Филология факультеті


Өзін-өзі тексеретін сұрақтаржүктеу 0.73 Mb.
Pdf просмотр
бет9/10
Дата03.03.2017
өлшемі0.73 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Өзін-өзі тексеретін сұрақтар: Қазақ қаламгерлерінен тағы басқа 

жазушылардың шығармашылығында мифтік қолданыс байқалады.  

Негізгі  əдебиет:  1.  [1.7:3.15];  2.  [1.7.6.10:12].  Қосымша  əдебиет:  1. 

[1.7.8.11:12].  

 

6.Семинар (практикалық) сабақтардың жоспары.  

 

№ Тақырып  

Мазмұны  

пта  

əдебиет  1. 

Көркем 


шығарманы 

əдеби 


талдау 

жолдары. 

Көркем 

əдебиеттің табиғаты.Теориялық 

мəселелер. 

Көркем шығарманы талдау 

жолдары. 

2. Көркем əдебиеттің 

табиғаты. 

3. Əдеби талдау жөніндегі 

ғалымдар пікірі. 

4. Əдебиет теориясы.  

  

1,2,3,4,  5, 

6,  7,  8,  9, 

10 

 

 2. 

Ұлттық  руханияттағы 

«ақтаңдақтар» 

мəселесі. Əдебиет пен 

өнер 

мəселелер бойынша 

қабылданған 

партиялық 

қаулы-


қарарлардың сипаты. 

1.  Қазақ  əдебиеттану  ғылымы. 

2.  Ақын  жəне  ұлт  тағдыры.  3. 

Партиялық қаулы қарарлар. 

 1,2,3,4,  5, 6,  7,  8,  9, 

10 

 

 3. 

Дəстүр 


жəне 

жалғастық. 

Дəстүр 

жəне жаңашылдық.  

1.  Дəстүр  жəне  жаңашылдық 

мəселесі. 

2. 


Алаш 

Арыстарының 

мұрасын, 

шығармашылығын 

танудағы 

алғашқы 


қадамдарының 

əдеби-тарихи маңызы.  1,2,3,4,  5, 6,  7,  8,  9, 

10 

 

 4.  

Авторлық  тұғырнама. 

Автор жəне шығарма. 

Автор бейнесі.  

 

1. 


Авторлық 

тұғырнама 

дегеніміз  не.  2.  Автор  жəне 

шығарманың маңызы. 

3. 

Өмір 


шындығы 

жəне 


көркемдік шешім.  

 1,2,3,4,  5, 

6,  7,  8,  9, 

10 

 

 5.  

Образ.  Психологизм. 

Кейіпкер 

жəне 


көркем  образ.  Образ 

жəне прототип. 

 

1. 


Образ 

түрлері. 

2. 

Психологизм хақында. 

3. 


Образ жəне прототип мəселесі. 

4. 


Психологизм 

жəне 


кейіпкердің 

ішкі 


драматизмінің 

байланысы. 

Постмодернистік 

романның 

дамуы  (Ə.Нұрпейісов  «Соңғы 

парыз», Б.Мұқай «Өмірзая») 

 1,2,3,4,  5, 6,  7,  8,  9, 

10 

 

 6.  

Стиль. 


Өзіндік 

ерекшелігі.  Стильдік 

еліктеу. 

Стильдік 

белгілер:  сюжеттілік, 

сипаттамалық, 

психологизм.  

1.  Қаламгер  стилі  туралы 

түсінік.  2.  Стильдік  белгілер. 

3. Қаламгер стилінің зерттелуі.  1,2,3,4,  5, 6,  7,  8,  9, 

10 

 

 7.  

Сөз 


өнерінің 

теориялық 

тарихы 

хақында. Проза 

жанры.Прозалық 

шығарманы 

талдау 


жолдары. 

1.  Сөз  өнері.  2.  Проза  жанры. 

3. 

Прозалық шығарманы 

талдау.  

 1,2,3,4,  5, 6,  7,  8,  9, 

10 

 

 8.  

Поэзия 


жанрының 

дамуы.Лирикалық 

шығарманы 

талдау 


жолдары. 

1.Поэзия  жанры.  2.  Поэзия 

жанрының  дамуы.  3.  Ақын 

шығармашылығын  зерттеудегі 

идеологиялық қысым. 

 1,2,3,4,  5, 6,  7,  8,  9, 

10 

 

 9. 

Драматургия  жанры. 

Өзіндік 

ерекшелігі. 

Драмалық 

шығарманы 

талдау 

жолдары. 1.  Драматургия  жанры.  2. 

Драматургия  жанрының  даму 

кезеңдері. 

3. 


Драмалық 

шығарманы талдау. 

 1,2,3,4,  5, 6,  7,  8,  9, 

10 

 

 10.   Шығармашылық 

зертхана мəселесі. 

 

1.  Шығармашылық  зертхана. 2. 

Шығармашылық 

зертхананың  жасалу  жолдары. 

3. 


М.Мағауиннің 

шығармашылық зертханасы. 

10 

1,2,3,4,  5, 

6,  7,  8,  9, 

10 

 

 11.   Көркем  шығармадағы 

уақыт  жəне  кеңістік 

мəселесі. 

 

1. 


С.Жүнісов 

шығармашылығының  зерттелу 

үрдісі.2.  Уақыт  жəне  кеңістік 

категориясы. 

3. 

С.Жүнісов жəне қазақ əдебиеті. 

11 


1,2,3,4,  5, 

6,  7,  8,  9, 

10 

 

 12.   Көркем  шығарманың 

мазмұны 


мен 

пішіні.Сюжеттік, 

композициялық 

құрылым. 

 

1.Көркем шығарманың 

мазмұны  мен  пішіні  2.  Сюжет 

жəне  фабула.  3.  Сюжет  пен 

композицияның 

негізгі 

компоненттері. 

 

12 


1,2,3,4,  5, 

6,  7,  8,  9, 

10 

 

 13.   Көркем  шығармадағы 

тарихи  жəне  көркем 

шындық мəселесі. 

 

1.Ə.Кекілбаевтің шығармашылығының  зерттелу 

деңгейі.  2.  Тарихи  проза. 

Тарихи  шындық  пен  көркем 

шындықтың 

арақатысы. 

(Ə.Кекілбаев  «Үркер»,  «Елең-

алаң», 

Т.Рыскелдиев «Ұлы 

көш»,  М.Шаханов  «Жазагер 

жады  космоформуласы»).  3. 

Ə.Кекілбаевтің 

шығармашылығындағы 

эстетика 

мəселесінің 

қарастырылуы. 

13 

1,2,3,4,  5, 

6,  7,  8,  9, 

10 

 

 14.   Əдеби жанр мəселесі. 

 

 1.  Əдеби  жанр.  2.  Тек  пен  түр 

мəселесі. 

3. 

Əдеби 


жанр 

мəселесін  зерттеудегі  соны 

қадамдар. 

14 


1,2,3,4,  5, 

6,  7,  8,  9, 

10 

15.   Көркем  шығарманың 

тілі. 

 

1.  Əдеби  тіл.    2.  Əдеби  тіл мəселесі. 

3. 


Көркем 

шығарманың  тілін  зерттеудегі 

соны қадамдар. 

 

15 1,2,3,4,  5, 

6,  7,  8,  9, 

10 

 

  

7.Пəнді оқыту жөніндегі əдістемелік нұсқаулар. 

Осы  пəн  оқыту  бойынша  жалпы  əдістемелік  нұсқаулар:  ПОƏК-нің 

тарауларды  мұқият  талқылау,  пəннің  ерекшеліктері  бойынша,  қолданалатын 

оқыту əдістер, əдебиет жəне Интернетпен жұмыс жасау бойынша əдістемелік 

ұсыныстар,  семинар,  СОӨЖ,  СӨЖ,  практикалық  сабақтарының  сұрақтарды 

конспектілеу  қажеттілігі    бойынша,  СӨЖ  сұрақтарды  міндетті  түрде 

орындалыу  бойынша  нұсқаулар,  білімді  бағалау  жөніндегі  мəліметтер, 

бағалау критериялары, сонымен қатар негізгі бақылау түрлері жəне дайындау 

материалдары бойынша нұсқаулар.  Практикалық  (семинарлық,  студиялық)  сабақтарға    əдістемелік 

нұсқаулар 

    


№1  семинарлық  сабақ  тақырыбы:  Көркем  шығарманы  əдеби  талдау 

жолдары. Көркем əдебиеттің табиғаты.Теориялық мəселелер. Сұрақтар:  1.  Көркем  шығарманы  талдау  жолдары.  2.  Көркем  əдебиеттің 

табиғаты. 3. Əдеби талдау жөніндегі ғалымдар пікірі. 4. Əдебиет теориясы.  Тапсырмалар: Көркем шығарманы талдау жолдары. Теориялық мəселелерді 

саралау. Көркем шығарманың ұлттық, адамзаттық маңызын саралау. Аталған 

мəселелерге  қатысты  сұрақтарға  жауап  беру,  саралау,  зерделеу.  Қазіргі 

əдебиет теориясының өзекті мəселелері. Əдістемелік  нұсқаулар:  Қойылған  сұрақтарға  жауап  беру  үшін  тізімдегі 

əдебиеттерді  пайдаланыңыз.  Тақырыптар  бойынша  берілген  сұрақтарды 

талдап,  тапсырмада  берілген  жұмысты  орындаңыз.  Əрбір  тақырыптардың 

өзектілігін  түсіндіріңіз.  Бүгінгі  ұлттық  руханият  мəселелерімен  тығыз 

байланыста алып, қарастырыңыз. 

Негізгі əдебиет: [1.7:1.3.]; 2. [1.7:2]. Қосымша əдебиет: [1.7:1]; [1.7:2.5]. 

 

№2  семинарлық  сабақ  тақырыбы:  Ұлттық  руханияттағы  «ақтаңдақтар» 

мəселесі.  Əдебиет  пен  өнер  мəселелер  бойынша  қабылданған  партиялық 

қаулы-қарарлардың сипаты. Сұрақтар:  1.  Қазақ  əдебиеттану  ғылымы.  2.  Ақын  жəне  ұлт  тағдыры.  3. 

Партиялық қаулы қарарлар. Тапсырмалар: 

Қазақ 


əдебиеттану 

ғылымы. 


Ақын-жазушылар 

шығармашылығындағы  ұлт  тағдырының  жырлануының  əдеби-тарихи негіздерін  айқындаңыз.  Шығармашылығын  талдаңыз.  Партиялық  қаулы 

қарарларды дəуір болмысымен салыстыра қарастырыңыз. Əдістемелік  нұсқаулар:  Аталған  сұрақтарға  жауап  беру  үшін  ақын-

жазушылар шығармашылығымен жан-жақты танысыңыз. Энциклопедиядағы 

түсініктемелер мен талдауларды негізге алыңыз.  

Негізгі əдебиет: [1.7:7]; 2. [1.7:8]. Қосымша əдебиет: 1. [1.7:1.5.]; [1.7:2.11]. 

 

№3  семинарлық  сабақ  тақырыбы:  Дəстүр  жəне  жалғастық.  Дəстүр  жəне 

жаңашылдық. 

Сұрақтар:  1.  Дəстүр  жəне  жаңашылдық  мəселесі.  2.  Алаш  Арыстарының 

мұрасын, шығармашылығын танудағы алғашқы қадамдарының əдеби-тарихи 

маңызы. 

Тапсырмалар:  Əдебиеттанудағы  „ақтаңдақтар“  мəселесін  қарастырыңыз. 

Дəстүр  жəне  жаңашылдық  мəселесінің  əдеби-тарихи  маңызын  байыптаңыз. 

Дəстүр жəне жалғастық

Əдістемелік нұсқаулар: Дəстүр жəне жаңашылдық мəселесі бойынша құнды 

ғылыми еңбек, мақалалармен жан-жақты танысып, конспектілеңіз. Негізгі  əдебиет:  1.  [1.7:11];  2.  [1.7:21].  Қосымша  əдебиет:  1.  [1.7:3.9]; 

2.[1.7:8.11]. 

 

№4  семинарлық  сабақ  тақырыбы:  Авторлық  тұғырнама.  Автор  жəне 

шығарма. Автор бейнесі.  Сұрақтар: 1. Авторлық тұғырнама дегеніміз не. 2. Автор жəне шығарманың 

маңызы. 

3. Өмір шындығы жəне көркемдік шешім.  

Тапсырмалар: Авторлық көзқарас. Оның шығарма идеясымен ұштасуы 

жайлы конспект жасаңыз. Көрсетілген ғылыми еңбектердегі эстетиканың 

бағалануы, теориялық талдаудың өзіндік сипаттарын қарастырыңыз. 

Қаламгердің туындысын жазудағы өмірлік ұстанымдарды қажетіне жаратуы. 

О.Бөкейдің шығармашылық зертханасына үңіліңіз. 

Əдістемелік  нұсқаулар:  Қаламгер  шығармаларының  бүгінгі  таңдағы 

ғылыми  өзектілігін  қарастырыңыз.  О.Бөкейдің  шығармашылығының  əдеби-

теориялық  тұрғыдан  зерттеу  бағытын  ғылыми  негіздеудегі  өзектілігіне 

тоқталыңыз.  Негізгі  əдебиет:  1.  [1.7:12.14];  2.  [1.7:13.20].  Қосымша  əдебиет:  1.  [1.7:10]; 

2. [1.7:9.16]. 

 

№5  семинарлық  сабақ  тақырыбы:  Образ.  Психологизм.  Кейіпкер  жəне 

көркем образ. Образ жəне прототип. Сұрақтар:  1.  Образ  түрлері.  2.  Психологизм  хақында.  3.  Образ  жəне 

прототип мəселесі. 

4.  Психологизм  жəне  кейіпкердің  ішкі  драматизмінің  байланысы. 

Постмодернистік  романның  дамуы  (Ə.Нұрпейісов  «Соңғы  парыз»,  Б.Мұқай 

«Өмірзая») 


Тапсырмалар: Көркем шығарманы психологиялық талдаудың жолдары. 

Образ түрлеріне талдау жасаңыз. Б.Майтановтың еңбектерінен конспект 

жасаңыз. Прототип пен образ байланысы. Жүсіпбек шығармашылығындағы 

психологизм. Əдістемелік нұсқаулар: Ақын-жазушылар щығармашылығының əдеби-

теориялық тұрғыдан талданған еңбектерді қарастырыңыз. Поэтика ұғымы. Негізгі əдебиет: 1[1.7:2.8.11.14.]. Қосымша əдебиет: 1. [1.7:10]; 2. 

[1.7:11.20].  

№6  семинарлық  сабақ  тақырыбы:  Стиль.  Өзіндік  ерекшелігі.  Стильдік 

еліктеу. Стильдік белгілер: сюжеттілік, сипаттамалық, психологизм.  Сұрақтар:  1.  Қаламгер  стилі  туралы  түсінік.  2.  Стильдік  белгілер.  3. 

Қаламгер стилінің зерттелуі. Тапсырмалар: Қаламгер стилі деген тақырыпта конспект жасаңыз. Қаламгер 

стилін қалыптастыруда қолданылатын амал тəсілдер. Д.Исабековтің жазу 

стилін анықтаңыз. 

Əдістемелік нұсқаулар: Стильдік белгілер: сюжеттілік, сипаттамалық, 

психологизм жайлы зерттеулерге талдау жасаңыз Негізгі əдебиет: 1. [1.7:5.9.17]. Қосымша əдебиет: 1. [1.7:13]; 2. [1.7:16]. №7  семинарлық  сабақ  тақырыбы:  Сөз  өнерінің  теориялық  тарихы 

хақында. Проза жанры.Прозалық шығарманы талдау жолдары. 

Сұрақтар:1. Сөз өнері. 2. Проза жанры. 3. Прозалық шығарманы талдау.  

Тапсырмалар: Сөз өнерінің теориялық тарихы жайлы конспект жазыңыз. 

Прозалық шығарманы талдаудың ерекшеліктері. М.Əуезовтың əңгімелеріне 

талдау жасаңыз.  

Əдістемелік  нұсқаулар:  Жазушы  мұрасын  игеру,  шығармашылығын 

бағалаудағы  кеңестік  идеология  қысымын  бүгінгі  əдебиеттану  ғылымы 

тұрғысынан  қарастырыңыз.  Мұхтартану  тарихындағы  аталған  кезеңдердің 

өзіндік сипатына тоқталыңыз. Негізгі əдебиет: 1. [1.7:2.12..21]; 2. [1.7:12]. Қосымша əдебиет: 1.[1.7:10]; 2. 

[1.7:11]. 

 

№8  семинарлық  сабақ  тақырыбы:  Поэзия  жанрының  дамуы.Лирикалық 

шығарманы талдау жолдары. Сұрақтар:  1.Поэзия  жанры.  2.  Поэзия  жанрының  дамуы.  3.  Ақын 

шығармашылығын зерттеудегі идеологиялық қысым. Тапсырмалар: Қазақ поэзиясындағы ұлттық идея. Фигураның, троптың 

түрлеріне ко Əдістемелік нұсқаулар: Ақын мұрасын зерттеудегі 

қайшылықтарды қарастыр. Маркстік-лениндік əдіснамаға тəн идеологиялық 

қысымның ұлы сөз зергерінің мұрасын, ақындық мектебін дəстүр 

жалғастығы тұрғысынан зерттеудегі кедергілерді байыпта.нспект жасаңыз. 

М.Жұмабаевтың лирикалық туындыларына талдау жасаңыз. Негізгі əдебиет: 1. [1.7:2.10.19]; 2. [1.7:10]. Қосымша əдебиет: 1. [1.7:8.13]; 

2. [1.7:9.15].  

№9  семинарлық  сабақ  тақырыбы: 

Драматургия  жанры.  Өзіндік 

ерекшелігі. Драмалық шығарманы талдау жолдары. 

Сұрақтар:    1.  Драматургия  жанры.  2.  Драматургия  жанрының  даму 

кезеңдері. 3. Драмалық шығарманы талдау. Тапсырмалар: Драмалық шығарманы талдаудың ерекшеліктері. 

Р.Нұрғалидің еңбектерінен конспект жасаңыз. Ш.Құдайбердіұлының «Еңлік - 

Кебек» поэмасына талдау жасаңыз. 

Əдістемелік  нұсқаулар:  Шəкəрім  Құдайбердіұлының  əдеби  жəне  қоғамдық 

қызметіне қатысты жазылған басты еңбектермен танысып, конспектілеу.  Негізгі  əдебиет:  1.  [1.7:15];  2.  [1.7:17].  Қосымша  əдебиет:  1.  [1.7:12.15];  2. 

[1.7:6.14]. 

 

№10 семинарлық сабақ тақырыбы: Шығармашылық зертхана мəселесі. 

Сұрақтар:  1.  Шығармашылық  зертхана.  2.  Шығармашылық  зертхананың 

жасалу жолдары. 3. М.Мағауиннің шығармашылық зертханасы. Тапсырмалар: Шығармашылық зертхана туралы əдеби-теориялық ұғым. 

Шығармашылық зертхананың жасалу жолдары. М.Мағауиннің 

шығармашылық зертханасына үңіліңіз. 

Əдістемелік  нұсқаулар:  М.Мағауиннің  шығармаларының  əр  жылдар 

бедеріндегі  басылымдарының  текстологиялық  түзілісіне  талдау  жасаңыз. 

Текстологиялық мəтін түзудегі М.Мағауиннің еңбектеріне тəн басты ғылыми 

сипаттарды анықтаңыз. Негізгі əдебиет: 1. [1.7:15.20]; 2. [1.7:18.20]. Қосымша əдебиет: 1. [1.7:6]; 2. 

[1.7:16.18]. 

 

№11  семинарлық  сабақ  тақырыбы:  Көркем  шығармадағы  уақыт  жəне 

кеңістік мəселесі. Сұрақтар:1.  С.Жүнісов  шығармашылығының  зерттелу  үрдісі.2.  Уақыт  жəне 

кеңістік категориясы. 3. С.Жүнісов жəне қазақ əдебиеті. Тапсырмалар: Көркем шығармадағы уақыт жəне кеңістік деген тақырыпта 

конспект жасаңыз. Уақыт жəне кеңістік категориясының көркемдік сипаты. 

С.Жүнісовтің «Ақан Сері» роман дилогиясында уақыт жəне кеңістік 

категориясының көрінісі. Əдістемелік  нұсқаулар:  С.Жүнісовтің  еңбектермен  танысыңыз.  Жазушы 

мұрасының  сала-сала  бойынша  зерттелу  үрдісіндегі  басты  сипаттарды 

байыптаңыз. 

Негізгі  əдебиет:  1.  [1.7:17.20];  2.  [1.7:18].  Қосымша  əдебиет:  1.  [1.7:6];  2. 

[1.7:16.18..22]. 

 

№12  семинарлық  сабақ  тақырыбы:  Көркем  шығармадағы  тарихи  жəне 

көркем шындық мəселесі. Сұрақтар:  1.  Ə.Кекілбаевтің  шығармашылығының  зерттелу  деңгейі.  2. 

Тарихи  проза.  Тарихи  шындық  пен  көркем  шындықтың  арақатысы. 

(Ə.Кекілбаев  «Үркер»,  «Елең-алаң»,  Т.Рыскелдиев  «Ұлы  көш»,  М.Шаханов 


«Жазагер 

жады 


космоформуласы»). 

3. 


Ə.Кекілбаевтің 

шығармашылығындағы эстетика мəселесінің қарастырылуы. Тапсырмалар: Көркем шығармадағы тарихи шындық пен көркем 

шындықтың арақатысы. Ə.Кекілбаевтің шығармаларына əдеби талдау 

жасаңыз. 

Əдістемелік  нұсқаулар:  Ə.Кекілбаевтің  шығармашылығының  эстетикасын, 

поэтикасын  зерттеудегі  ғылыми  жетістіктер  болып  табылатын  сыншылар 

еңбектерінің маңызын көрсетіңіз. 

Негізгі  əдебиет:  1.  [1.7:17..21].  Қосымша  əдебиет:  1.  [1.7:13.15];  2. 

[1.7:16.19]. 

 

№13  семинарлық  сабақ  тақырыбы:  Көркем  шығарманың  мазмұны  мен 

пішіні.Сюжеттік, композициялық құрылым. Сұрақтар:    1.Көркем  шығарманың  мазмұны  мен  пішіні  2.  Сюжет  жəне 

фабула. 3. Сюжет пен композицияның негізгі компоненттері. Тапсырмалар: Сюжет пен композицияның негізгі компоненттеріне 

байланысты конспект жасаңыз. Ж.Аймауытовтың «Ақбілек» романына 

сюжет пен композиция құрамына байланысты талдау жасаңыз. 

Əдістемелік  нұсқаулар:  Ж.Аймауытовтың  «Ақбілек»  романының  тарихы, 

Ж.Аймауытов еңбектерінің маңызын ашудағы өзектілігі. Негізгі əдебиет: 1. [1.7:20.22]. Қосымша əдебиет: 1. [1.7:1.8]; 2. [1.7:2.7]. 

 

№14 семинарлық сабақ тақырыбы: Əдеби жанр мəселесі. 

Сұрақтар:  1. Əдеби жанр. 2. Тек пен түр мəселесі. 3. Əдеби жанр мəселесін 

зерттеудегі соны қадамдар. Тапсырмалар:  Əдеби  жанрдың  тек  пен  түрден  айырмашылығын  сарапта. 

Ғалымдардың пікіріне назар салыңыз.  Əдістемелік  нұсқаулар:  ХХ  ғасырдың  соңғы  ширегіндегі  əдеби  жанр 

мəселесінің зерттелу үрдісін танытатын еңбектермен танысу.  Негізгі  əдебиет:  1.  [1.7:25];  2.  [1.7:26].  Қосымша  əдебиет:  1.[1.7:1.5.8];  2. 

[1.7:14.15].  

№15 семинарлық сабақ тақырыбы: Көркем шығарманың тілі. 

Сұрақтар:  1. Əдеби тіл.  2. Əдеби тіл мəселесі. 3. Көркем шығарманың тілін 

зерттеудегі соны қадамдар. Тапсырмалар: Көркем шығарманың тіліне байланысты конспект жасаңыз. 

Басты еңбектермен танысыңыз. О.Бөкей шығармашылығының тілі. Əдістемелік  нұсқаулар:  ХХ  ғасырдың  соңғы  ширегіндегі  əдеби  тіл 

мəселесінің зерттелу үрдісін танытатын еңбектермен танысу.  Негізгі  əдебиет:  1.  [1.7:25];  2.  [1.7:26].  Қосымша  əдебиет:  1.[1.7:1.5.8];  2. 

[1.7:14.15].  

 

СОӨЖ сабақтарға əдістемелік нұсқаулар 

Əдістемелік нұсқаулар: Берілген тапсырма бойынша дəріс тезістерімен 

танысу. Оқулықтағы тақырып бойынша қажетті ғылыми еңбектерді оқу, 

қажетті мəліметтерді дəптерге жазып алу. Мерзімді əдеби басылымдар жəне 

иньнрнет сайтттарындағы дерек көздерін қолдану. №1 СОӨЖ тақырыбы: Көркем шығарманы əдеби талдау пəнінің мақсат-

міндеті.. 

Тапсырма: Көркем шығарманы талдау жолдары. Ғалымдардың көзқарастары. 

Əдебиеттің теориясын қарастырыңыз. СОӨЖ өткізу түрі: əңгімелесу. 

Негізгі  əдебиет:  1.  [1.7:1.5];  2.  [1.7:2].  Қосымша  əдебиет:  1.  [1.7:2];  2. 

[1.7:5.9]  

№2 СОӨЖ тақырыбы: Ұлттық руханияттағы «ақтаңдақтар». Əдебиет пен 

өнер мəселелер бойынша қабылданған партиялық қаулы-қарарлар. Тапсырмалар: 1.Ақын жазушылар шығармашылығының отаршылдық дəуір 

шындығын танудағы əдеби-тарихи маңызы. Ұлт тағдырын арқау етіп, халық 

мұңын, рухани кемелденуі мен оянуын діттеген ақын жазушылар 

шығармаларының биік тұғырын байыптаңыз. 2.Əдебиеттің дамуына кері 

əсерін тигізген партиялық қаулы-қарарлардың əлеуметтік сипаты. 

СОӨЖ өткізу түрі: əңгімелесу. 

Негізгі əдебиет: [1.7:1], [1.7:2]. Қосымша əдебиет: [1.7:2], [1.7:5] 

 

№3 СОӨЖ тақырыбы: Дəстүр жəне жалғастық. Дəстүр жəне жаңашылдық. 
Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет