++Ықтималдық Белгілі бір шарттар жиынтығының жүзеге асырылуы нәтижесінде пайдаболуы немесе пайда болмауымүмкіноқиға ++Кездейсоқ оқиғабет10/11
Дата05.05.2023
өлшемі460,21 Kb.
#90396
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Байланысты:
биостат 1 Айдан Рахат Жанерке

+Бірінші тектік қателік

  1. Негізіндеауру адам,бірақ тестол пациенттісаудепкөрсетіптұр.

+ Екінші тектік қателік

  1. ПопуляцияныңР1жәнеР2пропорцияларынсалыстырубарысындаесептелген мәнділік деңгейі р шамасының мәні 0,012 тең болды (таңдалыныпалынғанмәнділікдеңгейіα=0,05). Онданөлдікжорамал

+жоққа шығарылады

  1. 10науқастаөтқұрамындағыбилирубинмөлшеріантибиотиктердіенгізгенгедейінжәнекейінзерттелді.ЭксперименттікдеректерқалыптытаралузаңынасәйкескелмейдіҚандайболжамбилирубинмөлшеріндегіайырмашылықтардыңмаңыздылығынанықтауүшінбаламажорамалдыңмәніндәл көрсетеді?

++антибиотик енгізгеннен кейін биллирубиннің мөлшері өзгереді

  1. Статистикалық жорамалды тексеру кезінде зерттеуші мәнділік деңгейінα=0,05депқойды.Есептеулернәтижесібойыншаp=0,07болатыныанықталды.ҚандайгипотезаныН0немесеН1зерттеушіқабылдауыЕҢықтимал?

+Зерттеуші нөлдік жорамалды жоққа шығармайды

  1. Біріктірілгентерапияныңтиімділігізерттелді.Өкпетуберкулезыменауыратын263адамдыпневмоторакспенемдеунәтижесінде19адамдарецидивбайқалды, ал біріктірілген тәсілменемделген77 адамның15-ндерецидивбайқалды.Ұйғарылғаннөлдікжорамалдардыңқайсысы ЕҢорынды?

++Біріктірілген терапия тиімді емес

  1. Қанплазмасындағыақуыздыңкөрсеткіштерісауадамдарменгепатитпенауыратынадамдартобындаалынды.Тәжірибелікдеректерқалыптытаралузаңына бағынышты.

Сау адамдар

6,87

6,51

6,9

7,05

6,85

7,09

Гепатитпенауыратындар

7,2

6,92

7,52

7,18

7,25
КөрсеткішдисперсияларытеңD(x1)=D(x2)жәнесалыстырылатынтаңдамалардағыбақылауларсаныәртүрлі,n1≠n2жағдайдағыекітоптағыеркіндікдәрежесініңсанындәл көрсететінқай сан?


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
©emirsaba.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет