Газет халыќтың көзі, ќұлағы ћєм тілі


Ќарашаш, жұбайы - Гүлмиражүктеу 2.18 Mb.
Pdf просмотр
бет5/6
Дата05.02.2017
өлшемі2.18 Mb.
1   2   3   4   5   6

Ќарашаш, жұбайы - Гүлмира,

балалары - Ємина, Єліби, бау-ырлары, туған-туыстары.

Марќұмның 40 күндік асы

9-шы сєуір күні Аќсу-Аюлы

ауылындағы “Ќазығұрт” дємха-

насында  сағат 13.00 де бері-

леді.


ТОО “NOVА- Цинктің” атына Маз

642205-220 көлігіне берілген мемле-

кеттік тіркеу Р 742003 нөмірі жоғалған-

дыќтан жарамсыз деп саналсын.

ТОО “NOVА- Цинктің” атына Маз

6430 В 9 көлігіне берілген мемлекеттік

тіркеу НО 93709  нөмірі жоғалғандыќ-

тан жарамсыз деп саналсын.           

№0002


          С/ф

ТЕЛЕБАҒДАРЛАМА 4-сəуірден 10-сəуірге дейін

7

СЕЙСЕНБІ, 5-сəуір

ДҮЙСЕНБІ, 4-сəуір

СƏРСЕНБІ, 6-сəуір

БЕЙСЕНБІ, 7-сəуір

ЖҰМА -сəуір

СЕНБІ, 9-сəуір

ЖЕКСЕНБІ, 10-сəуір

Бейсенбі, 31-наурыз, 2016 жыл

Қазақстан

7.00 Таңшолпан. 10.00 Апта.kz.

11.05 Дара жол. 12.30 Ақсауыт.

13.00 Бірге таңдаймыз.

14.10, 22.00 «Келін», т/х. 15.00 Əйел бақыты.

16.40, 18.35 «Жүрегім сізге аманат», т/х.

17.30, 19.30, 0.00, 3.00 KazNews. 

17.55, 2.20 «Бүгінгі күннің батырлары».

18.05, 1.50 Менің Қазақстаным.

20.20, 1.05 «Серпіліс».

21.05 «Аяулы арман», т/х.

22.55, 2.30 Түнгі студияда.

23.30 «Үй болу қиын», т/х. 0.45 Sport.kz.

Қазақстан

7.00 Таңшолпан. 

10.00, 21.05 «Аяулы арман», т/х.

10.50, 0.50 «Қазына», т/х..

11.45, 20.20 Айтуға оңай…

12.30, 23.30 «Үй болу қиын».

13.00 Бірге таңдаймыз.

14.10, 22.00 «Келін», т/х. 15.00 Əйел бақыты.

16.40, 18,35 «Жүрегім сізге аманат», т/х.

17.30, 19.30, 0.00, 3.00 KazNews. 

17.55, 1.35 Қылмыс пен жаза.

18.15 Табыс сыры. 22.55, 2.30 Түнгі студияда.

1.55 Ақсауыт.

Қазақстан

7.00 Таңшолпан. 

10.00, 21.05 «Аяулы арман», т/х.

10.50, 0.50 «Қазына», т/х.

11.45, 20.20 Айтуға оңай…

12.30, 23.30 «Үй болу қиын», т/х.

13.00 Бірге таңдаймыз.

14.10, 22.00 «Келін», т/х.

15.00 Əйел бақыты.

16.40, 18.35 «Жүрегім сізге аманат», т/х.

17.30, 19.30, 0.00, 3.00  KazNews. 

17.55 «Бүгінгі күннің батырлары».

18.05, 1.35 Жарқын бейне.

22.55, 2.30 Түнгі студияда.

2.05 Табыс сыры.

Қазақстан

7.00 Таңшолпан.

10.00 «Аяулы арман», т/х.

10.50, 0.50 «Қазына», т/х.

11.45, 20.20 Айтуға оңай…

12.30, 23.30 «Үй болу қиын», т/х.

13.00 Бірге таңдаймыз.

14.10. 22.00 «Келін», т/х.

15.00 Əйел бақыты. 

16.40, 18.35 «Жүрегім сізге аманат», т/х.

17.30, 19.30, 0.00, 3.00 KazNews. 

17.55, 1.35 Журналисттік зерттеу.

18.15 Баламен бетпе-бет.

21.05 «Аяулы арман», т/х.

22.55, 2.30 Түнгі студияда. 

Қазақстан

7.00 Таңшолпан. 

10.00 «Аяулы арман», т/х.

10.50, 0.45 «Қазына», т/х.

11.45, 20.15 Айтуға оңай…

12.30 «Үй болу қиын», д/ф.

13.00 Бірге таңдаймыз.

14.10, 22.30 «Келін», т/х.

15.00 Əйел бақыты.

16.40, 18.35 «Жүрегім сізге аманат», т/х.

17.30, 19.30, 0.00, 3.00 KazNews. 

17.55, 1.30 Иман айнасы.

18.15 Жан жылуы.

21.05 «Сəлем, Қазақстан!» 

23.25, 2.30 Сіз не дейсіз?

Қазақстан

7.00 Концерт.  8.35 Агробизнес.

9.00 «Сенбiлiк таң».

10.05 Дауа.  10.40 Əзіл əлемі.

12.30 Ас болсын!

13.15 Табыс сыры.

13.35 Наурыз-думан.

15.00 «Арман қанатында»

18.40 «Өмірдің өзі новелла», т/х.

19.30, 0.05, 2.15 KazNews.

20.05 Үздік əндер.

21.00 Дара жол.

22.35 Жайдарман.

Қазақстан

7.00 Концерт. 

8.30 «Ғасырлар үні» д/ф.

9.00 Ақсауыт.  

9.30 Бүгін жексенбі.

11.15, 15.35 М/ф.

12.45, 23.00 «Өмірдің өзі новелла», т/х.

13.35 «Сəлем, Қазақстан!»

15.05 Келбет.

17.05 «Астанаға көктем кеш келеді» к/ф.

19.25 Əзіл əлемі.

20.00, 1.25 Апта.kz.

21.00 «Қазақтың қара баласы».

Хабар

7.02 Айтұмар.7.55, 8.55, 0.20, 0.55 Гороскоп.

8.00 Жаңа күн. 10.00 Жеті күн.

11.00 Экономкласс. 11.10 Магия кухни.

11.45 М/ф. 12.30 Əр үйдің сыры басқа.

13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 20.00, 21.00, 23.50, 

1.00 Жаңалықтар, новости. 

13.15 «Семейные мелодрамы».

14.05 Подари детям жизнь.

14.10 Т/с «Катина любовь».

15.15 Бармысың, бауырым?

16.15 «Өмір сабақтары», д/ф.

17.15, 22.30 Т/с «След».

17.55 Орталық хабар. 19.00 ТВ-Бинго. 

19.55, 23.45 Негізінде… 20.30 Арнайы хабар.

20.55 По сути. 21.30 Т/с «Осколки».

23.15 Бетпе-бет.

0.25 «Сотқа жеткізбей».Евразия

6.00, 7.00, 7.55, 20.00, 22.00, 2.30 Жаңалық-

тар, новости.  6.05, 3.10 Жить здорово!

7.15 Сапа бақылауда. 8.00 Доброе утро.

11.00 Жди меня. 12.00, 23.35 П@утinа..

12.20 Əйел сыры.

13.15, 22.45 «Джодха жəне Ақбар».

14.10, 2.20 «Басты патруль».

14.20 Судебные истории.

15.15 Правда.

15.20 Т/с «Как выйти замуж за миллионера 

-2».


16.40 Давай поженимся.

17.50 Пусть говорят.

18.55 Т/с «Я больше не боюсь».

21.00 «Ғажайып жан», т/х.

0.00 Время.

0.30 Т/с «Красная королева».Хабар

7.02 Айтұмар.7.50, 8.55, 0.15, 0.55 Гороскоп.

8.00 Жаңа күн.

10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 20.00, 

21.00, 0.25, 1.30 Жаңалықтар, новости. 

10.10, 21.30 Т/с «Осколки».

11.10 Магия кухни. 11.45 М/ф.

11.55 Əр үйдің сыры басқа.

12.25, 19.05 «Махаббатым жүрегімде», т/х.

13.15 «Семейные мелодрамы.

14.05 Подари детям жизнь.

14.10 Т/с «Катина любовь».

15.10 «Ғашық жүрек» т/х. 16.15 Біздің үй.

17.15, 22.30 Т/с «След».

18.00 Линия судьбы. 18.30 «Бажалар» т/х.

19.05 «Зəуре» т/х. 19.55, 0.20 Негізінде…

20.30 Бюро расследований.

20.55 По сути. 23.15 Бетпе-бет.

23.45 Арнайы хабар. 1.00 Сотқа жеткізбей

Евразия

6.00, 7.00,7.55, 20.00, 22.00, 2.30 Жаңалықтар, 

новости.  6.05 Жить здорово!

7.15 Сапа бақылауда. 8.00 Доброе утро.

11.00 Т/с «Следственный комитет».

12.00, 23.35 П@утinа.

12.20, 3.10 Ашығын айтқанда.

13.15, 22.45 «Джодха жəне Ақбар».

14.10, 2.20 Басты патруль.

14.20 Судебные истории. 15.15 Правда.

15.20 Т/с «Как выйти замуж за миллионера -2».

16.40 Давай поженимся.

17.50 Пусть говорят.

18.55 Т/с «Я больше не боюсь».

21.00 «Ғажайып жан», т/х.

0.00 Время.

0.30 Т/с «Красная королева».

Хабар

7.02 Айтұмар.

7.50, 8.55, 23.30, 0.10 Гороскоп.

8.00 Жаңа күн.

10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 20.00, 

21.00, 23.40, 1.15 Жаңалықтар, новости. 

10.10, 21.30 Т/с «Осколки».

11.10 Магия кухни.

11.45 Əр үйдің сыры басқа.

12.15, 19.05 «Зəуре», т/х.

13.15 «Семейные мелодрамы».

14.05 Подари детям жизнь.

14.10 Т/с «Катина любовь».

15.10 «Ғашық жүрек», т/х. 16.15 Біздің үй.

17.15, 22.30 Т/с «След».

18.00 Сильные духом. 18.30 «Бажалар», т/х.

19.55, 23.35 Негізінде…

20.30 Бетпе-бет.

20.55 «По сути». 

0.15 «Арман қанатында».

0.45 «Сотқа жеткізбей», д/ф.

Евразия

6.00, 7.00, 7.55, 20.00, 22.00, 2.10 

Жаңалықтар, новости.

6.05 Жить здорово!

7.15, 3.35 Сапа бақылауда.

8.00 Доброе утро.

11.00 Т/с «Следственный комитет».

12.00, 23.35 П@утinа.

12.20, 2.50 Ашығын айтқанда.

13.15, 22.45 «Джодха жəне Ақбар»

14.10, 2.00 Басты патруль.

14.20 Судебные истории.

15.15 Правда.

15.20 Т/с «Как выйти замуж за миллионера 

-2».

16.40 Давай поженимся.17.50 Пусть говорят.

18.55 Т/с «Я больше не боюсь».

21.00 «Ғажайып жан», т/х.

0.00 «Время».

0.30 Т/с «Жажда».

1.55 Бүгінгі күннің батырлары.

2.05  Жан жылуы.

Хабар

7.02 Бұйымтай.

7.55, 8.55, 23.20, 0.00 Гороскоп.

8.00 Жаңа күн.

10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 20.00, 

21.00, 23.30, 1.05 Жаңалықтар, новости. 

10.10, 21.30 Т/с «Осколки».

11.10 Магия кухни. 

11.45 Əр үйдің сыры басқа.

12.15, 19.10 «Зəуре», т/х.

13.15 «Семейные мелодрамы».

14.05 Подари детям жизнь.

14.10 Т/с «Катина любовь».

15.10 «Ғашық жүрек», т/х. 16.15 Біздің үй.

17.15, 22.30 Т/с «След». 18.05 Тағдыр жолы.

18.30 Сильные духом. 18.40 «Бажалар» т/х.

19.55, 23.25 Негізінде… 20.30 Бетпе-бет.

20.55 По сути. 0.05 «100 бизнес тарихы».

0.35 Сотқа жеткізбей.

Евразия

6.00, 7.00, 7.55, 20.00, 22.00, 2.10 

Жаңалықтар, новости.

6.05 Жить здорово!

7.15, 3.35 Сапа бақылауда.

8.00 Доброе утро.

11.00 Т/с «Следственный комитет».

12.00, 23.35 П@утinа.

12.20, 2.50 Ашығын айтқанда.

13.15, 22.45 «Джодха жəне Ақбар»

14.10, 2.00 Басты патруль.

14.20 Судебные истории.

15.15 Правда.

15.20 Т/с «Как выйти замуж за миллионера 

-2».

16.40 Давай поженимся.17.50 Пусть говорят.

18.55 Т/с «Я больше не боюсь». 

21.00 «Ғажайып жан», т/х.

0.00 «Время».

0.30 Т/с «Жажда».

1.50 «Бүгінгі күннің батырлары».

2.00 «Ғасырлар үні», д/ф.

Хабар

7.02 Бұйымтай. 7.55, 8.55 Гороскоп.

8.00 Жаңа күн.

10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 20.00, 

21.00, 1.10, 2.10 Жаңалықтар, новости. 

10.10 Т/с «Осколки». 11.10 Магия кухни.

11.45 Əр үйдің сыры басқа.

12.15, 19.15 «Зəуре» т/х.

13.15 «Семейные мелодрамы».

14.05 Подари детям жизнь.

14.10 Т/с «Катина любовь».

15.10 «Ғашық жүрек», т/х.

16.15 «Өмір сабақтары», д/с.

16.50 Экономкласс. 17.15 Т/с «След».

18.05 Тур де Хабар.

18.35 Сильные духом.

18.45 «Бажалар» т/х

20.30 Бетпе-бет.

21.30 Х/ф «План побега».

23.20 Х/ф «Мальчик в девочке».

1.40 Сотқа жеткізбей.

Евразия

6.00, 7.00, 7.55, 20.00, 22.00, 2.30 

Жаңалықтар, новости.

6.05 Жить здорово!

7.15, 4.45 Сапа бақылауда.

8.00 Доброе утро  

11.00 Т/с «Следственный комитет».

12.00, 2.00 П@утinа.

12.20, 3.10 Ашығын айтқанда.

13.15, 22.45 «Джодха жəне Ақбар»

14.10, 2.20 Басты патруль.

14.20 Жұма уағызы.

14.35 Первая помощь.

15.15 Правда.

15.20 Х/ф «Ворошиловский стрелок».

17.35 Жди меня.

18.40 «Автокуш».

18.50 Поле чудес.

21.00 «Ғажайып жан», т/х.

23.35 КВН. Высшая лига..

3.55 Модный приговор.

0.40 «Кішкентай жұлдыз» к/ф.Хабар

7.02 Тамаша.

8.10 Бармысың, бауырым.

8.55 Сиқырлы ас үй.

9.25 Х/ф «Инспектор Гаджет».

10.55, 16.35 М/ф.

11.50 Х/ф «Йоринда и Йорингель».

12.55 Орталық хабар.

14.10 Жұлдызды дода

15.40 «Достық жəрмеңкесі» т/х.

17.35 «Өмір-өмір…».

19.45 Бенефис-шоу.

21.00 Жеті күн.

22.00 Х/ф «Невозможное».

23.55 Х/ф «Пенелопа».

1.40 «Мөлдір махаббат» спектаклі.Евразия

6.00, 23.10  Новости, жаңалықтар. 

6.05, 3.20 Т/с «Багряный первоцвет».

8.00 Таңғы пошта.

8.35 П@утinа.

9.00 Смак.

9.40 Х/ф «Везучая».

11.35 Фабрика грез.

12.00, 2.15 Үлкен патруль.

12.25, 2.35 Əйел сыры.

13.25 П@утinа+.

14.25 Открытие Китая.

15.00 КВН.

17.15, 21.00 Х/ф «Затмение».

20.00 Первая программа.

22.00 Кешкі кездесу.

23.50 Х/ф «Команда «А».

23.50 «Транссібір экспресі» к/ф.Хабар

7.02Тамаша.

8.15 Əсем əуен.

9.00, 21.00 Жеті күн.

10.00 Ас арқау.

10.25 Тур де Хабар.

10.55 Х/ф «Пятеро друзей».

12.40 Х/ф «Стоптанные туфельки».

13.45 Бенефис-шоу.

15.00 «Айналдым, Елім!».

16.50 Фестиваль фильмов «Жол».

18.30 Қызықtimes.

19.45 Ду-думан.

22.00 Х/ф «Гагарин. Первый в Космосе».

0.05 «Күн сақшылары» к/ф.

23.55 Гороскоп.

1.55 Сп. «Фархад-Шырын».

Евразия

6.00, 7.50, 22.30 Жаңалықтар, новости.

6.05 «Багряный первоцвет», т/с.

8.25 П@утinа.

8.45 Воскресные беседы.

9.00 Здоровье.

10.10 Казлото.

10.50 Черно-белое.

11.20 «Таблетка».

12.00, 3.00 Үлкен патруль.

12.25 Əйел сыры.

13.25 Кешкі кездесу.

14.30 ДоРе: Алла Пугачева.

16.15 Добрый вечер, Казахстан.

17.15 Х/ф «Я все помню».

21.00 Аналитика.

22.00, 2.10 П@утinа+. 22.55 Əн дария. 

23.45 «Без страховки».

Шет  ауданының  мəдениет  жəне 

тілдерді  дамыту  бөлімінің  іс-шаралар 

жоспарына  сəйкес  2016  жылғы  15 

сəуірде  үш  тілді  жетік  меңгерген 

жастар арасында  «Тілдарын» байқауын 

өткізеді.Өткізілу  мақсаты мен міндеттері:

-үш  тілді  -  қазақ,  ағылшын,  орыс 

тілдерін  жетік  меңгерген  қабілетті 

жастарды анықтау жəне қолдау;

-  тілдік  қарым-қатынас  мəдениетін 

қалыптастырып,  көп  тілді  меңгерген 

тұлғаны тəрбиелеу;

-  қазақстандық  патриотизмді 

нығайту;

-  жан-жақты  дамыған,  бəсекеге 

қабілетті тұлға тəрбиелеу.

Шарттары:

Байқауға  16 - 30  жас аралығындағы 

жастар қатыса алады.

Байқауға  қатысушыларға  мынадай 

тапсырмалар беріледі:

1.  Берілген  тақырыптың  мазмұнын 

толық ашу;

2.  Берілген  тақырып  бойынша  эссе 

жазу;

3. Мəтінге ілеспе аударма жасау.Байқауға қатысушылар үш кезеңнен 

өтуі  тиіс:  бірінші  кезең  –  қазақ  тілін 

білу; екінші кезең – ағылшын тілін білу; 

үшінші кезең – орыс тілін білу. 

Байқаудың  міндетті  шарты  –  

алдыңғы    деңгейден  (кезеңнен)  өткен 

қатысушы ғана келесі деңгейге қатыса 

«Тілдарын» аудандық  байқауының 

ЕРЕЖЕСІ

алады.  Байқаудың  қорытындысы  үш 

деңгейден өткен қатысушылар арасында 

жүргізіледі. Үміткерлердің тілдерді меңгеруін 

бағалау кезінде:

1.жазу сауаттылығы мен сөздің дұрыс 

айтылуына;

2.тілдерді меңгеру деңгейіне;

3.жауаптың  мазмұндылығы  мен 

ерекшелігіне назар аударылады.

  Байқау  жеңімпаздары  қазылар 

алқасының  шешіміне  сəйкес  диплом, 

алғыс хат жəне басқа да сыйлықтармен 

марапатталады.

Аудандық    конкурстың  жүлдегері 

облыстық кезеңге жолдама алады.      

Байқауға  қатысатындар  туралы 

мəлімет  жеке  куəліктің  көшірмесімен 

қоса  көрсетілген  кестеге  сəйкес  2016 

жылғы 11 сəуіріне дейін Шет ауданының 

мəдениет жəне тілдерді дамыту бөліміне  

(Ақсу-Аюлы, Жанғұтты к-сі, 39 үй) қабылданады. Тел. 8 (71031) 21880-ф; 

e-mail: kultotdel_shetsk@mail.ru

Байқауға қатысу жəне оның өткізілуі 

туралы анықтама үшін Шет ауданының 

мəдениет жəне тілдерді дамыту бөліміне 21880-ф,  21904  телефондары  арқылы 

байланысуға болады:

 

№ Аты-жөні (құжат бойынша толық), Туған жылы, Жұмыс немесе  оқу орны 

(толық) Байланыс телефондары (ұялы 

телефонының нөмірі міндетті түрде)

Денсаулық - зор байлық

Туберкулезден 

өзінді жəне жақындарынды сақта

Туберкулез-  бұл  аурудан  сау  адамға  сөйлескенде,  жөтелгенде,  түшкіргенде 

берілетін жұқпалы ауру. Туберкулез қоздырғышы микробактериялар, ауру адамның 

қақырығы мен сілекейінде көп мөлшерде болады. Туберкулездің белгілері: 2 аптадан 

астам жөтелу, кеуде тұсының шаншуы, əлсіздік, жүдеу, дене қызуының жоғарылауы, 

түнгі тершеңдік туберкулездің негізгі белгілері болып табылады. Осы белгілерді 

есіңізге сақтауыңыз керек.

Емханада тексеріліңіз. Флюроосмотрды уақытымен өтіңіз, бөлменің ауасын 

жиі тазартып тұрыңыз, жеке бас жəне қоғамдық гигиеналық ережелерді сақтаңыз 

(қолды жуу, ыдыстарды арнайы тазарту ерітінділерді пайдаланып жуу), залалды 

əдеттерден  темекіден,  спирттік  ішімдіктерден  жəне  есірткіден  бас  тартыңыз. 

Өзіңіздің жəне жақындарыңыздың денсаулығына сіз де жауаптысыз!

Қазақстанда туберкулезді тексеру жəне емдеу – тегін!

А. АМАЛБЕКОВА,   

Шет аудандық тұтынушылардың құқықтарын 

қорғау басқармасының бас маманы. 

Туберкулез  жұқпасының  таралу 

жолдары  мен  көздері.  Туберкулез  - 

тұрғындардың  денсаулығына  біршама 

нұқсан келтіретін əлемде ең ауқымды 

таралған  жұқпалы  аурулар  қатарына 

жатады.  1993  жылы  Дүниежүзілік 

Денсаулық Сақтау Ұйымы туберкулезді 

жалпы  қоғамдық  денсаулық  сақтау 

жүйе сінің  глоба льды  мəс еле сі 

деп  жариялады.  Жұқпаның  өзге 

қоздырушыларына қарағанда, туберкулез 

микобактериясынан  адамдар  көбірек 

қайтыс болады. 

Дүниежүзілік  денсаулық  сақтау 

ұйымы  туберкуез  жағдайларының 

біршама  жағдайларын  емдеп-жазуға 

болатындығын  дəлелдеді.  Сырқаттың 

анықталуы жəне оны емдеу шаралары 

дұрыс та, тиімді тағайындалған болса, 

туберкулез  науқастары  толығымен 

жазылуы тиіс. 

Туберкулез  –  туберкулез  микобак-

те риясы  деп  аталатын  (ТБМ)  микроа-

ғзаларының  адам  ағзасына  түсе 

салысым ен, дами бастайтын жұқпалы 

ауру. 1982 жылы неміс ғалымы Роберт 

Кох  аталмыш  ауру  мен    туберкулез 

микобактериясын  ашқандығы  үшін 

Нобель сыйлығын иеленді. Бактерияны 

микроскоппен  қарағанда  иілген  жұқа 

таяқша  түрінде    көрінетіндіктен,  оны 

туберкулез таяқшалары деп атайды. 

Туберкулез  бактериялары  адам 

ағзасына  əртүрлі  жолдармен  ене 

алады,  сондықтан  сау  адамдарды  бұл 

жұқпадан  алдын  алу  мақсатында, 

сақтану  жолдарын  жетік  білген  жөн. 

Туберкулез  жұқпасының  ең  басты 

көзі  туберкулез  науқасы  мен  оның 

бөлетін  қақырығы  болып  табылады. 

Қатты сөйлеу, түшкіру, əсіресе жөтелу 

кезінде ауыздан сілекейдің ұсақ, көзге 

көрінбейтін  тамшылары  ұшады.  Сау 

адам  жұқпасы  бар  ауамен  тыныс  ала 

отырып,    туберкулезге  шалдығуы 

мүмкін.   Туберкулез жұқпасы, сонымен 

қоса, сүйген жағдайда да, кейбіркездері 

тіпті қол алысқан жағдайда да жұғуы 

мүмкін.  Туберкулез  бактериялары 

ауада бірнеше апталар бойы өмір сүре 

алады.  Осы  себептен,  туберкулездің 

ашық  (жұқпалы)  түрімен  ауыратын 

науқас  ұзақ  уақыт  бойында  нашар 

желдетілген  бөлмеде  отырған  болса, 

ауадағы бактериялар мөлшері одан əрі 

артады.  

Сондай-ақ, туберкулезге шалдыққан 

жануарлар да туберкулез жұқпасының 

көзі бола алады. 

Туберкулездің  ең  алғашқы  басты 

белгілері:

• Жөтелдің 2 аптадан астам уақытқа 

созылуы


• Қатты шаршау

• Əлсіздік

• Тəбеттің төмендеуі

Дене салмағының азаюы

• Кеуде қуысының  ауыруы

• Түңгі уақыттағы терлеу

• Дене қызуының көтерілуі

Қазіргі кезде туберкулезді анықтаудың 

ең  дəл  əдісі:  бактериологиялық, 

ренгенологиялық  диагностика  жəне 

балалар  мен  жасөспірімдерде  Манту 

сынамасы болып табылады. 

Ш е т   ауд а н ы   б о й ы н ш а   2 0 1 4 

жылмен  салыстырғанда  2015    жылы 

туберкулезбен  ауырған  адам  саны 

2  есе  көбейді,  əсіресе  туберкулез 

таяқшасының  дəрілеріне  төзімді  түрі 

көп кездеседі. Себебі: халық арасында 

өз  денсаулығына  немқұрайлықпен 

қарау,флюорографиядан  уақытында 

өтпеу, салауатты өмір салтын ұстанбау  

жиі кездеседі. 

Осы  мəселелерді  ескере  отырып 

халыққа өз денсаулығыңыз өз қолыңызда, 

жылына  1  рет  флюорографиялық 

тексеруден  өтіп  тұруларыңызды 

сұраймыз. 

Ж.ЖУМАНОВА,

дəрігер фтизиатр.

Туберкулез - жұқпалы дерт


Бейсенбі, 31 наурыз  2016 жыл

Ќұрылтайшысы жєне меншік иесі: “Шет аудандыќ “Шет шұғыласы” газетінің редакциясы ЖШС-і.

Редакция мекен-жайы: Аќсу-Аюлы, Шортанбай жырау даңғылы, 73 үй. Газет  аптасына 1 рет, бейсенбі күндері шығады. Таралымы 3760 дана.

Газеттің  басылу сапасына “Типография Арко” ЖШС-і баспаханасы жауап береді. Жарияланған маќала авторларының пікірлері редакция көзќарасын білдірмейді.

Газет редакцияда теріліп, беттелді. тел/факс:   2-11-42, 50-9-03, 50-9-72.  Эл. пошта: Shshugla@mail.ru

Газет Ќарағанды ќаласындағы “Типография АРКО” ЖШС-і баспаханасында басылды. (Ќ.Сєтбаев көшесі, 15) Тел: 8 7212 411780.

Нөмірге жауапты

C.ЖОСАЛБАЙ

Шет аудандыќ ќоғамдыќ-саяси газеті

Директор - редактор

Мейрам Дєулетбекұлы

 СЄДУАЌАСОВ

8

Жосалбай Салтанат Тұяќбайќызы, жауапты хатшы тел. 50-9-03

Малтабаров Берік Бергенұлыкомпьютер орталығының жетекшісі  тел. 50-9-72

Ардаќ Мұќыш, Аќадыр өңірі бойынша тілші тел: 87765558885

Бухгалтерия тел. 79-0-81

Газет  Ќазаќстан Республикасының Мєдениет, аќпарат Министрлігінде 2012

жылдың желтоќсан айының 19 күні  ќайта тіркеуден өтіп, тіркеу  туралы №

13228-Г куєлігі берілген.

Ќұттыќтаймыз!

Ќұттыќтаймыз!

Ќұттыќтаймыз!

Ќұттыќтаймыз!

Ќұттыќтаймыз!

Ќұттыќтаймыз!

Ќұттыќтаймыз!

Ќұттыќтаймыз!

Ќұттыќтаймыз!

Ќұттыќтаймыз!

Ќұттыќтаймыз!

Ќұттыќтаймыз!

Ќұттыќтаймыз!

Ќұттыќтаймыз!

Ќұттыќтаймыз!          

 

№0006


          

 

№0002


Бүкіл өмірін балаларына арнап, ардаќты ана бола білген,

бүгінде ұлдарын ұяға, ќызын ќияға ќондырып, немерелерінің

сүйікті єжесі болып отырған, аяулы анамыз

 Тұмабайќызы Рыс-

бикені

 сєуір айының 2-ші жұлдызында 75 жасќа толатын мерей-

тойымен шын жүректен ќұттыќтаймыз. Ардаќты анамызға зор

денсаулыќ тілей отырып, айналаңызға шуағыңызды шашып, бізбен

бірге ұзаќ өмір сүре беріңіз де-

мекпіз.


Жаны жомарт кішіпейіл саялы,

Біз үшін зор ќуаныш ұлы той.

Жан ананың 75-ке толғаны,

Ќуанышќа толы болсын жүзіңіз,

Уайымсыз шаттыќ өмір сүріңіз.

Тіршіліктің ќызығына кенеліп,

Аман-есен ортамызда жүріңіз.

Туған күнің ќұтты болсын асыл

                                Ана,

Єрќашанда сєтті болсын

                       таңдарыңыз.

Ұрпаќпенен көбейсін

                      ќатарыңыз,

Жүзге келіп єулеттің шаттығы

                              боп,

Баќыттың ќұшағында тербеліңіз.

Жан ана жадырай бер жаның гүлдеп,

Немерелер келіп жатсын сағындым деп.

Жылдан-жылға денсаулығыңыз жаќсарып,

Сізге Тєңір баќ сыйласын демекпіз.

Аќ тілекпен, ќұттыќтаушылар: 


Каталог: uploads -> source
uploads -> Арнаулы бiлiм министрлiгi
uploads -> Ибраимова Жібек Тұңғышбайқызы
source -> Пайдаң тисін демекші, Би- ата мазарын тұрғызуға кәсіпкер Махмұт мырза алты
source -> Газет халыќтың көзі, ќұлағы ћєм тілі
source -> Қанатың талмасын, мақпал
source -> Телебағдарлама 27-шілдеден 2-тамызға дейін ДҮйсенбі, 27-шілде 7 СЕйсенбі, 28-шілде
source -> Арсы күресі бес жарым ғасырға, берісінде Жоңғар
source -> Қ азақтың маңдай алды мақтаулы ері Ақжолтай
source -> Д ә у р е н талантты спортшы. Тоқса ныншы жылдың орта кезінен бастап


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет