Филология факультеті Қазақ филологиясы кафедрасыжүктеу 435.66 Kb.
Pdf просмотр
бет5/6
Дата24.03.2017
өлшемі435.66 Kb.
1   2   3   4   5   6

 Əдебиет : 1,2,3,4, 6, 8   

 

Тақырыбы: 11. Стилистиканың лексикалық қабаттары 

Мақсаты:   

Семинарлық сабақтың мазмұны:  

  1.  Басқа  тілдік  қабаттарға  қарағанда  лексика-фразеологиялық  деңгейдің 

стилистикалық мүмкіндігі.  

2. Диалектизмдерді, жаргон сөздер мен арготизмдерді стилистикалық мақсатта 

қолдану. 

3. Тарихи, көнерген, жаңа сөздердің стилистикалық мүмкіндіктері. 

4. Тілдің бейнелегіш-мəнерлегіш құралдары.  

5. Троп пен айшықтау, олардың өзіндік ерекшеліктері. Əдістемелік нұсқау: Сөздікпен жұмыс. 

Əдебиет :  1,2,3,7 

 

Тақырыбы: 12. Сөзжасам жəне сөз таптары стилистикасы 

Мақсаты: 

 Семинарлық сабақтың мазмұны:  

Сөзжасамның стилистикалық құралдары.  

Сөзжасамдық тəсілдердің стилистикасы.  

Сөз тудырушы жұрнақтардың стилистикалық сипаттамасы. 

Сөз таптарының стилистикасы. 


 

38

Əдістемелік  нұсқау:  Ауызша  баяндау,  студенттер  əдебиеттермен  жұмыстана 

отырып, ғылыми зерттеулерге толық сипаттамалар беру қажет. 

 Əдебиет : 1,2,3 

 

Тақырыбы: 13. Жай сөйлем синтаксисінің стилистикасы 

Мақсаты:   

Семинарлық сабақтың мазмұны:  

 Сөз тіркестері жəне олардың түрлерінің стилистикалық сапалары.  

Жай сөйлем стилистикасы.  

Бір құрамды жəне толымсыз сөйлемдердің стилистикасы.  

Сөздердің  орын  тəртібі  мен  күрделенген  сөйлемдердің  стилистикалық 

қолданысы Əдістемелік  нұсқау:  Осы  мəселелер  талданған  ғылыми  еңбектерді  оқып, 

конспекті жасау.  Əдебиет : 1,2,3,4,7,6 

 

Тақырыбы: 14. Құрмалас сөйлемдер стилистикасы. 

Мақсаты:  

Семинарлық сабақтың мазмұны:  

Синтаксистік  синонимдер  мен  параллель  құрылымдардың  стилистикалық 

мүмкіндіктері. 

     Күрделі 

синтаксистік 

тұтастық, 

сөйлемаралық 

байланыстардың 

стилистикалық мүмкіндіктері. 

Əдістемелік нұсқау: Ғылыми еңбектерін оқып, үйрену. 

 Əдебиет :  1,2,3,7 

 

Тақырыбы: 15.  Семестрлік қайталау Мақсаты:.  

Семинарлық сабақтың мазмұны:  

Тест сұрақтарына жауап беру. Əдістемелік  нұсқау:  Сабақтың  мазмұны  бойынша  берілген  сұрақтарға 

дайындалу  жəне  көркем  əдебиеттерден  жəне  мерзімді  баспасөзден    мысалдар 

келтіре отырып баяндау.  

Əдебиет :  1,2,5,3 

 ОЖСӨЖ сабақтарға əдістемелік нұсқаулар 

 Осы курс бойынша  аптасына  1 СОӨЖ қарастырылған. Бұл жұмыс кеңестік 

жəне бақылау 

функцияларын атқарады. СОӨЖ кезінде студенттер оқытушыға өзіндік 

жұмысты орындау барысында пайда болған қиыншылықтар жəне сұрақтар 

бойынша жолығуларына болады. Бұндай мəселелер болмаған жағдайда, 

СӨОЖ-ге берілген уақыт өткен материалдар бойынша есеп беруіне жəне 

өзіндік жұмыстарды орындап тапсыруына пайдаланылады.  

ОжСӨЖ  

Тақырып  1.    Стилистика,  тіл  мəдениеті,  сөз  мəдениеті,  əдеби  тіл  теориясы 

ұқсастықтары мен айырмашылықтары. ОжСӨЖ мақсаты:  

 

39

Сабақ өткізу түрі: Сұрақ-жауап, салыстыру Тапсырмалар жəне сұрақтар:  

1. Сөйлеудің тиімділік теориясы.  

2. Тіл мəдениетінің негізгі салалары. 

3. Орфографиялық норма, орфоэпиялық норма.  

4. Грамматикалық норма. 

Əдістемелік нұсқаулық:  

 

Материалды жүйелеу, реферат, баяндама əзірлеуге қажетті ақпараттарды өз алдына іздеу дағдысын қалыптастыру;  

 

Сабаққа  жүйелі  дайындалуды,  тапсырманы  орындауда  жауапкершілікке  тəрбиелеу 

 

Студенттер  орындаған  тапсырмаларды  талқылау,  ұсыныстар  мен нұсқаулықтарды енгізу. 

Əдебиеттер: 1,2,3,4 

 

Тақырып 2: Тіл мəдениетінің ерекшелігін айқындайтын басты қағидалары 

ОжСӨЖ мақсаты:  

Сабақ өткізу түрі: ОжСӨЖ бойынша кеңес жəне есеп, талқылау 

Тапсырмалар жəне сұрақтар:  

1.  Дəлдік,  тазалық,  мəнерлілік,  дұрыстық,  қисындылық,  логикалық,  сөздің 

байлығы.  

2. Тіл мəдениеті жəне əдеби тіл мəселесі. 

3. Тіл   мəдениетін қоғамдық, əлеуметтік-саяси тұрғыдан тану. 

Əдістемелік нұсқаулық:  

 

Өткен материалды тереңірек оқу жəне нығайту.  

Материалды жүйелеу, реферат, баяндама əзірлеуге қажетті ақпараттарды 

өз алдына іздеу дағдысын қалыптастыру;  

 

Сабаққа  жүйелі  дайындалуды,  тапсырманы  орындауда  жауапкершілікке  тəрбиелеу 

 

Студенттер  орындаған  тапсырмаларды  талқылау,  ұсыныстар  мен нұсқаулықтарды енгізу. 

Əдебиеттер: 1,2,3,4 

 

Тақырып 3:   Тілдің стилистикалық құрылымы. ОжСӨЖ  мақсаты:  Стилистиканың  негізгі  ұғым,  категорияларына  тапсырма 

орындау,  сөздікпен  жұмыс,  тілдік  құралдарды  стилистикалық  мағынасына 

қарай топтастыру. 

Сабақ өткізу түрі: ОжСӨЖ бойынша кеңес жəне есеп, талқылау 

Тапсырмалар жəне сұрақтар:  

1.  Тақырып бойынша баяндама əзірлеу      

2.  Салыстырмалы карточкалар дайындау 

3.  Тест сұрақтарын əзірлеу Əдістемелік нұсқаулық:  

 

Өткен материалды тереңірек оқу жəне нығайту,  

Материалды жүйелеу, реферат, баяндама əзірлеуге қажетті ақпараттарды 

өз алдына іздеу дағдысын қалыптастыру;  


 

40

 Сабаққа  жүйелі  дайындалуды,  тапсырманы  орындауда  жауапкершілікке  

тəрбиелеу. 

 

Студенттер  орындаған  тапсырмаларды  талқылау,  ұсыныстар  мен нұсқаулықтарды енгізу. 

Əдебиеттер: 1,2,7,5 

 

Тақырып 4: Қазақ тілінің стилистикасы пəнінің мақсат-міндеті мен мазмұны ОжСӨЖ мақсаты:  

Сабақ өткізу түрі: СӨЖ бойынша кеңес жəне есеп, талқылау 

Тапсырмалар жəне сұрақтар:   

Зерттеу нысаны мен қарастыратын мəселелері  (Сұрақ-жауап). 

Тіл  мəдениеті  туралы  пікірлер  (А.Байтұрсынұлы,  М.Балақаев,  Р.Сыздық,  

М.Серғалиев, Н.Уəлиев т.б.). Əдістемелік нұсқаулық:  

 

Өткен материалды тереңірек оқу жəне нығайту,  

Материалды жүйелеу, реферат, баяндама əзірлеуге қажетті ақпараттарды 

өз алдына іздеу дағдысын қалыптастыру;  

 

Сабаққа  жүйелі  дайындалуды,  тапсырманы  орындауда  жауапкершілікке  тəрбиелеу. 

 

Студенттер  орындаған  тапсырмаларды  талқылау,  ұсыныстар  мен нұсқаулықтарды енгізу. 

Əдебиеттер: 1,2,5 

 

Тақырып  5:      Көркем  əдебиет  стилі,  оның  өзіндік  тілдік-стильдік 

ерекшеліктері. ОжСӨЖ мақсаты:  

Сабақ өткізу түрі: ОжСӨЖ бойынша кеңес жəне есеп, талқылау 

Тапсырмалар жəне сұрақтар:  

Көркем шығармадағы поэтикалық сөз қолданыстары. 

Проза, поэзия, драмалық шығармалардың жанрлық ерекшеліктері.  

Дара стиль. Əдістемелік нұсқаулық:  

 

Өткен материалды тереңірек оқу жəне пысықтау.  

Материалды жүйелеу, реферат, баяндама əзірлеуге қажетті ақпараттарды 

өз алдына іздеу дағдысын қалыптастыру;  

 

Сабаққа  жүйелі  дайындалуды,  тапсырманы  орындауда  жауапкершілікке  тəрбиелеу. 

Əдебиеттер:  2,3,1,4 

 

Тақырып.6 Ауызекі сөйлеу стилі, оның өзіндік тілдік- стильдік ерекшеліктері. ОжСӨЖ  мақсаты:  Ауызекі  сөйлеу  стилінің    ауызша  жəне  жазбаша 

түрлері,оның жанрларын талдау. Сабақ өткізу түрі: СӨЖ бойынша кеңес жəне есеп, талқылау 

Тапсырмалар жəне сұрақтар:   

1. 


Дəріс материалдарының сұрақтары бойынша кесте құрастыру. 

2. 


Интернет сайттарынан қосымша материалдар жинақтау. 

 

41

3. Карточкалар жасау 

Əдістемелік нұсқаулық:  

 

Өткен материалды тереңірек зерделеу (зерттеу) жəне дамыту,  

Қажетті  материалдарды  өз  бетінше  іздеуге,  сұлбалар  мен  кестелерді 

құруға, материалдарды жүйелендіруге  дағдыны қалыптастыру; 

 

Сабаққа  жүйелі  дайындалуды,  тапсырманы  орындауда  жауапкершілікке  тəрбиелеу. 

Əдебиеттер: 1,2,3,4,5 

 

Тақырып  7:      Публицистикалық  стиль,  оның  өзіндік  тілдік-стильдік 

ерекшеліктері 

ОжСӨЖ мақсаты:  

 Сабақ өткізу түрі: ОжСӨЖ бойынша кеңес жəне есеп, талқылау 

Тапсырмалар жəне сұрақтар:  

Публицистикалық стильдік шағын стиль түрлері мен жанрлары.  

Ауызша жəне жазбаша түрлері.  

Көсемсөз стилі. Əдістемелік нұсқаулық 

 

Өткен материалды тереңірек оқу жəне нығайту,  

Материалды жүйелеу, реферат, баяндама əзірлеуге қажетті ақпараттарды 

өз алдына іздеу дағдысын қалыптастыру;  

 

Сабаққа  жүйелі  дайындалуды,  тапсырманы  орындауда  жауапкершілікке  тəрбиелеу. 

 

Белгілі  бір  студенттер  орындаған  тапсырмаларды  түсіндіру;  Студенттер орындаған тапсырмаларды талқылау, ұсыныстар мен нұсқаулықтарды енгізу. 

Əдебиеттер: 1,2,3,4,5  

 

Тақырып  8:    Ресми  іс-қағаздар  стилі,оның  өзіндік  тілдік-  стильдік 

ерекшеліктері. 

ОжСӨЖ мақсаты:  

Сабақ өткізу түрі: ОжСӨЖ бойынша кеңес жəне есеп, талқылау 

Тапсырмалар жəне сұрақтар:  

       Варианттылық, оның тіл нормаларына тигізетін əсері. 

  Қазақ тілінің стилистикалық құралдары. 

Əдістемелік нұсқаулық:  

 

Өткен материалды тереңірек оқу жəне нығайту,  

Материалды жүйелеу, реферат, баяндама əзірлеуге қажетті ақпараттарды 

өз алдына іздеу дағдысын қалыптастыру;  

 

Сабаққа  жүйелі  дайындалуды,  тапсырманы  орындауда  жауапкершілікке  тəрбиелеу 

 

Студенттер  орындаған  тапсырмаларды  талқылау,  ұсыныстар  мен нұсқаулықтарды енгізу. 

Əдебиеттер:1, 2, 3,4,5 

 

Тақырып 9:   Ғылыми мəтін прагматикасы 

ОжСӨЖ мақсаты:  

 

42

Сабақ өткізу түрі: СӨЖ бойынша кеңес жəне есеп, талқылау Тапсырмалар жəне сұрақтар:  

Ғылыми стильдің шағын стиль түрлері жəне жанрлары 

Қазақ фразеологиясының жалпы мəтіндегі қызметтеріне бақылау жұмыстары  

Əдістемелік нұсқаулық:  

                     Өткен материалды тереңірек оқу жəне нығайту. 

 

Материалды жүйелеу, реферат, баяндама əзірлеуге қажетті ақпараттарды өз алдына іздеу дағдысын қалыптастыру;  

 

Сабаққа  жүйелі  дайындалуды,  тапсырманы  орындауда  жауапкершілікке  тəрбиелеу. 

Əдебиеттер: 1, 2, 3, 4, 5,6, 7, 

 

Тақырып 10:   Көркем əдебиет тілі - тіл мəдениетінің даму қайнары. ОжСӨЖ мақсаты:  

Сабақ өткізу түрі: СӨЖ бойынша кеңес жəне есеп, талқылау 

Тапсырмалар жəне сұрақтар:  

Акцентологиялық варианттар, олардың стилистикалық сапалары.  

Интонацияның стилистикалық мүмкіндіктері. 

Ғылыми мəтіндердегі сөз таптарының прагматикалық қызметі Əдістемелік нұсқаулық:  

 

Өткен материалды тереңірек зерделеу (зерттеу) жəне дамыту,  

Қажетті  материалдарды  өз  бетінше  іздеуге,  сұлбалар  мен  кестелерді 

құруға, материалдарды жүйелендіруге  дағдыны қалыптастыру; 

 

Сабаққа  жүйелі  дайындалуды,  тапсырманы  орындауда  жауапкершілікке  тəрбиелеу 

Əдебиеттер: 1,2,3 

 

Тақырып 11:   Стилистиканың лексикалық қабаттары ОжСӨЖ мақсаты:  

Сабақ өткізу түрі: СӨЖ бойынша кеңес жəне есеп, талқылау 

Тапсырмалар жəне сұрақтар:   

Диалектизмдерді,  жаргон  сөздер  мен  арготизмдерді  стилистикалық  мақсатта 

қолдану. 

Тарихи, көнерген, жаңа сөздердің стилистикалық мүмкіндіктері. Əдістемелік нұсқаулық:  

 

Өткен материалды тереңірек оқу жəне нығайту,  

Материалды жүйелеу, реферат, баяндама əзірлеуге қажетті ақпараттарды 

өз алдына іздеу дағдысын қалыптастыру;  

 

Сабаққа  жүйелі  дайындалуды,  тапсырманы  орындауда  жауапкершілікке  тəрбиелеу 

 

Студенттер  орындаған  тапсырмаларды  талқылау,  ұсыныстар  мен нұсқаулықтарды енгізу. 

Əдебиеттер: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

 

Тақырып 12:  Зат есімнің стилистикалық қызметі ОжСӨЖ мақсаты:  

 

43

 Өткен материалды тереңірек оқу жəне нығайту, 

 

Материалды жүйелеу, реферат, баяндама əзірлеуге қажетті ақпараттарды өз алдына іздеу дағдысын қалыптастыру;  

 

Сабаққа  жүйелі  дайындалуды,  тапсырманы  орындауда  жауапкершілікке  тəрбиелеу. 

Сабақ өткізу түрі: СӨЖ бойынша кеңес жəне есеп, талқылау 

Тапсырмалар жəне сұрақтар:  

Ғылыми прозадағы сөз таптарының функциясы. Əдістемелік нұсқаулық:  

 

Өткен материалды тереңірек оқу жəне нығайту,  

Материалды жүйелеу, реферат, баяндама əзірлеуге қажетті ақпараттарды 

өз алдына іздеу дағдысын қалыптастыру;  

 

Сабаққа  жүйелі  дайындалуды,  тапсырманы  орындауда  жауапкершілікке  тəрбиелеу. 

Əдебиеттер: 7,5,1,3 

 

 Тақырып 13:   Сөз тіркесінің ресми мəтіндегі стилистикалық қызмет і ОжСӨЖ мақсаты:  

Сабақ өткізу түрі: ОжСӨЖ бойынша кеңес жəне есеп, талқылау 

Тапсырмалар жəне сұрақтар:  

Сөздердің орын тəртібі мен күрделенген сөйлемдердің стилистикалық қолданысы  Əдістемелік нұсқаулық:  

 

Өткен материалды тереңірек зерделеу (зерттеу) жəне дамыту,  

Қажетті  материалдарды  өз  бетінше  іздеуге,  сұлбалар  мен  кестелерді 

құруға, материалдарды жүйелендіруге  дағдыны қалыптастыру; 

 

Сабаққа  жүйелі  дайындалуды,  тапсырманы  орындауда  жауапкершілікке  тəрбиелеу. 

Əдебиеттер: 1,4,5,6 

 

Тақырып 14: Құрмалас сөйлем прагматикасы ОжСӨЖ мақсаты:  

Сабақ өткізу түрі: СӨЖ бойынша кеңес жəне есеп, талқылау 

Тапсырмалар жəне сұрақтар:  

Күрделі синтаксистік тұтастық, сөйлемаралық байланыстардың стилистикалық 

мүмкіндіктері. 

Жарнама тілі, тілге енген жаңа сөздер, жаңаша тіркестер.  Əдістемелік нұсқаулық:  

 

Өткен материалды тереңірек оқу жəне нығайту.  

Материалды жүйелеу, реферат, баяндама əзірлеуге қажетті ақпараттарды 

өз алдына іздеу дағдысын қалыптастыру;  

 

Сабаққа  жүйелі  дайындалуды,  тапсырманы  орындауда  жауапкершілікке  тəрбиелеу. 

Əдебиеттер: 1,3,8,7 

 

Тақырып 15: Тіл мəдениетін дамытуда əр түрлі сөздіктердің қызметі. ОжСӨЖ мақсаты:  

 

44

Сабақ өткізу түрі: СӨЖ бойынша кеңес жəне есеп, талқылау Тапсырмалар жəне сұрақтар:  

Тест сұрақтарына жауап беру. Əдістемелік нұсқаулық: 

 

 Өткен материалды тереңірек зерделеу (зерттеу) жəне дамыту.  

Қажетті  материалдарды  өз  бетінше  іздеуге,  сұлбалар  мен  кестелерді 

құруға, материалдарды жүйелендіруге  дағдыны қалыптастыру; 

 

Сабаққа  жүйелі  дайындалуды,  тапсырманы  орындауда  жауапкершілікке  тəрбиелеу. 

Əдебиеттер: 2,1,9,8 

 

 8.  Типтік  есептеу,  графикалық  жұмыс,  лабораториялық  жұмыс,  курстық 

проект (жұмыс) орындалуы бойынша əдістемелік нұсқаулар  

Курстық жобалардың əдістемелік нұсқауы 

1. Қазақ жастарының тіл мəдениеті 

2. Қазақ тіліндегі қосымшалардың стильдік қызметі. 

3. Қайталау жəне оның түрлі стильдердегі көрінісі мен қызметі. 

4. Шешендік мəтіндердегі көркем сөз бейнесі жəне оның жасалу жолдары. 

5. Өзге стиль элементтерінің көркем мəтінде жұмсалу ерекшелігі. 

6. Қазіргі қазақ теледидарының тілдік-стильдік жəне жанрлық ерекшелігі. 

7. Көркем сөз жəне көркем бейне. 

8. Мемлекеттік тілдің қолданысы. 

9. Мəдениеттілік деген не?.     9.Студенттердің өзіндік жұмысына арналған материалдар: үйге 

берілген тапсырмалардың мəтіні, əр бір тақырып бойынша өзін-өзі тексеру 

материалдары, реферат т.б. үй жұмыстары бойынша тапсырмалар, 

əдебиет тізімі жəне арналған уақыт көлемі. 

Студенттердің өзіндік жұмыстарына арналған материалдар: 

Үй тапсырмалары: 

1.  Стилистика  жəне  тіл  мəдениетінің    ғылым  жəне  пəн  ретінде  калыптасуы, 

мақсаты мен міндеттері. 

2. Стилистиканың салалары. Тіл мəдениетін зерттеудің екі бағыты 

3.Стилистика  -  стиль  туралы  ілім.  Тіл  мəдениетінің  ерекшелігін  айқындайтын 

басты қағидалары 

4. Қазақ əдеби тілінің стильдері, түрлері мен қолданылатын орындары. 

5.  Стиль-  стилистиканың  негізгі  ұғымы.  «Стиль»  терминінің  əртүрлі 

түсініктері. 

6. Функционалдық-стильдік жəне эмоционалдық-экспрессивтік бояулар. 

7. Тілдің стилистикалық бейтарап құралдары 

8. Тілдің (мəтіннІң) стилистикалық тұрқын қалыптастырудағы олардың рөлі. 

9. Стилистикалық мағына, оның табиғаты. 

10. Пішін мен мазмұндық жақтар 

11. Қазақ əдеби тілінің стильдері. 

12. Тілдік құралдардың стилистикалық сипаттамасы 

13.  Көп мағыналы сөздердің стильдік бояулары. 

14. Синоним, омоним, антоним сөздердің стильдік ерекшеліктері.  

45

15. Метафора, метонимия, синекдоха. 16. Фразеологизмдердің стилистикалық қызметі. 

17. Сөйлеу стилі: ауызекі сөйлеу жəне ауызша əдеби тілде сөйлеу стилі. 

18.  Сөйлеудің  құрылысы:  ықшам,  монолог,  диалог  түрінде  келетіндігі,  дауыс 

екпіні, интонация. 

19. Ауызекі сөйлеу стилінің тілдік құралдары. 

20. Мəдениет термині туралы. 

21.  Тіл      мəдениетін  жəне  стилистиканы  қоғамдық,  əлеуметтік-саяси  тұрғыдан 

тану. 


22. Тіл мəдениеті жəне стилистиканың əдеби тілге қатысы. 

23. Əдеби тілдің жазба стилі Студенттер білімін тақырыптар бойынша тексеру сұрақтары: 

1-7 аптада өткен материалдар бойынша сұрақтар: 

1.  Стилистика  жəне  тіл  мəдениетінің    ғылым  жəне  пəн  ретінде  калыптасуы, 

мақсаты мен міндеттері. 

2. Стилистиканың салалары. Тіл мəдениетін зерттеудің екі бағыты 

3.Стилистика  -  стиль  туралы  ілім.  Тіл  мəдениетінің  ерекшелігін  айқындайтын 

басты қағидалары 

4. Қазақ əдеби тілінің стильдері, түрлері мен қолданылатын орындары. 

5.  Стиль-  стилистиканың  негізгі  ұғымы.  «Стиль»  терминінің  əртүрлі 

түсініктері. 

6. Функционалдық-стильдік жəне эмоционалдық-экспрессивтік бояулар. 

7. Тілдің стилистикалық бейтарап құралдары 

8. Тілдің (мəтіннІң) стилистикалық тұрқын қалыптастырудағы олардың рөлі. 

9. Стилистикалық мағына, оның табиғаты. 

10. Пішін мен мазмұндық жақтар 

11. Қазақ əдеби тілінің стильдері. 

12. Тілдік құралдардың стилистикалық сипаттамасы 

13.  Көп мағыналы сөздердің стильдік бояулары. 

14. Синоним, омоним, антоним сөздердің стильдік ерекшеліктері. 

15. Метафора, метонимия, синекдоха. 

16. Фразеологизмдердің стилистикалық қызметі. 

17. Сөйлеу стилі: ауызекі сөйлеу жəне ауызша əдеби тілде сөйлеу стилі. 

18.  Сөйлеудің  құрылысы:  ықшам,  монолог,  диалог  түрінде  келетіндігі,  дауыс 

екпіні, интонация. 

19. Ауызекі сөйлеу стилінің тілдік құралдары. 

20. Мəдениет термині туралы. 

21.  Тіл      мəдениетін  жəне  стилистиканы  қоғамдық,  əлеуметтік-саяси  тұрғыдан 

тану. 

22. Тіл мəдениеті жəне стилистиканың əдеби тілге қатысы. 23. Əдеби тілдің жазба стилі 

8-15 аптада өткен материалдар бойынша сұрақтар:  

1. Іс қағаздар стилі, түрлері жəне оның грамматикасы. 

2. Сенімхат, анықтама, мінездеме, акт, шарт, мəлімдеме, бұйрық,т.б. 

3.  Ресми  стиль  көлемі,  мазмұны,  жазылу  формасы.  Заң,  үкімет  орындарының 

қарарлары, келісім шарт. 


 

46

4. Көсемсөз стилі. Оның лексика-граматикалық сипаты. 5. Көсемсөз стилі жəне оның түрлері 

6. Ауызша (шешендік сөздер) 

7. Жазбаша (газет-журналдарда саяси тақырыпқа жазылған мақалалар, памфлет, 

очерктер) 

8. Ғылыми стиль, сипаты. 

9.  Ғылыми  стильдің  (ғылыми,  оқу  жəне  ғылыми-көпшілік),  жанрлары 

(монография, оқулық, ғылыми мақала, лекция, баяндама т.б.). белгілері. 

10.Қазіргі  қазақ  əдеби  тілінде  өндірістік-техникалық  стильдің  қалыптасуы, 

ондағы қиындықтар. 

11.Стилистикалық  қате.  Стилистикалық  норма.  Стилистикалық  қателердің 

логикалық, грамматикалық, лексикалық қателерден ерекшелігі. 

12. Көркем əдебиет стилі. Өзіне тəн ерекшеліктері. 

13. Жазушының өзіндік ерекшелігі, шеберлігі, стилі мəселелері. 

14. Образды сөздердің қолданысы. 

15.Көркем  мəтіндердегі  сөздердің  лексикалық  топтары,  ауыспалы  мағынаның 

берілу  тəсілдері,  диалекті,  кəсіби,  эвфемизм  сөздер,  тұрақты  сөз  тіркестері, 

жаргон сөздер мен арготизмдер, тарихи, көнерген, жаңа сөздер, қолданылуы. 

16.Стиль түрленінің өзара байланысы. 

17.Стиль  түрлерінің  грамматикалық  құрылымының  өзгешеліктері  мен 

оралымдар мен сөйлемдердің құрамында айырмашылықтар. 

18.Күрделі 

синтаксистік 

тұтастық, 

сөйлемаралык; 

байланыстардың 

стилистикалық мүмкіндіктері. 

19.Əр  стильге  тəн  грамматикалық  формалар  мен  құрылымдар.  ллель 

құрылымдардың стилистикалық мүмкіндіктері. 

20.Стилистика, тіл мəдениеті жəне шешендік өнер. 

21.Тіл  мəдениетінің  жалпыхалықтық  тілдегі  көрінісінің  сақталуы,  табиғилығы, 

ұлттық сипаты. 

22.Шешеңдік арнау арасындағы қарым-қатынасты реттеуші күш, рөл, шешендік 

толғау - халықтық философия. 

23.Сөйлеу мəдениеті  мен  жазба тіл мəдениетінің ара  қатынасы. 

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет