Хабаршы вестник bulletin «Жаратылыстану-география ғылымдары» сериясы Серия «Естественно-географические науки»жүктеу 2.27 Mb.
Pdf просмотр
бет19/21
Дата24.03.2017
өлшемі2.27 Mb.
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21

Түсіну 
1. Оқулықтағы тақырыптың мәтініне, қосымша білім көздеріне талдау жасап жер бедерін қалыптасты-
ратын эндогендік үрдістерді түзетін негізгі энергия көздерін, тереңдеген сайын температураның арту 
себептерін түсіндіріңдер. 
2. Сызба-нұсқаны пайдаланып Жер бедерін өзгертуші сыртқы экзогендік үрдістердің жер бедерінің 
шағын пішіндерін (жыра, өзен аңғары, жылға, сай) қалыптастырудағы алатын орынын сипаттаңдар. 
Сурет-1 
3. Қатпарлы және үзілмелі бұзылулардың жер бедерін қалыптастырудағы алатын орынын сипаттап 
Қазақстан аумағындағы қатпарлы-жақпарлы тауларды тауып дәптерлеріңе жазыңдар. 
4. Интрузивті және эффузивті магматизмнің бір-бірінен айырмашылығын түзілу заңдылықтарын 
анықтаңдар. 
5. Қазақстан аумағындағы биік таулардың аласару себептерін анықтап жер бедерінің аккумулятивті, 
эрозиялық, эолдық пішіндеріне тән ерекшелікті сипаттаңдар. 
6. Суретке талдау жасап сыртқы күштердің әсерінен жүретін үгілудің негізгі түрлерін сипаттаңдар [1, 
7]. 
Қолдану 
1.Оқулықтың мәтініне, анықтама сөздіктерге, суретке талдау жасау арқылы таулардың бұзылып 
тегістелуіне әсер ететін күштерді анықтап өз ой қорытындыларыңды шығарыңдар. Сурет-2 
Білім 
Сурет-1. Жер бедерін түзуші сыртқы үрдістер 
108 
Блум таксаномисы бойынша жұмыс жасаудың үлгісі ретінде қазақстанның физикалық географиясын-
дағы жер бедерінің қалыптасуы мен дамуы тақырыбын таңдап алдым [5, 6, 9]. 

Вестник КазНПУ имени Абая, серия «Естественно-географические науки», №2(48), 2016 г. 
Агын су  е з е н апабының бөшгі 
Жер асты сүпарының бүзүшыәрекеті 
Сурет-2.Тау жыныстарын бұзушы экзогендік күштер 
Жер бедерін қал^іптаст^ірушы экзогендік күштер 
Жер бедерінің негізгі пішіндері 
Ағын су әрекеті 
Өзен аңғары, жыралар, жылғалар 
Желдің әрекеті 
Мұздықтардың әрекеті 
Жер асты суларының әрекеті 
2. Оқулықтағы тақырыптың мәтініне, тектоникалық және физикалық карталарға талдау жасап кестеде-
гі Қазақстанның негізгі тектоникалық құрылымдарына сәйкес келетін жер бедерінің ірі пішіндерін 
табыңдар. 
Негізгі тектоникалық 
құрылымдар 
Жер бедерінің сәйкес 
келетін пішіндері 
Теңіз деңгейінен 
биіктігі 
Басым шөгінді 
жыныстары 
Шығыс Еуропа платформасы 
Каледон қатпарлығы 
Герцин қатпарлығы 
Жас палезой платформасы 
Кайназой ойыстары 
Негізгі қорытындылар: 
1. 
2. 
3. 
3 Екінші тапсырмадағы кестеге талдау жасап Каспий маңы ойпатының теңіз деңгейінен 200 м төмен 
жатуының, Қазақстан аумағындағы таулардың теңіз деңгейіне 1000-2000 метр биік болуының және 
кристаллды интрузивті жыныстардың жер бетіне шығып жатуының себептерін түсіндіріңдер. 
109 

Абай атындагы ҚазҰПУ-ніңХабаршысы, «Жаратылыстану-география гылымдары» сериясы, №2(48), 2016 ж. 
Жер бедерін түзуші үрдістер 
Жер қыртысының қозғалысы 
Мұздықтардың әрекеті 
Ағын судың әрекеті 
Адамның әрекеті 
Жер бедерінің сәйкес келетін пішіндері 
1. 
1. 
1. 
1. 
2. 
2. 
2. 
2. 
3. 
3. 
3. 
3. 
4. 
4. 
4. 
4. 
Негізгі қорытындылар: 
1. 2. 3. 
2. Эндогендік үрдістердің әсерінен түзілген жер бедерінің пішіндерінің ірі, экзогендік үрдістердің 
әсерінен түзілген жер бедерінің пішіндерінің шағын болуының себептерін түсіндіріңдер. 
3. Оқулықтың мәтініне, қосымша мәліметтерге, тектоникалық және 
физикалық карталарға талдау жасау негізінде Қазақстанның жер бедерінің басты ерекшелігінн 
анықтап батысының ойпатты, оңтүстік-шығысы мен шығысының биік таулы, орталығының ұсақ шоқылы 
болуының себептерін түсіндіріп өз ой қорытындыларыңды шығарыңдар. 
Жинақтау 
1. Оқулықтағы тақырыптың мәтінін, географиялық анықтамаларды, Қазақстанның физикалық 
картасын пайдаланып Жер бедерін түзуші негізгі факторларды анықтап кестені толтырыңдар. 
Факторлар 
Жер бедерінің пішіндері 
Таралған аймақтары 
Эндогендік үрдістер 
Қатпарлы және үзілмелі бұзылулар 
Жерсілкіну 
Экзогендік үрдістер 
Флювиальды 
Карсталы 
Гляциальды 
Эолдық 
1. 2. 3. 
Негізгі қор^гтынд^ілар: 
2. Оқулықтың мәтініне, қосымша мәліметтерге, бұрын алған білімдеріңе негізделіп Қазақстан 
аумағындағы жер бедерінің ірі пішіндерін түзілу жолдары мен биіктігіне қарай жіктеңдер 
Таулар 
Жазықтар 
Аты 
Биіктігіне қарай 
Тектоникалық құрылымы 
Аты 
Биіктігіне қарай 
Түзілу жолдарына қарай 
Жетісу 
Алатауы 
Каспий маңы 
ойпаты 
ойпат 
Мұғалжар 
Аласа тау 
Тұран жазығы 
Іле 
Алатауы 
Үстірт 
Көкшетау 
Теңіз-Қорғалжың 
Көлдік-аллювиальды 
3. Оқулықтың мәтініне, Атластағы тектоникалық және геологиялық карталарға талдау жасап 
Қазақстанның жер бедеріне тән үш негізгі ерекшелікті анықтап кестені толтырыңдар. 
Қазақстанның жер бедерінің негізгі ерекшеліктері 
бірінші ерекшелігі 
екінші ерекшелігі 
үшінші ерекшелігі 
Бағалау 
1. Жер шарында сирек кездесетін бірегей табиғат ескерткіштеінің бірі Шарын шатқалы, ол құрғақ 
климат жағдайында тұрақты және уақытша ағын сулардың бұзушы әрекетінен түзілгенін айғақтайтын өз 
тұжырымыңды ұсын. Қазақстандағы және шет елдердегі басқа каньондардың түзілу жағдайына 
ұқсастығы мен айырмашылығын анықта 
2. Ғалымдардың болжауы бойынша Қазақстандағы теңіз деңгейінен 132 м төмен жатқан Қарақия 
ойысы теңіздік борпылдақ шөгінді жыныстарды желдің үрлеуінен түзілген. Жауыптың дұрыстығын 
дәлелдеп өз ой қорытындыларыңды шығарыңдар. Дұрыс болмаса өз тұжырымыңды ұсын [3, 10]. 
110 
Талдау 
1. Оқулықтағы тақырыптың мәтініне, географиялық анықтамаларға физикалық карталарға талдау 
жасау негізінде жер бедерін түзетін үрдістер мен оларға сәйкес келетін жер бедерінің пішіндерін анықтап, 
экзогендік күштердің әсерінен түзілетін өз ой қорытындыларыңды шығарыңдар. 

Вестник КазНПУ имени Абая, серия «Естественно-географические науки», №2(48), 2016 г. 
111 
1 Абулгазиев А.У, Қалдыбаева Ж.Б. Қазақстанның Физикалық географиясының оқытудың әдістемесі. 050116 
география, 050113 биология мамандыгына арналган. Алматы. ҚазҰПУ. «Ұлагат». 2008ж. 28б 
2 Асубаев Б.К, Сулейменова Г. Казакстанныц физикальқ географиясын окыту әдістемесі Алматы «Атамұра» 
2004ж. 56б 
3 Тоқпанов Е.А, Мазбаев О.Б, Уалиев Т. У, Асубаев Б.Қ. Географияны оқыту әдістемесі. Алматы: Еверо, 2015ж. 
400б. 
4 Душина И.В. Методика обучения географии в общеобразовательных учереждениях: учебник для Вузов. М. 
«Дрофа». 2007г. 320с. 
5 Сушкова О.Ю.. Методика преподавания географии .Учебно-методическое пособие для вузов.Воронеж. 
Издательско-полиграфический центр Воронежского государственного университета, 2009. - 34с. 
6 Қазақстан республикасы педагог қызметкерлерінің біліктілігін арттырудың деңгейлі багдарламасының 
негізінде әзірленген педагог кадрларды даярлайтын жогары оқу орындарының бітіруші курс студенттеріне 
қосымша кәсіби білім беру багдарламасы. Тренерге арналган нұсқаулық. Бірінші басылым. Nazarbayev intellectual 
Schools.Center of Excellence. UNIVERSITY OF CAMBRIDGE. Faculty of Education. www.cpm.kz. «ПШО» ЖМ 
типографиясы.2015ж.120б 
7 Қазақстан республикасы педагог қызметкерлерінің біліктілігін арттырудың деңгейлі багдарламасының 
негізінде әзірленген педагог кадрларды даярлайтын жогары оқу орындарының бітіруші курс студенттеріне 
қосымша кәсіби білім беру багдарламасы. Студентке арналган нұсқаулық. Бірінші басылым. Nazarbayev intellectual 
Schools.Center of Excellence. UNIVERSITY OF CAMBRIDGE. Faculty of Education. www.cpm.kz. . «ПШО» ЖМ 
типографиясы.2015ж.184б 
8 Қазақстан республикасы педагог қызметкерлерінің біліктілігін арттырудың деңгейлі багдарламасының 
негізінде әзірленген педагог кадрларды даярлайтын жогары оқу орындарының бітіруші курс студенттеріне 
қосымша кәсіби білім беру багдарламасы. Үлестірме материалдар. Бірінші басылым. Nazarbayev intellectual 
Schools.Center of Excellence. UNIVERSITY OF CAMBRIDGE. Faculty of Education. www.cpm.kz. . «ПШО» ЖМ 
типографиясы.2015ж.275б 
9 SABAO.KZ. Ұстаздарга арналган танымдық-эдістемелік сайты. 
10 BILIMDILER.КZ. Білімділер порталы. 
Резюме 
Абулгазиев А.У. - КазНПУ имени Абая, город Алматы, Республика Казахстан 
Эффективность таксаномии Блума в изучении географии 
В статье рассмотрены новые подходы изучения географии и эффективности их проведения в высших учебных 
заведениях. В настоящее время в связи с развитием науки и образования используются многие методы и приемы 
образования. В этих направлениях открыты новые курсы, преподаватели школ и высших учебных заведении прохо¬ 
дят курсы повышения,и применяют полученные знания на практике. На данный момент, новая система образования 
кембриджского университета вошла в школьные программы и дает свои плоды. По моему мнению, на уроках геогра¬ 
фии таксономия Бенджамина Блума очень эффективна. В статье написана история таксономии Блума, также ее 
необходимость, эффективность и применения на практике. Таксономия Блума состоит из шести частей: знания, 
понятия, применения, анализ, синтез и оценивания. В статье показаны методы и приемы шести ступенек получения 
знания. Даны специальные учебные планы и задания для применения этих методов и приемов. В настоящее время 
таксономию Блума используют многие зарубежные учебные заведения, поэтому мы можем дать качественное 
образование используя эту технологию. Это технология позволяют студентам самостоятельно вести исследователь¬ 
скую работу. 
Ключевые слова: таксономия блума, технология, знания, понятие, применение, анализ, синтез, оценивания, 
интерпретация, трансляция, физическая география казахстана, рельеф, практика, эндоген, экзоген, методы обучения 
Summary 
Abulgaziyev A.U. - KazNPU named Abai, Almaty city, Republic of Kazakhstan 
Bloom's taxonomy efficiency in teaching of geography 
The article deals with the new approaches of studying geography and effectiveness of their implementation in higher 
education institutions. Currently, due to the development of science and education uses many methods and techniques of 
education. In these areas, open new courses, teachers of schools and higher educational institutions are raising rates, and apply 
this knowledge in practice. Currently, a new system of education, University of Cambridge entered the school curriculum and 
gives fruit. In my opinion, Benjamin Bloom's taxonomy is very effective in geography lessons. The article written history 
Bloom's taxonomy, and its necessity, effectiveness and practical application. Bloom's Taxonomy consists of six parts: 
knowledge, concepts, application, analysis, synthesis and evaluation. The article shows the methods and techniques of the six 
steps of obtaining knowledge. Given special training plans and tasks for the application of these methods and techniques. 
Currently, Bloom's taxonomy used by many foreign educational institutions, so we can provide quality education using this 
technology. This technology allows students to conduct independent research. 
Key words: Bloom's taxonomy, technology, knowledge, concept, use, analysis, synthesis, evaluation, interpretation, 
translation, physical geography of Kazakhstan, relief, practice, endogenous, exogenous, teaching methods 

Абай атындагы ҚазҰПУ-ніңХабаршысы, «Жаратылыстану-география гылымдары» сериясы, №2(48), 2016 ж. 
112 
ТУРИЗМ 
УДК 37.016:911.3:33 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ТУРИЗМ КАК УСЛОВИЕ РАЗВИТИЯ 
ТУРИСТСКОЙ ОТРАСЛИ СТРАНЫ 
Ш.Ш. Карбаева - к.п.н., доцент, 
А.К. Еркебеков - магистр географии, ст.преп., КазНПУ им. Абая 
В статье даны определение понятия образовательного туризма и описывается развитие образовательного туризма 
в нашей стране. Наряду с этим в предоставленной статье рассматриваются проблемы организации образовательного 
туризма в нашей стране. Сегодняшняя молодежь предпочитает сочетать отдых с получением новых знаний, тому 
свидетельство, то что основной контингент участников образовательных туров - это учащиеся школ и вузов. Совре¬ 
менная молодежь понимает необходимость получения качественного образования в сфере туризма, поэтому поездки 
с целью получения образования для школьников, студентов и взрослых становятся все более востребованными. В 
системе казахстанского среднего специального и высшего образования значительное внимание уделяется подготовке 
специалистов в области туризма. В процессе профессиональной подготовки специалистов в сфере туризма образова¬ 
тельные поездки являются важным звеном учебно-воспитательного процесса, поскольку в ходе рассматриваемого 
вида деятельности обучающиеся имеют возможность овладеть методическими основами разработки образовательно¬ 
го туризма и его организации. В соответствии специфическим особенностям образовательного туризма, требуются 
изучение и разработка теоретических, методологических и системных подходов к совершенствованию образователь¬ 
ного туризма как структурно составляющей сферы услуг. 
Ключевые слова: образовательный туризм, специфические особенности образовательного туризма, совершен­
ствование образовательного туризма, подготовка профессиональных кадров, концентрация, научно-образовательные 
функции, университетские центры, учебные комплексы, образовательные учреждения 
Образовательный туризм на сегодняшний день становится более популярным видом туризма и это 
отмечено в документах Всемирной Туристской Организации (The World Tourism Organization). Поэтому 
образовательный туризм представляет собой быстро развивающийся сектор экономики страны и 
туристской отрасли, завоевывающий признание во всем мире. Образовательный туризм определяется как 
вид отдыха, основной или второстепенной целью которого является изучение зарубежных языков, 
кулинарии или других дисциплин (экономики, менеджмента, маркетинга и др.), а также удовлетворение 
любознательности, повышение квалификации и приобретение нового опыта в той или иной профессии 
или сфере деятельности [1]. Иными словами образовательный туризм - это путешествие с целью отдыха 
и обучения, имеющее разные направления. 
Однако, ученые, обсуждая вопрос на профессиональном уровне, дают расширенное и уточненное 
определение. И.В. Зорин и В.А. Квартальнов рассматривают понятие образовательного туризма, в 
контексте познавательных интересов и представляет более конкретное определение, который утверждает, 
что образовательный туризм - это туристские поездки, экскурсии с целью образования, удовлетворения 
любознательности и др. В.П. Соломин и В.Л. Погодина обращая внимание на образовательный аспект, 
дают следующие определение «познавательные туры, совершаемые с целью выполнения задач, 
определенных учебными программами образовательных учреждений [2]. 
Е.В. Печерица относит понятие «образовательный туризм» к категории образования: «под образова¬ 
тельным туристским продуктом подразумеваются материальные и нематериальные блага, необходимые 
для удовлетворения потребностей путешественников в овладении знаниями, умениями и навыками во 
время перемещения между постоянным местом жительства и местом учебы с целью образования» и 
подчеркивает, что туристские поездки в основном имеют образовательные цели [3]. 
Исходя из вышеизложенных определений, можно сказать, что трактовка понятия очень 
широкаи на основе понятий лежит познавательные цели. 
Сегодняшняя молодежь предпочитает сочетать отдых с получением новых знаний, тому свидетель¬ 
ство, то что основной контингент участников образовательных туров - это учащиеся школ и вузов. 
Современная молодежь понимает необходимость получения качественного образования в сфере туризма, 
поэтому поездки с целью получения образования для школьников, студентов и взрослых становятся все 
более востребованными. 
Развитие образовательного туризма в нашей стране в основном направлено на туризм и краеведение. 
Степень туристской образовательной активности определялось отношением системы среднего образова-

Вестник КазНПУ имени Абая, серия «Естественно-географические науки», №2(48), 2016 г. 
113 
ния и общества в целом к краеведению, которое предоставляло возможность школьникам знакомиться с 
родным краем особенностями его природы, истории и культуры. Традиции организации школьного 
образовательного туризма поддерживаются в наше время туристско-краеведческими движениями 
учащихся, такими как «Атамекен», «Болашақ», «Жас Ұрпақ», «Шұғыла», «Туған елге тағзым» и др. 
Ежегодно в рамках туристско-краеведческой экспедиции школьников «Менің Отаным - Қазақстан» 
проводятся множество пеших, лыжных, водных, велосипедных походов, экскурсий и слетов, в которых 
участвуют тысячи юных туристов и их взрослые наставники. А также организуются экскурсии школьни¬ 
ков под названием «От достопримечательностей родного края - к святыням Казахстана», которые 
начинаются изучением местных природных, исторических памятников и завершаются посещением 
столицы нашей Родины - Астаны. 
Западно-Казахстанский областной центр детско-юношеского туризма и экологии (создан в 1960 году) 
в туристско-краеведческой деятельности является один из ведущих организаций дополнительного 
образования Казахстана. Особую популярность получила водная экспедиция школьников «Жайық-Урал», 
ставшая мощным стержнем экологического движения, объединяющего значительное количество молоде¬ 
жи как Западного Казахстана, так и прилегающих к Уралу и его пойме регионов России [4]. 
В системе казахстанского среднего специального и высшего образования значительное внимание 
уделяется подготовке специалистов в области туризма. В процессе профессиональной подготовки 
специалистов в сфере туризма образовательные поездки являются важным звеном учебно-воспитательно¬ 
го процесса, поскольку в ходе рассматриваемого вида деятельности обучающиеся имеют возможность 
овладеть методическими основами разработки образовательного туризма и его организации. 
На современном этапе заметна тенденция концентрации научно-образовательных функций в крупных 
университетских центрах и учебных комплексах, для обучения в которых обучающиеся приезжают из 
разных образовательных учреждений (школа, колледжи, вузы и др.). Однако, это требует создания и 
применения стратегии эффективного партнерства субъектов. В этой связи, в соответствии специфиче¬ 
ским особенностям образовательного туризма, требуются изучение и разработка теоретических, 
методологических и системных подходов к совершенствованию образовательного туризма как структур¬ 
но составляющей сферы услуг. 
Резюмируя выше сказанное в Казахстане образовательный туризм имея только туристско-краеведче-
ское направление (общеобразовательный уровень) сталкивается с некоторымыи проблемами. 
1. На данный момент проблемы организации образовательного туризма остаются вне внимания 
исследования. Выделение образовательного туризма в качестве отрасли туризма носит в научных трудах 
больше популярно-описательный характер. 
2. Практически отсутствуют работы, посвященные теоретической и методологической разработке и 
системному подходу к совершенствованию образовательного туризма. 
3. Доступность краткосрочных курсов для профессионального совершенствования знаний за рубежом 
в области образовательного туризма. 
Преодоление этих проблем очевидным образом требует повышения качества при подготовке 
профессиональных кадров туристского образования. Повышение качества подготовки профессиональных 
кадров зависит от уровня развития туристической отрасли страны, интеграции национального образова¬ 
ния с мировым образовательным пространством. 
1 Образовательный туризм. [Офиц. сайт]. http://womanwiki.ru/yv/(дата обращения: 27.04.2016). 
2 Пономарева Т.В. Современный образовательный туризм: российский опыт и направления развития //Молодой 
ученый. - 2015. - №23. - С. 638-641. 
3 Печерица Е.В. Основные виды образовательных туров //Экономика и предпринимательство. - 2014. - № 12 (ч. 
3). - С. 937-939. 
4 Никитинский Е. С. Дорожная карта детско-юношеского туризма. Мир путешествий. 2014 - №6(35) - С. 32-33. 
Резюме 
Ш.Ш. Карбаева - п.ғ.к., доцент, А.К. Еркебеков - аға оқытушы, география магистрі Абай атындағы ҚазҰПУ 
Білім беру туризмі еліміздің туристік саласын дамытудың басты шарты 
Мақалада «білім беру туризмі» ұғымына анықтама беріліп, еліміздегі білім беру туризмін дамыту мәселелері 
сипатталады. Сонымен қатар ұсынылып отырған мақалада еліміздегі білім беру туризмін ұй^імдаст^іру мәселелері 
қараст^ір^ілад^і.Қазіргі жастар демалысты жаңа білім алумен үштастыіруды қалайды, оған білім беру турларының 
негізгі контингенті мектеп оқушылары мен стауденттер екендігі куә. Сондай-ақ қазіргі жастар туризм саласы 
бойынша сапалы білім алу қажеттігін түсінеді, сондықтан мектеп оқушылары мен студенттер арасында білім беру 
турлары неғұрлым сү-ранысқа ие. Қазақстанның арнайы орта және жоғары білім беру жүйесінде туризм саласына 
мамандар даярлауға көңіл қойылуда. Туризм саласы бойынша кәсіби даярлық үрдісінде білім беру турлары оқу-

Абай атындагы Қаз¥ПУ-ніңХабаршысы, «Жаратылыстану-география гылымдары» сериясы, №2(48), 2016 ж. 
114 
тәрбие үрдісінің маңызды звеносына айналып отыр, өйткені туризмнің осы түрі бойынша білім алушылар білім беру 
туризмінің әдістемелік негіздерін дайындау және оны ұй^імдаст^іруд^і меңгереді.Білім беру туризмінің айырықша 
ерекешеліктеріне сәйкес, оны қызмет көрсету саласының құрамдас бөлігі ретінде жетілдіру үшін білім беру тіуриз-
мін теориялық, әдіснамалық және жүйелік тәсіл тұрғысынан зерделеу қажеттігі туындап отыр. 
Түйін сөздер: білім беру туризмі, білім беру туризмінің айырықша ерекешеліктері, білім беру туризмін жетілді-
ру, кәсіби мамандар даярлау, шоғ^ірланд^іру, ғылыми-білім беру қызметі, университет орталықтары, оқу кешендері, 
білім беру мекемелері 
Summary 
Sh.Sh. Karbayeva - Associate Professor of Regional Geography and Tourism Chair, Cand. Sc., A.K. Yerkebekov - Kazakh 
National Pedagogical University named Abay 
Educational tourism as conditions of development of tourist branch of the country 
In article definition of concept of "educational tourism" is given and development of educational tourism in our country is 
described. Along with it in the provided article problems of the organization of educational tourism in our country are 
considered.Today's youth prefers to combine rest with receiving new knowledge, which is certified by the fact that the main 
contingent of participants of educational rounds are pupils of schools and higher education institutions. The modern youth 
understands need of receiving quality education for the sphere of tourism therefore trips for the purpose of education for 
school students, students and adults become more and more demanded. In system of the Kazakhstan secondary vocational and 
higher education the considerable attention is paid to training of specialists in the field of tourism. In the course of vocational 
training of experts in the sphere of tourism educational tours are an important link of teaching and educational process since 
during the considered kind of activity students have an opportunity to seize methodical bases of development of educational 
tourism and its organization.In compliance to specific features of educational tourism, studying and development of 
theoretical, methodological and system approaches to improvement of educational tourism as structural component services 
sector are required. 
Каталог: docs -> vestnik -> serya estestv geogr nauki
vestnik -> Хабаршы. «Жас ғалымдар» сериясы
vestnik -> Хабаршы жаратылыстану-география
vestnik -> С. Г. Тажбаева Редакция алқасы
vestnik -> Хабаршы вестник
vestnik -> Хабаршы «Педагогика ғылымдары» сериясы
vestnik -> Абай атындағы ҚазҦпу-нің Хабаршысы, «Жас ғалым. Ізденістер. Мәселелер. Зерттеулер» сериясы, №1(7), 2016 ж
vestnik -> С. Х. Байдильдина (жауапты хатшы)
vestnik -> Казахский национальный педагогический
serya estestv geogr nauki -> Bulletin «Жаратылыстану-география ғылымдары» сериясы Серия «Естественно-географические науки»


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет