Жаратылыстау- математика факультетіжүктеу 353.43 Kb.
Pdf просмотр
бет2/5
Дата18.03.2017
өлшемі353.43 Kb.
1   2   3   4   5

8 апта 

 

1  кредит сағаты 

(дəріс) 

Бастауыш 

мектепте 

компьютерді 

қолдану жөнінде 

ұсыныстар 

Пернетақтамен 

танысуға, 

қазақ,орыс жəне 

латын 


альфавиттерінің 

орналасуымен 

танысу туралы 

Суретті 


принтерде 

басып шығару, 

пернетақта 

жəне оның 

құрамдас 

бөліктері сабақ 

жоспарын құр. 

Пернетақтаме

н танысуға, 

қазақ,орыс 

жəне латын 

альфавиттеріні

ң 

орналасуымен танысу туралы 

Медешова 

А.Б. 

Бастауыш сыныптағы 

информати

ка 

негіздері.                                              Электронд

ық оқу-


əдістемелік 

кешен. 


Орал,БҚМ

У 

2 кредит сағаты 

(практик

а) 

3 сыныпта 

информатика пəні 

бойынша 


күнтізбелік 

жоспары 


Күнтізбелік 

жоспар; Сабақ 

жоспарын құру 

жолдары 


Оқушылардың 

компьютер 

сыныбындағы 

жұмыс 


барысындағы 

іс-əрекетін 

ұйымдастыру. 

Суреттерді 

дискіде 

сақтауға, 

фрагменттерме

н жұмыс 


əрекеттері. 

Бастауыш 

мектеп 

журналы 


9 апта 

 

1  кредит  Бастауыш класта 

Бастауыш 

”Word Pad” 

”Word Pad” 

Медешова 


сағаты 

(дəріс) 

информатика 

пəнін оқытуда 

қолданылатын 

оқыту формалары 

мен əдістері 

мектептегі 

информатика 

сабақтарында 

оқыту 


формалары мен 

əдістері  

мəтіндік 

редакторына 

сабақ 

жоспарын құр. мəтіндік 

редакторы іске 

қосып, мəтін 

теруді үйрету 

А.Б. 

Бастауыш сыныптағы 

информати

ка 

негіздері.                                              Электронд

ық оқу-


əдістемелік 

кешен. 


Орал,БҚМ

У 

2 кредит сағаты 

(практик

а) 

4 сыныпта 

информатика пəні 

бойынша 


күнтізбелік 

жоспары 


Күнтізбелік 

жоспар; Сабақ 

жоспарын құру 

жолдары 


Логика мен 

алгоритмдік 

желіні 

машинасыз оқыту 

барысындағы 

оқушылардың 

іс-əрекетін 

ұйымдастыру. 

Əріптерді теру 

ережесі. 

Бастауыш 

мектеп 

журналы 


10 апта 

 

1  кредит 

сағаты 

(дəріс) 

Бастауыш  класта 

информатика 

пəнін 


оқытуда 

қолданылатын 

оқыту  формалары 

мен əдістері 

Қолданылатын 

əдістер: 

•диалог (сұхбат); 

•топпен жұмыс; 

•ойын əдістері; 

•ақпараттық 

минуттар; 

•эвристикалық 

əдіс. 

Үзінділерді көшіру, 

тасымалдау 

жəне өшіру 

операциялары

на сабақ 

жоспарын құр. 

Үзінділерді 

көшіру, 


тасымалдау 

жəне өшіру 

операциялары

н үйрету 

туралы. 

Медешова 

А.Б. 

Бастауыш сыныптағы 

информати

ка 

негіздері.                                              Электронд

ық оқу-


əдістемелік 

кешен. 


Орал,БҚМ

У 

2 кредит сағаты 

(практик

а) 

Күнтізбелік 

жоспар бойынша 3 

сыныпта 


информатика  пəні 

бойынша 


сабақ 

жоспарын құру. 

Күнтізбелік 

жоспар; Сабақ 

жоспарын құру 

жолдары 


Оқушылардың 

жаңа 


материалдарды 

оқып- 


үйренуге 

дайындық 

кезеңіндегі іс-

əрекетін 

ұйымдастыру. 

Мəтінді 


теңестіру , 

əспеттеу, 

сызғышы жəне 

ондағы 


маркерлер, 

Бастауыш 

мектеп 

журналы 


11 апта 

 

1  кредит 

сағаты 

(дəріс) 

Бастауыш  класта 

информатика 

пəнін 


оқытуда 

қолданылатын 

оқыту  формалары 

мен əдістері 

Оқытудың 

формалары; 

түрлері, əдістері 

Сурет 


кірістіру, бет 

макетін жасау 

тақырыбына 

сабақ 


жоспарын құр. 

Сурет 


кірістіру, бет 

макетін жасау, 

туралы 

Медешова А.Б. 

Бастауыш 

сыныптағы 

информати

ка 

негіздері.                                              Электронд

ық оқу-


əдістемелік 

кешен. 


Орал,БҚМ

У 

2 кредит сағаты 

(практик

а) 

Күнтізбелік 

жоспар бойынша 3 

сыныпта 


информатика  пəні 

бойынша 


сабақ 

жоспарын құру. 

Күнтізбелік 

жоспар; 


Сабақ 

жоспарын  құру 

жолдары 

Жаңа 


материалдарды 

оқып-үйрену 

барысында 

оқушылардың 

іс-əрекетін 

ұйымдастыру. 

Құжаттарды 

бірігтіріп бір 

құжат шығару, 

сурет кірістіру, 

бет макетін 

жасау, туралы. 

Бастауыш 

мектеп 


журналы 

12 апта 

 

1  кредит 

сағаты 

(дəріс)  

Жұмыс дəптері– 

информатиканы 

оқыту құралы 

ретінде 

қолданылуы 

Информатикада

н жұмыс дəптері 

түрлері, қолдану 

жолдары 


Баспа 

атрибуттарын 

айқындау,  

принтерде 

шығару 

тақырыбына сабақ 

жоспарын құр. 

Баспа 

атрибуттарын айқындау,  

принтерде 

шығару туралы 

Медешова 

А.Б. 

Бастауыш сыныптағы 

информати

ка 

негіздері.                                              Электронд

ық оқу-


əдістемелік 

кешен. 


Орал,БҚМ

У 

2 кредит сағаты 

(практик

а) 

Күнтізбелік 

жоспар бойынша 4 

сыныпта 


информатика пəні 

бойынша сабақ 

жоспарын құру. 

Сабақ жоспарын 

құру жолдары 

Тақырып 


бойынша сабақ 

кезеңдерін 

дайындау, 

құрастыру, 

жүргізу жəне 

талдау. 


Параметрлерді 

өзгерту. 

Медешова 

А.Б., 


Мұхамбето

ва Ғ.Г., 

Амантурли

на Г.К. 


«Информат

иканы 


оқытудың 

мен  


əдістемесі» 

13 апта 

 

1  кредит 

сағаты 

(дəріс)  

  Жұмыс дəптері– 

информатиканы 

оқыту құралы 

ретінде 

қолданылуы 

Информатикада

н жұмыс дəптері 

түрлері, қолдану 

жолдары 


Алгоритмнің 

берілу 


тəсілдері, 

Тармақталу 

жəне 

қайталану алгоритмдері. 

Толымды жəне 

толымсыз 

алгоритмдер 

тақырыптарын

а сабақ 


жоспарын құр. 

Алгоритмнің 

берілу 

тəсілдері. Медешова 

А.Б. 


Бастауыш 

сыныптағы 

информати

ка 


негіздері.                                              

Электронд

ық оқу-

əдістемелік кешен. 

Орал,БҚМ


У 

2 кредит 

сағаты 

(практик

а) 

Күнтізбелік жоспар 

бойынша 4 

сыныпта 


информатика пəні 

бойынша сабақ 

жоспарын құру. 

Күнтізбелік 

жоспар; Сабақ 

жоспарын құру 

жолдары 

Оқыту 


нəтижелерін 

тексеру 


барысында 

оқушылардың 

іс-əрекетін 

ұйымдастыру. 

Алгоритмның 

түрлері, 

орындау 

кестесі туралы 

Бастауыш 

мектеп 


журналы 

14 апта 

 

1  кредит 

сағаты 

(дəріс)  

Бастауыш 

мектепте 

информатиканы 

оқытудың 

теориясы мен 

технологиясы 

 

Информатиканы оқыту  жолдары, 

əдістері, 

жолдары 

Заңдылықтард

ы  орналастыру 

міндеттері, 

белгілеріне 

қарай 


топқа 

бөлу 


тақырыптарын

а 

сабақ жоспарын құр. 

Заңдылықтард

ы  орналастыру 

міндеттері, 

белгілеріне 

қарай 


топқа 

бөлу туралы. 

Медешова 

А.Б., 


Мұхамбето

ва 


Ғ.Г., 

Амантурли

на 

Г.К. 


«Информат

иканы 


оқытудың 

теориясыме

н  

əдістемесі» 2 кредит 

сағаты 

(практик

а) 

Шығармашылық 

жұмыс 

Студенттер өз 

бетінше 


еркін 

тақырыпта  жоба 

жасау 

Өткен 


тақырып 

бойынша сабақ 

кезеңдерін 

дайындау, 

құрастыру, 

жүргізу 


жəне 

талдау. 


Заңдылықтар 

жəне  олардағы 

қатені 

іздестіру. Интернет 

көзінен 


15 апта 

 

1  кредит 

сағаты 

(дəріс)  

12 жылдық 

мектептің 

бастауыш сынып 

информатикасын 

оқытудағы 

ақпараттық 

технологияның 

ролі 

12 жылдыққа көшу, сабақ беру 

кезінде 


ақпараттық 

технологияны 

қолдану 

жолдары 


Жиынның 

берілу, 


қиылысуы 

жəне 


бірігуі 

тақырыбына 

сабақ 

жоспарын құр. Жиынның 

берілу, 


қиылысуы 

жəне 


бірігуі 

туралы. 


Медешова 

А.Б., 


Мұхамбето

ва 


Ғ.Г., 

Амантурли

на 

Г.К. 


«Информат

иканы 


оқытудың 

теориясыме

н  

əдістемесі» 2 кредит 

сағаты 

(практик

а) 

Шығармашылық 

жұмыс 

Студенттер өз бетінше еркін 

тақырыпта жоба 

жасау 

Оқушылардың ойлау, 

танымдық 

жəне 

шығармашылық  қабілеттерін 

Алгоритм 

туралы 

білімдерді қорытындылау 

Интернет 

көзінен 


дамытумен 

байланысты  іс-

əрекетін 

ұйымдастыру.  

Əдебиетер тізімі 

  Негізгі əдебиеттер

Ұсынылатын негізгі əдебиеттер:  

1. 


Қараев  Ж.А.,  Нұрахметов  Н.Н.  жəне  т.б.  Оқулықтар,  оқу-əдiстемелiк 

кешенiнiң  құрамы  мен  оқу  бағдарламаларын  əзiрлеуге  жəне  сараптауға 

қойылатын дидактикалық  талаптар. – Алматы, 2000 

2. 


Қазақстан 

Республикасының 

информатикадан 

мемлекеттiк 

бiлiм 

стандарты. – Алматы, 1998 3. 

Қазақстан 

Республикасының 

информатикадан 

мемлекеттiк 

бiлiм 


стандарты. – Алматы, 2003 

4. 


Программно-методический  комплекс  по  информатике  для  1-11  классов.  – 

М., Дрофа, 1999 

5. 

Балафанов  Е.К.,  Бөрiбаев  Б.Б.,  Даулеткулов  А.Б.  Информатикадан  30 сабақ. – Алматы, 2002 

6. 


Симонович С. Общая информатика. – М., 1998 

7. 


Молодцов 

В.А., 


Рыжикова 

Н.Б. 


Современные 

открытые 

уроки 

информатики 8-11 классы. – Ростов на Дону. Феникс, 2002 8. 

Машбиц  Е.И.  Психолого-педагогические  проблемы  компьютеризации 

обучения. – М.: Педагогика, 1988 

9. 


Семакин И. Базовый курс по информатике общеобразовательной школы. – 

М., 2000 

10. 

Семакин  И.  Структурные  конспекты  по  базовому  курсу  информатике.  – М., 2001 

11. 


Оконь В. Введение в общую дидактику. – М.: Высш.шк., 1990 

12. 


Педагогика / Ю.К.Бабанский, В.А.Сластенин – М.: Просвещение, 1988  

13. 


12 жылдық орта білім берудің мемлекеттік стандарты  (1-ші саты)  -

Астана,2004. 

14. 

 12 жылдық мектептің 1-4 сыныптарының оқу бағдарламалары.- «Атамұра»,2004. 

15. 


Аштаева Т.Б., Вьюшкова Е.А. Информатика. 12 жылдық мектептің 2-4 

сыныптарына арналған оқулықтар.- А., «Атамұра», 2004. 

16. 

Аштаева Т.Б., Вьюшкова Е.А. 2-4 сыныптарда информатиканы оқыту əдістемесі,-А., «Атамұра»,2004. 

17. 


Горячев А.В., Горина К.И., Суворова Н.И. Информатика в играх и 

задачах.1,2,3 класс.- М., «БАЛАСС»,2002. 

18. 

 Балапанов Е., Кабулова Г., Мұхаметжанова С., Айтбакина Б., Мамырбек Г. Основы информационной культуры(в 4 тетрадях) 1-4 классы.- А., ТОО 

«Аруна» ЛТД,2004. 

 

Қосымша əдебиеттер:  


1.  Лапчик М.П.,  Семакин И.Г.,  Хеннер Е.К. Методика преподавания 

информатики. М. Академия,2005.-624с 

2.  Халықова Г. Информатиканы оқыту əдістемесі. Алматы.2000 

3.  Мұхаметжанова Ə.М., Медешова А.Б. Бастауыш мектеп оқушыларының оқу 

материалдарын меңгеру технологиясы. Орал, БҚМУ РББ,2004. 

4.   12 жылдық білім берудің мемлекеттік стандартының жобасы. Астана.2005 

5.  Медешова А.Б. Бастауыш сыныптағы информатика негіздері.                                              

Электрондық оқу-əдістемелік кешен. Орал,БҚМУ ІТ лабораториясы,2005 

6.  Симонович С. Мой первый компьютер. М., 2003 

7.  Симонович С. Веселая информатика. М.,2005 

8.  Горячев и др. Информатика в играх и задачах.1-4 кл. М., Баллас,1998 

9.  Балапанов Б., Аганина К. т.б. Ақпараттық мəдениет негіздері.1-4 кл. 

Алматы.,2004 

10. «Информатика и образование» (М.), «Информатика» (М.), «Информатика в 

начальных классах» (М.), «Информатика негіздері» (Алматы) «Бастауыш 

мектеп» (Алматы) басылымдары. 3. Пəн бойынша тапсырмаларды орындау жəне тапсыру кестесі.  

№ 

Жұмыс түрі 

Тапсырманың 

мақсаты мен 

мазмұны 

 

Ұсынылатын 

əдебиеттер 

Орындау 

мерзімі жəне 

тапсыру 

уақыты 

(аптасы) 

Балл 

Бақылау 

түрі 

Жеке бақылау 

жұмысын 

орындау 


Танымдық 

қабілеттерін 

арттыру 

 СОБӨЖ 


тақырыбына 

байланысты 

СОБӨЖ 

кестесі 


бойынша 

берілген уақыт 

шеңберінде 

 

100% Тапсырмал

артық 


сұрақтарға 

жауап беру 

қабілетін 

тексеру 


Қосымша 


материалдар 

пайдалану 

Оқу əрекетін 

күшейту 


Периодткалық 

əдебиет, 

интернет 

көздері 


3,4,6,7,10,12, 14 

аптада 


100%

 

Ізденіс қабілетін, 

танымдық 

қабілетін 

тексеру 


Калоквиум 

Білімін 

жүйелеп , 

тереңдету.  

Барлық 


мүмкін ақпарт 

көздері. 

7,14 апта   

100%


 

Білім 


денгейін 

тексру 


 

 

4. Пəннің оқу-əдістемелік қамтылу картасы.  

 

Кафедра ___информатика_____тьютор Амантурлина Г.Қ.    

 

 Пəн  ______ Бастауыш сыныпта информатиканы оқыту теориясы мен технологиясы 

_______ 


                                                  

Кредит саны______2____ 

 


Наличие 

ескерту 


№ 

п/п 


 

əдебиеттер тізімі 

кітапх

анада 


кафед

рада 


Студенттер 

дің 


қамтылуы 

(%) 


Электрондық 

түрі 


 

Рамазанова.А. 2-6 сыныптарда 

информатика пəнін 

оқытудың оқу 

бағдарламасының 

тұжырымдамалық негізі. 

«Информатика 

негізі.№2,»(20) 2005 

жыл.38 бет. 

 

2 оқу залы 

 Байғожанова Д.,Дарипбаева С., 

Шалтабаев А. Бастауыш 

мектепте информатика 

элементтерін пəнаралық 

байланыс негізінде оқыту 

əдістемесі. Информатика 

негіздері.№3,(21) 2005 

жыл. 37 бет. 

2 оқу залы 

 Қараев «Орта мектепте информатика жəне 

математика пəндерін 

оқыту мəселелеріне 

көзқарас» 5-9 бет. 

Информатика –физика –

математика 

журналы.№1.1992 жыл. 2 оқу залы  

Ж.Г.Халықова. «Төменгі кластарда математиканы 

оқыту» 5-6 класс. 

Информатика-физика-

математика 

журналы.№2.1994жыл. 2 оқу залы  

А.Байдыбекова. «Компьютерді бамтауыш 

сыныптарда оқыту»45-47 

бет. Информатика-

физика-математика 

журналы.№5.1997 жыл. 2 оқу залы  

Д.Байғожанова. «Информатика пəнін 

оқыту тəжірибесінен»2 

класс. 40-43 бет.№2.1998 

жыл. 
2 оқу залы 

 Қараев. Ж.А.,Сардарова «Бастауыш мектепте 

информатиканы 

2 оқу залы 

 


оқытудың кейбір 

мəселелері» Бастауыш 

мектеп.№1.1996 жыл 5. Пəн бойынша дəрістердің конспектісі жəне мазмұны 

 

Апта 

Тақырып 

Мазмұны 

Əдебиет 

1 апта  

 

 кредит 

сағаты 

 

Курстың 


пəні, 

міндеттері 

жəне 

əдіснамасы, оның 

басқа 


оқу 

пəндерімен 

(информатикамен, 

математикамен, 

педагогикамен, 

психологиямен  оқытудың  теориясы 

жəне 

технологиясымен т.б.) 

байланысы. 

Информатика 

пəнін 


оқытудағы 

басқа 


пəндермен 

байланысы. 

Медешова 

А.Б. 


Бастауыш 

сыныптағы 

информатика 

негіздері.                                        

Электрондық 

оқу-


əдістемелік  кешен. 

Орал,БҚМУ 2 апта 

 кредит 

сағаты 

 

Кіші  жастағы  мектеп  оқушыларына 

информатиканы  оқытудың  мақсаты 

мен міндеттері. 

Мектеп оқушыларына 

информатиканы 

оқытудың 

мақсаты 


мен  міндеті,  курстың 

алатын орны. 

 

Бастауыш мектеп 

журналы 


3 апта 

 кредит 

сағаты 

 

Жалпы  білім  беретін  мектептердің 

буындарына  арналған  информатика 

пəнінің оқу бағдарламаларын талдау. 

Оқу  бағдарламаларын  

мектеп 


буындарына 

байланысты 

талдау, 

мазмұны, байланысы. 

 

Медешова А.Б., Мұхамбетова Ғ.Г., 

Амантурлина Г.К. 

«Информатиканы 

оқытудың мен  

əдістемесі» 

4 апта 

 кредит 

сағаты 

(дəріс) 

Оқушылардың 

информатикадан 

білім, 


білік 

жəне 


дағдыларына 

қойылатын  бағдарламалық  талаптар. 

Информатиканы 

оқытудың 

нəтижелерін 

бақылау 


мен 

диагностикалаудың түрлері. 

 

Оқушыларға қойылатын  талаптар,  

тексеру жəне бағалау. 

Медешова 

А.Б., 


Мұхамбетова 

Ғ.Г., 


Амантурлина 

Г.К. 


«Информатиканы 

оқытудың 

мен  

əдістемесі» 5 апта 

 кредит 

сағаты 
Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет