Фатима Бизақова Ф. Бизақова психологиялық ТҮзету-дамыту жұмысы Тараз 2013жүктеу 25.67 Mb.
Pdf просмотр
бет6/12
Дата12.03.2017
өлшемі25.67 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

ТРЕНИНГ №3
Т А Қ Ы Р Ы Б Ы :  «КӨ ЛБА ҚА » (3,5 - 6 ж астағы  балаға арналган)
М ақсаты:
1.  Психоэмоциялық қысымды түсіру.
2. Өз көңіл-күйін ашық көрсетуге үйрету.
3. Көрнекті қимыл-қозғалыс жасауга үйрету.
4. Ауторелаксацияга үйрету.
Тренинггі өз тілегі бойынша қосуға және өзгертуге болады. Тренинг 
уақытысы: 20-50 минут.  Топтагы бала саны:  5-10 
Балалар орындыққа шеңбер болып отырады.

Кезеңдер 
Сәлемдесу
Негізі бөлім
Психолог:
-  Бүгін  біз  кішкентай, 
жасыл  неге  айнала-
мыз
999
- Дұрыс, көлбақаға ай- 
налу үшін алтыға дейін 
санайық.
- Кішкентай көлбақа- 
лар көлшікте оянып, 
әрқайсысы өз жапы- 
рағыньщ үстінде отыр. 
Күлімсіреп бір-бірімен 
амандасады.
- Ал енді ояну үшін жо- 
ғары қарай керілейік. 
Кім ұзын? Кім кең және 
кішкентай?
Б алалар:
- Көлбақага  !!!
- Санаймын мен бір, екі, 
үш, төрт, бес, алтыға — 
айналайық бақаға!
- Көршісінің алақанын 
алақанымен ұрады.
- Қолды жоғары, екі жақ- 
қа, аяқ ұшына тигізеді.
- Иығымыз құлағымыз- 
бен, жауырынымыз бір- 
бірімен амандасады.
- Жаттығу орындалады
- Бақалар өте кішкентай 
болғандықтан олардың 
есімі жоқ, кэнекей ат 
қоялық.
- Балалар өзіне ат ойлап 
табады, егер біреуінде 
қиындық туып жатса, 
бүкіл топпен оған есім 
қояды (Квака, бакыл- 
дауык, су бақа, т.б.).
- Ал енді кішкентай ба- 
қалардың іші шұрылдай 
бастады.
- Мұңайған кейіп  жасап 
ішін түртеді...
- Кім біледі? Құрбақа не- 
мен қоректенеді?
- Шыбын-шіркеймен!

қажет.
-  Барлығың тамақтан- 
дыңдар ма?
_____ 
^__
-Енді тынығуға да бо­
лады (психолог денені 
босаңсытатын эуен 
қойып, былай дейді: 
«күн жарқырап тұр,
жұмып
ұйкыга
Олар ұйыктап жатыр.»)
- Көлбақалар оянды. 
Ары - бері асыр сап 
ойнай бастады.
- Көлбақалар неден кор- 
қады? Мен «Аққұтан» 
деген кезде әркайсын өз 
«жапырағына» (орын- 
дыгына) отырады.
аулайды.
- Іштерін сипалап, күлім- 
сірейді.
- Кілемге жатып, аяқ- 
қолды кеңінен жайып 
жатады.
- Кілемде ары-бері ойнап, 
асыр салады.
- Аққүтаннан!
- «Аққұтан»!
- Көлбақалар өз орынды- 
ғына жүгіріп келеді.
аққұтаннан  I - Шеңбер 2-3 реттен
жүргізіледі.
корқып бөлме ішінде 
ойнай бастады. «Мыл- 
телефон» ойынын 
ойнайық.  Бір-бірінің 
құлағына кішігірім қү- 
пияны айтуға болады.
- Көлбакалар әбден 
ой- 
Г- 
Тыгылып, алақанымен
нап, жаңбыр жауып кетгі.  бетін жабады.

Т а л д ау
- Кәнекей, карап көрелік,  - Алақанның арасынан 
мүмкін жаңбыр басылған  | сығалап карайды 
шығар?
- Міне, қайтадан күн 
шықты!
- Қуанып, секіре бастай-
I  Ал енді, қайтадан сүй- 
- Санаймын мен бір, екі, 
кімді балақайға айнала- 
үш, төрт, бес, алтыға -
тын кез келді!
айналайық балаға!
- Балалармен ойынды
талқылаиды.
|  Ойында не ұнағанын, 
ненің есте жақсы сақ- 
талып калганын айтады
- Жарайсыңдар!
- Алақандарын шапалақ- 
татып, бір-бірінің басы- 
нан сипайды.  *

ТРЕНИНГ №4 
ТАҚЫРЫБЫ:  «ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ ҚАБІЛЕТ 
ЖЭНЕ  ОЙЛАУ ЖҮЙЕСІ» (6-7 жастағы балаға арналған)
Мақсаты:  Өзге  адамға  түсіністікпен  қарауға,  шығармашылық 
қабілеті мен ойлау жүйесін дамыту.
Сәлемдесу:  Балаларды  бір-бірімен  жэне  тренинг  ережесімен  та-
ныстыру.
Жүргізуші:
Қызық ойын ойнау үшін ережені  сақтай білейік:
11 Ойынды барлығымыз бірге бастайық.
2. Бір-біріміздің сөзін бөлмеу. Кезекпен жауап беру.
3.  Барлыгын өз атымен атау.
4. Жиі  күлімдеу, өзгені сынап-мінемеу.
Негізгі бөлім 
Ширату
«Өзіңді елестет» жаттығуы 
Мақсаты:  Балада ассоциотивті ойлауды дамыту.
Нүсқау:  Бала өзінің есімімен  емес,  басқа заттың атауымен (сүйікті 
гүлі, өсімдік, зат) танысады.
«Түске қолыцды  соз!» жаттыгуы 
Мақсаты.  Зейінді дамытып,  эмоциялық қалыпты жақсарту. 
Нүсқау: Психолог ішінде түс айтылган сөйлем оқиды. Түсті естіген
окушы  бөлмеден  сол  затты  көзбен  іздей  бастайды,  бір-екі-үш  деген 
белгіден кейін сол затқа  қолын тигізу қажет.
Мысалы:
Жазда,  күзде жасыл болды.
Қызыл қоян орманда жүр.
Көк түсті ракета ұшты.
Аспанда әдемі, ақ күн жарқырап тұр.
Тауық жұмыртқа басты, ол жай емес, күлгін. 
*
«Достық аралы» жаттығуы 
Мақсаты:  Топты біріктіру, тактильді байланыс орнату.
Нүсқау:  -  Көз  алдына  елестетіп  көру  -  сіздер  аралдасыздар.  Жан- 
жагын  су  толтыруда.  Арал  бірте-бірте  кішіреюде.  Аман  қалу  үшін
мына  кішкентай  жерге  барлыгың  сыюың  керек.  Жер  ретінде  газетгі 
паидалануға болады? Канекей, сыйысамыз ба?
Кері байланыс

«Мүсін» ж атты ғуы  
М ақсаты :  Өзгені  түсіне  білу  дагдысын  меңгеру,  шыгармашылық 
ойлау  мен қиялды дамыту.
Нұсқау:  Балаларды  екі  топқа  бөліп,  екі  кабатты  шеңбер  жасайды. 
Ішкі  қабатта  тұрғандар  мүсінші  де,  ап  сырты  мүсін  рөлін  ойнайды. 
Мүсінші  не  жасағысы  келсе  де,  мүсінді  кез  келген  қалыпқа  келтіре 
алады.  Қолымен  бет  келбетін  өзгерте  алады.  3  минуттан  соң  рөлдер 
ауысады.
Кері байланы с
«Ассоциация» ж атты ғу 
М ақсаты :  Жалпылау мен ассоциативті ойлау дагдысын дамыту. 
Нусқау:  Бірінші бала зат немесе құбылысты айтады. Екінші бала да 
солай жасайды.  Үшінші бала осы екі айтылған сөзден сөйлем кұрайды. 
Ойын сосын екінші баладан басталады.
Кері байланы с 
'
«Мәселе» ж атты ғуы  
М ақсаты :  Бойдағы  қобалжуды  төмендетіп,  өзіне  деген  сенімділік 
қалыптастыруға жэне үйлесімді  дамуға мүмкіндік беру.
Нұсқау:  Қағаз  таратып  беріледі.  Бала  бойындагы  қорқыныштын
суретін, немесе мәселесін салады, жазады.  Кейін осы қағазды жыртып, 
таптап тастайды.
Кері байланы с
«А лты н тұяқ» ж атты ғуы
М ақсаты :  Эмоциялық қалыпты тегістеп, босаңсьпу.
Нүсқау:  Көзді  жүмып,  өзіңді  эдемі,  басын  кербез  көтерген  сүлу 
маралдай  сезін.  Сол  аяғыңызда  алтын  түяқ  бар.  Түяқты  тебу  арқылы 
сіз  алтын  емес,  адамның  жүрегін  мейірімді  жасай  аласыз. 
Оның 
мейірімділігі  мен  нэзіктігін  қоршаған  адамның  барлығы  сезіну  қажет. 
Көршіңізге  бұрылып  арқасына  жеңіл  массаж  жасау.  Тренинг соңында
балалар  шеңбер  жасап,  кезекпен  пікірін  айтады,  немесе  әрекет  орын- 
дайды.
Кері байланы с

п
р
ю

*
7

у
. ¥ЯЛШаКТЫҚТа"  арь,лу-  фи3икалы«  «““ “■
»■
  тусіру.
Жасы: 5-7 жас
Танысу
жаттығуы
және
Уақыты: 20-25  минут, әр қатысушыға 4-5 минугган
Нүсқау: Эр бала кезек бойынша «қонақ» болып, бөлменің ош 
үстелге отырады. Қалғаны белгілі тақырыпта оған сұрақ қояды
Ұсыныс.  Пресс-  конференция  тақырыбы  балаға  белгілі
түс.ннсп  болуы керек.  Мысалы:  «Менің күн тәртібім»,  «Менің сүиікп
оиыншығым», «Серуенде» т.б. Белсенді жасқаншақ баланың сө й л ф н е 
мүмкіндік бермеиді. Осыған назар аудару керек.
Сұрақты  былай  қоюға болады:  «Менің  сүйікті  ойыншығым»-  Күн
а е г ж
г 6а? 
~
?
Талқылау.
«ж өлдік гимнастика» ж атты ғуы
Уақыты:  10-15 минут
д ^  Нускау: Балалар кезек бойынша келесі тапсырма катарын орыңдай-
а)  белгілі  қыска  тақпакты  айту:  6)  өте  жылдам  «автомат  сиякты,»-
таРвда- г> 
« р ізд і; Д) сыбырлап;  е) ете жай  «тас&ка
2) қорқақ қоян,  арыстан, сәби, қария тәрізді жүру;
3) шегіртке, бақа, ешкі, маймыл тәрізді секіру;
4) тордағы құс, гүлдегі ара, атпен жүру кейпін кел 
Талқылау
«Шеңбер бойынша» жаттығуы 
Уақыты:  5-10 минут
Нусқау:  Жүргізуші  (пантомимикамен)  шеңбер  бойынша:  «ыстык
картоп»,  «мұз»,  «ұсақ  моншақ»,  «марғау»  атамастан  бейнелеп  бере 
Кдгысушылар қандай зат бергенін ұғынуы керек.
Кері байланыс.
I

Мақсаты:  Қырсықтықты жою, зейінді дамыту, босаңсу. 
Танысу
«Барлығы  керісінше» жаттығуы 
Нұсқау:  Бұл  жаттығу  барлыгын  керсінше  істейтін  балаға  тиімді. 
Олардың  қырсығатынын  байқап  алу.  Жаттыгуды  ересек  жүргізуші 
жүргізеді.  Ол  түрлі  қимыл  жасауы  керек,  ал  бала  оган  қарама-қарсы 
әрекетті  жасайды.  Егер  жүргізуші  қолын  көтерсе,  бала  түсіру,  аяғын 
алға жылжытса артқа адымдау керек т.с.с.
із» жаттыгу 
ұнатады,  ер
лады.
Нусқау: Балалардан «ғажайып» сөзді қалай білетінін, неліктен олай 
атайтынын  сұрау.  «Ғажайып  сөзсіз»  кез-келген  нұсқауды  орындауға 
болмайды.  Яғни  ғажайып  сөз  «өтінемін»  тіркесін  қосу.  Сөйлем  бары- 
сында осы сөзді айтқанда ғана нұсқау орындалады (мысалы, «Өтінемін * 
қолыңды жоғары  көтерші»), ал («Үш рет алақанмен  шапалақта») десе, 
нұсқауды орындамайды.
«Жақындау» жаттығуы
Нұсқау:  Түрлі  материалдан  жасалған  заттарды  дайындау.  Бұл  тон 
қиқымы,  шыны  зат,  ағаштан,  қағаздан  жасалған,  мақта  т.б.  болуы 
мүмкін.  Зат  баланың  алдына  үстел  үстіне  қойылады.  Қарап  жатқанда 
көзін  жабуды  сүрану,  сосын  ол  қолына  не  жақындатқанын  табады.
Сондай-ақ  бетіне,  мойнына,  тізесіне  жақындатуға  болады.  Қандай 
жағдайда да тигізу жұмсақ, баяу, жағымды болу керек.
Сергіту:  «Қатып  қал»
Нүсқау:  Бұл  жатгығуда  бала  абай  болып,  өзінің  әрекетін  бақылай 
алуы керек. Музыка  әуені ойналады.  Музыка ойнағанда бала секіреді, 
айналады, билейді. Әуен өшкен бонда бала тұрған қалпындатыныштық 
сақтап,  қатып  қалуы  керек.  Шартты  бұзған  ойыннан  шығады  немесе 
қызықты жазалаумен жазаланады.
Кері байланыс

I
Мақсаты:  Баланың  шығармашылық  қиялын  дамыту,  салыстыра, 
байланыстыра алу қабілетін дамыту.
Жасы:  Мектепке дейінгі кезең
Танысу
жаттығуы
Нүсқау:  Қатысушылар  шеңбер  бойынша  отырады.  Жүргізуші
қарама-қарсы  жайғасады.  Балаға  түрлі  — түсті  картонды  квадрат  та-
ратылады.  Жүргізуші  2-3  минут  симфониялық,  оркестрлық  немесе 
аспапты әуен қояды.
Ойыншыга тапсырма — оның  ойынша  естіген  эуеніне  байланысты 
көңіл-күйді білдіретін боялган түсті квадратты көтереді. Егер баланың 
біреуі басқадан ерекше түсті көтерсе, жүргізуші  одан  пікірін сүрайды. 
Сосын эріптестік талдаумен жалғастырады.
«Бүлт, ақ жалды ж ы лқы » жаттығуы 
Нүсқау:  Бүл  ойынды  отбасы  мүшесімен  өткізсе  де  болады.  Ойын 
уақытын  жылы,  шуақты,  түрлі  бүлттың жылдам  көшу  күнінде өткізу.
бұлты
бір бұлтты
У)  және  қандаи  көңіл-күйде 
Қызықтыру үшін жүргізуші ч
бұлтты
жаттығуы
Нүсқау:  Жүргізуші  ойынга  кезкелген  қарапайым,  түсінікті
мәтіндегі  ертегіні  алады.  Мектепке  дейінгі  жастағы  балага  кейіпкері
көп жэне басты қаһарман бір мэнде ертегіні алу керек. Яғни, жағымды 
не жағымсыз болу.
Қатысушылар  үлкен  шеңбер  болып  отырады.  Жүргізуші  дауыс- 
тап  ертегіні  оқиды.  Осыдан  кейін  ойыншыдан  кезекпен  ертегінің 
кейіпкерін  мысалмен бекіте (қаһарман) сипаттап беруін сұрайды.  Бала 
неліктен олай ойлайтынына жауап беруге үмтылуы керек. Барлық пікір 
айтылып  болғаннан  кейін  жалпы  талқылау  жасауға  болады.  Ойында 
жеңімпаз болмайды,  әр балаға  қаһарманның әрекетін дұрыс  багалауга 
үйрету маңызды. Өйткені  бала шынайы адамга қабылдауы мүмкін.

«Қанекей, эн салайы қ!» ж атты ғуы  
Нұсқау:  Бұл  үшін  әнші,  жақсы  дауысы  болудың  қажеті  жоқ. 
Досының  немесе  танысының  алдында  жасқанбау.  Ән  айту  тек  көңіл- 
күйді  көтермейді,  сондай-ақ  дауысты  жетілдіреді.  Кей  бала  ән  ай- 
тудан  жасқанады,  қолымнан  келмейді  деп  ойлайды.  Бұл  ойын  осы 
жиынтықтан арылуға септігін тигізеді.
Әрқайсысы  өзіне  ұнайтын  кез  келген  әнді  айтуы  керек:  халық  әні, 
заманауи,  романтикалық,  орысша  т.б.  Өзі  шығарган  да  болады.  Егер 
ол  ұялып,  толық  дауыспен  айта  алмаса,  жүргізуші  ғана  көмектеседі. 
Бұл  жағдайда  қатысушыға  хормен  айтуды  ұсынады.  Нәтижесінде  ең 
жасқаншақ  бала да жалпы  энге  қосылады.  Ойында жеңуші,  жеңілуші 
болмайды.
Т РЕ Н И Н Г №8.  Т А Қ Ы РЫ БЫ :  «БАЙЛАНЫ СУ»
М ақсаты : 
Баланың 
логикалық 
байланыс 
орната 
алуы, 
шыгармашылық қиялын дамыту 
Жасы:  мектепке дейінгі кезең
«Ертегі ойлап тап» ж атты ғуы  
Нүсқау:  Жүргізуші  кезкелген  зат  бейнеленген  суретті  көрсетеді. 
Алмадан  бастап  адамга  дейін.  Ал  ойыншы  кезекпен  суретте  не 
бейнеленгені жайлы ертегі құрастыруы керек.
Талдау: Кімнің құрастырган ертегісі қызықты?
«Қ иы сты ру» ж атты ғуы
Нұсқау:  Жүргізуші  ой  аяқталмаған  кез  келген  фразаны  айтады, 
мысалы:  «Таңертең  үйден  шықтым  да...».  Екінші  ойыншы  сөйлемді 
қиыстырады  «...  қарсы  алдымда  үлкен  колік  келе  жатқанын  көрдім». 
Эр  ойыншы  өзінің  фразасьга  қосуы  керек.  Қорытындысында  эңгіме 
не ертегі  құрастырылуы қажет.  Жүргізуші  ойын басында осы әңгімеге 
бағытталған нұсқау бере алады.
«А щ ы не болады?» ж атты ғуы
Нұсқау:  Бұл  ойында  мүмкіндігінше  бала  коп  болады.  Жүргізуші:
«Не  қызыл  болады?  Ащы?  Қорқынышты?  Күлкілі?  Жұмсақ?»,-  деген
сұрақ қояды.  Сұрақ түрлі  болуы мүмкін,  ал  жауап  бір мағынаны  беруі 
керек.

Ережені  күрделендіруге болады:  мысалы,  жауап  беруге уақыт қосу. 
Уақытты  үнемдей  алмаған  ойыннан  шығады,  жеңімпаз  көбірек 
жауап  беруші  болмақ.  Жүргізуші  сөз  тіркестері  келесідей  болмақ:
қагггы,  сұйық,  сирек,  жиі,  төмен,  жіңішке,  жеңіл,  қиғаш,  тірі,  толық 
тура, ашық,  қою, берік, күшті...
Жасы  үлкен  балаға  тапсырманы  күрделендіруге  болады.  Олар  сөз
тітсесін  гяня  рмрг  рлйгта», 
^__
г
Құраиды 
жауап берулері  керек.
Қаншалықты дұрыс
«Телефон» ж атты ғуы  
Балалар  шеңбер  бойынша  отырады.  Шеңбер 
құлағына  сыбырланады.  Қайта  бішнші  ойк^
Талқылау.
Т А Қ Ы РЫ БЫ :  «С Е ЗІМ Н ІҢ
М ақсаты :  Өзінің  сезімін  түсіне  алу  және  оны  білдіре  алуға 
үрейленбеу,  тапсырманы  орындауда  әріптесімен  біріге  алуға  баулу
Сенімлі. бякмттч Клпо 
г 
:
Сенімді, бақытты бола білу. 
Жасы:  мектепке дейінгі  кезең.
жаттығуы
Нүсқау: Жүргізуші кішкентай затгы алып бөлменің бір жеріне тығып
І Л Ы .   Ь і П   О И к І Ы і т л п а и  
. . . . . . .  
с
___: ______
Ал
тұрғанын
заттың қайда тұрганын
м
г
 
• 


г  ....... —
қуаныш,   реніш
т.6. Жүрпзуші мақсаты- эмоциясын бақылап, ұпайлық жүйемен бағалау
б0ЛҒан сайь,н  көбіРек ¥пай алады.  Эмоциясын 
р а к   кврсету  үшін  алгашқыда  бір  багытқа  қарай  ымдауга  болады,  ал
дұрыс
дұрыс
өкпе эмоциясын  көрсетеді.  Бүл
лады.  Осынлай  «теке^пігами 
ғ.
жасырады
шығарылады. Көп ұпай жинаушы жеңімпаз атанады

«Мені түсін» ж атты ғуы
Нүсқау: Байқауға қатысуға әр командадан үш адам шақырылады. Әр 
қайсысы белгілі ролды алады: соқыр,  керең, мылқау. Команда мақсаты: 
кездесуді  келісу:  қайда  (кездесу  орны),  қашан  (күн  немесе уақыт),  не 
үшін ( мысалы,  киноға, туған күнге, серуенге т.б. бару).
Уақыт: 3 минут
«Мүсін» жаттыгуы
Нүсқау:  Балалар  жұпқа  бөлінеді.  Бірі  мүсін,  екіншісі  мүсінші. 
Ересектің нүсқауымен (немесе жүргізуші бала) мүсінші саз балшықтан 
мүсін жасайды.  Олар:  ештеңеден  қорықпайтын  бала, бэріне риза бала, 
қиын тапсырманы  орындаған  бала т.б.  мүсін  тақырыбын  жүргізуші  не 
бала өзі  алуға болады. Сосын балалар ролімен ауысады.  Топтық мүсін 
нұсқасы да болады.
Талдау:  мүсін  жэне  мүсінші  ролінде  не  сезінді?  Қандай  қалыпты 
жасаған жағымды болды немесе жағымсыз?  і
«Анам  мені не үшін жақсы  көреді» жаттығуы.
Нүсқау:  Барлық  бала  шеңбер  бойынша  отырады.  Эр  бала  кезек 
бойынша  анасы  не  үшін  жақсы  көретінін  айтады.  Сосын  бір  баладан 
(қалауы бойынша) барлық топтың анасы не үшін жақсы көретіндіктерін
қайталап  шығуды сүрау.  Қиындық болганда өзге балалар көмектеседі.
Талдау
ТРЕНИНГ №10 ТАҚЫРЫБЫ:  «БІЗ БІРГЕМІЗ»
Мақсаты:  Бір-бірімен  танысу,  бейімделу,  тәрбиешімен,  өзгемен 
жақындасу.
«Канекей, танысайық!» жаттығуы
Нүсқау:  Балалар  шеңбер  бойынша  отырады.  Жүргізуші  қолына 
допты  алып  өз  есімін  айтып  келесі  ойыншыға  береді.  Барлығы  айтып 
болғанша жалғаса береді.
«Көпіршікті үрле!» жаттыгуы
Нүсқау:  Жүргізуші  қатысушыларга  жартылай  шеңбер  бойынша 
отыруды  сұранып  олардан:  «Сенің  есімің  кім?  Барлығы  еститіндей 
қатты  айт!»- дейді.  Бала  өзінің  есімін  айтады.  Жүргізуші  оның  есімін 
жылы  созбен  қайталап  қолынан  жетектеп  келесі  балаға  барып  есімін

сүрайды.  Оның  есімін  жылы  сөзбен  қаттырақ  айтып,  өзіне  ертіп  ары 
қарай  жалғастырады.  Кезекпенен  барлық  бала  қолдарынан  ұстайды. 
Егер  біреуі  жаттығудан  бас  тартса  мажбүрлеудің  қажеті  жоқ.  Бірте- 
бірте  үжымға кіреді. Балалар ұзын шынжыр құрайды. Жүргізуші соңғы 
баланың  колынан  ұстап  шеңбер  құрады.  «Қараңдаршы,  біз  қандай 
көппіз!  Көбік (пузырь) сияқты үлкен шеңбер тізілді -деп жүргізуші ай­
тады. Ал енді кішкентай көбік жасайық».  Балалар жүргізушімен тығыз 
көпіршік  болып,  оны  үлкенге  үрлейді.  Бастарын  ішке тығып  дем  жи- 
нап,  кайта  сыртқа  шығарып  созылады.  «Ф-ф-ф-ф»  дыбысын  шыгара 
отырып көпіршікті үрлейді.  Бұл әрекет 2-3 рет қайталанады.
Сыртқа  барынша  адымдап,  жүргізуші  нұсқауымен  көпіршік  жа- 
рылады.  Жарылган  кезде  «Таре»,  -деп,  барлығы  алақандарын  ұрады. 
Қайта бәрі ортаға жиналады.
Жаттығуды  аяқгауда  ұшқан  кейпін  танытып,  жүргізуші:  көпіршік 
ұшты-ұшты деп айтуга болады. Балалар жан-жаққа тарайды.
«Қоян» жаттығуы
Нұсқау:  Қоян- қоян
Балалар қоянның қолын корсете отырып секіреді.
Кішкентай қоян
Қолын еденнен қашықтау көрсетіп жүресінен отырады
Үзық құлақ
Балалар қолдарымен «қүлақты» бейнелейді.
Жылдам аяқ.
Жүгіреміз
Қоян-қоян,
Қимыл қайталанады.
Кішкентай қоян,
Сыбдырдан қорқасың,
Балапар қолдарымен бүрістіріп, үрейді бейнелейді,
Қорқақ-қоян
«Дірілдейді».
«Кімнің дауысы ?» жаттығуы
Нүсқау:  Балалар  жартылай  шеңбер  бойынша  отырады  жүргізуші
қатысушыға  теріс  қарап  тұрады.  Баланың  бірі  жүргізушіні  атымен 
атайды.  Ал ол кімнің даусы екенін табуы керек.
Алдыменен  жүргізушінің есімін  қалыпты даусымен  айтады,  бірте- 
бірте бір-бірін жақсы білгеннен кейін дауыс ырғағын өзгертуге болады.

М ақсаты :  Көшбасшыны анықтау, топта біріге әрекеттену.
Сәлемдесу.
ш
«Капитан»  жаттығуы
Нүсқау:  Ойын  басында  жүргізуші -  «капитан»  таңдалады.  Қалған
ойыншы екі топқа бөлінеді.  Бірінші  команда «теңізші»,  екіншісі «теңіз
қарақшысы».  «Капитан»  эр  түрі  нұсқау  береді  ал  «теңізші»  нақты,
түсінікті  болғанда  оны  орындау  керек.  «Теңізшіге»  «қарақшылар»
шабуыл  жасағанда  «капитан»  шайқас  жоспарын  ойластыруы  керек.
Ойын  аяқталғанда  барлығы  «капитан»  эрекетіне  5  ұпайлык  жүйемен 
бағалайды. 
• 

г  г ; .
Ойын өзге «капитанмен»  жалгаса береді.  Барлығы «капитан» ролім 
сомдап болғаннан кейін қорытынды жасалады.
«Кім жылдам?» жаттығуы 
Нүсқау:  Ойыншылар  топқа  бөлінеді.  Топ  тапсырманы  жылдам,
ширақ  орындау  керек.  Тапсырманы  орындаудан  кейін  әр  топтың 
көшбасшылары анықталады.
1. Топтыңбарлыққатысушысын ойынғақосуғаталпыну: төртбұрыш,
үшбұрыш,  шеңбер,  ромбик, әріп т.б.
2.  Сап  бойынша тұру:  бойымен,  шаш  түсімен,  әліппи  есімі  бойын­
ша, аяқ өлшемі бойынша тұру.
«Арқан» жаттығуы
Нүсқау:  10-20  қатысушы  қолдарынан  ұстап  арқан  болып  тізіледі.
Сосын  оларды  бір-біріне  жақын  болатындай  етіп  байлайды.  Осы-
дан  кейін  «Көздерін  жұмып»,  «төртбүрыш  құру»  нүсқауы  беріледі.
Көздерін  барлық топ  тортбұрышты  жасадық деп  шешкенде  ғана  аша-
ды.  Осы  жаттығудан  кейін  кішкене  үзіліс  жасап  келесі  нұсқауларды
орындайды:  үшбұрыш,  жүлдыз,  алтыбүрыш.  Көзін  ашып  қойғандар 
ойыннан шығарылып, бақылаушы болады.
Талқылау.

«Ж ы лы   сөз» ж атты ғуы  
Нұсқау:  Балалар  шеңбер  бойынша  отырады.  Көршісінің  көзіне 
қарап  отырып,  бірнеше  жылы  сөз  айтады.  Мадақтау,  жақсыға  уэде 
беру, жақсылық тілеу. Жаттыгу шеңбер бойынша орындалады.
Т РЕ Н И Н Г №12.  ТА Қ Ы РЫ БЫ :  «БІЗДІҢ М ЕКЕН ІМ ІЗ»
М ақсаты :  Топқа жағымды қатынас орнату.
Сәлемдесу.
«Ж ы лы   есім» жаттығуы 
Нұскау:  Жұргізуші әр баланын есімін сдаайды, ооыдан кейін хор- 
меи ол оаланың есімін еркелетін айтады. Қажет болған жагдайда
жүргізуші көмектеседі.
«Ү йді безендіру» жаттығуы 
Нусқау:  Обручты  өзімнің  үйім  деп  елестеіу.  Үстелге  безендіруге 
болатын  түрл.  затгы  қояды.  Бң  әдемісін  таңдап  обручқа  әкеледі 
Жүрпзуші баланы мадақтап, неліктен оны әкелгенін сұрайды.
«Кім үйшікте тұрады?» жаттығуы 
Нұсқау:  Балалар  обручтың  айналысына  шеңбер  болып  тұрады 
Жүрпзуші  қандаи  да  бір  аңды  айтуын  сұрайды.  Жүргізуші  эр  балаға 
көщл  бөліп:  «Үишікте  кім тұрады?»- деп  сұрайды.  Бала аңды  атайды 
ал оалалар хормен жылы сөзбен  атайды.  Бала обручқа кіреді.
«Сәлем» ж атты ғуы  
Н¥сқау:  Ватман  қағазына  түрлі  -  түсті  қағазбен  бала  алақанының
суретін  салады. 
Барлыгы  алақандарымен  бұлгаңдатады.  Ватман 
оаланың көзі жетепн деңгейде ілінеді.
«Ж ас ағаш » ж атты ғуы  
Нұсқау:  Релаксация музыкасы ойналады.
Каталог: fulltext -> transactions
transactions -> Гуианигарлық серия серия I'уманитирпых паүк 31 (574. 25) Семей облысы, павлодар уезіне
transactions -> Гшһңр Ц£ңсиі о л ж й з й л й р ы н 0й іы иийлі
transactions -> Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрліп
transactions -> Б. Бурамбаева терісі бағалы аңдарды
transactions -> Бижан бижан Ж.Қ. Павлодар, 2015
transactions -> К14 Л. К. Казангапова
transactions -> Оқулық қазақ тілді аудиторияға ағылшын тілін өз бе тінше үйренуге, тілдік курстарға жэне жоғары оқу орындары
transactions -> Казақ тілі терминдерінің салалық гылыми түсіндірме создіктерінің топтамасы Қазақстан
transactions -> Г. Ж. Жапекова архапкалык, мэаенпет
transactions -> Шшт • ~ п т І і І ■ п І ж І г І м І м ш ивякпИіях н


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет