Іі халы аралы ылыми-тůжірибелік конференциясы ажүктеу 41.48 Mb.
Pdf просмотр
бет110/129
Дата15.03.2017
өлшемі41.48 Mb.
1   ...   106   107   108   109   110   111   112   113   ...   129

И

а

а  

а

а

1.  П


а

а:  У


 

 

  

а

   а

  /  В.А.С а

И.Ф.И а


, А.И.М

, Е.Н.Ш


. — М.: Ш

а-П


, 1997.

2.  П


а  Т.  В.http://festival.1september.ru/authors/101-297-047/  А

а

 а а

 

 а

 

а а  

 

 а

  ИКТ  http://festival.1september.ru/

authors/101-297-047/ (23/10/2012).

3. П


а Г.В. С а

 «К


 

   


 

а

а». Ж

а  «Ш


а 

 

» №1 2006 .4. П

а  Е.С., Б

а

а М.Ю., Ма, М.В. .П

 А.Е; Н


 

а

   а

 

    

а

а.

  

.

.   

 

.а

.

. а 

. Е.С.Па . – М.: ИЦ «А а

», 2000.


5.  С

  Г.К.  С

 

а

а 

:  У


 

.  –  М.:  Н

 

а

а, 1998.

6. С


, В.С., А а

, Д.Н., Р

, М.Г. «А а

  а


  а 


 

а

    

 ИКТ» http://docs.google.com/Doc?id=dd3tt2x6_14hsd3zfd8 (23/10/2012) .

7.  Т

а  С.В.  Иа

а  


  а  

а

а   а  //И

-

а  «Э

». - 2005. - 10 

. - http://www.eidos.ru/journal/2005/0910-11.htm (1/11/2012).

ůЛЕМ ůДЕБИЕТІ  ЛГІЛЕРІН  МА САТТЫ 

РЫЛЫМ А СůЙКЕСТЕНДІРЕ ТАЛДАУ

Г а

а Б. Б.

№31 

а 

; А

а   а а

а а

а  Р

а

А

а а

ů

  ǩ

 

 

 

 

 

а

  а

а  а  

а а

а а 

а 

  - ǩ

  а

а а .

А

а

 И

 

  а

   

 

а

 

   

 

 

а

.


489

Abstract

In learning of world literature using high technology in direction of experience.

  а


  а а  

а

 а

 

  –  

 

  

  а


 

аа

  а а  


  ǩ

 

  

  - 


 

 

 .  ů

  ǩ


 

 

аа  

   а


а

 

а  ǩ 

 

 :

• 

К  ǩ

   а - а


  а

а ;


• 

К

  аа 

а

аа 

;

• П

а

 а  

 а

 аа 

  а а а  а а  

 

;

• О  

 а

а,  

а  


  а

а

;• 

Са

а 

  а


а  а

а 

;• 

Дǩ

   ǩ а

 

а  

;

Та  а

а а  


а

  а


а а 

-

  

   


  ǩ

 

аа а

а 

   а

. О


 

  ǩ

  а


а

  

  а


а 

 

 а

  а


а а  

  а а а

 

а 

 

  ǩ 

 

  аа

а 

 а а. М

а

  

ǩ

а 

 

  

  

.О   ǩ


- ǩ

 

  

 

.М

а

 ǩ  а а

а 

   а а а а, 

а 

  ǩ ǩ

 

а  а  а

а  


.    [3.32- ]    С

 

а  а

  а


  а

а

а а  –  ǩ

 

- 

а  


 

 

 .  Тǩ

 

   Д

  Л.С


К

  С.М,  Ча

  Т


.  Ж

а

   Ж.П а

,  Л.С.В


 

а

  аа 

а а


.“С

 

а  а ” 

 

  

а

  аа  

   а

 

 а

  

а

 а

а  а


 

 

,  аа  а , 

 

аа  а

 

а а а 

-

 а  

аа 

  а а  


 

  а


а .    [5.7- ]

С

 а  

а   – 


а  

аа  

а .  Б


 

 

а   

а

а  а

а

а   а

 

  ǩ 

 

а 

  

 

.  О 

  ǩ

  а


а

  

  а


а 

 

  

   а а 

а

 а

 

   ǩ

 

  

а

аа 

 а а


.

П

а а 

 

  

 

  

  а


а

а 

  

а а , 


а а 

  а а


.О  

а

  

  а


а  а

а  


  а


а а

а  а  


 

,  ǩ


 

 

.Да 

а 

аа

   


ǩ -

а 

 

,  аа 

 

 аа а а

а а , 

  а


а  

а

,  ǩ 

 

  а 

.ů  


 

а

а 

 

 а а

а 

аа

  а


а

 

а  

а   

 а  

 

  а а  . О

а   а


 ǩ

  а а а 


.

Жа

  а а - а 

  ǩ


.  К

 

аа

  а - а


  а

а  


а

а

  

 

- 

  ǩ


.  Б

 

-а

а

 -

 

аа

  а


а .  5-

а 

П    «Ба

 

  а»  ǩ

   


  а

а а


а  а а

   


а

а

  

:  «Ба


 

  а


» 

а

а 

- а


  ǩ

  а


  а

а ;  П


 

а

а а 

 

а  ǩ;  а а а

,  а


  а

 

 а

а,  а


 

а

а  а а а  а аа

,  ǩ

 

,а а

а   а


а   а а

 

а а ;а

 

  а 

;

а 

 

а а  а

а 

  ǩ


 а

  а


а 

  

  аа а  

а ; Жа а  а а

а  

 

а  а а1.ů


 

  

а 

 а

а а 


а а а  а а .

2.Ш


а

а

  ǩ    а

а

 .

3.Мǩ


  а

,  а


а

 

  аа . (А.Ба

 

)490

Ба а а


Ба

  а а а


 

 

аБа

  а


 

а 

 а  а

 

аМа

а а


Па

 

 а  а

а 

 а

 

аа

С   а


а

 

 аа

а

Ба  а

а

 а а   

а

К ǩ

   а


а  Т 

 

а  а

.

КШа

К

Жа 

 

  а а.

А

  а 

а

.К

 

а а а  а


а

а  а

  а 


а

а

.Б   а

 

  аа- а

а  а


а 

а 

а а ,   

  а


  а

 

.О   а

а, 


 аа а

. О


 

  а


а ,    

  а


а 

а  


а  

а

.  С  В.Г.Б:  «А а  

   а


а

а    а

 

  аа

 

  –   а

 

    

.А а


 

  

 

а 

а

, а  а а   

, а


а  

 

а   а аа а 

»,-


 а а а  

а 

а РАФТ 


а

 

а    а а

,

  

а  


а

 

ǩ  а

  а


а а

 

. Таа

 

:РОЛЬ

АУДИТОРИЯ

ФОРМА

ТА ЫРЫП

Ша

Ка

Т,

О

 :  А а

 

а, 

?  М

  а а  

 

  а

 

а а  

а

  а

  

а  

  а

  а а  

 

а

а  

 

а  а

 

а

 

, а

 

  ǩ

  а

 

 

?  а

а а

а 

ǩ а  

а

  

а

 

 

  а а  

 а

а

. Б  

 

  а

а

 

а а

 

 

 а

 

а

а  а

а  а

... а

 

а а , 

 

!А  

  а

  а

  а  

а

  а а а  

а , а

а

  а а

. «К

 а

а а-

 

»-

 

 

 а

а а   а

а

а 

 

 

 

а

  а... Сǩ

 Ба

  а

.

  К


 

а

а  а

а

  а а

 – 


  

а

а  

 

а  

а а 


 

-    а - а

 

,  аа   

.  8-


а  Ш.А

а

    «Наа  

–А а» 


а

а

 «Па

  а а а » 

а

 

а  аа

а а  

а а


 

а, 


а

а а


 

  ǩ


 

а

:*Мǩ,  ǩ

 

.*А а 

 

аа 

 

.*Ж а -а

а

  а    а

.*А а   а а

 

а   а


 

а  а

а 

  

а  *А а

 

 

аа 

 

  а 

а   ǩ


 

 

:а

а  


а

а

,  а

а а  


.  1.  А а

  а


 

  а


  а  а

а   а


а

 

?          2.  а а

 

  а а  аа  

а

а  а3.А


 

 

аа

 а

  

а

а  а

 

? О  ǩ

 

 а а 

  ǩ а

а а


, ǩ  

 

  

 

а   а  а

а

. «С 

  а а   а

» 

а

 а  ǩ

  а


  ǩ

  а а  а а

 

 -

 

а а.  О , 

аа

  а


  ǩ

 

  а.  ů

 

  

а

а   а а , а

а  ǩ


,  а


а

  а


 

 а а


а

.С   а


а

 

  

  – 


  а

.  О


 

   


 

,

-  а


а

 

  

-

 а

 

 а 

 а а


 

  аа а  

 

а   а а

. Ш


а

а а


а 

 

аа

 

 а

 

а - аа

 

 а

 

а  а

  

а

а -

аа

 

 –  а 

. [1.55- ]491

  К


 

а

а 

 

 а

  а  а а


 

  

а, 


 

аа а 

  а


а

а  « а а а- а

 

»    ǩ


 

а  а а


 

- 

  а а


  ǩ

  а    а а а а

.

А а


Ба а

О

а С

  а а  Д.Л

 «М

а 

»  аа а

а  а  а


 

 Р

а  Д

  -


ǩ

  а а а а 

   

а

а  а

а а 


а

 

  аа 

а

а а а

а 

 а

  а аа

 

 а

- а


а

 

аа ,  а а

 

а  ǩ

 а а , ǩ 

 Р

а а а , 

 

  

  а а  ǩ


 

а

, аа а  а

а а  


 

 

а 

 а

 . Б

 

а а  а

а а


.Д.Д

 «Р


 К

»  а


а а

а  28 


 

 а а  а


  а

а а  


а а

а  а


 

 

  Р 

 

 ,  а а

  а


а    а а   а а

 

 ,  а

 

  а  ǩ

 

. Е 

  

 

-а   а

а

а   а

а

 а Р

 

  а 

Ы.А


а

 «Ба   а а

 

  а


  а а

» ǩ


  

  -ǩ


  а

а 

  

 

  а.Жǩ

  ǩ  


 

  а


а 

 

 а  

а

  

 

а а  а.

Р

  а 

а

К  а а

 

 ǩ?

М

 а  а  

а  


 

 

?К

 ǩ  


  ǩ

 

а.

К

 а  

а  


а  

 

,1-2  

  а


, а а а   а

 а а


.

М

 а

 

 а а

.

К 

  а


а а  а

 

а а а  а

а

.К

 

аа

 

  

 

а 

 - 


а

 

а   а

 а

а   а а а  а а  

 

.5-а

  Р


  К

 

аа

  а


а а

а  «О


а

 

аа

а

» а

 

а  

.ů   а


а  ǩ

  а


а  ǩ

 

 а

а

.1- Д.Д

;

2- Д.Д;  Р.К

;

3- Д.Д;  Р.К

;  а а ;


4- Д.Д

;  Р.К


;  а а ;  а

;

Б 

   


а  

а

а  а

а  а

  

 

а 

 

аа   а

а

а     а

 

  ǩ 

 

а 

а аа  а

а а  а


,  а

  а а


  а

а 

.  К  а

а а


  а

а , 


а

а  


 

а  а

а 

.Са а 

,  а


а а  

а  «


  а а

а  


а

 

а »  ǩ 

 а  1-

а  


,  2- а а  

,  3- а а

а а  а а

  3 


  а

а

,  ǩа

 

 а

а

а   а а , 

а  


а, 

а

  а а    ǩ

  а а


а а  а а а  а

а а


.

П

а  Ю.К.Ба а

:  «Са а а

- а

 

аа

а 

- 

 

  

 

а  а

а »-


 а а а  

аа   а  

а

  

 а

а  аа  

 а

а а


а  а  

 

, а  ǩ

 

   

 

 а

а

  аа а  

 

аа  а а .“О

а - а


 

 

  

”,- 


 

а

  М.Жа а

.

 [4.70]  С

а   а 


 

 

 а

а

  аа а

 

 а 

а 

 Т

а

  

а

а 

  а


а

  – 


 

а   

а

а , а

а

а а , а

   ǩ


   ǩ

 а

 а 

 

- 

 

1   ...   106   107   108   109   110   111   112   113   ...   129


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет