Филология кафедрасыжүктеу 0.98 Mb.
Pdf просмотр
бет1/13
Дата07.02.2017
өлшемі0.98 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

 
ҚАЗАҚ ИННОВАЦИЯЛЫҚ ГУМАНИТАРЛЫҚ-ЗАҢ УНИВЕРСИТЕТІ 
ГУМАНИТАРЛЫҚ ФАКУЛЬТЕТІ 
ФИЛОЛОГИЯ  КАФЕДРАСЫ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ОҚУ ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕН 
 
ПӘН «ҚАЗАҚ ТІЛІН ОҚУ ӘДІСТЕМЕСІ»  
МАМАНДЫҚ  5В011700 - «Қазақ  тілі мен әдебиеті» 
 
КУРС   ІІІ 
СЕМЕСТР VI 
КРЕДИТ САНЫ 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Семей-2015 

 
Пәннің  оқу-әдістемелік  кешенін  құрастырған  –  педагогика  ғылымдарының 
кандидаты, аға оқытушы Тлебалдина Н.Қ. 
5В011700 - 
«Қазақ  тілі мен әдебиеті» 
мамандығы  бойынша  жалпыға  міндетті  Мемстандарт  06.08.073-2010ж.,  ҚР 
МЖМБС  11.05.2005  ж.  №289  бұйрығы  бойынша  бекітілген 
5В011700  - 
«Қазақ  
тілі  мен  әдебиеті» 
 
мамандығына  арналған  типтік  бағдарлама  негізінде 
құрастырылған. 
Филология  кафедрасының 2014 жылғы_02.09 № 1       хаттама  
отырысында қаралған.  
Кафедра меңгерушісі:                               ф.ғ.к., Қ.Т.Төлебаева 
Гуманитарлық факультеттің оқу-әдістемелік кеңесі мақұлдаған. 
2014 жылғы      ____    №_______ хаттама 
Төрайым:                      Ахметова А.К. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ҚАЗАҚ ИННОВАЦИЯЛЫҚ ГУМАНИТАРЛЫҚ-ЗАҢ УНИВЕРСИТЕТІ 
ГУМАНИТАРЛЫҚ ФАКУЛЬТЕТ 
ФИЛОЛОГИЯ  КАФЕДРАСЫ 
 
 
 
                                                                                                                                                                      
                                                       «БЕКІТЕМІН» 
                                                              Гуманитарлық факультет                                      
                                                                                деканы, ф.ғ.д., Ш.Б.Сейітова 
                                                                     ______________Ш.Б.Сейітова  
                                                                          «___ » ____________ 2014 жыл 
 
 
 
ОҚУ ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ 
 
ПӘН «ҚАЗАҚ ТІЛІН ОҚЫТУ ӘДІСТЕМЕСІ» 
МАМАНДЫҚ  5В011700 - «Қазақ  тілі мен әдебиеті» 
 
Барлығы: 3 кредит 
оқу тобы  3курс, 329  
семестр   
Дәріс -30 сағат 
Тәжірибе – 15 сағат 
Барлығы – 45 аудиториялық сағат 
СОӨЖ –  22,5 сағат 
СӨЖ – 67,5 сағат 
Емтихан – 6 семестр 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Семей, 2015 

 
Пәннің  оқу-әдістемелік  кешенін  құрастырған  –  педагогика  ғылымдарының 
кандидаты, аға оқытушы Тлебалдина Н.Қ. 
5В011700 - 
«Қазақ  тілі мен әдебиеті» 
мамандығы  бойынша  жалпыға  міндетті  Мемстандарт  06.08.073-2010ж.,  ҚР 
МЖМБС  11.05.2005  ж.  №289  бұйрығы  бойынша  бекітілген 
5В011700  - 
«Қазақ  
тілі  мен  әдебиеті» 
 
мамандығына  арналған  типтік  бағдарлама  негізінде 
құрастырылған. 
Филология  кафедрасының 2014 жылғы_02.09 № 1       хаттама  
отырысында қаралған.  
Кафедра меңгерушісі:                               ф.ғ.к., Қ.Т.Төлебаева 
Гуманитарлық факультеттің оқу-әдістемелік кеңесі мақұлдаған. 
2014 жылғы      ____    №_______ хаттама 
Төрайым:                      Ахметова А.К. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. ПӘННІҢ МАҚСАТЫ МЕН МІНДЕТІ, ОНЫҢ ОҚУ ҮРДІСІНДЕ 
АЛАТЫН ОРНЫ: 
 
1.1.Пәннің  мақсаты  студенттерге  мектепте  қазақ  тілін  оқыту  процесінің 
ерекшеліктерін теориялық және практикалық тұрғыдан меңгерту. Кәсіби деңгейі 
жоғары, жан-жақты дамыған, білім нәрімен сусындаған, теориялық білім терең, 
практикалық дағдысы қалыптасқан, ұлттық менталитеті жоғары маман даярлау. 
 
1.2.Пәннің  оқыту  міндеті  Студенттерді  әдістеме  саласындағы  соны 
өзгерістермен таныстырып, оны тиімді қолданудың  жолдарын үйрету; 
   -  Студенттерге  қазақ  тілін  оқыту  әдістемесінің  методологиялық-теориялық 
негіздерін меңгерту; 
    -  Қазақ  тілі  жүйесінің  ішкі  салаларын  мектепте  оқыту  ерекшеліктерін 
теориялық және практикалық тұрғыдан талдап көрсету; 
    -Оқу-әдістемелік  құралдарды  оқып-талдау,  баға  беру,  тиімді  әдістемелік 
кешендерді  таңдай  білу,  оларды  практикада  қолдана  білу  дағдыларын 
қалыптастыру.  
   -қазақ  тілін  оқыту  әдістемесін  ғылыми  тұрғыдан  зерттеп-тану  қабілеттерін 
дамыту; 
   -болашақ  қазақ  тілі  мұғалімдері  регінде,  өз  бетімсн  ғылыми-әдістемелік 
әдебиеттерді іріктеу мен оларды талдай білу дағдыларын жеплдіру; 
    -педагогика  мен  әдістемедегі  жаңашыл  әдістемелерді  талдай  білуге,  олардың 
практикадағы тиімді-тиімсіздігін анықтай білуге дағдыландыру;  
    -мектеп  мүғалімінің  тәжірибе  жинақтау  барысын  талдауға,  озық  тәжірибені 
таратуға белсене қатысып отыруын қалыптастыру. 
 
1.3. Пәннің оқу үрдісіндегі орны. Бұл пән факультет студенттері үшін жетекші 
пәндердің  бірі  болып  саналады.  Қазақ  тілі  пәні  мұғалімдері  өздері  оқытатын 
әрбір  сыныпта  жүргізілетін  тақырыптардың  әдістемесін  жете  меңгеріп  шығуы 
тиіс. 
     -  қазақ  тілін  оқытуды  оқу-танымдық  процесс  ретінде  тану  мен 
ұйымдастырудың ерекшеліктерін білуі
    -қазақ  тілін  орта  мектеп  пен  тереңдетілген  мектептерде  оқытудың  өзара 
байланыстылығы мен ерекшеліктерін меңгеру; 
     -қазақ  тілі  жүйесінің  мектепке  арналған  ғылыми  курсы  деңгейлерін  окыту 
әдістемелері  (фонетиканы  оқыту  әдістемесі,  лексика  мен  фразеолояның  оқыту 
әдістемесі,  сөзжасамды  оқыту  әдістемесі,  морфологияны  оқыту  әдістемесі, 
синтаксисті оқыту әдістемесі, мөтінді оқыту әдістемесі); 
     -қазақ тілін оқыту барысында оқушылардың ойлауын дамыту әдістемесі; 
    -қазақ тілін оқьпу барысында оқушылардың тілін дамыту әдістемесі; 
     -орфография  мен  орфоэпияны  оқыту  әдістемесі;  пунктуация  заңдылықтарын 
меңгерту әдістемесі; стилистиканы оқыту әдістемесі
     -қазақ тілі бағдарламалары мен оқулықтарын талдау әдістемесі; 

 
      -қазақ тілін оқыту барысында сыныптан тыс жұмыстарды ұйымдасгыру мен 
жүргізу әдістемеі; 
-студенттердің  қазақ  тілінен  өтілетін  педагогикалық  практикасы  және  оны 
ұйымдастыру мәселелерін меңгеріп шығулары қажет. 
 
Пән мазмұны 
2.1. Дәріс  
№ 
Дәріс тақырыптары 
ның атауы. 
Дәріс мақсаты мен мазмұны 
Оқыту 
түрі 
Сағат 
көлемі 

Қазақ  тілін  оқыту 
әдістемесінің 
ұстанымдары. 
Дәріс  мақсаты:  Қазақ  тілін 
оқытудың әдістері мен тәсілдері. 
Негізгі сұрақтар:  
1. Қазақ тілін оқыту әдістемесі 
және оның зерттеу нысаны.  
2. Қазақ тілін зерттеу 
әдістемесінің басқа 
ғылымдармен байланысы. 
3. Қазақ тілі әдістемесінің 
мәселелері. 
4. Қазақ тілін оқытудың 
мақсаттары мен міндеттері. 
5. Қазақ тілі және пәнаралық 
байланыс.  
күндізгі 
сырттай 
1 сағат 
2. 
Қазақ  тілін  оқыту 
әдістерінің жүйесі. 
Дәріс  мақсаты:  Қазақ  тілін 
оқыту 
әдістерінің 
жүйесі 
жайында мағлұмат беру. 
Негізгі сұрақтар:  
1. Қазақ тілін оқыту 
әдістемелерінің түрлері.  
2. Кітаппен жұмыс әдісі.  
3. Көрнекілік әдіс. 
4. Техникалық құралдармен 
жұмыс істеу әдісі. 
 5. Жаттығу әдісі. 
күндізгі 
сырттай 
1 сағат  
3. 
Қазақ тілін оқытудың 
формалары 
мен 
түрлері. 
Дәріс  мақсаты:  Қазақ  тілін 
оқытудың 
формалары 
мен 
түрлері  жайында мағлұмат беру. 
Негізгі сұрақтар:  
1.Қазақ 
тілін 
оқытудың 
әдістемесінің 
қоғамдық 
ғылымдар 
қатарына 
жататындығы. 
2. Пәннің білім беру әдістері мен 
Күндізгі 
сырттай 
1 сағат 

 
құрылымдық 
элементтерінің 
үнемі жетіліп отыратындығы.  
3.Бұл 
пәнді 
оқытудағы 
дидактикалық  принциптер  мен 
әдістемелік 
заңдылықтардың 
маңызы. 
4. 
Қазақ 
тілінің 
фонетикасын  оқыту 
әдісі 
Дәріс  мақсаты:  Қазақ    тілінің    
фонетикасын 
оқыту 
әдісі 
жайында мағлұмат беру. 
Негізгі сұрақтар:  
1.Тіл  дыбыстарының  дауысты, 
дауыссыз 
түрлерінің 
классификациясын меңгерту.  
2.Қазақ  тілінің  дыбыстық  жүйесі 
мен  заңдылықтарын  меңгертуде 
басты  назарға  алыну  керек 
заңдылықтар. 
3.Үндестік  заңы,  дауысты  және 
дауыссыз  дыбыстардың  түрлерін 
ажырата білуге үйрету. 
күндізгі 
сырттай 
2 сағат 
5. 
Қазақ 
тілінің 
лексикасын 
оқыту 
әдісі 
Дәріс  мақсаты:  Қазақ  тілінің 
лексикасын  оқыту  әдісі  туралы 
меңгерту. 
Негізгі сұрақтар:  
1.Лексика 
саласы 
бойынша 
негізгі 
оқылатын 
тақырыптарға,сөздің 
көп 
мағыналылығы. 
2.Синоним,  антоним,  омоним 
сөздеріне, 
тұрақты 
сөз 
тіркестеріне,  мақал-мәтелдерге 
басты назар аударту. 
3.Оқушының 
сөздік 
қорын 
байытуда  лексиканың  алатын 
орнын байқату.  
күндізгі 
сырттай 
2сағат 
6. 
Фразеологияны 
оқыту әдістемесі. 
Дәріс  мақсаты:  Қазақ  тілінің 
фразеологиясын 
оқыту 
әдісі 
туралы меңгерту. 
Негізгі сұрақтар:  
1.Фразеологияны 
оқытудың 
мақсаты мен міндеттері. 
2.Жасалу жолдарын меңгерту. 
3.Фразеологиясын 
оқыту 
күндізгі 
сырттай 
2сағат 

 
технологиясы. 
4.Оқушының 
сөздік 
қорын 
байытуда 
фразеологияның 
алатын орнын байқату. 
7. 
Сөзжасамды 
оқыту 
әдістемесі. 
Дәріс  мақсаты:  Сөзжасамды 
оқыту 
әдістемесі 
туралы 
меңгерту. 
Негізгі сұрақтар:  
1.Қазақ  тілінің  бұл  бөлімдегі  сөз 
таптарының оқытылу реті.  
2.Әр  сөз  табының  ерекшеліктері, 
бір-бірінен  айырмашылықтары, 
жазылу 
ережесі, 
т.б. 
заңдылықтарды меңгерту. 
3.Сөзжасамды  сөз  таптарымен, 
орфографиямен, 
тіл 
мәдениетімен 
және 
стилистикамен 
байланыстыра 
оқыту. 
күндізгі 
сырттай 
2 сағат 
8. 
Морфологияны 
оқыту әдісі 
Дәріс  мақсаты:  Морфологияны 
оқыту әдісі туралы меңгерту. 
Негізгі сұрақтар:  
1.Қазақ  тілінің  бұл  бөлімдегі  сөз 
таптарының оқытылу реті. 
2. Әр сөз табының ерекшеліктері, 
бір-бірінен  айырмашылықтары, 
жазылу 
ережесі, 
т.б. 
заңдылықтарды меңгерту. 
3. 
Жазылу 
ережесі, 
т.б. 
заңдылықтарды меңгерту. 
күндізгі 
сырттай 
1 сағат 
9. 
Грамматиканы  оқыту 
әдістемесі. 
Дәріс  мақсаты:  Грамматиканы 
оқыту 
әдістемесі 
туралы 
меңгерту. 
Негізгі сұрақтар:  
1.Мектепте 
грамматиканы 
оқытудың 
максаты 
мен 
міндетгері. 
2.Мектепте 
оқылатын 
грамматикалық  ұғымдар  жүйесі 
мен  оларды  меңгерту  әдістерінің 
жүйесі.  
3. Грамматикалық және сөзжасам 
жаттығуларын 
жүргізудің 
күндізгі 
сырттай 
2 сағат 

 
әдістемесі.  
10. 
Синтаксисті 
оқыту 
әдісі 
Дәріс  мақсаты:  Синтаксисті 
оқыту әдісі туралы меңгерту. 
Негізгі сұрақтар:  
1.Сөйлемдердің  түрлері,  жасалу 
жолдары,олардың  әрбір  сөздің 
атқаратын 
қызметі 
жайлы 
түсініктерін қалыптастыру. 
2.Сөйлем 
мүшелерінің 
ерекшеліктері.  
3.Құрмалас 
сөйлем 
жайлы 
түсінік.  
күндізгі 
сырттай 
2 сағат 
11. 
Сөз  тіркесін  оқыту 
әдістемесі. 
Дәріс  мақсаты:  Сөз  тіркесін 
оқыту 
әдістемесі 
туралы 
меңгерту. 
Негізгі сұрақтар:  
1.Сөз 
тіркесінің 
сыртқы 
белгілерінің меңгерту. 
2.Сөз 
тіркесін  жасалуындағы 
синтаксистік  байланыстар  мен 
қатынастар. 
3.Синтаксистік 
талдаулар 
жүргізу. 
күндізгі 
сырттай 
2 сағат 
12. 
Жай  сөйлемді  оқыту 
әдістемесі 
Дәріс  мақсаты:  Жай  сөйлемді 
оқыту 
әдістемесі 
туралы 
меңгерту. 
Негізгі сұрақтар:  
1.Жай 
сөйлем  туралы  ұғым 
қалыптастыру әдістемесі.  
2.Жай 
сөйлем  жасалуындағы 
синтаксистік байланыстар. 
3.Жай  сөйлемнің  құрылымдық-
мағыналық  жүйесі  және  оны 
меңгерту әдістемесі. 
күндізгі 
сырттай 
2 сағат 
13. 
Сөйлем 
мүшелерін 
оқыту әдістемесі. 
Дәріс 
мақсаты
Сөйлем 
мүшелерін 
оқыту 
әдістемесі 
туралы меңгерту. 
Негізгі сұрақтар:  
1.А.Байтұрсынов жасаған сөйлем 
мүшелері 
терминдерін 
мағыналық жағынан талдау. 
2. Сөйлемнің тұрлаулы мүшелері 
және 
сөйлемнің 
қызметін 
күндізгі 
сырттай 
2 сағат 

 
атқаруын ұғындыру жолдары. 
3.  Сөйлем  жасалуындағы  сөйлем 
мүшелерінің орын тәртібі.  
14. 
Құрмалас 
сөйлемді 
оқыту жолдары. 
Дәріс 
мақсаты:
 
Құрмалас 
сөйлемді  оқыту  жолдары  туралы 
меңгерту.
 
Негізгі сұрақтар:  
1.Құрмалас  сөйлемнің  табиғаты 
туралы 
ұғым 
қалыптастыру 
әдістемесі.  
2.Құрмалас 
сөйлемнің 
құрылымдық-мағыналық  жүйесі 
туралы түсінік беру. 
3.  Құрмалас  сөйлемнің  жасалу 
жолдары.  
күндізгі 
сырттай 
2 сағат 
15 
Мәтінді 
оқыту 
әдістемесі. 
Дәріс  мақсаты:  Мәтінді  оқыту 
әдістемесі туралы меңгерту. 
Негізгі сұрақтар:  
1.Мәтінді талдау әдістемесі. 
2.Мәтінді  оқытуда  фонетикамен, 
лексикамен, 
сөзжасаммен, 
морфология, 
сөз 
тіркесі, 
сөйлеммен 
байланыстыру 
әдістемесі. 
3. Мәтінді талдау әдістемесі 
күндізгі 
сырттай 
2 сағат 
16 
Орфографияны 
оқыту әдістемесі 
Дәріс  мақсаты:  Орфографияны 
оқыту 
әдістемесі 
туралы 
меңгерту. 
Негізгі сұрақтар:  
1.Орфографияның  қазақ  тілінің 
заңдылықтарының ішінде ерекше 
роль атқаратындығы.  
2.Әр  сыныптағы  оқушылардың 
меңгеруге 
тиісті 
орфограммалары. 
3.Сауатты 
жаза 
білуде 
орфографиялық  заңдылықтарды 
игеру. 
 
1сағат 
17 
Пунктуацияны  оқыту 
әдістемесі 
Дәріс  мақсаты:  Пунктуацияны 
оқыту 
әдістемесі 
туралы 
меңгерту. 
Негізгі сұрақтар:  
1.Қазақ 
тіліне 
меңгертудегі 
 
1сағат 

 
тыныс 
белгілерінің 
маңызы. 
2.Тыныс  белгілерінің  түрлері. 
Сөйлемді  дұрыс  құра  білуде,  ұға 
білуде 
тыныс 
белгілерінің 
атқаратын қызметі.  
3.  Пунктуациялық  қателер  мен 
оларды болдырмау әдістемесі. 
18 
Тіл 
дамыту 
әдістемесі 
Дәріс  мақсаты:  Тіл  дамыту 
әдістемесі  туралы меңгерту. 
Негізгі сұрақтар:  
1.Қазақ тілінің білімдік 
дағдыларын тексеруде жазба 
жұмыстарының алатын орны.  
2.Жазба  жұмыстарының  түрлері, 
олардың 
сыныптан-сыныпқа 
қарай 
күрделенуі. 
3.Тіл 
дамытудың 
ауызша 
және 
жазбаша жұмыс түрлері жүйесі. 
 
1сағат 
19 
Тіл  мәдениеті  және 
оқыту әдістемесі. 
Дәріс  мақсаты:  Тіл  мәдениеті 
әдістемесі  туралы меңгерту. 
Негізгі сұрақтар:  
1.Тіл мәдениеті туралы білім 
мазмұны меңгертудің маңызы. 
2. Әдеби норма ол туралы 
түсініктерді қалыптастыру. 
3.Тіл 
мәдениеті 
бойынша 
жүргізілетін  жұмыстар  жүйесі 
жұмыстар жүйесі әдістемесі. 
 
1сағат 
 
Барлығы  
 
күндізгі 
сырттай 
30 
 
2.2. Тәжірибе сағаттары  
№ 
Семинар 
тақырыптарының 
атауы 
Мазмұны 
Оқыту 
түрі 
Сағат 
көлемі 
1. 
Қазақ  тілін  оқыту 
әдістемесінің 
ұстанымдары. 
а) білім деңгейінде:  
Қазақ тілін оқытудың міндеттері. 
b) меңгеру деңгейі:  
Қазақ  тілін  оқытуға  қойылатын 
талаптар. 
c) таныстыру деңгейі 
қазақ 
тілі 
жүйесі 
туралы 
теориялық білім беру. 
күндізгі  


 
2. 
Қазақ  тілін  оқыту 
әдістерінің жүйесі. 
а) білім деңгейінде:  
Қазақ  тілінен  жаңа  білім  беру 
сабағының әдістемелік жүйесі. 
b) меңгеру деңгейі: 
Мұғалімнің  оқу  материалдарын 
түсіндіру әдісі 
c) таныстыру деңгейі 
Кітаппен жұмыс істеу әдісі. 
күндізгі 
 

3. 
Қазақ тілін оқытудың 
формалары 
мен 
түрлері. 
а) білім деңгейінде:  
Дәстүрлі  проблемалық  әдістің 
құрылымы. 
b) меңгеру деңгейі 
Дидактикалық ойындар әдісі. 
c) таныстыру деңгейі  
Эвристикалық әдіс. 
күндізгі 

4. 
Қазақ 
тілінің    
фонетикасын  оқыту 
әдісі 
а) білім деңгейінде: 
Фонетика 
саласы 
бойынша 
теориялық білім беру. 
b) меңгеру деңгейі  
Қазақ тілінің үндестік заңы. 
c) таныстыру деңгейі. 
Фонетикалық  машықтар  мен 
дағдылар. 
күндізгі 
 

5. 
Қазақ 
тілінің 
лексикасы 
мен 
фразеологиясын 
оқыту әдісі  
а) білім деңгейінде: 
Лексикалық 
білімді 
оқушылардың 
логикалық 
ойлауын  дамытумен  ұштастыру. 
Тұрақты  сөз тіркестерінің  негізгі 
белгілері. 
b) меңгеру деңгейі: 
Лексика  саласынан  теориялық 
білім 
беру. 
Фразеологиялық 
синоним, антонимдер.   
c) таныстыру деңгейі. 
Мақал–мәтелдің 
ой 
дәлдігін 
берудегі  көріктеуіштік  тәсілі. 
Тұрақты  тіркес  мен  мақал-
мәтелдердің өзіне тән белгілері. 
күндізгі 
 

6. 
Сөзжасамды 
оқыту 
әдістемесі. 
а) білім деңгейінде: 
Сөзжасамды оқытудың мақсаты. 
b) меңгеру деңгейі.  
Сөз жасаудың жолдары. 
c) таныстыру деңгейі.  
күндізгі 
 


 
Лексикалық  жолмен  жасалған 
сөздер. 
7. 
Морфологияны 
оқыту әдісі 
а) білім деңгейінде: 
Морфологияның  қарастыратын 
обьектісі 
b) меңгеру деңгейі 
Сөздердің 
мағынасына, 
тұлғасына,  құрамына,  қызметіне 
қарай бөлінуі. 
c) таныстыру деңгейі. 
Сөз 
таптарының 
өзіндік 
ерекшеліктері. 
күндізгі 
 

8. 
Грамматиканы  оқыту 
әдістемесі. 
а) білім деңгейінде: 
Грамматиканы 
оқытуда 
игерілетін  білімге  қойылатын 
талаптар. 
b) меңгеру деңгейі: 
Міндеттідеңгей  мен  мүмкіндік 
деңгейі. 
c) таныстыру деңгейі. 
Морфология  бойынша  міндетті 
деңгей. 
күндізгі 
 

9. 
Синтаксисті 
оқыту 
әдісі 
а) білім деңгейінде: 
Синтаксисті 
оқытуда 
қолданылатын әдісі-тәсілдер. 
b) меңгеру деңгейі  
Синтаксисті  оқытуда  мәтінмен 
жұмыс жасау әдістемесі. 
c) таныстыру деңгейі.  
Синтаксистік  талдаудың  толық 
түрі. 
күндізгі 
 

10. 
Сөз  тіркесін  оқыту 
әдістемесі. 
а) білім деңгейінде: 
Сөз тіркесін оқыту әдістемесі. 
b) меңгеру деңгейі  
Сөз  тіркесін  оқытуда  мәтінмен 
жұмыс жасау әдістемесі. 
c) таныстыру деңгейі 
Етістікті тіркесті дамыту. 
күндізгі 
 


 
11. 
Жай  сөйлемді  оқыту 
әдістемесі 

Каталог: wp-content -> uploads -> 2016
2016 -> Сайын мұратбеков
2016 -> Мектептің педагогикалық тақырыбы: Оқу және тәрбие қызметіндегі білікті
2016 -> Арнаулы бiлiм министрлiгi
2016 -> Филология кафедрасы
2016 -> «Европа және Америка елдерінің қазіргі заман тарихы» пәнінен
2016 -> Бірінші межелік бақлауға арналған тапсырма
2016 -> Пәннің мақсаты мен міндеттері
2016 -> Ә. Е. Жұмабаева, М. Н. Оспанбекова Алматы «Атамұра» 2016
2016 -> «Тарихты оқыту әдістемесі» пәні бойынша дәрістер конспекті Тақырып№1: Кіріспе


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет