Холодильник-морозильник


   П І Д ГОТ О В К А   М Е Б Л І В   Д О   В Б УД О В У В А Н Н Яжүктеу 5.45 Mb.
Pdf просмотр
бет2/8
Дата03.03.2017
өлшемі5.45 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

2   П І Д ГОТ О В К А   М Е Б Л І В   Д О   В Б УД О В У В А Н Н Я

    ХО Л О Д И Л Ь Н И К А

2.1 Варіант меблів, що рекомендується, для вбудовування 

холодильника вказаний на рисунку 7 (розміри дані в мм). 2.2  В  меблях,  призначених  для  вбудовування  холодиль-

ника, мають бути передбачені отвори для повітряних каналів, 

які  необхідно  регулярно  очищати  від  пилу.  У  отвір  на  нижній 

лицьовій  панелі  меблевої  шафи  рекомендується  встановити 

декоративні грати.

УВАГА! Мінімальна площа (Smin) повітряних каналів і 

отворів декоративних грат має бути не менше 200 см

2

, а 

глибина отвору А — не менше 50 мм відповідно з рисун-

ком 7

ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ закривати, заставляти чим-небудь по-

вітряні канали або отвори декоративних грат.2.3 Перед вбудовуванням холодильника слід виробити ре-

тельне вирівнювання поверхонь меблевої шафи за допомогою 

рівня. Положення дверей відрегулювати дверними петлями. Всі 

кути між поверхнями меблевої шафи повинні складати 90

02.4 Меблі, в які вбудовується холодильник, повинні знахо-дитися на відстані не менше 50 см від нагрівальних приладів 

(газових і електричних плит, печей і радіаторів опалювання) і 

бути недоступними для прямих сонячних променів.

3   УС ТА Н О В К А   І   В Б УД О В У В А Н Н Я 

    ХО Л О Д И Л Ь Н И К А   В   М Е Б Л І

3.1 ПІДГОТОВКА ХОЛОДИЛЬНИКА ДО УСТАНОВКИ 

3.1.1 Звільнити холодильник і комплектуючі від пакувальних 

матеріалів  (поліетиленових  пакетів,  липких  стрічок,  спінених 

прокладок транспортування). 

УВАГА!  Козирок  з  комплекту  монтажних  частин  не-

обхідно  дістати  з  пінополістірольного  дна  упаковки  хо-

лодильника.

3.1.2  Перед  установкою  в  меблі  слід  визначити  сторону 

відкриття  дверей  холодильника.  Двері  камер  можна  перена-

вісити  на  правостороннє  відкриття.  Щоб  виключити  поломку 

пластмасових деталей, перенавіску дверей повинен виконувати 

лише механік сервісної служби (безкоштовно – один раз в га-

рантійний період).3.1.3 Перед установкою холодильника в меблі встановити ко-

зирок (з комплекту монтажних частин) на кришку холодильника: 

— викрутити два болти відповідно з рисунком 8, встановити 

козирок і зафіксувати його двома болтами по краях; 

— змістити козирок у бік відкриття дверей, щоб він щільно 

прилягав до стінки меблевої шафи, і закрутити болти.3.1.4  Профіль  декоративний  3  відповідно  з  рисунком  9 

приклеїти, знявши захисну прокладку липкого шару, на бічну по-

верхню холодильника з боку відкриття дверей. При необхідності 

профіль слід укоротити по висоті меблів.3.2 УСТАНОВКА І ВБУДОВУВАННЯ ХОЛОДИЛЬНИКА В 

МЕБЛІ 

3.2.1 Встановити холодильник в меблі через отвір.

УВАГА! При засуванні холодильника в меблі не затис-

ніть шнур живлення. Перевірити правильність установки 

козирка:  козирок  повинен  щільно  прилягати  до  шафи 

меблів.

3.2.2 Для кріплення холодильника до меблів використову-

ються сполучні деталі з комплекту монтажних частин відповідно 

з рисунком 2. 

3.2.3 Встановити кронштейни 2 відповідно з рисунком 9, 

заздалегідь вийнявши декоративні заглушки з отворів холодиль-

ника. Закріпити кронштейни двома гвинтами з шайбами.

3.2.4 Встановити кронштейни 4, заздалегідь знявши деко-

ративну накладку 5 з холодильника і відкрутивши правий гвинт, 

щоб засувати під даний гвинт у напрямі стрілки кронштейн 4. 

Потім  гвинт  закрутити  до  упору.  Встановити  декоративну  на-

кладку. 

Рисунок 7 – Схема установки холодильника в меблі

560


+10

1785


+10

min


min

min


570

540


1780

920


30

748


29

560


S

S

Рисунок 8 – Установка козирка

козирок

ручка


ручка

ручка


обмежувач

бар’єр


Рисунок 4 – Обмежувач

Рисунок 5 – Виймання посудини 

із холодильника

Рисунок 6 – Корзина

Информация для предварительного ознакомления. Официальной информацией изготовителя не является

Информация для предварительного ознакомления. Официальной информацией изготовителя не является

Информация для предварительного ознакомления. Официальной информацией изготовителя не является

Информация для предварительного ознакомления. Официальной информацией изготовителя не является

7

Информация для предварительного ознакомления. Официальной информацией изготовителя не являетсяИнформация для предварительного ознакомления. Официальной информацией изготовителя не является

7

UKRУВАГА! Відстань від шафи холодильника до виступу ко-

зирка відповідно з рисунком 10 має бути витримана по всій 

висоті холодильника. Для забезпечення щільного закриван-

ня дверей холодильника дана відстань має бути 63 мм.

3.2.5 Присунути холодильник до бічної стінки шафи меблів, 

щоб  профіль  декоративний  щільно  прилягав  до  неї.  Для  крі-

плення холодильника до бічної стінки меблів (з боку відкриття 

дверей)  слід  прикріпити  гвинтом  в  горизонтальному  напрямі 

кожен  з  кронштейнів  2  відповідно  з  рисунком  9  і  прикрити 

кронштейн кришкою.3.2.6  Для  кріплення  холодильника 

до  протилежної  стінки  шафи  необхідно 

зафіксувати  кожен  з  кронштейнів  4  гвин-

том  до  меблів.  Горизонтальне  положення 

кронштейнів  4  регулюється  ослабленням 

їх кріплення відповідно до 3.2.4. 3.2.7  Закріпити  холодильник  до  дна 

шафи меблів: закрутити гвинти в кронштей-

ни 1 відповідно з рисунком 9.

3.3  З’ЄДНАННЯ ДВЕРЕЙ ХОЛОДИЛЬ-

НИКА З ДВЕРИМА МЕБЛЕВОЇ ШАФИ

3.3.1 Кріплення дверей холодильника 

і меблів між собою здійснюється деталями 

комплекту монтажних частин. 

Для  кріплення  дверей  холодильника 

до  дверей  меблів  відповідно  з  рисунком 

9 необхідно: 

—  надіти  наконечник  7  на  кутик  6, 

встановити  кутик  на  отвір  в  торці  дверей 

холодильника, заздалегідь вийнявши деко-

ративну заглушку (за наявності). Закріпити 

кутик гвинтом;

— закріпити двома гвинтами напрям-

ну 8 на верхній частині відкритих дверей 

меблів. Розмір С відповідно з рисунком 9 

має дорівнювати товщині стінки меблевої 

шафи плюс 20 мм. Розмір В визначається 

з’єднанням кутика 6 з напрямною 8 відпо-

відно з рисунками 9, 10. Зміщуючи напрям-

ну  по  вертикалі  (заздалегідь  ослабивши 

гвинти кріплення), слід забезпечити зазор 

(2±1) мм між напрямною і наконечником 

кутика відповідно з рисунком 10 для виклю-

чення заклинювання дверей при спільному 

відкритті. Закрутити гвинти кріплення на-

прямної до упору.

УВАГА! Напрямна має бути встанов-

лена під кутом 90

0

 до краю дверей.

3.3.2  З’єднати  двері  холодильника  і 

меблів: ослабити кріплення кутика , ввести 

його в зачеплення з напрямною. Зміщуючи кутик у напрямі до 

дверей меблів, слід забезпечити зазор (2±1) мм між напрям-

ною  і  дверима  холодильника  відповідно  з  рисунком  10,  щоб 

виключити тертя напрямної об двері холодильника. Закрутити 

гвинт кріплення кутика до упору.

УВАГА! Кутик з наконечником не повинен виступати за 

бічний край меблів напрямні при закритих дверях. 

3.3.3  Кріплення  кутика  і  напрямної  на  нижню  частину, 

здійснюється  відповідно  з  рисунками  9,  10  в  дзеркальному 

відображенні.

3.3.4 Після з’єднання дверей необхідно відрегулювати двері 

меблів, щоб вона в закритому положенні не торкалася стінки 

меблів з боку відкриття і була на відстані не менше 1 мм від неї. 

Зазор забезпечити зсувом кутика у напрямі до дверей меблів.4   Е КС П Л УАТА Ц І Я   ХО Л О Д И Л Ь Н И К А

4.1 ПЕРШЕ ВМИКАННЯ

Підключити холодильник до електричної мережі: вставити 

вилку шнура живлення в розетку.

Відкрити двері ХК. При першому вмиканні рекомендується 

встановити  мітку  ролика  на  ділення  “2“  або  “3“  відповідно  з 

рисунком 3. Закрити двері ХК.

При  необхідності  провести  регулювання  температури  за 

допомогою  ролика.  Якщо  після  регулювання  або  змін  умов 

експлуатації  компресор  почав  працювати  безперервно,  необ-

хідно обертати ролик в сторону зменшення цифрових поділок 

до клацання терморегулятора. Після регулювання температура 

в холодильнику підтримується автоматично.4.2 СИСТЕМА АВТОМАТИЧНОГО РОЗМОРОЖУВАННЯ ХК

4.2.1 В ХК використовується автоматична система розморо-

жування. Іній, що з’являється на задній стінці ХК, тане в циклі від-

тавання при вимкненні компресора і перетворюється в краплини 

води. Краплини талої води стікають в лоток, через отвір в ньому 

– в пацівок і попадають в посудину на компресорі відповідно з 

рисунком 11 і випаровуються. В отвір лотка встановлений йорж Рисунок 9 – Схема кріплення холодильника до меблів

3

2

5

4

6

8

7

1

С

В6

8

Рисунок 10 – Схема кріплення дверей холодильника і меблів

напрямна


кутик

козирок


наконечник

двері холодильника

двері меблів

(2±1)мм


(2±1

)мм


63 мм

8

Информация для предварительного ознакомления. Официальной информацией изготовителя не является

Информация для предварительного ознакомления. Официальной информацией изготовителя не является

8

UKR

Информация для предварительного ознакомления. Официальной информацией изготовителя не является

Информация для предварительного ознакомления. Официальной информацией изготовителя не является

Информация для предварительного ознакомления. Официальной информацией изготовителя не является

Информация для предварительного ознакомления. Официальной информацией изготовителя не являетсяРисунок 12 – Збір талої води

зона стікання талої води в МК

планка 

передня


шафа 

внутрішня МКРисунок 11 – Схема зливу талої води

йорж


лоток

трубка


посудина

конденсатор

компресор

шафа внутрішня ХК

поперечина

планка передня

шафа внутрішня МК

для запобігання забиття системи зливу.4.2.2 Необхідно регулярно (не менше 1 разу в 3 місяці) сте-

жити за чистотою лотка і перевіряти відсутність води в лотку.

Наявність води в лотку вказує на забиття системи зливу. Для 

усунення забиття слід прочистити йоржиком отвір в лотку, щоб 

вода без перешкод стікала в посудину, вимити йорж і встановити 

відповідно з рисунком 11.ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ експлуатувати холодильник із забитою 

системою  зливу.  Вода,  що  з’явилася  на  дні  ХК  або  попала  в 

місце прилягання поперечини до шафи внутрішньої ХК відпо-

відно з рисунком 11, може викликати корозію зовнішньої шафи 

холодильника та елементів холодильного агрегату, пошкодити 

теплоізоляцію, привести до утворення тріщин шафи внутрішньої 

та псування шафи холодильника

4.3 РОЗМОРОЖУВАННЯ І ПРИБИРАННЯ МК

При  розморожуванні  МК  талу  воду  слід  видаляти  із  зони 

стікання відповідно до рисунка 12 легковбираючим вологу ма-

теріалом по мірі відтавання снігового покриву, а потім вимити 

камеру та витерти насухо.

УВАГА! Не допускайте витікання талої води із МК при 

розморожуванні та прибиранні, тому що вона, попадаючи 

в місце прилягання планки передньої до шафи внутріш-

ньої МК відповідно з рисунками 11, 12, може викликати 

корозію зовнішньої шафи холодильника та елементів хо-

лодильного агрегату, пошкодити теплоізоляцію, привести 

до утворення тріщин шафи внутрішньої та псування шафи 

холодильника

4.4 ВІДКЛЮЧЕННЯ ХОЛОДИЛЬНИКА

Для відключення холодильника слід вийняти вилку шнура 

живлення із розетки.

5  ТЕХНІЧНІ  ХАРАКТЕРИСТИКИ  І  КОМПЛЕКТАЦІЯ

5.1 Найменування технічних характеристик і комплектуючих 

виробу указані в таблицях 1 і 2 відповідно. 5.2 В табличці виробу указані технічні характеристики ро-

сійською мовою. Найменування характеристик, що указані на 

рисунку 13, необхідно зіставити із значеннями характеристик 

на табличці виробу. Рисунок 13 – Табличка 

Таблиця 1 - Технічні характеристики

Таблиця 2 – Комплектуючі

НАЙМЕНУВАННЯМодель

1.1


Номінальний загальний об’єм брутто, дм

3

Параметри, що відповідають найменуванням, вказані в гарантійній карті.

1.2


Номінальний загальний об’єм брутто МК, дм

3

1.3Номінальна площа полиць для зберігання продуктів, м

2

1.4Габаритні розміри, мм

висота


ширина

глибина


1.5

Маса нетто, кг, не більше

1.6

Температура зберігання заморожених продуктів в МК, °C, не більше

1.7


Температура зберігання свіжих продуктів, °C

1.8


Середня температура зберігання свіжих продуктів, °C, 

не більше

1.9

Номінальний час підвищення температури в морозильнику від мінус 18 °C до мінус 9 °C (при 

температурі навколишнього середовища плюс 25 °C) 

при відключені електроенергії, годин

1.10


Номінальна потужність заморожування при 

температурі навколишнього середовища плюс 25 °C, 

кг/доба

1.11


Номінальна добова продуктивність отримання льоду, кг

1.12


Вміст срібла, г

Примітка - Визначення технічних характеристик проводиться в 

спеціально обладнаних лабораторіях за визначеними методиками.

Номінальний об’єм для зберігання, дм

3

- камери для зберiгання свiжих продуктiв:- морозильно

ї

 камери:Потужність заморожування:

Номінальна напруга: 

Номінальний ток:

Номінальна спожита потужність:

Холодоагент: R600a/Спінювач: C-Pentane

Масса хладагента:

НАЙМЕНУВАННЯКількість, шт.

2.1


Корзина (нижня)

Параме


три, щ

о відповідаю

ть 

найменув


анням, вк

азані в г

арантійній 

 

карті.

2.2


Корзина

2.3


Посудина для овочів або фруктів

1

2.4Полиця-скло (нижня)

2

2.5Полиця-скло

2

2.6Бар’єр-полиця

3

2.7Бар’єр

4

2.8Обмежувач

2.9


Вкладиш для яєць

2.10 Форма для льоду

2.11 Йорж

Не розраховані для зберігання масел та продуктів, які пройшли теплову обробку

Максимальне навантаження при рівномірному розподілі 20 кг. Максимальне навантаження при рівномірному розподілі  2 кг. 

Максимальне навантаження при рівномірному розподілі  5 кг.Зроблено в Республіці Білорусія

ЗАТ «АТЛАНТ», пр. Переможців, 61, 

м. Мінськ

Позначення моделі і 

виконання виробу

Кліматичний клас 

виробу

Нормативний документ

Знаки сертифікації

ATLANT


Информация для предварительного ознакомления. Официальной информацией изготовителя не является

Информация для предварительного ознакомления. Официальной информацией изготовителя не является

Информация для предварительного ознакомления. Официальной информацией изготовителя не является

Информация для предварительного ознакомления. Официальной информацией изготовителя не является

9

Информация для предварительного ознакомления. Официальной информацией изготовителя не являетсяИнформация для предварительного ознакомления. Официальной информацией изготовителя не является

9

KAZ

Қосымша

ХМ-4307-ХХХ

1   Т О Ң А З Ы Т Қ Ы Ш Т Ы Ң   С И П А Т ТА М А С Ы

1.1  Икемделінетін  тоңазытқыш-мұздатқыш  (бұдан  əрі 

—  тоңазытқыш)  жас  тағамдарды  мұздатуға,  мұздатылңан 

тағамдарды ұзақ уақыт сақтауға; 1 суретіне сəйкес, мұздатқыш 

камерасында (бұдан əрі — МК) тағамдық мұзды дайындауға, 

тағамдарды салқындатуға, қысқа уақыт сақтауға, жас тағамдар 

сақтайтын камерасында тағамдарды, көкөніс, жеміс, сусындар-

ды сақтауға арналған.

1.2 Тоңазытқышты пайдаланатын қоршаған ортаның тем-

пературасы плюс 16 плюс 32 

0

С дейін болуға тиіс.1.3 Тоңазытқыш жинағына, 1-2 суреттерінде көрсетілгендей, 

үшін қондырылған.1.6  Тоңазытқыш  камерасындағы  көкөніс,  жемістерге 

арналған ыдысты суырып алу үшін оның есігін 90

0

 артық емес бұрышқа ашу керек, 5 суретінде көрсетілгендей:

— ыдысты озіңізге қарай ашық тұрған есікке тірелгенше 

тартыңыз;

—  оны  есіктің  ашылу  жағына  қарай  бұраңызда  суырып 

алыңыз.

1.7  МК  себеттерінің  алдыңғы  жағында  жəне  жандарын-

да, тасмалдауға оңай болу үшін, тұтқалары бар, 6 суретінде 

көрсетілгендей.

2   Ж И Һ А З Д Ы   ТО Ң А З Ы Т Қ Ы Ш Т Ы   И К Е М Д Е У Г Е 

      Д А Й Ы Н Д А У

2.1  Тоңазытқыш  икемделінетін  жиһаздын  вариантары 

7 суретінде көрсітілген (көлемі мм берілген).2.2  Тоңазытқыш  қондырылатын  жиһазда  ауа  кедергісіз 

кіретін каналдары болуға тиіс. Оларды жие шаңнан тазалап 

тұру керек.

терморегулятор тұтқасы3 сурет – Температураны реттеу

I — мұздатқыш камерасы (МК):

«а» — мұздату жəне сақтау зонасы;

«б» — сақтау зонасы;

II — жас тағамдар сақтау камерасы (ТК)

себет (төменгі)

себет

сауыт (көкөнiс, жемiстер үшiн)

əйнек-сөре 

(төменгі)

əйнек-сөре

шектегіш

тосқауыл-сөре

тосқауыл

жұмыртқа салғыш

ерш мұз үшiн қалып

шектегіш


себет

I

II1 сурет – Тоңазытқыш жəне жинақтаушы бұйымдар

2 сурет – Монтаждық бөлшектер жинағы

1

23

5

46

7

8 9 10Поз. сурет 2

Атауы


Тоңазытқышқа 

саны, дана

1

Күнқағар


1

2

Винт15

3

Кронштейн2

4

Бұрыштық3

5

Ұштық3

6

Бағыттаушы3

7

Кронштейн2

8

Винт М6-6gx16.58.01124

9

Шайба4

10

Сəндік профилі1

«а»


«б»

«б»


жинақтаушы  бұйымдар  жəне  жинақтаушы  монтаждық 

бөлшектер кіреді.1.4 3 суретінде көрсетілгендей, тоңазытқыштың температу-

расын реттейтін органы болып тоңазытқыштың камерасының 

үстінде тұрған терморегулятордың тұтқасы саналады. Тұтқа 

сағат тiлi бойынша жəне оған қарсы бұралады, жəне сандық 

болімдері бар. «1» болім ең жоғарғы температураға сəйкес ке-

леді (ең кiшi суу), «4» бөлім — ең төменгіге (ең жоғарғы суу).1.5 Сыйымды тосқауыл шектегіш орнатылған, 1, 4 суретте-

рінде көрсетілгендей. Шектегіш сыйымды ыдыстар қозғалмасы ТОҢАЗЫТҚЫШ-МҰЗДАТҚЫШ

РБ01

003

1003

001

10

Информация для предварительного ознакомления. Официальной информацией изготовителя не является

Информация для предварительного ознакомления. Официальной информацией изготовителя не является

10

KAZ

Информация для предварительного ознакомления. Официальной информацией изготовителя не является

Информация для предварительного ознакомления. Официальной информацией изготовителя не является

Информация для предварительного ознакомления. Официальной информацией изготовителя не является

Информация для предварительного ознакомления. Официальной информацией изготовителя не является

Жиһаздың төменгі беткі жағының ойлған жеріне сəндік тор 

қондыруы ұсынылады.БАЙҚАҢЫЗ!  Ауа  каналдары  жəне  сəндік  тор 

ауыздарының  ең  кіші  көлемі  (Smin)  200  смкем  бол-

мау  керек,  ал  тереңдігі  —  50  мм  кем  емес,  7  суретінде 

көрсетілгендей.

Ауа каналдарының жəне сəндік тордын ауыздарын жабуға, 

немесе бітеуге 

ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ. 

2.3  Тоңазытқышты  орнатар  алдына  жиһаз  шкафының 

беттерін  тегістікпен  қарап  шығыңыз.  Есіктердің  топсаларын 

реттеңіз. Жиһаздың барлық бұрыштары 90

0

 болуға тиіс.2.4 Тоңазытқыш қондырылатын жиһаз жылыту апаратта-

рына (газ жəне электр плитары, жылыту пешпен радиаторлар), 

күн саулесі тұсетін жерден ең кем 50 см болуға тиіс.

3   Т О Ң А З Ы Т Қ Ы Ш Т Ы   Ж И Һ А З Ғ А   Қ О Н Д Ы Р У

3.1 ТОҢАЗЫТҚЫШТЫ ҚОНДЫРУҒА ДАЙЫНДАУ

3.1.1  Тоңазытқышты  жəне  оның  жиындықтарын  ораушы 

материалдардан  (полиэтилендік  пакеттерден,  жабысқақ 

ленталардан,  көбіктенген  тасымалдық  аралық  қабаттардан) 

босатыңыз.Каталог: sites -> default -> files
files -> Мұратбеков Сайын
files -> ҚазҰТУда «Ерлігі жүрегінде елінің» атты Зейнеп Ахметовамен кездесу өтті
files -> Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің
files -> Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің
files -> БАҒдарламасын дамыту жолдары ақашева Ә. С г.ғ. к., доц., Дүйсебаева К. Ж. г.ғ. к., доц
files -> А. Т. Селкебаева
files -> Бағдарламасы (оқыту қазақ тілінде жүргізілетін мектептер үшін) Түсінік хат
files -> Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет