Іі халы аралы ылыми-тůжірибелік конференциясы ажүктеу 41.48 Mb.
Pdf просмотр
бет10/129
Дата15.03.2017
өлшемі41.48 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   129

И

а

а  

а

а

1. 


Па

 К.Г. Ра


 

. П


. Ра

а

. С а. – М., Д

а  


а

а, 1974. 

2. 

С

а  Р.Ш.  Т

а 

   Д


а 

 .  Ра

а

.  –  Аа-А а,  Жа

1990. 3. 

Л

 Л. Ка

 Па


. О

 

а. – М., С 

а

, 1977.4. 

А а . С


а  а

а

. П    а а

 С. Са


а а. – А

а-А а, Жа

, 1982. 

5. 


Ра

  В.Г.  П

 

.  П


а

    Ма


.  П

    а


а

.  –  М.,  С

 

а

, 1985. 6.  К

 Ю.В. П  

 

а

 – а. П

    а


а

. – А


а-А а, Жа

, 1992.


7.  А а

 В. Ра


а

   


 

 

. – М., 1990.45

8. 


С

а

  Р.Ш.  Оа

  М 

   


а .  Р

а .  –  М.,  С

 

а1991. 

А ЫЛШЫН ТІЛІ МЕН БИОЛОГИЯ ПůНДЕРІНДЕ САБА  БЕРУ КЕЗІНДЕГІ СЫНИ 

Т Р ЫДАН ОЙЛАУ ůДІС-ТůСІЛІНІ  ТИІМДІЛІГІ

А

а

а Б.С, А

 Ц

а

Ш

а

 №3 

а 

А

а 

, Ш

а

 а

а

, Ш

а

 

,

  а а

а  Р

а

 

А

а а

Ма а а

  а

 а

а  

 

 

а  

а а 

 

 

 

. Пǩ  

а а

  а

а

 а

 

а 

 

 

  ǩ

 а

 

.

А

а

Д   а

 

 

а

 

  а

 

 

 

 

 

 

. Ч

 

  а

 

а

 

 

а а

 

а 

 

.

Abstract

 For opening of theme of the article theoretical concepts were given about educating of the critical thinking. 

Through exact knowledge of pupils were showed advantages of intersubject connection.

 

а аа   Р

а

  П  Н.ů.  На а

а

   Ж

а

а  аа

а :  «Б


а а

а 

  аа  

  а а


а 

 

  а а   а аа  а  

  а


.  а а

а

  аа  

50 


  а а

а  

 

  - ».  С

а ,  а


  а

 

  

 

 аа 

 

 а

  ǩ


  а

 

а  

. Жа а


а

 а

а

 ,  ǩ   а а

  а


-

 

  аа 

а   а а


 

 

а 

 – 


 

аа а

а  ǩ


 

 

  

  а


 

  а


 

а

 а

 ǩ

 ǩ

 

а  а  

 

  

 

   а

а

  а  ǩ

 

   а а 

 

  а а  .[1]  Б

 

  

  а а  а а  а

 

аа

  ǩ  


а

  а


а

 

  а.  Б

  а


  а а

 

  

 

   а

 

   а

а

   ǩ


 

,  ǩ  


  ǩ

 

  

а а


 

а  


,  а а

,   


 

 ǩ  


 

 

,  ǩ 

а [2].


С

 

а  – а 

а  


. С

 

а   –ǩ  

 

а 

 –

  аа

а

  ǩ 

а , 


 

  

 

а а   а

.  С


 

а  


а , 

 а  

  а


а

.[3]  О   – 

  а

а 

аа  

  ǩ


 

 

аа  а а  

  а 

а

   ǩ

 а

а , ǩ   ǩ  а

а

  

 а  ǩ

 а , 


  а а  

а

а а 

  ǩ


  а а

  ǩ


 

  ǩ


 

 

  

.

На  а а  – 

 ǩ

а а  а

,  аа а, 

,  ǩ


 

а а


 

а   а а


а  

 

  ǩ 

. С


 

а  


а  

 

 а

:

Б 

а  а  

  ǩ


 

 

а    а

а

.Е

 а  

  а а


  а

а а


  ǩ

 а

а   

  

  аа  а

  а


 

  

а  а


 

  а а а 


а а   а

а 

а  


а   а

 

. 

а  а  

а

а    а


  а

 

  ǩ а

а а  


а а а

. Жа


 а а

а   а а


 

а  


 

а  


 

.

  

а

 а

  а а  


  а

а

.46

Д

  ǩ  а

 

   а а

  а а ,  а а  а а

 

 

  аа

а  а а  ǩ

- ǩ

 

а а

 

а 

 

 . О

  а


а а 

а

  ǩ

- ǩ


 

 а  

а .


С

 

а  а     -  а

  а


а  а а

а

а 

 

  а 

 

  а 

 

аа

 

аа

  ǩ


.  Б

  ǩ


 

а

  а, а

 

  

а  


а

 

а  а а

  ǩ


 

  а


а

а 

 .  С

 

а  а   –  а

аǩ

а    а

а

  ǩ  а

а   а


а а

 

а а,  а а а а,  аа а  ǩ

 

  аа

а   ǩ


 

 [4]. О  

 а

 

 аа, 

 

  аа а, 

а

а а 

 

а  а а 

 

. Аа

 

  

а  


а   ǩ

 

а 

 

аа  а

а

 а

а . Б а   а

 

 

 а   а а

  а а а


 

а   а


а

а 

а  ǩ

.

Ма

 

 –  а а 

 

  а

 а 

 

  

а 

а 

   а а ǩ

а а  


   

  а а а а

.

Б

  

а а


 

а

а 

а

аа  С

 

а  а  

 

 а а

а

а а

 

.  С 

а  


а  

 

а  а а

 

   ǩ

.  О  


 

 

а 

а, 


 

а 

  ǩ,  а  

а

  ǩ

  а


а

а.

С

 а  

а   ǩ


 

 

   а а


а, 

а

  

а а, 


а

 

 а

 

  

  аа

а  ǩ


- ǩ

.

С 

а  


а  

  а


 

 а

а,  а а а 

  а


а а, 

а   ǩ


  -

ǩ

  а а  

  ǩ


 

  а


 

а, 


а

а  


а

 

ǩ  ǩ

  а


а а

 

 а  

а а  а


 [5].

О

а 

а

а 

а 

аа

 а

 ap

pa 


 

 

аа

  а


  а

а  ǩ


  ǩ

- ǩ


 

а

а а

Ша

а

 а  

а

 а а 

 а

а 

а

 аа, 

 

а аа

.

С 

а  


а

  а


  а

а

  а  а а

 

аа 

 -

  а 

 

а   а а ,  

а

  

 

  аа а  а а

 

  аа а 

Б  ǩ   а аа 

а

  

а  


а

а 

  а а а ,  

  а а


 

ǩ  


 

аа  

 

а  а 

 

  а а   а а  а

 

а аа , 

  а


а

а   а а


а 

  а


а

,  а


а а  

а

.О

а

 а    ǩ

  ǩ   а а

    а а

 

  

 

а 

а  а

а

 а

а  


 

  ǩ


 

а

  а 

 - 


  а а  а

 

  

а  а  

  

а а   аа

,  а а 


а  

а   а


а 

  а


а  

О  ǩ

  - 


 

  а а 


 

а

а.  Жа а 

а 

   а а  а

а а


 

 .  С

а   а а   а а

а

 

а  ǩ

  а


 

 

  а

а а аа   а а  

  

 а , 

  а


  ǩ

 

а 

 

.  А

 

  7 а  “About  animals”  а а

а 

а    а

 

 а  

а

  аа

  а


а а

 

  

а

 а

а

а  а

 

  

  [6].  Жа а 

 

 

 а

а

аа 

а а а 


а

аа

  

а а 

а  


а

а

. А   

 

 ǩ

 

 а

а 

а а а а  а 

 

  

,  а


 

 

 а

. О  


 

 

 а а 

,  а


а а

 

а [7]. Жа

а

а 

а

а а 

а а


а

  Д


-

-

а -а - 


 

. О 

 

а а 

  ǩ


 а

а  


 

а 

  а - а  а

 

а а а а 

 

аа

. М


а

 а

  

 

   а а  (

),  

 аа

  

а а


 

 

 . О

а  


 

47

а 

  ǩ 

 а

  а  ǩ

 а а


. М

а

 -  а

а

а   

- 

  ǩ


 а

а  


а

 а  


а

-

  

-  а а


 

а

а 

 

  

 

. ů    а

 

 а 

а а а 


.

С

 а  

а - 


а  

аа  

а .  О


а

  а 


 

 

 а

а   а


а

а    а


 

  ǩ


 

 

а 

  

 Б

 

а аа  а

а а  а


,  а

  а а


  а

а

а.  К

  а


а а

  а


а , 

а

а    а


 а

а 

.Ба а а

 

а 

  ǩ


,  а

а а  а


 

 

 а

а

а а

 

  

ǩ

  

 

а 

а

 ǩ

 

  

 О

а

а  а а а  ХХІ  а

а  ǩ


 

  а


а

а  а 


 

 

  а  а

а

 ǩ

  а


  а

а

  – а

 

 а а

 

   а

а

.  Ба а а  -

 

 а 

  а а  а а

 

 

а 

 

  ǩ 

а

а   аа 

 

  

а  


а  

 

  аа

  а


 

 [4].


Пǩ  а а

  а


а

 а

 а

 

а ,   а

а , а


а  аа

а

 а

  а


а 

, ǩ   ǩ


  а

а

а  а   

 

а Б   ǩ


  ǩ

 

  

 а

  а


а

 

 а

  а а


а  

аа

а  ǩ  


 

а а


а

а

  а ,  а а   

а  


  а а  

  аа

 

а а ,  а

 

  а   аа

  

  

а  а


а   а а  

  

 

  аа

а а

 

  а 

 

  а а а а   а   а 

а  а а а

  

  а а а  

 а

 ǩ

  а а а а  

 

а а 

а

  

. Б


 

 

  

  а, а


а

 

а   а а

а

   а

а  


 

  а а  

.  М


а

 

 а

 

  

 

а   а а   

  а


а а,  а

 

  аа а

а,  -


 

а а а а, 

а а 

 

а   аа, 

 

  аа   

.  Б


 

а

  

  а а  


 

 

 а

 

а   а  а

.  Б


а  

,  ǩ  


а  « а а

а» 


 

 

а 

  а а а, 

а а

 

  а

а  


 

а 

.

ůа а  

а  


  ǩ

  а


  ǩ

  а


а  

 ǩ  


а

 а

а. А

а

а  а

  а а  


  а, 

а

   

 

а а  а

 

а . Е

а

 Н.ů.На аа

 

  а аа 

 

  

, « а а


а

 

а а 

  а а , 


С

 

аа  а а  

 

  а аа  

 

 » - .

О а  


а, 

а

а  Еа

  а


а

а , 


  а а

 

   ǩ

 

  

а

    - а

 

 а ,  а а

 

   ǩ  

а

  а  а

а

  

 

 . Б

 

   ǩ

 

,  а аа

  а


а  50 

  а а


а 

 

.ů

 

1.  Ж


 

а а 


а

а

а  а а

а 

а 

а а


а   // а а

а  


а

  ǩ


 

а .-2008.18-24  .

2. Е а

а Г.С


а

 

а 

 

а  а

а  а


а

а  


-  

//  а а


а  

а

 . -2006.-№1.96-99  .

3.  Та


аА.  С

 

а  а

 

   а   а

  а


  //Б

аа

  .-2006. 

-№2.15-18  .

4.  Alexander,  R.J.,  (2008).  Towards  Dialogic  Teaching.  Rethinking  classroom  talk.  [Д а

 

.

Са

 ǩ

  аа  а а .] 4th edition, York, Dialogos.

5. Mercer, N., (2000). Words and Minds. [С

 

 

а .] London, Routledge.6. Т. А

а, З. ů


а а а

 

  7 

 А

а «А а

а» 2012


48

7.  .  а


, Р. Сǩ

, ů. ů


, Ж. 

а

а а   7 

 А

а «А а

а» 2012


ИГРА В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ ИЗУЧЕНИЯ 

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

А

а

а

а Б. К., Га

а

а Г. Б.

На а

а  И

а

а  

а  . К

а

Р

а Ка а

а

Каталог: upload -> iblock
iblock -> Тест спецификациясы Тақырыбы: «Француз тілі»
iblock -> Тест спецификациясы Тақырыбы: «Дүние жүзі тарихы»
iblock -> Ахметов А., Ахметова Г
iblock -> С. Торайгырова Ақпараттық-библиографиялық бөлім Информационно-библиографический отдел
iblock -> Вопросы к экзамену по дисциплине «Уголовное право» Понятие, предмет, метод, система, задачи уголовного права
iblock -> Званий… Чтобы убедиться в этом, чтобы изучить емкий и меткий наш
iblock -> ЖӨніндегі нұСҚаулық Мультимедиялық usb акустикалық жүйеci 0 sven 120 sven 150
iblock -> Исследование» научные доклады «Білім беру саясаты, тәжірибе және зерттеу»
iblock -> Тест спецификациясы Тақырыбы: «Математика»
iblock -> Баяу, әндете. Медленно и певуче


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   129


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет