Элективті пәндер каталогыжүктеу 2.29 Mb.
Pdf просмотр
бет62/62
Дата24.12.2016
өлшемі2.29 Mb.
1   ...   54   55   56   57   58   59   60   61   62

Пән оқытушысы: 1. Мусаев Х. 

                             2. Әбілқайыров С.  

37. Волейбол, коды- Ball 3304, 6-семестр, 3 кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Волейболдағы  жаттығу  әдісі  мен  әдістемелік  әрекеттерді 

қолдану дағдыларын бекіту және білімін беру. Пререквизиттер: Таңдаған спорт түрінің теориясы мен әдістемесі.           

Постреквизиттер: Волейболды оқыту әдістемесі. 

Пәннің  мақсаты:  Волейбол  бойынша  маманданушы    студенттерге 

жаттығу  процесін  басқару  және  озық  педагогикалық  –жаттықтырушылық 

тәжірибе негізінде спортшыларды дайындау  дағдыларды меңгеру. 

 Қысқаша  мазмҧны:    Волейболдағы    жалпы    және    арнайы    дене  

дайындығын  дамыту мен  жетілдіру  бойынша  білім беру және біліктіліктері 

мен  дағдыларын бекіту. 

 Пән оқытушысы: 1. Әбіш.Е. 

                              2. Серманизов С. 

 

 


 

 

461  

38.  Гимнастика, коды- Gym 3304, 6-семестр, 3 кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Гимнастиканың  түрлі  сатыларын  меңгеру  мен  әдіс-

тәсілдердің технологияларын пайдалану. Пререквизиттер: Таңдаған спорт түрінің теориясы мен әдістемесі.           

Постреквизиттер:  Дене  шынықтыру  және  сспорт  мамандығы  бойынша 

пәндерді оқытудың әдістемесі. Пәннің  мақсаты:  Гимнастика  жаттықтырушысына  қажетті  теориялық 

біліммен, кәсіби-практикалық шеберлікпен және дағдымен қамтамасыз ету. Қысқаша  мазмҧны:    Гимнастикадағы    жалпы  және  арнайы      дене 

дайындығы әдістерін меңгеру.  Пән оқытушысы: 1. Абдурасулова Г. 

                              2. Тӛребеков Б. 

 

39.  Ҧлттық  және  қозғалыс  ойындарын  оқыту  әдістемесі,    коды- 

UKOOA 4206, 7-семестр, 4 кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Ұлттық  спорт  пен  қозғалыс  ойындарын  мектеп 

бағдарламасында негізделген әдістемен меңгеру. Пререквизиттер: Қазақ күресі.             

Постреквизиттер: Жоқ . 

Пәннің  мақсаты:  Қазақтың  ұлттық  ойындары  мен  спорт  түрлерін 

қарастыру. Қысқаша  мазмҧны:  Ұлттық  және  қозғалыс  ойындарының  әдістемелік 

негіздерді тұжырымдау.  Пән оқытушысы: 1. Кошбахтиев И. 

                             2. Әбіш Е. 

 

40.  Дене  мәдениетінің  ілімі  мен  әдістемесі,    коды-  DMIA  4206,  7-

семестр, 4 кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Пәнді  толықтай    мегеру  негізінде  теория  мен  әдістік 

қағидаларын оқытудың негіздемелері. Пререквизиттер:  Дене  шынықтыру  және  спорттың  теориясы  мен 

әдістемесі.             Постреквизиттер: Жоқ . 

Пәннің мақсаты: Қазақтың Спорттық  ілімі мен білімін ғылыми және оқу 

пәні ретінде зерттеу. Қысқаша  мазмҧны:  «Дене  мәдениетінің  ілімі  мен  әдістемесі»  пәнінің 

оқытылуы  педогогикалық  жүйе  ретінде.  Дене  мәдениетінің  жалпы 

заңдылықтарын орнату.  

Пән оқытушысы: 1. Мырзабек  Л. 

                             2. Буркашов А.  

 

 

 

 


 

 

462  

41. Спорттық қондырғылар,  коды- SK 4207, 7-семестр, 4 кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Дене  шынықтырумен  айналысатын  орындарға  жабдықтау 

құралдарын  қолданудың  оңтайлы  әдістері  мен  олардың  қызмет  етуін  мақсатқа 

сай нысандарын білу. 

Пререквизиттер: Кәсіптік спорт.             

Постреквизиттер: Жоқ . 

Пәннің 

мақсаты: 

Спорт 


саласындағы 

құрылыстардың 

салыну 

технологияларын анықтау. Қысқаша мазмҧны: Спорттық қондырғылардың ӛлшемдік қатынастарын 

ғылыми тұрғыда пайдалану.  Пән оқытушысы: 1. Керимов Ф. 

                             2. Тӛребеков Б. 

 

42. Шаңғы спорты ,  коды- ShS 4207, 7-семестр, 4 кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Шаңғы  спортының  даму  сатыларын  негіздеу  және  шаңғы 

түрлерінің ерекшеліктерін анықтау. Пререквизиттер: Тренажердағы жаттығулар . 

Постреквизиттер: Жоқ . 

Пәннің  мақсаты:  Шаңғы  спортының  терминдері  мен  анықтамаларын 

типтік негізде анықтау. Қысқаша мазмҧны: Шаңғы спортындағы сынақ  және 

физикалық талаптарды негіздеу. 

Пән оқытушысы: 1. Керимов Ф. 

                              2. Кульбаев С. 

 

43. Футболды оқыту әдістемесі,  коды- FOA  4209, 7-семестр, 3 кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Дене  жаттығулары  мен  оларды  талдау  барысында 

техникалық- тактикалық қимылдардың орындалуын білу. Пререквизиттер: Футбол. 

Постреквизиттер: Жоқ . 

Пәннің  мақсаты:  Футболдың    даму  бағыты,  дайындық  және  жарыстар 

жүйесінің  негіздерін.  Қысқаша  мазмҧны:  Футболда  техникалық  әдісін 

меңгеру арқылы дене қозғалысын жетілдіру. 

Пән оқытушысы: 1. Кульбаев С. 

                              2. Салихов М. 

 

44. Емдік дене мәдениеті және массаж,  коды- EDMM-4209, 7-семестр, 3 

кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Спорт  құрылымындағы  емдік  гимнастика  мен  массаждың 

атқаратын ролін білу. Пререквизиттер: Адам физиологиясы. 

Постреквизиттер: Жоқ . 

Пәннің  мақсаты:  Емдік  гимнастиканың  және  массаждың  ағзаға  тигізетін 

әсерін анықтау.  

 

463  

Қысқаша  мазмҧны  Емдік  гимнастиканың  және  спорттық  массаждың 

адамның физиологиялық қасиеттеріне әсер етуін тәжірибе барысында анықтау. Пән оқытушысы: 1. Салихов М. 

                              2. Буркашов А. 

 

45. Баскетбол,  коды- Bas4305, 7-семестр, 4 кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Баскетболдың  спорт  түрі  ретінде  әдістемелік  талаптарын 

меңгеру. Пререквизиттер: Таңдаған спорт түрінің теориясы мен әдістемесі. 

Постреквизиттер: Жоқ . 

Пәннің  мақсаты:  Баскетбол  ойынында    ұйымшылдық  пен  жолдастық 

қасиеттерін  тәрбиелеу,жарыс    арқылы  ойыншының  ойын    тәсілдерін,  ойын 

жүргізу әдістерін  шебер орындау. 

Қысқаша  мазмҧны:  Баскетболда  техникалық  әдісті    меңгеру  және 

ойынның  тәртібін  жетілдіруді  үйрету. Пән оқытушысы: 1. Буркашов А. 

                              2. Әбіш Е. 

 

46. Шахмат,  коды- Shax 4305, 7-семестр, 4 кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Шахмат  ойынының  теориялық  негіздемелерін  жан-жақты 

анықтау және тұжырымдау. Пререквизиттер: Кәсіптік спорт. 

Постреквизиттер: Жоқ . 

Пәннің  мақсаты:  Шахмат  ойынында  ұйымшылдық  пен  жолдастық 

қасиеттерін  тәрбиелеу    арқылы  ойыншының  ойын    тәсілдерін,  ойын  жүргізу 

әдістерін  шебер орындауын зерттеу. 

Қысқаша мазмҧны: Шахматта әдістемелік оқыту және жаттығуды толық  

меңгеруді  жетілдіру. Пән оқытушысы: 1. Салихов М. 

                              2. Донченко П. 

 

47. Жеңіл атлетика,  коды- ZhA 4306, 7-семестр, 3 кредит. 

Қҧзыреттілігі: Жеңіл атлетикада арнай, жалпы дене дайындығын арттыру 

және жүгіру техникасын мегеру. Пререквизиттер: Жеңіл атлетиканы оқыту. 

Постреквизиттер: Жоқ . 

Пәннің мақсаты: Жеңіл атлетикадағы орындалатын жаттығулар түрлерін 

анықтау. Қысқаша  мазмҧны:  Спорттық  жаттығулардың  физиологиялық  негізде 

орындау нормативтері. Пән оқытушысы: 1. Халмухамедов Р. 

                              2. Донченко П. 

 

 


 

 

464  

48. Тренажер жаттығулары,  коды- TZh 4306, 7-семестр, 3 кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Тренажерда  орындалатын  жаттығулардың  функционалды 

түрде орындау әдістемесін меңгеру. Пререквизиттер: Гимнастиканы оқыту әдістемесі. 

Постреквизиттер: Жоқ . 

Пәннің  мақсаты:  Тренажер  және  снарядттарда  орындалатын  жаттығулар 

жиынтығын анықтау. Қысқаша  мазмҧны:  Ағзаның  ӛсуіне  әсер  ететін  тренажерларда 

орындалатын жаттығулардың тиімділігі. Пән оқытушысы: 1. Донченко П. 

                              2. Кульбаев С. Каталог: doc
doc -> Қазақстан республикасының білім және ғылым министрлігі ы. Алтынсарин атындағЫ Ұлттық білім беру академиясы
doc -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі ы. Алтынсарин атындағЫ Ұлттық білім беру академиясы
doc -> Гуманитарлық Ғылымдар кәсіби қҰзыреттіліктің негізінде студенттердің Өзіндік әрекет ету дайындығын қалыптастыру
doc -> Бағдарламасы бойынша шығарылып отыр Редакция алқасы
doc -> «Балалардың жазғы демалысын ауылдық кітапханада тиімді ұйымдастыру көздері»
doc -> C m y k газет 2008 жылдың қазан айынан бастап шығады
doc -> Жылдық есебі кафедраның тәрбие жетекшілерінің жұмысы
doc -> №3 (22) 2011 Халел Досмұхамедов атындағы


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   54   55   56   57   58   59   60   61   62


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет