Холодильник-морозильникжүктеу 5.45 Mb.
Pdf просмотр
бет5/8
Дата03.03.2017
өлшемі5.45 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

3.2.4 Instalaţi consolele 4, înlăturând anterior garnitura decorativă 

5 de pe frigider şi deşurubând şurubul drept pentru a împinge sub acest 

şurub în direcţia săgeţii consola 4. Apoi strângeţi bine şurubul. Instalaţi 

garnitura decorativă.ATENŢIE! Distanţa de la dulapul frigiderului până la proiectar-

ea lamelei, în conformitate cu figura 10, trebuie să fie respectată de-

a lungul înălţimii frigiderului. Pentru a asigura închiderea strânsă 

a uşii frigiderului distanţa dată trebuie să fie de 63 mm.

3.2.5 Mutaţi frigiderul până la peretele lateral al mobilierului astfel 

ca panoul decorativ să fie strâns de perete.Figura 7 – Schema încorporării frigiderului în mobilier

560


+10

1785


+10

min


min

min


570

540


1780

920


30

748


29

560


S

S

Figura 8 – Instalarea lamelei

lamelă

mâner


mâner

mâner


opritor

raft adânc 

pe uşă

Figura 4 – Opritor

Figura 5 – Extragerea sertarului din frigider

Figura 6 – Sertar


Информация для предварительного ознакомления. Официальной информацией изготовителя не является

Информация для предварительного ознакомления. Официальной информацией изготовителя не является

Информация для предварительного ознакомления. Официальной информацией изготовителя не является

Информация для предварительного ознакомления. Официальной информацией изготовителя не является

19

Информация для предварительного ознакомления. Официальной информацией изготовителя не являетсяИнформация для предварительного ознакомления. Официальной информацией изготовителя не является

19

RON

Pentru montarea frigiderului la peretele lateral al mobilierului (din 

partea de deschidere a uşii) trebuie să fixaţi cu un şurub în direcţie

orizontală fiecare din console 2 în conformitate cu figura 9 şi să acoperiţi

consola cu capacul. 3.2.6 Pentru a fixa frigiderul la peretele opus al mobilierului este

necesar să fixaţi fiecare din console 4 cu un şurub la perete. Poziţia

orizontală a consolelor 4 este reglată prin slăbirea fixării acestora, în

conformitate cu 3.2.4.3.2.7 Montaţi frigiderul la baza mobilierului: strângeţi şuruburile 

în consolele 1, în conformitate cu figura 9.3.3  FIXAREA  UŞILOR  FRIGIDERULUI  ŞI 

MOBILIERULUI

3.3.1 Fixarea uşilor frigiderului şi mobilieru-

lui este realizată cu ajutorul pieselor de montare 

din setul de livrare.

Pentru a fixa uşa frigiderului la uşa mobilier-

ului, în conformitate cu figura 9 este necesar:

—  să  puneţi  vârful  7  pe  colţarul  6;  să 

instalaţi colţarul la gaura capătului uşii frigideru-

lui, după îndepărtarea capacului decorativ (dacă 

este disponibil). Fixaţi colţarul cu şurubul;

—  fixaţi cu două şuruburi ghidajul 8 pe

partea de sus interioară a uşii deschise a mobil-

ierului. Dimensiunea C în conformitate cu figura

9  trebuie  să  fie egală cu grosimea peretelui

mobilierului,  plus  20  mm.  Dimensiunea  B  se 

determină de unirea colţarului 6 cu ghidajul 8 

în conformitate cu desenele 9, 10. Deplasând 

ghidajul  pe  verticală  (slăbind  şuruburile  de 

fixare în prealabil), trebuie de asigurat un spaţiu

de (2 ± 1) mm între ghidaj şi vârful colţarlui în 

conformitate cu figura 10 pentru a evita blocar-

ea uşilor la deschidere simultană. Strângeţi bine 

şuruburile de fixare a ghidajului.ATENŢIE! Ghidajul trebuie să fie insta-

lat sub unghiul de 90

0

 la marginea uşii.

3.3.2 Uniţi uşa frigiderului şi a mobileru-

lui: slăbiţi fixarea colţarului, prindeţi-l în cursă

cu ghidajul. Deplasând colţarul în direcţia uşii 

mobilierului, trebuie să asiguraţi un spaţiu de 

(2 ± 1) mm între între ghidaj şi uşa frigiderului, 

în conformitate cu figura 10, pentru a evita fr-

ecarea ghidajului de uşa frigiderului. Strângeţi 

bine şurubul de fixare a colţarului.ATENŢIE! Colţarul cu vârf nu trebuie să 

iasă din marginea laterală a ghidajului când 

uşa mobilierului este închisă.

3.3.3 Fixarea colţarului şi ghidajului la part-

ea de jos a uşii CF se efectuează în conformitate 

cu figurile 9, 10 oglindite.

3.3.4 După unirea ușilor este necesar să ajustaţi uşa mobilierului, 

astfel încât acesta, în poziţia închisă, să nu atingă peretele mobilierului 

din partea de deschidere şi să asiguraţi o distanţă de cel puţin 1 mm 

între aceştia. Asigurarea acestui spaţiu se face prin deplasarea colţarului 

în direcţia uşii mobilierului.

4   U T I L I Z A R E A   F R I G I D E R U LU I

4.1 PRIMA CONECTARE

Conectaţi frigiderului la reţeaua electrică: introduceţi ştecherul 

în priză.

Deschideţi uşa CF. La prima conectare este recomandat să fixaţi

indicatorul butonului la diviziunea “2” sau 3 “ în conformitate cu figura 3.

Închideţi uşa CF.

Efectuaţi,  dacă  este  necesar,  reglarea  temperaturii  cu  ajutorul 

butonului. În cazul daca dupa ajustarea sau  schimbarea  condiţiilor  

de exploatare  compresorul a  început să functioneze continuu, este 

necesar de a roti rola în direcţia reducerii decalajului digital până când 

se fixează cu clic  în termostat. După ajustare temperatura în frigider

se menţine în mod automat.4.2 SISTEMUL DE DEZGHEŢARE AUTOMATĂ AL CF

4.2.1 În CF se foloseşte un sistem automat de dezgheţare. Bruma, 

care apare pe peretele din spate a CF, după deconectarea compresorului 

care lucrează în ciclu, se topeşte şi se transformă în picături de apă. 

Picăturile de apă rezultată în urma topirii se scurg în colector, apoi prin 

gaura acestuia şi prin furtun - în taviţa de pe compresor, în conformitate 

cu figura 11 şi se evaporă. Gaura colectorului este dotată cu o piesă

pentru prevenirea înfundării sistemului de drenaj.

4.2.2 Este necesar în mod regulat (cel puţin o dată în 3 luni) să 

verificaţi curăţenia colectorului şi absenţa apei în acesta.

Prezenţa apei în colector indică înfundarea sistemului de drenaj. 

Pentru eliminarea înfundării folosiţi piesa corespunzătoare şi curăţaţi 

gaura colectorului, astfel ca apa să se scurgă liber în taviţă, apoi spălaţi 

piesa şi instalaţi-o în conformitate cu figura 11.SE  INTERZICE  să  utilizaţi  frigiderul  cu  sistemul  de  scurgere 

înfundat. Apa care a apărut pe fundul CF sau care a ajuns în locul de Figura 9 – Schema montării frigiderului

3

2

5

4

6

8

7

1

С

В6

8

Figura 10 – Schema montării ușilor frigiderului şi a mobilierului

ghidaj


colţar

lamelă


vârf

uşa frigiderului

uşa mobilierului

(2±1)мм


(2±1

)мм


63 мм

20

Информация для предварительного ознакомления. Официальной информацией изготовителя не является

Информация для предварительного ознакомления. Официальной информацией изготовителя не является

20

RON

Информация для предварительного ознакомления. Официальной информацией изготовителя не является

Информация для предварительного ознакомления. Официальной информацией изготовителя не является

Информация для предварительного ознакомления. Официальной информацией изготовителя не является

Информация для предварительного ознакомления. Официальной информацией изготовителя не являетсяFigura 12 – Colectarea apei 

rezultate în urma topirii

zona de colectare apei rezultate în urma topirii din CC

placă frontală

dulapul 


nterior al CC

Figura 11  Schema scurgerii apei 

rezultate în urma topirii din CF

piesă pentru 

desfundat

colector


furtun

taviţă


condensator

compresor

dulapul interior al CF

 bară transversală

placa frontală

dulapul interior al CC

alăturare a barei transversale şi a dulapului interior al CF, în conformitate 

cu figura 11, poate provoca coroziunea dulapului exterior al frigiderului

şi elementelor agregatului frigorific, defectarea izolaţiei termice, form-

area crăpăturilor dulapului interior şi defecţiunea frigiderului.4.3 DECONGELAREA ŞI CURĂŢAREA CAMEREI DE CONGELARE

La  dezgheţarea  CC  apa  rezultată  în  urma  topirii  trebuie  să  fie

înlăturată din zona de scurgere în conformitate cu figura 12 cu o lavetă

sau un burete pe măsura decongelării stratului de zăpadă, şi apoi ca-

mera de congelare se spală şi se usucă bine.

ATENŢIE! Nu admiteţi scurgerea apei rezultate în urma to-

pirii  în  afara  CC  la  decongelare  şi  curăţare,  deoarece  aceasta, 

pătrunzând în locul de alăturare a plăcii frontale la dulapul inte-

rior în conformitate cu figurile 11, 12, poate provoca coroziunea

dulapului exterior al congelatorului şi a elementelor agregatului 

frigorific, defectarea izolaţiei termice, formarea crăpăturilor dul-

apului interior şi defectarea dulapului frigiderului.

4.4 DECONECTAREA FRIGIDERULUI

Pentru a deconecta frigiderul scoateţi fişa cablului de alimentare

din priză.

5   C A R A C T E R I S T I C I L E   T E H N I C E   Ş I   D OTA R E 

5.1 Denumirile caracteristicilor tehnice şi a pieselor accesorii sunt 

indicate în tabelele 1 şi 2, respectiv. 5.2 În tabelul pieselor caracteristicile tehnice sunt în limba rusă. 

Denumirile  caracteristicilor  prezentate  în  figura 13, ar trebui să fie

comparate cu valorile caracteristicilor din tabelul pieselor.

Tabelul 1 – Caracteristicile tehnice

Tabel 2 – Piese accesorii

Figura 13 – Tabel

DENUMIREModel

1.1 Volumul total nominal brut, dm

3

Parametri care corespund denumirilor care figureazăîn

fişa


de

garanţie


1.2 Volumul total nominal brut al CC, dm

3

1.3 Suprafaţa nominală a rafturilor pentru păstrarea pro-duselor, m 

2

1.4 Dimensiuni de gabarit, mmînălţime

lăţime


adâncime 

1.5 Masa netă, kg, nu mai mult de

1.6 Temperatura de păstrare a produselor congelate în CC, 

°C, nu mai mare de

1.7 Temperatura de păstrare a produselor proaspete, °C

1.8 Temperatura medie de păstrare a produselor proaspete, 

°C, nu mai mult de

1.9


Timpul nominal de ridicare a temperaturii în CC de la minus 

18 °C până la minus 9 °C (temperatura mediului ambiant 

plus 25 °C) la deconectarea energiei electrice, ore

1.10 Capacitatea nominală de congelare la temperatura medi-

ului ambiant plus 25 °C, kg/zi

1.11 Capacitatea nominală de preparare zilnică a gheţii, kg

1.12 Conţinutul de argint, g

Notă - Determinarea caracteristicilor tehnice se efectuează în laboratoare 

speciale dotate conform anumitor metode.

Volumul nominal pentru păstrare, dm

3

- al camerei pentru păstrarea alimentelor proaspete:

- al congelatorului:

Capacitatea de congelare: 

Tensiunea nominală: 

Curentul nominal: 

Consum de putere nominală: 

Agent frigorific: R600a/Agent de spumare:

C-Pentane

Masa agentului frigorific:

DENUMIRECantitate, buc.

2.1


Sertar (de jos)

Parametri care corespund denumirilor 

care figurează

în

fişade

garanţie


2.2

Sertar


2.3

Sertar pentru legume şi fructe

1

2.4


Raft sticlă (de jos)

2

2.5Raft sticlă

2

2.6Raft adânc pe uşă

3

2.7Raft adânc pe uşă

4

2.8Opritor

2.9


Suport pentru ouă

2.10 Taviţă pentru gheaţă

2.11 Piesă pentru desfundat

Nu sunt destinate pentru păstrarea uleiurilor şi produselor, care au trecut prin tratare termică 

Capacitatea maximă la repartizarea uniformă constituie 20 kg.Capacitatea maximă la repartizarea uniformă constituie 2 kg. 

Capacitatea maximă la repartizarea uniformă constituie 5 kg.Denumirea 

modelului si 

executarea piesei

Clasa climaterica a 

piesei

Documentul normativ

Indicii de certificare

Fabricat în Bielorus

AAI “ATLANT”, bulevardul Pobeditelei, 61, 

or. Minsk

ATLANT


Информация для предварительного ознакомления. Официальной информацией изготовителя не является

Информация для предварительного ознакомления. Официальной информацией изготовителя не является

Информация для предварительного ознакомления. Официальной информацией изготовителя не является

Информация для предварительного ознакомления. Официальной информацией изготовителя не является

21

Информация для предварительного ознакомления. Официальной информацией изготовителя не являетсяИнформация для предварительного ознакомления. Официальной информацией изготовителя не является

21

UZBХМ-4307-ХХХ

1   S O V U TG I C H   TAV S I F I

1.1 O‘rnatiluvchi sovutgich-muzlatgich (bundan keyin — sovu-

tgich) 1 rasmiga muvofiq oziq-ovqatlarni muzlatish va muzlatilgan 

oziq-ovqatlarni  uzoq  muddatga  saqlash,  muzlatish  kamerasida 

(bundan keyin - MK) iste’mol qilinadigan muz tayyorlash; oziq-ov-

qat mahsulotlari, ichimliklar, sabzavotlar va mevalarni yangi sarhal 

esa — eng past haroratga (eng ko‘p sovutish).1.5  To‘siq  1,  4  rasmlariga  muvofiq  cheklagich  o‘rnatilgan. 

Cheklagich  o‘rnatilayotgan  idishlar  siljishining  oldini  olish  uchun 

mo‘ljallangan.

1.6 SKdan meva yoki sabzavotlarga mo‘ljallangan idishni chiqarib 

olish uchun (sovutgich eshigi 90° dan ortiq bo‘lmagan burchak ostida 

ochiladi) 5 rasmiga muvofiq quyidagilarni bajarish lozim:

— idish SKning ochiq eshigiga tiralguncha o‘ziga tortib chiqa-

riladi;

— u eshik ochilishi tarafga buraladi va sovutgichdan chiqariladi.1.7  Oziq-ovqatlarni  joylashtirish  va  chiqarish  qulay  bo‘lishi 

uchun MK savatlarining old tarafida ushlagich mavjud, shuningdek, 

sovutgichdan tashqarida ko‘tarib olish uchun 6 rasmiga muvofiq yon 

taraflarida ham ushlagichlar bor (pastki savatdan tashqari).

haroratni boshqarish dastagi

3 rasmi – Haroratni boshqarish

2 rasmi – O‘rnatish qismlari to‘plami

1

23

5

46

7

8 9 102 rasmidagi 

o‘rni raqami

Nomi

Sovutgich uchun adadi, dona

1

Bo‘g‘ot1

2

Burama mix15

3

Kronshteyn2

4

Burchak3

5

Poynak3

6

Yo‘naltiruvchi3

7

Kronshteyn2

8

Burama mix M6-6gx16.58.0112 4

9

Shayba4

10

Dekorativ profil1

Ilova


I  — muzlatish kamerasi (MK):

«a» — muzlatish va saqlash hududi;

«b» — saqlash hududi;

II — yangi sarhal oziq-ovqatlarni saqlash uchun kamera (SK)

savat (pastki)

savat


idish (meva yoki 

sabzavotlar uchun)

shisha tokcha 

(pastki)


shisha tokcha

cheklagich

to‘siq-tokcha

to‘siq


savat

I

IItuxumlar uchun bo‘linma

simcho‘tka

muz uchun qolip

cheklagich1 rasmi – Sovutgich va takibiy qismlari

«а»


«b»

«b»


oziq-ovqatlarni saqlash kamerasida (bundan keyin — SK) sovutish 

va qisqa muddatga saqlash uchun mo‘ljallangandir.1.2  Sovutgichdan  plus  16  °С  dan  plus  32  °С  gacha  bo‘lgan 

atrof-muhit haroratida foydalanish lozim.1.3 Sovutgichni yetkazib berish to‘planmasiga quyidagilar kiradi: 

tarkibiy qismlar (1 rasmiga qarang) va o‘rnatish qismlari to‘plami (2 

rasmiga qarang).

1.4 Sovutgichning haroratini boshqarish moslamasi 3 rasmiga 

muvofiq SK tepasida joylashgan haroratni boshqarish dastagidan ib-

orat. Dastak soat mili bo‘yicha va unga qarshi buraladi hamda nishoni 

bilan tanlangan bo‘linmaga qo‘yiladi. «1» bo‘linmasi kameradagi eng 

yuqori haroratga muvofiq keladi (eng kam sovutish), «4» bo‘linmasi 

SOVUTGICH-MUZLATGICH

РБ01

003

1003

001


22

Информация для предварительного ознакомления. Официальной информацией изготовителя не является

Информация для предварительного ознакомления. Официальной информацией изготовителя не является

22

UZB

Информация для предварительного ознакомления. Официальной информацией изготовителя не является

Информация для предварительного ознакомления. Официальной информацией изготовителя не является

Информация для предварительного ознакомления. Официальной информацией изготовителя не является

Информация для предварительного ознакомления. Официальной информацией изготовителя не является2  MEBELNI  SOVUTGICH  O‘RNATISHGA  TAYYORLASH

2.1 Sovutgichni o‘rnatish uchun tavsiya etiladigan mebel turi 7 

rasmida ko‘rsatilgandir (hajmi mm da berilgan).

2.2 Sovutgichni o‘rnatish uchun mo‘ljallangan mebelda doimiy 

ravishda changlardan tozalanib turishi kerak bo‘lgan havo kanallari 

uchun tuynuklar ko‘zda tutilishi kerak.

Mebel shkafining pastki old panelidagi tuynukka dekorativ pa-

njara o‘rnatish tavsiya etiladi.

DIQQAT! Havo kanallari va dekorativ panjara teshiklarining 

eng kichik maydoni (Smin) hajmi 200 сm

2

 dan kam bo‘lmasligi 

kerak, A tuynugining chuqurligi esa — 7 rasmiga muvofiq 50 

mm dan kam bo‘lmasligi lozim.

Havo kanallarini yoki dekorativ panjara teshiklarini yopish, biron-

bir narsa bilan to‘sib qo‘yish 

TA’QIQLANADI.

2.3 Sovutgichni o‘rnatishdan oldin mebel shkafining sathlarini 

adilak yordamida puxtalik bilan tekislab chiqish lozim. Eshiklar xolati 

oshiq-moshiqlar bilan sozlanadi. Mebel shkafining sathlari orasidagi 

barcha burchaklar 90° dan iborat bo‘lishi shart.2.4 Sovutgich o‘rnatiladigan mebel isitish uskunalaridan (gaz 

va elektr plitalari, o‘choqlar va isitish radiatorlari) 50 сm dan kam 

bo‘lmagan masofada joylashishi hamda tik quyosh nurlari yetmay-

digan bo‘lishi zarur.3  SOVUTGICHNI  MEBELGA  O‘RNATISH  VA  JOYLASHTIRISH

3.1 SOVUTGICHNI O‘RNATISHGA TAYYORLASH

3.1.1 Sovutgich va tarkibiy qismlar upakovka materiallaridan 

ozod etiladi (polietilen xaltalar, yelim tasmalar, ko‘pirtirilgan tash-

ishlik qistirmalari).

DIQQAT! O‘rnatish qismlari to‘plamidagi bo‘g‘otni sovut-

gich upakovkasining penopolistirol tagligidan olish lozim.

3.1.2 Mebelga o‘rnatishdan oldin sovutgich eshiklari ochiladigan 

taraf aniqlab olinishi lozim bo‘ladi. Kameralar eshiklarini o‘ng tarafga 

ochiladigan qilib qayta ilish mumkin. Plastmass qismlar sinishining 

oldini olish uchun, eshiklarning qayta ilinishini faqatgina servis xiz-

mati mexanigi bajarishi zarur (bepul – kafolat muddati davomida 

bir marotaba).3.1.3 Sovutgichni mebelga o‘rnatishdan oldin sovutgichning us-

tki qismiga bo‘g‘ot (o‘rnatish qismlari to‘planmasidan) o‘rnatiladi:

— 8 rasmiga muvofiq ikki bolt burab chiqariladi, bo‘g‘ot o‘rna-

tiladi va chetlaridan ikki bolt bilan mahkamlanadi;

— bo‘g‘ot eshik ochiladigan tarafga mebel shkafining devoriga 

zich taqab suriladi va boltlar burab qotiriladi.3.1.4 3-dekorativ profil 9 rasmiga muvofiq yopishqoq qatla-

mning himoya qistirmasi olib tashlangan xolda sovutgichning yon 

sathiga eshik ochilish tarafidan yopishtiriladi. Zarur bo‘lsa profil mebel 

balandligiga mos ravishda qisqartiriladi.3.2 SOVUTGICHNI MEBELGA O‘RNATISH VA JOYLASHTIRISH

3.2.1 Sovutgich mebel ichidagi bo‘shliqqa o‘rnatiladi.

DIQQAT! Sovutgichni mebel ichiga surib kirgizayotganda 

quvvat yetkazish shnurini qisib qo‘ymang.

Bo‘g‘otning  to‘g‘ri  o‘rnatilganini  tekshiring:  bo‘g‘ot  mebel 

shkafiga zich taqalib turishi kerak.

3.2.2  Sovutgichni  mebelga  mahkamlash  uchun  2  rasmiga 

muvofiq o‘rnatish qismlari to‘planmasidagi biriktiruvchi qismlardan 

foydalaniladi.

3.2.3 Sovutgichning teshiklaridan dekorativ tiqinlar olib tashl-

anib, 9 rasmiga muvofiq 2-kronshteynlar o‘rnatiladi. Kronshteynlar 

shaybali ikki burama mix bilan qotiriladi.

3.2.4 Sovutgichdan 5-dekorativ qoplama yechiladi va o‘ng taraf-

dagi burama mix ostiga chiziqcha yo‘nalishi bo‘yicha 4-kronshteynni 

surib kirgizish uchun ushbu mix burab yechiladi va 4-kronshteynlar 

o‘rnatiladi. So‘ngra burama mix oxirigacha taqab buraladi. Dekorativ 

qoplama o‘rnatiladi.

DIQQAT! Sovutgich shkafidan bo‘g‘otning turtib chiqqan 

joyigacha bo‘lgan masofaga 10 rasmiga muvofiq sovutgich-

ning butun balandligi bo‘yicha rioya etilish lozim. Sovutgich 

eshigining zich yopilishini ta’minlash uchun mazkur masofa 

63 mm bo‘lishi kerak.

3.2.5 Dekorativ profil mebel shkafining yon devoriga zich yopi-

shib turishi uchun sovutgich ushbu devorga qarab suriladi.

Sovutgichni mebelning yon devoriga (oshik ochilishi tarafidan) 


Каталог: sites -> default -> files
files -> Мұратбеков Сайын
files -> ҚазҰТУда «Ерлігі жүрегінде елінің» атты Зейнеп Ахметовамен кездесу өтті
files -> Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің
files -> Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің
files -> БАҒдарламасын дамыту жолдары ақашева Ә. С г.ғ. к., доц., Дүйсебаева К. Ж. г.ғ. к., доц
files -> А. Т. Селкебаева
files -> Бағдарламасы (оқыту қазақ тілінде жүргізілетін мектептер үшін) Түсінік хат
files -> Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет