Ертеде Мадан деген хан болыпты. Хан болған соң, оның қырық уəзірі болады ғой. БірPdf көрінісі
Дата06.01.2022
өлшемі75.17 Kb.
#11367


Ертеде Мадан деген хан болыпты. Хан болған соң, оның қырық уəзірі болады ғой. Бір 

күні хан уəзірлерімен мəжілістес болып отырып: 

-        Уəзірлерім! Сендер қырқың да, асып туған ақылды, данышпан едіңдер. Мен 

сендерді бір жұмысқа жұмсаймын, сендер маған дүниедегі адамның жаманын жəне 

шөптің жаманын, құстың жаманын тауып келіңдер. Он бір ай уақыт беремін. Сол он бір 

айдың ішінде тауып келмесеңдер, жазалы боласыңдар! - деді. Хан бұйырған соң, амал 

жоқ! Уəзірлері өзара ақылдасып, іздеуге кіріседі. Көп іздеп, азап шегіп, шеңгел деген 

шөпті тауып: «Өзі - тікен, арасынан жүрсе, киім жыртады, мал жемейді екен, шөптің 

жаманы осы гой», - деп, шеңгелді алады. Қырғауыл деген құсты тауып: «Үстінде жүні 

жоқ, ұсқыны келіссіз, құстың жаманы осы екен», - деп, қырғауылды атып алады. Енді 

адамның жаманын таба алмай, қырық уəзір келе жатса, таудың етегінде, үстінде 

жыртық тоны, басында тері тымағы бар, бір адам бес-он қойды бағып жүр. Уəзірлер: 

«Адамның жаманы, сірə, осы болар-ау», - деп тұрганда, əлгі адам: 

-        Уа, мырзалар, жол болсын! - деді. Уəзірлер ханның сондай бір жұмысқа 

жұмсағанын, шөптің, құстың жаманын тауып, ал адамның жаманын таба алмай 

жүргендерін айтады. Жаман тұрып: 

-        Түсінікті! Адамның жаманы керек болса, мен боламын, - дейді. 

-        Олай болса, жарайды, - деп, Жаманды атына мінгестіріп алып ханға жөнеледі. 

Ханға келе жатып, Жаман: 

-        Адамның жаманын тауып алдыңыздар, бірақ шөптің жаманы мен құстың жаманын 

таба алмаған екенсіңдер. Шөптің жаманы - қарақоға, құстың жаманы - сауысқан еді, - 

деп, уəзірлерге қырғауыл мен шеңгелді тастатып, олардың орнына қарақоға мен 

сауысқанды алдырған. Уəзірлер мəнісін сұрайын деп еді: 

-        Хан алдында айтамын, - деп Жаман сөйлемеді. Уəзірлер келген соң, хан əкелген 

адамға қарап: 

-        Əкелген адамдарың жарайды. Қазірге аспазшыға апарып беріңдер, көже мен нан 

берсін, сыйласын. Ертең ортаға алып, тамаша етеміз, - деп, Жаманды ас үйге 

жібертеді. 

-        Бірақ, - дейді хан, - құстың жаманы мен шөптің жаманын таба алмаған 

екенсіңдер. Құстың жаманы - қырғауыл, шөптің жаманы шеңгел еді. Осыны көре, 

бұларды əкелулеріңнің не жөні бар еді? - деп, хан уəзірлерге қатулана бастайды. 

Сонда уəзірлер: 

-        Тақсыр! Айтқаныңыз дұрыс! Біз, шөп жаманы деп - шеңгелді, құс жаманы деп - 

қырғауылды алып едік. Бірақ жолшыбай əлгі жаман: «Шөптің жаманы - қарақоға, 

құстың жаманы - сауысқан», - деп, бізге оларды тастатып, қарақоға мен сауысқанды 

алдырды, - деп, жауап береді. Хан тоқтаңқырап: 

-        Е, Жаманның не білгені бар екен? Шөптің жаманы - қарақоға, құстың жаманы - 

сауысқан екенін қайдан біледі? Алып келіңіздер! Сұралық, - деп, бұйрық етеді. 

Жаманды ханға алып келеді. Хан Жаманның бетіне қарап: 

Мен құстың жаманы - қырғауыл, шөптің жаманы - шеңгел деп ойлаушы едім, сен 

оларды уəзірлерге тастатыпсың. Сен шөптің жаманы - қарақоға, құстың жаманы - 

сауысқан екенін қайдан білдің? - дейді. 

-        Тақсыр хан! Елу жасқа келіп жаман болған жоқпын, жасымнан-ақ жаман едім. 

Өмірім отын, су тасумен кісі есігінде құлшылықта өтті. Сол уақытта шеңгелді əкеліп 

отқа жақсам, кешке жаққан отым ертеңіне дейін, сексеуілдің шоғындай жайнап жататын 

еді. Сол уақытта  «Киім жыртып, мал жемейтін шеңгел отын болып, пайдаға асады 
екен-ау», - деп, ойлаған едім. Ал енді қарақоғаны алып, отқа жақсам, жанбайтын еді, 

үрсем, жалыны мен шоғы бірге сөніп, күлі бұрқырап үйдің ішін алып кететін еді. Отқа 

жанбаған соң апарып малға салсам, барлық мал мұрнын жиырып, жемейтін. Сонсоң: 

«Қарақоға тіпті пайдаға аспайтын шөп қой», - деп ойлаушы едім. Қарақоғаның 

жамандығын содан білдім, - дейді Жаман. 

-        Сауысқанның жаман екенін қайдан білдің? - дейді хан. 

-        Қырғауылдың қанаты бар да, жүні жоқ болса да, адамның пайдасына жарайтын 

құс еді. Біреудің сиықсыз болуы оның жаратылысынан. Қырғауылдың айыбы - тек 

сиықсыздығы. Ал сауысқанның жүні ала болғаны сияқты, өзі де ала, бірлігі жоқ. Екеуі 

бірігіп ұшпаған, екеуі бірігіп қонбаған, адам пайдасына аспайтын құс еді. Сондықтан құс 

жаманы - сауысқан деймін. 

-        Сауысқан мен қарақоғаның жамандығын білдің. Енді өзіңнің жамандығыңды 

қайдаң білдің? - дейді хан. 

-        Уа, тақсыр! Менің жасым елуге келді. Мен қатарлылар əйел алып, бала көрді; 

келін жұмсап, қызық көріп отыр. Мен қайда болса сонда, əлі күнге дейін əркімнің 

артына мінгесіп, басқа біреудің құлшылығында жүрмін. Енді мен жаман емей, 

жақсымын ба? - деп, Жаман ханға қарайды. Хан басын шайқап: 

-        Апыр-ай, осы жаман болса жарар еді, - деп ойлап: 

- Құстың, шөптің, өзінің жамандығына да дəлел айттың. Жарайды. Енді менің бір 

тұлпарым бар, соны сынап бересің бе? - дейді. 

-        Жақсы, сынап берейін, - деп, тұлпарды алып келген соң, Жаман тұлпардың 

алды-артына қарап:  

- Тұлпарыңыздың сипатынан мін таба алмадым. Енді мініп қарар едім, - деп, ханнан 

рұқсат сұрап алып, тұлпарға мініп, есік алдындағы өзеннен əрі-бері өтті де, кайтып 

келіп: - Тақсыр! Тұлпарыңнан басқа мін таба алмадым. Тұлпарыңыз тек сиырға шатыс 

екен, - дейді. 

-        Апыр-ай, оны қайдан білдің? Айтқаның рас. Менің Ақша хан деген құдам бар еді. 

Соның тұлпар табатын бір биесін қалап алдырғанмын. Бие күні жетіп, құлынды туа 

алмай, өлер болған соң: «Бие өлсе өлсін, құлын қалсын», - деп, ішін жарып, құлынды 

алғанмын. Сол құлын осы еді, əбден отығып кеткенше, сиырдың сүтімен асырап едім. 

Ал енді сен мұның сиырға шатыс екенін қайдан білдің? - дейді хан таңданып. 

Тұлпарыңыз судан əрі-бері өткенде, аузын суға малып, артқы аяғын сілкіп өтті. Сиыр 

күніне қырық суарсаң да судан айдағанда, аузын суға малмай, артқы аяғын сілікпей, 

өтпеуші еді. Тұлпардың сиырға шатыс екенін сонан білдім, - дейді. Жұрт таң қалып, 

бір-біріне қарасады. Хан біраз ойланып отырып: 

-        Енді менің бір гауһар тасым бар. Ол тастың Сүлейменнің жүзігіндей, Мұсаның 

асасындай, Дəуіттің қоржынындай қасиеті бар. Сол тасымның қандай қасиеті бар 

екенін тап, - деп, қазынасындағы тасты алдырып берді. Жаман тасты алып, салмақтап, 

байқап қарап отырды да: 

-        Сіздің тасыңыз, рас, қасиетті тас екен. Бірақ екі жылдан соң касиеті бітеді. Тастың 

ішінде екі ақ қарабас құрт бар. Тасыңыздың пышақ сырты қалыңдығы қалыпты. Сол 

құрт екі жылдан соң тесіп шығады; тесіп шыққан 

соң тасыңыз пайдаға аспайды, - дейді. Жұрт не дерін білмей, бірсыпырасы: «Бəрібір екі 

жылдан соң пайдаға аспайтын болса, тасты жаралық», - депті. Бірсыпырасы: 

«Жаманның сөзіне бола, тастан айырылмайық», - депті. Ақырында, тасты жармақшы болады. Тасты жарып қараса, ішін екі ақ қарабас құрт кеулеп, тесуге жақындап қалған 

екен. 


-        Тастың ішінде құрт бар екенін қайдан білдің? - дейді хан. 

-        Тастың қасиетіндей салмағы да болу керек. Тас жеңілденген екен. Құрт бар 

екенін сонан білдім, - деп жауап береді. 

-        Апырмай, сен жаман болмадың ғой! Қайта, сен бір данышпан болып жүрме! Ал 

сен менің өзімді сынашы. Мен неше атамнан бері хан екенмін? - дейді хан. Жаман: 

-        Жақсы! - деп, тақта отырған ханның алды-артына шығып, алдына келіп, ханның 

бетіне тіке қарап тұрып:  

- Тақсыр ханым! Ақыл-ойың ешкімнен кем емес, бірақ хандық қара басыңда, қарадан 

туып хан болғансыз, атаңда хандық жоқ, - дейді. Жаман сөзін бітірмей, хан сөзін бөліп: 

-        Жоқ, қате айтасың! Мен жеті атамнан бері ханмын. Өзімді қойғанда да алты 

атамды қайда жібересің? - деп зекіреді. Жаман саспайды. 

-        Жоқ, тақсыр! Сіздің қара басыңыздан басқа тегіңізде хандық жоқ. Сіз нағыз 

наубайдың баласысыз, - дейді. Хан не дерін білмей, халыққа қарап: 

-        Апырым-ау, мына Жаман не дейді! Халқым, мен хан баласымын деп жүр едім, 

шақырыңдар анамды! - дейді.  

- Ол о дүниеге біреудің қанын жүктеп барып, тəнірі алдында қара бет болмасын, не де 

болса шынын айтсын. Əйтпесе ашумен мына Жаманның басын кесемін! - дейді. 

Шешесі келген соң, хан шешесіне Жаманның сөзін айтады. Шешесі терең күрсініп, 

сөзге кірісті: 

-        Е, шырағым жасым сексенге келгенде біреудің қанын жүктеп не қылайын. Бір сыр 

бар еді, оны тəңірінің өзі білетін еді, мен білетін едім. Мынау Жаманың біліпті, енді 

айтайын. Атаң сенің Зəрлі хан еді. Менен бұрын он тоғыз əйел алып, кілең қыз тапқаны 

үшін бəрінің де ішін жарып өлтірген екен. Соның үшін де «Зəрлі хан» деп халық ат 

қойып еді. Жиырмасыншы əйел етіп мені алды. Мен де екі қабат болған соң, жалғыз 

жанымнан қорқып, тəуіптерге қаратып едім: «Сенің ішіңдегі де қыз», - деді. «Қыз тапсам 

мені де өлтіреді ғой!» - деп, қайғы жедім. Сол күндерде аспаз наубайдың əйелі де екі 

қабат екен. Оның да тамырын ұстатып қарап едім: «Оның ішіндегі ұл», - деді. Жалғыз 

жаным үшін сол жерде маған ой келді. Ол əйелді оңаша шақырып алып, барлық 

мұңымды айтып, қазынадан табақтап алтын беріп: «Ақиреттік дос болайық, ұл тапсаң 

ұлыңды маған бер, менің қызымды ал. Бірақ бұл сырды ешкім білмесін!» - деп 

жалындым. Əйел табақтап алтын алып, бір жағынан мені аяп, сол жерде уəдесін берді. 

Туар кезімізде Зəрлі хан аңда еді, екеуміздің толғағымыз бір күнде келіп, бір сағатта 

босанып, сырды ешкім білмесін деп, басқа біреуді де жолатпай, біріміздің баламыздың 

кіндігін біріміз кесіп, сол қолыммен қызымды беріп, оң қолыммен алған шырағым сен 

едің! Енді бұл күнде мына Жаманың оны біліпті. Сыр ашылуға тəңірі жазса, не шарам 

бар?! - деп, сөзін аяқтай алмай, шешесі жылап жібереді. Хан: 

-        Сөз тапқанға қолқа жоқ! Олай болса, мен таққа лайық емес екенмін, осы оқиғаны 

оймен білген сіз лайықты екенсіз, - деп хан тағынан түсіп, тақты Жаманға береді. 

Жаман: 

-        Жоқ, тақсыр! Кешегі күні: «Жаман кісі керек», - дегенде, ат артына мініп келген 

жаман едім, бүгін таққа отырмаймын. Сіздің көлеңкеңізде жүрсем де жарар. Тағыңызға 

мініңіз, - деп, болмайды. Хан таққа отырып: 

-        Апырмай, менің наубайдың баласы екенімді қайдан білдіңіз? - дейді. Сонда 

Жаман: -        Мен Жаман-жақсы болсам да үйіңізге келген қонақ едім. Хандардың ішер асы - 

жал мен жая аузыңызға түспей, нан, көже түсіп, мені келісімен аспазға жібердіңіз. 

Салтыңызға тарттыңыз. Сіздің шонжарлы, атаулы хан емес екеніңізді содан байқадым, 

- дейді. Жиналған жұрт таң қалады. Сол күйінше хан тағы да хандық қылды. Жаман 

оған жақсы уəзір болды. Жаман ханға ақылымен, тапқырлығымен жақты. Қырық уəзір 

шетте қалды. 

Күндердің күнінде, бір күні Жаман сыртқа шығып тұрса, қаланың ортасында тігулі алты 

қанат ақ боз үй тұр; төңірегінде қаптаған кісі, үйге кіруге кезек күтеді. Жаман қайтадан 

үйге кіріп, ханнан: 

-        Бұл не жиын? - деп сұрайды. Хан сонда: 

-        Қалада қара болса да, байлығы менімен қатар, Уəлібай дейтін бай бар Сол 

Уəлібайдың Менді дейтін қызы он бес жастан күйеу таңдап: «Өзімнен ақылы артық 

кісіге тием», - деп, жиырма жылдай отырды, қазір отыз бесте. Бұған дейін ешкім ақылы 

артып, оған күйеу бола алған жоқ. Бəрі де барып, қызға жауап қайтара алмай, қайтіп 

кетеді. Ол жиын - қызды жеңіп аламыз деп жүрген бай мырзалардың жиыны, - дейді 

Жаман: «Мен де барып көрсем кайтеді?» - деп ойлап, кешке жұрт орынға отырған соң, 

жайлап қыздың үйіне барады Есікті қағып еді, бір əсем келіншек шығып: 

-        Не жұмысыңыз бар? - деп сұрайды. 

-        Менің жұмысым сенде емес, қызда. Бар, қызға айт! - дейді. Келіншек күліп, қызға 

барып: 


-        Бикеш-ау, күйеу таңдаймын деп, сен де жұртты басындырып болдың-ау! Адам 

көргісіз бір жаман кісі сенде жұмысым бар, - дейді. Сенен ол да дəме етіп келген білем! 

- деп, калжыңдайды. Қыз жымиып күліп: 

-        Ол түрге жаман болғанмен қандай кісі екенін қайдан білесің? Мынаны алып 

барып бер, - деп жеңгесіне гауһар, пышақ, тəрелке жəне қайрақ тас беріп жібереді. 

Жеңгесі ол заттарды апарып берген соң, Жаман қолына алып қарап тұрады да: 

-        Бар, мұның құралын əкел, - дейді. 

-        Ойбай! Əлгі жаманың: «Мұның құралын əкел» дейді, - деп, жеңгесі қызға қайтып 

барады. Қыз: 

-        Жарайды, - деп, жеңгесіне балға мен төс береді. Жаман балға мен төсті алған 

соң қайрақты төске қойып, балғамен ортасынан бөледі, тəрелкені уатады, пышақты 

жетесінен сындырады, гауһар тасты қақ жарады. 

-        Мə, бикешке алып бар! - деп, келіншектің колына береді. Сынған заттарды көрген 

соң қыз ұшып тұра келіп: 

-        Сол адам шайтан болмай, адам болса, менің тап баратын кісім. Шақыр мұнда! - 

дейді. Жеңгесі не дерін білмей, Жаманды шақырып келеді. Қыз оны құрметтеп қарсы 

алады... 

Бұрын да талай бай балалары, хан балалары келеді екен. Бəріне де қыз манағы 

заттарды береді екен. Бəрі де: «Менің үйімде пышағым жоқ па, болмаса қазынамда 

гауһар тасым жоқ па, əлде қайрақ таба алмай жүрмін бе?» - деп, ашуланып қайтып 

кетеді екен. Тап сол күні қыздың ағалары ақылдасып «Бұл қалай болды? Осы қыз отыз 

беске келді. Күйеу таңдап, əлі біреуге тиген жоқ. Сірə, оның басқа бір сүйгені бар 

шығар? Ондай адамы болса, ұстап алайық», - деп, қарауыл қойыпты. Таң атқан соң 

Жаман қыздың үйінен шығып бара жатса, қарауылшылар оны ұстап, байдың 

балаларының қолына апарып береді. Бай балалары Жаманды дірдектетіп ханға 

апарып: -        Мына уəзірді ұстап алдық. Бізді келмей жатып басынды! - дейді. Хан Жаманды 

оңаша алып, сұрайды. 

-        Қыздың үйіне бардың ба? 

-        Жоқ! 

-        Мыналар ұстап алдық дейді ғой? 

-        Олар өтірік айтып, бəле жауып жүр, мені даладан ұстап алды. 

-        Мен сенің ақылыңды сыйлап, астымдағы тағымды да беріп едім. Тақты өзің 

алмаған соң, ең жақын уəзірім қылып едім. Уəлі маған олардан қымбат емес. 

Шыныңды айт. Қызды алып берем, - деп еді хан, Жаман тіпті шынын айтар болмады. 

Хан ашуланып, жендеттерге Жаманды дарға асуға əмір қылды. Жендеттер хан 

бұйырған соң, Жаманды дарға апарып, мойнына дұзақ салып, дардың жібін тартып, 

жоғары көтерді. Жаман иманын айтып, қырылдап, енді демі бітуге айналғанда, көпті 

жарып, ақ боз атты, ақ киімді, бетіне перде жапқан бір кісі келіп, қылышпен дардың 

жібін кесіп жібереді де, сұлап жатқан Жаманның көкірегіне қылышын көлденең тастап, 

жайына кетеді. Жаман біраз қырылдап жатып, есін жиған соң, жендеттер тағы да дарға 

тартайын деп ыңғайланғанда: «Мені енді ханға апарындар», - деп өтінеді. Жендеттер 

қайтып алып келген соң, хан: 

-        Бұл кезге дейін неге өлтірмедіңдер? Менің бұйрығымды екі еттіңдер ме?! - деп 

ақырады. Жендеттер тұрып, уақиғаны айтып беріп, ас десе, əлде де дарға асуға əзір 

екенін білдіреді. Енді хан Жаманға: 

-        Маған барам деп неге айттың? Əлде манағы айтпаған шыныңды айтайын деп 

келдің бе? - дейді. 

-        Е, тақсыр, шынымды айтайын деп келдім. 

-        Онда Уəлібайдың қызының үйіне барғаның рас па еді? 

-        Рас еді. 

-        Алам деп, уəде беріп пе едің? 

-        Беріп едім. 

-        Ендеше, мана неге айтпадың? 

-        Тақсыр! Мана айтпаған себебім мынау еді. Мен барып, Уəлібайдың қызына 

сырттан хабарласқанда, ол маған бір тəрелке, бір қайрақ, бір пышақ, бір гауһар тас 

беріп жіберді. Ол оның: «Қайрақтай болып езілгенше, тəрелкедей болып уатылғанша, 

пышақтай болып, басы кесілгенше сыр айтпайтын кісі, мына гауһар тастай жарып мені 

алады», - дегені еді. Сол сырды: «Пышақтай болып басым кесілгенше айтпаспын!» - 

деп, пышақты жетесінен сындырып, «қайрақтай езілгенше!» деп, қайрақты уатып, 

«тəрелкедей уатылғанша» деп, тəрелкені қиратып, «гауһар тастай жарып, сені алам!» - 

деп, гауһар тасты қақ бөліп, уəде беріп едім. Сол себепті мана шынымды айтпап едім. 

Қыздың өзі мені аяп, ақ боз атқа мініп, бетіне перде жауып келіп, дардың жібін қиып, 

көкірегіме көлденең қылыш тастап кеткені: «Мен үшін кінəсыз өлме, ерлігіңді көрдім. 

Қылыш үстінде серт жүрмейді деуші еді, антыңды қайтып ал», - дегені еді. 

Өзі рұқсат берген соң, шынымды айтып отырмын, - деп, Жаман сөзін аяқтады. 

Хан Жаманның сөзінің шындығына көзі жетіп, ел жинап, отыз күн ойын, қырық күн 

тойын қылып, қызды Жаманға алып береді. Жаман тапқырлығымен ханға жағып, екеуі 

дос болыпты. Бір күні қырық уəзір кеңесіп отырып: «Бұл Жаман біздің жаман кісі 

іздегенде ат артына мінгестіріп алып келген жаманымыз еді. Бұл күндерде хан оны 

өзіне жақсы дос қылды; қыз əперді, бізді есепке алмай тастады. Қой, бүйтіп болмас! Біз 

бұл екеуін араздастырайық. Жаманның əйелін мақтайық, үйіне конаққа апарып 
көрсетелік. Сөйтіп, екеуінің арасына от жағалық», - деседі. Уəделері бойынша 

Жаманның əйелін ханға мақтайды. 

-        Тақсыр, шынында, ол əйел сізге лайық əйел! - деп, ханды азғырады. 

Хан Жаманның үйіне барып, өз көзімен əйелді, оның тəрбиесін көрген соң: «Шынында, 

маған лайық əйел екен», - деп ойлап, үйге қайтып келіп, қырық уəзірмен кеңеседі. 

-        Ойда жоқта ойға салған сендер едіңдер. Енді əйелді алуға маған қандай айла 

тауып бересіңдер? - дейді. Уəзірлер кеңесіп: 

-        Жақсы, тақсыр! Жаманды шақыр! Біз оны Барса-келмеске» жұмсайық. Сонда ол 

өлер, ол өлген соң жесір əйелді сіз оңай аласыз! - дейді. Жаманды шақыруға хан бір 

жігіт жібереді. Жіберген жігіті барып, үйден сығалап қараса, төрде төсек үстінде Жаман 

жатыр. Əйелі төрдегі шар айнаға қарап, өз көркіне өзі таңғалып, Жаманға сөйлейді: 

-        Мен осы тəңірінің ісіне таңмын. Əркімді өзінің қатарына қосса еді. Арасы жер мен 

көктей адамдарды біріне-бірін қосып қойған, тəңірінің құдіреті күшті-ау деймін. Өзіме 

қарасам, он төртінде туған ай сияқтымын, саған қарасам, суы біткен көлдей, қара майы 

біткен шелектейсің. Жаман басын көтеріп алып: 

-        Жоқ, олай емес! Атамыз адам бейіштен қуылып, шығып бара жатқанда, тəңірі: «Е, 

Адам, бейіш сенің үшін жаратылып еді, шайтанның азғыруымен шығып барасың, енді 

бейіштен қалағаныңды алып кет», - деген еді. Сонда Адам: «Тəңірі! Сенің қандай 

затыңның қадірлі екенін қай- 

дан білейін?» - деген соң: «Адамзатқа пайдалы үш затым бар, біреуі - қыдыр, біреуі - 

бақыт, біреуі - ақыл, осының бірін ал», - деген екен тəңірі. Сонда Адам ақылды алыпты. 

«Ақыл тұрмаған жерде біз де тұра алмаймыз», - деп, қыдыр да, бақыт та ақылға 

табынған екен. Сол сияқты, сен қазынадағы қызыл алтын едің, мен ақыл едім. Менің 

қаралығыма, иə қарттығыма қызығып тиген жоқсың, ақылыма тидің, - деп, қарқ-қарқ 

күледі. Əйелі Жаманның сөзіне күліп, артына қарағанда, пердесі ашулы екен, есіктен 

кіріп келе жатқан жігіт, оның жүзін көріп, есінен танып, құлап қалыпты. Сол жерде 

бетіне су бүркіп, жігітті тұрғызып алып, жұмысын сұрайды. Жігіт келген жұмысын айтып 

қайтады, келген соң, хан: 

-        Сен кеткелі көп уақыт болды, сен мұнда жұртты иіріп отырғызып қойып қайда 

кеттің, - дейді. Жігіт басынан өткізген уақиғасын айтқан соң, əуелде əйелге ғашық хан, 

онан сайын ынтық болады. Жігіт кеткен соң Жаман: 

-        Ханға барайын ба? - деп, əйелімен ақылдасады. Əйелі: 

-        Бар, сені «Барсақелмеске» жұмсарын көптен-ақ сезгенмін. Риза бол, бірақ жолға 

жұлқынған жүйрік, жылжыған жорға мінбе, жылқыдағы ең семізді мін. Қырық уəзір сені 

үш күншілік жерге шығарып салар. Олардың карасы үзілген соң, сен де қайт. Орман 

ішіне апарып, атыңды сой да, етін алып кел, соны қорек қылып, жата береміз, - дейді. 

Жаман ханға келген соң, хан сөз бастайды: 

-        Мен сені бір ұзақ сапарға жұмсаймын, жұмсағанда, сенің ерлігіңнен үміт етпеймін, 

ақылыңнан үміт етемін. Барсаң, айтамын, - дейді. 

-        Жақсы, барайын, - деп, Жаман ризалығын көрсетеді. 

-        «Барсакелмес» дейтін жерде «інжулі қой» дейтін қой бар, - деп айтады. Бір түгі - 

алтын, бір түгі күміс, сойса, терісі - бір адамға тон дейді. Соның терісін үстіме кигім 

келеді. «Інжулі үйрек» деген үйрек бар, қанаты - күміс, басқа жері - алтын» дейді. Соны 

тəж қылып кигім келеді. «Дəудің інжулі қара арғымағы бар, бір шапқанда жүз шақырым 

шабады» дейді. Соны мінгім келеді. Міне, осы жұмыстарға барасың, - деп, Жаманды 

хан кілең өтірікке жұмсайды. Жаман ханның жылқысынан бір семіз атты тандап мініп, 
жолға шығады. Қырық уəзір үш күншілік жерге шығарып салып қайтады. Уəзірлердің 

артынша Жаман да кейін қайтып, Қаратоғай дейтін орманға апарып, атын сойып үйінен 

көлік əкеліп, етті тасып, тұздап алады. Төсегінің астынан адам бойы жер қазып, күндіз 

сонда, түнде əйелінің қасында жата береді. Ай өтеді, жыл өтеді. Бір күні Жаманның 

үйіне, жеңгесіне көңіл айтуға хан келеді. Қонақ асы жеп болған соң, хан сөз бастап: 

-        Адамның, шөптің, құстың жаманын əкел дегенде, уəзірлерімнің алып келген 

Жаманы еді. Жаман болса да, ақылына риза болып, тағымды да беріп едім. Ақылының 

арқасында, сені де алып еді. Сол ақылынан үміт етіп, бір жұмысқа жұмсай қойып едім, 

келер уақыты өтіп кетті. Құдайдың əмірі болды ма, деймін... Сені қор қылып, жалғыз 

тастамаспын, «Аға өлсе, жеңге - мұра» деген, қолыма алып бағармын, - деп үгіт 

айтады. Əйел отырып: 

-        Е, құдайдың əмірі болса не шара? Ол келгенше, сенің қолында бір қадірлі тас бар 

еді, соның тілімен сен оны жарып едің, жарылған соң ол тас пайдаға аспады ғой. Сол 

секілді əр заттың пайдалы уақыты бар еді. Кешегі қыз күнімде болса, бірсəрі, енді мен 

сол жарылған тас сияқтымын. Саған қызмет етіп жаға алмаспын, əуре болма, - дейді. 

Хан əйелден жеңіліп үйіне қайтады. Хан шығып кеткен соң, қатын байын шақырып 

алып: 

-        Бар, енді ханның жауабын өзің бер, - деп қоя береді. Хан да барып тағына отырады, Жаман да сəлем беріп, кіріп барады. Хан сасып қалып: 

-        Уа, қашан келіп қалдың? Ал енді əңгімеңді айта бер! - дейді. 

Жаман тұрып: 

-        Əңгіме ұзақ емес. Уəзірлер шығарып салған соң, бір аш арыстан соңымнан 

қалмады. Мен: «Барсакелмеске», барып жауды мұқатқанша, мына жауды мұқатайын!» 

- деп, қылышымды суырып алып, қуып кеттім. Өз аулыма апарып, қамап едім, онан 

шығып кетті. Осы сіздің ордаға кірді ме деп отырмын, - дейді. Хан не дерін білмейді, бір 

қызарады, бір бозарады, жерге кіріп кеткендей болады, ақырында: 

-        Мен айыптымын, менде бір қате болды, шайтанның азғырғанына ердім, оған 

себеп мына уəзірлер. Бұлар енді иə саған, иə маған бір қатер қылар, сен енді іргеңді 

көтер, бөтен елге көш, - дейді. Жаман риза болып көшетін болады. Хан бірнеше түйеге 

жасау, асыл зат арттырып, Жаманды Ақша ханның еліне көшіріп салады. Жаман Ақша 

ханның елінде бір қадірлі адам болып тұра береді. Күндердің күнінде хан Жаманның 

сөзі көкейінен кетпей, шалқасынан шаңыраққа қарап, ойланып жатыр еді, қырық уəзір 

кіріп келеді. Хан басын көтеріп алып: 

-        Жау шапты, ел бүлінді, апат соқты. Осыны ойлап табыңдар! Болмаса, 

жазалаймын, - дейді. Уəзірлер ақылдасып, өздері таба алмайтын болған соң Жаманды 

іздеп барып, оған ханның айтқанын айтады. Жаман қырық уəзірді құрмет етіп болған 

соң: 

-        Жақсы, мен жауабын берейін. Хан мені ойлап, қапаланып жатқан шығар, қай-қайдағы есіне түскен шығар, сендерге де өкпесі болса керек. Сөйтіп жатқанда, 

ханның ордасының күлдіреуішінің бір басы шыққан болар. «Жаман болса, осыған бір 

нəрсе айтар еді, сынайын», - деп, сендерге айтқан ғой. Барып күлдіреуішінің басын 

салып берсеңдер, ханның қызметі тамам болады, - деп кеңес береді. Уəзірлер ханға 

келіп: 

-        Тақсыр! Мына бір күлдіреуішіңіздің бас жағы шығып кеткен екен, соны салып 

берейік, - деп, рұқсат сұрайды. Хан рұқсат берген соң, күлдіреуішінің басын салып 

береді. Хан күліп: 
-        Мұны кім үйретті сендерге? - деп сұрайды. Уəзірлер шынын айтады, хан 

уəзірлеріне: 

-        Ол Жаман болса да, қысылғанда айла табатын ақылды, данышпан еді. Əркімнің 

пайдасына жарайтын еді. Сендер күндеп, ақырында екеумізді айырдыңдар. Егерде ол 

сендерге ақыл таппаса, сендер өлетін едіңдер. «Біреуге ор қазба, өзің түсерсің» деген 

мақал бар, - дейді. Қырық уəзір ханға жағамыз деп, ханның көңілін аулап, күнде 

ойын-той жасап жатса да, ханның көңілі көншімейді. Жаманды сағынады. Бəрі де 

Жамандай бола алмайды. Бір күні хан ерігіп, уəзірлерімен аңға шығады. Аң іздеп келе 

жатып, таудың етегінде қой жайып жүрген бір шалға ұшырап, сəлем беріп: 

-        Уа, ата, мына таудың басын қырау шалғалы неше жыл болды? - деп сұрайды. 

-        Бір жиырма жыл болған шығар, - дейді шал. 

-        Бұл таудың етегін қырау шалғалы неше жыл болды? 

-        Он бес жыл болды. 

-        Бұл таудың басынан бұлақ аққалы неше жыл болды? 

-        Оған да бір он жыл болған шығар. Хан ойланып тұрып тағы да: 

-        Ата, өзіңіз нешеусіз? - дейді. 

-        Ой шырағым-ай, жатқанда екеумін, тұрғанда төртеумін. 

-        Баба, менің қырық асыранды қазым бар, соны білдірмей жүнін жұлып, күйдірмей 

пісіріп, қан шығармай сойып беретін кісі бар ма? - деп сұрайды хан. Сонда шал: 

-        Адамына тап болсаң, айтқаныңнан да артық етер, - дейді. Хан шалдың сөзіне 

қанағат етіп, атының басын бұрып, үйіне қайтады. Хан үйіне келген соң, уəзірлеріне: 

-        Мен не дедім, шал не деді? Соны айырыңдар, оны айыруға бір ай уақыт берем. 

Айыра алмасаңдар, қырқың да өлесіңдер, - дейді. Уəзірлер сасып, өздері таба 

алмайтын болған соң, бəрі де баяғы Жаманға барып, ханның айтқанын айтады. Сонда 

Жаман: 

-        Бұл оңай жұмыс емес. Бастарың өлімге байланған екен. Жақсы енді болмас, тағы 

да бір амал табайын. Сендер бір ат қалдырып, басқа аттарыңды сойыңдар, киімдеріңді 

өртеп, сонымен бір аттың етін пісіріңдер, мен мына қалған атқа мініп сендерді ханға 

жалаңаш айдап барам. Егерде сендер, арланып, қастық етпейтін болсаңдар, мен 

сендерді хан алдында құтқарып алам, - дейді. Уəзірлер бір ауыздан: 

-        Ойбай, тақсыр, арланбаймыз! Жанымыз қалса болады, ханымыз бізге мықты 

өкпелеп жүр, - деп, риза болып, сол жерде отыз тоғыз атты сойып, бір атты қалдырып, 

сойған аттардың біреуінің етін өздерінің киімін жағып пісіріп, етін жеп алады. Етті жеп 

болған соң, соймай қалдырған ала шолақ атқа Жаман мінеді, қолына құрық алып, 

жалаң аяқ, жалаң бас уəзірлерді ханға айдап жөнеледі. Жаман келе жатыр дегенді 

естіп, хан қырық жігіт ертіп, жібек кілем, жібек шатыр алып, түстік жерден алдынан 

шығып, Жаманды жер бастырмай құрметтеп, жібек кілемге түсіріп алады. 

Хан уəзірлерді үмытып кетеді. Отыз күн ойын, қырық күн тойын жасап жата береді. Бір 

күні уəзірлердің арасында: «Бұл хан өз қызығы өзінде жата берді. Түнеугі сөзін ұмытып 

кетті білем», - деген күңкіл шығады. Жаман оны естіп, уəзірлерді шақыртып алып, 

жиылған халық алдында: 

-        Ол шал жұрттан асқан дана еді. Хан оның даналығын сезіп, «Қырық уəзірімді 

жөнге салып, ақыл айтпас па екен?» - деп, сəлем беріп, тілдесіп еді. Ханның: «Бұл 

таудың басын қырау шалғалы неше жыл болды?» дегені: «Сенің шашыңа ақ кіргелі 

неше жыл болды?» дегені еді. Шал: «Шашыма ақ кіргелі жиырма жыл болды», - деді. 

Ханның: «Бұл таудың етегін қырау шалғалы неше жыл болды?» дегені: «Сақалыңа ақ 
кіргелі неше жыл болды?» дегені еді. Шал: «Оған да он бес жыл болды», - деді. 

Ханның: «Бұл таудың басынан бұлақ аққалы неше жыл болды? дегені: «Көзіңнен жас 

аққалы неше жыл болды?» дегені еді. Шал: «Оған да бір он жыл болды», - деді. 

Ханның: «Ата, өзің нешеусің?» дегені: «Үйінде неше жаның бар?» дегені еді. Шалдың: 

«Жатқанда екеуміз, тұрғанда төртеуміз» дегені: «Менің бұрынғы əйелім өліп еді, қазіргі 

əйелімнің байы өлген; түнде жатқанда екеу болғанмен, күндіз қойда жүргенде мен 

өлген əйелімді сағынам, қазір əйелім үйде отыр, өзінің өлген ерін ойлайды», - дегені 

еді. «Жатқанда екеу, тұрғанда төртеуміз» дегені - сол еді. Ханның «Қырық асыранды 

қазым бар, соны қан шығармай сойып, білдірмей жұлып, күйдірмей пісіріп беретін кісі 

бар ма?» дегені: «Менің ақылсыз қырық уəзірім бар, соларды ұрмай-соқпай жөнге 

салып беретін кісі бар ма?» дегені еді. Шалдың: «Адамына тап болсаң, айтқаныңнан 

асырар» дегені, оның шешуін маған жолдағаны еді. Сендер мені іздеп барған соң, 

үстеріңдегі киімдеріңді алып отқа жаққаным, білдірмей жұлғаным, күйдірмей пісіргенім; 

сендерді алдыма салып жалаңаш, жаяу айдап ханға əкелгенім, қан шығармай 

сойғаным еді. Ал енді осымен ханның жұмысы біткен шығар? - деп, Жаман сөзін 

аяқтады. Хан: 

-        Уəзірлерімнің күнəсін кешірдім. Неше рет екеуміздің арамызға от салып, қоныс 

аударып, көшіп кетуге себеп болып еді. Сонысына ызаланып: «Өздері əбден жеңілсін, 

кінəларын мойнына алсын!» - деп едім. Менің тілегім орындалды. Ал, халық, мен де 

біраз хан болып, қызық көрдім. Ендігі хандығымды мынау досыма берем. Сіз де, енді 

тартынбаңыз, таққа сіз мінуге уақыт жетті, қалған өмірде сізге қызмет етіп, сіздің хан 

болған қызығыңызды көрейін, - деп, Жаманды қолтықтап əкеліп, хан тағына 

отырғызды. Елі отыз күн ойын, қырық күн тойын қылып, Жаманды ақ киізге салып, хан 

көтерді. Жаман Ақша ханның еліндегі үйін көшіріп алады. «Жаман таққа мінген соң, 

ешбір соғыссыз, бес хандықтың қонысын біріктіріп, ел арасында достық орнатыпты», - 

дейді. Əр ханның адамдары өз елінен əділдік таппаса, бұған келіп, қосыла беріпті. Сол 

уақыттан бастап əділдігі үшін бес ханның елі Жаманға: «Аяз би» деп ат қойып, сол аты 

өле-өлгенше қалды дейді. Аяз би əділ болды. Тура билік етті нашарларға қарасты. 

Баяғы өзінің жыртық тоны мен жаман тымағын ордасының мандайшасына шегелеп 

қойды. Кейде хандықпен көңілі ауытқып, тура жолдан таяйын десе, шегелеулі тоны мен 

тымағына қарап: «Ай, Аяз, баймын деп аспа, ханмын деп таспа! Аяз əліңді біл, 

құмырсқа жолыңды біл!» - деп, көңілін басушы еді дейді. 
Достарыңызбен бөлісу:
©emirsaba.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет