Информатика


Жүйелік блоктың ішінде орналасқан құрылғыларPdf көрінісі
бет27/137
Дата26.10.2022
өлшемі4.51 Mb.
#45497
түріУчебники
1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   ...   137
Жүйелік блоктың ішінде орналасқан құрылғылар
4-сыз ба. Жүйелік блоктың іш кі құ рыл ғы лары
Ес­те­рі­ңе­тү­сі­рің­дер:
• процессор де ге ні міз не?
• ком пью тер дің қызметі қан дай?
Мең­ге­рі­ле­тін­бі­лім:
ком пью тердің конфигурациясы;
• мақсатына байланысты ком пью-
тер дің конфигурациясын таң дау.
Ком­пью­тер­дің­­
кон­фи­гу­ра­ ия­сы –
Кон­ и­гу­ра­ ия­ 
ком­пь те­ра­–­ 
Computer con guration
АРМАН
-ПВ
 баспасы
Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ
*
Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217


33
Ана лық тақ ша – барлық негізгі бөлшектер мен торап-
тар орнатылған компьютердің басты микросызбасы. Аналық 
тақшаны таңдау үшін алдымен, жүйелік шинаның жиілігіне 
қарау керек. Сонымен қатар аналық тақшамен жабдықталған 
түрлі слоттардың саны да маңызды.
Про цес сор ақпаратты өңдеуге жауапты. Дәл осы жер де 
мәшине жұмысы кезінде көптеген есептеу опе ра ция ла ры жа са-
ла ды. Оның ма ңыз ды си пат та ма сы – так ті лік жиі лік. Тактілік 
жиілік неғұрлым жоғары болса, оның жұмыс істеуі соғұрлым 
жақсы болады. ДК-ға арналған қа зір гі за ман ғы про цессор лар 
2–6 яд ро дан тұ рады (екі, төрт ядролық және т.б.).
Жедел жадының (ЖЖҚ немесе RAM) қажетті көлемі 
компьютердің шешетін міндеттеріне байланысты. Көптеген 
жағдайларда ДК-де ыңғайлы жұмыс істеу үшін 4 Гбайт жады-
мен қамтамасыз етілуі жеткілікті, бірақ ойындар мен бейнені 
өңдеу үшін оның көлемін ұлғайту қажет болуы мүмкін. Жады 
өлшемінен басқа, таңдалған аналық тақшаға байланысты да си-
паттамасы ескеріледі.


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   ...   137
©emirsaba.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет