Жаныс ақынға Асылдан асыл тараған жамбыл өмірзақ ҚАрғабайұЛЫ


ӘШІРБЕКТІң  АСАНӘЛІМЕН ДОСТЫғЫжүктеу 2.36 Mb.
Pdf просмотр
бет7/10
Дата22.12.2016
өлшемі2.36 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

ӘШІРБЕКТІң 

АСАНӘЛІМЕН ДОСТЫғЫ 

Әшірбектің бүкіл болмысы, жүріс-

тұрыс, қызмет, алқалы жиын, ресми 

шара, жолдас-жоралармен қарым-

қатынас, тіпті қонаққа бару, қонақ 

шақыру – барлығы әзіл-қалжыңсыз 

болмайтын. Сол бір болмыс-оқиғалар 

кинолентасындай елестеп, түйдек-

түйдегімен еске түседі. Тіпті, әлденеге 

көңілі толмай, ашу шақыратынының 

өзі әзілмен әдіптеліп, зілі болмай-

тынын көріп-білген шақтар арманға 

айналып, келмеске кетті. Өмірбақи 

төбесіне көтеріп, риясыз ардақтаған 

– ұстаз санаған – аса қадірлі (он бес 

жыл министр болған мәдениет патри-

архы) Жексенбек Еркінбеков, оның 

орынбасары Ғайныкен Бибатырова-

ларды аспандата отырып, шымши 

қалжыңдап қоятыны да болатын. 

Ең жақын семьялық құрдас дос-

жарандарына да керек жерде айтарын 

ашық айтып, «оңдырмай» шенеп-

мінейтіні, әрдайым қорған-пана, ту-

маса да туғаннан артық болған жерлес 

ағасы Райымбек Сейтметов, одан бір де 

кем санамайтын мені де «тықсырып» 

тастайтын кездер осы күнде көзден 

бал-бұл ұшулы, о, жалған-ай. Иә, өмір 

жолын қағаз-қаламнан бастап, аты-

шулы қоғам қайраткері, әйгілі сын-

шы-жазушы, телегей-теңіз білім иесі, 

ғұлама ғалым, үлгілі отбасы, ағайын-

туыс, дос-жаранға қадірлі боп ғұмыр 

кешкен  айналайын Әшірбегімнің әзіл-

қалжыңдары ғибратқа толы еді-ау. 

Егер «әзіл түбі – зіл» дейтін дана қазақ 

тәмсілінің астарында (сен ойлай-

тындай зіл емес) ғаламат көрегендік, 

түпсіз тереңдік жатса, ол алдымен 

Әшірбекке тән болатын.

Енді осы айтқандарды бірер айғақ-

деректермен – қос театр абызының 

б і р і   А с а н ә л і   Ә ш і м о в т і   қ а л а й ш а 

құрметтеп, қалайша еркелеп, әзілдесіп, 

қ а л ж ы ң д а й т ы н ы м е н   д ә й е к т е у г е 

ұмсынып көрейік. Ұмытпай тұрғанда 

айта кетейік, бүгінгі қазақ театрындағы 

қос абыздың екіншісі – қадірменді 

«Қазақ газеттері» ЖШС және Серіктестікке қарасты басылым-

дар дың еңбек ұжымдары Серіктестіктің қызметкері Балнұр 

Оспановаға анасыШамшагүл БЕРДІҚҰЛҚЫЗЫНЫң

қайғылы қазаға ұшырауына байланысты қайғысына ортақтасып, 

көңіл айтады. 

«Қазақ газеттері» ЖШС және Серіктестікке қарасты басылым-

дардың еңбек ұжымдары белгілі ақын, «Абай университеті» 

газетінің бас редакторы Болат Шарахымбайға әкесіЖұмын ШАРАХЫМБАйҰЛЫНЫң 

қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып, көңіл айтады. 

«Қазақ газеттері» ЖШС және Серіктестікке қарасты басы лым-

дардың еңбек ұжымдары «Бас редакторлар клубы» ҚБ президенті, 

«Жетінші арна» бақылау кеңесінің төрайымы Бибігүл Жексенбайға 

әкесі


Нұрғали ЕКІБАйҰЛЫНЫң

қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып, көңіл айтады. Театрға автобус тарту етті

Кентау – кеншілер мекені 

тұтынуШы тАлғАмынА

сАй болсын 

бейқАмдықтАн 

АрылАйық

Сауда орталығы салынады 

Ежелгі Отырар

Алдыңғы толқын АғАлАр

 «АнА тілі» көтерген Мәселе«Талант жалқы болмайды» деген сөз рас. «Талант – еңбек» деген қағидаға да ешкім 

таласа алмайды, талантқа ерік-жігер де, қайсарлық та керек. Атыраулық өнер иесі 

Мереке ғұмаровтың өмір жолына, өнер жолына қарасам, осындай ой түйемін. 1947 

жылы анасы Ақсұлу қайтыс болғанда ол небәрі екі жастағы сәби болатын, ал әкесі 

Мүтәш та ұлы тоғызға толар-толмаста бұл фәни дүниеден өткен екен. Оның әке-

шешеге деген сағынышты жанына серік етіп, еңбекпен ерте есейгенін, өз талабы-

мен өрге жүзгенін білгенде таңғаласың әрі мұқалмас ерік-жігеріне риза боласың. 

1964 жылы 11 жылдық мектепті бітірген соң құрдастары арман қуып оқуға 

кеткенде ол Атырау қаласындағы химия зауытына слесарь болып жұмысқа 

орналасты. Сол жылдың күзінде әскерге аттанды. Сол кездің тілімен айтқанда, 

Отан алдындағы борышын абыроймен атқарып, бақандай үш жыл қызмет етті. 

Ол кезде әскер жігіттің нағыз шыңдалу мектебі болды. Қыран қабақты, қыр 

мұрынды, өзі әнші, музыкант әрі спортшы жауынгер командирлер назарына 

бірден ілікті. Жас жауынгердің ұлы Жеңістің 20 жылдығы медалімен мара-

патталуы да көп жайды аңғартса керек. 

Әскерден күзде оралды. Алды қыс. 

Жұмыс таңдаған жоқ. Амангелді кол-

хозында жылу қазандығына от жағушы 

(кочегар) болды, балықшылық кәсіпті де 

дөңгелентіп әкетті. Ауылдағы, аудандағы 

көркемөнерпаздар үйірмесіне, спорт 

шараларына белсене қатысты. 1968 

жылдың жазында қаланың Балықшы 

поселкесіндегі №25 мектепке дене 

тәрбиесінің мұғалімі қызметіне кірісті. 

Ұстаздық жолы осылай басталды. Ұстаз 

болғанда қандай, шәкірттерінің жанына 

жақын мұғалім болса сондай-ақ болар. 

Өйткені ол біздің 7-сынып жетекшісі 

болды. Ер балалар ағайға еліктейміз, үлгі 

тұтып, өзімізше оған ұқсағымыз келеді. 

Сырбаздығы, өрлігі, жүріс-тұрысы, киім-

киісі, сөзге шешендігі, кішіпейілдігі, 

оқушыларымен тең дәрежеде сөйлесуі, 

керемет әншілігі, ғажап спортшы болуы 

бәрімізді таңғалдырады. Сегіз қырлы, 

бір сырлы жігіт. Қаталы қатал еді, бірақ 

әр оқушының тілін таба білетін, ке-

рек жерінде ұрсып алады, қиын кез-

де қолдайды, әділетсіздіктен араша-

лайды. «Қиын» балалардың өздері 

ұстаз алдына келгенде арыны басы-

лады. Талай нәрсені төңкеріп жүретін 

«тентектердің» өздері «біздің ағай сат-

пайды» деп оны сыртынан мақтайтын. 

Бір сөзбен айтқанда, балалар арасында 

ұстазымыздың беделі мықты болды. 

Мен бұл мектепте бір-ақ жыл оқып, 

ауылға оралуға тура келді. Одан кейін 

сынып жетекшісі Мереке ағаймен араға 

он үш жыл өткесін барып кездескен 

едім.


1982 жылы ҚазМУ-дің  журналис тика 

факуль тетін бітіріп, облыстық «Ком-

му нистік еңбек» газетіне жұмысқа 

келгенімде ұстазыма сәлем беріп, кез-

дессем деген ойда жүрдім. Өнердің тума 

таланты мәдениет саласында басшы 

қызметте екенін де сырттай білетінмін. 

Бірақ көпке дейін қарбалас тірліктен 

жолығудың реті келмей қойды. Бір 

күні тілші ретінде кезекті жиналысқа 

барсам, тура алдымда екі-үш адаммен 

әңгімелесіп Мереке ағай тұр. Баяғы 

қалпы, мені бірден танып, бауырын 

көргендей жарқылдап амандасып, 

қасындағы кісілерге аты-жөнімді ай-

тып, «менің шәкіртім» деп таныстыр-

ды. Бір таңғалғаным, менің мұнайшы 

болғанымды, әскерде қызмет еткенімді, 

университет бітіргенімді, облыстық 

газетте тілші екенімді, бәрін-бәрін 

«Ана тілі» газетінің №41 (1299) 15-21 қазан 

2015 жылы шыққан санында журналист Ақбота 

Исләмбектің «Полтавский», «Киевский», «Ба-

тончики»... Осындай атаулардан көз сүрінеді» 

деген  мақаласы жарық көрді. Көтерілген 

мәселе өте өзекті. Мен осы мақаланы оқыған 

оқырман қауымға бұрыннан белгілі жайт-

тар ғой деп бейжай қарамаса екен деймін. 

Енді заңгер ретінде өз тарапымнан нақты 

мынадай ұсыныстар жасаған болар едім. Біз 

мұндай мәселелерді шешуге болатын және 

шешілмейтін деп екіге бөліп қарастырамыз. 

Ал бұл жалпы шешуге болатын мәселе. Оның  

екі жолы бар. Мемлекет тарапынан белгілі бір 

шешімдер қабылданып,  азаматтардың өздері 

қолданыстағы заңнама негізінде батыл әрі сау-

атты іс-әрекеттер жасауы керек. 

Жалпы, жер бетінде қанша адам тұрса, сон-

ша тұтынушы тұрады деп есептеледі. Сіз бен 

біз тұтынушымыз, тиісінше тұтынушы ретінде 

өзіміздің құқықтарымызды біле жүргеннің 

артықтығы жоқ. Оның үстіне халыққа қызмет 

көрсететін, тауарын немесе жұмысын ұсынатын 

кәсіп иелері «Тіл туралы» Заңды білмеуі мүмкін, 

алайда тұтынушылар заңы олардың қызметін 

тікелей реттейді, сол үшін де ол өте маңызды.  

 Екіншіден,  күнделікті өмірімізде 

қолданайық, яғни сол заңдармен көзделген 

м ү м к і н д і к т е р і м і з д і   п а й д а л а н ы п ,   ө з 

біліп тұр. Екеуміз оңаша қалғанымызда 

б а я ғ ы д а   с ы н ы п т а   б і р г е   о қ ы ғ а н 

балалардың аты-жөндерін айтып, 

кімнің қайда екенін, қандай қызметте 

екенін де әңгімелеп берді. Кезінде 

«қиын бала» атанғандардан мықты 

азамат шыққанын естіп қуандым. Он-

дай жасөспірімдерді оң жолға салып, 

тәрбиелеген осы ұстазымның еңбегі 

екені анық еді. Сынып жетекшісі 

әр оқушысының өмір жолын, ілгері 

басқан қадамын сыртынан бақылап, 

жақсылығына қуанып жүреді екен ғой.

С о л   ж о л ы   а ғ а й ы м ы з д а н   а р а -

д а   ө т к е н   ж ы л д а р   б е л е с і н е н   с ы р 

т а р т қ а н ы м д а   б і л г е н і м ,   А л м а т ы 

қаласындағы Қазақтың дене тәрбиесі 

институтын, Атыраудағы педагоги-

ка институтының тарих факультетін 

бітірген. Әлгінде айтқан №25 мектепте 

біраз жыл мұғалім, директордың тәрбие 

ісі жөніндегі орынбасары болыпты, 

енді Балықшы аудандық мәдениет 

бөлімінің меңгерушісі екен. Өзінің 

мамандығы педагог болса, мәдениет са-

ласына қалай ауысты дейсіз ғой. Мереке 

Мүтәшұлының керемет әнші екенін 

оқушы кезден білетінмін. Кең тынысты, 

ашық дауыс кез келген әншімін деген 

адамға бұйыра қоймайтын табиғат сыйы 

десе болғандай. Ол талай рет аудандық, 

облыстық, республикалық фестиваль-

дерде жеке орындаушы әнші ретінде 

лауреат атанған өнерпаз жан. Әу баста 

өнер жолын таңдап, консерваторияда 

оқып, арнайы музыкалық білім алғанда, 

кім біледі, еліміздің өнер жұлдызының 

бірі болар ма еді. Бірақ ол өзінің 

туған өлкесінде өнер желкенін кең 

жаюға, ұлттық рухани байлығымызды 

насихаттауға, жас ұрпаққа ұстаздық ету-

ге орасан зор еңбек сіңіруді таңдапты. 

Сол таңдауы жолында әлі күнге аянбай 

тер төгіп, еңбек етіп келеді. 

Тума таланттың тағы бір қыры –

ұйымдастырушылық қабілеті нақ осы 

мәдениет саласына келгенде жарқырай 

көрінді. Дәлірек айтсақ, бұл 1980 жылы 

Балықшы аудандық мәдениет бөлімінің 

тізгінін қолға алған сәттен басталды, 

яғни Батыс Қазақстан аймағында және 

Гурьев облысында тұңғыш рет қазақтың 

көне аспаптарынан құрылған «Аты-

рау» фольклорлық-этнографиялық 

ансамблін ұйымдастырды. Осы өнер 

ұжымы елімізге ғана белгілі болып 

қоймай, халықаралық, дүниежүзілік 

құқықтарымызды талап етейік. Оған мысал 

ретінде осы мақалада көрсетілген фактілерді 

алайық. Сіз тұтынушы ретінде тауарға қатысты 

кез келген ақпаратты мемлекеттік тіл – қазақ 

тілінде алуға құқылысыз. Егер тауарда қазақ 

тілінде көрсетілген ақпарат жоқ болса не-

месе толық болмаса онда сіздің тұтынушы 

ретінде құқығыңыздың бұзылғаны болып 

есеп теледі.  Олай болса сол тауарға қарсылық 

жариялаңыз, оны сату орнындағы шағым 

журналына жазып кетіңіз. Дұрысы, тауардың 

сыртында көрсетілген мәліметтер бойынша 

дайын даушыны жауапкершілікке тарту туралы 

уәкілетті органға немесе сотқа шағым жолдаңыз. 

Тек жалғыз мен не істей аламын деп салыңыз 

суға кетпесін, егер нақты бір тауарға қатысты 

бір емес, бірнеше адам жан-жақтан осындай 

әрекеттер жасай бастаса, кез келген кәсіп иесі 

ойланады. Өйткені кәсіпкер үшін тұтынушы 

талғамы деген өте маңызды. Мен бұларды 

жай теорияға сүйеніп айтып отырғаным жоқ, 

күнделікті өз өмірімде қолданып  және нақты 

нәтижелерге қол жеткізіп жүргендіктен  бөлісіп 

отырмын. Ана тіліміз алдындағы өзіміздің де 

жауапкершілігімізді сезінуіміз керек.

Абзал ҚҰСПАНОВ,

Батыс Қазақстан облыстық адвокаттар 

алқасының мүшесі

Журналист  А.Исләмбектің  

ма қа ла  өзектілігін  жоғалтпай 

отыр. Себебі тілді үйрену, оған 

деген құрмет осындай жарнама 

мен азық-түлік қаптамасындағы 

сау атты тіркестерден бастала-

ды. Өз басым үйге қажетті азық-

түлікті алар алдында міндетті 

түрде сапасы мен құрамы жайлы 

мәліметті оқимын. Көп жағдайда 

қазақ тіліндегі мәтінде «құрамы» 

д е г е н   с ө з і н і ң   « к ү р а м ы »   д е п 

жазылғанын көріп-ақ ары қарай 

оқуға ықыласың болмайды. Бай-

ланысы жоқ сөздерден құралған 

мәтінді оқығандай әсерде боласыз. 

Жақында «Лето» күнбағыс  майын 

сатып алдым. Қаптамасында 

«Жазғы жеңілдік жыл бойы» де-

г е н   ж а з у д а н - а қ   о р ы с ш а д а н 

тікелей аударылған тіркес екенін 

ұғындым. Тіпті кейбір сусындар 

мен шырындардың қаптамасында 

«Ыстық желі телефондары» дегенді 

оқып, не күлерімізді, не жылары-

мызды білмей жатамыз. Ал шетел-

дерде өндірілген тауар қаптамасы 

жайлы әңгіме өз алдына бір бөлек. 

Кеше ғана Ресейдегі «Нижегород-

ский масло-жировой комбинат» 

АҚ-сынан шыққан «Детское» атты 

сабын сатып алдым. Сыртында 

былай жазылған: «Атаулы салмагы 

200г. Сақта- шарттарының: қызу 

аласа (-5С), ылғалдылық биік 75. 

Ондіруші: «НМЖК» АҚ». Осындай 

күлдібадам тіркестер кез келген 

тауар қаптамасында қазақ тілінің 

сұрқын бұзып тұр. 

«Тіл туралы» және «Жарнама 

туралы» Заңда ақпарат алдымен 

мемлекеттік тілде берілуі керектігі 

жөнінде нақты жазылған. Мәселе 

– Заң бар, оның орындалуын 

қадағалау кемшін түсіп жатуында. 

Қаншама тауар қаптамасындағы 

қазақ тіліндегі жазулар еш тексе-

русіз басылып жатады. Мұны 

байқаған бірер зейнеткер, педагог, 

тілші қауымы ғана. Ал өзгелердің 

еті үйреніп бара жатқан секілді. 

Сондықтан бұл мәселе дер кезінде 

шешімін табу керек. Бұлай кете 

берсе, біз мемлекеттік тілге немқұ-

райлы қарайтын сауатсыз ұрпақ 

тәрбиелейміз ғой. 

Аяулым СОВЕТ

Жазушы, драматург Сәбит Досанов-

тың Желтоқсан көтерілісі, оның бас 

қаһарманы Қайрат Рысқұлбеков жай-

лы жазылған «Тозақ шеңбері» атты 

драмасын Қырғызстанның екі бірдей 

белді театры – Молдыбаев атында ғы 

академиялық опера және балет театры 

мен Жастар театры бірлесіп, өткен 

жылы өте сәтті сахналаған еді. Қырғыз 

халқы жылы қабылдаған бұл спек-

такльді Алматыға гастрольдік сапары 

кезінде қазақ театрының көрер мендері 

де тамашалаған  болатын. 

 Жақында өзекті тақырыпқа 

жа зыл ған  осы  өткір  туындының  

тұсауын Жұмат Шанин атындағы 

Бүгінгі Кентау – шағын қалаларды 

дамыту бағдарламасына енген 

облыстағы жалғыз қала. 

Бағыт­бағдары айқын қала за­

манауи электр жабдықтарын 

өндіретін еліміздегі бірден­бір 

маңызды орталыққа айналып 

отыр.

Осыған орай қойнауы тарихқа 

толы шаһар 60 жылдық мерекесін 

атап өтіп, облыс әкімінің бірінші 

орынбасары Дархан Сатыбалды  

құттықтау сөз сөйлеп, облыс әкімінің 

алғыс хаттары мен «Облысқа сіңген 

еңбегі үшін» төс белгісін табыста-

ды.Мерекелік шараның басы  48 

жас отбасыға  пәтер кілтін тапсы-

рудан бастау алды. Мұнан соң Абай 

даңғылында орналасқан «Кеншілер» 

аллеясында жалғасын тапты. Кезінде 

кен өндіруден рекорд орнатып, Кентау 

қаласының қабырғасы қалануына мол 

үлес қосқан жандардың ескерткіштері 

қойылған аллеяның лентасы қиылды. 

Жиынға ардагер кеншілер мен зиялы 

қауым қатысып, ескерткіштерге гүл 

Облыс әкімі Б.Атамқұлов пен ин­

весторлар арасында жүргізілген 

кездесу нәтижесінде, Шымкент 

қаласында жалпы аумағы 38,0 га 

жер телімінде Қазақстанда ең үлкен 

«Shymkent mall» сауда­ойын сауық 

кешені салынатын болады.

Жалпы ауданы 120,0 мың шаршы 

метрді құрайтын сауда ойын-сауық 

кешенінде бірқатар қызмет көрсету 

нысандары орналастырылады. 

Атап айтқанда: гипермаркет, дү-

кендер, кинотеатрлар, балаларға ар-

налған ойын-сауық паркі, аквапарк, 

3000 адамға арналған фуд-корт орын-

дары, электроника дүкендері, зама-

науи фешн галереясы, сонымен қатар 

3500 автокөлікке арналған автотұрақ 

қамтылатын болады.

Отырар ауданында Қазақ 

хандығының 550 жылдығы, 

Әбу Насыр әл­Фарабидің 1145 

жылдығы және ауданның 80 

жылдығына арналған «Ұлы 

дала өркениеті» атты ғылыми­

тәжірибелік конференция өтті.

Аталған мерекелік іс­шараға 

ҚР Парламенті Сенатының 

депутаты Қ.Айтаханов, ҚР 

Парламенті Мәжілісінің депу­

таты Ш.Мырзахметов, ақын 

М.Шаханов және Астана мен 

Алматы қалаларынан келген та­

рихшы ғалымдар мен зиялы қауым 

өкілдері қатысты.

Өзінің құттықтау сөзінде өңір 

басшысы Б.Атамқұлов Отырар 

ауданының жері ғалымдар үшін 

тарихи-археологиялық жәдігерлерге 

толы екенін және бұл елді мекеннің 

аймақтағы туризмді дамытудағы зор 

әлеуеті барын атап өтті.      

Отырар ауданының 80 жылдығы, 

вальс королі Ш.Қалдаяқовтың 85 

жылдық мерейтой құрметіне ауданда 

бірнеше жаңа нысандар ашылып, 

пайдалануға берілді. Торқалы тойға 

келген қонақтар бұл күні, ең алды-

мен, Шәмші Қалдаяқовтың туған 

жері Сарыкөлдегі монументтің ашы-

луына қатысты. Ұлы сазгердің кіндік 

қаны тамған топырақта ашылған 

ескерткіш монументі демеушілер 

есебінен салынған. Биіктігі 3,5 метр, 

тұғыры 1,5 метр ескерткіштің құны 

3,5 миллион теңгеге тең.Сонымен 

қатар бұл күні Қарғалы ауылындағы 

75 орындық «Әсел» балабақшасы, 

Шәуілдір елді мекеніндегі «Келде-

бек ата» балабақшасы пайдалануға 

беріліп, «Алтын домбыра» монументі 

ашылды. Ұзындығы 18, тұғыры 

1 , 5   м е т р   е с к е р т к і ш т і ң   ж а л п ы 

фестивальдердің лауреаты  атанды. 

Ол кезде өнер ұжымының Алжир 

Халық Рес публикасына баруы да 

үлкен жаңалық, жетістік еді. Астрахан, 

Мәскеу, Ашхабад, Алматы, Көкшетау 

қалаларында өткен өнер сайыстарын-

да бірнеше рет жеңімпаз атанды. 1985 

жылы аталған ансамбльге «Халықтық» 

деген құрметті атақ берілді. Мұны 

өнердегі бірінші қолтаңба деп қойыңыз.

Мереке Ғұмаровтың 1986 жылы 

облыстық филармонияның дирек-

т о р ы   б о л ы п   т а ғ а й ы н д а л у ы   к а д р 

таңдаудағы сәттілік еді. Өйткені қырық 

бір жастағы өнерлі де алғыр жігіттің 

ойға алғанын орындайтынын, діттеген 

мақсатына жетпей қоймайтынын өңір 

жұртшылығы жақсы білетін. Жаңа 

қызметке келген бойда «Шалқыма» 

атты лекторлық топ (лекциялық кон-

церт) құрды. Қазақтың көне аспапта-

ры негізінде «Нарын» фольклорлық 

ансамблін ұйымдастырды. Бұл өнер 

ұжымының атағы дүркіреп шықты. 

Ресей қаласын, Моңғолия, Өзбекстан, 

Қ а л м а қ   р е с п у б л и к а с ы н   а р а л а п , 

көремендерді қазақ өнерінің тұнығымен 

сусындатты. Қазақтың дәстүрлі саз 

өнерінің, саз аспаптарының құдіретін 

өзге халықтарға мойындатты. Осыдан 

отыз жылдай бұрын құрылған «Нарын» 

ансамблі қазір Н.Жантөрин атындағы 

Атырау облыстық филармониясының 

үлкен оркестріне айналды. Мұны 

өнердегі екінші қолтаңба деп қойыңыз.

1990 жылы Мереке Мүтәшұлы 

Балықшы ауданы атқару комитеті 

төрағасының орынбасары болып кел-

генде Мәкәлім Қойшыбаев атындағы 

қазақтың ұлт аспаптар оркестрін тағы 

да өз қолымен құрды. Бұл оркестр 

аудандық, облыстық байқауларға 

қатысып, талай мәрте жүлделі орын-

ды иеленді. Аталған өнер ұжымына 

2 0 0 8   ж ы л ы   « Х а л ы қ т ы қ »   д е г е н 

құрметті атақ берілді. Бүгінде ор-

кестр Мәкәлім Қойшыбаев атындағы 

музыка мектебінде өнердегі жолын 

жалғастырып келеді. Мұны өнердегі 

үшінші қолтаңба деп қойыңыз.

Тоқсаныншы жылдардың ішін-

дегі өтпелі кезеңмен тұспа-тұс кел-

ген облыстық мәдениет басқар-

м а с ы   б а с т ы ғ ы н ы ң   о р ы н б а с а р ы 

болған кезінде Мәкең өзінің нағыз 

ұйымдастырушылық қабілетін тағы бір 

қырынан танытты. Нарық қыспағынан 

Шымкент облыстық академиялық 

ұжымы кесті. «Тозақ шеңберінің» 

режиссері Ш.Айтматов атындағы 

Халықаралық сыйлықтың лауреаты 

Қуандық Қасым, суретшісі Қазақстан 

Республикасының Мәдениет қай-

рат кері Қолтөре Жұмағұлов, бас 

кейіпкерлер Қайратты – Олжас 

Мұсабеков, Фатиманы – Қымбат 

 Омарова мінсіз мүсіндеді.

Спектакльді бастан-аяқ көрген 

облыс әкімі Бейбіт Атамқұлов те-

атр ұжымының өнеріне жоғары баға 

берді, қазақ дәстүрімен автордың 

иығына шапан жауып, театрға автобус 

 сыйлады.

шоқтарын қойды. Кентау қаласының 

60 жылдық салта натты жиыны жу-

ы р д а   к ү р д е л і   ж ұ м ы с т а н   ө т к е н 

Ш.Қалдаяқов атындағы Мәдениет 

сарайында аталды. Мұнда байырғы 

Кентаудың көрінісінен бастау алып, 

жүрек тебірентер қойылымдар 

көпшілікке тарту етілді. 

Мерейтойға ҚМДБ  төрағасы, Бас 

мүфти Ержан қажы Малғажыұлы, 

қоғам және мемлекет қайраткері 

Болат Жылқышиев, ҚР Парламенті 

Мәжілісінің депутаты Шалатай 

Мырзахметов, белгілі өнер иесі, ҚР 

Мәдениет қайраткері Тұңғышбай 

Жаманқұлов қатысты.  

К е н ш і л е р   қ а л а с ы н ы ң   т ө л 

мерекесімен тұспа-тұс «Балаби қари» 

мешіті ашылды. 650 орынды иман 

үйі бой көтеріп есігін айқара ашты. 

Көздің жауын алар мешіттің ашылуы-

на 3000 мыңға жуық тұрғындар мен 

қала қонақтары қатысты. Аталмыш 

ны санның лентасын Бас мүфти 

 Ержан қажы Малғажыұлы мен қала 

әкімі Әбдібақыт Тілләбайұлы қиды. 

Жұма намазы оқылып, ас берілді. 

Жобаға 42,0 млрд теңге жеке ин-

вестиция тартылады және 4000 жаңа 

жұмыс орындары ашылады. Бұдан 

бөлек, кешенде 8 платформадан 

тұратын және бір уақытта 350 жо-

лаушыны қабылдайтын автовокзал 

жұмыс жасайтын болады. Кешен за-

манауи тенденцияларды ескере оты-

рып, жобаланған және орналасқан 

қ а л а   а у м а ғ ы   и н ф р а қ ұ р ы л ы м 

жүйелерімен толық қамтылып, қала 

тұрғындарына тиімді, қолжетімді 

жаңа форматтағы сапалы қызмет 

көрсетеді. «Shymkent mall» Шымкент 

қаласының шырайын аша түсіп, 

еліміздегі ең ірі қайталанбас сау-

да орталығы болмақ. Көрсетілетін 

қызметтердің жоғарғы деңгейге  

көшуіне оң ықпалын тигізетін бо-

лады.

құны 7 миллион теңге. Монумент демеушілер есебінен салынған. Есігін 

жаңадан айқара ашқан нысандардың 

қатарында аудандық кітапхана, арда-

герлер үйі мен «Керемет» отбасылық 

орталығы да бар.

Отырар – әлемдегі  ең көне 

шаһарлардың бірі. Мұнда дүние 

жүзіне әйгілі Әбу Насыр Мұхаммед 

б а с т а ғ а н   3 0   ә л - Ф а р а б и   т у ғ а н , 

мұсылман әлемінің ардақтысы 

А.Ясауидің ұстазы Арыстан баб жер-

ленген, Александриядан кейінгі 

екінші кітапхана болған. Ежелгі 

Отырар – небір археологиялық 

олжалардың отаны. Аумағы 18070 

шаршы шақырымды алып жатқан 

өңірде 54 мыңнан астам халық 

тұрады. Ауданда 42 елді мекен, 13 

ауыл округі бар. Жергілікті тұрғындар 

мал және егін шаруашылығымен, 

кәсіпкерлікпен айналысады.  

қаржыдан, техникадан қиындыққа 

тап болғанда талай мәрте тұйықтан 

шығудың оңтайлы әдістерін тауып 

кетті. Оның іс-тәжірибесін өзгелер үлгі 

етті. Ол өз алдына бір әңгіме. Ал 2002 

жылдан бастап төрт жыл бойы Махам-

бет атындағы қазақ драма театрының 

басшысы болғанда нарық тамырын 

тап басып, іскерлігі арқасында театр-

ды қарызынан құтқарып, тұрақты 

жұмыс істеуіне жол ашты. «Мәдени 

мұра» бағдарламасына сәйкес театрдың 

музыкалық драма театры болуын 

қалап, «Мұрагер» атты қазақтың көне 

аспаптарынан құрылған фольклорлық 

ансамбль ұйымдастырды. Бұл ұжым 

2007 жылы Шымкент қаласында 

өткен фольклорлық ансамбльдердің 

Республикалық байқауына қатысып, 

І орынды иеленсе, ал 2008 жылы 

« Каспий – достық теңізі» халыаралық 

фестивалінде І жүлдені жеңіп алды. 

2008 жылдың 18 наурыздағы облыстық 

мәдениет басқармасының бұйрығымен 

бұл ансамбль Н.Жантөрин атындағы 

облыстық филармонияға беріліп, 

қазір ондағы беделді де, белгілі өнер 

ұжымының бірінен саналады. Театр 

ұжымын жас актерлермен толықтыру 

мақсатында облыс әкімдігімен және 

білім басқармасымен келісе отырып, 

Дина Нұрпейісова атындағы халықтық 

музыка Академия колледжі жанынан 

«Театр және кино» бөлімін аштыруға 

мұрындық болуы да Мереке Ғұмаровтың 

ертеңнің қамын ойлайтынын білдіртсе 

керек. Аталған оқу орнында, міне, тоғыз 

жылдан бері осы саланың мамандары 

даярланады. Мұны өнердегі төртінші 

қолтаңба деп қойыңыз. 

Мереке Мүтәшұлы 2006 жылы Дина 

Нұрпейісова атындағы Академиялық 

қазақ халық аспаптар оркестрінің бас-

шысы қызметіне тағайындалғанда тағы 

бір бастаманы батыл қолға алды. «Ара-

Атырау» әзіл-сықақ театрын құрды. 

Аталған театр (2011 жылы Н.Жантөрин 

атындағы облыстық филармония 

қарауына берілді) Атырау облысының 

елді мекендерін аралап, өз өнерін 

көрсетіп жүр. Мұны бесінші қолтаңба 

деп қойыңыз.

Ө з і н і ң   т у ы п - ө с к е н   ө ң і р і н д е 

қаршадайынан еңбекке араласып, 

туған жерінен табан аудармай, тал-

май қызмет еткен бір адам болса, 

«Құрмет» орденінің иегері, Қазақстан 

Республикасының Мәдениет қайраткері 

Мереке Ғұмаровтай-ақ болар. Біз бұл 

мақаламызда аптал азаматтың ұстаздық 

қыры мен өнердегі өзіндік өрнегі бар 

бес қолтаңбасы туралы ғана әңгіме еттік. 

Бұл айтуға ғана оңай. Мәселен, әр өнер 

ұжымын құру үшін таланттарды тарту, 

оларға әлеуметтік-тұрмыстық жағдай 

жасау, саз аспаптарын, сахналық киім-

кешектермен қамтамасыз ету, ғимарат, 

қаржылық, материалдық-техникалық 

жағдайды шешу, өнер ұжымының ре-

пертуарын таңдау, елді мекендерге, 

басқа қалаларға гастрольдік сапарға 

шығу және тағы басқа толып жатқан 

сан-салалы мәселелердің оң шешімін 

табу бірінші басшының иығындағы ауыр 

жүк. Мұндай жүкті көтерген ғана біледі. 

Бастаған істі аяғына дейін жеткізу Ме-

реке Мүтәшұлының өмірлік ұстанымы. 

«Өнерім – өмірім» деп оны талай мәрте 

дәлелдеді. Бүгінде мерейлі жетпіс 

жастың белесіне келген аға толқын 

өкілін қиындыққа қайыспаған, ауыр 

жүкті қайсарлана өрге тартқан қаранарға 

теңесек жарасады. Оған алған асуы, қол 

жеткен жеңісі куә! 


Каталог: wp-content -> pdf
pdf -> №47 (18256) 29 сєуір 2015 ж сєрсенбі Бір халыќ, бір ел, бір таѓдыр Бір халыќ, бір ел, бір таѓдыр Бір халыќ, бір ел, бір таѓдыр
pdf -> Қазақстан Республикасының Тәуел- сіздігін жариялаған күн – біздің
pdf -> Жеке жазылушылар үшін 65367 6 айға 1541,52 1637,40 1713,84 Мекемелер мен ұйымдар үшін
pdf -> №4 (18366) 15 ќањтар 2016 ж ж±ма Облысымыздыњ ќ±рылѓанына 80 жыл толуын мереке- леу аясында «Ењбек Дањќы кітабы»
pdf -> «Болса болар, бәлкім, менің паңдығым »
pdf -> Жеке жазылушылар үшін 65367 1 жылға 3083,04 3274,80 3427,68 Мекемелер мен ұйымдар үшін
pdf -> Жеке жазылушылар үшін 65367 1 жылға 3083,04 3274,80 3427,68 Мекемелер мен ұйымдар үшін
pdf -> №141-142 (18502-503) 30 желтоќсан 2016 ж ж±ма


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет