Элективті пәндер каталогыжүктеу 2.29 Mb.
Pdf просмотр
бет55/62
Дата24.12.2016
өлшемі2.29 Mb.
1   ...   51   52   53   54   55   56   57   58   ...   62

Пән оқытушысы1. Құрбаналиев Б.Ӛ. 

                               2. Жаңбыршиев С. 

   

18.

 

 Техника тарихы., коды - TT 3212 , 5-семестр, 3 кредит. Қҧзыреттілігі: Техника тарихын меңгерту. 

Пререквизиттер: Материалдарды ӛңдеудің технологиясы. 

Постреквизиттер:Конструкциялық 

материалдардың 

технологиясы, 

электроӛлшеу құраладары. Пәннің мақсаты:

 

Әр кезеңде қолданыста болған техникаларды салыстыра білуі жолдарымен таныстыру. 

Қысқаша мазмҧны:  Барлық замандарда қолданыста болып жүрген 

техниканың тарихын біліп түсінуі. Құлдық құрылыс кезіндегі ӛндіріс кезіндегі 

және капитализмнің пайда болуы кезіндегі техника.  Монополистік капитализм 

кезіндегі және ХХ –ХХІ ғасырлардағы техника мен технология.  Пән оқытушысы: 1.  Дуисеханов Т 

                             2. Умиралиев М 

 

19.

 

 Жаңа техникалық қҧралдары, коды – ZhTK 3212 , 5-семестр,  

3 кредит. 

Қҧзыреттілігі: Қазіргі техниканы оқыту әдістерін меңгерту    

Пререквизиттер: Жоқ. 

Постреквизиттер:   

Пәннің  мақсаты:  Жаңа  техникалық  құралдарды  оқытудың  даму 

тарихымен таныстыру.   Қысқаша  мазмҧны:  Сабақ  технологиясын  оқыту  ұйымдарының  негізгі 

формасы.Оқыту  процесін  және  еңбек  обьектісін  талдау  ерекшеліктерін 

материалдық-техникалық 

жағынан 


қамтамасыз 

ету.Оқу 


процесінің  

материалдық,гигиеналық  және    еңбек  қорғау    нормативтерін  қамтамасыз  ету.  

Жаңа  техникалық  құралдарды  оқытудың  даму  тарихы.Жаңа  техникалық 

құралдарды  оқытудың  тәсілдері,формалары,құрылысы.  Қазіргі  техниканы 

оқыту.  

Пән оқытушысы: 1. Дуисеханов Т 

                             2. Умиралиев М 

 

20.

 

 Костюм тарихы., коды - KT 3212,   5-семестр, 3 кредит. Қҧзыреттілігі:  Костюмнің  формасы  мен  конструкциясы  және  қызметі 

туралы тарихи аспектілерін қалыптастыру.   

 

407  

Пререквизиттер: Материалдарды ӛңдеу технологиясы (профиль 

бойынша) Постреквизиттер: Киімді конструкциялау модельдеу негіздері 

Пәннің  мақсаты:  Студенттерді  түрлі  елдердің  киім  тарихымен 

таныстыру. Қысқаша мазмҧны: Ежелгі Египет, Грек,Шығыс елдері киімдерінің шығу 

тарихы. Орта ғасыр костюмдерінің түрлері, пішімі.Жаңару дәуірі стилі. XVII  – 

XIX    ғасырлардағы  Еуропа  киімдері.Ежелгі  Египет,  Греция  киімдерінің 

түрлерімен  таныстыру. Шығыс елдерінің киім тарихы. Жаңару дәуіріндегі киім 

стилі  тарихы  жӛнінде  білім  беру.  XVII  –  XIX    ғғ.  Еуропа  киімдері  жӛнінде 

түсінік  беру.  XX  ғ.  1  –  ші  жартысындағы  Еуропадағы  және  Кеңес  үкметі 

тұсындағы котюм түрлерімен таныстыру.  

Пән оқытушысы: 1. Сүттібаева Ж. Қ. 

 

                       2. Абдешева К 

 

21. 

 Ҧлттық киім тарихы, коды - UKT 3212,   5-семестр, 3 кредит. Қҧзыреттілігі:  Ұлттық  киімнің  қазақ  мәдениетіндегі  дәрежесін 

қалыптастыру  Пререквизиттер: «Сызба геометриясы»  

Постреквизиттер: «Тігін бұйымдарының технологиясы», 

Пәннің мақсаты: Қазақтың ұлттық киімдерінің шығу тарихын таныстыру.  

Қысқашамазмҧны:  Қазақтың  ұлттық  киімдері  оның  бай  тарихи-мәдени 

мұрасы.  Әлеуметтік дәрежесіне қарай:  би, бақсы, бай, сал-серілердің киімдері 

(жарғақ,  шалбар,  мауыты,  шәйі  кӛйлек  т.с.с.).  Қойшы  киімдері  (шекпен, 

кебенек,  сырттық,  күлә-пара),  балуан,  батыр  киімдері.        Жас  ерекшеліктеріне 

қарай:  бала  киімі,  бозбала  киімі,  бойжеткен  киімі,  қалыңдық,  жас  жігіт, 

келіншек,  бәйбіше  киімі,  ақсақал  киімдері.  Қазақтың  ұлт  киімдерінің  түрлері 

мен атаулары.  Қазақтың ұлт киімдерінің түрлері мен атаулары. Қазақ киімінің 

нұсқалары.Киімнің шығу тарихы. Пән оқытушысы: 1. Сүттібаева Ж. Қ. 

 

                      2. Сапарбаева Ұ 

 

Материалдар конструкциясының технологиясы, коды - MKT 3213, 

5-семестр,  4 кредит. 

Қҧзыреттілігі: График түрінде әдістердің бейнелі ойлауын дамыту;кӛркем 

жобалық ойлаудың белсенді кәсіби мәдениетті меңгерту.      Пререквизиттер: «Материалдарды ӛңдеу технологиясы» 

Постреквизиттер: «Киімді кӛркемдеп сәндеу», 

Пәннің  мақсаты:  Кӛлемнің,  әртүрлі  формалар,  жоба  элементтерінің 

конструктивтік, технологиялық және материалды ерекшеліктерімен таныстыру.   Қысқаша  мазмҧны:    Кӛлемнің  әртүрлі  формалары.  Жоба  элементтері.  

Конструктивтік технологиялық және материалды ерекшеліктері. Графика және 

модельдеудің техникалық әдістері.  

Пән оқытушысы: 1.  Умиралиев М 

 

                      2. Дуисеханов Т 

 

 

408  

22.

 

Материалдар негіздері, коды - MN 3213, 5-семестр, 4 кредит. 

Қҧзыреттілігі:  

Пререквизиттер: «Материалдарды ӛңдеу технологиясы», 

Постреквизиттер: «Киімді кӛркемдеп сәндеу», 

Пәннің мақсаты: Тігін бұйымдарын ӛңдеу жолдарымен таныстыру.  

Қысқаша  мазмҧны:  Материалды  ӛңдеу  негізінде  киім  бӛлшектерін 

ӛңдеу.Ағаш  ӛңдеу  жұмыстарын  жасау.  Тігін  ӛндірісінің  құрал  жабдықтарын 

зерделеу.  Ағаш  бұйымдарының  ӛңдеуде  технологиялық  нұсқаулықтар  жасау. 

Материалды ӛңдеу негізінде жеке бұйымдар әзірлеу.   Пән оқытушысы: 1. Умиралиев М 

 

                      2. Дуисеханов Т 

 

23.

 

Киімді    конструкциялау  және  моделдеу  негіздері.,  коды  -  KKMN 

3213,  5-семестр, 4 кредит. 

Қҧзыреттілігі: Киім конструкциясын және модельдеу ерекшеліктерін 

жасай білуді меңгерту.  Пререквизиттер: Материалтану 

Постреквизиттер: Костюм тарихы 

Пәннің мақсаты: Киім конструкциясы мен модельдеу жолдарымен 

таныстыру.   Қысқаша мазмҧны: Қазіргі киім ассортименттерінің сипаттамасы.  Адам 

денесінің анатомиялық және морфологиялық құрылымдары. Әйелдер мен ерлер 

киім үлгілерінің конструкторлы-модельдік негізгі ерекшеліктері.Киім үлгілерін 

дайындаудың  технологиялық  процесі.  Бұйымның    конструкциялық  пішімін 

әзірлеудегі конструкциялау жүйесі.          

Пән оқытушысы: 1. Сүттібаева Ж. Қ. 

 

                      2. Сапарбаева Ұ 

 

24. 

 Киімді кӛркемдеп ӛңдеу, коды -  KKO 3213, 5-семестр, 4 кредит. Қҧзыреттілігі: Киім конструкциясын және модельдеу ерекшеліктерін 

жасай білуді меңгерту. Пререквизиттер: Материалтану 

Постреквизиттер: Костюм тарихы  

Пәннің мақсаты:  Қазіргі кезең сән және киім стиліне, сұлба және қазіргі 

киімнің сәнді бағыттарына сипаттама.  Қысқаша  мазмҧны:  Адам  денесінің  анатомиялық  және  морфологиялық 

құрылымдары.  Әйелдер  мен  ерлер  киім  үлгілерінің  конструкторлы-модельдік 

негізгі  ерекшеліктері.Киім  үлгілерін  дайындаудың  технологиялық  процесі. 

Бұйымның  конструкциялық пішімін әзірлеудегі конструкциялау жүйесі.          

 Морфологиялық  құрылымдарын,әйелдер  мен  ерлер  киім  үлгілерінің 

конструкторлы-модельдік негізгі ерекшеліктерін,  киім үлгілерін дайындаудың 

технологиялық процесін игеру. 


 

 

409  

Қазіргі  кезең  сән  және  киім  стиліне,  сұлба  және  қазіргі  киімнің  сәнді 

бағыттарына 

сипаттама. 

Қазақстандық 

сәнгерлердің 

авторлық 

киім 


топтамалары. Киімді кӛркемдеп сәндеу.   

Пән оқытушысы: 1. Сүттібаева Ж. Қ. 

 

                      2. Абдешева К 

 

25. 

 Жалпы техникалық және арнайы пәндерді оқыту әдістемесі, коды - ZhTAPOA 3302, 5-семестр, 4 кредит. 

Қҧзыреттілігі: Кәсіби және еңбекке оқытудың даму тарихын меңгерту. 

Пререквизиттер: жоқ 

Постреквизиттер:

 

Кескіндеме. Пәннің мақсаты: Кәсіби және еңбекке оқытуға педагогикалық  

технологияны енгізу ерекшеліктерімен таныстыру  Қысқаша мазмҧны: Кәсіби және еңбекке оқытудың даму тарихы. Кәсіби 

және еңбекке оқытудың тәсілдері,формалары,құрылысы,Қазіргі технологияны 

оқыту.Сабақ технологиясын оқыту ұйымдарының негізгі формасы.Оқыту 

процесін және еңбек обьектісін талдау ерекшеліктерін материалдық-

техникалық жағынан қамтамасыз ету.  Оқу процесінің  

материалдық,гигиеналық және  еңбек қорғау  нормативтерін қамтамасыз ету. 

Педагогтың сабақ ӛткізуге дайындығы. Оқушы білімінің , іскерлігінің және 

дағдысының бағалары. Кәсіби және еңбекке оқытуға педагогикалық  

технологияны енгізу ерекшеліктері. 

Пән оқытушысы: 1. Сапарбаева Ұ  

 

                    2. Абдешова К 

 

26. 

  Оқушылардың ӛнімді еңбегін ҧйымдастыру, коды - OOEY 3302, 5-семестр, 4 кредит. 

Қҧзыреттілігі:      Оқушылардың  ӛнімді  еңбегің  ұйымдастырудың  жалпы 

ұғымдан меңгерту. Пререквизиттер: Жоқ. 

Постреквизиттер: жоқ. 

Пәннің мақсаты: Оқушылардың ӛнімді еңбегің ұйымдастырудың мақсаты 

мен міндеттерімен таныстыру.  Қысқаша  мазмҧны:  Оқушыларды  еңбекке  және  кәсіпке  дайындау 

жүйелерін 

талдау. 

Оқушылардың 

ӛнімді 

еңбегің 


ұйымдастырудың  

материалдық  базасы.  Оқушыларды  кәсіпке  бағдарлау  және  оларға  кеңес  беру 

мәселелері.  Сыныптан  тыс  жұмыстар.      Еңбек  технологиясының  кӛрсеткішін 

оқыту мұғалімі, ӛндірістік оқыту шебері. Пән оқытушысы: 1. Сапарбаева Ұ  

 

                    2. Абдешова К 

 

27.

 

 Кәсіптік білім берудегі ғылыми зерттеулер, коды - KBBGZ 4303,  5-семестр, 3 кредит. 

Қҧзыреттілігі: Кәсіптік білім берудегі ғылыми зерттеулерді меңгерту. 

 

 

410  

Пререквизиттер:  Жалпы  техникалық  және  арнайы  пәндерді  оқыту 

әдістемесі»   Постреквизиттер: жоқ

 

  Пәннің мақсаты: Ғылыми зерттеудің мәнімен әдісітерімен таныстыру 

Қысқаша мазмҧны:  Ғылыми жаңалықтардың негізгі формалары. 

Ғылыми зерттеулер бағытын тандау негіздері. Ғылыми зерттеудің мәнімен 

әдісі, классификациясы.Ғылыми зерттеулердің амалы. Педагогикалық 

эксперимент. Зерттеу нәтижесін ӛндеу әдістері. Ғылыми еңбекті рәсімдеу 

ережелері. 

Пән оқытушысы: 1.  Дайырбекова Г. 

 

                    2. Құрбаналиев Б.Ӛ. 

 

 

28.

 

  Эксперименттік зерттеу жҧмыстары, коды - EZZh4303,  5-семестр,                    3 кредит. 

Қҧзыреттілігі:Экспериментті  зерттеулерді    ұйымдастыру  және  зерттеу 

әдістерімен таныстыру.    Пререквизиттер:«Жалпы  техникалық  және  арнайы  пәндерді  оқыту 

әдістемесі»   Постреквизиттер:   

Пәннің  мақсаты:  Экспериментті  зерттеулерді    ұйымдастыру.  Зерттеу 

әдістері.    Қысқаша  мазмҧны:  Кәсіптік  білім  беру.  Экспериментті  зерттеулерді  

ұйымдастыру  және  зерттеу  әдістеріне,  ғылыми  мәселелерді    зерттеуде 

қолданылатын  әдістер.  Ғылыми  зерттеулердің  амалы.  Педагогикалық 

эксперимент.  Зерттеу  нәтижесін  ӛндеу  әдістері.  Ғылыми  еңбекті  рәсімдеу 

ережелері. 

Пән оқытушысы: 1.  Дайырбекова Г. 

 

                    2. Құрбаналиев Б.Ӛ. 

 

29. 

 Оқушыларды  кәсіпке  дайындау  жҥйесіндегі    жаңа  оқыту технологиялары, коды - OKDZhZhOT 4304 , 5-семестр, 3 кредит. 

Қҧзыреттілігі: Оқушылардың кәсіптік даярлау жүйесіндегі инновациялық 

технологияларды меңгерту. Пререквизиттер: «Тәрбие жұмыстарының технологиясы мен әдістері»  

Постреквизиттер:

 

«Кәсіптік білім берудегі педагогикалық менджмент»  Пәннің мақсаты: Инновациялық технологиялармен таныстыру. 

Қысқаша 

мазмҧны:Оқушылардың 

кәсіптік 

даярлау 

жүйесіндегі 

инновациялық  технологиялар.  Модульдік  оқыту  технологиясы.  Ақпараттық 

оқыту 


технологиясы.    Қашықтықтан  оқыту.  Проблемалық  оқыту. 

Этнопедагогикалық оқыту технологиялары. Жобалау әдісін оқыту.  Пән оқытушысы: 1. Дайырбекова Г.  

 

                    2. Абдешова К 

 

 

 

411  

30.

 

 Инновациялық  білім  беру  технологиясы,  коды  -  IBBT    4304  ,  5-семестр, 3 кредит. 

Қҧзыреттілігі: Оқушылардың кәсіптік даярлау жүйесіндегі инновациялық 

технологияларды меңгерту. Пререквизиттер: «Тәрбие жұмыстарының технологиясы мен әдістері»     

Постреквизиттер: «Кәсіптік білім берудегі педагогикалық менджмент»  

Пәннің мақсаты: Инновациялық технологиялармен таныстыру. 

Қысқаша  мазмҧны:  Оқушыларды  кәсіпке  дайындау  жүйесіндегі 

оқытудың  инновациялық  технологиялары.    Модульдік  оқыту  технологиясы. 

Ақпараттық  оқыту  технологиясы.  Қашықтықтан  оқыту  технологиясы. 

Проблемалық  оқыту.  Жобалау  оқыту  әдісін  оқыту.  Дамыта  оқыту 

технологиясы. 

Пән оқытушысы: 1. Дайырбекова Г.  

 

                        2. Абдешова К  

31.

 

 Ағашты  қолмен  және  механикалық  ӛңдеу  технологиясы,  коды  - AКMOT 3307,  6-семестр, 4 кредит. 

Қҧзыреттілігі: Сапалы бұйым дайындау кезінде студенттер біліктілік пен 

дағдыны қалыптастыру Пререквизиттер:

 

«Ағашты қол аспаптар-мен ӛңдеу»  Постреквизиттер:

 

Материалдарды ӛңдеудің технологиясы  Пәннің мақсаты:   Механикаландырылған қондырғылармен таныстыру. 

Қысқаша мазмҧны:  Қоғамның дамуындағы материалдық ӛндiрiстiң рӛлi. 

Оның  материалдық  және  рухани  мәдениеттегi  орны.  Еңбек  құралдарының 

ғылыми-техникалық  прогреске  сәйкес  дамуы.  Материалдарды  ӛңдеу 

практикумының  ӛндiрiстiң  негiздерiн  сипаттаушы  және  оқу  курсы  ретiндегi 

пәнi мен мiндеттерi 

 Пән оқытушысы: 1.  Умиралиев М 

 

 

                    2. Дуисеханов Т   

 

32.

 

 Шебер қолдар, коды - ShR3307,  6-семестр, 4 кредит. Қҧзыреттілігі:      Сапалы  бұйым  дайындау  кезінде  студенттер  біліктілік 

пен дағдыны  қалыптастыру керек. Пререквизиттер: «Ағашты қол аспаптар-мен ӛңдеу»  

Постреквизиттер:

 

Материалдарды ӛңдеудің технологиясы  Пәннің мақсаты:  

Қысқаша мазмҧны: Қазіргі таңда ұлттық қолӛнерімізді дамытып, ӛндіріс 

орындарын  дамыту.  Оқушыларды  үйірме  арқылы  қолӛнер  бұйымдарын 

дайындау  жолдарын  меңгерту.  Еңбек  құралдарының  ғылыми-техникалық 

прогреске  сәйкес  дамуы.  Материалдарды  ӛңдеу  практикумының  ӛндiрiстiң 

негiздерiн сипаттаушы және оқу курсы ретiндегi пәнi мен мiндеттерi. 

Пән оқытушысы: 1.  Умиралиев М 

 

  

 

2. Дуисеханов Т   

 

 

412  

33.

 

 Материалдармен жұмыс  гобелен тоқу, коды - MZh 3307,  6-семестр, 4 кредит. 

Қҧзыреттілігі: кӛркемдік-эстетикалық талғамды, текстиль бұйымдармен 

жұмыс істеуде техникалық дағдыларын қалыптастыру. Пререквизиттер: Еңбек 

Постреквизиттер: шығармашылық жұмыстарды орындау;  педагогикалық 

практика; кәсіптік қызмет. Пәннің  мақсаты:  Тоқыма  техникасында  жұмыс  істей  алатын,  тоқыма 

материалдарын ӛндеу әдістері мен сапасын білетін мамандарды дайындау. Қысқаша  мазмҧны:  Гобелен  ӛнері.  Гобелен  ӛнері  туралы  тарихи 

мәліметтер.  Гобелен  тоқу  әдістері.  Гобеленге  керекті  материалдар  мен 

инструменттер.  Гобеленге  арналған  станокты  жасау.  Станокқа  негізгі  жіптерді 

тарту әдісі. Гобелен тоқу әдістері. Оларды орындау техникасы. Пән оқытушысы: 1. Сүттібаева Ж 

                                 2. Абдешова К  

 

34.

 

 Қол ӛнер негіздері, коды - KON  3307,  6-семестр, 4 кредит. Қҧзыреттілігі: кӛркемдік-эстетикалық талғамды, текстиль бұйымдармен 

жұмыс істеуде техникалық дағдыларын қалыптастыру. Пререквизиттер: Еңбек 

Постреквизиттер: шығармашылық жұмыстарды орындау;  педагогикалық 

практика; кәсіптік қызмет. Пәннің  мақсаты:  Тоқыма  техникасында  жұмыс  істей  алатын,  тоқыма 

материалдарын ӛндеу әдістері мен сапасын білетін мамандарды дайындау. Қысқаша  мазмҧны:  Гобелен  ӛнері.  Гобелен  ӛнері  туралы  тарихи 

мәліметтер.  Гобелен  тоқу  әдістері.  Гобеленге  керекті  материалдар  мен 

инструменттер.  Гобеленге  арналған  станокты  жасау.  Станокқа  негізгі  жіптерді 

тарту әдісі. Гобелен тоқу әдістері. Оларды орындау техникасы. Пән оқытушысы: 1. Сүттібаева Ж 

                                  2. Абдешова К  

35.

 

 Техника тарихы., коды - TT 4208 , 7-семестр, 4 кредит. Қҧзыреттілігі:  Техника  тарихы  пәніндегі  мағлұматтарды  анықтаудың 

дағдысын қалыптастыру.     Пререквизиттер: жоқ  

Постреквизиттер:  жоқ 

Пәннің мақсаты: Құлдық құрылыс кезіндегі ӛндіріс кезіндегі және 

капитализмнің пайда болуы кезіндегі техникасы. Монополистік капитализм 

кезіндегі және ХХ –ХХІ ғасырлардағы техника мен технологиясы.  

Техника тарихы.  Техника тарихын терең зерделеу.  Қысқаша  мазмҧны:    Ғылымның  дамуы.  Техника  және  технологиялық 

ӛндіріс курсы.Техника тарихын терең зерделеу.    Пән оқытушысы: 1. Дуисеханов Т 

                              2. Умиралиев М  

 

413  

36.

 

 Жаңа  техникалық  қҧралдары,  коды  -  ZhTK4208  ,  7-семестр,  4 кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Техника  салалары  туралы  мәліметтерді    салыстыра  және 

пайдалана білуді меңгерту.   Пререквизиттер:  жоқ 

Постреквизиттер:  жоқ 

Пәннің мақсаты:   студенттерді ғылымның дамуы, техника және 

технологиялық ӛндірісіне оқытуәдістерімен таныстыру.  Қысқаша мазмҧны:  Ғылымның дамуы. Техника және технологиялық ӛндіріс 

курсы.  Құлдық құрылыс кезіндегі ӛндіріс кезіндегі және капитализмнің пайда 

болуы кезіндегі техникасы. Монополистік капитализм кезіндегі және ХХ –ХХІ 

ғасырлардағы техника мен технологиясы. Техника тарихы.  Техника тарихын 

терең зерделеу.  

Пән оқытушысы: 1. Дуисеханов Т 

                             2. Умиралиев М 

 

37.

 

Костюм тарихы., коды - KT 4208,   7-семестр, 4 кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Ежелгі  египет,  Грек,Шығыс  елдері  киімдерінің  шығу 

тарихын меңгерту.  Пререквизиттер: Материалдарды ӛңдеу технологиясы (профиль 

бойынша) Постреквизиттер: Киімді конструкциялау модельдеу негіздері 

Пәннің мақсаты: студенттерді түрлі елдердің киім тарихымен таныстыру.  

Қысқаша  мазмҧны:  Орта  ғасыр  костюмдерінің  түрлері,  пішімі.  Жаңару 

дәуірі  стилі.  XVII  –  XIX    ғасырлардағы  Еуропа  киімдері.  XX  ғасыр  киім 

үлгілерін.  Ұлттық  костюм  үлгілерінің стильдік  ерекшеліктері.  Орта  ғасырдағы 

киімдердің  ӛзіндік  ерешеліктері  мен  конструкциясының  даму  барысы. 

Еуропадағы және Кеңес үкметі тұсындағы котюм түрлерімен таныстыру.  

Пән оқытушысы: 1. Сүттібаева Ж. Қ. 

 

                      2. Сапарбаева Ұ 

 

38.

 

 Ҧлттық киім тарихы, коды - UKT 4208,   7-семестр, 4 кредит. Қҧзыреттілігі:  XX  ғасыр  киім  үлгілерін,  ұлттық  костюм  үлгілерінің 

стильдік ерекшеліктерін меңгерту. Пререквизиттер: «Сызба геометриясы»,   

Постреквизиттер: «Тігін бұйымдарының технологиясы», 

Пәннің  мақсаты:  Қазақтың  ұлттық  киімдерінің  шығу  тарихымен 

таныстыру. Қысқаша 

мазмҧны:Сақтардың, 

ғұндардың, 

қыпшақтардың 

киімдері.Қазақтың  ұлттық  киімдері  оның  бай  тарихи-мәдени  мұрасы.  

Әлеуметтік  дәрежесіне  қарай:  би,  бақсы,  бай,  сал-серілердің  киімдері  (жарғақ, 

шалбар,  мауыты,  шәйі  кӛйлек  т.с.с.).  Қойшы  киімдері  (шекпен,  кебенек, 

сырттық, күлә-пара), балуан, батыр киімдері.   Жас ерекшеліктеріне қарай: бала 

киімі, бозбала киімі, бойжеткен киімі, қалыңдық, жас жігіт, келіншек, бәйбіше  

 

414  

киімі,  ақсақал  киімдері.  Қазақтың  ұлт  киімдерінің  түрлері  мен  атаулары.    

Ұлттық  киімнің  қазақ  мәдениетіндегі  дәрежесі.  Қазақтың  ұлт  киімдерінің 

түрлері мен атаулары. Қазақ киімінің нұсқалары.Киімнің шығу тарихы. Каталог: doc
doc -> Қазақстан республикасының білім және ғылым министрлігі ы. Алтынсарин атындағЫ Ұлттық білім беру академиясы
doc -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі ы. Алтынсарин атындағЫ Ұлттық білім беру академиясы
doc -> Гуманитарлық Ғылымдар кәсіби қҰзыреттіліктің негізінде студенттердің Өзіндік әрекет ету дайындығын қалыптастыру
doc -> Бағдарламасы бойынша шығарылып отыр Редакция алқасы
doc -> «Балалардың жазғы демалысын ауылдық кітапханада тиімді ұйымдастыру көздері»
doc -> C m y k газет 2008 жылдың қазан айынан бастап шығады
doc -> Жылдық есебі кафедраның тәрбие жетекшілерінің жұмысы
doc -> №3 (22) 2011 Халел Досмұхамедов атындағы


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   51   52   53   54   55   56   57   58   ...   62


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет