Ж ұ мысо қ у б а ғ дарламас ы (силлабус)


Баишев университетінің "Академиялық адалдық саясатынан"бет4/7
Дата22.06.2022
өлшемі262 Kb.
#37183
1   2   3   4   5   6   7
Баишев университетінің "Академиялық адалдық саясатынан"
КӨШІРМЕ

 • сапалы білім алу;

 • сабақтан себепсіз қалмау және сабақтан кешікпеу (оқытушы сабаққа кешіккен студентті сабаққа кіргізбеуге құқылы);

 • оқытушының силлабуста көрсетілген талаптарын орындау;

 • тапсырманың барлық түрлерін (ОСӨЖ, диплом жобасы және т.б.) өз бетінше орындау және көрсетілген мерзімде оқытушыға ұсыну;

 • ағымдық, аралық, қорытынды бақылау тапсырмаларын орындау кезінде шпаргалка, ұялы телефондарды қолданбау;

 • оқу, ғылыми-зерттеу жұмыстарын орындау кезінде автордың атын көрсетіп түрлі деректерді пайдалану, пайдаланылған деректер тізімін жұмыс соңында көрсету;

 • ақпаратты шынайы және сенімді көздерден алу;

 • өзінің орындаған жұмысын басқа білім алушыға ұсынбау;

 • жеке, туыстық және қызметтік қарым-қатынастарды пайдалану арқылы оқытушыға және әкімшілікке пара ұсынбау.


 1. КҮНТІЗБЕЛІК-ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРТақырып атауы

Апта

Аудиториялық сабақтар (сағат көлемі)

Өзіндік жұмыс (сағат көлемі)

Дәріс
(сағ)

Практикалық/ семинар сабақтары
(сағ)

Зертханалық сабақтар (сағ)

ОСӨЖ(сағ)

СӨЖ (сағ)

1-МОДУЛЬ: Қазақ тілінің стилистикасы, стильдік тармақтары

1

«Қазақ тілінің стилистикасы» пәні туралы түсінік

1-апта

1

1

-

1

1

2

Функциональды стилистика. Функциональды стильдердің ерекшелігі

2-апта

1

1

-

1

3

3

Ауызекі сөйлеу стилі

3-апта

1

1
1

3

4

Ресми стиль

4-апта

1

1

-

1

3

5

Ғылыми стиль

5-апта

1

1

-

1

3

6

Публицистикалық стиль. Шешендік сөз

6-апта

1

1

-

1

3

7

Көркем әдебиет стилі, жанрлары

7-апта

1

1

-

1

3

8

Әдеби тіл және тілдік норма

8-апта

1

1

-

1

3

9

Стилистикалық қате туралы ұғым

9-апта

1

1
1

3

2-МОДУЛЬ: Стилистиканың тіл білімі салаларымен байланысты бағыттары

10

Лексика-фразеологиялық стилистика

10-11 апта

2

2

-
3

11

Грамматикалық стилистика

12-13 апта

2

2

-

2

3

12

Синтаксистік стилистика

14-15 апта

2

1

-

1

3
Барлығы
15

15

-

15

45
 1. КУРСТЫҢ МАЗМҰНЫ

1-МОДУЛЬ: Қазақ тілінің стилистикасы, стильдік тармақтары


1-ТАҚЫРЫП. «Стилистика және әдеби тіл» пәні туралы түсінік


Дәріс жоспары ( 1сағ.)

 1. Стилистиканың ғылым және пән ретінде қалыптасу, даму тарихы.

 2. Стилистиканың қазіргі қазақ тілімен, қазақ әдеби тілінің тарихымен байланысы.

 3. Стилистика және оның жалпыхалықтық тілге қатысы

Практикалық / семинар сабақ жоспары ( 1сағ.)

 1. «Стиль» және «стилистика» ұғымдарына түсінік.

 2. Стилистиканың зерттеу объектісі, салалары.

 3. Стилистика және оның жалпыхалықтық тілге қатысы.

ОСӨЖ/ОМӨЖ арналған тапсырмалар ( 1 сағ.)

 1. Стиль – стилистиканың негізгі ұғымы.

 2. Қазақ тілінің стилистикасын зерттеуші ғалымдар.

 3. Стилистиканың зерттеу әдістері.

Ұсынылатын әдебиеттер №: 1, 2, 3, 4.

2-ТАҚЫРЫП. Функциональды стилистика. Функциональды стильдердің ерекшелігі


Дәріс жоспары ( 1 сағ.)

 1. Функциональды стильдердің стильдік белгілері.

 2. Функциональды стилистиканың түрлері.

Практикалық / семинар сабақ жоспары ( 1 сағ.)

 1. Функциональды стильдердің стильдік белгілері.

 2. Функциональды стилистиканың түрлері.

ОСӨЖ/ОМӨЖ арналған тапсырмалар ( 1 сағ.)

 1. «Стиль» терминінің түрлі түсініктері.

 2. Тілдің стилистикалық құрылымы.

Ұсынылатын әдебиеттер №: 1, 2, 3. 4.

3-ТАҚЫРЫП. Ауызекі сөйлеу стилі


Дәріс жоспары ( 1 сағ.)

 1. Ауызекі сөйлеу стилі, сөз қолдану ерекшеліктері.

 2. Тілдік нормадан ауытқу құбылыстары.

Практикалық / семинар сабақ жоспары ( 1 сағ.)

 1. Ауызекі сөйлеу стилі, сөз қолдану ерекшеліктері.

 2. Ауызекі сөйлеу стиліндегі диалог пен монологтың қызметі.

ОСӨЖ/ОМӨЖ арналған тапсырмалар ( 1 сағ.)

 1. Көркем мәтіндегі ауызекі сөйлеу стилінің ролі.

Ұсынылатын әдебиеттер №: 1, 2, 3. 4.

4-ТАҚЫРЫП. Ресми стиль


Дәріс жоспары ( 1 сағ.)
1. Ресми стилдің жалпы сипаттамасы.
2. Ресми стильдің лексикасы мен фразеологиясы.
Практикалық / семинар сабақ жоспары ( 1 сағ.)

 1. Ресми стильдің ерекшелігі, қолданылу аясы.

 2. Іс-қағаздарының жүргізілуіндегі заңдылықтар.

ОСӨЖ/ОМӨЖ арналған тапсырмалар ( 1 сағ.)

 1. Ресми стиль мәдениеті

 2. Іскерлік қарым-қатынастағы жазу, сөйлеу ерекшелігі, сөйлеу мәдениеті.

Ұсынылатын әдебиеттер №: 1, 2, 3. 4.

5-ТАҚЫРЫП. Ғылыми стиль


Дәріс жоспары ( 1 сағ.)

 1. Ғылыми стильдің жалпы сипаттамасы.

 2. Ғылыми стильге тән ерекшеліктер.

 3. Ғылыми стильдің лингвистикалық және экстралингвистикалық белгілері.

 4. Ғылыми стильдің стильдік және жанрлық ерекшеліктері.

Практикалық / семинар сабақ жоспары ( 1 сағ.)

 1. Ғылыми стиль, жалпы сипаттамасы, ерекшеліктері.

 2. Ғылыми стильде қолданылатын жанр түрлері.

ОСӨЖ/ОМӨЖ арналған тапсырмалар ( 1 сағ.)

 1. Ғылыми стильде жазылған еңбектерге шолу жасау.

 2. Реферат, баяндама, тезис т.б ғылыми жұмыстардың құрылымы.

Ұсынылатын әдебиеттер №: 1, 2, 3. 4.

6-ТАҚЫРЫП. Публицистикалық стиль. Шешендік сөз


Дәріс жоспары ( 1 сағ.)

 1. Публицистикалық стиль. Жалпы сипаттамасы.

 2. Публицистикалық стильдің шағын түрлері.

 3. Публицистикалық стильдің лингвистикалық және экстралингвистикалық белгілері.

 4. Публицистикалық стильдің фонетикасы.

 5. Публицистикалық стиль және ауызекі сөйлеу стилі.

Практикалық / семинар сабақ жоспары ( 1 сағ.)

 1. Публицистикалық стиль, ерекшеліктері, жанрлары.

 2. Газет, радио, теледидар тілінің стильдік ерекшеліктері.

 3. Шешендік сөз – классикалық формадағы сөз өнері, қазақ публицистикасының бастауы.

ОСӨЖ/ОМӨЖ арналған тапсырмалар ( 1 сағ.)

 1. Қазақ публицистикасының даму тарихы.

 2. Қазіргі қазақ БАҚ-ы тіліндегі стильдік ауытқулар.

 3. Сұхбат, репортаж, мақала құрылымы.

Ұсынылатын әдебиеттер №: 1, 2, 3. 4.

7-ТАҚЫРЫП. Көркем әдебиет стилі, жанрлары


Дәріс жоспары ( 1 сағ.)

 1. Көркем әдебиет стилінің жалпы сипаттамасы.

 2. Көркем әдебиет тілі мен әдеби тіл.

 3. Көркем әдебиет тілінде диалектизмдер мен кәсіби сөздердің қолданысы.

Практикалық / семинар сабақ жоспары ( 1 сағ.)

 1. Көркем әдебиет стилінің жалпы сипаттамасы, сөз қолдану ерекшеліктері.

 2. Көркем әдебиет стилінің көпстильділігі.

ОСӨЖ/ОМӨЖ арналған тапсырмалар ( 1 сағ.)

 1. Көркем әдебиет жанрлары.

 2. Көркем әдебиеттегі образды сөз қолданысы.

 3. Әдебиет порталы (https://adebiportal.kz/kz), Қаламгер.кз (https://qalamger.kz) порталдарындағы прозалық туындылар тіліне талдау жасау

Ұсынылатын әдебиеттер №: 1, 2, 3. 4.

8-ТАҚЫРЫП. Әдеби тіл және тілдік норма


Дәріс жоспары ( 1 сағ.)

 1. Әдеби тіл нормасы және тіл мәдениеті.

 2. Тілдің лексикалық, грамматикалық, орфоэпиялық және орфографиялық нормалары.

Практикалық / семинар сабақ жоспары ( 1 сағ.)

 1. Әдеби тіл нормасы және тіл мәдениеті.

 2. Тілдің лексикалық, грамматикалық, орфоэпиялық және орфографиялық нормалары.

ОСӨЖ/ОМӨЖ арналған тапсырмалар ( 1 сағ.)
1. Әдеби тіл нормасының қалыптасуындағы жазба тілдің ролі
Ұсынылатын әдебиеттер №: 1, 2, 3. 4.

9-ТАҚЫРЫП. Стилистикалық қате туралы ұғым


Дәріс жоспары (1 сағ.)

 1. Стилистикалық қате және оның түрлері.

 2. Жазба жұмыстарда болатын қателердің жіктелуі.

Практикалық / семинар сабақ жоспары ( 1 сағ.)

 1. Стилистикалық қате түрлері және тілдік қателер.

 2. Мәтіндегі стилистикалық қатемен жұмыс.

ОСӨЖ/ОМӨЖ арналған тапсырмалар ( 1 сағ.)
1. Стилистикалық қате бойынша оқушылармен жұмыс жүргізу.
Ұсынылатын әдебиеттер №: 1, 2, 3. 4.

10-ТАҚЫРЫП. Лексика-фразеологиялық стилистика


Дәріс жоспары ( 2 сағ.)

 1. Тіл ярустары стилистикасы - лингвистикалық стилистиканың негізгі салаларының бірі

 2. Тіл ярустарының стилистикасы.

 3. Лексикалық норма және оның қолданылу аясы

 4. Тілдің фразеологиялық құралдарының стилистикалық қолданысы

Практикалық / семинар сабақ жоспары ( 2 сағ.)

 1. Лексика – фразеологиялық стилистика.

 2. Лексикалық норма және оның қолданылу аясы.

 3. Тілдің фразеологиялық құралдарының стилистикалық қолданысы

ОСӨЖ/ОМӨЖ арналған тапсырмалар ( 2 сағ.)

 1. Синтаксистік синонимдер.

 2. Синонимдік қатарлардың стильдік ерекшеліктері.

Ұсынылатын әдебиеттер №: 2, 3, 4, 6.

11-ТАҚЫРЫП. Грамматикалық стилистика


Дәріс жоспары ( 2 сағ.)

 1. Грамматикалық стилистиканың жалпы сипаттамасы.

 2. Морфологиялық құрылыстың негізгі стильдік белгілері.

 3. Морфологиялық тұлғалардың жеке стиль түрлеріне қатысы.

Практикалық / семинар сабақ жоспары ( 2 сағ.)
1.Грамматикалық стилистика, оның ерекшеліктері.
2.Сөз таптарының экспрессивтік-стилистикалық ерекшелігі.
ОСӨЖ/ОМӨЖ арналған тапсырмалар ( 2 сағ.)

 1. Есімдік, етістік тұлғаларының стильдік мақсатта жұмсалуы.

Ұсынылатын әдебиеттер №: 3. 4, 5, 7

12-ТАҚЫРЫП. Синтаксистік стилистика


Дәріс жоспары ( 2 сағ.)
1. Синтасистік стилистикаға тән ерекшелік жайлы.
2. Синтаксистік құрылыс және стильдер жүйесі.
3. Синтасистік стилистика қарастыратын мәселелер жайлы
4.Сөздердің сөз тіркесі мен сөйлемдерде қолданылу ерекшеліктері, грамматикалық норма.
Практикалық / семинар сабақ жоспары ( 2 сағ.)

 1. Синтаксистің стилистикалық қызметі.

 2. Синтаксис құрылыс және стильдер жүйесі.

 3. Экспрессивтілікті білдірудің синтаксистік тәсілдері.

 4. Хабарлы, сұраулы, бұйрықты, лепті сөйлемдер.

 5. Сөйлем мүшелерінің стилистикадағы қызметі.

ОСӨЖ/ОМӨЖ арналған тапсырмалар ( 2 сағ.)

 1. Қайталама сөздер мен бірыңғай мүшелердің стильдік қызметі.

 2. Қаратпа, қыстырма сөзді сөйлемдер.

 3. Толымды және толымсыз сөйлемдер.

Ұсынылатын әдебиеттер №: 4, 5, 7, 8.
3. МӘНЖАЗБА, ПРЕЗЕНТАЦИЯ, ЭССЕ, ДИСКУССИЯ, ТРЕНИНГ, ДӨҢГЕЛЕК ҮСТЕЛ, т.с.с. ТАҚЫРЫПТАРЫ
1. Стилистиканың ғылым және пән ретінде қалыптасуы.
2. Стилистиканың тіл мәдениеті, көркем мәтінді тілдік талдау, әдебиет теориясы, нормативтік қазақ тілі салаларымен байланысы.
3. Стилистиканың негізгі ұғым-категориялары (стиль, стилистикалық бояу және мағына, стилистикалық белгі, құрал, сөз мәдениеті).
4. Көркем шығармадағы поэтикалық сөз қолданыстары.
5.Метафораның стильдік қызметі.
6.Сөздің көпмағыналылығы, синоним, омоним, антоним, актив, пассив сөздер, олардың функциональдық-стильдік қолданысы.
7. Интонацияның стилистикалық мүмкіндіктері.
8. Ғылыми мақаланың құрылымы, сөз қолданысы.
9.Сөйлем стилистикасының көркем әдебиет стиліндегі ролі. 10.Стилистика және тіл мәдениеті.
11. Тарихи, көнерген, жаңа сөздердің стилистикадағы ролі.
12. Сөз сапасы, сөз дұрыстығы, байлығы мен тазалығы, сөз дәлдігі. 13.Ғылыми стильдегі этикалық нормалар.
14.Жарнама тілі, тілге енген жаңа қолданыстар, тіркестер.
15. Сөз мәдениеті және тілдік қарым-қатынастағы стильдік қолданыс. 16.Қазақ әдеби тілі стильдері, түрлері мен қолданылатын орындары. 17.Фразеологизмдердің стилистикалық қызметі.
18.Ауызекі сөйлеу стилінің стильдік құралдары.
19.Ғылыми стильдің жанрлары, белгілері.
20.Жазушы шеберлігі, стилі.
4. КУРСТЫҚ ЖҰМЫСТАРДЫҢ (ЖОБАЛАРДЫҢ) ТАҚЫРЫПТАРЫ
(қарастырылған)
5. ЕМТИХАН СҰРАҚТАРЫНЫҢ ТІБЕСІ
1.Стилистика жəне тіл мəдениетінің ғылым жəне пəн ретінде калыптасуы, мақсаты мен міндеттері.
2. Стилистиканың салалары.
3.Стилистика - стиль туралы ілім, стилистиканың зерттеу объектісі.
4. Қазақ əдеби тілінің стильдері, түрлері мен қолданылатын орындары. 5. Стиль - стилистиканың негізгі ұғымы. «Стиль» терминінің əртүрлі түсініктері.
6. Функционалдық-стильдік жəне эмоционалдық-экспрессивтік бояулар. 7. Тілдің стилистикалық бейтарап құралдары
8. Қазақ əдеби тілінің стильдері.
9. Көп мағыналы сөздердің стильдік бояулары.
10. Синоним, омоним, антоним сөздердің стильдік ерекшеліктері.
11. Метафора, метонимия, синекдоха.
12. Фразеологизмдердің стилистикалық қызметі.
13. Сөйлеу стилі: ауызекі сөйлеу жəне ауызша əдеби тілде сөйлеу стилі. 14. Сөйлеудің құрылысы: ықшам, монолог, диалог түрінде келетіндігі, дауыс екпіні, интонация
15. Ауызекі сөйлеу стилінің тілдік құралдары.
16. Тіл мəдениеті жəне стилистиканың əдеби тілге қатысы.
17. Іс қағаздар стилі, түрлері жəне оның грамматикасы.
18. Сенімхат, анықтама, мінездеме, акт, шарт, мəлімдеме, бұйрық,т.б.
19. Ресми стиль көлемі, мазмұны, жазылу формасы. Заң, үкімет орындарының қарарлары, келісім шарт.
20. Көсемсөз (публицистика) стилі. Оның лексика-граматикалық сипаты.
21. Көсемсөз стилі жəне оның түрлері.
22.Ауызша (шешендік сөздер)
23. Жазбаша (газет-журналдарда саяси тақырыпқа жазылған мақалалар, памфлет, очерктер)
24. Ғылыми стиль, сипаты.
25. Ғылыми стильдің (ғылыми, оқу жəне ғылыми-көпшілік), жанрлары (монография, оқулық, ғылыми мақала, лекция, баяндама т.б.). белгілері. 26.Қазіргі қазақ əдеби тілінде өндірістік-техникалық стильдің қалыптасуы, ондағы қиындықтар.
27.Стилистикалық қате. Стилистикалық норма. Стилистикалық қателердің логикалық, грамматикалық, лексикалық қателерден ерекшелігі.
28. Көркем əдебиет стилі. Өзіне тəн ерекшеліктері.
29. Жазушының өзіндік ерекшелігі, шеберлігі, стилі мəселелері.
30. Образды сөздердің қолданысы.
31.Көркем мəтіндердегі сөздердің лексикалық топтары, ауыспалы мағынаның берілу тəсілдері, диалекті, кəсіби, эвфемизм сөздер, тұрақты сөз тіркестері, жаргон сөздер мен арготизмдер, тарихи, көнерген, жаңа сөздер, қолданылуы.
32.Стиль түрлерінің өзара байланысы.
33.Стиль түрлерінің грамматикалық құрылымының өзгешеліктері мен оралымдар мен сөйлемдердің құрамында айырмашылықтар.
34.Əр стильге тəн грамматикалық формалар мен құрылымдар. 35.Стилистика, тіл мəдениеті жəне шешендік өнер.
36.Шешеңдік арнау, шешендік толғау – сөйлеудің шыңы, халықтық философия.
37.Сөйлеу мəдениеті мен жазба тіл мəдениетінің ара қатынасы.
38. Қазақ стилистикасының А.Байтұрсынұлы, Қ.Жұбанов еңбектерінде зерттелуі.
39. Қазақ стилистикасы туралы жазылған алғашқы оқу құралдары, пікірлер (М.Балақаев, Р.Сыздық, М.Серғалиев, Н.Уәлиев т.б.)
40. Тілдік жүйе және әдеби, стилистикалық нормалар. 1. МУЛЬТИМЕДИЯЛЫҚ СҮЙЕМЕЛДЕУ (үйретуші және бақылаушы компьютерлік бағдарламалар, слайдтар, видеофайлдар, аудиофайлдар, т.с.с.)

1.Стилистика жəне тіл мəдениетінің ғылым жəне пəн ретінде калыптасуы, мақсаты мен міндеттері.


2. Стилистиканың салалары.
3.Стилистика - стиль туралы ілім, стилистиканың зерттеу объектісі.
4. Қазақ əдеби тілінің стильдері, түрлері мен қолданылатын орындары. 5. Стиль - стилистиканың негізгі ұғымы. «Стиль» терминінің əртүрлі түсініктері.
6. Функционалдық-стильдік жəне эмоционалдық-экспрессивтік бояулар. 7. Тілдің стилистикалық бейтарап құралдары
8. Қазақ əдеби тілінің стильдері.
9. Көп мағыналы сөздердің стильдік бояулары.
10. Синоним, омоним, антоним сөздердің стильдік ерекшеліктері.
11. Метафора, метонимия, синекдоха.
12. Фразеологизмдердің стилистикалық қызметі.
13. Сөйлеу стилі: ауызекі сөйлеу жəне ауызша əдеби тілде сөйлеу стилі. 14. Сөйлеудің құрылысы: ықшам, монолог, диалог түрінде келетіндігі, дауыс екпіні, интонация
15. Ауызекі сөйлеу стилінің тілдік құралдары.
7. ПӘННІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК ҚАМТЫЛУЫ
Негізгі әдебиеттер:
1. Балақаев М., Томанов М., Жанпейісов Е., Манасбаев Б. «Қазақ тілінің стилистикасы» , А., Дәуір, 2005.
2.Даупаев. К.О. Тіл мәдениеті және стилистика: Оку кұралы /.- Астана: Фолиант, 2014.- 72 б.
3. Зия. Көркем, ғылыми публицистика [Мәтін]: Жинақ / Шайыр Мір.- 3-басылым.- Алматы, 2017.- 616 б.
4. Стилистика и литературное редактирование [Текст]: учебное пособие / Е.Г. Борисова, Е.Ю. Геймбух.- Москва: Юрайт, 2018.- 275с.- (Бакалавр. Прикладной курс).
5. Хасанова С., Жексембаева Ғ. Қазақ тілінің стилистикасы. Алматы, 1999
6. Мұсабекова Ф. Қазақ тілінің практикалық стилистикасы. Алматы, 1982
7. Серғалиев М. Стилистика негіздері. –Астана, 2006. –271 б. 3. 8.Винокур Т.Г. Развитие функциональных стилей современного русского языка. –М.: Наука, 1968. –231 с
9. Әміров Р. Ауызекі сөйлеу тілінің синтаксистік ерекшеліктері. –Алматы: Мектеп, 1997. –92 б. 6.
10.Шалабай Б. Көркем әдебиет стилистикасы. –Алматы, 2000. –196 б.
Қосымша әдебиетттер мен интернет-ресурстар:
11. Балақаев М., Серғалиев М. Қазақ тілінің мәдениеті. . –Алматы: Мектеп, 1995. –124 б.
12. Әлкебаева Д. Қазақ тілі стилистикасының прагматикасы. –Алматы, 2005. –266 б.
13. Кеңесбаев І. Қазақ тілінің фразеологиялық сөздігі. –Алматы, 1977.
14 . Ресми іс қағаздары: Мемлекеттік қызметшілерге арналған анықтамалық / А.Алдашева, З.Ахметжанова, Қ.Қадашева, Э.Сүлейменова. –Алматы: Сөздік-Словарь, 2002. – 216 б.
15. Момынова Б.Қ. "Қазақ" газетіндегі қоғамдық-саяси лексика. –Алматы: Арыс, 1998. –162 б. 37.
16.Барлыбаев Р. Қазақ тіліндегі қоғамдық-саяси лексика. – Алматы, 1978. – 144 б. 38.
17.Бүркітов О. Қазақ әдеби тілінің публицистикалық стилі (мерзімді баспасөз материалдары бойынша). Канд. дисс.авторефераты. – Алматы, 1996. –24 б.
18. Балақаев М.Б. Қазақ әдеби тілі және оның нормалары. – Алматы: Ғылым, 1984.
19. Әдебиет порталы (https://adebiportal.kz/kz)
20.Қаламгер.кз (https://qalamger.kz) порталы
8. СТУДЕНТТЕРДІҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСТАРЫНЫҢ ТАПСЫРМАЛАРЫ ЖӘНЕ ОРЫНДАУ КЕСТЕСІТақырып

Тапсырмалар

Сағат
саны

Орындалу түрі

Орындау/тапсыру мерзімі (апта)

1

Стилистика пәні, дамуы мен қалыптасуы

Мәнжазба

3

жазбаша

1 -апта

2

Стилистиканың жалпы мәселелері

Мәнжазба

3

жазбаша

2-апта

3

«Стиль» ұғымы, оның түрлі мағынасы

Пікірталас

3

ауызша

3-апта

4

Көркем әдебиеттегі ауызекі сөйлеу стилінің қолданысы

Көркем шығармамен жұмыс

3

жазбаша

4-апта

5

Ғылыми стиль, жанрлары

Ғылыми еңбектерге аннотация, рецензия дайындау

3

жазбаша

5-апта

6

Ресми (іс қағаздар) стилі

Түйіндеме, мінездеме, өтініш, бұйрық үлгілерін дайындау

3

жазбаша

6-апта

7

Көркем әдебиет стилі

Көркем шығарманың құрылысы, тілі бойынша талдау жасау

3

ауызша

7-апта

8

Публицистика лық стиль

Белгілі бір тақырып бойынша сұхбат, шағын мақала дайындау

3

жазбаша

8-апта

9

Әдебиеттану мен тіл ғылымындағы стиль ұғымдары

Ғылыми әдебиет бойынша конспект жасау

3

жазбаша

9-апта

10

Қазақ тілінің орфоэпиялық және орфография лық нормасы

Ғылыми еңбектерге сүйеніп, баяндама дайындау

3

жазбаша

10-апта

11

Қазақ шешен-билерінің сөз қолданыс ерекшелігі

Мәнжазба

3

жазбаша

11-апта

12

Ауызекі сөйлеу стиліндегі диалог пен монологтың қызметі

Көркем әдебиеттен мысалдар дайындау

3

жазбаша

12-13 апта

13

Қазіргі қазақ баспасөзі және тіл мәдениеті

Интернет ресурстары мен БАҚ беттеріндегі материалдар негізінде

4

Ауызша баяндама

14-15 апта

9. ОНЛАЙН-КЕҢЕС БЕРУ КЕСТЕСІАпта күні

Уақыты

Сілтеме

1

сейсенбі

14.00
2

бейсенбі

15.00
10. СТУДЕНТТЕРДІҢ ОҚУ ЖЕТІСТІКТЕРІН БАҚЫЛАУ ЖӘНЕ БАҒАЛАУ МАТЕРИАЛДАРЫ


1-ШІ РУБЕЖДІК БАҚЫЛАУ СҰРАҚТАРЫ    1. Стилистика пәнінің пайда болуы. Зерттейтін мәселелері, нысаны, мақсаты мен міндеттері.

    2. Стилистиканың тілдің басқа салаларымен байланысы.

    3. «Стилистика» және «стиль» ұғымының пайда болу тарихы.

    4. Функциональды стилистика ішіндегі стильдер жүйесі.

    5. Қазақ тілінің стилистикасын зерттеуші ғалымдар.

    6. Функциональды стильдер, функционалды стиль түрлері.

    7. Стилистикалық норма. Сөйлеу мәдениеті.

    8. Ауызекі сөйлеу стилінің ерекшелігі. Диалог, монолог.

    9. Ресми стилге жалпы сипаттама. Ресми стильдің қолданыс аясы.

    10. Өтініш, сенімхат, қолхат, анықтама, мінездеме.

    11. Ресми стильдің өзге функционалдық стильдерден тілдік ерекшеліктері. Ресми стильдегі стильдік норма.

    12. Ғылыми стилдің жалпы сипаттамасы, өзге стильдерден айырмашылықтары.

    13. Ғылыми стильдегі тілдік құралдар, ғылыми этика.

    14. Ғылыми мақала, лекция, реферат, диссертация.

    15. Публицистикалық стиль, публицистикалық стильдің шағын түрлері.

    16. Публицистикалық стильдің лингвистикалық белгілері.

    17. Публицистикалық мақала, сұхбат, репортаж.

    18. Шешендік сөз – публицистиканың алғашқы үлгісі, классикалық формадағы сөз өнері.

    19. Көркем әдебиет стиліне жалпы сипаттама. Көркем әдебиет тілінің әдеби тілге қатысы.

    20. Көркем әдебиет стилінің көп стильділігі және көркем әдебиет тілінде диалектизмдер мен кәсіби сөздердің қолданысы, мысалдар.

    21. Әңгіме, өлең, новелла, роман (анықтама беріңіз).

    22. Стилистикалық қате және оның түрлері. Жазба жұмыстарда болатын қателердің жіктелуі

2-ШІ РУБЕЖДІК БАҚЫЛАУ СҰРАҚТАРЫ 1. Әдеби тіл нормасы және тіл мәдениеті.

 2. Тілдің лексикалық, грамматикалық, орфоэпиялық және орфографиялық нормалары.

 3. Әдеби тіл нормасының қалыптасуындағы жазба тілдің ролі

 4. Стилистикалық қате және оның түрлері.

 5. Жазба жұмыстарда болатын қателердің жіктелуі.

 6. Лексика-фразеологиялық стилистика

 7. Тіл ярустары стилистикасы - лингвистикалық стилистиканың негізгі салаларының бірі

 8. Тіл ярустарының стилистикасы.

 9. Лексикалық норма және оның қолданылу аясы

 10. Тілдің фразеологиялық құралдарының стилистикалық қолданысы

 11. Синтаксистік синонимдер.

 12. Синонимдік қатарлардың стильдік ерекшеліктері.

 13. Грамматикалық стилистиканың жалпы сипаттамасы.

 14. Морфологиялық құрылыстың негізгі стильдік белгілері.

 15. Морфологиялық тұлғалардың жеке стиль түрлеріне қатысы.

 16. Сөз таптарының экспрессивтік-стилистикалық ерекшелігі.

 17. Есімдік, етістік тұлғаларының стильдік мақсатта жұмсалуы.

 18. Синтасистік стилистикаға тән ерекшелік жайлы.

 19. Синтаксистік құрылыс және стильдер жүйесі.

 20. Синтасистік стилистика қарастыратын мәселелер жайлы.

 21. Сөздердің сөз тіркесі мен сөйлемдерде қолданылу ерекшеліктері, грамматикалық норма.

 22. Экспрессивтілікті білдірудің синтаксистік тәсілдері.

 23. Хабарлы, сұраулы, бұйрықты, лепті сөйлемдер.

 24. Сөйлем мүшелерінің стилистикадағы қызметі.

Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7
©emirsaba.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет