Филология факультетіPdf көрінісі
бет1/9
Дата12.03.2017
өлшемі0.54 Mb.
#9201
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

М. Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті 

Филология факультеті 

Қазақ филологиясы кафедрасы 

Қазақ тілі мен əдебиеті, Филология: қазақ тілі, мамандығы бойынша 

кредиттік оқу жүйесінде оқитын  

студенттерге арналған «ХІХ ғасыр əдебиетінен» 

(пəннің атауы) ПƏННІҢ ОҚУ-ƏДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ  

 

 

Курс –  2 Семестр – 3 

Кредит саны -  

Дəріс – 15сағат 

Практикалық сабақ  – 15сағат 

Оқытушының жетекшілігімен  

студенттің өзіндік жұмысы (ОЖСӨЖ) –30 сағат 

СӨЖ –  30сағат 

Емтихан –   -ші семестрде 

Барлығы –   90сағат 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

Орал  2011 ж.  

 

1.  Пəннің  оқу  əдістемелік  кешені  2005  жылы  Абай  атындағы  Алматы 

мемлекеттік  университеті  дайындаған  жоғарғы  оқу  орындарға  арналған 

____________________________________ 

(типтік бағдарлама атауы, қаласы, жылы) 

типтік бағдарлама негізінде құрастырылған. 

 

Құрастырушы(лар): Шарабасов 

Серікқали 

Ғабдешұлы 

ф.ғ.к., 


доцент___________________________________________ 

(аты-жөні, лауазымы, ғылыми дəрежесі) 

 

«Қазақ филологиясы» кафедрасының отырысында қарастырылды. 05.09.2011 ж. №  1 хаттама. 

 

Филологиялық    факультеттің  оқу-əдістемелік  кеңесінің  отырысында бекітілді. 

07.09.2011  ж.  № 1  хаттама. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2.Пəн бойынша оқыту бағдарламасы – SYLLABUS 

Шарабасов  Серікқали  Ғабдешұлы  –  қазақ  филологиясы    кафедрасының 

доценті, ф.ғ.к.  Ақболатов  Айдарбек  Ахметұлы  -  қазақ  филологиясы  кафедрасының 

оқытушысы.       

қазақ филологиясы кафедрасы №4 ғимараттың 4-қабаты, 409-бөлме 

 

«Қазақ əдебиеті: ХІХ ғасыр»  Сабақ кестесі:  

Оқу тоқсаны 15 оқу аптасынан жəне 2 сынақ аптасынан тұрады. 

Аптасына  3  кредит-сағат  жоспарланады,  оның  əрбір  кредит-сағат  бір 

байланыс  сағатынан  (  дəріс,  практика)  жəне  оқытушының  басқарумен 

жүретін студенттердің өзіндік жұмысынан (ОЖСӨЖ, СӨЖ) 

 

 Сабақт

ар 

Өткізілу 

уақыты 

Сабақтар 

Өткізіл

у 

уақыты 

Сабақт

ар 

Өткізіл

у 

уақыты 

Сабақт

ар 

Өткізіл

у 

уақыты 

Байланы


с  сағаты 

1  (дəріс 

1) 

50 мин. 


Практикал

ық  сабақ  1 

сағат 

50  мин.  СМЖӨЖ 

1 сағат 


50 мин. 

СӨЖ  


1 сағат 

50+50 


мин. 

 

 Оқу жоспарынан көшірме: 

 

 

Кур


с 

Семест


р 

Креди


т 

саны 


Дəрісте

р 

Семинарлар 

ОЖСӨ


Ж 

СӨ

Ж Барлығ

ы 

Бақылау  

түрі 


ІІ 

ІҮ 


15 


15 

30 


30 

90 


емтих

ан 

 

Курстың  қысқаша  сипаттамасы:  «Қазақ  əдебиеті:  ХІХ  ғасыр»  пəні  – 

жоғары  оқу  орындарында  филология  мамандықтьарына  оқытылып  жүрген 

негізгі  пəн.  Бұл  курста  қазақ    əдебиеті  тарихының  ХІХ  ғасырдағы  даму 

процесі,  кезеңдері,  қалыптасуы,  əдебиет  тұлғалары  ақын-жазушылардың 

шығармалары жөнінде мəселелер кеңінен қарастырылады. 

Курстың мақсаты: ХІХ ғасыр қазақ əдебиеті қазақ əдебиетінің алтын ғасыр. 

Өзіміздің  төл  əдебиетіміздің  ежелгі  түркі  əдебиеті  мен  жыраулар 

поэзиясымен сабақтастығы одан əрмен дамып, еліміздің руханиятына өшпес 

мұра  болып  қосылды.  Тарихи  байланыс,  көрнекі  ойлау  жүйесі,  мақсат-

мүддеміз.  

Курстың міндеттері: 1. Қазақ  əдебиетінің ақын-жазушыларымен танысу; 

2.  ХІХ  ғасыр  əдебиетінің  дамуы  мен  қалыптасу  жүйесін  бағамдау.  Ақын-

жазушылардың  шығармашылығының қыр-сырымен танысу; 


3.  ХІХ  ғасыр  əдебиетін  қазақ  əдебиетінің    өткен  дəуірлерімен  жəне  əлем 

əдебиетімен салыстыру;  Курстың  мазмұны:  ХІХ  ғасырдағы  тарихи  əлеуметтік  жағдай,  оның 

əдебиетке еткен ықпалы. ХІХ ғасыр əдебиетінің өзіндік ерекшеліктері.  Оқыту  əдістемесі:  Оқыту  негізінен  негізгі  оқу  материалдарын  түсіндіретін 

жəне  тəжірибелік  дағдыларды    қалыптастыратын  практикалық  сабақтар 

түрінде  өтеді.  Студенттердің  білімін  тексеру  ауызша  жəне  жазбаша 

жаттығулар,  тест  жұмыстары  жəне  жеке  семестрлік  тапсырмалар  мен  үй 

жұмыстарын  тексеру  ретінде  болады.  Студенттердің  білім  кемшіліктерін 

жою  үшін  алдын-ала  белгіленген  кесте  бойынша  əр  апта  сайын  кеңестер 

жүргізіледі.  

Пререквизиттер:  Қазақ  халқының  ауыз  əдебиеті  –  фольклор  курсы, 

əдебиеттануға кіріспе, Ежелгі дəуір əдебиеті  Постреквизиттер:  Əдебиет  теориясы,  ХХ  ғасыр  басындағы  қазақ  əдебиеті, 

кеңестік кезең əдебиеті, қазарігі кезең əдебиеті   Сабақ мазмұны мен кестесі 

1 апта:  

 

Дəріс 1 

Тақырыбы: Кіріспе  

Дəріс мазмұны:

 ХІХ ғасырдағы қазақ əдебиеті – ұлттық сөз өнерінің елеулі 

кезеңін  қамтитын пəн.  Көркем  əдебиеттің қоғамдық-əлеуметтік оқиғалармен 

байланысты.  Ауызша  дəстүрлі  жыраулық  жəне  ақындық  поэзияның  таюиғи 

сабақтастығы. Айтыс өнерінің дамуы 

Əдебиет:  

1. 

А.Байтұрсынов “Əдебиет танытқыш”. Алматы, Атамұра. 2003 2. 

Ќ.Жұмалиев.ХҮІІІ-ХІХ ғасырлардағы қазақ əдебиеті.  А., 1967  

3. 

 Қоңыратбаев Ə. Қазақ əдебиетінің тарихы. А., 1994. 4. 

Сүйіншалиев Х. ХІХ ғасыр əдебиеті. А., 1992 

5. 

Сыздықова Р. Қазақ əдеби тілінің тарихы / ХҮ-ХІХ ғасырлар  А., Ана тілі, 1993. 

6. Əуезов М. Əдебиет тарихы. Ана тілі, 1991. Практикалық сабақ тақырыбы: Кіріспе 

Практикалық сабақ мазмұны: ХІХ ғасырдағы қазақ əдебиеті – ұлттық сөз 

өнерінің елеулі кезеңінг қамтитын пəн.  

1. 

Көркем 


əдебиеттің 

қоғамдық-əлеуметтік 

оқиғалармен 

байланысты 

2. 

Ауызша  дəстүрлі  жыраулық  жəне  ақындық  поэзияның  таюиғи сабақтастығы 

3. 


Айтыс өнерінің даму 

4. 


5. ХІХ ғасырдағы қазақ даласындағы халық ағарту,  

Əдебиет: 

1. А.Байтұрсынов “Əдебиет танытқыш”. Алматы, Атамұра. 2003 

2. Ќ.Жұмалиев.ХҮІІІ-ХІХ ғасырлардағы қазақ əдебиеті.  А., 1967  

3. Қоңыратбаев Ə. Қазақ əдебиетінің тарихы. А., 1994. 


4. Сүйіншалиев Х. ХІХ ғасыр əдебиеті. А., 1992 

5. Сыздықова Р. Қазақ əдеби тілінің тарихы / ХҮ-ХІХ ғасырлар  А., Ана тілі, 1993. 

6.  Əуезов М. Əдебиет тарихы. Ана тілі, 1991. СОӨЖ сағатмазмұны: 

ХҮІІІ-ХІХ 

ғасырлар 

ақын-жыраулар 

шығармашылығындағы дəстүр жалғастығы, табиғи байланыстар 

Əдебиет:  

1. А.Байтұрсынов “Əдебиет танытқыш”. Алматы, Атамұра. 2003 

2. Ќ.Жұмалиев.ХҮІІІ-ХІХ ғасырлардағы қазақ əдебиеті.  А., 1967  

3. Қоңыратбаев Ə. Қазақ əдебиетінің тарихы. А., 1994. 

4. Сүйіншалиев Х. ХІХ ғасыр əдебиеті. А., 1992 

5. Сыздықова Р. Қазақ əдеби тілінің тарихы / ХҮ-ХІХ ғасырлар 

СӨЖ  2сағат мазмұны:

 ХІХ ғасырдағы тарихи əлеуметтік жағдай 

Əдебиет:  

1. А.Байтұрсынов “Əдебиет танытқыш”. Алматы, Атамұра. 2003 

2. Ќ.Жұмалиев.ХҮІІІ-ХІХ ғасырлардағы қазақ əдебиеті.  А., 1967  

3. Қоңыратбаев Ə. Қазақ əдебиетінің тарихы. А., 1994. 

4. Сүйіншалиев Х. ХІХ ғасыр əдебиеті. А., 1992 

5. Сыздықова Р. Қазақ əдеби тілінің тарихы / ХҮ-ХІХ ғасырлар 

 

2 апта:  

 

Дəріс 1 

Тақырыбы: Дулат Бабатайұлы (1802-1874) 

Дəріс мазмұны: Өмірі туралы мəлімет 

Шығармаларының зерттелуі. Арнау толғауларының тақырыптық арналары  

Ақын дастандыры  («Еспембет», «Шаштараз» т.б) 

Əдебиет:  

1. 

А.Байтұрсынов “Əдебиет танытқыш”. Алматы, Атамұра. 2003 2. 

Ќ.Жұмалиев.ХҮІІІ-ХІХ ғасырлардағы қазақ əдебиеті.  А., 1967  

3. 

 Қоңыратбаев Ə. Қазақ əдебиетінің тарихы. А., 1994. 4. 

Сүйіншалиев Х. ХІХ ғасыр əдебиеті. А., 1992 

5. 

Сыздықова  Р.  Қазақ  əдеби  тілінің  тарихы  /  ХҮ-ХІХ  ғасырлар  А.,  Ана тілі, 1993. 

6. Əуезов М. Əдебиет тарихы. Ана тілі, 1991. Практикалық сабақ тақырыбы: 

Дулат Бабатайұлы (1802-1874) Практикалық  сабақ  мазмұны:  Ақын  толғау  өлеңдерінде  адамдардың 

жағымсыз  мінез-құлықтарының  сыналуы.  Сатиралық  тілмен  жазылған 

«Айтпасымды  айтқыздың»,  «Сары  шымшық»  т.б  шығармалары.  Ақын 

дастандыры  («Еспембет», «Шаштараз» т.б) 

Əдебиет: 

1. А.Байтұрсынов “Əдебиет танытқыш”. Алматы, Атамұра. 2003 

2. Ќ.Жұмалиев.ХҮІІІ-ХІХ ғасырлардағы қазақ əдебиеті.  А., 1967  

3. Қоңыратбаев Ə. Қазақ əдебиетінің тарихы. А., 1994. 

4. Сүйіншалиев Х. ХІХ ғасыр əдебиеті. А., 1992 


5. Сыздықова Р. Қазақ əдеби тілінің тарихы / ХҮ-ХІХ ғасырлар  А., Ана тілі, 

1993. 


6.  Əуезов М. Əдебиет тарихы. Ана тілі, 1991. 

СОӨЖ  мазмұны:

  Туған  жерді,  атамекенді  жырлаған  толғаулары 

(«Ақжайлау мен сандықтас», «О, Сарыарқа, Сарыарқа» өлеңдерін жаттау) 

Əдебиет:  

1. А.Байтұрсынов “Əдебиет танытқыш”. Алматы, Атамұра. 2003 

2. Ќ.Жұмалиев.ХҮІІІ-ХІХ ғасырлардағы қазақ əдебиеті.  А., 1967  

3. Қоңыратбаев Ə. Қазақ əдебиетінің тарихы. А., 1994. 

4. Сүйіншалиев Х. ХІХ ғасыр əдебиеті. А., 1992 

5. Сыздықова Р. Қазақ əдеби тілінің тарихы / ХҮ-ХІХ ғасырлар  А., Ана тілі, 

1993. 


6.  Əуезов М. Əдебиет тарихы. Ана тілі, 1991. 

СӨЖ мазмұны: Дулат өлеңдеріндегі адамгершілік тəрбиесі 

Əдебиет:  

1. А.Байтұрсынов “Əдебиет танытқыш”. Алматы, Атамұра. 2003 

2. Ќ.Жұмалиев.ХҮІІІ-ХІХ ғасырлардағы қазақ əдебиеті.  А., 1967  

3. Қоңыратбаев Ə. Қазақ əдебиетінің тарихы. А., 1994. 

4. Сүйіншалиев Х. ХІХ ғасыр əдебиеті. А., 1992 

5. Сыздықова Р. Қазақ əдеби тілінің тарихы / ХҮ-ХІХ ғасырлар  А., Ана тілі, 

1993. 


6.  Əуезов М. Əдебиет тарихы. Ана тілі, 1991. 

 

 3 апта:  

 

Дəріс 1 

Тақырыбы: Махамбет Өтемісұлы (1803-1846) 

Дəріс мазмұны:

 Өмірі туралы мəлімет. Махамбет шығармаларын жариялау, 

зерттеу  жұмыстары.  Махамбет  –  қазақ  əдебиетіндегі  сыншыл  реали  стік, 

романтикалық 

толғау 

ақыны. 


Ақын 

жырларындағы 

күрескерлік, 

жауынгерлік, азаматтық əуендер. 

Əдебиет:  

1. 


А.Байтұрсынов “Əдебиет танытқыш”. Алматы, Атамұра. 2003 

2. 


Ќ.Жұмалиев.ХҮІІІ-ХІХ ғасырлардағы қазақ əдебиеті.  А., 1967  

3. 


 Қоңыратбаев Ə. Қазақ əдебиетінің тарихы. А., 1994. 

4. 


Сүйіншалиев Х. ХІХ ғасыр əдебиеті. А., 1992 

5. 


Сыздықова  Р.  Қазақ  əдеби  тілінің  тарихы  /  ХҮ-ХІХ  ғасырлар/  А.,  Ана 

тілі, 1993. 

6. Əуезов М. Əдебиет тарихы. Ана тілі, 1991. 

Практикалық сабақ тақырыбы: Махамбет Өтемісұлы (1803-1846)  

Практикалық  сабақ  мазмұны:

  Өмірі  туралы  мəлімет.  Махамбет 

шығармаларын 

жариялау, 

зерттеу 

жұмыстары. 

Махамбет 

– 

қазақ əдебиетіндегі  сыншыл  реали  стік,  романтикалық  толғау  ақыны.  Ақын 

жырларындағы  күрескерлік,  жауынгерлік,  азаматтық  əуендер.  Махамбет шығармаларындағы  халық  тұлғасының,  Исатай  батыр  жəне  өзінің 

бейнелерінің  жырлануы.  («Исатай  деген  ағам  бар»,  «Əй,  Махамбет, 

жолдасым» /Исатай атынан/, «Соғыс», «Тарланым», «Мұнар күн», «Қызғыш 

құс» т.б.)  

Əдебиет: 

1. А.Байтұрсынов “Əдебиет танытқыш”. Алматы, Атамұра. 2003 

2. Ќ.Жұмалиев.ХҮІІІ-ХІХ ғасырлардағы қазақ əдебиеті.  А., 1967  

3. Қоңыратбаев Ə. Қазақ əдебиетінің тарихы. А., 1994. 

4. Сүйіншалиев Х. ХІХ ғасыр əдебиеті. А., 1992 

5. Сыздықова Р. Қазақ əдеби тілінің тарихы / ХҮ-ХІХ ғасырлар/ А., Ана тілі, 

1993. 

6.  Əуезов М. Əдебиет тарихы. Ана тілі, 1991. СОӨЖ  мазмұны:  Махамбет  жырларындағы  күрескерлік,  азаматтық  рух 

(«Ереуіл  атқа  ер  салмай»,  «»Беркініп  садақ  асынбай»,  «Ұл  туса»  өлеңдерін 

жаттау) 

Əдебиет:  

1. А.Байтұрсынов “Əдебиет танытқыш”. Алматы, Атамұра. 2003 

2. Ќ.Жұмалиев.ХҮІІІ-ХІХ ғасырлардағы қазақ əдебиеті.  А., 1967  

3. Қоңыратбаев Ə. Қазақ əдебиетінің тарихы. А., 1994. 

4. Сүйіншалиев Х. ХІХ ғасыр əдебиеті. А., 1992 

5. Сыздықова Р. Қазақ əдеби тілінің тарихы / ХҮ-ХІХ ғасырлар/ А., Ана тілі, 

1993. 


6.  Əуезов М. Əдебиет тарихы. Ана тілі, 1991. 

СӨЖ мазмұны: Махамбет өлеңдеріндегі философиялық-дүниетанымдық 

тереңдік («Орай да борай қар жауса», «Арғымақ сені сақтадым», 

«Арғымақтың баласы», «Жалған дүние», «Еменнің түбі - сары бал», 

«Аспандағы бозторғай», «Жалғыздық» т.б. ) 

Əдебиет:  

1. А.Байтұрсынов “Əдебиет танытқыш”. Алматы, Атамұра. 2003 

2. Ќ.Жұмалиев.ХҮІІІ-ХІХ ғасырлардағы қазақ əдебиеті.  А., 1967  

3. Қоңыратбаев Ə. Қазақ əдебиетінің тарихы. А., 1994. 

4. Сүйіншалиев Х. ХІХ ғасыр əдебиеті. А., 1992 

5. Сыздықова Р. Қазақ əдеби тілінің тарихы / ХҮ-ХІХ ғасырлар/ А., Ана тілі, 

1993. 

6.  Əуезов М. Əдебиет тарихы. Ана тілі, 1991.  

4 апта:  

Дəріс 1 

Тақырыбы: Шернияз Жарылғасұлы (1807-1867) 

Дəріс мазмұны: Өмірі туралы мəлімет. Ол Исатай, Махамбет бастаған халық 

көтерілісінің жыршысы. Шернияз – суырып салма ақын.  

Əдебиет:  

1. 


А.Байтұрсынов “Əдебиет танытқыш”. Алматы, Атамұра. 2003 

2. 


Ќ.Жұмалиев.ХҮІІІ-ХІХ ғасырлардағы қазақ əдебиеті.  А., 1967  

3. 


 Қоңыратбаев Ə. Қазақ əдебиетінің тарихы. А., 1994. 

4. 

Сүйіншалиев Х. ХІХ ғасыр əдебиеті. А., 1992 

5. 

Сыздықова  Р.  Қазақ  əдеби  тілінің  тарихы  /  ХҮ-ХІХ  ғасырлар/  А.,  Ана тілі, 1993. 

6. Əуезов М. Əдебиет тарихы. Ана тілі, 1991. Практикалық сабақ тақырыбы: Шернияз Жарылғасұлы (1807-1867) 

Практикалық сабақ мазмұны:

 Өмірі туралы мəлімет. Ол Исатай, Махамбет 

бастаған халық көтерілісінің жыршысы. Шернияз – суырып салма ақын. 

Шернияздың Махамбетпен, Абылмен, Қашағанмен дидарласқандағы 

өлеңдері. Шернияздың шешендік өнері. Шернияз шығармаларының 

көркемдік, бейнелілігі. 

Əдебиет: 

1. А.Байтұрсынов “Əдебиет танытқыш”. Алматы, Атамұра. 2003 

2. Ќ.Жұмалиев.ХҮІІІ-ХІХ ғасырлардағы қазақ əдебиеті.  А., 1967  

3. Қоңыратбаев Ə. Қазақ əдебиетінің тарихы. А., 1994. 

4. Сүйіншалиев Х. ХІХ ғасыр əдебиеті. А., 1992 

5. Сыздықова Р. Қазақ əдеби тілінің тарихы / ХҮ-ХІХ ғасырлар  А., Ана тілі, 1993. 

6.  Əуезов М. Əдебиет тарихы. Ана тілі, 1991. СОӨЖ 

мазмұны: 

Ақынның 


толғау-термелеріндегі 

философиялық 

толғаныстар («Сөз сөйлеймін бөлмелеп», «Тостағанды қолға алып» жаттау)     

Əдебиет: 

1. А.Байтұрсынов “Əдебиет танытқыш”. Алматы, Атамұра. 2003 

2. Ќ.Жұмалиев.ХҮІІІ-ХІХ ғасырлардағы қазақ əдебиеті.  А., 1967  

3. Қоңыратбаев Ə. Қазақ əдебиетінің тарихы. А., 1994. 

4. Сүйіншалиев Х. ХІХ ғасыр əдебиеті. А., 1992 

5. Сыздықова Р. Қазақ əдеби тілінің тарихы / ХҮ-ХІХ ғасырлар 

СӨЖ мазмұны:

 Шернияз шығармашылығындағы Исатай-махамбет 

көтерілісінің бейнеленуі 

Əдебиет: 

1. А.Байтұрсынов “Əдебиет танытқыш”. Алматы, Атамұра. 2003 

2. Ќ.Жұмалиев.ХҮІІІ-ХІХ ғасырлардағы қазақ əдебиеті.  А., 1967  

3. Қоңыратбаев Ə. Қазақ əдебиетінің тарихы. А., 1994. 

4. Сүйіншалиев Х. ХІХ ғасыр əдебиеті. А., 1992 

5. Сыздықова Р. Қазақ əдеби тілінің тарихы / ХҮ-ХІХ ғасырлар 

 

5 апта:   

Дəріс 1 

Тақырыбы: Шортанбай Қанайұлы (1818-1881)  

Дəріс мазмұны: Өмірі туралы мəлімет. Шортанбай мұрасының жариялануы, 

зерттелуі. Ақындық шығармашылық тұлғасының қалыптасу кезеңдері. 

Шортанбай – патшалық отарлау саясатын əшкерелеуде реалистікпен 

жырлаған сыншыл ойлы суреткер ақын. Адамгершілік тəрбиесінің 

қағидаларын уағыздаған толғаулары. Айтыстарындағы сыншыл өткірлік, 

бейнелі тіл нақыштары.  Əдебиет:  

1. 


А.Байтұрсынов “Əдебиет танытқыш”. Алматы, Атамұра. 2003 

2. 


Ќ.Жұмалиев.ХҮІІІ-ХІХ ғасырлардағы қазақ əдебиеті.  А., 1967  

3. 


 Қоңыратбаев Ə. Қазақ əдебиетінің тарихы. А., 1994. 

4. 


Сүйіншалиев Х. ХІХ ғасыр əдебиеті. А., 1992 

5. 


Сыздықова  Р.  Қазақ  əдеби  тілінің  тарихы  /  ХҮ-ХІХ  ғасырлар/  А.,  Ана 

тілі, 1993. 

6. Əуезов М. Əдебиет тарихы. Ана тілі, 1991. 

№5. практикалық сабақ. 

Практикалық сабақ тақырыбы: Шортанбай Қанайұлы (1818-1881)  

Негізгі 

сұрақтар: 

Өмірі  туралы  мəлімет.  Шортанбай  мұрасының 

жариялануы,  зерттелуі.  Ақындық  шығармашылық  тұлғасының  қалыптасу 

кезеңдері.  Шортанбай  –  патшалық  отарлау  саясатын  əшкерелеуде 

реалистікпен  жырлаған  сыншыл  ойлы  суреткер  ақын.  Адамгершілік 

тəрбиесінің  қағидаларын  уағыздаған  толғаулары.  Айтыстарындағы  сыншыл 

өткірлік, бейнелі тіл нақыштары.  

 

СОӨЖ  мазмұны:

  Адамгершілік  тəрбиесінің  қағидаларын  уағыздаған 

толғаулары  («Келер  заман»,  «Тар  заман»,  «Заман  ақыр»  жаттау  таңдау 

бойынша) 

Əдебиет: 

1. А.Байтұрсынов “Əдебиет танытқыш”. Алматы, Атамұра. 2003 

2. Ќ.Жұмалиев.ХҮІІІ-ХІХ ғасырлардағы қазақ əдебиеті.  А., 1967  

3. Қоңыратбаев Ə. Қазақ əдебиетінің тарихы. А., 1994. 

4. Сүйіншалиев Х. ХІХ ғасыр əдебиеті. А., 1992 

5. Сыздықова Р. Қазақ əдеби тілінің тарихы / ХҮ-ХІХ ғасырлар СӨЖ мазмұны:

 Шортанбай айтыстары 

Əдебиет:  

1. А.Байтұрсынов “Əдебиет танытқыш”. Алматы, Атамұра. 2003 

2. Ќ.Жұмалиев.ХҮІІІ-ХІХ ғасырлардағы қазақ əдебиеті.  А., 1967  

3. Қоңыратбаев Ə. Қазақ əдебиетінің тарихы. А., 1994. 

4. Сүйіншалиев Х. ХІХ ғасыр əдебиеті. А., 1992 

5. Сыздықова Р. Қазақ əдеби тілінің тарихы / ХҮ-ХІХ ғасырлар 

 

6 апта:  

 

Дəріс 6 

Тақырыбы: Сүйінбай Аронұлы (1822-1895) 

Дəріс мазмұны: Өмірі туралы мəлімет. Сүйінбай мұрасының зерттелуі. 

Толғауларының тақырыптық-идеялық мазмұны. Сүйінбай айтыстары. Ақын 

өлеңдерінің өлең өрімі.  

Əдебиет:  

1. 

А.Байтұрсынов “Əдебиет танытқыш”. Алматы, Атамұра. 2003 2. 

Ќ.Жұмалиев.ХҮІІІ-ХІХ ғасырлардағы қазақ əдебиеті.  А., 1967  

3. 

 Қоңыратбаев Ə. Қазақ əдебиетінің тарихы. А., 1994. 4. 

Сүйіншалиев Х. ХІХ ғасыр əдебиеті. А., 1992 

5. 

Сыздықова  Р.  Қазақ  əдеби  тілінің  тарихы  /  ХҮ-ХІХ  ғасырлар  А.,  Ана тілі, 1993. 

6. Əуезов М. Əдебиет тарихы. Ана тілі, 1991. Практикалық сабақ тақырыбы: Сүйінбай Аронұлы (1822-1895) 

Практикалық сабақ мазмұны:

 Өмірі туралы мəлімет. Сүйінбай мұрасының 

зерттелуі. Толғауларының тақырыптық-идеялық мазмұны. Сүйінбай 

айтыстары. Ақын өлеңдерінің өлең өрімі.  

Əдебиет: 

1. А.Байтұрсынов “Əдебиет танытқыш”. Алматы, Атамұра. 2003 

2. Ќ.Жұмалиев.ХҮІІІ-ХІХ ғасырлардағы қазақ əдебиеті.  А., 1967  

3. Қоңыратбаев Ə. Қазақ əдебиетінің тарихы. А., 1994. 

4. Сүйіншалиев Х. ХІХ ғасыр əдебиеті. А., 1992 

5. Сыздықова Р. Қазақ əдеби тілінің тарихы / ХҮ-ХІХ ғасырлар  А., Ана тілі, 1993. 

6.  Əуезов М. Əдебиет тарихы. Ана тілі, 1991. СОӨЖ мазмұны: Елдің тарихы, елді қорғаған батырлар туралы толғаулары 

(«Бөрілі  менің  байрағым»,  «Қарасай  батыр»,  «Өтеген  батыр»,  «Сұраншы 

батыр» т.б. ) 

Əдебиет:  

1. А.Байтұрсынов “Əдебиет танытқыш”. Алматы, Атамұра. 2003 

2. Ќ.Жұмалиев.ХҮІІІ-ХІХ ғасырлардағы қазақ əдебиеті.  А., 1967  

3. Қоңыратбаев Ə. Қазақ əдебиетінің тарихы. А., 1994. 

4. Сүйіншалиев Х. ХІХ ғасыр əдебиеті. А., 1992 

5. Сыздықова Р. Қазақ əдеби тілінің тарихы / ХҮ-ХІХ ғасырлар 

 А., Ана тілі, 1993. 

6.  Əуезов М. Əдебиет тарихы. Ана тілі, 1991. 

Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
©emirsaba.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет