I тоқсанның жиынтық бағалау спецификациясы I тоқсанның жиынтық бағалауына шолу Ұзақтығы – 40 минутбет1/3
Дата03.08.2022
өлшемі76.51 Kb.
#38043
түріСабақ
  1   2   3

I ТОҚСАННЫҢ ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУ СПЕЦИФИКАЦИЯСЫ
I тоқсанның жиынтық бағалауына шолу
Ұзақтығы – 40 минут
Тыңдалым – 10 минут Оқылым – 15 минут Жазылым – 15 минут
Айтылым сабақтан тыс тексеріледі (әр білім алушыға 2 минут беріледі).
Балл саны – 30


Тапсырмалар түрлері
Қысқа жауапты қажет ететін сұрақтар Көп таңдауы бар сұрақтар
Толық жауапты қажет ететін сұрақтар


Жиынтық бағалаудың құрылымы
Тоқсандық жиынтық бағалаудың нұсқасы 4 компоненттен тұрады. Бірінші компонент – тыңдалым, екінші компонент – оқылым, үшінші компонент – жазылым және тілдік бағдар, төртінші компонент – айтылым дағдыларын тексеруге арналған.
Тоқсандық жиынтық бағалау тапсырмаларының сипаттамасы
*Тап сырма


Қамтыла
тын мақсаттар


*Тапсырмаларға сипаттама


*Тапсырма лар түрлері

*Орын дау уақыты, мин


Балл

1

10.1.3.1 оқу-кәсіби, қоғамдық-саяси, әлеуметтік-мәдени тақырыптар аясында қолданылған сөздер мен термин сөздердің мағынасын түсіну;
10.1.6.1 көтерілген
мәселе бойынша әртүрлі
дереккөздерден алынған мәтіндерді тыңдау және салыстыру, өз көзқарасын аргументтер негізінде дәлелдеу.

Тапсырма жеке орындалады.
Оқушылар оқу-кәсіби, қоғамдық-саяси, әлеуметтік-мәдени тақырыптар аясындағы 150-160 сөзден тұратын тыңдалым мәтінін 2 рет тыңдайды.Мәтінді тыңдау барысында оқушылар терминдердің мағынасытүсінуге, мәтіндегі ақпаратқа қатысты өз көзқарасын аргументтер арқылы дәлелдей алуына бағытталған тапсырмаларды орындайды.

Сәйкестенді ру сұрақтары

Қысқа
жауапты қажет ететін сұрақ6

3

2

4

2


3

10.3.1.1 мәтіндегі негізгі және қосымша ақпараттарды анықтай отырып, факті мен көзқарасты ажырату, мәтін идеясымен байланысын анықтау;
10.3.2.1 ғылыми-
көпшілік және публицистикалық стильдегі мәтіндердің (мақала, эссе, тезис, интервью, баспасөз парағы) құрылымы мен рәсімделуін білу, жанрлық және тілдік ерекшеліктерін талдау.

Тапсырма жеке орындалады.
Оқушылар тақырыпқа қатысты 150-160 сөзден тұратын ғылыми-көпшілік мәтінді оқиды. Мәтіндегі негізгі және қосымша ақпараттарды анықтау, факті мен көзқарасты анықтау,мәтін идеясымен байланысын анықтауға бағытталған тапсырмаларды
орындайды.

Толық жауапты
қажет ететін сұрақтар

5

4

4

2

2

5

2

1

6

3

1

73

3
8

10.4.1.1

Тапсырма жеке

Жазбаша

15

10
публицистикалық

орындалады.

толық


және ғылыми стильдің

Оқушылар берілген екі

жауапты


жанрлық және

тапсырманың бірін

қажет ететін


стильдік

таңдап, мақала жазады.

сұрақтар


ерекшеліктеріне сай

Мұғалім оқушының

тілдік құралдарды

публицистикалық

орынды қолданып,

стильдің жанрлық және

шағын мақала жазу;

стильдік

10.4.6.1 мәнмәтін

ерекшеліктеріне сай

бойынша тілдік

тілдік құралдарды

бірліктерді

орынды қолдана алуын;

орфографиялық

мәнмәтін бойынша

нормаға сай жазу;

тілдік бірліктерді

10.5.1.1 тәуелдік

орфографиялық

жалғауды (оңаша

нормаға сай жаза

және ортақ тәуелдеу)

алуын; мәтін құрауда

және көптік мәнді

тәуелдік жалғауды

есімдер мен көптік

(оңаша және ортақ

жалғауларды ажырата

тәуелдеу), көптік мәнді

танып, дұрыс қолдану;

есімдер мен көптік

10.5.1.2. сын есімнің

жалғауларды, сын

жасалу жолдарын

есімдерді орынды

білу, мәтін құрауда

қолдануын бағалайды.

орынды қолдану.

9

10.2.2.1 ғылыми-

Тапсырма жұпта

Ауызша

Айтылым

5
көпшілік және

орындалады. Екі

толық

сабақтанпублицистикалық

оқушыға ғылыми-

жауапты

тысмәтіндерге сүйеніп,

көпшілік және

қажет ететін

тексерілемонолог және диалог

публицистикалық

сұрақтар

ді, әрқұрау, сөз әдебі мен

стильдегі мәтін
білімсөйлеу этикеті

ұсынылады. Оқушылар
алушығаформаларын орынды

мәтінге сүйене отырып,
2 минутқолданып,

диалог (әр оқушы
беріледі.тыңдаушыға әсер ету;

диалогта 8-10 сөйлем

10.2.3.1 сөйлеу

айтуы керек) құрайды;

ағымындағы

сөз әдебі мен сөйлеу

интонацияның

этикеті формаларын

құрамдас бөліктері:

орынды қолданып,

әуен, әуез, тембр,

тыңдаушыға әсер етеді;

қарқын, кідірісті

сөйлеу ағымындағы

сөйлеу мәнеріне сай

интонацияның

қолдану.

құрамдас бөліктерін
сөйлеу мәнеріне сай
қолданады.
Екі оқушының балы
бір-біріне тәуелді емес.


Барлығы
30

«Қазақ тілі мен әдебиеті» пәнінен І тоқсан бойынша жиынтық бағалау тапсырмалары


Тыңдалым
Астанадағы «Ел қанаты» қоғамдық қоры еңбек нарығына қандай мамандықтардың қажеттігі мен қазіргі түлектердің кәсіби сапасы жөнінде арнайы зерттеу жүргізіпті.

«Ел қанаты» қоғамдық қоры президенті Асланбек Жақыптың айтуынша, олар алдымен әртүрлі компания басшылары, жеке кәсіпкерлер – барлығы екі мыңнан аса жұмыс беруші арасында еліміздегі кадр тапшылығы жөнінде сауалнама жүргізген..


Жұмыс берушілердің пікірінше, елімізде ең қат болып отырған мамандар – инженерлер (13,8 пайыз) мен дәрігерлер (12,8 пайыз). Содан кейін құрылысшылар, бағдарламашылар, мұғалімдер мен оқытушылар екен.


Ал, «Оқу орындарында даярланып шығатын түлектердің кәсіби білімі қазіргі экономика талаптарына сай ма?» деген сауалға 44,5 пайызы «сәйкес келе бермейді» деп жауап берген. Журналистермен өткен баспасөз мәслихатында «Кәсіпқор холдингі» ҰАҚ студенттермен жұмыс жөніндегі департамент директоры Тоғжан Жұмағұлова: «Сондықтан оқу орындары мамандар даярлау сапасына айрықша көңіл бөлуі тиіс» дейді. Оның айтуынша, жұмыс берушілердің 63 пайызы түлектердің біліміне, кәсіби даярлығына көңілі толмайтын көрінеді.


Еңбек нарығындағы сұранысқа болашақ мамандардың таңдауы сәйкес келе ме? «Ел қанаты» қоғамдық қоры бұл сауалды еліміздің сегіз өңірінен 2 мыңдай респондентке көлденең тартып, арнайы сауалнама жүргізген. «Бұрынғыдай емес, бүгінде жастар еліміздің еңбек нарығына техникалық маман иелері қажет екенін түсінген секілді. Сауалнамаға қатысқан Астана мен Алматы және Қарағанды қаласындағы жоғары сынып оқушылары мен түлектердің көпшілігі техникалық саланы жөн көретінін айтыпты. Тек 6,1 пайызы ғана құқықтану мен мемлекеттік қызмет және мемлекеттік басқаруды қалайтынын жеткізген» дейді қор жетекшісі Асланбек Жақып.


Әлеуметтік сауалнама нәтижелері бекерден-бекер жүргізілген жоқ. Түлектердің еңбек нарығына сай сапалы маман болып шығуына министрлік ерекше көңіл бөлетін болады.

  1. Терминдерді анықтамасымен сәйкестендіріңіз (әр 2 дұрыс жауап үшін 1 балл).

Терминдер

Мағынасы

Сәйкестендіру
бағаны

1. Елімізде ең қат болып отырған мамандар –

А. бүгінде жастар еліміздің еңбек нарығына техникалық маман иелері қажет екенін түсінген секілді.
2. Содан кейінВ. маман болып шығуына министрлік ерекше көңіл бөлетін болады.3
3. Бұрынғыдай емес,

С. бекерден-бекер жүргізілген жоқ
4 Еңбек нарығындағыД. инженерлер мен дәрігерлер
5.Түлектердің еңбек нарығына сай сапалыЕ. сұранысқа болашақ мамандардың таңдауы сәйкес келе ме


6. Әлеуметтік сауалнама нәтижелері

Ж. құрылысшылар, бағдарламашылар, мұғалімдер мен оқытушылар екен.


[3]  1. Еңбек нарығындағы сұранысқа болашақ мамандардың таңдауы сәйкес келе ме?

Ойыңызды мәтіндегі ақпараттармен дәлелдеп, 2 сөйлеммен беріңіз.


[2]
Оқылым


Еліміздің өндіріс салаларының барлығы, тіпті, біздің өміріміздің өзі химия өнеркәсібіне тәуелді. Қазіргі кезде өндірістік үдеріс, өндірістік өнімдердің көпшілігі химиясыз өмірге келмейтіндігі белгілі. Химия өнімдеріне деген сұраныс тек өндіріс саласында ғана емес, күнделікті тұрмыста да қажеттілік тауып, үлкен сұранысқа ие болып, күннен-күнге қанатын кеңге жайып келеді.
Әлемдік жаһандану жағдайында, ғылыми-техникалық прогресстің дамуында химияның алатын рөлі зор. Химияны дамыту арқылы әлемде табиғи шикізат қорларын үнемдеуге қол жетті. Мәселен, адамзат химиялық өнімдерді пайдалану арқылы қаншама ағашты үнемдеп, тамырына балта шабудан аман алып қалғанынан ғана оның пайдасының бір жағын көруге болады. Әрине, өндіріс қалдықтары мәселелері әлемді толғандырып, әлі де соңына дейін шешілмеген күйі қалып отыр. Химиялық үдерістер өндіріс тиімділігіне өз әсерін тигізіп, оны одан әрі арттыра түсуде. Химия өнеркәсібі әлемдік өнеркәсіп өнімнің 20 мыңнан аса түрін шығарады. Бұл өнімдер машина жасауда, жеңіл өнеркәсіптерде, медицинада, электрондық өндірісте кеңінен қолданылуда. Ал елімізде химия өнеркәсібін дамытуға қандай мүмкіндіктер бар?
Қазақстан химия өнеркәсібін дамыту үшін қажетті шикізатқа бай республика болып табылады. Менделеев кестесіндегі 105 элементтің 99-ы біздің елімізде бар. 70 элементтің қоры зерттелген. Ал өндіріске 60-тан астам элемент тартылған. Бүгінгі күнге дейін минерал шикізатының 1225 түрі бар және 493 кен орны белгілі. Пайдалы қазбалар қорының көлемі жағынан Қазақстан ТМД елдерінің алдыңғы қатарында: күміс, хромит, қорғасын мен мырыш өндіруден бірінші орында, мұнай, көмір, мыс, никель мен фосфат шикізатын өндіру бойынша екінші, алтын өндіру жағынан үшінші орында тұр. Қазақстанда мұнай мен газдың елеулі қоры бар, олар негізінен еліміздің батыс бөлігінде орналасқан. Мұнай өңдеу негізінде елімізде мұнай химия саласы қарқынды дамуда. Жыл сайын мұнда 32 миллион тонна мұнай өндіріледі. Бұл республикамызды әлемдегі ірі мұнай өндіруші мемлекеттердің қатарына қосатыны көңіл қуантады.
Табиғаты бай, табиғи шикізаты мол қазақ даласында химия өнеркәсібі елімізде ежелден қалыптаса бастады. Қола дәуірінде Қазақстан даласын мекендеген тайпалар әлемдегі алғашқы қола өндірушілердің бірі болды.  1. Мәтіннен 1 негізгі және оны толықтыратын 2 қосымша ақпаратты анықтап, кестеге түсіріңіз.
Негізгі ақпарат
Қосымша ақпарат
Қосымша ақпарат
[3]

  1. Мәтіннен 1 факті мен автор көзқарасы берілген 1 сөйлемді анықтаңыз.

Факт Көзқарас
[2]  1. Мәтіннің идеясын 1 сөйлеммен түсіндіріңіз.[1]


  1. Мәтін құрылымына қатысты сұраққа жауап беріңіз. Мәтіннің құрылымдық бөліктері толық сақталған ба?

а) Мәтіннің кіріспе, негізгі, қорытынды бөлімдері бар, толық сақталған. б) Мәтінің құрылымдық бөлімдері толық емес, қорытынды бөлімі жоқ.
[1]  1. Мәтіннің жанрын анықтап, жанрлық ерекшелігін дәлелдейтін 2 аспектіні анықтаңыз.Мәтіннің жанры
Жанрлық ерекшелігін
дәлелдейтін аспектілер

1.

2.

[3]


Жазылым

  1. «Қазіргі қазақ киносының үздік фильмдері» тақырыбында шағын мақала жазыңыз. Мақалада тәуелдік және көптік жалғаулары мен сын есімдерді қолданыңыз.

[10]
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3
©emirsaba.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет