ИнструкцИя эксплуатации ru пайдалану нұсқаулығы kzжүктеу 1.18 Mb.
Pdf просмотр
бет5/6
Дата24.03.2017
өлшемі1.18 Mb.
түріИнструкция
1   2   3   4   5   6

I  TERMéK LEÍRÁSA

III MűSZAKI ADATOK

Típus


OKP663TH

Tápfeszültség

AC 230V ~50Hz

Ventilátor motor

1

Világítás2 x 20W

Fémszűrők darabszáma

2

Ventilátor sebessége3

Szélesség [cm]

60

Mélység [cm]50

Magasság [cm]

min 57; max 95

Kivezetés [ø mm]

150

Kapacitás [m 3/h]660

Energia fogyasztás [W]

270

Zaj szint [dBA]61

Tömeg [kg] 

11,5

áramütés elleni védelmi osztályI

Működés módja

Elszívó vagy 

felszívó


Szín

Stal nierdzewna 

INOX

HU


     32

IV HASZNÁLATI FELTéTELEK

1.  A páraelszívót, mely a főzésnél keletkező gőz kívülre való eltávolítására szolgál, egy erre a célra 

megfelelő szellőző nyíláshoz kell csatlakoztatni (ne csatlakoztassuk működő, füst illetve gáz elve-

zető kéményhez).

2.  A készüléket legalább 650 mm magasságban kell felszerelni a főzőmező felett (3. rajz). Ha a gáz-

tűzhely használati utasításában nagyobb távolságok lettek előírva, akkor ezeket kell figyelembe 

venni.

3.  A páraelszívó alatt tilos a nyílt láng használata. Amikor levesszük az edényt a tűzhelyről, állítsuk a lángot minimumra.

4.  Ha olajat használunk a sütéshez a páraelszívó alatt, az üzemeltetés teljes időtartama alatt tartsa 

szemmel az ételt, ugyanis a túlmelegedett olaj tüzet okozhat.

5.  A zsírszűrő betéteket legalább havonta meg kell tisztítani. A zsírral  szennyezett zsírszűrő betétek 

könnyen lángra lobbanhatnak.

6.  Mielőtt kicserélnénk a zsírszűrő betéteket illetve minden javítás, karbantartás előtt áramtalanítsuk 

a készüléket kihúzva a dugót a konnektorból.

7.  Ha a helyiségben, ahol a páraelszívó üzemel, más nem elektromos készüléket is használunk (mint 

pl. a olajkemence, átfolyós vízmelegítő, bojler) biztosítani kell a jó szellőzést (levegőátfolyás). 

A biztonságos használat akkor lehetséges, ha a páraelszívó és a többi készülék egyszerre való 

használatánál, ott, ahol a készülékek el vannak helyezve, a légnyomás nem haladja meg 0,004 

milibart (ez a pont érvényét veszti amikor a keringtető üzemmódban használjuk a páraelszívót)

8.  A 230 V hálózathoz való csatlakozáskor helyesen működő csatlakozódugót kell használni.

9.  Nem szabad a páraelszívóra támaszkodni.

10. A készüléket LEGALÁBB HAVONTA kell tisztítatni, mind kívülről, mind belülről, a karbantartásra 

vonatkozó, e használati utasításban foglalt előírások betartásával. A tisztítással illetve a szűrők 

cseréjével kapcsolatos előírások be nem tartása tűzveszélyt eredményezhet. 

11.  Ha a csatlakozó kábel megsérül, ki kell cserélni egy erre hivatott szakszervizben.

A gyártó nem vállal felelősséget a készülék által okozott károkért illetve tűzesetekért, melyeket a 

készülék nem rendeltetésszerű használata okozott.KICSOMAGOLÁS

A készülék a szállítás idejére megfelelő módon be lett csomagolva a biztonság érde-

kében. A kicsomagolást követően el kell távolítani a csomagolás elemeit  

Környezetbarát módon. Az összes anyag Amit a csomagoláshoz használunk körny-

ezetbarát, és 100% Újrahasznosítható, amit egy megfelelő szimbólum jelez.

Figyelem! A csomagolóanyagokat (polietilén zacskók, hungarocell darabok 

stb.) a kicsomagolás közben tartsuk távol a gyerekektől.

JAVASLATOK:

1. Győződjünk meg arról, hogy a készülék belsejében található típuscímkén feltüntetett hálózati fe-

szültség és csatlakozó értékek megegyeznek-e a lakásban található értékekkel. 

2. A szerelési munkálatok megkezdése előtt tekerjük ki és egyenesítsük ki a csatlakozókábelt.

3. Ezt a készüléket nem használhatják olyan személyek (többek között gyerekek) akik csökkent fizikai, 

érzékszervi vagy értelmi képességűek, vagy hiányzik a megfelelő tapasztalatuk vagy a tudásuk, 

hacsak nem felügyeli őket egy a biztonságukért felelős személy, aki a használati utasítás alapján 

útmutatókkal látja el őket. 

Ügyeljünk a gyerekekre, 

 

Hogy ne játsszanak a páraelszívóval.

FIGyELEM: mielőtt áramhoz csatlakoztatnánk a páraelszívót és ellenőriznénk a 

működését, mindig meg kell nézni, hogy a csatlakozó kábel nem hibás-e, illetve NEM 

tört-e meg a kábel a készülék felszerelésénél.

HU


     33

V SZERELéS

Elektromos bekötés és a működés ellenőrzése

Miután áramhoz csatlakoztattuk a készüléket (a korábbiakban foglaltak szerint) ellenőrizni kell, hogy működik-e a 

világítás és a készülék motorja.

Miután bekötöttük a készüléket, a konnektor elérhető kell hogy legyen a dugó kihúzásának céljából. A konyhai elszívó üzemmódjának beállítása

Az elszívó ventilációs üzemmódban való működése

Az elszívó ventilációs üzemmódban a levegőt a szabadba üríti egy speciális csatornán keresztül. Ebben a helyzet-

ben a szénszűrőt el kell távolítani. Az elszívó egy 120 vagy 150 mm átmérőjű flexibilis vagy merev cső csatlakozta-

tásával vezeti ki a levegőt a szabadba. Szórítókapcsok használatát ajánljuk a csatorna szereléséhez. A beszerelést 

képesített szakember végezze el.

Az elszívó szagelszívó üzemmódban való működése

Ebben a helyzetben a megszűrt levegő visszaáramlik a helyiségbe a kűrtő mindkét oldalán keresztül. Ilyenkor szük-

séges a szénszűrő beszerelése.

Ventilátor sebesség

Az alacsony és közepes sebességet normál feltétel esetén alacsony 

füst- koncentrációnál használja. Magas sebességet erős füstkoncentráció esetén használja, pl. grillezés és sütés.

Figyelem: A páraelszívó opciós keringtető üzemmódban való használata (szénszűrővel).

A páraelszívó egy igen hatékony motorral lett felszerelve, mely terhelés nélküli üzemmódban magas nyomást 

eredményez a kamrában. Ez az állapot bizonyos esetekben megnövekedett zajszintet eredményezhet.  Ilyenkor a 

felillesztett szénszűrőt a hosszirányú nyílásokon keresztül lejjebb kell engedni.

HU

A páraelszívó felszerelése

l  

Mielőtt nekikezdenénk a páraleszívó felszereléséhez, el kell távolítani a védőfóliát a páraelszívó fém elemeiről.l  

Bizonyosodjunk meg  arról, hogy a fal szerkezete megfelelő és képes lesz megtartani a páraleszívó súlyát.

l  

A páraelszívó felszereléséhez két személy szükségesA fali akasztóhorog felszerelése

l  


Függőleges vonallal jelöljük meg a falon a főzőlap közepét, amely  Az akasztóhorog (1. Rajz 1. Poz.) megfelelő 

távolságban kell hogy legyen a gáztűzhely főzőlapjától (figyelembe kell venni a páraleszívó alsó részének mini-

mális távolságát a gáztűzhely főzőlapjától- 3. rajz).

l  


(1. Rajz 1. Poz.) ki lett vízszintezve.A szer Tegyük a tipliket a falba és csavarjuk be az akasztót a szerelő szett-

ben található csavarokkal.

l  

Óvatosan akasszuk (1. Rajz 2. Poz.) a készüléket a horogra.A készülék elszívó / keringtető üzemmódba való előkészítése

l  


Szereljük fel a lapátokat (1. Rajz 3. Poz.) a kivezető nyílásra (1. Rajz 4. Poz.).

l  


Szereljük fel az elvezető kürtőt (1. Rajz 5. Poz.), az egyik végét illesszük a kivezető nyíláshoz, a másikat pedig a 

szellőző nyíláshoz, illetve irányítsuk a konyhára a keringtető üzemmódban.A felső díszítőelem akasztóhorgának felszerelése

l  


Megfelelő magasságban illesszük fel a díszítőelem horgát (1. Rajz 6. Poz.). A szerelő szettben található tipliknek 

megfelelő lyukakat kell fúrni és fel kell csavarni a díszítőelem akasztóját.

l  

Illesszük az alsó díszítőelemet (1. Rajz 8. Poz.) a felső díszítőelembe (1. Rajz 7. Poz.), akképpen, hogy könnyen szét lehessen őket húzni.

l  


Betartva minden óvintézkedést illesszük a díszítőelemeket a felfüggesztett készülékre, húzzuk szét őket, majd 

pedig a felső díszítőelemet csavarjuk a korábban felszerelt felső díszítőelem akasztóhorgához. 34

1. Biztonságos üzemeltetés

A jelen használati utasításban előírt biztonsági intézkedéseket szigorúan be kell tartani! A csomagolás újrahaszno-

sítható anyagokból lett legyártva.  Mielőtt hozzákezdenénk a készülék használatához, távolítsuk el a csomagolást 

és selejtezzük le a jogszabályok által leírt módon. Figyelem: A csomagolás veszélyes lehet a gyerekek számára. A 

zsírszűrőt valamint az aktív szenet tartalmazó szűrőt rendszeresen kell tisztítani illetve cserélni, a gyártó előírása-

ival egyhangban, illetve napi négy órán felüli használatkor gyakrabban. Gáztűzhelynél tilos a nyílt láng használata. 

Amikor levesszük az edényt a tűzről, a lángot minimálisra kell beállítani. Mindig ellenőrizzük, hogy a lángok nem 

csapnak-e a ki az edény alól, mivel ez energiaveszteséget illetve veszélyes hő koncentrációt okozhat.  Tilos a párael-

szívó nem rendeltetésszerű használata.

VI MűKöDéS éS KARBANTARTÁS

2. Kezelés 

2.1 Irányítópanel

HU

OKP663TH - 2:

A páraelszívót elektronikus kapcsolók segítségével lehet vezérelni.

 - A Bekapcs./Kikapcs. kapcsoló be- illetve kikapcsolja a páraelszívót.

 - A világítás vezérlő kapcsoló be- illetve kikapcsolja a lámpát.

 - A páraelszívó késleltetett kikapcsolás kapcsoló segítségével lehet beállítani azt az időt, amin keresztül a párael-

szívó működni fog a kikapcsolását követően.

A ventillátor kapcsoló segítségével három szellőző fokozatot lehet beállítani:

 - ALACSONY SEBESSÉG

 - KÖZEPES SEBESSÉG

 - MAGAS SEBESSÉG

1. Bekapcs./Kikapcs.: Nyomjuk meg a kapcsolót  : miután áramhoz csatlakoztattuk a készüléket, a kijelzőn megje-

lenik a “12:00” felirat, s a páraelszívó készenléti állapotba kapcsol.

2. Magas sebesség:  A készenléti állapotban lévő készüléknél nyomjuk meg a gombot  , sa kijelzőn megjelenik egy 

három ventillátort ábrázoló ikon, s a páraelszívó a legmagasabb sebesség fokozatban működik . Az ismételt megny-

omás kikapcsolja a páraelszívót.

3. Közepes sebesség: A készenléti állapotban lévő készüléknél nyomjuk meg a gombot  , a kijelzőn megjelenik 

egy két ventillátort ábrázoló ikon, s a páraelszívó a közepes sebesség fokozatban működik. Az ismételt megnyomás 

kikapcsolja a páraelszívót.

4. Alacsony sebesség: A készenléti állapotban lévő készüléknél nyomjuk meg a gombot  , a kijelzőn megjelenik egy 

csakis egy ventillátort ábrázoló ikon, s a páraelszívó a legalacsonyabb sebesség fokozatban működik. Az ismételt 

megnyomás kikapcsolja a páraelszívót.

5. Világítás. Világítás fokozat szabályozás; a gomb   , megnyomásával, bekapcsoljuk a világítást, a kijelzőn megje-

lenik a világítás ikonja, az ismételt megnyomása kikapcsolja a világítást, s a világítás ikonja kihuny a kijelzőn.

6. Időbeállítás vezérlés: A készenléti állapotban lévő készüléknél  be lehet állítani a pontos időt; a gomb   3 

másodpercen keresztül történő megnyomása az időbeállítás mód bekapcsolását eredményezi.  Amikor villog az óra 

számjegye, be lehet állítani a pontos órát, az alacsony sebesség gomb megnyomásával csökkentve illet a magas 

sebesség gomb megnyomásával növelve a számjegyet. Ismételten meg kell nyomni az időbeállítás gombját, hogy be 

tudjuk állítani a perceket. Most be lehet állítani a perceket, az alacsony sebesség gomb megnyomásával csökkentve 

illet a magas sebesség gomb megnyomásával növelve a számjegyet. Az időbeállítás mód elhagyásának céljából 

ismételten meg kell nyomni az időbeállítás gombját. Ha 3 másodpercen keresztül benyomva tartjuk a gombot, akkor 

a készülék menti a beállított időt.

7. Késleltetett kikapcsolás: A késleltetett kikapcsolás üzemmódjának aktiválása céljából nyomjuk meg   a gombot a 

készülék működése közben. A kapcsoló villog, elkezdődik az 1 percig tartó visszaszámlálás; amikor a kijelzőn megje-

lenik a 0, a késleltetett kikapcsolás üzemmód befejeződik, a motor, a világítás és a kijelző kikapcsolnak.


     35

VI MűKöDéS éS KARBANTARTÁS

Karbantartás

A berendezés rendszeres karbantartása és tisztítása garantálja a jó és hibamentes működést, és 

megnöveli a készülék élettartamát. Különös figyelmet kell fordítani a fémszűrő és szénszűrő cseréjére 

a gyártó előírása szerint.3.1 Alumínium zsírszűrő (5. rajz)

3. Tisztítás

 A páraelszívó rendszeres használatánál a zsírszűrőket legalább havonta kell tisztítani, mosogatógépben  illetve 

kézzel, enyhe mosószerrel illetve folyékony szappannal.

4. Kicserélés (5. rajz).

A szűrő leszerelését a következőképpen kell végrehajtani:

a)  kinyitjuk a zárat,

b)  és kivesszük az alumínium zsírszűrőt a teleszkópos kürtőből.3.2. Szénszűrő

Működés.

A szénszűrőket csak akkor használjuk, amikor a páraelszívót nem csatlakoztattuk a szellőző rendszer-

hez. Az aktív szenet tartalmazó szűrő magába szívja a főzés közben keletkező szagokat, egészen amíg 

meg nem telik. Nem lehet a szűrőt megtisztítani illetve újrahasználni, ezért legalább kéthavonta ki kell 

cserélni, ha intenzíven használjuk a páraelszívót, akkor gyakrabban.

Kicserélés

a) vegyük le a fém zsírszűrőket (5. rajz),

b) a szűrőket helyezzük homorú oldalukkal a motor szellőző nyílásainak védőrácsaira,

c) a szűrőket csavarjuk a kiálló rudakra,

d) majd pedig helyezzük a helyükre a szűrőket.

3.3. Világítás.

A 20W halogén izzó kicserélésének módja:

-  a halogén üveget körülvevő gyűrűt fel kell feszíteni egy lapos szerszámmal illetve csavarhúzóval, 

majd pedig meg kell fogni és ki kell húzni.

- ki kell cserélni az izzót egy rongy illetve papírdarab segítségével.

- vissza kell illeszteni a gyűrűt az üveggel együtt, a fent leírt  eljárás pontjait fordított módon követve.

Figyelem: Ügyelni kell arra, hogy a halogén izzóhoz ne nyúljunk a kezünkkel

3.4. Tisztítás

A páraelszívó hagyományos módon történő tisztításánál tilos:

- Nedves rongyot illetve szivacsot vagy pedig folyóvizet használni

- Oldószert illetve alkoholt használni, ugyanis ezek károsíthatják a festett felületeket.

-  Maró hatású anyagokat használni, kiváltképp a rozsdamentes felületek tisztítására.

-  Kemény illetve érdes felületű törlőkendőt használni  

Tisztításnál nem invazív hatású szereket és enyhén vizes törlőkendőt ajánlatos használni.

A zsírszűrőt rendszeresen kell tisztítani havonta legalább egyszer, vagy kézi mosással folyéko-

ny szappan illetve enyhe tisztítószer segítségével, vagy pedig mosogatógépben (max. 60°C-ig). 

Többszöri, a mosogatógépben történő tisztítást követően az alumínium szűrő színe megváltozhat. A 

színváltozás nem jelent meghibásodást illetve nincs szükség a szűrő kicserélésére.

HU


 36

GARANCIA

HU

Garancia

A garanciális szolgáltatások a garanciajegyen feltüntetettek szerint történnek.

A gyártó nem vállal felelősséget a nem rendeltetésszerű használat okozta károkért. A gyártó nyilatkozata

A gyártó ezennel kijelenti, hogy a termék megfelel a következő EU direktíváknak: 

 

- 2006/95/EC Alacsony feszültségű direktíva,

 

- 2004/108/EC Elektromágneses kompatibilitás direktíva

 

- 2009/125/EC

Ezért is a terméket  

 jellel látta el és egy megfelelőségi nyilatkozatot adott ki hozzá, amelyet a tagor-

szágok piacfelügyelő hatóságai rendelkezésére bocsátott. 

 37

кухненски абсорбатор е проектиран за да премахва или неутрализира кухненските пари. 

Той трябва да бъде монтиран стабилно над газов или електрически котлон. Той изисква 

инсталиране и на въздухоотводна тръба в случайте в който се използва функцията за изкарване 

на въздуха. Тръбата (Ø120 mm) не бива да е по-дълга от 4-5 m. Уреда може да се използва 

като изходен абсорбатор, но за целта трябва да монтирате карбонов филтър. В този случай 

не е необходимо да монтирате въздухоотводна тръба за отвеждане на използваният въздух. 

Абсорбатора е електрически уред произведен в съответствие с клас защита от пожар- на масата 

с техническата спецификация, оборудван със перманентен кабел и щепсел. Има собствена 

лампа и вентилатор който може да бъде настроен на една от 3 възможни скорости.II ОБОрудОВанИЕ

Вытяжное устройство состоит из следующих элементов (рис.1):

1. Носач на корпуса

2. Корпус на аспиратора

3. Рамене

4. Изходящ фланец (елемент на корпуса)

5. Извеждаща тръба

6. Окачване на горния маскиращ елемент

7. Горен маскиращ елемент

8. Долен маскиращ елементI  ХарактЕрИстИка

III тЕХнИчЕска ИнфОрМацИя

тип


OKP663TH

Захранване

AC 230V ~50Hz

Вентилатор

1

Лампа


2 x 20W

Брой филтри против олио

2

Брой скорости3

Ширина (cm)

60

Дебелина (cm)50

Височина (cm)

min 57; max 95

Отвеждане на въздух (ø mm)

150

Капацитет (m3/h)660

Консумация на енергия (W)

270

Ниво на шум (dB A)61

тегло [kg]

11,5

Клас на противопожарна защитаI

тип на работа

Извличане или 

абсорбиране

цвят

INOX


BG

     38

IV укаЗанИя касаЕЩИ БЕЗОпаснОстта на

1. Абсорбаторът за монтиране над готварска печка, служещ за извличане на изпаренията навън 

(работи като изтегля изпаренията), трябва да бъде свързан със съответния вентилационен 

канал (не свързвайте към канали на комини, канали за отвеждане на дима или други изпарения, 

които са в експлоатация).

2. Уреда трябва да бъде монтиран на височина най-малко 650 мм от повърхността на печката 

(Фиг. 3). Ако в инструкцията на газовата печка е подадена по-голяма височина, моля вземете 

това в предвид.

3. Под абсорбатора не можете да оставяте открит огън. По време на сваляне на съдовете от 

печката, настроите пламъка на газта на минимум.

4. Ястия приготвяни на мазнина трябва да са под постоянен контрол, поради това, че нагрятата 

мазнина е лесно запалима.

5. Филтърът за мазнината в абсорбатора трябва да бъде изчистван веднъж на 2 месеца. 

Филтър, наситен с много мазнина е лесно запалим.

6. Преди всяка смяна на филтъра, или преди започването на каквито и да са ремонти или 

чистене на асорбатора – извадете щепсела на уреда от захранващия контакт.

7. Ако в помещенията, освен абсорбатора, се експлоатират други съоръжения, които 

не се захранват с електрическа енергия (например печки на течни горива, радиатори на 

горещ въздух), трябва да се погрижите за съответната вентилация (довеждане на въздух). 

Безопасното експлоатиране е възможно, когато, при едновременната работа на абсорбатора 

и съоръженията, зависими от въздуха в помещението, в мястото на поставянето на тези 

съоръжения има минимум подналягане най-много 0,004 milibara (мили бара) (тази точка не е 

важна, когато абсорбаторът работи само в режим на извличане на миризми).

8. При включването към захранващата мрежа от 230 V проверете дали контакта не е повреден.

9. Абсорбаторът не може да служи като повърхност за подпиране на лицата намиращи се в 

кухнята.


10. Абсорбаторът трябва да бъде редовно изчистван – както отвън – така и от вътре (ПОНЕ 

ВЕДНЪЖ В НА 1 МЕСЕЦА), като трябва да бъдат съблюдавани препоръките отбелязани в тази 

инструкция).

11. Внимание! Ако кабелът за захранване с електрическа енергия е повреден, трябва да бъде 

сменен в специалните за това сервизи.

Производителя не носи отговорност за повреди причинени при монтирането и използването на 

този уред, по начин неописан в тази инструкция.

раЗОпакОВанЕ

Уреда е опакован така, че да е осигурен и предпазен от повреди по време на 

транспорта. След разопаковането на уреда, моля да ликвидирате елементите 

на опаковката по начин не замърсяващ околната среда. Нито един от 

елементите използвани за опаковането на уреда не е вреден за околната среда, 

елементите на опаковката 100% могат да бъдатсъоръжението е опаковано във фолио, което може да е източник на 

безопасност. За да избегнете опасни ситуации, дръжте фолиото далече от деца.

прЕпОръкИ:

1. Проверете дали напрежението означено на информационната табела отговаря на 

параметрите на електрическото захранване в къщи, при което захранването трябва да е 

означено като ~ (променлив ток).

2. Преди монтирането извадете и развийте кабела за захранване.

3. Този уред не е предназначен за употреба от лица с ограничени физически, чувствени или 

психически способности както и от лица не притежаващи опит или знания за такъв уред; освен 

ако това става под надзор или съгласно с инструкцията за употреба на уреда, предадена от 

лица отговарящи за тяхата безопасност.

 

Обръщайте внимание на децата да не си играят с абсорбатора

ВнИМанИЕ: преди включването на абсорбатора към мрежата за захранване 

и проверката дали правилно работи, проверете дали кабелът, които служи за 

свързване е правилно инсталиран и нЕ е бил притиснат и повреден по време на 

монтажа на абсорбатора.

BG


     39

V MOнтаЖ

свързване към електрическата мрежа и контрол на работата

След свързването към електрическата мрежа (съгласно с определените изисквания) проверете дали действа 

осветлението на абсорбатора и дали неговият мотор работи правилно. След инсталирането на абсорбатора, 

контакта трябва да бъде в достъпно място, за да може лесно да бъде изключен от електрическото захранване.настройка на режима на работа на абсорбатора

настройка на режима на работа на аспиратора като вентилация

По време на работа на уреда като аспиратор, въздуха е извеждан със специална тръба навън. Аспиратора трябва 

да бъде свързан с отвора отвеждащ въздуха навън с помощта на тръба, може да бъде гъвкава, с диаметър 150 

мм и съответните скоби към тръбата, които можете да купите в магазините с инсталационни материали. Единия 

край на тръбата свържете с фланеца за свързване, а другия с отвора на комина. Свързването трябва да бъде 

извършено от квалифициран специалист. Каталог: files
files -> Оңтүстік Қазақстан облыстық «Отырар» ғылыми әмбебап кітапханасы
files -> Көркемсөз зергері
files -> Мұратбеков Сайын
files -> Литература по физико-математическим наукам
files -> Г. Д. Рыскелдиева Жинақта «Жаратылыстану гуманитарлық ғылымдары жəне олардың Қазақстан Республикасының индустриалды нновациялық даму бағдарламасын жүзеге асырудағы рөлі» атты
files -> Issn 2308-0590 Индекс 74661 редакциялық кеңес мағауин Мұхтар Қазақстанның халық жазушысы Ғарифолла Есім
files -> «Бекітемін» Алматы облысы білім басқармасының басшысы
files -> Хіх ғасырдағЫ Қазақ Әдебиетінің тарихы
files -> Бағдарламасы бойынша шығарылып отыр Редакция алқасы


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет