Ісін жаңа бастаған кәсіпкерлерге арналған КӘсіпкерліктің жедел курсы экспресс-курс предпринимательства для начинающих предпринимателейжүктеу 3.25 Mb.
Pdf просмотр
бет46/53
Дата24.03.2017
өлшемі3.25 Mb.
1   ...   42   43   44   45   46   47   48   49   ...   53

ҚОСЫМШАЛАР / ПРИЛОЖЕНИЯ
КƏСІПКЕРЛІКТІҢ ЖЕДЕЛ КУРСЫ
174
 
46.  Закон  Республики  Казахстан  от  13  апреля  
2005 года № 39-III «О социальной защите инвалидов в 
Республике Казахстан» 
 
47.  Закон  Республики  Казахстан  от  7  февраля  
2005 года № 30-III «Об обязательном страховании ра-
ботника от несчастных случаев при исполнении им тру-
довых (служебных) обязанностей» 
 
48.  Закон  Республики  Казахстан  от  9  ноября  
2004 года № 603-II «О техническом регулировании» 
 
49.  Закон  Республики  Казахстан  от  9  июля  
2004 года № 593-II «Об охране, воспроизводстве и ис-
пользовании животного мира» 
 
50.  Закон  Республики  Казахстан  от  9  июля  
2004 года № 588-II «Об электроэнергетике» 
 
51.  Закон  Республики  Казахстан  от  7  июля  
2004  года  №  581-II  «О  государственной  молодежной 
политике в Республике Казахстан» 
 
52.  Закон  Республики  Казахстан  от  6  июля  
2004 года № 574-II «О внутреннем водном транспорте» 
 
53.  Закон  Республики  Казахстан  от  6  июля  
2004 года № 573-II «О кредитных бюро и формирова-
нии кредитных историй в Республике Казахстан» 
 
54.  Закон  Республики  Казахстан  от  5  июля  
2004 года № 567-II «О связи» 
 
55.  Закон  Республики  Казахстан  от  12  апреля  
2004  года  №  544-II  «О  регулировании  торговой  дея-
тельности» (
 
56.  Закон  Республики  Казахстан  от  31  декабря 
2003  года  №  513-II  «Об  обязательном  страховании 
гражданско-правовой ответственности туроператора и 
турагента» 
 
57.  Закон  Республики  Казахстан  от  19  декабря  
2003 года № 508-II «О рекламе» 
 
58.  Закон  Республики  Казахстан  от  4  июля  
2003 года № 476-II «Об автомобильном транспорте
 
59.  Закон Республики Казахстан от 4 июля 2003 года 
№ 474-II «О государственном регулировании и надзоре 
финансового рынка и финансовых организаций» 
 
60.  Закон  Республики  Казахстан  от  2  июля  
2003 года № 461-II «О рынке ценных бумаг» 
 
61.  Закон Республики Казахстан от 1 июля 2003 года 
№  446-II  «Об  обязательном  страховании  гражданско-
правовой  ответственности  владельцев  транспортных 
средств
 
62.  Закон  Республики  Казахстан  от  25  апреля  
2003 года № 405-II «Об обязательном социальном стра-
ховании» 
 
63.  Закон  Республики  Казахстан  от  8  апреля  
2003 года № 404-II «О сельском потребительском коо-
перативе водопользователей» 
 
64.  Закон  Республики  Казахстан  от  28  марта  
2003 года № 400-II «О кредитных товариществах» 
 
65.  Закон  Республики  Казахстан  от  6  марта  
2003 года № 392-II «О микрокредитных организациях» 
 
66.  Закон  Республики  Казахстан  от  8  февраля  
2003 года № 386-II «О почте»
 
67.  Закон  Республики  Казахстан  от  8  января  
2003 года № 373-II «Об инвестициях» 
 
 
41.  «Жеке  кәсіпкерлік  туралы»  Қазақстан  Респуб-
ликасының 2006 жылғы 31 қаңтардағы № 124-III Заңы 
 
42.  «Міндетті  экологиялық  сақтандыру  туралы»  
Қазақстан 
Республикасының 
2005 
жылғы  
13 желтоқсандағы № 93-III Заңы 
 
43.  «Агроөнеркәсіптік  кешен  және  ауыл  аймақ-
тарының дамуын мемлекеттік реттеу туралы» Қазақстан 
Республикасының 2005 жылғы 8 шілдедегі № 66-III Заңы 
 
44.  «Валюталық  реттеу  және  валюталық  бақылау 
туралы»  Қазақстан  Республикасының  2005  жылғы  
13 маусымдағы № 57-III Заңы 
 
45.  III  «Сауда-өнеркәсіптік  палаталар  туралы» 
Қазақстан Республикасының 2005 жылғы 3 мамырдағы 
№ 47-Заңы 
 
46.  «Қазақстан  Республикасында  мүгедектерді 
әлеуметтік қорғау туралы» Қазақстан Республикасының 
2005 жылғы 13 сәуірдегі № 39-III Заңы 
 
47.  «Қызметкер еңбек (қызмет) міндеттерін атқарған 
кезде оның өмірі мен денсаулығына зиян келтіргені үшін 
жұмыс  берушінің  азаматтық-құқықтық  жауапкершілігін 
міндетті сақтандыру туралы» Қазақстан Республикасының 
2005 жылғы 7 ақпандағы № 30-III Заңы 
 
48.  «Техникалық реттеу туралы» Қазақстан Респуб-
ликасының 2004 жылғы 9 қарашадағы № 603-II Заңы 
 
49.  «Жануарлар әлемін қорғау, өндіру және пайда-
лану туралы» Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 
9 шілдедегі № 593-II Заңы 
 
50.  «Электр энергетикасы туралы» Қазақстан Респуб- 
ликасының 2004 жылғы 9 шілдедегі № 588-II Заңы 
 
51.  2004  жылғы  7  шілдедегі  №  581-II  «Қазақстан 
Республикасындағы мемлекеттік жастар саясаты тура-
лы» Қазақстан Республикасының Заңы 
 
52.  2004 жылғы 6 шілдедегі № 574-II «Ішкі су көлігі 
туралы» Қазақстан Республикасының Заңы 
 
53.  «Қазақстан  Республикасындағы  несие  бюро-
лары  және  кредиттік  тарихты  қалыптастыру  туралы» 
Қазақстан  Республикасының  2004  жылғы  6  шілдедегі  
№ 573-II Заңы 
 
54.  «Байланыс  туралы»  Қазақстан  Республика-
сының Заңы 
 
55.  2004  жылғы  12  сәуірдегі  №  544-II  «Сауда 
қызметін  реттеу  туралы»  Қазақстан  Республикасының 
2004 жылғы 5 шілдедегі № 567-II Заңы 
 
56.  «Туроператор  мен  турагенттің  азаматтық-
құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру туралы» 
Қазақстан Республикасының Заңы 
 
57.  2003 жылғы 19 желтоқсандағы № 508-II «Жар-
нама туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 
31 желтоқсандағы № 513-II Заңы 
 
58.  «Автомобиль 
көлігі 
туралы 
Қазақстан 
Республикасының 2003 жылғы 4 шілдедегі № 476-II Заңы 
 
59.  «Қаржы  нарығын  және  қаржы  ұйымдарын  мем- 
лекеттік  реттеу  және  бақылау  туралы»  Қазақстан 
Республикасының 2003 жылғы 4 шілдедегі № 474-II Заңы 
 
60.  «Бағалы  қағаздар  рыногы  туралы»  Қазақстан 
Республикасының 2003 жылғы 2 шілдедегі № 461-II Заңы 
 
61.  «Көлік 
құралдары 
иелерінің 
азаматтық-
құқықтық  жаупкершілігін  міндетті  сақтандыру  туралы 
Қазақстан  Республикасының  2003  жылғы  1  шілдедегі  

ҚОСЫМШАЛАР / ПРИЛОЖЕНИЯ
ЭКСПРЕСС-КУРС ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
175
№ 446-II Заңы 
 
62.  «Міндетті әлеуметтік сақтандыру туралы» Қазақстан 
Республикасының 2003 жылғы 25 сәуірдегі № 405-II Заңы 
 
63.  «Ауылдық су пайдаланушылардың тұтынушылар 
кооперативі туралы» Қазақстан Республикасының 2003 
жылғы 8 сәуірдегі № 404-II Заңы 
 
64.  «Несие  серіктестігі  туралы»  Қазақстан  Респуб-
ликасының 2003 жылғы 28 наурыздағы № 400-II Заңы 
 
65.  «Шағын  несие  ұйымдары  туралы»  Қазақстан 
Республикасының 2003 жылғы 6 наурыздағы № 392-II Заңы 
 
66.  «Пошта  туралы»Қазақстан  Республикасының 
2003 жылғы 8 ақпандағы № 386-II Заңы 
 
67.  «Инвестиция  туралы»  Қазақстан  Респуб-
ликасының 2003 жылғы 8 қаңтардағы № 373-II Заңы 
 
68.  «Ветеринария  туралы»  Қазақстан  Респуб-
ликасының 2002 жылғы 10 шілдедегі № 339-II Заңы 
 
69.  «Қазақстан  Республикасының  қаржы  полици-
ясы  органдары  туралы»  Қазақстан  Республикасының 
2002 жылғы 4 шілдедегі № 336-II Заңы 
 
70.  «Өсімдіктерді  қорғау  туралы»Қазақстан  Респуб-
ликасының 2002 жылғы 3 шілдедегі № 331-II Заңы 
 
71.  «Кешенді  кәсіпкерлік  лицензия  (франчай-
зинг) туралы»Қазақстан Республикасының 2002 жылғы  
24 маусымдағы № 330-II Заңы 
 
72.  «Теміржол  көлігі  туралы»  Қазақстан  Респуб-
ликасының 2001 жылғы 8 желтоқсандағы № 266-II Заңы 
 
73.  «Қазақстан  Республикасындағы  сәулет,  қала 
құрылысы  және  құрылыс  қызметі  туралы»  Қазақстан 
Республикасының 2001 жылғы 16 шілдедегі № 242-II Заңы 
 
74.  «Қазақстан Республикасындағы туристік қызме- 
ті  туралы»  Қазақстан  Республикасының  2001  жылғы  
13 маусымдағы № 211-II Заңы 
 
75.  «Тұтынушылар  кооперативі  туралы»  Қазақстан 
2001 жылғы 8 мамырдағы № 197-II Республикасының Заңы 
 
76.  «Тұтынушыларды  жұмыспен  қамту  туралы» 
Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы 
№ 149-II Заңы 
 
77.  «Астық  туралы»Қазақстан  Республикасының 
2001 жылғы 19 қаңтардағы № 143-II Заңы 
 
78.  «Коммерциялық 
емес 
ұйымдар 
туралы» 
Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 16 қаңтардағы 
№ 142-II Заңы 
 
79.  «Ауылшаруашылық 
серіктестіктері 
және 
олардың  қауымдастықтары  (одақ)  туралы»  Қазақстан 
Республикасының  2000  жылғы  25  желтоқсандағы  
№ 133-II Заңы 
 
80.  «Сақтандыру қызметі туралы»Қазақстан Респуб-
ликасының 2000 жылғы 18 желтоқсандағы № 126-II Заңы 
 
81.  «Қазақстан Республикасындағы бағалау қызметі 
туралы»  Қазақстан  Республикасының  2000  жылғы  
30 қарашадағы № 109-II Заңы 
 
82.  «Күзет  қызметі  туралы»  Қазақстан  Респуб-
ликасының 2000 жылғы 19 қазандағы № 85-II Заңы 
 
83.  «Қаржылық 
лизинг 
туралы» 
Қазақстан 
Республикасының 2000 жылғы 5 шілдедегі № 78-II Заңы 
 
84.  «Спорт  және  мәдениет  туралы»  Қазақстан 
Республикасының  1999  жылғы  2  желтоқсандағы  
№ 490-I Заңы 
 
85.  «Тауар,  қызмет  көрсету  белгілері  және 
68. Закон  Республики  Казахстан  от  10  июля  
2002 года № 339-II «О ветеринарии» 
 
69.  Закон  Республики  Казахстан  от  4  июля  
2002 года № 336-II «Об органах финансовой полиции 
Республики Казахстан» 
 
70.  Закон  Республики  Казахстан  от  3  июля  
2002 года № 331-II «О защите растений»
 
71.  Закон  Республики  Казахстан  от  24  июня  
2002 года № 330-II «О комплексной предприниматель-
ской лицензии (франчайзинге)»
 
72.  Закон  Республики  Казахстан  от  8  декабря  
2001 года № 266-II «О железнодорожном транспорте» 
 
73.  Закон  Республики  Казахстан  от  16  июля  
2001  года  №  242-II  «Об  архитектурной,  градострои-
тельной и строительной деятельности в Республике Ка-
захстан» 
 
74.  Закон  Республики  Казахстан  от  13  июня  
2001 года № 211-II «О туристской деятельности в Ре-
спублике Казахстан» 
 
75.  Закон Республики Казахстан от 8 мая 2001 года 
№ 197-II «О потребительском кооперативе»
 
76.  Закон  Республики  Казахстан  от  23  января  
2001 года № 149-II «О занятости населения»
 
77.  Закон  Республики  Казахстан  от  19  января  
2001 года № 143-II «О зерне»
 
78.  Закон  Республики  Казахстан  от  16  января  
2001 года № 142-II «О некоммерческих организациях» 
 
79.  Закон  Республики  Казахстан  от  25  декабря  
2000  года  №  133-II  «О  сельскохозяйственных  товари-
ществах и их ассоциациях (союзах)» 
 
80.  Закон  Республики  Казахстан  от  18  декабря  
2000 года № 126-II «О страховой деятельности»
 
81.  Закон  Республики  Казахстан  от  30  ноября  
2000 года № 109-II «Об оценочной деятельности в Ре-
спублике Казахстан» 
 
82.  Закон  Республики  Казахстан  от  19  октября  
2000 года № 85-II «Об охранной деятельности» 
 
83.  Закон  Республики  Казахстан  от  5  июля  
2000 года № 78-II «О финансовом лизинге» 
 
84.  Закон  Республики  Казахстан  от  2  декабря  
1999 года № 490-I «О физической культуре и спорте» 
 
85.  Закон  Республики  Казахстан  от  26  июля  
1999 года № 456-I «О товарных знаках, знаках обслужи-
вания и наименованиях мест происхождения товаров» 
 
86.  Закон  Республики  Казахстан  от  23  июля  
1999 года № 451-I «О средствах массовой информации»
 
87.  Закон  Республики  Казахстан  от  21  июля  
1999 года № 450-I «О сельской потребительской коопе-
рации в Республике Казахстан» 
 
88.  Закон  Республики  Казахстан  от  16  июля  
1999 года № 429-I «О государственном регулировании 
производства и оборота этилового спирта и алкоголь-
ной продукции» 
 
89.  Закон  Республики  Казахстан  от  11  февраля  
1999 года № 344-I «О карантине растений» 
 
90.  Закон  Республики  Казахстан  от  17  декабря  
1998 года № 321-I «О браке и семье»
 
91.  Закон  Республики  Казахстан  от  10  июля  
1998 года № 279-I «О наркотических средствах, психо-

ҚОСЫМШАЛАР / ПРИЛОЖЕНИЯ
КƏСІПКЕРЛІКТІҢ ЖЕДЕЛ КУРСЫ
176
тропных веществах, прекурсорах и мерах противодей-
ствия их незаконному обороту и злоупотреблению ими» 
 
92.  Закон  Республики  Казахстан  от  9  июля  
1998 года № 272-I «О естественных монополиях и регу-
лируемых рынках» 
 
93.  Закон  Республики  Казахстан  от  2  июля  
1998 года № 267-I «О борьбе с коррупцией» 
 
94.  Закон  Республики  Казахстан  от  29  июня  
1998 года № 237-I «О платежах и переводах денег»
 
95.  Закон  Республики  Казахстан  от  22  апреля  
1998 года № 220-I «О товариществах с ограниченной и 
дополнительной ответственностью» 
 
96.  Закон  Республики  Казахстан  от  31  марта  
1998 года № 214-I «О крестьянском или фермерском хо-
зяйстве» 
 
97.  Закон  Республики  Казахстан  от  24  марта  
1998 года № 213-I «О нормативных правовых актах» 
 
98.  Закон  Республики  Казахстан  от  21  января  
1997 года № 67-I «О банкротстве»
 
99.  Закон  Республики  Казахстан  от  22  ноября  
1996 года № 48-I «О пожарной безопасности»
 
100. Закон  Республики  Казахстан  от  15  июля  
1996 года № 29-I «О безопасности дорожного движения» 
 
101. Закон Республики Казахстан от 31 мая 1996 года 
№ 3-I «Об общественных объединениях» 
 
102. Закон  Республики  Казахстан  от  23  декабря  
1995 года № 2723 «Об ипотеке недвижимого имущества»
 
103. Закон  Республики  Казахстан  от  5  октября  
1995 года № 2486 «О производственном кооперативе» 
 
104. Закон Республики Казахстан от 2 мая 1995 года 
№ 2255 «О хозяйственных товариществах» 
 
105. Закон  Республики  Казахстан  от  17  апреля  
1995  года  №  2198  «О  государственной  регистрации 
юридических  лиц  и  учетной  регистрации  филиалов  и 
представительств» 
 
106.Закон  Республики  Казахстан  от  9  апреля  1993 
года № 2107-XII «О профессиональных союзах» 
өндірілетін  тауарлар  орындарының  атаулары  туралы» 
Қазақстан  Республикасының  1999  жылғы  26  шілдедегі 
№ 456-I Заңы 
 
86.  «Бұқаралық 
ақпарат 
құралдары 
туралы 
Қазақстан  Республикасының  1999  жылғы  23  шілдедегі 
№ 451-I Заңы 
 
87.  «Қазақстан Республикасындағы ауыл тұтынушы- 
ларының  кооперациясы  туралы»  Қазақстан  Респуб-
ликасының 1999 жылғы 21 шілдедегі № 450-I Заңы 
 
88.  «Өндірісті,  этил  спиртінің  және  алкоголь 
өнімдерінің  айналымын  мемлекеттік  реттеу  туралы» 
Қазақстан  Республикасының  1999  жылғы  16  шілдедегі 
№ 429-I Заңы 
 
89.  «Өсімдіктер карантині туралы» Қазақстан Респуб- 
ликасының 1999 жылғы 11 ақпандағы № 344-I Заңы 
 
90.  «Неке  және  отбасы  туралы»Қазақстан  Респуб-
ликасының 1998 жылғы 17 желтоқсандағы № 321-I Заңы 
 
91.  «Есірткі құралдарды, еліктіргіш заттарды заңсыз 
айналымға  және  оларды  теріс  пайдалануға  жол  бер-
меу  шаралары  туралы»  Қазақстан  Республикасының  
1998 жылғы 10 шілдедегі № 279-I Заңы 
 
92.  «Табиғи  монополиялар  және  нарықты  реттеу 
туралы»  Қазақстан  Республикасының  1998  жылғы  9 
шілдедегі № 272-I Заңы 
 
93.  «Сыбайлас  жемқорлықпен  күресу  туралы» 
Қазақстан Республикасының 1998 жылғы 2 шілдедегі № 
267-I Заңы 
 
94.  «Ақша  төлемі  мен  аударымы  туралы»Қазақстан 
Республикасының 1998 жылғы 29 маусымдағы № 237-I Заңы 
 
95.  «Шектеулі  және  қосымша  жауапкершілікті 
серіктестіктер  туралы»  Қазақстан  Республикасының 
1998 жылғы 22 сәуірдегі № 220-I Заңы 
 
96.  «Шаруа немесе фермерлік қожалықтар туралы» 
Қазақстан Республикасының 1998 жылғы 31 наурыздағы 
№ 214-I Заңы 
 
97.  «Нормативтік  құқықтық  актілері  туралы» 
Қазақстан Республикасының 1998 жылғы 24 наурыздағы 
№ 213-I Заңы 
 
98.  «Банкроттық  туралы»Қазақстан  Республика-
сының 1997 жылғы 21 қаңтардағы № 67-I Заңы 
 
99.  «Өрт  қауіпсіздігі  туралы»  Қазақстан  Респуб-
ликасының 1996 жылғы 22 қарашадағы № 48-I Заңы 
 
100. «Жол жүру қауіпсіздігі туралы» Қазақстан Рес-
публикасының 1996 жылғы 15 шілдедегі № 29-I Заңы 
 
101. «Қоғамдық бірлестік туралы» Қазақстан Респуб-
ликасының 1996 жылғы 31 мамырдағы № 3-I Заңы 
 
102. «Жылжымайтын  мүлік  ипотекасы  туралы»  
Қазақстан  Республикасының  1995  жылғы  23  жел-
тоқсандағы № 2723 Заңы 
 
103. «Өндірістік  кооператив  туралы»  Қазақстан 
Республикасының 1995 жылғы 5 қазандағы № 2486 Заңы 
 
104. «Шаруашылық  серіктестік  туралы»  Қазақстан 
Республикасының 1995 жылғы 2 мамырдағы № 2255 Заңы 
 
105. «Заңды  тұлғаларды  мемлекеттік  тіркеу  және 
филиалдар  мен  өкілдіктерді  есептік  тіркеу  туралы» 
Қазақстан  Республикасының  1995  жылғы  17  сәуірдегі 
№ 2198 Заңы 
 
106.«Кәсіптік  одақ  туралы»  Қазақстан  Респуб-
ликасының 1993 жылғы 9 сәуірдегі № 2107-XII Заңы 

ҚОСЫМШАЛАР / ПРИЛОЖЕНИЯ
ЭКСПРЕСС-КУРС ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
177
Қосымша 3. 
Приложение 3.
Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің  2011 жылғы 
08 қарашасындағы№ 1310 қаулысымен
бекітілген
 
Шағын бизнес субъектілері үшін бойынша салық есептігін 
(оңайлатылған декларацияны) жасау ережесі 
(910.00-нысан) 
 
 
1. Жалпы ережелер
 
 
1.  Осы  ережелер  «Салық  және  бюджетке  төленетін  басқа  да  міндетті  төлемдер  туралы»  2008  жылғы  10 
желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Кодексіне (Салық кодексі) сәйкес әзірленген және жеке (корпорациялық) 
табыс және әлеуметтік салықтарды, әлеуметтік аударымдар мен міндетті зейнетақы жарналарын есептеуге арналған 
шағын бизнес субъектілері үшін оңайлатылған декларацияны - салық есептілігі нысанын (бұдан әрі - Декларация) 
жасау тәртібін айқындайды. Декларация оңайлатылған декларация негізінде арнаулы салық режимін қолданатын 
шағын бизнес субъектілерімен жасалады. 
 
2. Декларацияны толтыру кезінде түзетулерге, өшіруге және тазалауға жол берілмейді.
 
3. Соманың теріс мәні тиісті жолдың (бағанның) бірінші сол торкөзінде «- » белгісімен көрсетіледі.
 
4. Декларацияны жасау кезінде:
1) қағаз тасығышта - Декларация қара не көк сиялы қаламмен немесе қаламұшпен, баспа әріптермен немесе баспа 
құрылғысын пайдалана отырып толтырылады;
2) электрондық тасығышта - Декларация Салық кодексінің 68 - бабына сәйкес толтырылады.
 
5. Декларация салық төлеуші немесе оның өкілімен қол қойылады және Салық кодексінің 61-бабының 3-тармағына 
сәйкес  Қазақстан  Республикасының  заңнамасымен  белгіленген  өз  атауы  жазылған  мөрі  болған  жағдайда  салық 
төлеушінің немесе оның өкілінің мөрімен куәландырылады.
 
6. Декларацияны беру кезінде:
1) қағаз тасығышта келу тәртібімен - Декларация екі данада жасалады, бір данасы салық органының белгісімен 
салық төлеушіге қайтарылады;
2) хабарламалы тапсырысты хатпен почта бойынша - салық төлеуші почта немесе байланыстың өзге ұйымының ха-
барламасын алады;
3) электронды түрде - салық төлеуші (салық агенті) салық есептілігінің салық қызметі органдарының салық есептілігін 
қабылдау жүйесімен қабылданғандығы немесе қабылданбағандығы туралы хабарлама алады.
 
7. «Сәйкестендіру нөмірлерінің ұлттық тізілімдері туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес Деклара-
ция табыс ету кезінде:
СТН  —  Ұлттық  тізілім  туралы  заңның  3  —  бабы,  4  т.  4  тт.  сәйкес  салық  төлеушінің  тіркеу  нөмірі    қолданысқа 
енгізілгеннен бастап толтырылуы тиіс.
ЖСН/БСН - Ұлттық тізілім туралы заңның 3 —бабы, 4 т. 4 тт. сәйкес жеке сәйкестендіру нөмірі (бизнес сәйкестендіру 
нөмірі) қолданысқа енгізілгеннен бастап толтырылуы тиіс.
 
2. Декларацияны жасау (910.00 - нысан)
 
 
8.  «Салық  төлеуші  (салық  агенті)  туралы  жалпы  ақпарат»  бөлімінде  салық  төлеуші  (салық  агенті)  мынадай 
деректерді көрсетеді:
1) СТН - салық төлеушінің (салық агентінің) тіркеу нөмірі
2) ЖСН/БСН - салық төлеушінің (салық агентінің) жеке сәйкестендіру нөмері (бизнес сәйкестендіру нөмері). Болған 
жағдайда көрсетіледі; 
3) Жеке кәсіпкердің тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде) немесе құрылтай құжаттарына сәйкес заңды тұлғаның 
толық атауы көрсетіледі; 
Жолда  салық  міндеттемесін  орындайтын  сенімгерлік  басқарушы  жеке  тұлғаның  тегі,  аты,  әкесінің  аты  (болған 
жағдайда) немесе құрылтай құжаттарына сәйкес сенімгерлік басқарушы заңды тұлғаның атауы жазылады;
4) салық кезеңі (тоқсан, жыл) - Декларация табыс етілетін есепті салық кезеңі (араб цифрларымен көрсетіледі). 
5) салық төлеушінің (салық агентінің)  санаты. Салық төлеуші А немесе В жолында көрсетілген санаттардың біріне 
жататын болса ғана ұяшық толтырылады; 
6). Декларация түрі. 

ҚОСЫМШАЛАР / ПРИЛОЖЕНИЯ
КƏСІПКЕРЛІКТІҢ ЖЕДЕЛ КУРСЫ
178
Тиісті  торкөздер  Салық  кодексінің  63-бабында  көрсетілген  салық  есептеме  түріне  қарай  Декларацияны  ескеріп 
белгіленеді;
7) хабарламаның нөмірі мен күні. 
Жолдар Салық кодексінің 63-бабының 3-тармағы 4) тармақшасымен қарастырылған Декларация түрлерін тапсырған 
жағдайда толтырылады;
8) валюта коды. 
«Кедендік  декларацияларды  толтыру  үшін  пайдаланатын  жіктеушілер  туралы»  Кедендік  одақ  Комиссиясының  
2010 жылғы 20 қыркүйектегі № 378 Шешімімен бекітілген «Валюталар жіктеушісінің» 23-қосымшасына сәйкес ва-
люта коды көрсетіледі;
9)  резиденттік белгісі.
А ұяшығын Қазақстан Республикасының резиденті-салық төлеушісі белгілейді.  
В ұяшығын Қазақстан Республикасының резиденті емес-салық төлеушісі белгілейді.  
 
9. «Салықтар есептеу» бөлімінде:
1) 910.00.001 жолында Салық кодексінің 427-бабы 3-тармағына сәйкес белгіленген кіріс көрсетіледі;
2) 910.00.002 жолында 5 шілде 2008 жылғы Қазақстан Республикасы «Трансферттік баға белгілеу туралы» заңына 
сәйкес (бұдан әрі - Трансферттік баға белгілеу туралы заң) анықталған кіріс көрсетіледі; 
3) 910.00.003 І, 910.00.003 ІІ, 910.00.003 ІІІ жолдарында салық кезеңі үшін қызметкерлердің саны көрсетіледі
4)  910.00.004  жолында  (910.00.003  І  +  910.00.003  ІІ  +  910.00.003  ІІІ)/3)  формуласы  бойынша  салық  кезеңі  үшін 
қызметкерлердің орташа тізімдік саны көрсетіледі.
Егер қызметкерлердің тізімі бойынша орташа саны 0,5-тен және одан жоғары бөлшек санды құраса, онда бұндай 
сан толық бірлікке дейін дөңгелектеуге жатады, ал 0,5-тен төмен сан құраса дөңгелектеуге жатпайды;
5) 910.00.005 жолында салық кезеңі үшін дара кәсіпкерді қоса алғанда (910.00.003 І + 910.00.003 ІІ + 910.00.003 
ІІІ)/3+1) қызметкерлердің орташа тізімдік саны көрсетіледі.
6) 910.00.006 жолында Салық кодексінің 433-бабымен белгіленген шектен асатын орташа тізімдік саны көрсетіледі;
7) 910.00.007 жолында салық кезеңі үшін бір қызметкерге орташа айлық еңбекақысы көрсетіледі;
8)  910.00.008  жолында  Салық  кодексінің  436-бабының  1-тармағымен  белгіленген  ставкасы  бойынша  есептелген 
салықтардың сомасы көрсетіледі;
9) 910.00.009 жолында Салық кодексінің 433-бабымен белгіленген кірістің шекті сомасынан асатын кірістің салық со-
масы көрсетіледі; 
10)  910.00.010  жолында  ((910.00.008  -  910.00.009)  х  (910.00.005  -  910.00.006)  х  0,015)  формуласы  бойынша 
айқындалатын, орташа есептелген қызметкерлер санына байланысты салық сомасының кемуі көрсетіледі. 
Бұл жол егер салық кезеңінің қорытындысы бойынша бір қызметкерге орташа айлық еңбекақы Салық кодексінің 
436-бабының 2-тармағына сәйкес дара кәсіпкерлерде айлық еңбекақының 2 еселенген ең аз мөлшерінен кем емес, 
заңды тұлғаларда 2,5 еселенген ең аз мөлшерінен кем емес болған жағдайда толтырылады;
11)  910.00.011  жолында  ((910.00.008  -  910.00.009)  х  (910.00.005  -  910.00.006)  х  0,015)  формуласы  бойынша 
айқындалатын, қызметкерлердің орташа тізімдік санына байланысты жеке кәсіпкер төмендеткен салықтар сома-
сы көрсетіледі;
Бұл жол егер салық кезеңінің қорытындысы бойынша бір қызметкерге орташа айлық еңбекақы Салық кодексінің 
436-бабының 2-тармағына сәйкес дара кәсіпкерлерде айлық еңбекақының 2 еселенген ең аз мөлшерінен кем емес, 
заңды тұлғаларда 2,5 еселенген ең аз мөлшерінен кем емес болған жағдайда толтырылады;
12) 910.00.012 жолында заңды тұлғалар үшін (910.00.008 - 910.00.010), жеке кәсіпкерлер үшін (910.00.008 - 910.00.011) 
формуласы бойынша айқындалатын түзетуден кейінгі салық сомасы көрсетіледі;
13) 910.00.013 жолында (910.00.012 х 0,5) декларация бойынша есептелген салық сомасынан ½ мөлшеріндегі бюд-
жетке төлеуге жататын жеке (корпорациялық) табыс салығының сомасы көрсетіледі. Бұл ретте, есептелген салық 
сомасы 1 теңгеге дейін дөңгелектеуге жатады: 50-ден және одан жоғары тиын сомасы бір теңге болып қабылданады, 
50-ден кем тиын сомасы Декларацияға қабылданбайды. 
14)  910.00.014  жолында  ((910.00.012  х  0,5)  -  910.00.016  -  910.00.030)  Мемлекеттік  әлеуметтік  сақтандыру  қорына 
есептелген әлеуметтік аударымдар сомасын алып тастағаннан кейінгі декларация бойынша есептелген салық сома-
сынан ½ мөлшеріндегі бюджетке төлеуге жататын әлеуметтік салық сомасы көрсетіледі. 
Бұл ретте, есептелген салық сомасы 1 теңгеге дейін дөңгелектеуге жатады: 50-ден және одан жоғары тиын сома-
сы бір теңге болып қабылданады, 50-ден кем тиын сомасы Декларацияға қабылданбайды. 
25 сәуір 2005 жылғы Қазақстан Республикасының «Міндетті әлеуметтік сақтандыру туралы» заңына сәйкес есеп-
телген  Мемлекеттік  әлеуметтік  сақтандыру  қорына  әлеуметтік  аударымдар  сомасы  әлеуметтік  салық  сомасынан 
асып түскен кезде 910.00.014 жолында Салық кодексінің 437-бабы 2-тармағына сәйкес нөлге тең әлеуметтік салық 
сомасы көрсетіледі;
 
10. «Жеке кәсіпкердің әлеуметтік аударымдарды және міндетті зейнетақы жарналарын есептеу» бөлімінде:
1) 910.00.015 жолында Қазақстан Республикасының «Міндетті әлеуметтік сақтандыру туралы» заңына сәйкес есеп-
телген жеке кәсіпкер үшін әлеуметтік аударымдар есептелетін кіріс көрсетіледі;
2) 910.00.016 жолында Қазақстан Республикасының «Міндетті әлеуметтік сақтандыру туралы» заңына сәйкес есеп-
1   ...   42   43   44   45   46   47   48   49   ...   53


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет