Емтихан сұрақтары Python тілінің қарапайым элементтері. Пайдаланылатын символдар. Тілдің қарапайым объектілері


Математикалық амалдар. Math модулібет2/7
Дата04.04.2023
өлшемі0,5 Mb.
#79060
1   2   3   4   5   6   7
Байланысты:
Алгоритм ответ

Математикалық амалдар. Math модулі

Python тіліндегі математикалық функциялар. Python-да әртүрлі математикалық операциялар бар. Python-дағы барлық математикалық амалдар математикалықзаңдарғатолық бағынады. Мысалы, жақшалар амалдың қайбөлігінбіріншікезекте орындау керектігін көрсету үшін қолданылады. Pythonәрқашанең алдымен жақшаның ішіндегі амалдарды орындайды, текодансоңкелесі амалдарға көшеді. Мысалы, print((5 + 5) * 2), print(3 + (4 * 5)), print(10 / (6 - 1)). Осыған қоса, біз сандық мән берілген айнымалыларменматематикалықоперацияларды орындай аламыз. Python-да математикалықмодуль“math”деп аталады және оны программаға қосу үшін, importmathкомандасын теру қажет.
Меншіктеу операторы. Меншіктеу операторының жазылу форматтары.
Python-да жолдар және олармен операциялар
Жолдар. Жолдарды өңдеу. find, rfind, replace және count әдістері. Символдық жолдар – тізбектей орналасқан символдар тізбегі. Python тілінде нысаны бір символ болатын символдықдеректертипіжоқ. Дегенмен программалау тілі жолдарды ұзындығыбірнемесебірнеше символдан тұратын нысандар ретінде қарастыруғамүмкіндікбереді. Мұнымен қоса, жолдардың тізімнен айырмашылығы–деректерқұрылымына жатпайтынында. Python тілінде жолдар үшінқарапайым(символдық) тип жоқ.1. Жолдарды бір-бірімен біріктіругеболадынемесе олардың жеке бөліктерін шығаруға болады. Мәтінді жоләріптерден, цифрлардан, таңбалардан немесе бос орындардантұраалады. 2.Python-да жұп тырнақшаларының ішінде дара тырнақшалардыжазуға болады (апостроф ретінде) немесе керісіншежұптырнақшаларды дара тырнақшалардың ішіне жазуға болады. Бірақ, бір тырнақшалар түрінің ішіне бірдей тырнақшалардықойсаңыз,программа қате болады. Қате болмау үшін, бэкслеш( \ ) символынқолдану қажет: 3. Жолдағы жеке символдарды жолдан кесіп алуға, қолдануғажәне экранға шығаруға болатындай әрбір символдың өзіндікреттікнөмірібар. Python-да санақ 0-ден басталады. Жолдың бірінші символы-0,екінші символы - 1, үшінші символы - 2 және әрі қарайосылайкетебереді. Python-да find() әдісі Бұл әдіс жолдағы ішкі жол индексін табу үшін қолданылады.Бұлфункция "sub" ішкі жолы s [басы: соңы] кесіндісінің ішіндеорналасқанжолдағы ең кіші индексті қайтарады. Егер ішкі жолтабылмаса, -1қайтарылады.Біз ішкі жол индексінің орнын білгіміз келгендеfind()әдісін қолдануымыз керек. Ішкі жолдың бар-жоғын тексеруүшінбізinоператорын қолдана аламыз.
Сөз тіркестерін өңдеу. Тіркестік айнымалыларды сипаттау тәсілдері. Символдық таңбаларды енгізу/шығару
Python тіліндегі мәліметтер типтері. Типтерді түрлендіру
Python-да деректердің бірнеше типі бар. Біз әртипті бөлекқарастырамыз. Бірақ, көп жағдайда бір түрмен жұмыс істеужеткіліксіз,себебі күрделі жобаларда деректердің бір түрінен басқаларынаауысуқажеттілігі пайда болады. Ең алдымен, сандарды қарастырайық. Python-да сандардың екі типі бар: “Integer” – бүтін сан, және “Float” –бөлшександар (нүктемен жазылады). Бүтін сандар арқылы, мысалыадамсанынбелгілеуге болады, ал бөлшек сандар арқылы, салмақтыбелгілеугеболады. Бүтін сандарға мысалдар келтірсек: adam=150, num=1,population = 2000000. Бөлшек сандарға мысалдар келтірсек: massa=50.5, float_num = 1.5, gpa = 4.9 Келесі тип – мәтінді жолдар. Python-дадара немесе қос тырнақшаға алынған кез-келген мәтінүзіндісі мәтіндіжол болып табылады. Мәтінді жолдар әріптерден, символдардан,цифрлардан, бос орындардан, нүкте және үтір белгілерінентұраалады.Мәтінді жолдарға мысалдар келтірсек: a = Python қарапайымтіл!”,string = ‘String’, letters = ‘abc’, nums = ‘123’, symbol =‘a’. Осындайайнымалыларды құрғанда, мәтінді жолдарды әрқашантырнақшаларғаалуға ұмытпаңыз!
Python-ның құрылуы мен даму тарихы. Python платформасы. IDLE мүмкіндіктері. — Сызықтық алгоритмдерді программалау.
1   2   3   4   5   6   7
©emirsaba.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет