Филология факультетіжүктеу 0.73 Mb.
Pdf просмотр
бет10/10
Дата03.03.2017
өлшемі0.73 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

ТапсырмаларЖаңашылдықтың əдеби сипаты. Қазақ əдебиетіндегі дəстүр 

жалғастығы. Дəстүр мен жаңашылдықтың сабақтастығы. СОӨЖ өткізу түрі: əңгімелесу 

Негізгі əдебиет: [1.7:1], [1.7:2].Қосымша əдебиет: [1.7:2], [1.7:5] 

№4 СОӨЖ тақырыбы: Авторлық тұғырнама. Автор жəне шығарма. Автор 

бейнесі.  Тапсырмалар: Қаламгердің туындысын жазудағы өмірлік ұстанымдарды 

қажетіне жаратуы. О.Бөкейдің шығармашылық зертханасына үңіліңіз. СОӨЖ өткізу түрі: əңгімелесу 

Негізгі  əдебиет:  1.  [1.7:1.5];  2.  [1.7:2].  Қосымша  əдебиет:  1.  [1.7:2.9], 

[1.7:5.21]. №5 СОӨЖ тақырыбы: Образ. Психологизм. Кейіпкер жəне көркем образ. 

Образ жəне прототип.  Ү апта. 2 кредит-сағат.  

Тапсырмалар: Көркем шығарманы психологиялық талдаудың жолдары. 

Образ түрлеріне талдау жасаңыз. Б.Майтановтың еңбектерінен конспект 

жасаңыз. Прототип пен образ байланысы. 

СОӨЖ өткізу түрі: əңгімелесу 

Негізгі əдебиет: [1.7:1], [1.7:2]. Қосымша əдебиет: [1.7:2], [1.7:5] 

№6 СОӨЖ тақырыбы: Стиль. Өзіндік ерекшелігі. Стильдік еліктеу. 

Стильдік белгілер: сюжеттілік, сипаттамалық, психологизм.  ҮІ апта. 2 кредит-сағат. 

Тапсырмалар: Қаламгер стилі деген тақырыпта конспект жасаңыз. Қаламгер 

стилін қалыптастыруда қолданылатын амал тəсілдер. Д.Исабековтің жазу 

стилін анықтаңыз. 

СОӨЖ өткізу түрі: əңгімелесу  

Негізгі  əдебиет:  1.[1.7:1.8.],  [1.7:2.6].  Қосымша  əдебиет:  1.  [1.7:2];  2. 

[1.7:5.17] №7 СОӨЖ тақырыбы: Сөз өнерінің теориялық тарихы хақында. Проза 

жанры.Прозалық шығарманы талдау жолдары. ҮІІ апта. 3 кредит- сағат.  

Тапсырмалар: Сөз өнерінің теориялық тарихы жайлы конспект жазыңыз. 

Прозалық шығарманы талдаудың ерекшеліктері. М.Əуезовтың əңгімелеріне 

талдау жасаңыз.  

СОӨЖ өткізу түрі: əңгімелесу. 

Негізгі  əдебиет:  1.  [1.7:1.5];  2.  [1.7:2.8].  Қосымша  əдебиет:  1.  [1.7:2.6];  2. 

[1.7:5.9] №8 СОӨЖ тақырыбы: Поэзия жанрының дамуы.Лирикалық шығарманы 

талдау жолдары. ҮІІІ апта. 2 кредит-сағат.  

Тапсырмалар: Фигураның, троптың түрлеріне конспект жасаңыз. 

М.Жұмабаевтың лирикалық туындыларына талдау жасаңыз. СОӨЖ өткізу түрі: əңгімелесу 

Негізгі əдебиет: [1.7:1], [1.7:2]. Қосымша əдебиет: [1.7:2], [1.7:5] 

№9 СОӨЖ тақырыбы: Драматургия жанры. Өзіндік ерекшелігі. Драмалық 

шығарманы талдау жолдары. ІХ апта. 2 кредит- сағат. 

Тапсырмалар: Драмалық шығарманы талдаудың ерекшеліктері. 

Р.Нұрғалидің еңбектерінен конспект жасаңыз. Ш.Құдайбердіұлының «Еңлік - 

Кебек» поэмасына талдау жасаңыз. 

СОӨЖ өткізу түрі: əңгімелесу 

Негізгі əдебиет: 1.[1.7:1.3]; 2. [1.7:2.5]. Қосымша əдебиет: 1. [1.7:2; 2., 

[1.7:5.11.] №10 СОӨЖ тақырыбы: Шығармашылық зертхана мəселесі. 

Х апта. 2 кредит- сағат.  

Тапсырмалар: Шығармашылық зертхана дегеніміз не. М.Мағауиннің 

шығармашылық зертханасына үңіліңіз. СОӨЖ өткізу түрі: əңгімелесу 

Негізгі əдебиет: [1.7:1], [1.7:2]. Қосымша əдебиет: [1.7:2], [1.7:5] 

№11 СОӨЖ тақырыбы: Көркем шығармадағы уақыт жəне кеңістік 

мəселесі.. ХІ апта. 2 кредит- сағат. 

Тапсырмалар: Көркем шығармадағы уақыт жəне кеңістік деген тақырыпта 

конспект жасаңыз. Уақыт жəне кеңістік категориясының көркемдік сипаты. 

С.Жүнісовтің «Ақан Сері» роман дилогиясында уақыт жəне кеңістік 

категориясының көрінісі. СОӨЖ өткізу түрі: əңгімелесу 

Негізгі əдебиет: 1. [1.7:1.6], [1.7:5.7:2]. Қосымша əдебиет: 1. [1.7:2.7]; 2. 

[1.7:5.8] №12 СОӨЖ тақырыбы: Қазақ прозасындағы тарихи жəне көркем шындық 

мəселесі. ХІІ апта. 2 кредит- сағат.  

Тапсырмалар: Көркем шығармадағы тарихи шындық пен көркем 

шындықтың арақатысы. Ə.Кекілбаевтің шығармаларына əдеби талдау 

жасаңыз. 

СОӨЖ өткізу түрі: əңгімелесу 

Негізгі əдебиет: 1. [1.7: 3.7], [1.7:2.12]. Қосымша əдебиет: 1. [1.7:2]; 2.[1.7:5.8] №13  СОӨЖ  тақырыбы:  Көркем  шығарманың  мазмұны  мен  пішіні. 

Сюжеттік, композициялық құрылым. ХІІІ апта. 2 кредит- сағат.  

Тапсырмалар: Сюжет пен композицияның негізгі компоненттеріне 

байланысты конспект жасаңыз. Ж.Аймауытовтың «Ақбілек» романына 

сюжет пен композиция құрамына байланысты талдау жасаңыз. 

СОӨЖ өткізу түрі: əңгімелесу 

Негізгі əдебиет: [1.7:1], [1.7:2]. Қосымша əдебиет: [1.7:2],[1.7:5]. 

№14 СОӨЖ тақырыбы: Əдеби жанр мəселесі. 

ХІҮ апта. 2 кредит- сағат.  

Тапсырмалар: Əдеби жанрдың тек пен түрден айырмашылығын сарапта. 

Ғалымдардың пікіріне назар салыңыз. СОӨЖ өткізу түрі: əңгімелесу 

Негізгі əдебиет: 1. [1.7:1.5.9]; 2. [1.7:2.14]. Қосымша əдебиет: 1. [1.7:2]; 2. 

[1.7:5]. №15 СОӨЖ тақырыбы: Көркем шығарманың тілі. 

ХҮ апта. 2 кредит- сағат.  

Тапсырмалар: Көркем шығарманың тіліне байланысты конспект жасаңыз. 

Басты еңбектермен танысыңыз. О.Бөкей шығармашылығының тілі. СОӨЖ өткізу түрі: əңгімелесу 

Негізгі  əдебиет:  1.  [1.7:11.12];  2.[1.7:2.8].  Қосымша  əдебиет:1.  [1.7:2];  2. 

[1.7:5.8].  

 

Тақырып атауы 

СӨЖ 

Шығарма идеясы мен қаламгер дүниетанымының өзара бірлігі. Əсемдіктің өмір мен өнердегі қызметі. Сюжеттік  -  композициялық  құрылым.  Көркемдік 

деталь,  оқшау  эпизод,  лирикалық  шегініс,  штрих, 

эпилог, пролог. Көркем шығарманың проблематикасы. Роман жанры жəне оның түрлері. Көркем  шығармадағы  образдар  жүйесі  жəне  түс  көру 

тəсілі. 
Образ  психологизмі.  Синтетикалық,  аналитикалық 

тəсіл. 

Образ 

бойынша 


талдаудың 

ерекшелігі. 

Диалог, 

монологтің ролі. Проблемалық талдаудың жолдары. 10 


Тұтас талдау əдісінің ерекшелігі. 

11 Тақырыптық талдаудың сипаты. 

12 Портрет пен мінездеудің өзара бірлігі.Архетип. 

13 Көркем шығармада Өнер адамдарын бейнелеу. 

14 Əдеби көркем тіл, əдебиеттің тілі. 

15 Лирикалық шығарманы талдау жолдары.   Барлығы: 

30 

 

Өзіндік  жұмыстарды  орындауға  қажет  əдістемелік  нұсқаулар. 

Тапсырмаларға  қатысты  теориялық  мəселелерді  меңгеру  үшін  тізімде 

көрсетілген  əдебиеттерді  пайдаланыңыз.  Конспект  жасау  барысында  негізгі 

мəселелерге  назар  аударыңыз.  Студенттердің  өзіндік  жұмыстары  бойынша 

сабақтар  жоспарына  сай  оқулықтарды  пайдаланыңыз.  Əр  жаттығудың 

берілген  тапсырмасын  орындаңыз.  Түсініксіз  сөздерге  тиісті  сөздіктерді, 

анықтағыштарды пайдаланыңыз.  

 

№1  СӨЖ  тақырыбы:  Шығарма  идеясы  мен  қаламгер  дүниетанымының 

өзара бірлігі. Тапсырмалар: Қаламгер дүниетанымының маңыздылығын зерделеңіз. 

Шығарманың тақырыбы мен идеясының үндестігін талдаңыз. Негізгі əдебиет: [1.7:1], [1.7:2]. Қосымша əдебиет: [1.7:2], [1.7:5] 

 

№2 СӨЖ тақырыбы: Əсемдіктің өмір мен өнердегі қызметі. 

Тапсырмалар: Əсемдік категориясының əдеби мəні. Көркем шығармадағы 

əсемдік категориясының көрінісі. Негізгі əдебиет: 1. [1.7:1]; 2. [1.7:2]. Қосымша əдебиет: 1. [1.7:2],; 2.[1.7:5] 

 

№3  СӨЖ  тақырыбы:  Сюжеттік  -  композициялық  құрылым.  Көркемдік 

деталь, оқшау эпизод, лирикалық шегініс, штрих, эпилог, пролог. Тапсырмалар:  Сюжеттік  -  композициялық  құрылым  жайлы  конспект 

жазыңыз.  М.Əуезовтің  шығармаларынан  көркемдік  деталь,  оқшау  эпизод, 

лирикалық шегініс, штрих, эпилог, пролог секілді көркемдік айшықтауларды 

табыңыз. 

Негізгі əдебиет: [1.7:1], [1.7:2]. Қосымша əдебиет: [1.7:2], [1.7:5] 

 

№4 СӨЖ тақырыбы: Көркем шығарманың проблематикасы. 

Тапсырмалар: Көркем шығарманың тақырыбы жəне идеясының 

маңыздылығын зерделеңіз. Проблематика мəселесі жайлы ойтаразысын 

жасаңыз. 


Негізгі əдебиет: 1.[1.7:1.9]; 2.[1.7:2]. Қосымша əдебиет: 1. [1.7:2]; 2. [1.7:5]. 

 

№5 СӨЖ тақырыбы: Роман жанры жəне оның түрлері..  

Тапсырмалар: Роман жанрының шығу тегі. Алғашқы қазақ романы 

М.Дулатовтың «Бақытсыз Жамал» романының əдеби сипаты жайлы конспект 

жазыңыз. 

Негізгі əдебиет: 1. [1.7:1]; 2.[1.7:2]. Қосымша əдебиет: 1. [1.7:2]; 2. [1.7:5]. 

 

№6 СӨЖ тақырыбы: Көркем шығармадағы образдар жүйесі жəне түс көру 

тəсілі. Тапсырмалар: Көркем шығармадағы образдар жүйесі дегеніміз не. 

Образдың жасалу жолдары. Образ жəне мінездеу. Архетип. Негізгі əдебиет: 1. [1.7:9.11]; 2. [1.7:2]. Қосымша əдебиет: 1. [1.7:2.8]; 2. 

[1.7:5.12]  

№7  СӨЖ  тақырыбы:  Образ  психологизмі.  Синтетикалық,  аналитикалық 

тəсіл. Тапсырмалар: Психологизм категориясы жайлы конспект жазыңыз. 

Синтетикалық, аналитикалық тəсілдердің жасалу жолдары. Негізгі əдебиет: 1. [1.7:1]; 2. [1.7:2]. Қосымша əдебиет: 1. [1.7:2]; 2. 

[1.7:5.15].  

№8  СӨЖ  тақырыбы:  Образ  бойынша  талдаудың  ерекшелігі.  Диалог, 

монологтің ролі. 

Тапсырмалар. Образ бойынша талдаудың жолдары. Диалог, монологтің 

көркем шығармада образды ашудағы қызметі. 

Негізгі əдебиет: 1. [1.7:1]; 2. [1.7:2]. Қосымша əдебиет: 1. [1.7:2]; 2. [1.7:5]. 

 

№9 СӨЖ тақырыбы: Проблемалық талдаудың жолдары. 

Тапсырмалар. Көркем туындыны проблемалық талдаудың ерекшелігі. 

Көркем шығарманың тақырыбы, идеясы, проблемасы жайлы ойтаразылау. Негізгі əдебиет:1. [1.7:1.9]; 2. [1.7:2.17]. Қосымша əдебиет: 1.[1.7:2]; 2. 

[1.7:5.14]  

№10 СӨЖ тақырыбы: Тұтас талдау əдісінің ерекшелігі. 

Тапсырмалар. Тұтас талдау əдісінің шығарманың мəн-маңызын ашудағы 

ролі. Тұтас талдау əдісінің амал-тəсілдері.  Негізгі  əдебиет:  1.  [1.7:1.12];  2.  [1.7:2.8].Қосымша  əдебиет:  1.  [1.7:2.21];  2. 

[1.7:5] 

№11 СӨЖ тақырыбы: Тақырыптық талдаудың сипаты. 

Тапсырмалар: Тақырыптық талдаудың ерекшелігі. Тақырыптық талдау 

əдісінің амал-тəсілдері. Негізгі əдебиет: 1. [1.7:1.9]; 2. [1.7:2]. Қосымша əдебиет: 1. [1.7:2.12]; 

2.[1.7:5.6]  

№12 СӨЖ тақырыбы: Портрет пен мінездеудің өзара бірлігі. Архетип. 

Тапсырмалар. Тура жəне жанама мінездеу. Портреттің образды 

бейнелеудегі қызметі. Негізгі  əдебиет:  1.  [1.7:1.8],  [1.7:2.19].  Қосымша  əдебиет:  1.  [1.7:2];  2. 

[1.7:5.20].  

№13 СӨЖ тақырыбы: Көркем шығармада Өнер адамдарын бейнелеу. 

Тапсырмалар.  Көркем  шығармада  Өнер  адамдарын  бейнелейтін  еңбектерді 

қарастырыңыз. С.Жүнісов «Ақан сері», З.Ақышев «Жаяу Мұса», А.Нұрманов 

«Құланның ажалы», Ə.Кекілбаев «Күй», С.Байтанасов «Мəди». 

Негізгі əдебиет: 1. [1.7:13.15], [1.7:2.8.9]. Қосымша əдебиет: 1.[1.7:2]; 

2.[1.7:5.8]  

№14 СӨЖ тақырыбы: Əдеби көркем тіл, əдебиеттің тілі. 

Тапсырмалар. Көркем шығарманың тілі деген тақырыпта конспект жасаңыз. 

Ə.Кекілбаев шығармашылығының тілі. Негізгі əдебиет: 1. [1.7:13.15], [1.7:2.8.9]. Қосымша əдебиет: 1.[1.7:2]; 

2.[1.7:5.8]  

№15 СӨЖ тақырыбы: Лирикалық шығарманы талдау жолдары. 

Тапсырмалар. Лирикалық шығарманы талдаудың ерекшелігі. Шумақ, 

тармақ, бунақ, ұйқас, түрлері.  Негізгі əдебиет: 1. [1.7:13.15], [1.7:2.8.9]. Қосымша əдебиет: 1.[1.7:2]; 

2.[1.7:5.8] 

 

8.Типтік есептеу, графикалық жұмыс, лабораторлық жұмыс, курстық проект (жұмыс) орындалуы бойынша əдістемелік нұсқаулар. 

курстык жұмыстар (қарастырылмаған) 

- тақырыптарының тізімі 

- əдістемелік нұсқаулар 

- пайдаланатын əдебиет лабораториялық сабақтар (қарастырылмаған) 

- тақырып 

- мақсаты 

- тапсырмалар 

- əдістемелік нұсқаулар 

- негізгі схемалар, формулалар 

- сұрақтар 

 

9.Студенттердің  өзіндік  жұмысына  арналған  материалдар:  үйге  берілген тапсырмалардың  мəтіні,  əр  бір  тақырып  бойынша  өзін-өзі  тексеру 

материалдары,  реферат  т.б.  ұй  жұмыстары  бойынша  тапсырмалар,  əдебиет 

тізімі жəне арналған уақыт көлемі. 


10.Оқу,  өндірістік  жəне  дипломалды  сараманды  өткізу  жөнінде  əдістемелік 

нұсқаулар жəне есеп құжаттарының түрі (егер пəн бойынша қажет болса). 

11.Студенттің  оқу  жетістіктерін  бақылау  жəне  бағалау  материалдары 

(бақылау  тапсырмалары,  тесттік  тапсырма,  өзін-өзі  даярлау  сұрақтар  тізімі, 

емтихандық билеттер жəне т.б.) 

-  білімді бағалау схемасы 

- білімді бағалау саясаты 

-  письменные контрольные задания 

-  тестовые задания 

1.  Ұлттық эстетиканың қайнар бұлағы: 

А/ Түркі əдеби мұралары.. 

В/ Жыраулар поэзиясы. 

С/ Абай шығармашылығы. 

D/ Сал-серілер мұрасы. 

Е/ Шығыс руханияты. 

2.  Характер  қалыптастырудың  шарттары  дұрыс  көрсетілген  жіктеменін 

белгілеңіз: 

 А/ мінездің ізгіліктігі. 

В/ мінездіңайқындылығы. 

С/ мінездің нанымдылығы. 

D/ мінездің тұтастығы. 

Е/  мінездің  ізгіліктігі,  мінездің  айқындылығы,  мінездің  нанымдылығы, 

мінездің тұтастығы. 

3. Əлемдік əдебиет теориясының негізі қаланған ғасыр: 

 А/ 20 ғ. Басы. 

В/ 19 ғ. 

С/ 18 ғ. 

D/ 17 ғ. 

 Е/ қаланған жоқ. 

4. Адамның ішкі өміріне көз салу қай өнердің еншісінде: 

А/ реалистік өнер. 

В/ романтикалық өнер. 

С/ классицизм. 

D/ соц. реализм. 

 Е/ миф. 

5. Шығармашылық ой еркіндігін тұсаулаған көркемдік əдіс: 

А/ реализм. 

В/ романтизм. 

С/ соц. реализм. 

D/ символизм. 

 Е/ модернизм. 

6.  Əдебиеттану  ғылымында  адам  психикасындағы  архетип  жайлы  идея 

айтқан швейцар психологы: 

А/ В.Гримм. 

В/ К.Н.Юнг. 

 


С/ А.Байтұрсынұлы. 

D/ А.Потебня. 

 Е/ Н.Конрад. 

7. 


Полифониялық роман ұғымын қолданған ғалым:  

А/ М.Бахтин. 

В/ Ю.Лотман. 

С/ Ю.Борев. 

D/ М.Фосст. 

 Е/ В.Фриче. 

8. 

А.Байтұрсынұлының  «Əдебиет  танытқыш»  еңбегі  нешінші  жылы жарық көрді? 

А/ 1930. 

В/ 1929. 

С/ 1926. 

D/ 1925. 

Е/ 1924. 

9. 

 Қазақ  өлең  құрылысы  мен  поэтикалық  тіл  табиғатын  зерттеген əдебиетші 

А/ З.Ахметов. 

В/ З.Ахметов. 

С/ Қ.Жұмалиев. 

D/ Е.Ысмайылов. 

 Е/ Қ.Жұмалиев. 

10. Қазақ драматургиясының поэтикасы кешенді зерттеген ғалым? 

А/ Н.Ғабдуллин. 

 В/ Р.Нұрғали. 

С/ Р.Рүстембекова. 

D/ Е.Жақыпов. 

 Е/ С.Ордалиев. 

11. Эстетикалық пайымның жоғары сатысын атаңыз: 

А/ Адам. 

В/ табиғат. 

С/ өмір. 

D/ қоғам. 

 Е/ жаратушы. 

12.  «Қазақтар  ХІХ  ғасырда  жəне  ХХ  ғасырдың  бас  кезінде  отаршылдыққа 

қарсы  күрес  сарынына  құрылған  ұлы  əдебиет  жасады,  отарлық  езгі, 

құлдықтағы  халықтың  азаттығы  үшін  күрес  -  əлемдік  мəселе  десек,  Ресей 

өктемдігіне қарсы ба,ытталған, «Зар заман» аталатын əдеби ағым – тек түрік 

дүнесі  ғана  емес,  бүкіл  əлемдік  дəрежедегі  құбылыс»  деп  ұлт  əдебиетінің 

өзіндік болмысын айқындаған əдебиетші: 

А/ М.Мағауин. 

В/ Қ.Өмірəлиев.  

С/ М.Мырзахметұлы. 

D/ М.Əуезұлы.  Е/ Р.Нұрғали. 

13.Əдебиет пен өнер қандай құбылыс? 

А/ Тарихи, психологиялық жəне əлеуметтік. 

В/ тарихи. 

 

С/ психологиялық . D/ əлеуметтік. 

 Е/ қоғамдық. 

14. Гуманитарлық ғылымдардың əдіснамалық негізі 

А/ текстология. 

В/ герменевтика. 

С/ библиография. 

D/ мифология. 

 Е/ модернизм. 

15. Шығарманың көркемдік əлімі қамтитын аялар: 

А/  предметтік  бейнелеу  жүйесі,  кейіпкер  іс-əрекеті,  кейіптемесі,  психика 

құбылыстары, қоршаған болмыс фактілері 

В/ предметтік бейнелеу жүйесі. 

 

С/ кейіпкер іс-əрекеті. D/ психика құбылыстары. 

 Е/ қоршаған болмыс фактілері (заттар, интерьер, табиғат суреттері т.б.). 

16. Хронотоп немесе мекеншақ ұғымының маңызын көрсетіңіз: 

А/ уақыт. 

В/ кеңістік. 

 

С/ уақыт пен кеңістік. D/ перцептуалдық уақыт. 

 Е/ концептуалды уақыт. 

17.  Шығармашылық  жұмысқа  бойлап  енудің,  бар  ынта-пейілмен  берілудің  ен 

биік көрінісін көрсетіңіз: 

А/ қиял. 

В/ шабыт. 

 

С/ елес. D/ түс көру. 

 Е/ интуиция. 

18.  Суреткердің  көркемдік  əлеміне  шығармаларының  жазылу  тарихы  арқылы 

үңілуге мүмкіндік беретін сын жанры: 

А/ шығармашылық портрет. 

В/ мақала. 

С/ полемикалық мақала. 

D/ шығармашылық зертхана. 

 Е/ эссе. 

 19.  Қазақ  прозасындағы  психологиялық  романды  орнықтырушы  суреткерді 

атаңыз? 

 А/ Ғ.Мүсірепов. 

В/ Ж.Аймауытұлы. 

С/ М.Жұмабайұлы. D/ Т.Ахтанов. 

 Е/ Ə.Кекілбайұлы. 

20. Стильдік белгілер: 

 А/ сюжеттілік. 

В/ сипаттамалық. 

С/ психологизм. 

D/ сюжеттілік, сипаттамалық, психологизм. 

 Е/ экспрессия. 

 

-  перечень вопросов для самоподготовки 1. əл-Фараби жəне өнер түрлері хақындағы эстетикалық таным. 

2.А.Байтұрсынұлының «Əдебиет танытқышы» жəне сөз өнерін зерттеу 

əдіснамасы.  

3. Толғау жанрының табиғаты. Жырау тұлғасы. 

4. «Зар заман» ақындары поэзиясының болжалдық сипаты. 

5. Абай реализмі. 

6.Абай жəне қазақ өлеңінің құрылысы. 

7. Сал-серілер шығармашылығы жəне поэтика. 

8.Саяси-əлеуметтік лирика (А.Байтұрсынұлы шығармашылығы 

негізінде). 

9. Табиғат лирикасы (Жыраулар поэзиясы мысалында). 

10. Философиялық лирика (Шəкəрім поэзиясы бойынша). 

11.Махаббат лирикасы (М.Мақатаев, Т.Айбергенов поээиясы 

мысалында). 

12. Романтизм табиғаты (Мағжанның «Қорқыт» поэмасы). 

13. Қазақ поэзиясы жəне символизм (Мағжан лирикасы). 

14. Ұлы Отан соғысы жылдарындағы əдеби үдеріс (Қасым Аманжолов 

шығармашылығы). 

15. Көркем шығармадағы психологизм (Ə.Кекілбаев романы негізінде). 

16. Көркем шығарма жəне миф (О.Бөкей шығармалары бойынша). 

17. Қазақ тарихи романы (І.Есенберлин «Қаһар»). 

18. Трагедия табиғаты (М.Əуезов «Хан Кене»). 

19. Психолгизм жəне суреткерлік шеберлік (М.Əуезов «Қаралы сұлу»). 

20. Қазақ лирикасындағы ұйқас табиғаты (Ж.Нəжімедденов). 

21. Əдебиет жəне эстетика категориялары. 

22. Автор жəне шығарма (М.Мағауин «Сары қазақ»). 

23. Образ жəне архетип (О.Бөкей «Қамшыгер»). 

24. Авторлық тұғырнама (Ж.Аймауытұлы «Елес»). 

25. Көркемдік əдіс. Романтикалық реализм (О.Бөкей) 

26. Шығармашылық зертана (Е.Ысмайылов Қасым ақындығы хақында).  

27. Əдебиет жəне ұлттық идеология (Алаш ұранды əдебиет). 

28. Стиль. Стилдік даралық (Ғ.Мүсірепов).  

29. Ауыз əдебиеті мен жазба əдебиет байланысы (И.Байзақов 

шығармашылығы). 

30. Қазақ тарихи романының зертелуі. 


31. Қазақ драматургиясының зерттелуі.  

32. З.Ахметов жəгн өлең сөздің теориясы. 

33. Қазіргі қазақ мемуарлық романы (М.Мағауин «Мен». Қ.Жұмаділов 

«Таңғажайып дүние»). 

34. Қазіргі қазақ прозасындағы көркемдік ізденістер (А.Алтай). 

35. Тарихи шындық пен көркемдік шындық арақатынасы (Құнанбай 

бейнесі). 

36. Кеңес дəуіріндегі қазақ əдебиетіне жаңаша көзқарас (С.Мұқанов). 

37. Интеллектуалдық-лингвистикалық проза (А.Сүлейменов «Бесін»). 

38. Таңбалар əлемі (О.Сүлейменов «Азия»). 

39. Ұлттық психика ерекшеліктері (М.Мағауин «Тазының өлімі»). 

40. Көркем аударма жəне түпнұсқа (Абай жəне Гете). 

41. Көркем туыныдыдағы уақыт пен кеңістік (Ə.Кекілбаев «Елең-алаң»). 

42. Қазақ əдебиетіндегі модернистік ізденістер (Д.Амантай). 

43. Қазіргі əдебиет теориясының өзекті мəселелері. 

44. Қазақ прозасындағы өнер, өнер адамдарының тағдыры тақырыбы 

(С.Жүнісов. Т.Əлімқұлов). 

45. Психика жəне адам болмысы (Т.Əбдіков «Оң қол». «Парасат 

майданы»). 

46.Қазақ əдебиетіндегі зұлмат жылдар көрінісі (С.Шаймерденов. 

Т.Əбдіков. Б.Қыдырбекұлы). 

49. Қазіргі қазақ драматургиясы. 

 

-  экзаменационные билеты   

«Білімді бағалау схемасы» 

 

Барлық семестр уақытында 2 рубеждік бақылау (7-ші – 15 – ші жұмада). Студенттердің  үлгерімі  бақылау  уақытында  максимальді  көрсеткіш  60% 

құрайды.  Семестр  аяғында  сабақ  пəні  бойынша  емтихан  өтеді.  Максимальді 

көрсеткіш  40%  құрайды.  Екеуін  қосқанда  100%  құрайды.  Емтихан  тест 

түрінде,  курсты  теориялық  жəне  практикалық  материалды  қамтитын  30 

сұрақтан тұруы керек.  

 

Курс саясаты жəне іс-жосығы (процедурасы) 

 

Студенттерге қойылатын талаптар: 

Курсты  бағалау  бүкіл  семестрді  қамтиды,  сондықтан  студент  барлық 

сабақ түрлерінде беделді түрде қатысуы керек. Максимальды балды студент 

қойған  сұраққа  нақты,  дұрыс  жауап  берсе,  жұмыстарын  мұқия,  толық 

жағдайда жауап берсе, ғана алады. 

Сабаққа  қатысуы:  студент  сабаққа  міндетті  түрде  қатысуы  керек.  Жіберген 

сабақты міндетті түрде қайта өтеді. Аудиториядағы жағдайы:  сабаққа беделді қатысуы, сабаққа кешікпеуі керек. 

Ұялы телефонды айырып қоюы керек. Үй  тапсырмасы:  берілген  тапсырманы  өз  уақытында  тапсыру  керек.  Сабақ 

кестесін бұзған кезде, себепсіз жағдай болса, қабылданбайды. Жеке  тапсырма:  семестр  бойы  жеке  жұмыстарды  орындауы  керек.  Студент 

оны орындаған кезде ғана есептелінеді. Студент қате жазған болса, студентке 

қайтарылып,  дұрыстап  қайта  тапсыруы  керек.  Бұл  тапсырмалар бөлек-бөлек 

бағаланады, қорытынды баға əсер етеді. Бақылау  жұмысы:  бақылау  жұмысы  сабақ  уақытында  орындалады,  сабақ 

аяғында тапсыруы керек. Сабақтан кейін қабылданбайды жəне бағаланбайды.  

 

- үй тапсырмаларының мəтіндері,  - əр-бір тақырып бойынша өзі-өзі бақылау үшін материалдары,  

- реферат тақырыптары 

- кейстер 

 

- кроссвордтар - есептер шығару 

- жаттығулар 

 

Бағалау критерийлері 

Бағалау түрі 

Жұмыс үшін 

балл 

Орындалған жұмыс 

көлемі  

Дəрістегі белсенділік 

100 

15 


Семинардағы (практикалық 

жұмыстағы белсенділік) 

100 

15 


Зертханалық жұмыста белсенділік  

 

100 15 

СОӨЖ-дағы белсенділік  

100 

15 


СӨЖ орындауы 

100 


15 

Жеке тапсырмалар 

100 Рубеждік бақылау 100 

Аралық аттестация  (Р1, Р2) 100 

Ағымдық бақылау 100 

Емтиханға жіберілетін рейтинг 100 

Барлық 


бағалардың 

орта  арифметикалық 

сомасы 

Қорытынды бақылау (емтихан) (Р1+Р2)/2 

 

Қорытынды  Ағымдық 

бақылау * 0,6 

 

Жеке тапсырмалар 100*0,4 

 

Рубеждік бақылау Емтиханға 

жіберілетін 

рейтинг 

  

 

12.Оқу сабақтарының 

бағдарламалық 

жəне 

мультимедийлік қамтамасыздандыру (пəннің мазмұнына қарай). ПОƏК шығыс мəліметтерді 

жəне мекенжайы көрсетілу қажет – кітапхана, кафедра т.б. 

 

13.Арнаулы аудитория, кабинет жəне лабораториялар тізімі.  

 

 қорытынды 

нəтиже Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет