Холодильник-морозильник


rasmi – Sovutgichni mebelga o‘rnatish chizmasiжүктеу 5.45 Mb.
Pdf просмотр
бет6/8
Дата03.03.2017
өлшемі5.45 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

7 rasmi – Sovutgichni mebelga o‘rnatish chizmasi

560


+10

1785


+10

min


min

min


570

540


1780

920


30

748


29

560


S

S

8 rasmi – Bo‘g‘otni o‘rnatish

bo‘g‘ot

ushlagichcheklagich

to‘siq


4 rasmi - Cheklagich

5 rasmi – Idishni sovutgichdan chiqarib olish

6 rasmi - Savat

ushlagich

ushlagich


Информация для предварительного ознакомления. Официальной информацией изготовителя не является

Информация для предварительного ознакомления. Официальной информацией изготовителя не является

Информация для предварительного ознакомления. Официальной информацией изготовителя не является

Информация для предварительного ознакомления. Официальной информацией изготовителя не является

23

Информация для предварительного ознакомления. Официальной информацией изготовителя не являетсяИнформация для предварительного ознакомления. Официальной информацией изготовителя не является

23

UZB

mahkamlash uchun 9 rasmiga muvofiq 2-kronshteynlarning har biri 

burama mix bilan gorizontal yo‘nalishda mahkamlanadi va kronsht-

eyn qopqoq bilan yopiladi.

3.2.6 Sovutgichni shkafning qarama-qarshi devoriga mahka-

mlash uchun 4-kronshteynlarning har birini burama mix bilan me-

belga mahkamlash kerak. 4-kronshteynlarning yotiq xolati 3.2.4ga 

muvofiq  ularning  mahkamlanishini  bo‘shashtirish  orqali  amalga 

oshiriladi.

3.2.7 Sovutgich mebel shkafining tagiga mahkamlanadi: 9 ras-

miga muvofiq burama mixlar 1-kronshteynlarga burab qo‘yiladi.3.3 SOVUTGICH ESHIKLARINI MEBEL 

SHKAFI ESHIKLARI BILAN BIRLASHTIRISH

3.3.1 Sovutgich va mebel eshiklari o‘rn-

atish  qismlari  to‘planmasidagi  detallar  bilan 

o‘zaro birlashtiriladi.

Sovutgich eshigini 9 rasmiga muvofiq me-

bel eshigiga mahkamlash uchun quyidagilarni 

bajarish lozim:

—  7-poynak  6-burchakka  kiygiziladi, 

burchak sovutgich eshigi qirrasidagi teshikka, 

undan  dekorativ  tiqin  (agar  mavjud  bo‘lsa) 

chiqarilganidan  so‘ng,  o‘rnatiladi.  Burchak 

burama mix bilan qotiriladi;

—  mebel  ochiq  eshigining  tepa  qism-

iga  8-yo‘naltiruvchi  ikki  burama  mix  bilan 

qotiriladi.  S  hajmi  9  rasmiga  muvofiq  mebel 

shkafining qalinligi plus 20 mm ga teng bo‘-

lishi kerak. V hajmi 9, 10 rasmlariga muvofiq 

6-burchakning  8-yo‘naltiruvchiga  ulanishi 

bilan  aniqlanadi.  Eshiklar  birga  ochilganda 

tishlashib  qolishiga  yo‘l  qo‘ymaslik  uchun, 

yo‘naltiruvchini tikkasiga surish orqali (avval 

mahkamlovchi  burama  mixlarini  bo‘shatib) 

yo‘naltiruvchi  va  burchak  poynagi  orasida 

(2±1) mm masofada tirqish ta’minlash zarur. 

Yo‘naltiruvchini mahkamlovchi burama mixlari 

oxirigacha taqab buraladi.

DIQQAT! Yo‘naltiruvchi eshik chetiga 

nisbatan 90

0

 burchak ostida joylashtirilishi 

kerak.

3.3.2  Sovutgich  va  mebel  eshiklari  bir-

lashtiriladi:  burchak  mixlari  bo‘shashtiriladi 

va u yo‘naltiruvchi bilan ilintiriladi. Sovutgich 

eshigi bilan yo‘naltiruvchining ishqalanishiga 

yo‘l  qo‘ymaslik  uchun,  10  rasmiga  muvofiq 

burchakni  mebel  eshigi  tomon  surish  orqali 

yo‘naltiruvchi  va  sovutgich  eshigi  orasida 

(2±1) mm  masofada  tirqish  ta’minlanadi. 

Burchakni mahkamlovchi burama mixlari ox-

irigacha taqab buraladi.DIQQAT! Poynakli burchak mebelning eshigi yopiq bo‘lga-

nda yo‘naltiruvchining yon chetidan bo‘rtib turmasligi kerak.

3.3.3 Burchak va yo‘naltiruvchini SKning pastki eshigiga mah-

kamlash 9, 10 rasmlariga muvofiq qarama-qarshi tartibda amalga 

oshiriladi.

3.3.4 Eshiklar birlashtirilganidan so‘ng, yopiq xolatida mebel 

devoriga ochilish tarafidan tegib turmasligi va undan kamida 1 mm 

masofada bo‘lishi uchun mebel eshigini sozlash lozim bo‘ladi. Burc-

hakni mebel eshigi tomon surish orqali masofa ta’minlanadi.4   S O V U TG I C H DA N   F OY DA L A N I S H

4.1 BIRINCHI MARTA YOQISH

Sovutgichni  elektr  tarmog‘iga  ulash:  quvvat  yetkazish  shnuri 

ayrisini rozetkaga tiqish lozim.

SK eshigi ochiladi. Birinchi marta yoqishda 3 rasmiga muvofiq 

dastak nishonini “2“ yoki “3“ bo‘linmalariga qo‘yish tavsiya etiladi. 

SK eshigi yopiladi.

Zarur  bo‘lganda  harorat  dastak  yordamida  sozlanadi.  Agar 

sovutgich  sozlangandan  yoki  foydalanish  shartlari  o’zgargandan 

keyin kompressor to’xtovsiz ishlashni boshlasa, g’ildirakchani raqamli 

bo’linishlar kamayishi tomonga haroratni nazorat qiluvchi moslama-

ning chertki berishigacha (ChIQ) burash lozim. Sozlanganidan so‘ng 

sovutgichdagi harorat avtomat ravishda ushlab turiladi.4.2 SK AVTOMATIK ERISH TIZIMI

4.2.1 SKda avtomatik erish tizimi qo‘llaniladi. Kompressor o‘-

chirilganidan  so‘ng  SKning  orqa  devorida  paydo  bo‘ladigan  qirov 

erish  davri  davomida  erib,  suv  tomchilariga  aylanadi.  Erigan  suv 

tomchilari 11 rasmiga muvofiq ariqchaga, undagi teshik orqali qu-

vurcha bo‘ylab kompressordagi idishga tushadi va bug‘lanadi. Suv 

to‘kish tizimining tiqilib qolishi oldini olish uchun ariqcha teshigiga 

simcho‘tka o‘rnatilgan.

4.2.2 Doimiy ravishda (kamida har 3 oyda 1 marta) ariqcha tozal-

igini va ariqchada suv to‘planib qolmaganligini tekshirib turish zarur.

Ariqchada  suv  to‘planib  qolishi  suv  to‘kish  tizimining  tiqilib 

qolganligidan darak beradi. Tiqilganlikni bartaraf etish va suv hech 9 rasmi – Sovutgichni mebelga mahkamlash chizmasi

3

2

5

4

6

8

7

1

С

В6

8

10 rasmi – Sovutgich va mebel eshiklarini mahkamlash chizmasi

yo‘naltiruvchi

burchak

bo‘g‘ot


poynak

sovutgich eshigi

mebel eshigi

(2±1)мм


(2±1

)мм


63 мм

24

Информация для предварительного ознакомления. Официальной информацией изготовителя не является

Информация для предварительного ознакомления. Официальной информацией изготовителя не является

24

UZB

Информация для предварительного ознакомления. Официальной информацией изготовителя не является

Информация для предварительного ознакомления. Официальной информацией изготовителя не является

Информация для предварительного ознакомления. Официальной информацией изготовителя не является

Информация для предварительного ознакомления. Официальной информацией изготовителя не является12 rasmi – Erigan suvni yig‘ish

erigan suvning MKga oqib tushish hududi

old taraf plankasi

MK ichki shkafi11 rasmi – Erigan suvni tushirish chizmasi

simcho‘tka

ariqcha

naycha


idish

kondensator

kompressor

SK ichki shkafi

ko‘ndalang to‘sin

old taraf plankasi

MK ichki shkafi

qanday to‘siqsiz idishga oqib tushishi uchun ariqcha teshigini sim-

cho‘tka bilan tozalash, simcho‘tkani yuvish va 11 rasmiga muvofiq 

o‘rnatish lozim.

Sovutgichdan tiqilib qolgan suv to‘kish tizimi bilan foydalanish 

TA’QIQLANADI. SK tagida paydo bo‘lgan yoki 11 rasmiga muvofiq, 

SK ichki shkafi va ko‘ndalang to‘sin tutashgan joyga tushib qolgan 

suv  sovutgich  tashqi  shkafining  va  sovutish  agregati  qismlarining 

chirishiga,  issiqlik  izolatsiyasini  buzilishiga,  ichki  shkafda  yoriqlar 

paydo bo‘lishi hamda sovutgich shkafi ishdan chiqishiga olib kelishi 

mumkin.


4.3 MKni ERITISH VA TOZALASH

MKni eritishda qor qoplamasi erigan sayin namlikni oson sin-

gdirib oluvchi material bilan suv 12 rasmiga muvofiq oqib tushish 

hududidan olib tashlanadi, so‘ngra kamera yuviladi va quruq qilib 

artiladi.

DIQQAT! Eritish va tozalash paytida MKdan erigan suvning 

oqib tushishiga yo‘l qo‘ymang, chunki suv 11, 12 rasmlariga 

muvofiq old taraf plankasining MK ichki shkafiga tutashish 

joyiga tushib, sovutgich tashqi shkafining va sovutish agre-

gati qismlarining chirishiga, issiqlik izolatsiyasini buzilishiga, 

ramkada yoriqlar paydo bo‘lishi hamda sovutgich shkafi ishdan 

chiqishiga olib kelishi mumkin.

4.4 SOVUTGICHNI O‘CHIRISH

Sovutgichni  o‘chirish  uchun  quvvat  yetkazish  shnuri  ayrisini 

rozetkadan chiqarish lozim.

5   T E X N I K   X U S U S I YAT L A R I   VA   KO M P L E K T I

5.1 Texnik xususiyatlar va komplektdagi buyumlar nomlari 1 va 

2 jadvallarda ko`rsatilgan.5.2  Jadvaldagi  buyumlarning  texnik  xususiyatlari  rus  tilida 

ber-ilgan. 13 rasmidagi xususiyatlar nomlari buyumning jadvalida 

ko`rsatilgan belgilari bilan solishtirilishi kerak.

1 Jadvali – Texnik xususiyatlar 

2 Jadvali – Komplekt tarkibi

13 rasmi – Jadval

NOMIModel

1.1


Nominal umumiy brutto hajmi, dm

3

Nomlarga mos parametrlar kafolat kartasida ko`rsatilgan1.2

MKning nominal umumiy brutto hajmi, dm

3

1.3


Oziq-ovqatlarni saqlash uchun tokchalarning nominal 

maydoni, m

2

1.4


Tashqi o‘lchamlari, mm

balandligi

kengligi

chuqurligi

1.5

Sof og‘irligi kg, eng yuqori chegara1.6

MKda muzlatilgan oziq-ovqatlarni saqlash harorati, 

°C, eng yuqori chegara

1.7


Yangi sarhal oziq-ovqatlarni saqlash harorati, °C

1.8


Yangi sarhal oziq-ovqatlar saqlashning o‘rtacha 

harorati, °C, eng yuqori chegara

1.9

Elektr quvvati o‘chirilganda MKdagi harorat minus 18dan minus 9 °C gacha  ko‘tarilishining nominal 

vaqti  (atrof-muhit harorati plus 25 °C bo‘lganda), soat

1.10 Atrof-muhit harorati plus 25 °C bo‘lganda nominal 

muzlatish quvvati, kg/sut

1.11 Muz olishning nominal sutkalik ishlab chiqarish quv-

vati, kg


1.12 Kumush miqdori, g

Izoh - Texnik xususiyatlarni aniqlash muayan usullar bo‘yicha maxsus jiho-

zlangan laboratoriyalarda amalga oshiriladi.

Nominal hajmi, dm

3

- yangi sarhal oziqovqatlarni saqlash uchun kamera:

- muzlatish kamerasining:

Oziq-ovqatlarni muzlatishning:

Nominal kuchlanish:

Nominal quvvati:

Nominal iste`molchilik quvvati:

Xladagenti: R600a/Sochuvchi: C-Pentane

Xladagent og‘irligi:

NOMI


Adadi, dona

2.1


Savat (pastki)

Nomlarga mos parametrlar kafolat karta

-

sida ko`rsatilgan2.2

Savat


2.3

Meva yoki sabzavotlar uchun idish

1

2.4


Shisha tokcha (pastki)

2

2.5Shisha tokch

2

2.6To‘siq-tokch

3

2.7To‘siq

4

2.8Cheklagich

2.9


Tuxumlar uchun bo‘linma

2.10 Muz uchun qolip

2.11 Simcho‘tka

Yog‘lar va issiq haroratda ishlov berilgan oziq-ovqatlarni saqlash uchun mo‘ljallanmagan 

Bir tekisda taqsimlashdagi mumkin bo‘lgan eng yuqori og‘irlik 20 kg. Bir tekisda taqsimlashdagi mumkin bo‘lgan eng yuqori og‘irlik 2 kg. 

Bir tekisda taqsimlashdagi mumkin bo‘lgan eng yuqori og‘irlik 5 kg.Model va buyum ishl-

ov berishi belgilanishi

Buyumning iqlimiy turi

Tartibga soluvchi 

hujjat

Sertifikatlash belgilariBelarus Respublikasida ishlab chiqilgan

YoAJ «ATLANT», Pobediteli pr., 61, Minsk sh.

ATLANT


Информация для предварительного ознакомления. Официальной информацией изготовителя не является

Информация для предварительного ознакомления. Официальной информацией изготовителя не является

Информация для предварительного ознакомления. Официальной информацией изготовителя не является

Информация для предварительного ознакомления. Официальной информацией изготовителя не является

25

Информация для предварительного ознакомления. Официальной информацией изготовителя не являетсяИнформация для предварительного ознакомления. Официальной информацией изготовителя не является

25

TGKХМ-4307-ХХХ

1   ТА В С И Ф И   Я Х Д О Н

1.1 Яхдон-сармодони дохилї (минбаъд-яхдон) барои мунљамид-

созї, нигоњдории дарозмуддати мањсулоти тару тозаи ѓизоии мунљ-

амид, тайёр сохтани яхи ѓизої дар сармодон (минбаъд КС), сардкунї, 

нигањдории кўтоњмуддати маводи ѓизої, нўшобањо, сабзавоту мева дар 

камераи нигањдории мањсулоти тару тоза (минбаъд – яхдон) мутобиќи 

расми 1 пешбинї шудааст.1.2 Бояд яхдон дар њарорати аз 16 

0

С то 32 0

С дараљаи баробар ба  

њарорати муњити атроф мавриди истифода ќарор бигирад.

лавгирї аз њаракат ва љо ба љо шудани зарфњои насбшаванда  

пешбинї шудааст.

1.6 Барои берун овардани љойгоњи нигањдории сабзавот ва мева 

мутобиќи  дастури  расми  5  (дари  яхдон  ба  самти  беш  аз  90

0

  кушода мешавад) бояд:

— зарф то охир ба сўи кушода шудани дари яхдон кашида шавад;

— зарф ба самти кушодашавии дари яхдон тоб дода шуда,аз дохил 

берун оварда шавад. 1.7 Барои суњулати пур ва холї кардани маводи ѓизої берун аз яхдон 

мутобиќи расми 6 сабадњои сармодон дар ќисмати пеш, њамчунин дар 

гўшањои болої (ѓайр аз сабадњои поёнї) дастаи махсус доранд.

2  ОМОДАСОЗИИ  МЕБЕЛ  БАРОИ  ЉОСОЗИИ  ЯХДОН

2.1  Навъи  мебелњои  тавсияшаванда  барои  љосозии  яхдон  дар 

расми 7 (андозагирї ба асоси мм)нишон дода шудааст.2.2 Дар мебели барои љосозии яхдон пешбинї шуда, бояд барои 

таъмини гардиши њаво шикофњое дар назар гирифта шавад ва лозим 

аст ин холигоњњо ба таври муназзам аз гарду чанг тоза карда шаванд.

Дар холигоњи панели поёнии љевони мебел тавсия мегардад,ки панљ-

араи ороишї насб шавад.

калиди танзими дастгоњи њароратРасми 3 – Танзими њарорат

Замимаи


Расми 2 – Маљмўъи ќисмњои њамроњ

1

23

5

46

7

8 9 10Ìàâûåú äàð 

ðàñ. 2


Íîì

Ìèûäîð áàðîè 

ÿõäîí, äîíà.

1

Овеза1

2

Мурват15

3

Такя2

4

Кунљак3

5

Пайкон3

6

Кисмати пеш3

7

Такя2

8

Мурват М6-6gx16.58.01124

9

Шайба4

10

Маќтаъи ороишї1

I  — камераи сармодон (КС):

«а» — љойгоњи мунљамидсозї ва нигањдорї;

«б» — љойгоњи нигањдорї;

II — камераи нигањдории маводи тозаи ѓизої (яхдон)

сабад (поёнї)

сабад

зарф (сабзавот ва мева)

рафи обгина 

(поёнї)

рафи обгинамањдудкунанда

рафи монеавї

монеа

сабад


I

II

тухмодонмил

ќолаби ях

мањдудкунанда

Расми 1 – Яхдон ва ќисмњои њамроњ

«а»


«б»

«б»


1.3 Маљмўъаи тањвилии яхдон иборат аст: ќисмњои мукаммалсоз 

(ниг. расми 1) ва маљмўъи ќисмњои насбшаванда (ниг. расми 2).1.4 Василаи танзими њарорати яхдон мутобиќи расми 3 дастаи 

танзими дамо (терморегулятор) ба њисоб меравад, ки он дар ќисмати 

болои яхдон љойгир аст.

Даста ба мисли аќрабаки соат ва дар муќобили самти он њаракат 

мекунад ва бо интихоби нишондоди зарурї насб мешавад. Нишондоди “1” 

мутаносиб бо мизони баланди њарорати камера аст (њаддиаќалли сардї, 

нишондоди “4” — дараљаи пойин(баландтарин дараљаи сардї) аст.

1.5 Мутобиќи расмњои 1, 4 дар монеа дастгоњи мањдуд-

кунанда гузошта шудааст. Дастгоњи мањдудкунанда барои љи-ЯХДОН–САРМОДОН

РБ01

003

1003

001

26

Информация для предварительного ознакомления. Официальной информацией изготовителя не является

Информация для предварительного ознакомления. Официальной информацией изготовителя не является

26

TGK

Информация для предварительного ознакомления. Официальной информацией изготовителя не является

Информация для предварительного ознакомления. Официальной информацией изготовителя не является

Информация для предварительного ознакомления. Официальной информацией изготовителя не является

Информация для предварительного ознакомления. Официальной информацией изготовителя не являетсяТАВАЉЉЎЊ! Масоњати минималии (Smin) роњњои њавогард 

ва сурохињои панљараи ороишї мутобиќи расми 7 бояд на кам аз 

200 см

2

 ва умќи шикофи А — набояд аз 50 мм кам бошад.

Пўшонидан,  масдуд  сохтани  роњњои  њавогард  ва  шикофњои 

панљараи ороишї ба диќкат њар гуна порчаву мавод манъ аст.

2.3 Ќабл аз љосозии яхдон бояд ќисматњои болоии љевони мебел 

ба диќќат мувофиќи дараљаи лозима яксон карда шавад.

Вазъи чигунагии дар бояд мутобиќ ба њалќањои он дуруст карда 

шавад.


Тамоми кунљхои байни баландии љевони мебел бояд баробар ба 

90

0 бошад.

2.4 Мебеле,ки ќарор аст дар дохили он яхдон љосозї шавад, бояд 

дар фосилаи на камтар аз 50 см аз дастгоњњои гармкунанда(газї,ба-

рќї,оташдонњо ва батареяњои обгармкунї) љойгир ва он аз расидани 

нурњои офтоб мањфуз бошад.3   Н АС Б   ВА   Љ О Г УЗ О Р И И   Я Х Д О Н   ДА Р   Д ОХ И Л И   М Е Б Е Л

3.1 ОМОДАСОЗИИ ЯХДОН БАРОИ НАСБ

3.1.1 Яхдон ва ќисмњои њамроњи аз маводи бастабандї берун 

оварда  шаванд  (покетњои  полиэтиленї,  наворњои  часпон  ва  дигар 

лояњои транспортї).

ТАВАЉЉЎЊ! Бояд овезаи маљмўъаи ќисмњои насбшаванда 

аз умќи пенополистирии бастаи яхдон берун оварда шавад.

3.1.2 Ќабл аз насб дар дохили мебел бояд самти кушода шудани 

дари яхдон муайян карда шавад. Дари камерањоро метавон ба самти 

кушодашавии љониби рост дуруст кард. Барои љилавгирї аз расидани 

зиён ба ашёи плостикї бояд ин кор аз сўи мутахассиси маркази хизма-

трасони(як  бор  ройгон  дар  давраи  таъмини  бозамонат)анљом  дода 

шавад.


3.1.3 Пеш аз љогузори яхдон дар дохили мебел овезаи он (аз ма-

љмуъаи ќисмњои њамроњ) рўи сарпўши яхдон гузошта шавад:

— ду мурват мутобиќи расми 8 кушода шавад, баъд аз гузоштани 

овеза мурватњо аз ќисмати канорї мустањкам карда шаванд;

— овеза ба самти кушода шудани дар таѓйири макон дода шавад,-

ба таври он,ки овеза дар муљовират ба девораи љевони мебел ќарор 

бигирад. Баъди ин мурватњо тоб дода шаванд.

3.1.4 Зимни баркандани навори њифозатии ќабати часпони яхдон 

аз љониби кушодашавии дар, мутобиќи нишондоди расми 9 маќтаъи 

ороишї часпонида шавад.

3.2 НАСБ ВА ЉОГУЗОРИИ ЯХДОН ДАР ДОХИЛИ МЕБЕЛ 

3.2.1 Яхдон дар дохили мебел ба воситаи дањона гузошта шавад.

ТАВАЉЉЎЊ! Зимни њаракат додани яхдон ба дохили мебел 

мувозиб бошед,ки сими барќ зери яхдон ќарор нагирад. Дуруст 

насб шудани овезаро бисанљед:овеза бояд ба таври мустањкам 

ва љафс бо љевони мебел ќарор бигирад.

3.2.2 Барои таќвият ва насби яхдон дар дохили мебел мутобиќи 

нишондоди расми 2 љузвњои васлкунандаи маљмўъаи ќисмњои насб-

шавандаи яхдон истифода бурда мешавад.

3.2.3 Мутобиќи нишондоди расми А сарпўшњои ороишии дањо-

наи яхдон берун ва танбањо гузошта шаванд. Танбањо бо ду мурват ва 

кипниз мустањкам гардонида шаванд.

3.2.4 Бо гирифтани рўкаши ороишии 5 аз яхдон ва кушодани мур-

вати рост барои кушодани мурват ба самти ишораи танбаи 4 танбањо 

гузошта шаванд. Баъдан мурват то охир мањкам карда шавад. Рўпуши 

ороишї гузошта шавад.ТАВАЉЉЎЊ! Масофаи байни баданаи яхдон то баромада-

гии овеза мутобиќи расми 10 бояд баробар бо баландии яхдон 

риоят шавад.

Барои хуб пўшида шудани дари яхдон масофаи мазкур бояд ба 63 

мм баробар бошад.

3.2.5 Барои хуб љой гирифтани маќтаъи ороишї яхдон ба самти 

кунљи девораи мебел наздик оварда шавад. Барои мустањкам кардани 

яхдон дар самти пањлўи девори мебел(аз самти кушода шудани дарњо) 

њар кадом аз танбањои 2 ба сурати уфуќї бо мурват тоб дода шаванд 

ва болои танба сарпўш гузошта шавад.

3.2.6 Барои мулњак кардани яхдон ба девораи муќобили љевон 

њар кадом аз танбањои 4 бо мурват ба мебел мустањкам карда шаванд. 

Для  крепления  холодильника  к  противоположной  стенке  шкафа  не-

Расм 7 – Накшаи љогузории яхдон дар дохили мебел

560


+10

1785


+10

min


min

min


570

540


1780

920


30

748


29

560


S

S

Расми 8 – Шинондани овехтак

овеза

дастак


дастак

дастак


мањдудкунанда

монеа


Расми 4 – Мањдудкунанда

Расми 5 – Хориљсозии зарф аз яхдон

Расми 6 – Сабад

Информация для предварительного ознакомления. Официальной информацией изготовителя не является

Информация для предварительного ознакомления. Официальной информацией изготовителя не является

Информация для предварительного ознакомления. Официальной информацией изготовителя не является

Информация для предварительного ознакомления. Официальной информацией изготовителя не является

27

Информация для предварительного ознакомления. Официальной информацией изготовителя не являетсяИнформация для предварительного ознакомления. Официальной информацией изготовителя не является

27


Каталог: sites -> default -> files
files -> Мұратбеков Сайын
files -> ҚазҰТУда «Ерлігі жүрегінде елінің» атты Зейнеп Ахметовамен кездесу өтті
files -> Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің
files -> Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің
files -> БАҒдарламасын дамыту жолдары ақашева Ә. С г.ғ. к., доц., Дүйсебаева К. Ж. г.ғ. к., доц
files -> А. Т. Селкебаева
files -> Бағдарламасы (оқыту қазақ тілінде жүргізілетін мектептер үшін) Түсінік хат
files -> Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет