«Электр Желілерін Басқару жөніндегі Қазақстан Компаниясы»жүктеу 1.17 Mb.
Pdf просмотр
бет1/11
Дата03.03.2017
өлшемі1.17 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

 

 

«Электр Желілерін Басқару жөніндегі  

Қазақстан Компаниясы» 

 

Жеке қаржылық есептеме  

Тәуелсіз аудиторлардың қаржылық есептемесімен бірге  

2014 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жылдағы  

жай-күй бойынша 

 «Электр Желілерін Басқару жөніндегі  

Қазақстан Компаниясы» АҚ  

Жеке қаржылық есептеме МАЗМҰНЫ

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 Тәуелсіз аудиторлардың есептемесі 

 

Жеке қаржылық есептеме 

Қаржылық ахуал туралы жеке есептеме ......................................................................................................................... 1 

Жиынтық кіріс туралы жеке есептеме .......................................................................................................................... ..2 

Ақша қаражатының қозғалысы туралы жеке есептеме .............................................................................................. 3-4 

Капиталдағы өзгерістер туралы жеке есептеме ............................................................................................................. 5 

Жеке қаржылық есептемеге ескертпелер ................................................................................................................... 6-48 

 


«Электр Желілерін Басқару жөніндегі  

Қазақстан Компаниясы»  АҚ 

Жеке қаржылық есептеме  ҚАРЖЫЛЫҚ АХУАЛ ТУРАЛЫ ЖЕКЕ ЕСЕПТЕМЕ 

2014 жылғы 31 желтоқсандағы жай-күй бойынша 6 мен 48-беттер аралығындағы есепке алу саясаты мен түсіндірме ескертпелер осы жеке есептеменің  

ажырамас бөлігі болып табылады.

 Мың теңге

 

Ескерт.

 

2014 

жылғы 31 

желтоқсан

 

 

2013 


жылғы 31 

желтоқсан

 

 

   

 

 

Активтер

 

 

 

 

Ұзақ мерзімді активтер

 

 

476.172.51 

307.472.38 

Негізгі құралдар

 979.893 


Материалдық емес активтер

 

 1.107.033 

979.893 


Ұзақ

 

мерзімді 

активтер


 

үшін


 

берілген


 

аванстар


 425.016 

8.765.506 

Еншілес компаниялардағы  инвестициялар

 2.279.700 2.209.700 

Қауымдасқан компаниялардағы инвестициялар

 

 

60.000 60.000 

Басқа қаржылық активтер

 

10 


3.706.710 

868.269 


Басқа ұзақ мерзімді активтер

 

 194.782 

56.662 


 

 

483.945.76 

320.412.41   

 

 

 

Ағымдағы активтер 

 

 

 

Қорлар 1.928.431 

1.763.444 

Сауда дебиторлық берешек

 14.468.217 8.106.012 

Өтелуге


 

және


 

басқа


 

салықтар


 

бойынша


 

алдын


 

ала


 

ақы


 

төлеуге


 

ҚҚС


  

 

3.615.968 

2.817.581 

Табыс


 

салығы


 

бойынша


 

алдын


 

ала


 

ақы


 

төлеу


 

 

1.365.474 

1.141.931 

Басқа қаржылық активтер

 

10 


28.864.716 

18.992.431 

Пайдаланылуы шектеулі ақша қаражаттары

 

11 2.042.349 

1.688.834 

Басқа ағымдағы активтер

 

12 259.972 

893.352 


Ақша

 

қаражаттары 

және


  

олардың


 

эквиваленттері

 

13 


13.581.120 

11.042.017  

 

66.126.247 

46.445.602 Активтер жиыны

 

 

550.072.007 

366.858.018   

 

 

 

Капитал және міндеттемелер

 

  

 

Капитал

 

 

 126.799.55 

107.245.97 

Жарғылық капитал

 

14 Резервтерді қайта бағалау қоры  

14 


Басқа резервтер  

14 


(170.701) 

(170.701) 

Бөлінбеген пайда

 

 

11.628.009 

3.774.627  

 

340.530.774 

221.181.463   

 

 

 

Ұзақ мерзімді міндеттемелер

 

 

  

Қарыз қаражаттары

 

15 


94.714.528 

82.323.069 

Кейінге

 

қалдырылған  

салық


 

міндеттемелері

 

25 


66.800.290 

36.081.398  

 

162.726.511 

118.413.645   

 

 

 

Ағымдағы міндеттемелер  

 

 

 

Сауда және бас кредиторлық берешек 

17 


12.232.439 

14.041.204 

Қарыз қаражаттары 

 

15 12.791.644 

10.218.204 

Құрылыс жөніндегі міндеттемелер

 

16 683.430 

Алынған аванстар 

 

1.013.798 

772.895 

Табыс


 

салығынан

 

басқа


басқа


 

салықтар


 

бойынша


 

берешек


 

 

431.787 

544.319 

Басқа ағымдағы міндеттемелер

 

18 


1.301.150 

1.147.951  

 

24.693.952 

27.726.618 Міндеттемелер жиыны

 

 Капитал мен міндеттемелер жиыны 

 Бір 

жай

 

акцияның

 

баланстық

 

құны

 (

теңгемен

14 


1.380 

1.029 


 

«Электр Желілерін Басқару жөніндегі  

Қазақстан Компаниясы»  АҚ 

Жеке қаржылық есептеме  ҚАРЖЫЛЫҚ АХУАЛ ТУРАЛЫ ЖЕКЕ ЕСЕПТЕМЕ 

2014 жылғы 31 желтоқсандағы жай-күй бойынша 6 мен 48-беттер аралығындағы есепке алу саясаты мен түсіндірме ескертпелер осы жеке есептеменің  

ажырамас бөлігі болып табылады.

 

  

Басқарма төрағасы 

_____________________________ 

 

Қажиев Б.Т. 

 

  

Бас бухгалтер 

__________________________ 

 

Мұқанова Д.Т. 

 


«Электр Желілерін Басқару жөніндегі  

Қазақстан Компаниясы»  АҚ 

Жеке қаржылық есептеме   

ЖИЫНТЫҚ КІРІС ТУРАЛЫ ЖЕКЕ ЕСЕПТЕМЕ 

2014 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін 

 

  

Мың теңге 

Ескер

т.

 

2014 жыл

 

2013 жыл


 

Кірістер


 

19 


92.756.903 

72.516.710 

Көрсетілген қызметтердің өзіндік құны

 

20 (73.791.671) 

(54.725.189) Жалпы пайда

 

 

18.965.232 

17.791.521 

Жалпы және әкімшілік шығыстары

 

21 (13.322.083) 

(6.284.280) 

Сату шығыстары

 

 (165.061) 

(154.807) 

Негізгі

 

құралдарды 

қайта


 

бағалаудан

 

түскен


  

кірістер


 

(

залалдар

14.269.931 

(26.708.545) 

Құнсызданудан болған шығыстар

 

 

(157.775) (99.212) 

Операциялық қызметтен болған пайда

/

(залал)

 

 

19.590.244 

(15.455.323) 

Қаржылық пайда

 

22 


1.894.299 

1.796.485 

Қаржылық шығыстар

 

22 (4.332.763) 

(2.021.023) 

Оң бағамдық айырма, нетто

 

23 (7.510.519) 

(2.680.912) 

Дивидендтер бойынша пайда

 

 23.590 

 Басқа табыстар

 

24 1.855.621 

1.145.773 

Басқа шығыстар

 

 (289.089) 

(65.562) Салық

 

салғанға

 

дейінгі

 

пайда

 (

залал 

11.231.383 

(17.280.562) 

Пайдаға

 

салынатын 

салық


 

бойынша


  

жеңілдіктер

 

(

шығыстар25 


(2.926.937) 

3.268.001 Жыл ішіндегі пайда /(залал) 

 

 

8.304.446 

(14.012.561)  

Акция пайдасы

 

 

 

 

Бас 

компанияның

 

жарияланған 

акцияларын

 

ұстаушылар 

үлесіне


 

тиетін


 

есепті


 

кезеңдегі

  

базалық


 

пайда


/(

залал


(

теңгемен) 

14 37,67 

(65,43) 


 

Жыл ішіндегі пайда/(залал)

 

 

 

 

Басқа

 

жиынтықты

 

пайда

/(

залалКейінгі

 

кезеңдерде

  

пайданың

 

немесе

 

залалдың

 

құрамына

 

қайта

 

жіктелуге

 

жататын

 

басқа

 

жиынтықты

 

залал

Сату


 

үшін


 

қолда


 

бар


 

қаржылық


 

активтер


 

бойынша


 

таза


 

залал


 

  

(115.578) Пайда

 

салығын

 

шегеріп

 

тастағандакейінгі

 

кезеңдерде

  

пайданың

 

немесе

 

залалдың

 

құрамына

 

қайта

 

жіктелуге

 

жататын

 

басқа

 

таза

 

жиынтықты

 

залал

 

  

(115.578) 

 

Кейінгі

 

кезеңдерде

  

пайданың

 

немесе

 

залалдың

 

құрамына

 

қайта

 

жіктелуге

 

жатпайтын

 

басқа

 

жиынтықты

 

табыс

 

 

 

 

Негізгі 

құралдарды

 

қайта


 

бағалаудан

 

түскен


 

табыс


 

 

138.886.562 

138.645.728 

Салықтың пайдаға әсері

 

 

(27.777.312) (27.729.146) 

Пайда

 

салығын

 

шегеріп

 

тастағандакейінгі

 

кезеңдерде

  

пайданың

 

немесе

 

залалдың

 

құрамына

 

қайта

 

жіктелуге

 

жатпайтын

 

басқа

 

таза

 

жиынтықты

 

табыс

 

 

111.109.250 

110.916.582 Пайда

 

салығын

 

шегеріп

 

тастағандажыл

 

ішіндегі

 

басқа

 

жиынтықты

 

табыс

 

 

111.109.250 

110.801.004 Пайда

 

салығын

 

шегеріп

 

тастағандажыл

 

ішіндегі

 

жиынтықты

 

табыс

 

жиыны

 

 

119.413.696 

96.788.443 

 


«Электр Желілерін Басқару жөніндегі  

Қазақстан Компаниясы»  АҚ 

Жеке қаржылық есептеме   

ЖИЫНТЫҚ КІРІС ТУРАЛЫ ЖЕКЕ ЕСЕПТЕМЕ 

2014 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін 

 

 Басқарма төрағасы 

_____________________________ 

 

Қажиев Б.Т. 

 

  

Бас бухгалтер 

__________________________ 

 

Мұқанова Д.Т. 

 

 

 «Электр Желілерін Басқару жөніндегі  

Қазақстан Компаниясы» АҚ 

Жеке қаржылық есептеме   

АҚША ҚАРАЖАТЫНЫҢ ҚОЗҒАЛЫСЫ ТУРАЛЫ ЖЕКЕ ЕСЕПТЕМЕ 

2014 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін 

 

 

Мың теңге

 

Ескер


т2014 жыл 

2013 жыл


 

Операциялық қызмет

 

 

 

 

Салық

 

салынғанға

 

дейінгі

 

пайда

/(

залал

 

11.231.383  (17.280.562)  

Таза

 

ақша

 

қаражаттарына

 

салық

 

салынғанға

 

дейін

 

пайда

 

мәліметтеріне

 

түзету

 

енгізу

 

 

 

Тозу және амортизациялау

 

 

18.973.453  8.480.718 Қаржылық шығыстар

 

22 


4.332.763  2.021.023 

Бағамдық айырма бойынша залалдар

 

 

8.147.026  2.476.577 Күдікті

 

сауда

 

және

 

басқа

 

дебиторлық

 

берешектер

 

және

 

басқа

 

ағымдағы

 

активтер

 

бойынша

  

резервті

 

есептеу

   21 

2.673.683  154.206 

Ескірген

 

қорларға

 

резервті

 

есептеу

/(

қалпына

 

келтіру

)   21 

155.081  (217.730) 

Негізгі

 

құралдарды

 

бағалаудан

 

түскен

 

залалдар

 

(

кірістер

 

(14.269.931)  26.708.545 Негізгі

 

құралдар

 

мен

 

материалдық

 

емес

 

активтердің

 

істен

 

шығуынан

 

болған

 

залал

/(

кіріс

 

370.850  (9.841) Негізгі

 

құралдарды

 

беруден

 

түскен

 

кіріс

 

 

(1.616.399) 

 

Пайыздық кіріс 

 

(1.894.299)  (1.796.485) Аяқталмаған құрылысқа резервті есептеу

 

 

157.775  99.212 Алынған дивидендтер 

 

 

(23.590) 

 

Айналымдағы капиталдың түзетулері: 

 

 

 

Қорлардағы өзгеріс

 

 

(320.068)  (116.704) Сауда дебиторлық берешектегі өзгеріс

 

 

(9.455.727)  (4.432.773) Басқа

 

салықтар

 

бойынша

 

орнын

 

толтыру

 

және

 


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет