мұраларын меңгеру. 

Постреквизиттер: Жоқ . 

Постреквизиттер: Жоқ. 

Пәннің  мақсаты:  Абай  ӛлеңдерін  түпнұсқа  қалпына  келтіру.  Абай 

ӛлеңдерінің  жазылу  мерзімін  анықтау.  Абай  шығармаларындағы  арнау 

ӛлеңдердің  жазылу  сыры.  Абай  поэзиясының  ӛрнек  –  үлгісін  қалыптастыру. 

М.Әуезовтің  текстологиялық  зерттеулері.  Ақын  шығармаларының  канондық 

тексін жинаудың негізі. 

Қысқаша  мазмҧны:  Абайтану  пәніне  кіріспе.  Абай  ӛмірбаяны  – 

абайтанудың  іргелі  саласы.  Абайтанудың  алғашқы  негізі.  Абай  ӛмірбаяны 

жайлы  соңғы  деректер.  Абай  ӛмірбаянының  тӛрт  нұсқасы.  Ӛмірбаяндық 

деректердіекшеу  тәсілдері.  М.Әуезов  –  Абай  шығармаларын  жинаушы  және 

текстологы. Абай шығармаларының таралу жолдары. Абай ӛлеңдерін түпнұсқа 

қалпына  келтіру.  Абай  ӛлеңдерінің  жазылу  мерзімін  анықтау.  Абай 

шығармаларындағы арнау ӛлеңдердің жазылу сыры. Абай поэзиясының ӛрнек – 

үлгісін  қалыптастыру.  М.Әуезовтің  текстологиялық  зерттеулері.  Ақын  

 

390  

шығармаларының  канондық  тексін  жинаудың  негізі.  М.Әуезов  зерттеуінде 

Абай мұрасының шығысқа қатысы. 

Пән оқытушысы: 1. Абенова Л.У. 

                                     2. Әбшенова Б 

 

32. Ыбырайтану , коды- Ybr 3202,  6-семестр, 2 кредит. Қҧзыреттілігі  :  Басқа  ғылым  салаларымен    байланысы,    оның  зерттеу 

әдістері жайлы  мәліметтер беру.  Постреквизиттер: Жоқ.  

Постреквизиттер: Жоқ. 

Пәннің мақсаты: Ақын ӛлеңдерінің, қара сӛздерінің, поэмаларының және 

кӛркем  аудармаларының  ішкі  табиғатына  талдай  үңілу  арқылы  ұлы  ақын 

талантының кӛркемдік-эстетикалық мәнін кең ауқымда игертуді мақсат етеді.  

Қысқаша  мазмҧны:  Курстың    теориялық  бӛлімінде  қазақ  әдебиеті 

тарихын  жаңаша  бағамдау  пәнін  ғылым  ретінде  танылуы,  оның  ғылымдар 

арасында  алатын    орны,  әдебиет  тарихы,  әдебиет  теориясы,  әдебиет 

сыны,семинар 

сабақтары 

және 


зертханалық 

сабақтары 

теориялық 

материалдарды меңгеруді қамтамасыз етеді.  Пән оқытушысы: 1. Абенова Л.У.   

                                     2. Әбшенова Б 

 

33. Бейнелеу ӛнер тарихы және теориясы коды - BOTT 4206, 6-семестр, 4 кредит 

Қҧзыреттілігі:  Бейнелеу  ӛнерінің  пайда  болуы  жӛніндегі  теориялық 

білімді , негізгі терминалогиялық аппарат тұғырын қалыптастыру.   Пререквизиттер: Бейнелеу ӛнерін оқыту әдістемесі  

Постреквизиттер: Қазақстан бейнелеу ӛнері тарихы 

Пәннің  мақсаты:  Бейнелеу  ӛнері  мамандарын  антикалық,  классикалық  

жаңа кезең ӛнері тарихының теориялық негіздерімен таныстыру. Каталог: doc
doc -> Қазақстан республикасының білім және ғылым министрлігі ы. Алтынсарин атындағЫ Ұлттық білім беру академиясы
doc -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі ы. Алтынсарин атындағЫ Ұлттық білім беру академиясы
doc -> Гуманитарлық Ғылымдар кәсіби қҰзыреттіліктің негізінде студенттердің Өзіндік әрекет ету дайындығын қалыптастыру
doc -> Бағдарламасы бойынша шығарылып отыр Редакция алқасы
doc -> «Балалардың жазғы демалысын ауылдық кітапханада тиімді ұйымдастыру көздері»
doc -> C m y k газет 2008 жылдың қазан айынан бастап шығады
doc -> Жылдық есебі кафедраның тәрбие жетекшілерінің жұмысы
doc -> №3 (22) 2011 Халел Досмұхамедов атындағы


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   48   49   50   51   52   53   54   55   ...   62


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет