Әсет ризаұлы мұҚашбеков бақыт қҰСЫҢды басыңА Қондырудың ҚҰпияларыPdf көрінісі
бет1/8
Дата06.03.2017
өлшемі1.25 Mb.
#8021
  1   2   3   4   5   6   7   8

ӘСЕТ РИЗАҰЛЫ МҰҚАШБЕКОВ
БАҚЫТ ҚҰСЫҢДЫ  
БАСЫҢА ҚОНДЫРУДЫҢ  
ҚҰПИЯЛАРЫ
Алматы. 2016

2
Жалпы редакциясын басқарған: Сандуғаш Серікқали
Қазақстан журналистер одағының мүшесі, Баубек Бұлқышев 
атындағы сыйлықтың иегері, Қазақстан журналистер академиясы-
ның «Алтын жұлдыз» сыйлығының лауреаты. Журналист – аудар-
машы.
Мұқашбеков Ә.Р.
Бақыт  құсыңды  басыңа  қондырудың  құпиялары.   
Алматы: ЖШС РПБК «Дәуір», 2016. – 123 бет
ISBN
«О, адамдар! Біз сендерді еркек, қатын қылып жараттық, сендерді халық, 
ұлт  қылып  ерекшеледік.  Себебі,  сендер  бір-бірілеріңді  салт-дәстүрлеріңмен 
білу  үшін.  Сендердің  Алла  алдындағы  имандылықтарыңның  түп  қазығы  
салт-дәстүрлеріңде. Ақиқатында - Алла бәрін білуші!».  (Құран 49 : 13).
Жаратушының  теориялық  рухани  ілімі  тек  таңдаулыларға  беріледі,  ал 
халықтың  салт-дәстүрі  жалпыға  бесікпен  беріледі.  Рухани  ілім  неғұрлым  ха-
лықтың  салт-дәстүріне  жақын  түсінікті  болса,  сол  халықтың  рухани  деңгейі 
жоғары болады! Кеңес өкіметіне дейін қазақ халқы дәл осылай болған. Қазір-
гі  заманда  Рухани  ұстаздары  бар,  олардың  соңынан  еріп,  жазған  кітаптарын 
түсініп  оқитын    халық  бақытты!  Киелі  кітаптар  ақылдыға  да,  ақымаққа  да 
тықпалап үйретілетін халық бақытсыз... Себебі, олар рухани ілімді өзінің қа-
лауы  бойынша  мағынасын  өзгертіп  алады.  Әрбір  пенде  баласы  Ғарыштың 
бір бөлшегі. Сондықтан, ол соның заңдылығымен өмір сүруі қажет. Егер ішкі 
жан-дүниеңде үйлесімділік болса, онда сыртыңда да үйлесімділік болады. Ға-
рыш әлемінің заңдылығын түсіндіру әрекеті, сонау ықылым заманнан бері келе 
жатыр. Әртүрлі дін ағымдарында хадистер, сүрелер, аяттар түрінде берілген. 
Бізден қажет ететіні, тек қана осыларды түсіну. Бұрынғы адамдар, қазіргілер-
мен салыстырғанда анағұрлым иманды болған. Олар табиғат заңдарын, киелі 
кітаптардағы қағидаларды бұзбауға тырысқан.

3
36 – ЯСІН СҮРЕСІ 
12. Өлгендерді біздің тірілтетінімізге
дау жоқ,(бұл дүниеде) олардың істеген
істерінің, ізгіліктерінің бәрін жазып
қоямыз.
Бүкіл жаратылысты біз айқын дәптерге
(лаухулмахфузға) толық жазып қойғанбыз.
 
51. Сырнай шалынған сәтте-ақ
көрлерінен көтеріліп,
Тәңірі тарапына жүгіріседі.
 
52. «Апыр-ай! Ұйықтап жатқан
жерімізден бізді кім оятты?» – деседі олар.
«Рақымды Алланың сендерге бұйырғаны осы,
пайғамбарлар рас айтқан», – дейді
сонда сенушілер.
 
78. Өздерінің қалай жаратылғанымен
жұмыстары жоқ.
«Шіріп кеткен сүйектерді кім тірілте алады?» 
– деп бізге дәлел айтпақшы болады.
 
79. Сен айт: «Оны тірілтетін (сол адамды)
әу баста жаратқан Құдірет (Алла).
Ол бар нәрсені біліп тұрады», – де.
 
80. Сендер үшін (Алла) жап-жасыл
теректен от пайда қылды,
сендер содан алып от жағасыңдар.

4
 81. Көкті, жерді жаратқан зат соларға ұқсас
нәрсе жарата алмай ма?
Міне, Ол – жаратушы білгір.
 
82. Бірер затты жаратқысы келсе,
(Алла): «Бол» – дейді, болады.
 
83. Алла – пәк, бар нәрсеге иелік ету
құқығы соның қолында.
Ақыры бәрің соның алдына барасыңдар.
Коран  перевод  смыслов  и  комментарии.  Иман  Ва-
лерии  Пороховой.  –  8-е  изд.  –  М.  РИПОЛ  классик, 
2005.  –  800  с.  Сура  36.  ЙА  –  СИН,  стр  469,  472,  474.  
(Аударған: Әсет Мұқашбеков)

5
Алғы сөз 
  Құрметті оқырман, Әсет Ризаұлы Мұқашбеков өз-
деріңізге  «Бақыт  құсыңды  басыңа  қондырудың  құпия-
лары»  атты  кітабын  ұсынып  отыр.    Бұл  кітап  расымен 
де екінің біріне ашыла бермейтін тылсым ілімнің құпия-
сын өздеріңізге сыйға тартады. Әсет Ризаұлы осы ілімді 
пайдаланып, қаншама адамға көмектесті, жолы болмай 
жүрген көптеген адамдар бақытқа кенеліп, рухани ілім 
арқылы өмірін түзеді. Енді осы ілімді пайдаланып, сіз де 
бақытқа қол жеткізуіңізге болады. Бұл рухани ілімді үй-
рену үшін сізге ерекше қасиет пен жоғары білім туралы 
дипломның қажеті жоқ. Тек жан тазалығы мен ар таза-
лығы керек. Бұл ілімді тек игі мақсат пен жақсылық үшін 
ғана қолданған абзал. 
Әсет Ризаұлы Мұқашбеков 1951 жылы тамыз айының 
25  жұлдызында  бұрынғы  Семей  облысы,  Ұржар  ауда-
ны, Науалы ауылында дүниеге келген. Сүйегі: Найман –  
Қаракерей – Байыс – Тума – Ақша – Қарабас – Қожакелді 
– Көкі –Қылқабай – Босқынбай – Жолбарыс – Мұқашбек 
– Риза – Әсет. 
Атасы  Мұқашбек  Жолбарысұлы  белгілі  молла,  аса 
дәулетті  жан  еді.  Диқаншы,  тоған  басы  болған.  1936 
жылдары  Ұржар  ауданында  Елтай  ауылы  мен  Науалы 
ауылының арасында өзі түйе сойып, асар жасап, су аға-
тын тоған қаздырған. Бертінге дейін ол Мұқашбек тоға-
ны деп аталған. ХІХ ғасырдың аяғында  Арабиядан ар-
найы шақыртумен келіп, Тарбағатай өңіріне ислам дінін 
таратқан миссионер Ғабдішүкір  әулиенің 40 шәкіртінің 
бірі.  1918  жылы  қызылдар  Ғабдішүкір    әулиені  намаз 

6
Алғы сөз
оқып отырған жерінде шауып өлтіреді. Зираты: Қытай-
ға  баратын  Науалы  -  Мақаншы  күре  тас  жолының  оң 
жағындағы «Барақбай» деген жерде. 
Мұқашбек халық арасына «қара молла» деген атпен 
белгілі, ерекше қасиет пен кие қонған, қара суды теріс 
ағызған рухани ілімі ерекше жоғары зиялы адам болған. 
1937  жылы  желтоқсан  айының  19  жұлдызында 
Мұқашбекті Құдайға сенеді, Жаратушыға жалбарынады 
деп НКВД тұтқындаған. Мұқашбек тұтқындалып қама-
уға алынғаннан кейін жары Қазыкей Қалқұлқызы (сүйегі 
Болатшы) көп ұзамай құсадан қайтыс болып, балалары 
Риза,  Рәш,  Райхан  Науалыдағы  балалар  үйіне  тапсы-
рылған. Ризаны халық жауының баласы деп шашының 
жартысын алып тастап, қорлаған. Жақсы оқыса, «жаудың 
баласы» әдейі жақсы оқиды. Нашар оқыса, әдейі нашар 
оқиды  деп  жас  баланы  жәбірлеген.  Риза  бұл  қорлыққа 
шыдай алмай 13 жасында балалар үйінен қашып кетіп, 
колхозға есепші болып орналасады. 1944 жылы әскерге 
алынып, 1950 жылға дейін Германияда, Польшада Кеңес 
үкіметінің  басқыншылық  әскерінің  қатарында  болады. 
Ұлы Отан соғысының ардагері.
Риза  Мұқашбекұлының  қарындастары  Рәш  пен 
Райхан осы балалар үйінде жетімдіктің зардабынан біре-
уі 3 жасында, екіншісі 5 жасында өлген. (Ескерту: Еліміз 
тәуелсіздік алғаннан кейін Әсет Ризаұлы атасы Мұқаш-
бек  Жолбарысұлының  сүйегі  Алматының  жанындағы 
«репрессия  құрбандарының»  сүйектері  көмілген  Жаңа-
лық ауылындағы бауырластар зиратында екенін анықта-
ды. 1937 г. Тройкой УЕКВД Алма-Атинской обл. По ст. 

7
58 и 58-2 УК РСФСР к ВМН. 20.02.38г. Приговор приве-
ден в исполнение). Ол кезде Ұржар ауданы Алматы об-
лысының құрамына кірген.
Әсет Ризаұлы 13 кітаптың авторы. Атап айтсақ: 
1.  «Жасару құпиясы» – 2006 ж. 4 000 дана. 
2.  «Аштықты ұстау – денсаулықтың кепілі» – 2007 ж. 
5000 дана.
3.  «Рух пен тәннің саулығы» – 2007 ж. 2000 дана.
4.   «Жүйке жүйесінің тылсымы» – 2007 ж. 2000 дана.
5.    «Ақыл  есті  билеп  алған  жоқшылық  пен  кедей-
шіліктен қалай құтылуға болады?» – 2007 ж. 5000 дана.
6.  «Желілі  бизнестің  көмегімен  ақымақтық  пен 
жоқшылықтан қалай құтылуға болады?» – 2008 ж.   4000 
дана
7.  «Тибет  медицинасының  өнімдерінің  негізінде  – 
желілі жеке бизнесті құрудың құпиясы» – 2008 ж.    2000 
дана.
8.  «Жаратушыны әруақтар арқылы  тану немесе «Ақ 
ананың» тылсым дүниелері» – 2008 ж. 1000 дана. 
9.  «Өз тағдырыңды – өзің қалай өзгертуге болады?»  
– 2009 ж. 2000 дана.
10.«Сен  неге  кедейсің?  Сен  неге  қарыздарсың?  Не-
месе мол ақша табу үшін не істеуіміз керек?» – 2009 ж.   
7000 дана.
11.«Өз  тағдырыңды  өзің  қалай  түбірімен  өзгертуге 

8
Алғы сөз
болады» – 2010 ж. 4 000 дана.  
12. «Бүгін мен: имандылыққа, бақытқа, молшылыққа, 
махаббатқа толы жаңа өмірімді бастаймын» – 2014 ж. 10 
000 дана.  
13. «Бақыт құсыңды басыңа қондырудың құпиялары» 
2016 ж. 10 000 дана.
Әсет  Ризаұлы  Мұқашбеков  не  кәсіпқой  жазушы,  не 
журналист, не бақсы, не емші, не көріпкел, не құмалақшы, 
не балгер емес. Әсет Ризаұлына Құдайдың құдіретімен 
«жанды  жетелеуші»  орысша  айтқанда  «проводник 
души» қасиеті 2009 жылы Грецияда Зевс туған, Геракл 
ерліктерін жасаған «Крит» аралында қонып, Маңғыстау 
өңірінде саябыр тауып жатқан пір Бекет атаның және Са-
марқанд қаласында жерленген ұлы қолбасшы жаһангер 
Әмір Темірдің мазарында үшінші тылсым көзі ашылған 
- Рухани Ұстаз.
Әсет Ризаұлы Мұқашбековпен сеанс барысында адам 
санасы арқылы: Құдайдың кереметтерін, шексіз құдіретін 
өзі кино көргендей көріп, жүрегімен сезіп отырады.
Әсет Ризаұлының Жаратушы дарытқан қасиеттері: 
1.  қара дұға, тіл, көз тигендерді тазалау; 
2.  ата-бабасы алған қарғысты алу; 
3.  адамның өмірдегі және бизнестегі жолын ашу; 
4.  ниетін (аурасын) тазалау; 
5.  аяқ-қолындағы кісенді шешу

9
6.  жүрегінің кірін аршу;
7.  періштелерін,  бақ  құсын  қайта  қайтарып,  өзіне 
қондырып беру;
8. сырқаттарын жеңілдету, аурасын жамау, бойындағы 
үрейін, қорқынышын алу;
9.  сана мен ойлау жүйесін толық тазалау; 
10. санасының, ойлау жүйесінің бағдарламасын түбе-
гейлі жақсы жаққа өзгерту;             
11. шаңырағын, ауласын, автокөлігін, қора-қопсысын 
жын-шайтан перілерден, қаралықтардан тазалау;
12. жанұясына, үйіне және 7 (жеті) ұрпағына дейін – 
қара дұғадан, тіл көзден, жын-шайтан перілерден, төмен-
гі әлемнің жан иелерінен, қаралықтардан т.б. келеңсіздік-
терден қорғайтын қорған  қоршау салады; 
13. Жаратушының құдіретімен: Жалғыз бастылардың 
бойына ұялап алған жын-шайтандарды қуады;  
14.  қара  дұғаның  кесірінен  тұрмысқа  шықпай  жүр-
ген қыз-келіншектер, сүр бойдақ жігіттер, жігіт ағалары, 
кәрі  қыздар  өзерінің  Құдай  қосқан  қосақтарын  тауып, 
бір бастары екеу болып, балалы-шағалы, бақытты әрі екі 
дүниенің қанатын тең ұстайтын болады.

10
Алғы сөз
Әсет ағаға арнау!
Әсет аға! асыл жарсыз, немеренің атасы,
Дуалы ауыз қалт кетпейтін батасы.
Дүние қуған мына қиын заманда,
Талай жанның болып жүрсіз панасы.
 
Деніңіз сау, аман болсын басыңыз,
Құтты болсын пайғамбарлық жасыңыз!
Ұстаз болып, бағыт бағдар беретін,
Іліміңмен көпке шуақ шашыңыз.
 
Бір Алла ғой жанымыздың тұрағы
Бақытыңның өрден ақсын бұлағы.
Еңбегіңнің тек зейнетін көре бер,
Келер күннің сәулелі боп шуағы.
 
Сандуғаш Серікқали, 
Қазақстан  журналистер  одағының  мүшесі,  Баубек 
Бұлқышев атындағы сыйлықтың иегері, Қазақстан жур-
налистер академиясының «Алтын жұлдыз» сыйлығының 
лауреаты. Журналист – аудармашы. 

11
І БӨЛІМ
10 – Юныс сүресі, 100 аят.
«Алладан бұйырықсыз ешкімнің иман келтіруі мүм-
кін емес. Алла азапты ақылдарын жұмсамайтындарға 
береді».
Құран Кәрім, қазақша мағына және түсінігі. 220 бет.
Мен кіммін?! 
Ғарышта  өмірдің  ұлы  құпиясын  Құдайдың  берген 
рухымен  алып  жүрген  Жаратушының  бір  ұшқынымын 
ба?  
Неліктен мен қорғансызбын, әлсізбін? 
Өзімнің  күмәндарымнан,  сенімсіздігімнен,  қорқы-
нышымнан, ауруымнан, қасіретімнен қалай құтыла ала-
мын? 
Өзімді-өзім қалай тани аламын? 
Жер  бетінде,  өткінші  жалған  фәни  әлемде  не  іздеп 
жүрмін? 
Сонан соң не болады? 
Бақыт, бостандық, тағдыр, қарымта заңы (карма) де-
ген не? 
Өз тағдырыңды өзің қалай басқаруға болады? 
Жаратушымен, Ақиқатпен, Табиғатпен қайткенде үй-
лесімділікте боламыз?
Біздің жанымыз ғана өзгермейді, қалғанының бәрі өз-
геріске ұшырайды. Пенде баласы бар болғаны ғарыштың 
бір  бөлшегі  болғандықтан  ол  бүтін  болуға  талпынады. 
Мәселен,  Ньютон  тартылыс  заңын  ашқан.  Жансыз  зат 
бір-біріне тартыла береді. Бұл заңның адам баласына да 

12
І БӨЛІМ
қатысы бар.
 Бастапқыда пенде жаратушыдан алыс болады. Сон-
дықтан  да  жан  иесі  өмір  бойы  жаратушысын  аңсайды. 
Оны  білуге,  тануға  ұмтылады.  Бұл  барлық  адамдарды, 
сонымен қатар барлық жан иелерін біріктіреді. Бүкіл жан 
иелерінің мақсаты біреу-ақ. Ол Аллаға қайту. Ал бара-
тын жолдары әр түрлі. 
Пенде  баласының  бастауынан  қашықтап  кетуі  оған 
өмір  бойы  маза  бермейді.  Осыны  ол  бар  болмысымен 
сезінеді және соған ұмтылады. Біздің өмірімізде бұл қа-
лыпты  жан  тыныштығы,  бақыт,  қуаныш,  ләззат  дейді. 
Пенде баласы заттық фәни әлемде бір затқа ие болғысы 
келсе,  осы  рақатқа  шомылуды  аңсайды.  Ол  ақшаның, 
тамақтың,  ішімдіктің,  шылымның,  есірткінің,  бағалы 
заттардың,  ойын  сауықтың,  жеңіл  жүрістің  көмегімен 
қолдан  жасалған  уақытша  рахатқа  шомылғысы  келеді. 
Уақыт өте келе осының бәрі бекершілік екеніне көзі же-
теді. 
Қартайған  шағында  бекерге  кеткен  уақытына  өзегі 
өртеніп, өмірдің негізгі мәнін түсінеді. Өмірдің не үшін 
берілгенін ұғынады. Өкінішке орай өткен күн өлген күн, 
ол қайтып оралмайды. 
Жаратушы  пенде  баласына  сананы  бергенде,  осы 
сананы  өмір  сүру  барысында  жетілдіріп,  толықты-
рып, өзінің бар болмысымен ғарыш әлемінің даму ба-
рысына өзіндік қайталанбас үлесін қосу үшін берген. 
Бұл өмірдің мәні не деген сауалдың қысқа да нұсқа жа-
уабы.  

13
Жаратушы  әу  бастан  адамды  нұрға,  шаттыққа, 
бақытқа, денсаулыққа, бейбітшілікке, тыныштыққа, үй-
лесімділікке,  рухани  байлыққа,  мамыражайлыққа  толы 
тіршілік кешу үшін жер бетіне жіберген. Осыған қалай 
жетуге болады? 
  Өз жан дүниеңдегі тепе-теңдікке, өзің өмір сүріп 
жатқан  әлемдегі  барша  нәсілдер,  дін  ағымдары    ара-
сындағы  өзара  сүйіспеншілікке,  махаббатқа,  қайырым-
дылыққа,  түсіністікке  нақтылы  ақиқатқа  қалай  жетуге 
болады? 
Ғарыштың  даму  сатысының  заңдылығын  жасаған 
Жаратушының сатылы жолы қандай? 
Бұл  әлемнің  заңдылығы  Макрокосм:  микрокосм  – 
пендеге қалай әсер етеді? (Макро – үлкен, микро – кіш-
кентай). Ғарыш алып дене, пенденің тәні соның кішкен-
тай көшірмесі. Екеуі өзара қалай байланысқан?
Ақиқатында  рухани  Ұстаз  дегеніміз  кім?  Оларды 
қазіргі кезде неше түрлі көне тылсым құбылыстарды ру-
хани білім ретінде насихаттап жүргендерден қалай айы-
руға болады?
Мазасыздық миды тоздырып, қуаттың күшін 
әлсіретеді
«Бір сағат білім іздеу, үйрену түні бойы намаз оқып 
шыққаннан  артық.  Бір  күн  білім  үйрену  үш  ай  ораза 
тұтқаннан да артық». 
Пайғамбарымыз Мұхаммед (с.ғ.с) 

14
І БӨЛІМ
Нәтижесі  жаныңды  жаралайды.  Қалыпты  адамның 
миына күніне 60 мың ойлар келеді. Таң қалатын нәрсе: 
осы  ойлардың  95  пайызы  кешегі  ойларың.  Бұл  ойлау 
жүйеңнің  жүдеулігі.  Күнделікті  бір  нәрсені  ойлай  бер-
ген адам жаман ойлардың құлы. Олар жақсы ойлаудың 
орнына  «өліп  қалған»  өткен  күнмен  өмір  сүреді.  Атап 
айтсақ, біреулер қарызын, жіберіп алған мүмкіншілігін, 
туысына деген өкпесін т.б. ұмыта алмайды. Осы адамдар 
мазасыздықтың  өзін  талқандауына  жол  беріп,  өзін-өзі 
жақсылықтан жауып тастайды. 
Өз ақылыңды тізгіндеу – өз өміріңді басқару екенін 
түсінбейді.  Ойлау  жүйең  өз  әдетіңнен  нәр  алады.  Пен-
делердің  басым  бөлігі,  өзінің  ойлау  жүйесінің  алапат 
күшінен бейхабар. Өмір сүру барысында басыңнан өтіп 
жатқан  жақсылыққа  да,  жамандыққа  да  жауап  беретін 
өзіңсің. Қандай оқиға болмасын нәтижесін жақсылыққа 
жоруды  әдет  қылып  алсаң,  алға  дами  түсесің.  Бұл  та-
биғаттың  ұлы  заңдарының  бірі.  Өмірдегі  материалдық 
па, рухани ма қандай болмасын жеткен жетістігің, тар-
тып жүрген бейнетің мен азабың миыңдағы секунт сай-
ын күнделікті туып жатқан ойлардан басталады. 
Сенің  сыртқы  көрінісің  –  ішкі  ақиқатың.  Өз  ойың-
ды  басқара  отырып,  сен  өз  тағдарыңды  мұрындықтап 
жетелейсің.  Қытай  тілінде  дағдарыс  (кризис)  деген  сөз 
екі  иероглифтен  тұрады  екен.  Біреуі  «қауіп»,  екіншісі 
«мүмкіндік». Өмірде қателік жоқ, тек сабақ қана бар. Ке-
леңсіз тәжірибе болмайды, тек қана жетілуге, үйренуге, 
өзін жетілдіруге тәжірибе бар. Оқиғаларды жақсы не жа-
ман деп бағалауға болмайды. Қалай болғанын ойланып, 
толғанып нәтижесінен сабақ алу керек. Әр оқиға өз са-

15
бағын береді. Осы біртіндеп алған сабақтар сенің ішкі, 
сыртқы күшіңді толықтырады. Бұларсыз отырған жерің-
де омалып отыра беруші ең. Өміріңде не өзгеріс болды, 
ойлан?! Пенделердің басым бөлігі өзінің тағдыр талқы-
сынан баға жетпес сабақ алады. 
Егер  өзің  күткен  нәтижеге  жетпесең,  өкінесің,  бар-
мағыңды  шайнайсың.  Есіңде  болсын!  Табиғаттың  заң-
дылығы әрдайым сондай жағдай жасайды. Бір есік жа-
былғанда, екінші есік ашылады. 
Осы  шартты  күнделікті  тіршілігіңе  қолданып, 
ақылыңды тізгіндеп ұстасаң, әрбір оқиғаны жақсы жаққа 
өзгертіп, мазасыздықтан біржола құтыласың. 
«Өліп» қалған өткен өміріңнің құлы болудан азат бо-
ласың. Өз болашағыңның құрылысшысы өзің боласың! 
Бүгіннен бастап, өткен өміріңді ұмыт. Болашақта кім бо-
латыныңды арманда. Тек жақсылықты күт!
Өз мақсатыңды армандау арқылы қу. «Ақыл – кермет 
құл. Ал егер сені сана емес, ақыл басқарса, оңбаған қо-
жайын». Ал енді сана мен ақылдың ара жігін ажыратып 
алайық. Ақыл тек қана қауіпті көрсетеді. Сана сенің жа-
ның. Сондықтан да адам жүрегін тыңдап үйренуі керек. 
«Қайғы келсе қарсы тұр, құлай берме,
Қызық келсе, қызықпа, оңғаққа ерме.
Жүрегіңе сүңгі де, түбін көзде,
Сонан тапқан – шын асыл, тастай көрме». 
   
 
 
 
 
 
Абай
Егер теріс-қағыс ойлай бастасаң, онда сен жақсы ой-
лауға  бейімделмегенсің.  Жаттықпағансың.  Егер  ақылға 

16
І БӨЛІМ
мүмкіншілік  берсең  және  тізгіндеп,  жақсы  басқара  ал-
саң, осы өмірде не қалайсың бәрін береді. Ақылға дұрыс 
қамқорлық көрсетсең, сені сыңғырлаған денсаулық иесі 
қылады. Бақытты боласың. 
Рухани  жетілген  адамдар  ойлау  жүйесі  олардың 
өмірін құратынын біледі. 
Өмірдің  сапасы  –  адамның    ойлау  жүйесінің  бай-
лығымен  анықталады.  Егер  тыныш  мамыражайлықта 
өмір  сүргің  келсе,  ойлау  жүйең  осыған  сай  болуы  қа-
жет. Ақылды жетілдірудің бірінші шарты – ақылды бір 
мақсатқа  шоғырландыру.  Шоғырландыру  –  ақылды 
басқарудың  негізі.  Ақылды  басқару  үшін  ең  алдымен 
ауыздықтап, тек қана қолма-қол шешетін мәселеге ғана 
шоғырландыр. 
Өз ойыңды нақтылы мақсатқа ғана шоғырландығанда 
бұрын болмаған қабілеттерің ашылады. 
Бақытты болудың құпиясы қарапайым: нақты қандай 
іспен  шұғылданғанды  ұнатасың,  осы  іске  бар  күш-жі-
геріңді жұмса. Осы кезде барлық тілегің қабыл болады. 
Өміріңнің мақсатын түсінгеннен кейін, сенің әлеміңе 
жан кіреді. Әрбір күні таңертең оянғанда қуатты, сергек 
болып,  ойлау  жүйең  нақтылы  бір  мақсатты  іске  асыра 
бастайды. Уақытты босқа жоғалтпайсың. Ойыңның қу-
аты  ұсақ-түйекке  шашырамайды.  Сен  автоматты  түрде 
мазасыздық деген жаман әдетіңді алып тастайсың. Ішкі 
жан-дүниеңде тепе-теңдік пайда болып, белгісіз тылсым 
күш сені жетелеп отырады. 
Неліктен  адамдар  көп  ұйықтайды.  Шындығында 

17
олардың еш нәрсемен шаруасы жоқ. Ал ерте тұратындар-
дың ішкі жан-дүниесінің алауын жағатын белгілі мақсаты 
бар. Олар осы сәтпен өмір сүреді және қуатын бет алды 
рәсуә қылмайды. Біздің көпшілігіміз қажеті жоқ нәрсе-
лерге мазасызданамыз. Мазасыздық өмір күшімізді, қуа-
тымызды сорып алады. Адамдардың шырғалаңдары ке-
рексіз нәрселерді көп ойлай беретіндіктен. Олардың миы 
еш уақытта демалмайды. Миы мылжыңға толы. Осының 
салдарынан жынданып кетуі де мүмкін. 
Барлық дана ғұламалар күндіз оңаша отырып, қайда 
барғанын, қайда баратынын ақылға салып, сараптап оты-
рған. Ең бастысы ертеңгі күнді бүгінгіден қалай жақсы 
өткізсем деген ой. Күнделікті біртіндеп, әр күнін жақсар-
ту жақсы нәтижелерге жетелейді. Осыған сәйкес жағым-
ды өзгерістер болады. Күндіз 10 минут сараптаудың өзі 
– өміріңнің сапасын арттырады.
ІІ БӨЛІМ
Ақылды тізгіндеп ұстаудың құпиялары
«Ақылға еркін ой керек,
Матаудан ойды азат қыл.
Әдеттеніп ертерек,
Өрісін кеңіт жылма жыл».      
Шәкәрім әулие
1 – ші әдіс: «Раушан гүлінің жүрегі»
Өткен  үндіс  даналарынан  қалған  ақылды  21  күнде 
қалай ауыздықтауға болатыны жайлы бір әдіс бар. Осы 

18
ІІ БӨЛІМ
әдісті 21 күн қолданғаннан кейін адам қуаттанып, шабыт-
танып, өзін ерекше сезіне бастайды. Бұл әдісті «Раушан 
гүлінің жүрегі» деп атайды. Бұл әдісті іске асыру үшін 
жаңа кесіліп алынған раушан гүлі мен оңаша тыныш жер 
керек. Реті келсе, табиғат аясы не онаша бөлме де бола-
ды. Раушан гүлінің ортасына, яғни жүрегіне барлық на-
зарыңды аударып, тесіле қара. Раушан гүлі өмірге ұқсас. 
Өмір жолында саған тікенек кездеседі. Бірақ та өз арма-
ныңа сенсең, тікенектерді таптап өтіп, гүлдің әдемілігі-
не ие боласың. Тесіле қарап, оның түріне, құрылысына, 
әдемілігіне назар аудар. Оның жұпар иісінен ләззаттан. 
Тек қана осы гүл туралы ойла. Бастапқыда басқа ойлар 
келіп,  раушан  гүлінің  жүрегіне  жақындатпайды.  Бұл 
жаттықпаған  ақылдың  белгісі.  Абыржымаңыз.  Саған 
жақсылық жақындап келеді. Өз назарыңды гүлге қайта 
аудар. Сенің санаң біртіндеп күшейіп, басқаруға көнеді. 
Осыны күнделікті қайталап отыру қажет. Өйтпесең әсері 
болмайды. Раушан гүлі болмаса, жоқ болса үйде өсіретін 
гүлді қолдануға да болады.
Пенделердің  басым  бөлігінің  мұрындарына  су  жет-
пей, шапқылай береді. Оларға үнсіз жеке отыру ыңғай-
сыз.  Жай  нәрсе.  Олар  айтады:  «Менің  гүлге  телміріп, 
қарап отыратын уақытым жоқ», – деп. Табанды болып, 
раушан гүлінің жүрегінен ләззат ал. Бір-екі аптадан кейін 
осы жаттығуды 20 минут үздіксіз жасай аласың. Сенің 
ойың  басқа  нәрселерге  алаңдамайды.  Бұл  өзіңнің  ой-
ыңды  ауыздықтай  бастағаныңның  бірінші  белгісі.  Со-
нан кейін ойың сен қайда бұрсаң, сонда шоғырланады. 
Нәтижесінде саған қызмет етіп, неше түрлі кереметтерді 
іс  жүзіне  асырады.  Өзіңнің  сабырлы,  байсалды  болға-

19
ныңды байқайсың. Сені үнемі азаптап жүрген мазасыз-
дықтан құтыласың. Қуат құйылып, жақсы ойлайсың. Ең 
бастысы бойыңа періштелерің қайта оралып, басыңа бақ 
құсың қайта қонып, Алланың құдіретін сезнесің!

Каталог: files -> pdf
pdf -> Сценарий торжественного вечера для школьников «ТӘуелсіз қазақстан»
pdf -> Урока русского языка в 3 «Б» классе Тема «Части речи». Обобщение знаний. Общие
pdf -> Сабақтың тақырыбы: Нәтиже сабақ. Менің отбасым. Сабақтын мақсаттары
pdf -> Қазақ тілі сабағында тыңдаушылардың
pdf -> Сабақтың тақырыбы: Жануарлар. Көптік жалғау
pdf -> Сабақтың бөлімдері Мазмұны ОӘ фопд І. Кіріспе. 2 мин Ұйымдастыру кезеңі
pdf -> Сабақ Бб дыбысы мен әрпі. Кезең. (2 мин) Ұйымдастыру кезеңі Сабаққа дайындықтарын тексеру Түгендеу, партаға дұрыс отыру. Оқушылардың іс-әрекеті Қолданы латын модуль
pdf -> Сабақ жоспары Ұ йымдасқан оқу әрекетінің технологиялық картасы


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6   7   8
©emirsaba.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет