Ы. Алтынсарин атындағы Ұлттық білім академиясыжүктеу 1.15 Mb.
Pdf просмотр
бет1/11
Дата09.03.2017
өлшемі1.15 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі 

Ы.Алтынсарин атындағы Ұлттық білім академиясы    

 

Министерство образования и науки Республики Казахстан Национальная академия образования им.И.Алтынсарина 

 

  

 

 

                        

 

7-9-

 

сыныптары

 

оқушыларына арналған  

алгебрадан  деңгейлік тапсырмалар  

Дидактикалық материалдар  

 

Разноуровневые задания по алгебре для учащихся  7-9 классов 

Дидактические материалы  

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 Астана 

2013 


 

 Ы.  Алтынсарин  атындағы  Ұлттық  білім  академиясы  Ғылыми  кеңесімен 

баспаға ұсынылды (2013 жылғы 19 тамыздағы № 4 хаттама). 

 

Рекомендовано к изданию решением Ученого совета Национальной академии образования им. И.Алтынсарина (протокол № 4 от 19 августа 2013 г.). 

 

 7-9-

сыныптары  оқушыларына  арналған  алгебрадан    деңгейлік  тапсырмалар. 

Дидактикалық  материалдар.  –  Астана:  Ы.Алтынсарин  атындағы  Ұлттық  білім 

академиясы, 2013. – 28 б.  

Разноуровневые задания по алгебре для учащихся 7-9 классов. Дидактические 

материалы.  –  Астана:  Национальная  академия  образования  им.  И.Алтынсарина, 

2013. – 24 

с. 

 

 7-9-

сынып  оқушыларына  арналған  алгебрадан  деңгейлік  тапсырмалар  осы 

сыныптардағы  алгебра  курсының  негізгі  тарауларын  қамтиды.  Тапсырмалар 

оқушылардың білімдерін жүйелеуге, жалпылау мен тексеруге арналған.    

Бұл  құрал  7-9-сыныптарда  сабақ  беретін  мектептің  математика  пәні 

мұғалімдеріне ұсынылады.    

 

Разноуровневые  задания  по  алгебре  для  учащихся    7-9  классов  охватывает 

основные  главы  курса  алгебры  указанных  классов.  Задания  предназначены  для 

систематизации, обобщения и проверки знаний учащихся.  

Пособие  предназначено  для  учителей  математики,  преподающих  в  

7-

9 классах.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                          © 

Ы.Алтынсарин атындағы Ұлттық 

                                                                                  

білім академиясы, 2013 

 

                                                                 

© Национальная академия образования 

                                                              

имени И. Алтынсарина, 2013 

 Алғы сөз 

 

Бұл  құрал  жалпы  білім  беретін  мектептердің  7-9-сыныптарына  арналған 

«Алгебра»  оқулығына  қосымша  болып  табылады.  Яғни  оқу  бағдарламасының 

мазмұнына  сәйкес  7-9  сыныптардағы  алгебра  курсының  негізгі  тарауларының 

материалдарын қамтиды.    

Мақсаты:  практикалық  қызметте,  аралас  пәндерді  игеру  мен  білім  алуды 

жалғастыруда қажетті математикалық білім мен білікті меңгеру.   Міндеттері:  

алгебралық символдың білін меңгеру;   

 

логикалық ойлау мен математика тілінде сөйлеуді дамыту; 

 

есептеу  мәдениетін  дамыту,  құралдармен  есептеу  дағдыларын 

қалыптастыру;   

теңдеулер  мен  теңсіздіктер  және  олардың  жүйелерін  шығару  біліктігін 

дамыту;  

функционалды-графиктік  түсініктерін  тәуелділіктерді  сипаттау  мен 

талдауда қолдану.  

Құрал үш бөлімге бөлінген. Әр бөлімде оқу қызметтерінің түрлері бойынша 

топтастырылған тапсырмалар жүйесі берілген. 

Бірінші  бөлім  жаттықтыру  тапсырмаларынан  (ЖТ)  -  есептерді  шығаруда 

қолданылатын  негізгі  алгоритмдерді  пайдалану  дағдысын  қалыптастыруға 

арналған тапсырмалар жүйесінен тұрады. 

Екінші бөлімде тест тапсырмалары (Т) - оқушылардың білімдерін пысықтауға 

арналған тапсырмалар берілген.  

Үшінші бөлім зерттеу жұмыстарынан (

ЗЖ) - оқушылардың шығармашылық 

жұмыстарын жетілдіруге арналған тапсырмалардан тұрады. 

Берілген тапсырмалардың дұрыс орындалғанын тексеру үшін құрал соңында 

жауаптар берілген.   

 

 

  

 

                            

 

  

 

  

 Жаттықтыру тапсырмалары 

 

7-

сынып 

 

Натурал және бүтін көрсеткішті дәреже 

ЖТ-1 (7-сынып): Бүтін көрсеткішті дәреже және оның қасиеттері 

1. 


Бүтін көрсеткішті дәреженің қасиеттерін қолданыңдар: 

1) 


а

2

 · а

11

;           2) а

13

 : а

11

;             3) а

-4

 · а

12

;             4) а

-5

 : а

7

;          5) а

-8

 · а

-3

;  6) 

а

-9

 : а

-6

;          7) (а

2

 )3

;                 8) (а

-3

)2

;                 9) (а

4

 )-5

;           10) (а

5

 )2

2. Өрнекті ықшамдаңдар: 1) 

а

4

 · а

2

· а

7

;                  2) а

10

 : а

3

· а

6

;               3) а

-8

 · а

2а

-1

;         4) а

9

 : а

-4а

85) (

х

4

 у

2

)5

· 

у

2

;                6) (-а

6

 с

5

)4а

3

;             7) (х

-8

у

4

)

-2

у

8

;            8) (а

2

 у

4

)-1а

-4

;  


9) 

11



ух

· 

73

4

у

х

;        10) 

9

са

· 

73

2

са

;         11) 

101

х

с

426

25



хсЖТ-2 (7-сынып): y = ax

, y = axжәне  y = 

x

k

 

түріндегі функциялар және олардың 

графиктері 

1. 1) y = -7x

;  2)  y = -0,4x 

функциясының графигін салыңдар. Функцияның өсу 

және кему аралықтарын жазыңдар.    

2.  1)  y = 

4

1

x3 

2)  y = 

3

1

x

функциясының графигін салыңдар. Функцияның өсу 

және кему аралықтарын жазыңдар.    

3. 1) y = x

6

 

; 2) y = 

x

7 

функциясының графигін салыңдар. Функцияның өсу және 

кему аралықтарын жазыңдар.    

Бірмүше және көпмүше 

ЖТ-3(7-сынып): Көпмүше және оған амалдар қолдану 

1. 1) -


х

3

 +  3х

9

  –2

у6

 

;    2)  11х10

 

+  5х4

  – 


40  +    6х

5

у5

  ;  3) -

7

 +  5х

7

  + 9 - х

7

  көпмүшесінің дәрежесін анықтаңдар. 

2. 


А = 3х

3

 –х

2

 + 13х – 12  және В = 

3

 – 2

 – 13х +29  болсын. Онда 

1) 


А В;            2) А В;                3) В – А;             4) 3А – 2В;              5) 2В – 3А;  

6)  


А · В ;           7) А – (В   А)   өрнектерін табыңдар.  

Қысқаша көбейту формулалары 

ЖТ-4(7-сынып): Екі өрнектің квадраттарының айырымының формуласы 

1. 

Берілген өрнекке х

2

 – 


у

2

  =  (х – у)(х + у) формуласын қолданып, көбейткіштерге 

жіктеңдер: 

1) х

2

 – с

2

;        2) х2

 – 36;         3) 49 – 

с

2

;               4) х

2

 – 0,01;              5) 0,04 – у

2

;  6

) 1,69х


2

 – 


1,96а

2

;                  7) 36а

2

 – 0,36с

2

;              8) – 0,49у

2

 + 64х

2

.  2. 

Көбейтіндіге (х – у)(х + у) =  х

2

 – 


у

2

  формуласын қолданып, көпмүше түрінде 

жазыңдар:   

1) (х – а)(х + а);                       2) (2 – а)(2 + а);                          3) (х – 3)(х + 3);               

 4) (– 

с – 4)(4 – с);                    5) (– у + 1)( –1 – у);                  6) (–1 – а) (– а + 1). 

  

ЖТ-5(7-сынып):  Екі  өрнектің  қосындысы  және  айырымының  квадратының 

формулалары  

1.  

Берілген  өрнекке  (х

 

+  у) 


х2

 

+  2ху  +  у2

  

немесе  (х 

– 

у) х2

  – 


2ху  +  у

2

  формуласын қолданып, көпмүше түрінде жазыңдар:   

1) (х + а)

 2

;                                2) (2 – а)

 2

;                           3) (7 + а)

 2

;                4) (5 – 

у)

 2;                               5) (- 

х + 3)


 2

;                         6) (с + а)

 2

;               7) (– 

0,6 + х)


 2

;                          8) (– 

2у + 0,3)

 2

;                     9) (8 + 5с) 2

;   


10) (– 9 – 

0,5у)


 2

;                    11) ( 4 – 

0,7х)

 2

;                        12) (– 6 + 9у)

 2

.   2. 

Көпмүшені  х

2

 

+ 2ху + у2

  = 


 

+ у) немесе х


2

 – 


2ху + у

2

 =  

– у) 

 формуласын 

қолданып, көбейтінді түрінде жазыңдар:    

1) х

2

 + 2 сх + с

2

;                      2) х

2

 – 12х + 36;                      3) 49 – 14с +с

2

;               4) 4х

2

 + 12ху + 9у

2

;               5) 1,69х

2

 – 2,6ах + а

2

;            6) х

2

 – 1,2 сх +0,36с

2  

ЖТ-6(7-сынып):  Екі  өрнектің  кубтарының  қосындысы  және  айырымының 

формулалары 

1. 

Өрнекке х

3

 – 


у

3

  =  (х – у)( х

2

 + ху + у

2

)  немесе х3

 

+ у3

  =  


(х + у)( х

2

 – ху + у

2

)  формуласын қолданып, көбейткіштерге жіктеңдер: 

1) х


3

 – 


с

3

;          2) х3

 + 8;           3) 27 – 

с

3

;               4) х

3

 + 0,001;           5) 0,064 – у

3

;  6) 27х

3

 – 3

;                  7) – 343а

3

 – 3

;               8) – 0,008у

3

 + 64х

3

.  2. 

Көбейтіндіге (х – у)( х

2

 

+ ху + у2

) = 


х

3

 – у

3

    немесе (х + у)( х

2

 – ху + у

2

) = х

3

 + у

3

     формуласын қолданып, көпмүше түрінде жазыңдар:   

1) (х – а)( х

2

 

+ ах + а2

);                                

2) (с + а)( с

2

 – ас + а

2

);          3) (х + 0,1)( х

2

 – 0,1х + 0,01);                      4) (3 – у)( 9 + 3у + у

2

);                      5) (– 

15у + 8)( 225у

2

 

+ 120у + 64);          6) (1,2а  – 0,5с) (1,44а2

 

+ 0,6ас + 0,25с2

). 


  

ЖТ-7(7-сынып):  Екі  өрнектің  қосындысы  және  айырымының  кубының 

формулалары 

1.  

Өрнекке (х

 

+ у) 


х3

 

+ 3х2

у + 3ху


2

 

+ у3

  

немесе (х 

– 

у) х3

 – 


2

у + 3ху2

 – 


у

3

  формуласын қолданып, көпмүше түрінде жазыңдар:   

1) (х + а)

 3

;                                2) (1 – а)

 3

;                           3) (6 + а)

 3

;               4) (5 – 

2у)


 3

;                             5) (- 

3х + 2)

 3

;                         6) (- 0,4 + а)

 3

;          7) (– 

0,2 + х)


 3

;                        8) (– 

2у + 0,3)

 3

;                     9) (1 + 5с)

 3

;   10) (– 3 – 

0,5у)


 3

;                   11) ( 4 – 

0,7х)

 3

;                        12) (– 6 + у)

 3

.   2. 

Көпмүшені  х

3

 

+ 3х2

у + 3ху


2

 

+ у3

 = 


 

+ у)  

немесе х3

 – 


2

у + 3ху2

 – 


у

3

 =  

– у) 

 формуласын қолданып, көбейтінді түрінде жазыңдар:    

1) х


3

 

+ 3х2

 

+ 3у2

 

+ у3

;                                           2) х

3

 – 


2

 + 3у

2

 – у

3

;                       3) х

3

 + 6х

2

 + 12х + 8;                                            4) 1000 – 300у + 30у

2

 – у

3

;                                   5) 0,027у

3

 + 2,7у

2

с + 90ус2

 

+ 1000с3

;                 

6) 64х

3

 – 144х

2

у + 108ху2

 – 


27у

3

.             Рационал бөлшектер және оларға амалдар қолдану 

ЖТ-8(7-сынып): Рационал бөлшек және оның негізгі қасиеті. Бөлшекті қысқарту 

1. 

Теңдіктің дұрыстығын тексеріңдер: 

1) 

 ;               2)  ;                    3) 

 ;                 4) 

 ;             

 5) 

 ;                6) 

;                      7) 2. 

Бөлшекті қысқартыңдар: 

       ;                

 ;            

 ;              

 ;             

 ;  


  

 ;               

 ;             

 .  3. 

Бөлшектерді ортақ бөлімге келтіріңдер: 

    1)   

және  ;        2)   және  ;             3)   және  ;            4)   және  ;   

  5) 

 

және ;                                6)   ;    

және 


;   

 7)   ;    

және 

;                          8)  ; 

  

және 

ЖТ-9(7-сынып): Рационал бөлшектерді қосу және азайту 

1.  

Амалды  орындаңдар: 

1)   + 

;            2)  +  ;            3)   +  ;               4)   +  ;          5) 

 +  ;        

   6) 

   


;       7) 

   


;      8) 

   


;      9) 

   


;    10) 

   


;     

   11) 


   

;       12) 

 + 

;             13)  + 

;         14) 

 + ЖТ-10(7-сынып):  Рационал бөлшектерді көбейту  және бөлу  1. 

Амалды  орындаңдар:  

   1)   ·  ;                      2) 

 ·  ;                  3) 

 · 

;                  4)  · 

;        

   5) 

 : 


;            6) 

 : 


;          7) 

 : 


;          8) 

 : 


;          

   9) 


 · 

;                         10) 

 ·  8-

сынып 

 

Квадрат түбір 

ЖТ-1(8-сынып): Квадрат түбір. Арифметикалық квадрат түбірдің қасиеттері 

1. 

Есептеңдер: 

1) 

 ;              2)  ;        3) 

 ;            4) 

 ;            5) 

 ;  


6) 

 ;           7) 

 ;         8) 

 ;         9) 

 ;            10) 

 ;  


11) 

 ;          12) 

 ;        13) 

 ;         14) 

 ;         15) 

 . 


2. Өрнектің мәнін табыңдар: 

1) 


 · 

 ;               2) 

 · 

 ;               3)  · 

 ;          4) 

 · 

 ;       5) 

 · 


 ;               6) 

 · 


 ;           7) 

 · 


 ;            8) 

 · 


 .          

Квадрат теңдеу 

ЖТ-2(8-сынып): Квадрат теңдеудің түбірлерінің формулалары 

 

 1. 

ах

2

 + с = 0 түріндегі толымсыз квадрат теңдеуді шешіңдер:  

1) 


х

2

 – 4 = 0;              2) х

2

 – 0,25 = 0;               3) – х

2

 + 100 = 0;         4) – х

2

 + 0,81 = 0; 5) 4

х

2 – 25 = 0;          6) 9

х

2 – 49 = 0;           7) – 4

х

2 + 81 = 0. 

2. 


ах

2

 + bx = 0 түріндегі толымсыз квадрат теңдеуді шешіңдер:  

1) 


х

2

 – 6х = 0;         2) х

2

 + 11х = 0;            3) – х

2

 – 169х = 0;         4) – х

2

 + 0,64х = 0. 

 3. 


a

ac

b

b

х

2

42

2

;1

±=

түбірлерінің формулалары қолданып, ах2

 + bx + с = 0 квадрат 

теңдеуін шешіңдер:  

1) 

х

2 – 

6х + 5 = 0;                   2) 5х

2

 – 


6х + 1 = 0;                  3) – х

2

 + 6х – 5 = 0;          

4) – 5


х

2

 + 6х –  1 = 0;             5) х

2

 + 11х + 10 = 0;                6) 10х

2

 + 11х + 1= 0;             

7) 


х

2

 – 7х – 18 = 0;                8) 6х

2

 – 7х – 3 = 0;                   9) – 9 х

2

 – 7х + 2 = 0; 

10) 18


х

2

 – 11х +1 = 0;           11)  – 3 х

2

 +11х  – 6 = 0;        12) – 8 х

2

 – 3х + 5 = 0. 


Каталог: files -> blogs
blogs -> А. Райымбергенов
blogs -> «Абайтану»
blogs -> Шағын жинақты мектептің біріктірілген сыныптарында біртақырыптық оқыту принциптері
blogs -> Методическое пособие по обучению интегрированным предметам «казахский язык и литература»
blogs -> Қазақ тілді емес мектептерде тілдерді дамыта оқыту әдістері
blogs -> Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Ы. Алтынсарин атындағы Ұлттық білім академиясы
blogs -> «Мен қазақпын, белдімін, байтақ елмін, Қайта тудым өмірге, қайта келдім, Мен мыңда бір тірілдім, мәңгі өлмеске, Айта бергім келеді, айта бергім »
blogs -> Ақсу қаласындағы дарынды балаларға арналған мамандандырылған гимназия
blogs -> Жалпы орта білім беру ұйымдарында мемлекет басшысының «ТӘуелсіздік толғауы» шығармасын зерделеу аясында


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет