Информатика


Адам ті лі қан дай ақ па рат қа жа та ды?Pdf көрінісі
бет25/137
Дата26.10.2022
өлшемі4.51 Mb.
#45497
түріУчебники
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   ...   137
9. Адам ті лі қан дай ақ па рат қа жа та ды?
A) Тактильді.
B) Гра фик тік.
C) Мә тін дік.
D) Ды быс тық.
E) Се зім дік.
10. Жеке пікірге немесе шешімге байланысты емес ақпаратты қалай 
атауға болады? 
А) Объективті.
B) Шынайы.
C) Өзекті.
D) Толық.
E) Пайдалы.
11. Қандай ақпараттың көмегімен қойылған мәселені шешуге бо-
лады?
А) Түсінікті.
В) Өзекті.
С) Шынайы.
АРМАН
-ПВ
 баспасы
Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ
*
Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217


30
D) Пайдалы.
E) Объективті.
12. D
ropbox
 – ...
А) ком мер ция лық дерек тер ді сақ тау ор ны.
В) бір ле се жұ мыс іс теу мүм кін ді гі бар дер бес файл дар ды сақ тау 
орын да ры.
С) мо бил ьді те ле фон ар қы лы кө ру ге жә не өз гер ту ге бо ла тын 
сақ тау ор ны.
D) Google қосымшаларын тегін пайдалануға арналған онлайн-
кеңсе.
E) компанияның web-серверінде орна лас қан деректерді сақтау 
орны.
13. Интернет желісінде тілдесуге қажетті қағидалар:
A) басқа пайдаланушыларға құрмет көрсету.
B) өз пікіріне сенімді болу және ісінің дұрыстығын дәлелдеу.
C) өз аты-жөні бойынша тіркелу.
D) хабарламаларға жүйелі түрде жауап беру.
E) үнемі қолжетімді болу.
14. Ақпараттың құндылығы:
А) нысанның, процестің, құбылыстың және т.б. нақты 
жағдайына жақындық дәрежесі.
В) нақты нысанға, процеске, құбылысқа байланысты 
ақпараттың көмегімен құрылған бейненің сәйкестік деңгейі.
C) ақпараттың сапасы мен жеткіліктілігін сипаттайды.
D) пайдаланушыға ақпараттың қолжетімді болуы.
E) ақпараттың пайдасы немесе пайдасыздығының көрсеткіші.


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   ...   137
©emirsaba.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет