Іі халы аралы ылыми-тůжірибелік конференциясы ажүктеу 41.48 Mb.
Pdf просмотр
бет67/129
Дата15.03.2017
өлшемі41.48 Mb.
1   ...   63   64   65   66   67   68   69   70   ...   129

И

а

а  

а

а

1.  А


а,  С.  У

  а


а

 

    

  ИСО.  /  С.  А

а.  //  На

 

аа

, №9, 2007. – С.187-193.

2.  А

,  Э.Г.  М 

 

 а а

 

 а

 

а 

   


 

 

  а  а

. / Э.Г. А

. - М.: МАКС П

, 2004. – 112  .

3.  А а

а,  Н.Н.  Да

  а


а

 

 а

   


 

.  /  Н.Н. 

А а

а – М., 1997. – 112 .4. А

а

а, О.А. Па 

а

  (

а   

 

  

//Р


 

. – 2006. - №3. – С. 4-6.

5. А

а, Л.С. Р 

   
. / Л.С. А

а. // Р


 

 

 . – 2001. - №4 –  .106 – 108.

6.  Ла


а ,  Т.А.,  Ла

а ,  Н.В.  У

 

  //  О


а

а

а  а  «Ш

а  2100». 

П

а

а а

 

а. С  а

а

 / П  а

 

а А.А. Л

а. – М: Ба а , 

И а

 Д

 РАО, 2003.7.  М

а,  Н.Г.И

а

 

  

а 

  

а  /  Н.Г.  М

а.   а]:   http://festival.1september.ru/2005_2006/index.php?numb_artic=312207

8. На а


а, Т.С., П

а , Е.С. С

а  а

   


а

. / Т.С. 

На а

а, Е.С. Па . — М., 1998. – 215 .

9. Ра а


а  И

а

  Па

 

   Р

 

 L2, а      2012

МАТЕМАТИКА ПůНІ  БОЙЫНША О ЫТУДЫ  ЖА А ТЕХНОЛОГИЯСЫ О У  РДІСІН 

ЙЫМДАСТЫРУ ЖůНЕ БАС АРУ

Б

а

а Р. Ж., Ба а а а Г. Н.

Х

 – 

  а

а

 На а

а  З

 

а а

а  Р

а

 

Аа а 

О

 

а

 

а

 

 

а  а

 

 

  а а  

а  

а

    а а

а

 

 

 

 

 – 

  а

а 

а  

 

  а  

а

  а а  

.  М

а  

 

а

 

а   а

 

а 

 

 

  

  а а

а

  а

а , 

а а 

 

 

 

 

а а

а  а

а а

.

Ма

а

а  ǩ  

а 

 

а а 

 

 

  а а   а

а а

,   

 

а а  

 а

 

а

а

 

а

    ǩ

 

 

.

А

а

 

У 

  а

 

 

а  

 

а

,    а

а

  а 

 

а   

 

.  На 

а

 

а  

а

 

а

   

  а

   а

а

 

 

 

.    А

   

 

   

а

 

     

а а

  а

а

   

а

 

 

.

Abstract

A teacher who strives to give his students a strong knowledge develops students’ critical thinking. Students 

299

improve their skills; express their own point of view. The authors share their practical experience   in teaching 

Mathematics using new technology.

а

  а а  а

 

   ǩ

 

  

 

,  а  а

аа

-

  а а,  а

 

а 

  ǩ


  а

а а


  а а

  а а  


О

   а а   а аа  а  

 

  а аа  а

 

а  а

а

  

  

ǩ

  

 

а    а а 

 

    а

а

а  

 

а  а

 ( 

а 

  ǩ  а

а а


 

 аа  ǩ

 

аа

 

 ,  

 

 а 

 

  

. ů   а а

а 

 

 ,  ǩ

 

а ,  а аа 

,  а


а   а а  

  а а


 ǩ

 

 а

а

   а

- а


а

  а


а

   а

а а 


 

 

 а 

 

а   

а а


 

.[1, 170-  .]

Б

  а


а

а а а 


  ǩ

  а а


а

а  а а а а ,  а

 

 

а 

 

   а

а . (Наttie,2009).Б

 

 

а 

а

  аа

  

а

а   

 

а а  

  а


а  

 

а а  ǩ 

а

аа 

 

а а. Да

 

  

 « ǩ


» ǩ

 а

 аа  

 

  

 

 а

а 

  а


а , 

 

 а  а

а

а 

 а а


.Дǩ

 

а аа  

 

 ,  а   а а  а а

а

а ,  а 

 а

аа  

 

  

 а а

  ǩ


 

 

  аа а а а

а

, а  а

 

  аа

 - 


 

 

 а

  а


, а

а  


 

  а


а а а 

  а


а а

 

. [2, 6- ]С

а

 а 

  а а


а  

а

а  

  а


а 

аа

а  


   


 

  а 

 

  

а  


а  

  

 

.Жа а  а

а

а а 

  а


а 

 

а 

 

аа 

 

   а

а а


 «Б


  а а »  -ǩ

 

  аа

 

а.

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

  

 

  

,

)   

 

  

 (

  

 

 1-

а  І -ǩ

 

 

  аа

 

І -ǩ


  «Б

  а а


» 

  а


 

  - 


 

а

а  а

а

    

а

а 

а

   ǩ

 

а 

 

  

 а

а.

[2.92- ]


300

 

  

2-

  « 

 

 » 

 

- 

 

  

 

 2-

а  «


  а а  ǩ

 

» а а

1) 

З

 а

: «Е


 

 

аа 

а

а  а

а

 ,  

 

а 

 

 а

 

а  а а  а?» 2)

  Ж


а :

• 

Оа

 

 а

а

  аа а  а а  

 

а• 

Нǩ  а

а  


 

  а а  


а  

?

• Д

  а а   а

а  

?

3)  І -ǩ

  а а ,  а

а :  Тǩ

 

  а а  ǩ 

а

, 

а

  а а ǩ

  а


а а

.

4)

 О

а

: Фа  а

а . П


а 

 

? Е 

 

  а а 

а . О


 

ǩ

  а а а

а   а


а 

а  а? (І -ǩ

 

,  И.У


 «М

 

»)[2, 96- ]5) 

а

а а а а :  а

а  а а


а  

а  


 

  а


а 

а а   а а 

а

а

а а а  

.

І  - ǩ 

 

  

а

а   аа а

аа

 

  « ǩ», 

«

»   а а  

 

аа

а  а а а


а, 

 

  а а   

а

а  а

 а

а 

 

аа

а 

  

. М


а

, 7 


а  «Ма

а »  а


 

 

, «Маа

 

  а  а   а?» 

 

аа  ǩ

 

а « ǩ», «» 

  а а   а а 

а

а, а  


а

 

а  -ǩ

 

  а а  

 а

а    а а ǩ

 

аа

а 

 аа а


  а

а  


,  а

 

  аа

а 

  а а.  О

а

  а 

 

   а

а,  ǩ   а а

  а

а

 а а

,   ǩ


  а

а  


 

  а а  


а   ǩ

  а а   а

а  

  а


 -  а

а  


а

  

 

а  .  О

а  а


а

а  


 

 

  а аа 

а  


 

 

а аа

 а а

 а,  ǩ

 

  а а а а

  а


а

.[3, 18-25- ]

О

а

 а

  ǩ


 

а

а а а  

  а


 

 

 а

а

  

а 

 

  7  

а

 а  

  а а   а

 

  а


 

а  а

а

  а а  а

а

 а

а а 


Га

 К а

 

  

а 

 а -  

 

 а 

а

  

а а


  а

а ,  7 


 

а

    

  а


а  

  ǩ


 

 

.301

И 

О

а  а

%

1В

а

-6

25%


2

ů

312%

3

М-

а а


5

20%


4

Л

а8

33%


1-

 7 


 

а

  

 а

а  Ж а

а

  

 

а 

 

 ǩ

 

а   а а   а аа  Б

 

а ǩ

 

аа , 

а

  ǩ Б

  а


 (а

 

а  )  а а

а 

  ǩ 

  а


а 

.  С


 

а

 а 

  аа а   

 

   а

  

а  аа   а ,

а  


 

а

а  

  а


а

  а


а

. С


 

а

 а 

 ǩ

  ǩ 

а а 


  ǩ


 

а

  

а

   а аа  ǩ

 

  ǩ 

 

 ǩ 

а

 -

 

  аа

а-

  а


а

  а


а

а  ǩ


 

Ма

 ǩ  а 

  а


а 

 а  

а

а  ,  а

а 

 а а  

а   а а а  

 

а

а.[5,52-56- ] 

Жа а 


 

а

  аа

 

  аа , 

а  


   

а

а а

,   


а

а ǩ


 

а

а 

 а

 .     М

а  


 а

а

а    

  ǩ


 

а  ǩ 

а а, 


а а 

 а а


. О

а  


 

  ǩ


  

 – 


 

 

  аа , 

 

  

  аа

  а


а а

   

а

а 

 

а  а   

а

 а

 

а  а

 

аа 

 

а. А  

а 

а   аа 

 

  

а

   а

  аа

 

  

 

ǩа

а 

  

 (

,  аа

, аа

  . .)  а а

а 

  а


 

а

а а 

. Ма


а

а  а а


а

а 

  

  а а   а

а а

 

  

   


  а а   а

 

  а а   

 

 а ,  а а

 

а а  а

а  ǩ


 

а

  

 

  ǩ 

 

   ǩ

 

  

 

 а  

  а


а

.  Т


 

 

  

 

  

,  а а а


а 

 

  аа 

а

  

 

  

а

 а 

а а а 


,  а

  ǩ


  а а

  а а а


а 

  ǩ


 

а

,  аа

  ǩ


 

 

аа

  а а  


  а

а а  


а

а,  а


 

 

аа  

  а


а а  

а

аа

 -

  а


а

  а


а  а

а   а а а

.[4, 28-46-  ]

К

   ǩ

 

а а 

а  


 

а

а  а

а  а а

а  


 

а  


  а а

 

аа а 

 а

а

.  Са а  а

а 

а 

  а


а  «М

а 

а», 

 

 а

а, 


  а

 

аа

  а


а  «Ба

а

»,  «Т»,  «Са

 

ǩ 

ǩ

»  . . а

 

аа а

а

.  А ,  а а 

а а  « а


а  а а а

», 


«К

 

а  »  . .  а

 

а  а а  


 «Ба

а

а », «ББ », «Ж 

а а


»  а

   а


а а

аМ

а

 а

 

а  

,  а


 

а

а  а

а а


 

,  а  


а    

 

 ,   

 

  

а

 а

 а а . О


 

а

    

 а

а

  а аа

  а


а  а

  а


а а

 

а 

,  а


а

.  С


 

 

аа 

 

  

аа

 

аа

а

  аа  

  а аа

а  а


а , 

  а а , 


-

  а а


а  а

а 

  

 

   а

а   


  а а

а 

а  а , 

 

 а  

 

.302

ů

 

1. И


а Е.Е. О  а

 

а     «

 

» // М

 

, 2009.№11. С.170-174.2.   М

а

 аа

а  


а

 //  2012  . 92 – 95 

3. Д

а С.И.,Д


а Л.О. Са

а  


 

а

  

  а


а

// С  а

, С. 18-25.

4.   а

 

  

а

а 

а

 // Аа

,  2006  . №1    

а , 28-46 

.

5.  В.М. Ф «Ч

 

а , а 

  а а


 

 

а» // М.:И

а, 2008. С.52-56. 

6.   У

 И.  І -ǩ 

 «М


 

»

РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА  

Ба

а С.М.

 

а

  а , 

 За а

-Ка а

а

 

а

 

а 

 М. У

а

Р

а Ка а

а

А

а

а

А

  а а а а а

 

а

а

 

 

а

 ǩ

  а

а 

 

а

 

а

а

  а а

.

Каталог: upload -> iblock
iblock -> Тест спецификациясы Тақырыбы: «Француз тілі»
iblock -> Тест спецификациясы Тақырыбы: «Дүние жүзі тарихы»
iblock -> Ахметов А., Ахметова Г
iblock -> С. Торайгырова Ақпараттық-библиографиялық бөлім Информационно-библиографический отдел
iblock -> Вопросы к экзамену по дисциплине «Уголовное право» Понятие, предмет, метод, система, задачи уголовного права
iblock -> Званий… Чтобы убедиться в этом, чтобы изучить емкий и меткий наш
iblock -> ЖӨніндегі нұСҚаулық Мультимедиялық usb акустикалық жүйеci 0 sven 120 sven 150
iblock -> Исследование» научные доклады «Білім беру саясаты, тәжірибе және зерттеу»
iblock -> Тест спецификациясы Тақырыбы: «Математика»
iblock -> Баяу, әндете. Медленно и певуче


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   63   64   65   66   67   68   69   70   ...   129


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет