Элективті пәндер каталогыжүктеу 2.29 Mb.
Pdf просмотр
бет56/62
Дата24.12.2016
өлшемі2.29 Mb.
1   ...   52   53   54   55   56   57   58   59   ...   62

Пән оқытушысы1. Сүттібаева Ж. Қ. 

 

                      2. Дайырбекова Г 

 

39. 

Ауыл шаруашылығы еңбек технологиясы және техникасы, коды - 

AChET 4210, 7-семестр, 5 кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Студенттерді  ауыл  шаруашылық  еңбегі  мен  кесте  тігу 

ӛнерін меңгерту.    Пререквизиттер: жоқ 

Постреквизиттер:жоқ 

Пәннің  мақсаты:  Ауыл  шаруашылық  еңбегінің  техникасы  мен 

технологиясына оқытудың әдістемесімен таныстыру. Қысқаша мазмҧны: Ауыл шаруашылық техникаларының түрлері. 

 Ауыл шаруашылық еңбегі. Кесте тігу ӛнерінің теориялық негіздері.    Пән оқытушысы: 1. Дүйсеханов Т. 

                              2. Умиралиев М.                             

 

 

 

40.

 

Ауыл шаруашылығы еңбек технологиясы.  коды- AChETT 4210,  7-

семестр, 5 кредит 

Қҧзыреттілігі:  Студенттерді  ауыл  шаруашылық  еңбегі      технологиясын 

меңгерту   Пререквизиттер:   жоқ 

Постреквизиттер:   жоқ 

Пәннің мақсаты: Ауыл шаруашылығы еңбек технологиясымен 

таныстыру. Қысқаша мазмҧны: Ауыл шаруашылық техникаларының түрлері. 

 Ауыл шаруашылық еңбегі. Кесте тігу ӛнерінің теориялық негіздері.      Ауылшаруашылық  еңбегінің  техникасы  мен  технологиясына  оқытудың 

теориялық және практикалық сабақтарды ӛткізу әдістемесі. Ауылшаруашылық 

еңбегінің техникасы мен технологиясына оқытудың әдістемесі.   

Пән оқытушысы: 1. Дүйсеханов Т. 

                             2. Умиралиев М.                             

41.

 

 Ҧлттық  қолӛнер  бҧйымдарының  технологиясы,  коды  -  UKBT 4213, 7-семестр, 4 кредит. 

Қҧзыреттілігі: Ұлттық қолӛнер бұйымдарының технологиясын меңгерту. 

Пререквизиттер: жоқ 

Постреквизиттер:  

Пәннің  мақсаты:  Шаруашылыққа  байланысты  қолӛнер  даму  жолдарын 

таныстыру.  Қысқаша  мазмҧны:  Ежелгі  мәдениеттің  материалдық  жаңа  құбылысы 

сияқты  кәсіптік  бұйымдардың  жүктемелік  белгілері.  Мата  ӛндірінің  

 

415  

ерекшеліктері.  Ежелгі  мәдениеттің  материалдық  жаңа  құбылысы  сияқты 

кәсіптік  бұйымдардың  жүктемелік  белгілері.  Мата  ӛндірінің  ерекшеліктері.  

Қазақ  ұлттық  қолӛнері  (кесте  тігу,  құрақ  құрау,  киіз  басу,  сырмақ  сыру) 

технологиясы.  Ұлттық  киімдердің  пішілу  ерекшеліктері.  Ұлттық  бас  киімдер 

топтамасы. Қазақ халқының ұлттық аяқ киімдері. Пән оқытушысы: 1. Абдешова К. 

                              2. Дайырбекова Г.  

42.

 

 Қолӛнер  бҧйымдарын  кӛркемдеп  ӛңдеу,  коды  -  KBKO  4213,  7-семестр, 4 кредит. 

Қҧзыреттілігі: Ұлттық қолӛнер бұйымдарының технологиясын меңгерту. 

Пререквизиттер:      «Кӛркем  еңбек  теориясы  мен  практикасы»,  «Сәндік 

қолданбалы ӛнер» Постреквизиттер: дипломалды практика, дипломдық жұмыс 

Пәннің  мақсаты:  Қазіргі  заман  сән  бағыттары  мен  сән  тенденциялары, 

стильдік және композициялық ерекшеліктерімен таныстыру.   Қысқаша  мазмҧны:  Киім  әзірлеуде  қолданылатын  материалдар.  Ұлттық 

дәстүрді  қазіргі  заман  киімдері  түрлері.    Киімді  кӛркемдеп  ӛңдеу.    Костюмнің 

графикалық бейнесін жасау.Киімнің түрі мен мақсатына байланысты жаңа киім 

үлгісінің  кӛркемдік  бейнесін  жасаудағы  түстік  үйлесім.  Матамен  жұмыс. 

Бұйым бейнесі.  

Пән оқытушысы: 1. Абдешова К. 

                              2. Дайырбекова Г.  

43.

 

 Кәсіптік білім берудегі ғылыми зерттеулер, коды - KBBGZ 4303,  7-

семестр, 4 кредит. 

Қҧзыреттілігі:  мазмұнын  жасау,  оларды  жүргізу; зерттеу  жұмыстарының  

нәтижелерін дайындауды қарастырады. Қҧзыреттілігі:  Кәсіптік  білім  берудегі  ғылыми  зерттеулер,  зерттеу 

жұмыстарының  айқындаушы  және  қалыптастырушы  эксперименттерін   

меңгерту. 

Пререквизиттер:    Жалпы  техникалық  және  арнайы  пәндерді  оқыту 

әдістемесі»   Постреквизиттер:

 

  Пәннің мақсаты: Ғылыми зерттеудің мәнімен әдісітерімен таныстыру 

Қысқаша мазмҧны:  Ғылыми жаңалықтардың негізгі формалары. 

Ғылыми зерттеулер бағытын тандау негіздері. Ғылыми зерттеудің мәнімен 

әдісі, классификациясы.Ғылыми зерттеулердің амалы. Педагогикалық 

эксперимент. Зерттеу нәтижесін ӛндеу әдістері. Ғылыми еңбекті рәсімдеу 

ережелері. 

Пән оқытушысы: 1.  Дайырбекова Г. 

 

                    2. Құрбаналиев Б.Ӛ. 

 


 

 

416  

44.

 

  Эксперименттік  зерттеу  жҧмыстары,  коды  –  EZZh  4303,    7-семестр, 4 кредит. 

Қҧзыреттілігі:Экспериментті  зерттеулерді    ұйымдастыру  және  зерттеу 

әдістерімен таныстыру.    Пререквизиттер:«Жалпы  техникалық  және  арнайы  пәндерді  оқыту 

әдістемесі»   Постреквизиттер:   

Пәннің  мақсаты:  Экспериментті  зерттеулерді    ұйымдастыру.  Зерттеу 

әдістері.    Қысқаша  мазмҧны:  Кәсіптік  білім  беру.  Экспериментті  зерттеулерді  

ұйымдастыру  және  зерттеу  әдістеріне,  ғылыми  мәселелерді    зерттеуде 

қолданылатын  әдістер.  Ғылыми  зерттеулердің  амалы.  Педагогикалық 

эксперимент.  Зерттеу  нәтижесін  ӛндеу  әдістері.  Ғылыми  еңбекті  рәсімдеу 

ережелері. 

Пән оқытушысы: 1. Дайырбекова Г. 

 

                    2. Құрбаналиев Б.Ӛ. 

 

 

45.

 

 Ағашты  қолмен  және  механикалық  ӛңдеу  технологиясы,  коды  - AКZhMO 4307,  7-семестр, 4 кредит. 

Қҧзыреттілігі: Сапалы бұйым дайындау кезінде студенттер біліктілік пен 

дағдыны қалыптастыру Пререквизиттер:

 

«Ағашты қол аспаптармен ӛңдеу»  Постреквизиттер:

 

Материалдарды ӛңдеудің технологиясы  Пәннің мақсаты:  Механикаландырылған қондырғыларды пайдалану 

жолдарымен таныстыру Қысқаша мазмҧны:  Қоғамның дамуындағы материалдық ӛндiрiстiң рӛлi. 

Оның  материалдық  және  рухани  мәдениеттегi  орны.  Еңбек  құралдарының 

ғылыми-техникалық  прогреске  сәйкес  дамуы.  Материалдарды  ӛңдеу 

практикумының  ӛндiрiстiң  негiздерiн  сипаттаушы  және  оқу  курсы  ретiндегi 

пәнi мен мiндеттерi     

Пән оқытушысы: 1. Умиралиев М 

 

                    2. Дуисеханов Т  

 

 

46.

 

 Ағашты  ӛңдеу  технологиясы,  коды  -  AOT  4307,    7-семестр,  4 кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Ағашты ӛңдеу технологиясын меңгерту  

Пререквизиттер: «Ағашты қол аспаптармен ӛңдеу»  

Постреквизиттер: Материалдарды ӛңдеудің технологиясы  

Пәннің мақсаты: Ағашты   конструкциялау материалымен таныстыру. 

Қысқаша  мазмҧны:  Ағашты  қол  аспаптары  мен  ӛңдеудегi  еңбектi 

ұйымдастыру  мен  қорғау.  Ағаш  -  конструкциялау  материалы.Ағаштан 

жасалатын  бұйымдарды  конструкциялау  ерекшелiгi  және  жоспарлау  процесi. 

Ағаш  қосылыстарын    шегемен,  бұранда  шегемен  (шруппен)    Ағашты  

 

417  

механикалық  ӛңдеу  барысында  жұмысты  ұйымдастыру  мен  еңбектi  қорғау. 

Ағашты механикалық ӛңдеудің негіздері. 

Пән оқытушысы: 1.  Умиралиев М 

 

                    2. Дуисеханов Т  

 

 

 

47.

 

Киімді    конструкциялау  және  моделдеу  негіздері.,  коды  -  KKMN 

4307, 7-семестр, 4 кредит. 

Қҧзыреттілігі:   Киім конструкциясын және модельдеу ерекшеліктерін   

тұтынушы талабына сай қалыптастыру.  Пререквизиттер: Материалтану 

Постреквизиттер: Костюм тарихы 

Пәннің мақсаты: Киім конструкциясы мен модельдеу жолдарымен 

таныстыру.  Қысқаша мазмҧны: Қазіргі киім ассортименттерінің сипаттамасын. Адам 

денесінің анатомиялық және морфологиялық құрылымдары. Әйелдер мен ерлер 

киім үлгілерінің конструкторлы-модельдік негізгі ерекшеліктері. Киім үлгілерін 

дайындаудың  технологиялық  процесі.Бұйымның    конструкциялық  пішімін 

әзірлеудегі конструкциялау жүйесі.   

Пән оқытушысы: 1. Сүттібаева Ж. Қ. 

 

                        2. Сапарбаева Ұ 

 

48.

 

 Киімді кӛркемдеп ӛңдеу, коды -  KKO 4307, 7-семестр, 4 кредит. Қҧзыреттілігі:  Студенттердің киім мәдениеті туралы түсініктерін 

қалыптастыру.   Пререквизиттер: Материалтану 

Постреквизиттер: Костюм тарихы  

Пәннің мақсаты:   Қазіргі кезең сән және киім стиліне, сұлба және қазіргі 

киімнің сәнді бағыттарымен таныстыру. Қысқаша мазмҧны: Киім үлгілерін дайындаудың технологиялық процесі.  

Қазіргі  кезең  сән  және  киім  стилі.      Қазақстандық  сәнгерлердің  авторлық 

киім  топтамалары. Киімді кӛркемдеп сәндеу.  Костюмнің графикалық бейнесі. 

Жаңа  киім  үлгісінің  кӛркемдік  бейнесі.    Түстік  үйлесім.  Матамен  жұмыс. 

Бұйым бейнесін жасауда материал қасиеттерін қолдану. 

Пән оқытушысы: 1. Сүттібаева Ж. Қ. 

 

                      2. Сапарбаева Ұ 

 

  

 

  

 

  

 

 

418  

20. Мамандығы: 5В042100 – Дизайн 

Академиялық дәрежесі: 5В042100 – Дизайн   мамандығы 

бойынша ӛнер бакалавры 

 

Жҧмыс оқу жоспары 

        Қазақстан Республикасы Ҥкіметінің 2012 жылғы 23 тамыздағы №1080 

Қаулысымен  бекітілген  «Жоғары  білім  берудің  мемлекеттік  жалпыға 

міндетті  стандарты»  және  ҚР  БҒМ  2013  жылғы  16  тамыздағы  №343 

бҧйрығымен  бекітілген  «Жоғары  және  жоғары  оқу  орнынан кейінгі  білім 

мамандықтары  бойынша  ҥлгілік  оқу  жоспарлары»  негізінде  әзірленіп, 

университеттің  Ғылыми  кеңесінде  (хаттама  №7,  24  маусым  2015  ж.) 

қаралып, университет ректорымен бекітілген.  

 

1-курс 1-семестр – 18 кредит 

Міндетті компонент - 18 кредит 

Таңдау компоненті 

цикл 

код 

пән атауы 

кр  цикл 

код 

пән атауы 

кр 

ЖБП  KT 1101  Қазақстан тарихы 

 

  

 

ЖБП  ShT 1104 Шетел (ағылшын) 

тілі 


 

  

 

ЖБП K(0)Т 

1105 


Қазақ (орыс) тілі 

  

 

 ЖБП  Inf  1106  Информатика 

  

Жоқ 

 

ЖБП TKN 

1108 


Тіршілік 

қауіпсіздігі 

негіздері 

  

 

 ЖБП 

Aleu 


1109 

Әлеуметтану 

 

  

 

БП IGr 1203 

Инженерлік 

графика І 

  

 

 2-семестр -17 кредит 

Міндетті компонент - 17 кредит 

Таңдау компоненті  

цикл 

код 

пән атауы 

кр  цикл 

код 

пән атауы 

кр 

ЖБП 


Saya 

2103 


Саясаттану 

  

 

 ЖБП 

ShT 1104 

Шетел (ағылшын) 

тілі 


 

  

 

ЖБП K(0)Т 

1105 


Қазақ (орыс) тілі 

  

Жоқ

 

 ЖБП 

ETD 


1107 

Экология және 

тұрақты даму 

  

 

 ЖБП 

ETN 


2110 

Экономикалық 

теория негіздері 

  

 

 ЖБП 

KN 2111 


Құқық негіздері 

  

 

 БП 

TT 1206 


Түстану 

  

 

 2-курс 

3-семестр - 17 кредит 

Міндетті компонент -11 кредит 

Таңдау компоненті - 6 кредит 

 

 

419  

цикл 

код 

пән атауы 

кр  цикл 

код 

пән атауы 

кр 

ЖБП  KN 2111 

Экономикалық 

теория негіздері 

БП 


MTIKZh 

2201 


КN 2201 

1. Мемлекеттік тілде іс 

қағаздарын жүргізу 

2. Құжаттану негіздері 

БП 


MMTD 

2204 


Материалдық 

мәдениетпен 

дизайн тарихы 

БП Sur ІІ 2206 

GrS 2206 

1. Сурет ІІ                                                                                                                                                                                                                                                                                         

2. Графикалық сурет                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

БП 


Kom 

2205 


Композиция І 

  

 

 БП 

Cvel 


2208 

Костюм 


графикасының 

негіздері 

 

  

 

4-семестр – 18 кредит Міндетті компонент - 17 кредит 

Таңдау компоненті - 1 кредит 

цикл 

код 

пән атауы 

кр  цикл 

код 

пән атауы 

кр 

ЖБП  FiL 2102  Философия 

БП 


Din 2202 

IMT 2202 

1. Дінтану 

2. Ислам мәдениетінің 

тарихы ЖБП Saya 

2103 


Саясаттану 

  

 

 ЖБП  KN 2410  Құқық негіздері 

  

 

 БП 

KK(О) Т 


2201 

Кәсіби 


қазақ(орыс)тілі 

  

 

 БП 

КВShT 


2202 

Кәсіби 


бағытталған 

шетел тілі 

 

  

 

БП Kom(I) 

2207 


Костюм тарихы 

  

 

 БП 

OGK 


2209 

Костюм дайындау 

технологиясы 

  

 

 3-курс 

5-семестр - 18 кредит 

Міндетті компонент - 8 кредит 

Таңдау компоненті – 10 кредит 

цикл 

код 

пән атауы 

кр  цикл 

код 

пән атауы 

кр 

БП 


MMTD 

3201 


Материалдық 

мәдениетпен 

дизайн тарихы 

БП Sur ІІІ 3209 

GrS 3209                            

1. Сурет ІІ                                                                                                                                                                                                                                                                                         

2. Графикалық сурет                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

БП 


AS 3202 

Арнайы сурет І 

КП 


ODEU І 

3301 


 LD I 3301                                                            

1 Ӛндірістік дизайн 

элементері және 

үрдістері І 

2. Ландшафты дизайн І 

КП DSM 

3302 


Қазіргі 

дизайндағы 

материалдар 

КП ODEU ІІ 

3302   


LD II 3302                                                        

1. Ӛндірістік дизайн 

элементері және 

үрдістері ІІ 

2. Ландшафты дизайн ІІ                                                                                                                                             6-семестр - 18 кредит 

Міндетті компонент 

Таңдау компоненті - 18 кредит 

цикл 

код 

пән атауы 

кр  цикл 

код 

пән атауы 

кр 

 

  

 

БП OT І 3204 

KDT 3204                                                

1. Ӛнер тарихы І                                                                                                                                                                                                                                                                 

2. Қазақстандық дизайн  

 

420  

тарихы 


 

 

Жоқ 

 

БП 


Kes ІІІ 

3210 


AKes 3210                                

1. Кескіндеме ІІІ 

2. Арнайы кескіндеме 

  

 

 КП 

ODEU ІІІ 

3303  

 InInf  3303                                              1 Ӛндірістік дизайн 

элементері және 

үрдістері ІІІ          

2. Инженерлік 

инфрақұрылым 

  

 

 КП 

ODEU ІV 


3304 

   SGrM   

3304                                              

1. Ӛндірістік дизайн 

элементері және 

үрдістері ІҮ             

2. Сәулет графикасы мен 

макеттеу 

 

  

 

КП ODNJ І 

3305 


 GrDnJ I 

3305                                                     

1. Ӛндірістік дизайн 

нысандарын жобалау І 

2. Графикалық дизайн 

нысандарын жобалау І 4-курс 

7-семестр – 19 кредит

 

Міндетті компонент – 3 кредит 

Таңдау компоненті – 16 кредит 

цикл 

код 

пән атауы 

кр  цикл 

код 

пән атауы 

кр 

БП 


OGK 

4203 


Қазақстанның 

мәдениет тарихы 

БП 


DNK 4212 

JKK 4212 

1. Дизайн нысандарын 

құрылымдау 

2. Жобалаудың 

концепциясын 

құрылымдау 

  

 

 

БП KBJ 4214 

DKOMD 


4214 

1. Коллекциялық 

бұйымдарды жобалау 

2. Декоративті қолӛнері 

мен дизайны 

  

 

 БП 

GM 4216 


TSGr 4216 

1. Графика және  

модельдеу 

2. Техникалық сурет 

және графика 

  

 

 КП 

ODNJ ІІ 


4306 

GrDnJ II 

4306 

1 Ӛндірістік дизайн нысандарын жобалау ІІ   

2. Графикалық дизайн 

нысандарын жобалау ІІ 

  

 

 КП 

ODNJІІІ 


4307 

KDJ 4307 

1. Ӛндірістік дизайн 

нысандарын жобалау ІІІ  

2. Киім дизайнын 

жобалау                                                                                                       8-семестр – 20 кредит 

Міндетті компонент 

Таңдау компоненті – 20 кредит 

цикл 

код 

пән атауы 

кр  цикл 

код 


Каталог: doc
doc -> Қазақстан республикасының білім және ғылым министрлігі ы. Алтынсарин атындағЫ Ұлттық білім беру академиясы
doc -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі ы. Алтынсарин атындағЫ Ұлттық білім беру академиясы
doc -> Гуманитарлық Ғылымдар кәсіби қҰзыреттіліктің негізінде студенттердің Өзіндік әрекет ету дайындығын қалыптастыру
doc -> Бағдарламасы бойынша шығарылып отыр Редакция алқасы
doc -> «Балалардың жазғы демалысын ауылдық кітапханада тиімді ұйымдастыру көздері»
doc -> C m y k газет 2008 жылдың қазан айынан бастап шығады
doc -> Жылдық есебі кафедраның тәрбие жетекшілерінің жұмысы
doc -> №3 (22) 2011 Халел Досмұхамедов атындағы


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   52   53   54   55   56   57   58   59   ...   62


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет