Фонтандық насоспен автоматтандырудың сандық жүйесін құрастыру


Автоматтандыру бірінші нұсқасының құнын есептеубет22/22
Дата20.02.2023
өлшемі2.09 Mb.
#69623
түріДиплом
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22
Байланысты:
dip -fontandyq-nasospen-avtomattandyrudyn-sandyq-zhuyesin-qurastyru-2015-67

4.3 Автоматтандыру бірінші нұсқасының құнын есептеу
65

4.1 кестеде автоматтандыру құралдарының бағасы көрсетілген.


4.1 к е с т е – Автоматтандыруқұралдарының бағасы

4.2 кест е - Офистік техниканың бағасын анықтауОфистік техниканың бағасы 4.2 кестеде берілген. Негізгі өнімдік
нысанның есебін жүргіземіз. Негізгі өндірістік нысандар ұзақ уақыт бойы
өндірістік процесіне қатысатын және сол уақытта олардың табиғи қалпын
сақтайтын еңбек құралы болып табылады. Олардың құны пайдалану
құндылығын жоғалтуына байланысты дайын өнімге бөліктерімен
ауыстырылады.
66

Атауы

Түрі

Өндіруші

Бағасы,тг

Саны, шт

Жалпы
сомасы,тг

Термоэлектрлік
түрлендіргіш

ТСПСУ/
05

«Эталон»

6 500

1

6 500

Қысым дачигі

«Vegabar 81»

«VEGA»

20 000

1

20 000

Ажырату
қысымын
түрлендіргіш

Метран 52-
50

«eATON»

18 000

1

18 000

Деңгей
өлшеу
датчигі

«SITAN S»

«Siemens»

6 000

1

6 000

Сигналды
AI/AO модуль

SM-331

«Siemens»

55 000

18

990 000

Сигналды
DI/DO модуль

SM-321

«Siemens»

56 000

3

168 000

Контроллер

S400F

«Siemens»

120 000

1

120 000

Барлығы

1 328 500
Атауы

Типі/маркасі

Бағасы,тг

Саны,шт

Жалпы
сомасы,тг

Монитор

LSD 21,5”
S1200HD

15 000

1

15 000

Жүйелік
блок

Intel Core i3,
2,7GHz, DDR3
4Gb, HDD 500
Gb, SATA2
GTX 550Ti,
DVD RW

70 000

1

70 000

Периферия

Genius, SP-
405B

2500

1

2500

ИБП

UPS AUS1200I
1200W

52 000

1

52 000

Принтер

Canon DS34-42

10 000

1

10 000

Барлығы

151 500


Негізгі өндірістік нысандар бағдарламалық өнімді құруға кеткен


шығындар , автоматтандыру құралдары Шжаб мен іске қосу шығындары
Шжж болып табылады.
Бағдарламалық өнімді құруға кеткен шығынды анықтаймыз

=
+
(4.2),

мұндағы

– офистік құрал-жабдыққа кеткен шығын;


– бағдарламалық өнімді құруға кеткен шығын.

4.2-кесте бойынша офистік құрал-жабдыққа кеткен шығын 151 500 тг.


тең. Бағдарламалық өнімді құруға кеткен еңбекақыға есептеулер жүргіземіз.

=А*М*Е*1,21


мұндағы А – бағдарламалық өнімді құруға қатысқан адама саны;


М – бағдарлмалық өнімді құруға кеткен ай саны;
Е – бағдарламашының еңбекақысы;
1,21 – пенсиондық қор мен әлеуметтік салыққа аударым.

=А*М*Е*1,21=2*1*65 000*1,21=157 300 [тг].


Бағдарламалық өнімді құруға кеткен шығын


(4.3),


=
+

=151 000 + 157 300= 308 300 [тг].Автоматтандыру құрал-жабдықтарға кеткен шығын 1-кестеге сәйкес


Шжаб=1 328 500 тг.


Іске қосу жұмыстарына кеткен шығынға есептеу жүргіземіз.Іске қосу


жұмыстары электронды құрал-жабдықтарды жөңдеу кезінде орнату
жұмыстарының жалғасы болып табылады.Іске қосу жұмыстары
автоматтандыру құрал-жабдықтарға кеткен шығынның 5% құрайды.

Шіқж= Шжабх 0,05=1328500х0,05=66425 [тг].


Амортизация шығындарын есептеу. Амортизация жабдықтардың


физикалық тозуының ақшалай көрінісі. Оны толық ауыстыру жүзеге
асырылады. Амортизациялық аударымдар өзіндік құнына қосылған және
салық салынбайды.

Иао=(

+ Шжаб+ Шіқж)хНао
67
(4.4),


мұндағы Нао – амортизациондық аударым нормасы. 15% тең.Иао=(

+ Шжаб+ Шіқж)хНао= (308800+1328500+66 425)х0,15=255560 [тг].


Он сағаттан екі ауысымды жұмыс негізінде қызметкерлер жалақысын


есептейміз. 4.3-кестеде инженердің бірайлық ақысы көрсетілген.Айына бір
инженер 60 000 теңгені алады. Қызметкерлер саны екі адамға тең.
Осылайша қызметкерлердің айлық жалақысы 120 000 тг-ге тең.

4.3 кест е –Орташа айлық жалақыны анықтауҚызметі
Қызметкер-
лер саны
Ақымен
қамтылғандар
бірайлық
еңбекақы
Айлық жалақы,
тг

саны
мөлшері,тг

1
Инженер
2
2
3
1
4
60 000
5
120 000

Жалпы
жалақының
орташа айлығы

4.3-кестеден Шаж-ны есептейміз


Шаж= А х М х Е х 1,21


мұндағы А – орнатуға қажет адам саны;


М –ай саны. 12-ге тең деп аламыз;
Е – қызметкерлердің жалақысы;
1,21 – пенсиондық қор мен әлеуметтік салыққа аударым.

Шаж= А х М х Е х 1,21=2х12х60000х1,21=1742400[тг].


Электрэнергияға кеткен шығынды есептейміз


Шээ=РухТmх18 [тг/кВт х сағ]


мұндағы Ру - орнатылған жабдықтың қуаты;


Тm - белгіленген қуатты пайдаланған сағат саны;
18тг/кВт х сағ – бір кВт х сағ-тың құны.
120 000
(4.5),

(4.6),


Орнатылған қуат

электр орнату бөлігіне кіретін электр

машиналарының номиналды қуаттардың сомасы болып
табылады.Жабдықтардың орнатылған қуаты 6 кВт-қа тең.
Нысан үздіксіз жұмыс істеп тұрғандықтан, орнатылған қуаттын
пайдалану сағат санын анықтаймыз

Тm=365х24=8760 [сағ].


Осылайша электрэнергияға кеткен шығын


68

Шээ=Ру*Тm*18тг/кВт*сағ=6*8760*18=946 080 [тг].


Орнату үшін қажетті қызметкерлердің жалақысының 30% құрайтын,


басқа шығындарды есептейміз.

Шбас=0,3* Шаж=0,3*1 742 400=522 720 [тг].


Негізгі қорды жарамды қалпына келтіру басты формаларының бірі


пайдалану құндылығын тасымалдаушы ретінде жөңдеу жұмысы болып
табылады. Кез келген жабдық тез тозатын болғандықтан, тиімділігін арттыру
үшін жөңдеу жұмыстары жүргізіліп тұрады.
Жөндеу шығындары амортизация аударымының 15% -ын құрайды

Шжөң=Иао*0,15.


(4.7).


Шжөң=255 560*0,15=38 335 [тг].


Жобаны іске асыру үшін банктен негізгі өндірістік қордың мөлшеріне


тең бастапқы инвестиция алынады. Қайтарылуы тиіс 5 жылға несие алынады.

Ш%=


+10%,


(4.8),

мұндағы ∑


- негізгі өндірістік қор шығынның сомасы;

10%- банктің жылдық пайыздық мөлшерлемесі.


=

+ Шжаб+ Шіқж==308 800+1 328 500+66 425=1 703 725[тг].


Ш%=


+10%=


+ 34 075=374 820 [тг].

Осылайша, алынған барлық мәндері қойып, бірінші
автоматтандыру бойынша жылдық пайдалану шығынын аламыз.
сұлбаға

Ш1=(

+Шжаб+Шіқж)*Нао+Шаж+Шээ+Шбас+Шжөң+Ш%=255


560+1 742 400+946 080+522 720+38 335+374 820=3 879 915 [тг].

Пайдалану шығындарына басты қордың құнынан амортизациялық


аударым мен ағымдағы шығындар кіреді.Жылдық пайдалану шығындары
автоматтандыру бірінші сұлбада 3879915 тг. құрайды.
Автоматтандыру жүйесінің екінші нұсқасын жылдық пайдалану
шығындарына есептеулер жүргіземіз. Автоматтандырудың екінші сұлбасы
69

автоматтандырудың бірінші сұлбаның функционалдық мүмкіндіктеріне


сәйкес келуі тиіс.


4.4 Автоматтандыру екінші нұсқасының құнын есептеу
4.4 кестеде автоматтандыру құралдарының бағасы көрсетілген.

4.4 кест е – Автоматтандыруқұралдарының бағасы


Бағдарламалық өнімді құруға кеткен шығынды анықтаймыз=
+

=151 500+157 300=308 800 [тг].4.4 кестеге сәйкес автоматтандыру екінші схемаға арналған жабдықтар


шығындары

Шжаб=1 871 000 [тг].


Іске қосу жұмыстары автоматтандыру құрал-жабдықтарға кеткен


шығынның 5% құрайды.

Шіқж= Шжаб* 0,05=1 871 000*0,05=93 500 [тг].


Екінші сұлба үшін құрал-жабдықтар құнына сәйкес амортизация


шығындары

Иао=(

+Шжаб+Шіқж)*Нао=(308 800+1 871 000+93 500)*0,15=
=341 452[тг].

70


Атауы

Түрі

Өндіруші

Бағасы,тг

Саны,шт

Жалпы
соммасы,тг

Термоэлектрлік түр-
лендіргіш

TRN/A
31

«АВВ»

6 400

1

6 400

Қысым дачигі

PRESS/
12P

«АВВ»

10 00

1

10 000

Ажырату қысымын
түрлендіргіш

MBS-
1700

«eATON»

18 000

1

18 000

Деңгей
өлшеу
датчигі

FLAB12

«АВВ»

12 800

1

12 800

Сигналды
AI/AO модуль

AS500-
eCO

«АВВ»

75 000

18

1 350 000

Сигналды
DI/DO модуль

DS500-
eCO

«АВВ»

65 000

3

195 000

Контроллер

AS500-
eCO

«АВВ»

90 000

1

90 000

Барлығы

1 871 000
Қызметкерлердің жалақысын бірінші жағдайға сәйкес қабылдаймыз


Шаж= А*М*Е*1,21=2*12*60 000*1,21=1 742 400 [тг].


Электрэнергия шығындарымен басқа да шығындар өзгеріссіз қалады


Шээ=946 080 [тг],


Шбас=522 720 [тг].


Жөндеу шығындары амортизация аударымының 15% -ын құрайды


Шжөң=Иао*0,15,


Шжөң=341 452*0,15=51 217 [тг].


Екінші сұлба үшін жабдықтардың Ш% құрайдыШ%=


+10%=


+ 45 467=500 137 [тг].

Осылайша, алынған барлық мәндері қойып, екінші


автоматтандыру бойынша жылдық пайдалану шығынын аламыз.

сұлбаға


Ш1=(

+Шжаб+Шіқж)*Нао+Шаж+Шээ+Шбас+Шжөң+Ш%=341


452+1 742 400+946 080+522 720+51 217+500 137=4 104 006 [тг].

Алынған мәліметтерге сәйкес автоматтандыру жүйесінің бірінші


нұсқасы дипломдық жұмысқа іске асыруға қабылданды.


Қорытынды

71Дипломдық


жобаның мақсатына жету үшін ,


фонтанныңфункционалдық мақсаты қарастырылып, технологиялық нысанды басқару
жүйелі талдауы жүргізілген және фонтанның функционалдық сызбасымен
автоматтандырудың құрылымдық сызбасы құрылған. ЕБЛК бағдарламалық
кешені құрылған, оператордың жұмыс орны виуализацияланған,
бағдарламалы – логикалық контроллер таңдалған.
Қорытындылай келе бұл жобада келесі қойылған мақсаттар орындалды:
-бағдарламалы – логикалық контроллер таңдалды;
- фонтанды басқару және бақылау бойынша бағдарламалық жасақтама
құрылды;
- нысанды басқару және бақылау үшін SCADA-жүйесі құрылды;
- өмір тіршілік қауіпсіздігі және экономика бойынша мәселелерді
шешілді.
Барлық қойылған тапсырмаларға қол жеткізілді. Дипломдық жобаны
жазу кезінде автоматты функционалдық сызбаны құру саласында және
SCADA- жүйесін жобалаумен бағдарламалық кешенін құру дағдыланған,
фонтанды басқару саласында көптеген мағлұматтар алдым.

Қысқартулар

721. SCADA - SupervisoryControl and Data Acquisition;


2. ЕБЛК – еркін бағдарлама-логикалық контроллер;
3. АҚҚ – аварияға қарсы қорғаныс;
4. ҮБЖ – үлестірілген басқару жүйесі;
5. ДК – дербес компьютер;
6. TIA Portal - Totally Integrated Automation Portal.

Әдебиттер тізімі
73

1. Технические средства автоматизации : учебник для студ. высш. учеб.


заведений / Б. В. Шандров, А. Д. Чудаков. — М. : Издательский центр
«Академия», 2007. — 368 с.
2. Фонтаны / П. А. Спышнов. – М. Издательство Архитектуры и
Градостроительства, 1950. – 170 с.
3. Лобачев П.В., Насосы и насосные станции. - Москва: Стройиздат.
1990.
4. СНиП 2.04.02-84: Насосные станции. Электрооборудование,
технологический контроль, автоматизация и системы управления.
5. Калицун В.И., Дроздов Е.В. Основы гидравлики и аэродинамики:
Учебник для техникумов. – М.: Стройиздат, 1980. – 247 с.
6. Г.Бергер. Автоматизация с помощью Программ STEP7 LAD и FBD –
Н. : Издательство Publicis MCD Corporate Publishing, 2001. – 605с.
7. ШалытоА.А.SWITCH-
технология.Алгоритмизацияипрограммирование задач логического
управления.СПб.:Наука, 1998. 628с.
8. Олссон Г., Пиани Д. Цифровые системы автоматики и управления. –
СПб.: Невский диалект, 2001 – 557с.
9. Интернет ресурс: http://www.bookasutp.ru/Chapter7_1.aspx.
10. Интернет ресурс:https://ru.wikipedia.org
11. Интернет ресурс:http://www.spazint.ru/sistemy-zashhit/hima/hima-
kontroller-himatrix.html.
12. Интернет ресурс: http://www.ste.ru/siemens/pdf/rus/S7_300.
13. Интернет ресурс: http://www.spazint.ru/sistemy-zashhit/pilz.html13.
14. Каталог фирмы «Империя воды»
15. Хакимжанов Т.Е., Санатова Т.С., Абдимуратов Ж.С., Дюсебаев М.К.
Еңбекті қорғау. Дәрістер жинағы. Аламаты: -АЭжБИ, 2006. -36б.
16. Абдимуратов Ж.С., Хакимжанов Т.Е., Дюсебаев М.К. Еңбекті қорғау
және тіршілік қауіпсіздігі. Алматы, 2013. -80б.
17. Байзакова А.А., Санатова Т.С. Охрана труда. Методические указания
к выполнению расчётно-графических работ (для студентов всех форм обуче-
ния всех специальностей). - Алматы: АИЭС, 2005.-17с.
18. Жакып Г.Б., Хавронская А.М., Дуйсемалиева М.У. «Оценка технико-
экономической эффективности автоматизированных систем управления тех-
нологическими процессами» Методическое указания по выполнению эконо-
мического раздела дипломных проектов (для студентов специальностей 3601,
3605, 3702, 3704) Каз НТУ Алматы 2007 г.


74

Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22
©emirsaba.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет