Ф ут 703-05-11. Пәннің оқу-әдістемелік кешені. Смж ут. Бірінші басылымжүктеу 5.89 Mb.
Pdf просмотр
бет4/17
Дата07.04.2017
өлшемі5.89 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

 
Барлығы:  
 
 
 
75  24 
 
 
 
СОӨЖ ӨТКІЗУ ГРАФИГІ ЖӘНЕ КЕҢЕС БЕРУ УАҚЫТЫ 
№ 
  
Тақырып атауы 
Апта 
Жұмыс 
түрі 
Еңбек 
сыйымды
лығы 
Қорғау 
форм. 
Өткізу 
уақыт. 
к 
с 
к 
с 
к 
с 
1
 
 
Информация  және  информатика. 
Информация 
және 
есептеу 
машиналары. 
Жаңа 
информациялық  технологиялар. 
Информатика 
– 
пәні 
және 
мақсаттары. 
ЭЕМ-ғы 
информацияның берілуі. 


Конспе
кт жазу
 


Түсінге
нін 
айту 


2
 
 
 Информацияны 
кодтау.Санау 
жүйелері. 
Позициялық 
және 
позициялық емес санау жүйелері. 


Конспе
кт жазу
 


Түсінге
нін 
айту 


3
 
 
Қазіргі  замандағы  программалық 
құралдар. 
Программалау 
жүйесінің  программалық,  тілдік 
және 
информациялық 
жабдықталуы. 
Компиляторлар 
және 
интерпретаторлар. 
Стандартты программалар. 


Конспе
кт жазу 


Түсінге
нін 
айту 


4
 
 
Программалауға 
кіріспе. 
Алгоритмдер  (типтері,  қасиеті, 
бейнелеу  әдістері).  Алгоритмдік 
құрылымдар. 


Тәжриб
елік 
жұмыс 


талқыл
ау  Программалауды 
үйрететін 
тілдерді  шолу,  жалпы  бағыттағы 
программалау тілдері. 


Тәжриб
елік 
жұмыс 


талқыл
ау Негізгі 
алгоритмдер. 
Есеп 
шығарудың  негізгі  программалық 


Тәжриб
елік 


талқылТУ Ф 703-05-12. Пәннің оқу –әдістемелік кешені. СМЖ ТУ. Екінші басылым.
 
38 
нәтижелі 
схема. 
Массивтерді 
өңдеудің  негізгі  алгоритмдері. 
Тізбектерді 
өңдеудің 
негізгі 
алгоритмдері. 
жұмыс 
ау 

Мәтіндік  редакторлар.MS  Word 
программасында  мәтіндік  құжат 
даярлау  MS  Word-та  кестелермен 
жұмыс.  


Тәжриб
елік 
жұмыс 


талқыл
ау MS 
Word-та 
 
графикалық 
объектілерді пайдалану.  
6-7 

Тәжриб
елік 
жұмыс 


талқыл
ау 
6-7 


Windows 
жүйесіндегі 
EXCEL 
программасы  (программаны  іске 
қосу,  ұяшықтарға  мәліметтер, 
мәтін енгізу және т.б.). MS Excel-
де  функциялар  мәнін  кестелеу. 
Ұяшықтар 
мен 
блоктардың 
адрестерін 
абсолютті, 
салыстармалы  және  аралас  түрде 
жазу. 


Тәжриб
елік 
жұмыс 


талқыл
ау 


10 
 Windows 
жүйесіндегі  EXCEL 
программасында 
диаграмма 
тұрғызу мүмкіндіктері. 
8-9 

Тәжриб
елік 
жұмыс 


талқыл
ау 
8-9 

11 
Деректер  қорын  басқару  жүйесі. 
ДҚБЖ-нің  негізгі  объектілері. 
Кестеаралық  байланыс.  Кесте 
құру режімдері. 
10 

Тәжриб
елік 
жұмыс 


талқыл
ау 
10 

12 
Сұраныс.    Қалып  түрлері.  Есеп. 
MS  Access-те  беттермен  жұмыс. 
Макрос және модульдер. 
11-
12 

Тәжриб
елік 
жұмыс 


талқыл
ау 
11-
12 

13 
Презентация  даярлау  құралы    - 
MS  POWER  POINT.  Power  Point 
құжатының  құрылымы.  Слайд 
құру режімдері. 
13 

Тәжриб
елік 
жұмыс 


талқыл
ау 
13 

14 
 Компьютерлік  желілер,  желілік 
және 
телекоммуникациялық 
технологиялар.  Желілік  туралы 
жалпы 
мағлұмат, 
алдын-ала 
жағдай 
және 
компьютердің 
желілік  әрекеттестік  қажеттігілі. 
14 

реферат
 


Түсінге
нін 
айту 
14 


ТУ Ф 703-05-12. Пәннің оқу –әдістемелік кешені. СМЖ ТУ. Екінші басылым.
 
39 
Ақпараттық 
және 
сәйкес 
программалық қамсыздандыру. 
15 
Ақпараттық 
сақтандару 
және 
оның 
құрамдастыру. 
Ақпарат 
қауіпсіздігіне 
қауіптер 
және 
олардың топталуы.   
15 

реферат 


Түсінге
нін 
айту 
15 

 
Барлығы: 
 
 
 
15 
12 
 
 
 
БАҚЫЛАУҒА АРНАЛҒАН СҰРАҚТАР                                
№ 
п/п 
Семестр 
(жұмыс 
бағдарламас
ы бойынша 
оқу циклі) 
 
 
Бақылау түрлері 
1-Аралық  
бақылау 
2-Аралық 
бақылау 
Қорытынды 
Бақылау  
Түрі  
(қорытынды) 
Бақылау өткізуге арналған сұрақтар тізімі 


семестр 
1-6 тақырыптар 
бойынша сұрақтар. 
7-12 тақырыптар 
бойынша сұрақтар. 
 
Тест (емтихан) 
Студенттердің білімін бағалау туралы ақпараттар 
Студент курс кезеңінде екі аралық бақылауды және өзіндік жұмысты тапсыру керек. 
Сонымен  қатар  курсқа  толық  қатысып,  оқытушы  берген  бақылау  есеп  сұрақтарын 
уақытысында орындауға міндетті.  
Аралық бақылау 
Аралық бақылау келесі формуламен бағаланып, есептеледі: 
R = 0,5* L
ср
 + 0,5* Т – 0,25* p
Мұнда,  L
ср
,  – СӨЖ сабағының орташа балы (от 0 до 100); 
p – жіберілген сағаттар саны 
Т – аралық бақылауда алған балы (от 0 до 100). 
Аралық бақылау өткен дәрістер мен өзіндік жұмыс, бақылау сұрақтарын қамтиды. 
 
БІЛІМГЕРДІҢ БІЛІМІН БАҒАЛАУ КРИТЕРИІ (жалпыланған) 
95-100 балды (A) оқу бағдарламалық материалы терең, жүйелі және жан-жақты қамтыған, 
бағдарламалық тапсырмада барлық қарастырылғандарды дербес орындаған, бағдарламада 
ұсынылған  негізгі  және  қосымша  әдебиетті  терең  игерген,  тәжірибелік  сабақтарда 
белсенді жұмыс жасаған, оқылатын пән бойынша негізгі ғылыми тұжырымдаманы алдай 

ТУ Ф 703-05-12. Пәннің оқу –әдістемелік кешені. СМЖ ТУ. Екінші басылым.
 
40 
алатын,  оқу  бағдарламалық  материалды  түсіну  және  түсіндіруде  ғылыми  ыңғай  және 
шығармашылық  қабілетін  танытқан,  жауабы  пайдаланылған  терминдердің  нақтылығы 
және  жауабының  байлығымен  ерекшеленетін,  материалы  логикалық  және  сатылы  түрде 
түсіндіретін білімгер ие болады.   
90-94 балды (A-) оқу бағдарламалық материалы терең, жүйелі және жан-жақты қамтыған, 
бағдарламалық тапсырмада барлық қарастырылғандарды дербес орындаған, бағдарламада 
ұсынылған  негізгі  және  қосымша  әдебиетті  терең  игерген,  тәжірибелік  сабақтарда 
белсенді  жұмыс  жасаған,  пән  бойынша  білімінің  жүйелі  түрде  сипаттайтын,  сонымен 
қатар  оқуын  жалғастыру  үшін  қабілетінің  жеткіліктілігі,  жауабы  пайдаланылған 
терминдердің  нақтылығы  және  жауабының  байлығымен  ерекшеленетін,  материалы 
логикалық және сатылы түрде түсіндіретін білімгер ие болады.  
85-89  балды  (B+)  оқыту-бағдарламалық  материалдарды  толық  білетін,  жауабында  аса 
нақтылықты  танытпайтын,  бағдарламалық  тапсырмада  барлық  қарастырылғандарды 
дербес  орындаған,  бағдарламада  ұсынылған  негізгі  әдебиетті    игерген,    тәжірибелік 
сабақтарда  белсенді  жұмыс  жасаған,  пән  бойынша  білімінің  жүйелі  түрде  сипаттайтын, 
сонымен қатар олардың дербес түрде толықтыруына қабілетті білімгер ие болады.  
80-84  балды  (B)  оқыту-бағдарламалық  материалдарды  жеткілікті  толық  білетін, 
жауабында  аса  нақтылықты  танытпайтын,  бағдарламалық  тапсырмада  барлық 
қарастырылғандарды  дербес  орындаған,  бағдарламада  ұсынылған  негізгі  әдебиетті  
игерген,  тәжірибелік сабақтарда белсенді жұмыс жасаған, пән бойынша білімінің жүйелі 
түрде  сипаттайтын,  сонымен  қатар  олардың  дербес  түрде  толықтыруына  қабілетті 
білімгер ие болады.  
75-79  балды  (B-)  оқыту-бағдарламалық  материалдарды  жеткілікті  толық  білетін, 
жауабында  аса  нақтылықты  танытпайтын,  бағдарламалық  тапсырмада  барлық 
қарастырылғандарды  дербес  орындаған,  бағдарламада  ұсынылған  негізгі  әдебиетті  
игерген,    тәжірибелік  сабақтарда  жұмысымен  ерекшеленетін,  пән  бойынша  білімінің 
жүйелі түрде сипаттайтын білімгер ие болады.  
60-74  (C)  мамандығы  бойынша  алдағы  жұмысы  және  ары  қарайғы  оқуға  қажетті  негізгі 
оқыту-бағдарламалық материалдар көлемінін білетін, тәжірибелік сабақтарда жұмысымен 
белсенділік  танытпайтын,  бағдарламалық  тапсырмалардың  негізгілерін  дербес  түрде 
қарастырған,      бағдарламада  ұсынылған  негізгі  әдебиетті    игерген,  сондай  ақ  осыларды 
орындау  барысында  жіберілген  қателіктері  және  емтихандағы  жауаптарында  жіберілген 
кейбір қателіктері бар, бірақта оларды жою үшін қажетті білімі бар білімгер ие болады. 
60-64  балды  (C-)  негізгі  оқыту-бағдарламалық  материалдарды  білетін,  тәжірибелік 
сабақтарда  жұмысымен  белсенділік  танытпайтын,  бағдарламалық  тапсырмалардың 
негізгілерін  дербес  түрде  қарастырған,      бағдарламада  ұсынылған  негізгі  әдебиетті  
игерген,  сондай  ақ  осыларды  орындау  барысында  жіберілген  қателіктері  және 
емтихандағы жауаптарында жіберілген  кейбір қателіктері бар, бірақта оларды жою  үшін 
оқытушының жетекшілігі қажет ететін білімгер ие болады. 
50-59  балды  (D)  негізгі  оқыту-бағдарламалық  материалдарды  білетін,  тәжірибелік 
сабақтарда  жұмысымен  белсенділік  танытпайтын,  бағдарламалық  тапсырмалардың 

ТУ Ф 703-05-12. Пәннің оқу –әдістемелік кешені. СМЖ ТУ. Екінші басылым.
 
41 
негізгілерін  дербес  түрде  қарастырған,      бағдарламада  ұсынылған  негізгі  әдебиетті  
игерген,  сондай  ақ  осыларды  орындау  барысында  жіберілген  қателіктері  және 
емтихандағы жауаптарында жіберілген тым аса қателіктері бар, бірақта оларды жою үшін 
оқытушының жетекшілігі аса қажет ететін білімгер ие болады. 
0-49  балла  (F)  негізгі  оқыту-бағдарламалық  материалдардың  едәуір  бөлігі  бойынша   
білімінің  жоқтығы  немесе  біліміндегі  табылған  ағаттық  табылған,  бағдарламалық 
тапсырмалардың  негізгілерін  дербес  орындамайтын,  бағдарламалық  тапсырмаларды 
орындау  барысында  қағидалық  қателіктерді  жіберген,  негізгі  тәжірибелік,  семинарлық, 
лабораториялық сабақтарды орындамаған және оқуын жалғастыра алайтын немесе  сәйкес 
ән  бойынша  қосымша  сабақтарсыз  кәсіби  қызметіне  кірісуіне  боатын  білімгерге 
қойылады.  
ВСК бойынша қорытындыны анықтау  
           Оқыту пәні бойынша ВСК бойынша қорытынды бағалау келесі бақылау түрлерін енгізуі 
тиіс:  
    №        
 Бақылау түрі  
               Баллдары 

Қатысуы  
15 дейін 

Аудиториядағы жұмысы  (дәріс және семинардағы 
белсенділігі): 
- тақырып бойынша шолу 
- қысқаша эссе  
- глоссарийдің жазылуы (қазақ немесе орыс тілдерінде  
және олардың ағылшын тілдеріндегі аудармасымен) 
- кез келген тақырыптың презентациясы  
- іскери ойындарға қатысу (Business Game) 
- нақты оқыту жағдайын шешу  (Case Study) 
- жеке жобаны қорғау және т.б. 
30 дейін 

СӨЖ орындау: 
- үй жұмыстары  
- эссе 
- тесттер 
- аралық тапсырмалар 
25 дейін 
 
по  СӨЖ  «минус»  1 
балла за 
әрбір тапсырмаға 

Рубеждік бақылау  
30 дейін 
 
 Оқытушы оқыту пәнін бұзғаны үшін семестр 
ағымында максимум 10 балға дейін төмендетуге 
құқылы, яғни.: 
- балағат;  
- оқытушы және басқа да білімгерлерді жәбірлеу; 
- оқу үрдісіне қасысты  оқытушының талаптарын 
ашық түрде елемеу 
- сабақ уақытында мобильдік телефон арқылы сөйлесу 
- аудитория тазалығы бойынша ОӘБ белгілеген 
талаптарын орындамау. 
 
 
ВСК бойынша максималды балы  
Қорытынды емтиханға өтуінің минималды балы 
    100 балл  
        50 балл 

ТУ Ф 703-05-12. Пәннің оқу –әдістемелік кешені. СМЖ ТУ. Екінші басылым.
 
42 
                Ескерту: сабаққа қатысуды бағалаудың критерииі 15% тең, сонда апта бойына 
сабаққа қатысуының бағалау балы 1% құрайды.  
Қорытынды баға 
Қорытынды  бағада  студенттің  екі  аралық  бақылауда  алған  балдар  ескеріліп 
қорытынды  баға  шығады.  Екі  аралық  бақылаудың  балдары  0,6  коэффициентіне 
көбейтіледі, ал емтиханда алған бал 0,4 көбейтіледі. 
Қорытынды баға келесі формуламен есептеледі: 
U = 0.6*[(R
1
 + R
2
)/2] + 0.4*E
Мұнда, 
R
1
 – 1 аралық бақылау бағасы; 
R
2
 – 2 аралық бақылау бағасы; 
Е  – емтиханда алған баға  (0

 Е 

 100).  
 
Қорытынды  бақылау  барысында  студенттердің  білімін  бағалаудың  кестесі  төменде 
берілген: 
Баға  
Сандық балл 
эквиваленті 
Пайыздық мазмұны 
Дәстүрлі түрде бағалау 
А 
4,0 
95-100 
Өте жақсы 
А- 
3,67 
90-94 
В+ 
3,33 
85-89 
Жақсы  
В 
3,0 
80-84 
В- 
2,67 
75-79 
С+ 
2,33 
70-74 
Қанағаттанарлық  
С 
2,0 
65-69 
С- 
1,67 
60-64 
D+ 
1,33 
55-59 

1,0 
50-54 


0-49 
Қанағаттанарлықсыз  
 
Курсты түсінудің негізгі талаптары 
-курс 
келесілерді  кіргізеді:  дәрістік  сабақтарды,  семинарлық  сабақтарды, 
оқытушылармен  бірге  студенттердің  өзіндік  жұмыстарын  (ОБСӨЖ);  студенттердің 
өзіндік жұмыстарын (СӨЖ) жазу; 
-аудиториялық сабақтарға қатысу-міндетті турде; 
-сабақтарға  кешігіп  келуге  болмайды-екі  кешігу  бір  келмегендікке    теңестіріледі. 
Кешігушілерді сабаққа қатыстырудың құқығын оқытушы өзі шешеді, өйткені олар, басқа 
студентерді және оқытушының назарын бөліп, оқу үрдісіне бөгет жасайды; 

ТУ Ф 703-05-12. Пәннің оқу –әдістемелік кешені. СМЖ ТУ. Екінші басылым.
 
43 
-семинарлық  сабақтар,  оқытудың  әр  турлі  активті  әдістерін  қолданумен  ауысша 
нысанында жүргізіледі; 
-өзіндік  түрде  орындау  үшін  оқытылып  жатқан  тақырыптар  бойынша  оқытушы 
тәжірбелік тапсырмаларды береді, оларды міндетті түрде жасау керек; 
-  әр  студент  семестр  арасында  берілген  тақырып  бойынша  (рефераттардың 
тақырыптары қосылған) бір рефератты дайындауы және топта баяндама жасауы қажет; 
-тапсырмаларды студенттер күрделі турде белгіленген уақытта жасауы тиіс. 
Аудиториялық сабақтардағы қимылдық ережелері 
Сабақтар уақытысында өзге істермен айналысуға БОЛМАЙДЫ, атап айтқанда: 
-мобильдік телефондармен қолдануға болмайды; 
-музыканы тыңдауға болмайды
-тамақ ішуге, сағызды  шайнауға болмайды; 
-газеттер мен журналдарды оқуға және тағы солармен байланысты істерді жасауға; 
-өзге тақырыптарға студенттердің бір бірімен сөйлесуіне болмайды; 
-ойнауға болмайды. 
Аудиториялық сабақтардағы қимылдық ережелерді бұзған кездерде студент сабақтан 
босатылады. 
 
 

ТУ Ф 703-05-12. Пәннің оқу –әдістемелік кешені. СМЖ ТУ. Екінші басылым.
 
44 
ТҰРАН» УНИВЕРСИТЕТІ  МЕКЕМЕСІ» 
 
 
 
 
 
 
 
БЕКІТЕМІН 
«Тұран» университеті  мекемесінің 
оқу-әдістемелік жұмысы жөніндегі 
проректоры_________ А.А.Арупов 
  № 21  хаттама    « 27 »   06   2013 ж. 
 
ДӘРІСТІК КЕШЕН –КОНТЕНТ    
(ДӘРІСТЕР ТЕЗИСЫ, ИЛЛЮСТРАТИВТІ ЖӘНЕ ҮЛЕСТІРМЕЛІ МАТЕРИАЛ
ҰСЫНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ) 
5В020700 – Аударма ісі, 5В050300 – Психология, 5В030100 – Құқықтану, 
5В050400 – Журналистика, 5В030200 – Халықаралық құқық,  
5В050500 – Аймақтану,  5В090200 – Туризм    мамандықтарына 
 
«АҚПАРАТТАНУ»   пәні бойынша 
«АҚПАРАТТЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАР» КАФЕДРАСЫ 
 
Автор (оқытушы): Аманова Г.К. - магистр, Ахметжанова Ж.Б. - магистр,  
Самбетова А.А. - ф.-м.ғ.к., Кусаинова А.С. - магистр,  
Молдакалыкова  Б.Ж.    «Ақпараттық    технологиялар»  кафедрасының 
аға оқытушылары  
Кредиттер саны: 3/1 
Курс: 1/3 
Семестр: 1/5 
Оқыту технологиясы: кредиттік,  дистанционды 
Оқу бөлімі: күндізгі/сырттай 
Оқытылу тілі: қазақша 
Студенттердің білімін бағалау жүйесі: баллды-рейтингтік 
 
Алматы, 2013 

ТУ Ф 703-05-12. Пәннің оқу –әдістемелік кешені. СМЖ ТУ. Екінші басылым.
 
45 
№1 ДӘРІС  
Тақырыбы:  Кіріспе. Информатка пәні, объектілері және оның құрамдас бөліктері.  
1. Информатика пәні. Ақпарат ұғымы. 
2.  Информатика  пәні  мен  оның  мәселелері.  Дискретизация  түсінігі.  Суреттерді 
формализациялау. Компьютерлік графика түсінігі. 
3.  Есептеу  техникасының  даму  тарихы.  Информатиканың  геометриялық 
түсінігі. 
1. Ақпарат ұғымы. 
“Ақпарат” термині латынның «INFORMATION»  - түсіндіру, баяндау, білу деген 
сөзінен шыққан. Ақпаратты біз ауызша немесе жазбаша түрде, қимыл не қозғалыс түрінде 
бере аламыз. Кез- келген керекті ақпараттың мағынасын түсініп, оны басқаларға жеткізіп
соның негізінде белгілі бір ой түйеміз. 
Жалпы  тұрғыдан  алғанда,  ақпарат  –  таңбалар  мен  сигналдар  түрінде  берілген 
әлемнің,  заттың  бейнесі  болып  саналады.  Ақпарат  алу  дегеніміз  –  бізді  қоршаған 
құбылыстар мен нысандардың өзара байланыстары, құрылымы немесе олардың бір-біріне 
қатысуы жөнінде нақты мағлұматтар мен мәліметтер алу деген сөз. 
Сонымен, Ақпарат – белгілі бір нәрсе (адам, жануар, зат, құбылыс) туралы таңбалар 
мен сигналдар түрінде берілетін мағлұматтар. 
Ақпараттың  түпкі  заттық  мазмұны  оның  негізгі  қасиеттерін  –  дәлдігі  мен 
толықтығын,  бағалығы  мен  қажеттілігін,  анықтылығы  мен  түсініктілігін  ашуға 
көмектеседі. 
Ақпарат істің ақиқаттық жағдайын толық ашатын болса, оның дәл болғаны. Дәлдігі 
жоқ ақпарат оны түсінбеушілікке және соған байла нысты теріс шешім қабылдауға әкеліп 
соқтыруы мүмкін. 
Егер ақпарат оны түсінуге және белгілі бір шешім қабылдауға жеткілікті болса, онда 
оның  толық  болғаны.  Ақпараттың  толық  болмауы  ол  жөнінде  белгілі  бір  тұжырымға 
келуге кедергісін тигізіп, қателікке ұрындыруы мүмкін. 
Ақпараттың  бағалылығы  –  оны  пайдалана  отырып,  қандай  мәселелер  шеше 
алатынымызға  байланысты  болады.  Өзекті  (дер  кезінде  берілген)  ақпарат  жұмыс 
шарттары өзгерген жағдайда өте қажет болады. 
Егер  бағалы,  әрі  өзекті  ақпарат  түсініксіз  сөздермен  жазылса,  оның  пайдаға 
аспайтыны өзінен-ақ белгілі.  
Ақпарат  түрлері:  мәтін,  сурет,  фотобейне,  дыбыстық  сигналдар,  электрлік 
сигналдары, магниттік жазба және т.б. 
Адамзаттың қабылданған ақпаратпен байланысы қандай? 
Біріншіден,  адамзат  ақпаратты  сақтайды.  Әрдайым  ақпаратты  сақтау  үшін 
адамзат  тасымалдаушыларды  пайдаланады:  папирус,  қағаз,  фотопленка,  кассеталар, 
дискілер және т.б. 
Екіншіден,  адамзат  ақпаратты  таратады.  Ақпаратты  тарату  кезінде  бір  адам 
ақпаратты тарату көзі болса, екіншісі ақпаратты қабылдаушы болады. 
Мысалы, кітап оқу арқылы Сіз ақпаратты қабылдаушысыз, ал кітап авторы 
ақпаратты тарату көзі болып табылады. Егер оқығаныңызды өзге адамға айтып берер 
болсаңыз, онда Сіз ақпарат тарату көзісіз, ал тыңдаушыңыз  - Сіздің қабылдаушыңыз. 
Ақпаратты  тарату  –  екі  жақтылы  процесс,  мұнда  әрдайым  таратушы  мен 
қабылдаушы болуы қажет. 
Ақпаратты  тарату  барысындағы  құралдар  ақпаратты  тарату  каналдары  болып 
табылады: теледидар, радио, компьютерлік желі, басылымдар және т.б. 
Үшіншіден,  адамзат  қабылданған  ақпаратты  өңдейді.  Қабылданған  ақпаратты 
өңдеу дегеніміз: жаңадан ақпарат алу, қабылданған ақпаратты қандай да бір ретке келтіру, 
өзіне қажетті ақпаратты іздеу жұмыстарын ұйымдастыру. 

ТУ Ф 703-05-12. Пәннің оқу –әдістемелік кешені. СМЖ ТУ. Екінші басылым.
 
46 
Мысалы, қандай да бір есепті шығару барысындағы сіздің әрекетіңіз: 
1.Кітаптан есеп шартын оқисыз – ақпарат аласыз
2.Есепті шығарасыз- ақпаратты өңдейсіз
3.Нәтижені оқытушыға жеткізесіз – ақпаратты таратасыз
Адамзаттың ақпаратты өңдеу процесі – үздіксіз процесс, тіпті ұйықтап жатса да 
ақпаратты өңдеу тоқтатылмайды. 
Қорыта  айтқанда,  адамзат  ақпаратты  сақтайды,  таратады  және  өңдейді.  Бұл 
әрекеттер  барысында  ол  қандай  да  бір  әрекеттер  жасайды,  яғни  ол  ақпараттық 
процесстермен жұмыс істейді. Ақпараттық процесстер адамзаттың өзімен немесе әртүрлі 
құрылғылар  мен  құралдар  көмегімен  іске  асады  (қағаздар,  магниттік  ленталар,  дискілер, 
калькулятор, компьютер).   
Компьютердегі  барлық  ақпарат  тек  қана  екiлiк  санау  жүйесінде  өңделедi.  Екiлiк 
санау  жүйесінің  сандарын    Бит  (Bit)  деп  айтамыз.  1  Байт  (Byte)  8  Биттен  тұрады. 
Ақпараттың негiзгi бiрлiгi Байт болып есептеледi. Байтта тек қана бiр символ сақталады.  
1 байт = 8 бит 
1 Кбайт (килобайт) = 1024 байт 

 1000 байт; 
1 Мбайт (мегабайт) = 1024 Кбайт 

 1 миллион байт
1 Гбайт (гигабайт)= 1024 Мбайт 

 1 миллиард байт. 
Мысалы,  7  сыныптың  информатика  оқулығы  240  беттен  тұрады,  ал  әр  бетте  38 
қатар, әр қатарда 68 символдан бар. Оқулықта ешқандай да сурет жоқ, тек қана мәтіннен 
тұрады  деп  есептесек,  онда  240*38*68=620 160  символ  немесе  620 160  байт,  яғни  620 


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет