Элективті пәндер каталогы


-курс  5-семестр - 18 кредитжүктеу 2.29 Mb.
Pdf просмотр
бет54/62
Дата24.12.2016
өлшемі2.29 Mb.
1   ...   50   51   52   53   54   55   56   57   ...   62

3-курс 

5-семестр - 18 кредит 

Міндетті компонент 

Таңдау компоненті – 18 кредит 

цикл 

код 

пән атауы 

кр  цикл 

код 

пән атауы 

кр 

 

  

 

БП SO 3204 

TFUPKU 


3204 

1. Сындарлы оқыту 

2. Оқушылардың оқу 

танымдылық құзіреттілігін 

қалыптастыру 

технологиясы 

 

  

 

БП TT 3212 

ZhTK 3212 

1. Техника тарихы 

2. Жаңа техникалық 

құралдары 

  

Жоқ 

 

KT 3212 UKT 3212                                 

1. Костюм тарихы 

2. Ұлттық киім тарихы 

 

  

 

БП MKT 3213 

1. Материалдар  

 

399  

MN 3213 


конструкциясының 

технологиясы 

2. Материалдар негіздері 

 

  

 

KKMN 3213 KKO 3213 

1. Киімді  конструкциялау 

және моделдеу негіздері 

2. Киімді кӛркемдеп ӛңдеу 

 

 

  

КП 


ZhTAPOA 

3302 


OOEY 3302                       

1. Жалпы техникалық және 

арнайы пәндерді оқыту 

әдістемесі 

2. Оқушылардың ӛнімді 

еңбегін ұйымдастыру 

 

  

 

КП KBBGZ 4303 

EZZh4303                                                   

1. Кәсіптік білім берудегі 

ғылыми зерттеулер 

2. Эксперименттік зерттеу 

жұмыстары 

 

  

 

КП OKDZhZhOT 

4304 


IBBT 4304                                         

1. Оқушыларды кәсіпке 

дайындау жүйесіндегі  

жаңа оқыту 

технологиялары 

2. Инновациялық білім 

беру технологиясы 6-семестр - 18 кредит 

Міндетті компонент – 12 кредит 

Таңдау компоненті – 6 кредит 

цикл 

код 

пән атауы 

кр  цикл 

код 

пән атауы 

кр 

БП 


KK(O)

T 3207 


Кәсіби 

қазақ(орыс)тілі 

БП 


Aba 3202 

Ybr 3202 

1. Абайтану 

2. Ыбырайтану 

БП 


KBShT 

3208 


Кәсіби 

бағытталған 

шетел тілі 

КП AКМОТ 

3307 


ShR3307           

1. Ағашты қолмен және 

механикалық ӛңдеу 

технологиясы 

2. Шебер қолдар 

БП КOA 

3209 


Кәсіптік оқыту 

әдістемесі 

(мамандануы 

бойынша) 

MZh 3307 KON 3307 

1. Материалдармен жұмыс 

гобелен тоқу 

2. Қол ӛнер негіздері 

КП 

TZhTA 


3601 

Тәрбие 


жұмысының 

теориясы мен 

әдістемесі  

  

 

 КП 

OBOY 


3302 

Оқушылардың 

бейіндік 

оқытуын 


ұйымдастыру 

  

 

 4-курс 

7-семестр – 21 кредит

 

Міндетті компонент  

Таңдау компоненті – 21 кредит 

цикл 

код 

пән атауы 

кр  цикл 

код 

пән атауы 

кр 

 

  

 

БП TT 4208 

ZhTK 4208 

1. Техника тарихы 

2. Жаңа техникалық 

құралдары 

  

Жоқ 

 

KT 4208 UKT 4208 

1. Костюм тарихы 

2. Ұлттық киім тарихы 


 

 

400  

 

  

 

БП AChETT 

4210 


AChET4210 

1. Ауыл шаруашылығы 

еңбек технологиясы және 

техникасы 

2. Ауыл шаруашылығы 

еңбек технологиясы 

 

  

 

БП UKBT 4213 

KBKO 4213 

1. Ұлттық қолӛнер 

бұйымдарының 

технологиясы 

2. Қолӛнер бұйымдарын 

кӛркемдеп ӛңдеу 

  

 

 КП 

KBBGZ 4303 

ZZh 4303 

1. Кәсіптік білім берудегі 

ғылыми зерттеулер 

2. Эксперименттік зерттеу 

жұмыстары 

  

 

 КП 

AКZhMO 


4307 

AOT 4307 

1. Ағашты қолмен және 

механикалық ӛңдеу 

2. Ағашты ӛңдеу 

технологиясы 

 

  

 

KKM 4307 KON 4307 

1. Киімді конструкциялау 

және модельдеу негіздері 

2. Киімді кӛркемдеп ӛңдеу 

 

1.

 

Материалдарды ӛңдеу технологиясы, коды - MОТP 1204, 2-семестр,                       

4 кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Сапалы  бұйым  дайындау  кезінде  студенттердің  біліктілік 

пен дағдысын  қалыптастыру.  Пререквизиттер: Математика, физика, Сызба геометриясы 

Постреквизиттер: «Материалдарды ӛңдеу технолоиясының практикумы»   

Пәннің  мақсаты:Бұйым  дайындау  кезінде  металды  кешенді  ӛңдеуде 

қолданылатын операцияларды дұрыс қолдану жолдарымен таныстыру. Қысқаша  мазмҧны:  Металл  ӛңдеу.Оқу  шеберханасы.Қазіргі  замандағы 

металды  ӛңдеу  ӛндірісімен  таныстыру.Металды  ӛңдеу  бойынша  еңбектік 

ептіліктер  мен  дағдыларды  қалыптастыру.Конструкциялық  материалдарды   

ӛңдеу.Оқу шеберханаларындағы  еңбекті ұйымдастыру.  Пән оқытушысы: 1. Сүттібаева Ж. Қ. 

                              2. Құрбаналиев Б.Ӛ. 

 

 

2.

 

Тігін бҧйымдарын ӛңдеу, коды - TBO1204, 2-семестр, 4 кредит. 

Қҧзыреттілігі: Тігін бұйымдарын ӛңдеу әдіс-тәсілдерін  меңгерту.

 

Пререквизиттер:   Сызба геометриясы Постреквизиттер: 

Сәндік қолданбалы ӛнер

 

Пәннің мақсаты: Тігін бұйымдарын ӛңдеу тәсілдерімен таныстыру 

Қысқаша мазмҧны:

 

Мата туралы жалпы мағлұмат. Ӛру түрлері. Бетінің сипатына қарай мата түрлері: жылтыр, сырғымалы, түкті.Тігін машинасымен 

танысу. Тігін машинасының түрлері.  Қазіргі  замандағы  тігін  ӛңдеу  ӛндірісімен  таныстыру.  Тігін  ӛңдеу 

бойынша еңбектік ептіліктер мен дағдыларды қалыптастыру.  Конструкциялық  

 

401  

материалдарды  қазіргі  заманғы  жоғары  ӛнімді  сапасымен  ӛңдеу.Оқу 

шеберханаларындағы  еңбекті ұйымдастырумен таныстыру. 

     Пән оқытушысы: 1. Сүттібаева Ж. Қ. 

                                  

 2. Құрбаналиев Б.Ӛ. 

 

 

3.

 

Ағаштарды  және металдарды ӛңдеу, коды -  AMO1204, 2-семестр, 4 

кредит. 

Қҧзыреттілігі: 

Ағаш 


бұйымдарын 

кӛркемдеп 

ӛңдеу тәсілдерін 

қалыптастыру Пререквизиттер: жоқ 

Постреквизиттер: «Материалдарды ӛңдеу технолоиясының практикумы»    

Пәннің  мақсаты:  Оқушыларға  ағашты  кӛркемдеп  ӛңдеу  әдістерін  

меңгерту  үшін  әр  түрлі  станоктардың  жұмыс  атқару  операцияларымен  

таныстыру.   

Қысқаша мазмҧны:  Бұйымдарды ӛрнектеу. Металды кӛркемдеп ӛңдеу. 

    Ұлттық ою – ӛрнектердің қолданылуы және оюды қию әдістері 

  Ағаш бұйымдарын кӛркемдеп ӛңдеу ерекшелігі. Қазіргі замандағы металды 

ӛңдеу ӛндірісімен таныстыру. Металды ӛңдеу бойынша еңбектік ептіліктер мен 

дағдыларды қалыптастыру.   Конструкциялық материалдарды қазіргі заманғы 

жоғары ӛнімді сапасымен ӛңдеу.   Оқу шеберханаларындағы  еңбекті 

ұйымдастырумен таныстыру.  

Пән оқытушысы: 1. Сүттібаева Ж. Қ. 

                             2. Құрбаналиев Б.Ӛ. 

 

 

4. 

Физика, коды - Fiz 1205, 2-семестр, 3 кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Студенттерге  Қазіргі  заманғы  жаратылыстанудың  негізгі 

концепцияларын ұғындыру Пререквизиттер: жоқ 

Постреквизиттер:  

Пәннің мақсаты: Физикалық заңдарды оқып үйренуге дағдылану. 

Қысқаша  мазмҧны:  Физикалық  заңдылықтарды,  жаратылыстанудың 

негізгі заңдылықтарын білуі шарт. Табиғаттағы заңдылықтар туралы. Пән оқытушысы: 1. Жамединова А. 

                              2. Бердалиева Т.  

5.

 

Қазіргі заманғы жаратылыстанудың негізгі концепциялары, коды - 

KSZhNK  1205, 2-семестр, 3 кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Студенттерге  Қазіргі  заманғы  жаратылыстанудың  негізгі 

концепцияларын ұғындыру Пререквизиттер: жоқ 

Постреквизиттер:  

Пәннің мақсаты: Физикалық заңдарды оқып үйренуге дағдылану. 

Қысқаша  мазмҧны:  Физикалық  заңдылықтарды,  жаратылыстанудың 

негізгі заңдылықтарын білуі шарт. Табиғаттағы заңдылықтар туралы.  

 

402  

Пән оқытушысы: 1. Жамединова А. 

                              2. Бердалиева Т.  

6.

 

Сызу және сызба геометриясы, коды - SSG 1206, 2-семестр, 3 кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Кеңістік  формаларын  құрастыру  формаларын,  заттың  

аксонометриялық кескінін меңгерту.   Пререквизиттер: жоқ 

Постреквизиттер: жоқ 

Пәннің мақсаты:   Кеңістікті графикалық әдістермен кӛрсете білу және 

геометриялық денелерді жазықтықта кескіндеу жолдарымен таныстыру.   Қысқаша мазмҧны:  Сызба, геометрияда сызықтар.  Жазық фигуралар 

және геометриялық денелер, олардың ӛзара орналасуы. Чертежді түрлендіру 

әдістері.   Графикалық есеп шығару.  Аксонометриялық проекциялар. Проекция 

әдістері, позициялық және ӛлшемдік тапсырмалар.       Пән оқытушысы: 1.  Умиралиев М 

 

                      2. Дуисеханов Т 

 

7. 

Компьютерлік графика, коды - KG   1206, 2-семестр, 3 кредит. 

Қҧзыреттілігі: Компьютерлік графиканың даму тарихын меңгерту.   

Пререквизиттер: жоқ 

Постреквизиттер:  

Пәннің  мақсаты:  Компьютерлік  технология  және  мәдениет  пен  білім 

саласындағы жаңа электронды технологияның мүмкіндіктерімен таныстыру.  Қысқаша  мазмҧны:Компьютерлік  графиканың  пайдалану  саласы. 

Компьютерлік  графиканың даму  тарихы.  Графикалық редакторларды  меңгеру: 

Coral  Draw,  Photo  Shop,  Pain.  Жиынтық  бейнелер  жасау:  Натюрморт,  пейзаж, 

портрет, сюжетті композиция, коллаж. Пән оқытушысы: 1.  Умиралиев М 

 

                      2. Дуисеханов Т 

 

8. 

Материалдар  конструкциясының  технологиясы,  коды  -  MKT  2211,                     

3-семестр, 5 кредит. 

Қҧзыреттілігі:Кӛлемнің,  әртүрлі  формалар,  жоба  элементтерінің 

конструктивтік,технологиялық және материалды ерекшеліктерін қалыптастыру.  Пререквизиттер: «Материалдарды ӛңдеу технологиясы» 

Постреквизиттер: «Киімді кӛркемдеп сәндеу», 

Пәннің  мақсаты:  Жобалаудағы  жаңа  формаларды  жасау  үшін 

студенттердің елестету, бейнелі ойлауын дамыту жолдарымен таныстыру.  Қысқаша  мазмҧны:  Графика  және  модельдеудің  техникалық  әдістері.  

Жоба 


графикасы. 

Кӛлемнің 

әртүрлі 

формалар 

жоба 

элементтері.  Конструктивтік технологиялық және материалды ерекшеліктері.  Графика және 

модельдеудің техникалық әдістері.  Пән оқытушысы: 1.  Умиралиев М 

 

                      2. Дуисеханов Т 

 

 

403  

9.

 

Материалдар негіздері, коды - MN 2211, 3-семестр, 5 кредит. 

Қҧзыреттілігі:Графика 

және  модельдеудің  техникалық  әдістерін 

меңгерту.  . 

Пререквизиттер: «Материалдарды ӛңдеу технологиясы», 

Постреквизиттер: «Киімді кӛркемдеп сәндеу», 

Пәннің мақсаты: Жоба графикасы мүмкіндіктерімен және құралдарымен 

таныстыру.  Қысқаша  мазмҧны:  Тігін  бұйымдарын  ӛңдеу.  Ағаш  бұйымдарын  

ӛңдеуде  технологиялық  нұсқаулықтар  жасау.  Материалды  ӛңдеу.Жеке 

бұйымдар  әзірлеу.Материалды  ӛңдеу  негізінде  киім  бӛлшектерін  ӛңдеу.Ағаш 

ӛңдеу жұмыстарын жасау. Тігін ӛндірісінің құрал жабдықтарын зерделеу. Пән оқытушысы: 1.  Умиралиев М 

 

                       2. Дуисеханов Т 

10. Электротехника теориясының негіздері.  коды- MJ 4207,  3-

семестр, 3 кредит     

Қҧзыреттілігі: Электр тізбектерін есептеу тәсілдерін меңгерту. 

Пререквизиттер: жоқ 

Постреквизиттер: ЭРТ теориялық негіздері    

Пәннің мақсаты: Электротехника теориясының негіздерімен таныстыру. 

Қысқаша мазмұны:  Бір фазалы тізбек және үш фазалы тізбек. Сызықты 

электр тізбектеріндегі ӛтпелі процесстер. Электротехника ғылымы. Электрлік 

шамалар туралы негізгі түсініктемелер. Тұрақты ток тізбектері. Электр 

тізбектерін есептеу тәсілдері. Айнымалы (синусоидал) ток тізбектері. 

Электромагниттік құбылыстар және магнит тізбектері. 

 Пән оқытушысы: 1.  Жамединова А. 

 

  

         2. Бердалиева Т.   

11.

 

 Жалпы электротехника, коды - JE 4207, 3-семестр, 3 кредит 

Қҧзыреттілігі: Электр тізбектерін есептеу тәсілдерін меңгерту. 

Пререквизиттер: жоқ 

Постреквизиттер:ЭРТ теориялық негіздері 

Пәннің мақсаты: Электротехника теориясының негіздерімен таныстыру. 

Қысқаша мазмҧны:  Бір фазалы тізбек және үш фазалы тізбек. Сызықты 

электр тізбектеріндегі ӛтпелі процесстер. Электротехника ғылымы. Электрлік 

шамалар туралы негізгі түсініктемелер. Тұрақты ток тізбектері. Электр 

тізбектерін есептеу тәсілдері. Айнымалы (синусоидал) ток тізбектері. 

Электромагниттік құбылыстар және магнит тізбектері. 

Пән оқытушысы: 1.  Жамединова А. 

 

  

 

 2. Бердалиева Т.   

12. Оқу шеберханасындағы материалдарды ӛңдеу практикумы, коды – 

OShMOP 2209, 4-семестр, 3 кредит. 

Қҧзыреттілігі: Сапалы бұйым дайындау кезінде студенттер біліктілік пен 

дағдыны  қалыптастыру.     

 

404  

Пререквизиттер: Математика, физика, Сызба геометриясы                     

Постреквизиттер: 

«Ағашты 


қолмен 

және 


механикалық 

ӛңдеу 


технологиясы»  

Пәннің мақсаты: Шығармашылық ептіліктерді  қалыптастыру . 

Қысқаша  мазмҧны:  Оқу  кабинеті  тӛлқұжатының  болуы  Оқу  кабинеті 

портфолиосының  болуы.  Оқу  жабдықтарын  сақтаудың  тиімділігі.  Әдістемелік 

және  оқу  құралдарының  болуы.  Қолданыстағы  оқу  жабдықтарының, 

құралдардың  жүйелілігі  Жартақталардың  болуы.  Жартақта  материалдарының 

жағдайы, кӛркемдігі. Оқытудың техникалық құралдарының болуы және оларды 

сақтаудың  ұйымдастырылуы.  Мұғалімнің  жұмыс  үстелінің  жағдайы.  Оқу 

ғимаратында  еңбекті  қорғау  және  білім  алушылардың  ӛмірінің  қауіпсіздігі 

жӛніндегі  нұсқаулықтың,  журналдың  болуы.  Дәрі-дәрмек  қобдишасының 

болуы және жағдайы. Жарықтандыру. Парталардың жағдайы. 

Пән оқытушысы: 1.  Умиралиев М 

 

                       2. Дуисеханов Т 

 

13. 

Металды  механикалық  жолмен  ӛңдеу  негіздері.,  коды  -  MMZhON 

2209, 4-семестр, 3 кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Металды  механикалық  жолмен  ӛңдеу  негіздерін 

қалыптастыру.   Пререквизиттер: Математика, физика, Сызба геометриясы                     

Постреквизиттер: 

«Ағашты 


қолмен 

және 


механикалық 

ӛңдеу 


технологиясы» 

Пәннің  мақсаты:  Сапалы  бұйым  дайындау  кезінде  студенттер  біліктілік 

пен дағдыны қалыптастыру.   Қысқаша мазмҧны: Оқу шеберханасындағы сабақтарда болашақ кәсіптік 

оқыту пәні мұғалімдерінің  политехникалық бағытталған еңбектің дайындығын 

қамтамасыз ету. Оқу жабдықтарын сақтаудың тиімділігі. Әдістемелік және оқу 

құралдарының  болуы.  Қолданыстағы  оқу  жабдықтарының,  құралдардың 

жүйелілігі  Жартақталардың  болуы.  Жартақта  материалдарының  жағдайы, 

кӛркемдігі.  Оқытудың  техникалық  құралдарының  болуы  және  оларды 

сақтаудың ұйымдастырылуы 

Пән оқытушысы: 1.  Умиралиев М 

 

                       2.  Дуисеханов Т 

 

  14.

 

 Кәсіби педагогика, коды - KP 2305, 4-семестр, 3 кредит. 

Қҧзыреттілігі: Кәсіптік білім берудің теориялық негіздерін қалыптастыру. 

Пререквизиттер:  Оқушыларды  кәсіпке  дайындау  жүесіндегі  жаңа  оқыту 

технологиялары Постреквизиттер:

 

Кәсіптік оқыту әдістемесі. Пәннің мақсаты: Педагогика мамандығына жалпы сипаттама.  

Қысқаша мазмҧны:  Мұғалімнің кәсіби-педагогтік әрекеті. Мәні, 

мақсаты, мазмұны, қызметі. Қазіргі заманғы пән мүғаліміне қойылатын 

талаптар.Кәсіптік білім берудің теориялық негіздері. Кәсіптік білім беру 


 

 

405  

тұжырымдамасы. Кәсіптік білім беру ұстанымдары. Жоғарғы сыныптарда 

кәсіптік білім беруді ұйымдастыру формалары. Кәсіптік білім беруде ӛзіндік 

білім алу әдістері. Пән оқытушысы: 1. Құрбаналиев Б.Ӛ. 

 

                      2. Жаңбыршиев С. 

 

15. 

 Инженерлік педагогика, коды - IPs 2305, 4-семестр, 3 кредит. Қҧзыреттілігі: Кәсіптік білімін жетілдіру жолдарын қарастыру. 

Пререквизиттер: Жалпы педагогика.   

Постреквизиттер:  Оқитындарды  кәсіпке  дайындау  жүйесіндегі  қазіргі 

оқыту технологиялары. Пәннің  мақсаты:  Қазіргі  таңдғы  инженерлік  саланың  даму  бағытымен 

таныстыру.  Қысқаша  мазмҧны:  Қазіргі  заманғы  пән  мүғаліміне  қойылатын 

талаптар.Кәсіптік  білім  берудің  теориялық  негіздері.  Кәсіптік  білім  беру 

тұжырымдамасы. Кәсіптік білім беру ұстанымдары Техникалық-технологиялық 

салалардың ӛмірде алатын рӛлімен таныстыру. Инженерлік педагогика арқылы 

оқушыларды кәсіптік мамандыққа даярлау.     

Пән оқытушысы: 1. Құрбаналиев Б.Ӛ. 

                                 2. Жаңбыршиев С.  

16.

 

 Кәсіби психология, коды - KP 2306, 4-семестр, 3 кредит. Қҧзыреттілігі:  Кәсіпкерлік  дайындык  процесінде  оқу  іс-әрекетінің 

ерекшеліктерін қалыптастыру. Пререквизиттер: «Жалпы психология ,  Педагогика  

Постреквизиттер:

 

  Пәннің мақсаты: Кәсіби психологияның даму тарихымен таныстыру.  

Қысқаша  мазмҧны:  Кәсіби  психология  әдістері.  Еңбек  үдерісінде  

психологиялық  жас  ерекшеліктерінің  кӛрінуі.  Жұмысшының  жеке  кәсіби 

тұлғасы.  Кәсіби  қызметінің  құрылымы.    Жұмысшының  жеке  кәсіби  тұлғасы. 

Кәсіби  бағдар  және  кәсіби  іріктеудің  психологиялық  ерекшеліктері. 

Оқушыларді  басқарудың  психологиялық-педагогикалық  аспектілері.  Еңбек 

үдерісінде 

психологиялық 

міндеттерді 

жетілдірудің 

психологиялық 

заңдылықтары. 

Оқушылардың 

еңбегін 

басқарудың 

ұйымдастырудың 

психологиялық ерекшеліктері. Пән оқытушысы: 1. Құрбаналиев Б.Ӛ. 

 

                      2. Жаңбыршиев С. 

 

17.

 

  Еңбек психологиясы., коды - EPs 2306, 4-семестр, 3 кредит. Қҧзыреттілігі:  Оқытушының  теориялық  және  практикалық  іс  -  әрекетін 

ұйымдастыруды қалыптастыру. Пререквизиттер:  Кәсіби педагогика  

Постреквизиттер: 

Еңбек 


психологиясының 

жалпы 


негіздерімен 

таныстыру.  

 

406  

Пәннің  мақсаты:  Тәрбие  теориясы  курсының  мақсаты  психология 

ғылымы туралы оның жалпы негіздері жӛнінде таныстыру.   Қысқаша мазмҧны: Әдіснаманың рӛлі туралы ұғымдарды қалыптастыру. 

Жеке  тұлға,  оның  даму  факторлары  туралы  түсінік  беру.  Психология 

ғылымының  салалары  мен  жүйелерін  білу  және  тәрбие  түрлерінің 

ерекшеліктерін білу. Каталог: doc
doc -> Қазақстан республикасының білім және ғылым министрлігі ы. Алтынсарин атындағЫ Ұлттық білім беру академиясы
doc -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі ы. Алтынсарин атындағЫ Ұлттық білім беру академиясы
doc -> Гуманитарлық Ғылымдар кәсіби қҰзыреттіліктің негізінде студенттердің Өзіндік әрекет ету дайындығын қалыптастыру
doc -> Бағдарламасы бойынша шығарылып отыр Редакция алқасы
doc -> «Балалардың жазғы демалысын ауылдық кітапханада тиімді ұйымдастыру көздері»
doc -> C m y k газет 2008 жылдың қазан айынан бастап шығады
doc -> Жылдық есебі кафедраның тәрбие жетекшілерінің жұмысы
doc -> №3 (22) 2011 Халел Досмұхамедов атындағы


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   50   51   52   53   54   55   56   57   ...   62


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет