«интеграция казахстанской науки в международное научно образовательное пространство»жүктеу 8.62 Mb.
Pdf просмотр
бет38/42
Дата15.03.2017
өлшемі8.62 Mb.
1   ...   34   35   36   37   38   39   40   41   42

Жарнама  қҧралдарына  -  оны  таратушылардың  жиынтығын 

жатқызамыз.  

Жарнаманы жоспарлау процесі: 

 жарнама мақсатын анықтау;  

 хабарлау стратегиясы мен тактикасын әзірлеу; 

 жарнаманың  бюджетін анықтау; 

 жарнаманың  құралдарын таңдау; 

 жарнаманың тиімділігін бағалау. 

Жарнамалау  агенттігінде  ұйымдастырумен  жабдықтау  ақпараттық  жүйенің 

тиімді  жұмыс  істеу  үшін  ӛте  қажет.  Ұйымдастырумен  жабдықтау  нақты 

объектіні басқарудағы экономикалық негізге сүйенген шешімдердің сапасын 

және  жеделдігін  арттыру  үшін  экономикалық  –  математикалық  әдістер  мен 

үлгілерді,  қазіргі  заманғы  есептеу  техникасын,  жаңа  ақпараттық 

технологияларды  қолдану  ӛте  маңызды  екенін  білдіреді.  Жалпы 

ұйымдастыру  мен  жабдықтаудың  мақсаты  жүйені  тұрғызу  мен  әрі  қарай 

қолданудың  ұйымдастыру  –  құқықтық  негізін  қалыптастыру.  Оған 

ақпараттық  жүйенің  функционалдық  және  жабдықтау  бӛлімдерінің  ұтымды 

құрылымын  таңдау  мен  дайындауды,  сондай-ақ  жобалау  жұмыстарының 

жүргізілуін,  оның  ендірілуін  таңдауды  анықтайтын  әдістер  мен  жабдықтар 

және құжаттар жатады. 

-

 «Жарнама  агенттігінің  клиенттерінің  тапсырысын  орындаудың  есеп 

жүйесін тағайындау» есептеу жүйесі келесілерден тұрады: «Тіркелу жүйесін 

қабылдау» есебі – осы парақшада клиенттің аты, тегі, әкесінің аты, логины, 

паролі, E-mail жазылады, бұл порталға тіркелу жүйесі болып табылады; 

-

 

«Қолданушылар  журналы»  есебі  –  тіркелген  адамдардың  тізімі жазылады; 

На

рхоз

 У

ниве

рс

итет

і


357 

 

- 

«Пікір  қалдыру  журналы»  есебі  –  порталға  кірген  адамдадың 

пікірлері жазылады; 

-

 «Сұраныстар  тізімін  қабылдау»  есебі  –  компания  әр  түрлі 

тауарларды  ұсынатындықтан,  клиенттер  ӛздеріне  қажет  тауарды  таңдап, 

соған сұраныс жасайды. Сұраныс жасаған тауарлардың тізімі, яғни бұнда аты 

–  жӛні,  телефоны,  тапсырыс  жасаған  тауардың  саны,  бағасы,  орындалғаны 

немесе орындалмағаны жайлы ақпарат жазылады. 

Кіріс ақпараттар – порталға келген деректер тізімі. Ол арқылы порталға 

кім  кіргенін,  тіркелгенін,  қандай  пікір  қалдырғанын  кӛре  аламыз. 

Тауарлардың қандай түрлеріне тапсырыс берілгенін кӛреміз. Кіріс ақпарат ол 

алғашқы деректер болып табылады. 

Кіріс құжаттар: 

-

 

ID -

 

Тегі -

 

Аты -

 

Әкесінің аты -

 

Логин -

 

E-mail -

 

Жасалу уақыты -

 

желігі кіруге тыйым салу -

 

Роль -

 

бос орын Шығыс  ақпараты  –  атқарылған  жұмыс  жайлы  есеп  беретін  деректер 

қоры. Оны әр түрлі DOCX, Excel, OpenDocumen Presentation, OpenDocument 

Spreadsheet, OpenDocument Text, PDF, PostScript, PowerPoint, PPTX, Spudsoft 

Excel, Word, XLSX программалық ортада басып шығара аламыз. 

Шығаратын құжаттар тізімі: 

-

 Есеп беру; 

-

 Кірген адамдар жайлы ақпарат; 

-

 Қабылдау жӛнінде келісім; 

-

 Тапсырыстар туралы есеп. 

Бізге  қажетті  агенттіктің  жұмысын  автоматтандыру  әзірлеу  үшін  

серверлік бӛлімде: 

-

 PHP тілі;  

-

 МҚБЖ MySQL қолданылды. 

Клиенттік бӛлімде: 

-

 

HTML;  -

 

Yii фреймворгі; BirdReport  қолданылды                  Ақпарат  ол  бізді  қоршаған  орта.  Ақпаратты 

бірнеше мақсатта пайдаланамыз. Оның кӛптеген мүмкіндіктері бар. PHP сайт 

құруға арналған программалы тілі. Оның кӛптеген мүмкіндіктері бар. Ол тіл 

қолданушының  програмалық  жабдықтамасына  тәуелді  емес,  ол  PHP  script 

арқылы  жасалынады.  PHP  дің  басқа  тілден  ерекшелігі  ол    HTML  кодта 

енгізіле  береді.  HTM  тілі  –  бұл  гипермәтіді  белгілеу  тілі.  Бұл  тілде 

На

рх

оз У

ни

верс

ит

еті

358 

 

компьютерде  әр  түрлі  құжат  құруға  болады.  PHP  тілінің  мақсаты қолданушыларға  ақпаратты  ӛзгертуге  болатын  html  парақтарын  құру 

мүмкіндіктерін беру. PHP тілін Расмус Ледорф дүниеге әкелген. Ең алғашқы 

нұсқасы 1995 жылы Personal Home Page Tools деген атпен танылды.  

PHP  My  Admin  –  деректер  базасымен  жұмыс  жасауға  арналған 

интерфейс.  MySQL  веб-сайттарды  құру  құралы  болып  табылады.  Жұмыс 

жасау ережесі ол деректер базасынан ақпарат алынып,  html тегтері арқылы 

негізгі беті жасалынады. 

РhрMyАdmin    браузердің  барлық  артықшылықтарын  қолдануға 

мүмкіндік  береді,  сонымен  қатар  кӛрініс  айналдыруы,  егер  ол  экранда 

кішіреймесе.  Базалық  SQL-функциясының  кӛптеген  РhрMyАdmin  мәліметті 

жұмыстары  интуитивті  ұғынықты  интерфейстер  мен  Intеrnеt  –  ке  ӛту 

әрекеттерімен байланысты (1-сурет). 

 

 

 Сурет 1 – PHPMyAdmin-нің терезесі 

 

      «Жарнама    агенттігінің    клиенттерінің  тапсырысын  есепке  алуды автоматтандыру»  web  қосымшасы  пайдалануда  ӛте  ыңғайлы,  және  де 

қарапайым болып саналады. Бұл қосымшамен жұмыс жасау үшін кӛп нәрсені 

үйренудің қажеті жоқ.Пайдаланғанға ыңғайлы әрі түсінікті. 

      Web  қосымшаны  әзірлеу  үшін  серверлік  бӛлімде:  PHP  тілі  және  МҚБЖ 

MySQL қолданылды.  

        Клиенттік бӛлімде: HTML қолданылды. 

Жұмысты  бастамас  бұрын  XAMPP  парақшасындағы  Apache  және 

MySQlді іске қосамыз.Оны іске қосу процессі 2-суретте кӛрсетілген. 

 

На

рхоз

 У

ниве

рс

итет

і


359 

 

 Сурет 2-Apache мен MySQLді іске қосу 

 

Бұл  агенттіктің  тапсырыстарымен  жұмыс  істеуге  арналған  кестелердің барлығы МҚБЖ MySQL-де  толтырылды, ол 3- суретте  кӛрсетілген. 

 

 Сурет 3 – MySQL-де толтырылған деректер базасы 

Ecкeрту: сурет  aвтoрмeн құрacтырылған  

 

Мұнда  13  кестебар:  cooment,  image,  imagetable,  inform,  language,  page, post, post_category, profile, region, request, user,users.  

«Комментарий»  кестесінде  сол  комментарий  кестесінде  ӛз  ойын 

білдірушінің  аты-жӛні,e-mail,толтырылған  күні,тіркелген  кездегі  логины 

енгізіледі.Сол  енгізілген  мәліметтер  администратор  парақшасына  келіп 

түседі.Парақшаның интерфейстегі дайын түрін 4-суреттен кӛруге болады. 

 

Нарх

оз

 Уни

ве

рсит

ет

і360 

 

 Сурет 4- «Комментарий» кестесінің интерфейстегі дайын түрі 

Администратор  парақшасына  келіп  түскен  мәліметтердің  барлығын 

есеп  беру  ретінде  BirdReport  арқылы  парақшаға  шығаруға  болады.Ол  есеп 

беру парақшасы 5-суретте кӛрсетілген. 

 

Сурет 5- Есеп беруі парақшасының интерфейстегі кӛрінісі Ecкeрту: сурет  aвтoрмeн құрacтырылған. 

 

  

 

Әдебиеттер: 

6.

 

Клещев  Н.Т.  Проектирование  информационных  систем:  Учебное пособие. / Н.Т. Клещев, А.А. Романов, Под общей ред. К.И. Курбакова – М.: 

Рос. экон. акад., 2000.– 386 с. 

7.

 

Қайнарбаева  Г.Б.  Ақпараттық  жүйелер  негіздері:  Оқу  құралы  – Алматы, «Альянс» баспасы, 2008 – 157 бет 

На

рхоз

 У

ниве

рс

итет

і


361 

 

8. 

Данилoв  А.В.  Кoрпoративныe  инфoрмациoнныe  cиcтeмы.  Мocква 

2004. – 311 с. 

 

Қысқашатҥйіндеме 

Қазіргі  қоғамда  жарнама  агенттіктері  маңызды  рӛлді  алып  отыр. 

Қазақстанда  жарнама  агенттіктері  жоғары  қарқынмен  дамып  келе  жатыр. 

Соған  орай  кӛптеген  жарнамалау  агенттіктері  ашылуда.  Біздің  ӛміріміздің 

бәрі жарнама деп айтуға да болады. Ӛйткені жарнама ақпараттық жүйенің бір 

бӛлігі.  Ақпарат  беру  арқылы  біз  бір  затты  немесе  тауарды  жарнамалай 

аламыз.  Тауарды  кӛп  кӛлемде  ӛткізу  үшін  оны  алдымен  жарнамалау  керек. 

Бұл компанияның басты табыс кӛзі десек те болады. 

 

Краткое резюме 

 

Рекламные агентства играют важную роль в современном обществе . Рекламные  агентства  развиваются  быстрыми  темпами  .  В  связи  с  этим  , 

открываются  многие  рекламные  агентства  .  Поскольку  рекламной  части 

информационной  системы  .  Предоставляя  информацию  ,  мы  сможем 

продвигать товар. Чтобы продвинуть  больщее количество товаров,его нужно 

рекламировать . Этоявляетсяглавнымисточникомврекламномбизнесе. 

 

Executivesummary 

 

Advertisingagencieshaveanimportantroleinmodernsociety  .  Advertising agencies are developing at a rapid pace . In this regard , many advertising agencies 

are  opening.  You  can  also  say  that  advertising  in  all  of  our  lives  .  Because  the 

advertising part of the information system . By providing information, we will be 

able to promote the goods or something . It must first advertise for a large number 

of goods . This is likely to mark the company 's main source of income . 

 

УДК 338.242, 338.244 Оразжанов Д.Б. 

Мaгиcтpaнт 2 куpca cпeциaльнocти «ВТиПO»  

Нaучный pукoвoдитeль: к.ф.м.н., и.o.дoцeнтa  

АО «Университет Нархоз» 

кафедры «Прикладная информатика» 

Тукенова Л.М. 

 

АНАЛИЗА ПРОБЛЕМЫ САМОУПРАВЛЕНИЯ В РФ 

 

Ключевые 

слова: 

самоуправление, 

местное 

самоуправление, 

региональное 

самоуправление, 

органы 

самоуправления, проблемы 

самоуправления,  муниципальное  и  региональное  развитие,  экономическая  и 

правовая возможности. 

Кілттік сӛздер: ӛзін-ӛзі басқару, жергілікті ӛзін-ӛзі басқару, аймақтық 

ӛзін-ӛзі  басқару,  ӛзін-ӛзі  басқару  органдары,  ӛзін-ӛзі  басқару  мәселелері, 

На

рх

оз У

ни

верс

ит

еті

362 

 

муниципалды  және  аймақтық  даму,  экономикалық  және  құқықтық мүмкіндіктер. 

Keywords:  self-government,  local  self-government,  regional  self-

government,  organs  of  self-government,  problem  of  self-government,  municipal 

and regional development, economic and legal to possibility. 

 

Как показывает практика демократических государств, местный уровень власти – это самый короткий и прямой путь к решению насущных, жизненно 

важных  для  современного  человека  проблем.  Эффективность  власти  люди 

оценивают  по  элементарным,  понятным  для  каждого  критериям  –  тепло  в 

домах, освещенность улиц, качество дорог, транспортное обеспечение и т.п. 

Эти  вопросы  рациональнее  решать  с  учетом  мнения  населения  в  местах 

непосредственного  проживания  граждан  –  в  городах,  поселках,  селах, 

хуторах  и  пр.  Именно  поэтому  одним  из  приоритетных  направлений 

государственной 

политики 

России 


является 

развитие 

местного 

самоуправления, налаживание постоянного и всестороннего взаимодействия 

муниципальных органов и населения.  

Местное  самоуправление  это  –  одно  из  проявлений  народовластия, 

предполагающее  самостоятельное  решение  населением  (непосредственно 

или  через  создаваемые  им  органы)  достаточно  широкого  круга  проблем 

преимущественно местного характера. Они напрямую связаны с жизненными 

интересами людей, повседневными заботами жителей городских и сельских 

поселений. 

Местное самоуправление - институт глубоко демократичный, поскольку 

оно  приобщает  граждан  к  участию  в  управлении  делами  общества  и  в 

значительной  мере  обеспечивает  их  политические  права.  Местное 

самоуправление  направлено  против  неоправданного  сосредоточения  дел  в 

руках государственных органов. Решение многих вопросов "внизу" - там, где 

обеспечивается  наиболее  полный  учет  местных  условий  и  особенностей, 

существенно  повышает  эффективность  управления  делами  общества  и 

государства.  

В Российской Федерации местное самоуправление не только признается, 

но его функционирование гарантируется как федеральными органами власти, 

так  и  органами  власти  субъектов  Федерации.  Это  гарантии  экономические, 

юридические,  организационные.  Экономические  гарантии  предполагают 

наличие  муниципальной,  в  том  числе  земельной,  собственности,  объекты 

которой  определяются  исходя  из  их  значимости  для  обслуживания  данного 

поселения,  например,  города  или  поселка.  Кроме  того,  реализация 

полномочий  местного  самоуправления  обеспечивается  достаточными 

финансовыми  ресурсами.  Юридические  гарантии  включают  установление 

федеральными  законами,  актами  представительных  органов  субъектов 

Федерации  статуса  местного  самоуправления,  обеспечение  обязательности 

решений субъектов местного самоуправления. Организационные и кадровые 

гарантии  включают  подготовку  на  государственном  уровне  муниципальных 

На

рх

оз У

ни

верс

ит

еті

363 

 

служащих  различных  рангов,  информационное  обеспечение  местного самоуправления и др.  

Местное  самоуправление  в  России  имеет  собственные  исторические 

корни.  Оно  формировалось  уже  в  средние  века  и  получило  значительное 

развитие  во  второй  половине  XIX  века.  Однако  в  советский  период  власть 

строилась  на  идее  централизации.  Воплощением  ее,  согласно  Конституции 

РСФСР  1978  г.,  были  принцип  демократического  централизма  как  основа 

организации  и  деятельности  Советского  государства,  включение  Советов  в 

единую  систему  органов  государственной  власти,  право  вышестоящих 

органов отменять решения нижестоящих, двойное подчинение (по вертикали 

и горизонтали) отраслевых и функциональных местных органов управления.  

Переход  к  новой  организации  власти  на  принципах  местного 

самоуправления  начался  в  конце  80-х  гг.  в  контексте  демократических 

преобразований, происходивших  в  СССР.  Первые  концептуальные подходы 

в  этом  отношении  отразил  Закон  СССР  "Об  общих  началах  местного 

самоуправления  и  местного  хозяйства  в  СССР"  от  9  апреля  1990  г.,  а  в 

России  -  Закон  РСФСР  "О  местном  самоуправлении  в  РСФСР"  от  6  июля 

1991  г..  Этапом  в  его  развитии  стали  указы  Президента  Российской 

Федерации:  "О  реформе  представительных  органов  власти  и  органов 

местного самоуправления в Российской Федерации" от 9 октября 1993 г.; "О 

реформе  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации"  от  26  октября 

1993 г.; "О гарантиях местного самоуправления в Российской Федерации" от 

22 декабря 1993 г. Конституция Российской Федерации 1993 г. утверждением 

"в  Российской  Федерации  признается...местное  самоуправление"  как  бы 

ставит точку в дискуссии о том, быть или не быть местному самоуправлению 

в  России:  оно  считается  безусловно  необходимым  как  основа  организации 

власти местных сообществ [2].  

Вместе  с  тем  в  сфере  развития  местного  самоуправления, 

муниципального  и  регионального  развития  остаѐтся  немало  нерешенных 

проблем,  требующих  к  себе  внимания  как  государственных,  так  и 

общественных органов, озабоченных развитием страны. Поэтому нет ничего 

удивительного  в  том,  что  в  Российской  Федерации  данный  процесс  до  сих 

пор  находится  в  стадии  развития  и  включает  множество  нерешенных 

проблем, связанных с законодательным обеспечением деятельности органов 

местного 

самоуправления, 

острым 


дефицитом 

квалифицированных 

специалистов в области муниципального управления, отсутствием надежных 

материально-финансовых  основ  деятельности  местных  органов  власти. 

Кроме  того,  большой  проблемой  местного  самоуправления  остается 

недостаточность его собственной доходной базы. При этом государственная 

власть  –  учитывая  расходные  полномочия  муниципалитетов  –  могла  бы 

обеспечить  им  долгосрочные  нормативы  отчислений  от  регулирующих 

налогов". 

Можно 


выделить 

следующие 

проблемы 

развития 

местного 

самоуправления:  

На

рх

оз У

ни

верс

ит

еті

364 

 

-  финансовая  слабость  местного  самоуправления,  разрыв  между возлагаемыми на него обязанностями и их ресурсным обеспечением;  

-  слабость  гражданского  общества,  низкий  уровень  общественной 

активности;   

-  низкая  правовая  культура  населения,  дефицит  знаний  о  сущности  и 

возможностях самоуправления;  

плохая  информированность  населения  о  работе  местного самоуправления;  

-  дефицит  квалифицированных  кадров  в  системе  самоуправления, 

особенно в сельской местности. 

Оценивая  современное  состояние  местного  самоуправления  в 

Российской Федерации, большинство отечественных и зарубежных ученых и 

практиков  отмечают  крайне  низкий  уровень  эффективности  действующей  в 

стране  системы  органов  местной  власти,  несмотря  на  признание 

муниципальной  реформы 

в  качестве  приоритетного 

направления 

деятельности  Президента  Российской  Федерации  и  Правительства 

Российской Федерации.  

По  мнению  Л.  В.  Гильченко,  формированию  эффективной  системы 

местного самоуправления в нашей стране препятствуют такие факторы, как:  

-  отсутствие  на  федеральном  уровне  единой  общегосударственной 

концепции реформирования местной власти на принципах самоуправления.  

Любая реформа  в  государстве  должна иметь  четко обозначенную  цель, 

стратегию  и  тактику  ее  достижения,  этапы  реформирования,  определение 

общественно-правовых механизмов и социальных групп, заинтересованных в 

проведении  реформы  и  способных  этими  механизмами  воспользоваться.  В 

этом  отношении  статьи  Конституции  России,  посвященные  вопросам 

организации  местного  самоуправления,  в  лучшем  случае  могут 

рассматриваться  как  некая  конечная  цель,  декларация  "о  намерениях" 

государственной  власти  и  "правах"  населения  в  этой  области.  Программа 

государственной  поддержки  местного  самоуправления,  несмотря  на  ее 

большую 


значимость, 

также 


является 

скорее 


предварительными 

обязательствами  федеральных  органов  государственной  власти,  чем 

стратегией  реформы.  В  связи  с  отсутствием  единого  нормативного 

документа, определяющего все элементы реформы, деятельность различных 

структур, занимающихся вопросами организации местного самоуправления в 

Российской  Федерации,  совершенно  не  скоординирована,  фрагментарна  и 

зачастую противоречива;  

значительное  сопротивление  реформам  отдельных  категорий чиновников  государственных  органов  исполнительной  власти.  Условно  их 

можно объединить в две группы. К первой следует отнести государственных 

служащих  среднего  уровня  ряда  федеральных  министерств  и  ведомств  – 

прежде  всего  тех,  в  принципах  работы  которых  в  ходе  реформы 

предполагаются кардинальные изменения. Наибольшее противодействие эта 

группа  оказывает  на  этапе  разработки  нормативных  документов, 

На

рх

оз У

ни

верс

ит

еті

365 

 

направленных  на  реализацию  соответствующих  федеральных  законов  через компетенцию  их  министерств  и  ведомств.  Вторую  группу  образуют 

руководители  органов  государственной  власти  ряда  субъектов  Российской 

Федерации. В основе их сопротивления лежит не просто желание сохранить 

определенный  объем  властных  полномочий,  но,  что  гораздо  существеннее, 

реальное  обладание  и  распоряжение  собственностью,  т.е.  самый  сильный 

стимул  сопротивления  –  экономический  интерес.  Этому  способствует 

сегодняшняя практически полная утрата федеральным уровнем контроля как 

административного, 

так 

и 

экономического за 

распоряжением 

государственной  собственностью  и  ресурсами  в  субъектах  Федерации,  не 

говоря уже о влиянии на политические процессы в регионах.  

Л.  В.  Гильченко  к  данному  списку  относит  еще  и  низкий  уровень 

политической  культуры  населения,  отмечая,  что  большинство  российских 

избирателей  пока  еще  недостаточно  хорошо  представляют  себе  систему 

властных отношений, сложившуюся в современной России. Поэтому, с одной 

стороны, они часто предъявляют завышенные требования к органам местного 

самоуправления,  будучи  искренне  уверенными  в  том,  что  именно  местная 

власть должна решать все их проблемы, а с другой – не разбираются в своих 

правах,  не  умеют,  как  правило,  их  защищать  и  не  осознают  своей 

контролирующей роли по отношению к местным органам власти".  

В  этой  связи  развитие  местного  самоуправления,  налаживание 

постоянного  и  всестороннего  взаимодействия  мэрии,  а  самое  важное 

муниципальных  органов  и  населения,  должно  привести  к  эффективному 

решению проблем и удовлетворению требований людей. 

 


Каталог: images
images -> Сайын Мұратбеков Жусан иісі
images -> Оқырман конференциясы : Сайын Мұратбеков «Жусанның иісі», «Басында Үшқараның»
images -> Байқау сынағы сұРАҚ кітапшасы 7005 НҮСҚА
images -> С. Бегалин «Бала Шоқан» “Толағай”
images -> Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы бас мүфти Ержан қажы Малғажыұлының
images -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
images -> Краткое содержание проекта Екі елдің данышпан ақындары Абай және Пушкин өмірі мен шығармашылығы қазіргі


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   34   35   36   37   38   39   40   41   42


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет