ИнформатикаPdf көрінісі
бет45/137
Дата26.10.2022
өлшемі4.51 Mb.
#45497
түріУчебники
1   ...   41   42   43   44   45   46   47   48   ...   137
Тал­дап,­салыстырайық
Дәптерге­орындайық
Компьютерде­орындайық
Ой­бөлісейік
Үй­тапсырмасы
АРМАН
-ПВ
 баспасы
Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ
*
Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217


54
-БӨ­ЛІМ­ДІ­ҚО­РЫ­ТЫН­ДЫ­ЛАУ­ҒА­АР­НАЛ­ҒАН
 
ТЕСТ­ТАП­СЫР­МА­ЛА­РЫ
1. Жүйе лік блок құ ра мы на кір мейт ін құ рыл ғы:
A) қат қыл диск.
B) пер не тақ та.
C) про цес сор.
D) кэш-жа ды.
E) же дел жа ды.
2. Вин чес тер – ...
A) ақ па рат ты шы ға ру құ рыл ғы сы.
B) ақ па рат ты өң деу жә не сақ тау құ рыл ғы сы.
C) ақ па рат ты сақ тау құ рыл ғы сы.
D) ақ па рат ты ен гі зу құ рыл ғы сы.
E) ақ па рат ты өң деу құ рыл ғы сы.
3. Ақ па рат ты шы ға ру құ рыл ғы ла ры на жат пай тын құ рал:
A) прин тер.
B) ды быс ко лон ка ла ры.
C) дисп лей.
D) плот тер.
E) ска нер.
4. Ақ па рат ты өң дейт ін ком пью тер дің не гіз гі құ рыл ғы ла ры:
A) про цесcор, жа ды, прин тер, НDD, мо ни тор.
B) чип сет пен же дел жа ды.
C) мик роп ро цес сор мен құ рыл ғы лар конт рол ле рі.
D) ор та лық про цес сор мен же дел жа ды.
E) ор та лық про цес сор мен чип сет.
5. Процессордың негізгі сипаттамалары:
A) модель, тактілік жиілік.
B) модель, тактілік жиілік, адрестік шинаның разрядтылығы.
C) модель, тактілік жиілік, разрядтылығы.
D) тактілік жиілік, разрядтылығы, жедел жадының көлемі.
E) модель, тактілік жиілік, сыртқы құрылғыларға айналу 
жылдамдығы.
АРМАН
-ПВ
 баспасы
Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ
*
Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217


55


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   41   42   43   44   45   46   47   48   ...   137
©emirsaba.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет