Жергілікті өзін-өзі басқару органдарына трансферттер беру қағидаларын бекіту туралыжүктеу 71.65 Kb.
Pdf просмотр
Дата17.01.2017
өлшемі71.65 Kb.

Жергілікті өзін-өзі басқару органдарына трансферттер беру қағидаларын бекіту 

туралы

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2015 жылғы 19 наурыздағы № 195 бұйрығы. Қазақстан 

Республикасының Әділет министрлігінде 2015 жылы 13 сәуірде № 10704 тіркелді

      РҚАО-ның ескертпесі!

      Осы бұйрықтың қолданысқа енгізілу тәртібін 

 қараңыз


3-тармақтан

      Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет Кодексінің 35-бабының 6-

 сәйкес 

тармағынаБҰЙЫРАМЫН:

      1. Жергілікті өзін-өзі басқару органдарына трансферттер беру 

 бекітілсін.

қағидалары

      2. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Бюджет заңнамасы департаменті (З.А. 

Ерназарова) заңнамада белгіленген тәртіппен:

      1) осы бұйрықтың белгіленген тәртіппен Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде 

мемлекеттік тіркелуін;

      2) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуден 

өткеннен кейін он күнтізбелік күн ішінде мерзімді баспа басылымдарында және «Әділет» 

ақпараттық-құқықтық жүйесінде ресми жариялануын;

      3) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің ресми интернет-ресурсында 

орналастыруды қамтамасыз етсін.

      3. Осы бұйрық 2015 жылдың 1 сәуірінен бастап қолданысқа енгізіледі және ресми жариялануға

тиіс.

      Министр                                   Б. Сұлтанов

 

 

 

 

 

 

" К Е Л І С І Л Д І "

 

 

 

 

 

 

Қ а з а қ с т а н  

Р е с п у б л и к а с ы

 

 

 

 

 

 

Ұ л т т ы қ  

э к о н о м и к а  

м и н и с т р і

 

 

 

 

 

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Е . Д о с а е в

      2015 жылғы 1 сәуір

Қазақстан Республикасы   

Қаржы министрінің     

2015 жылғы 19 наурыздағы  

№ 195 бұйрығымен бекітілген

Жергілікті өзін-өзі басқару органдарына трансферттер беру қағидалары

1. Жалпы ережелер

      1. Осы Жергілікті өзін-өзі басқару органдарына трансферттер беру қағидалары (бұдан әрі - 

Қағида) Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет Кодексінің 35-бабының 6-

 сәйкес әзірленді және жергілікті өзін-өзі басқару органдарына трансферттер беру 

тармағына

тәртібін айқындайды.      2. Жергілікті өзін-өзі басқару функцияларын іске асыру үшін жергілікті өзін-өзі басқару 

органдарына берілетін облыстық бюджеттерге және аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) 

бюджеттеріне мынадай түсімдер:

      1) аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ аумағында тіркелген жеке 

тұлғалардың төлем көзінен салық салынбайтын табыстары бойынша жеке табыс 

;

салығы      2) мүлкі аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ аумағында орналасқан жеке 

тұлғалардың мүлкіне салынатын 

;

салық


      3) жер учаскесі аудандық маңызы бар қалада, ауылда, кентте орналасқан жеке тұлғалардан 

алынатын, елді мекендер жерлеріне салынатын 

;

жер салығы      4) аудандық маңызы бар қалада, ауылда, кентте тіркелген жеке тұлғалардан алынатын, көлік 

құралдарына салынатын 

 жергілікті өзін-өзі басқару органдарына берілетін трансферттер болып

салық


табылады.

2. Трансфертерді беру тәртібі

      3. Бюджетті атқару жөніндегі орталық және жергілікті уәкілетті органдар аудандық маңызы 

бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімімен бірлесіп жыл сайын әр жылдың 1-күніне осы Ереженің

 

 көрсетілген түсімдер түрлері бойынша аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, 2-тармағында

ауылдық округ бөлінісінде салық төлеушілер тізбесін бекітеді:

      1) төлем көзінен салық салынбайтын табыстары бойынша жеке табыс салығы бойынша - жеке 

сәйкестендіру 

 (бұдан әрі - ЖСК) пайдалана отырып, ай сайынғы негізінде аудандық 

нөмірлерін

маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ бөлінісінде нақты түсімдер туралы мәлімет беру 

бөлігінде бюджетке түсетін салық түсімдерін алуға жауапты уәкілетті органмен келісім бойынша 

аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ аумағында тіркелген жеке тұлғалардың 

тізбесіне сүйене отырып;

      2) жеке тұлғалардың мүлкіне салынатын салық бойынша - аудандық маңызы бар қала, ауыл, 

кент, ауылдық округ әкімінің мәліметтері бойынша мүлкі аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, 

ауылдық округ аумағында орналасқан жеке тұлғалардың тізбесіне сүйене отырып;

      3) жеке тұлғалардан алынатын, елді мекендер жерлеріне салынатын жер салығы бойынша - 

аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің мәліметтері бойынша жер учаскесі 

аудандық маңызы бар қалада, ауылда, кентте орналасқан жеке тұлғалардың тізбесіне сүйене отырып;

      4) жеке тұлғалардан алынатын көлік құралдарына салынатын салық бойынша - аудандық маңызы 

бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің мәліметтері бойынша аудандық маңызы бар қалада, 

ауылда, кентте тіркелген жеке тұлғалардың тізбесіне сүйене отырып жергілікті өзін-өзі басқару 

органдары бөлінісінде салық төлеушілер тізбесін бекітеді.

      4. Шығыстарды жоспарлау үшін облыстық бюджет туралы, аудан (облыстық маңызы бар қала) 

бюджеттері туралы шешімнің жобасына 

 

 сәйкес тиісінше жергілікті өзін-өзі бюджеттік заңнамаға

басқару органдарына берілетін трансферттердің ауылдар, кенттер, ауылдық округтер арасында 

бөлінуі қоса тіркеледі.

      5. Осы Қағиданың 

 көрсетілген салықтардың тиісті қаржы жылына арналған 

2-тармағында

төлемдер бойынша жиынтық қаржыландыру жоспарында көзделген, жергілікті өзін-өзі басқару 

органдарына берілетін трансферттер сомаларынан артық, өткен қаржы жылындағы түсімдері ағымдағы 

қаржы жылына арналған жергілікті бюджетті нақтылау кезінде ескеріледі.

      6. Бюджетті атқару жөніндегі жергілікті уәкілетті органдар жергілікті өзін-өзі басқару 

органдарына берілетін трансферттерді аударуды ай сайынғы негізде, осы Қағиданың 

 

2-тармағындакөрсетілген салықтардың нақты түсімін және артық (қате) төленген сомаларын қайтаруды (есепке 

жатқызуды) ескере отырып, жүзеге асырады.

      7. Жергілікті уәкілетті органдардың жергілікті өзін-өзі басқару органдарына аударған 

трансферттері Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізілімінде № 9934 болып 

тіркелген, Қазақстан Республикасының Қаржы министрінің 2014 жылғы 4 желтоқсандағы № 540 

бұйрығымен бекітілген Бюджеттің атқарылуы және оған кассалық қызмет көрсету 

 (бұдан 

ережесінде

әрі - Бюджеттің атқарылуы жөніндегі ереже) айқындалған тәртіппен ашылған қолма-қол ақшаны 

бақылау шотына (бұдан әрі - ҚБШ) есепке жатқызылады.      ҚБШ Қазақстан Республикасының жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы

 

 көзделген түсімдердің операцияларын есепке алуға және аудандық маңызы бар қала, заңнамасында

ауыл, кент, ауылдық округ әкімдерінің жергілікті өзін-өзі басқару функцияларын іске асыруына 

бағытталған шығыстарды жүргізуге арналған. Ағымдағы қаржы жылының 1 қаңтарындағы жағдай бойынша

жергілікті өзін-өзі басқарудың ҚБШ-да пайдаланылмаған ақша қалдықтарының болуына жол беріледі.

      Жергілікті өзін-өзі басқарудың қолма-қол ақшаны бақылау шотына билік етушілер аудандық 

маңызы бар қалалардың, кенттердің, ауылдардың, ауылдық округтердің әкімдері болып табылады.

      8. Түсімдерден түскен қаражатты пайдалану үшін жыл сайын, қаржы жылының 20 қаңтарына 

дейін Бюджеттің атқарылуы жөніндегі ережесінің № 

 нысаны бойынша аудандық 

126-қосымшасының

маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімдерінің жергілікті өзін-өзі басқару функцияларын

іске асыруына бағытталған ақшаның түсімдері мен шығыстарының жоспары жасалады.

      Аудандық маңызы бар қаланың, кенттің, ауылдың, ауылдың округі әкімдерінің жергілікті 

өзін-өзі басқару функцияларын іске асыруына бағытталған ақшаның түсу және жұмсалу жоспарын 

тиісті аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің әкімі оны қаржы жылының 

1 ақпанына дейін жергілікті қоғамдастықтың жиналысында келісілгеннен кейін бекітеді.

      Бекітілген аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімдерінің жергілікті 

өзін-өзі басқару функцияларын іске асыруына бағытталған ақшаның түсу және жұмсалу жоспарының 

қолданылуы ағымдағы қаржы жылының 31 желтоқсанында тоқтатылады.

      9. Төлемдер Қазақстан Республикасының жергілікті басқару және өзін-өзі басқару туралы 

заңнамасында көзделген түсімдерден түсетін ақша есебінен төлемге арналған шот негізінде жүзеге 

асырылады және жергілікті өзін-өзі басқарудың қолма-қол ақшаны бақылау шотындағы қалдықтар 

шегінде жүргізіледі.

      Есепті қаржы жылының аяғында пайдаланылмаған жергілікті өзін-өзі басқарудың шотында 

қалған Қазақстан Республикасының жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы 

заңнамасында көзделген түсімдерден түсетін қаражат қалдықтары түсімдер мен шығыстар жоспары 

жергілікті қоғамдастықтық жиналысында нақтылануы және келісілуі арқылы ағымдағы жылдың 

шығыстарын қаржыландыруға бағытталуы мүмкін.3. Мониторинг және трансферттердің пайдаланылуы жөнінде есеп беру

      10. Мониторинг жергілікті маңызы бар мәселелерді шешуге трансферттермен және жергілікті 

өзін-өзі басқарудың басқада кіріс көздеріне бөлінген бюджет қаражатын пайдалану туралы 

ақпаратты жинақтау мен жүйелендіру мақсатында жүргізіледі. Мониторингті жергілікті қоғамдастық 

комиссиясының мүшелері жоспарланған және қаражатты пайдалынуда қол жеткізілген нәтижелерін 

салыстыру арқылы жарты жылда бір рет жүзеге асырады. Қажет болған жағдайда жергілікті 

қоғамдастық жиналысының шешімімен кезектен тыс мониторинг жүргізілуі мүмкін.

      11. Трансфертерді пайдаланылуына мониторингті аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, 

кенттің, ауыл округі әкімдігінің аппараты жергілікті өзін-өзі басқару функцияларын іске асыруға

аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауыл округінің әкімдері жіберетін ақшаның 

түсімдері мен шығыстарының бекітілген жоспары негізінде жүргізеді.

      12. Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауыл округі әкімінің аппараты осы 

Қағиданың 

 көрсетілген нысанаға сәйкес жергілікті өзін-өзі басқару трансферттерін 

қосымшасында

пайдалану нәтижелері туралы есепті кезеңнен кейінгі айдың 5-і күніне дейінгі мерзімде жасайды.

      13. Трансферттерді пайдалану нәтижелері туралы есепті жергілікті қоғамдастықтың 

комиссиясы мүшелеріне есепті кезеңнен кейінгі айдың 10-ы күніне дейінгі мерзімде ұсынады.

      14. Бюджет қаражатын пайдалану мониторингі Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік 

тіркеудің тізілімінде № 8762 болып тіркелген, Қазақстан Республикасының Қаржы министрінің 2013 

жылғы 26 тамыздағы № 405 бұйрығымен бекітілген Жергілікті маңызы бар мәселелерді шешуге және 

жергілікті өзін-өзі басқарудың кіріс көздеріне бөлінген бюджет қаражатын пайдалануға мониторинг 

жүргізу 

 сәйкес жүргізіледі.

әдістемесіне

      Бюджет қаражатын пайдалану мониторингі бойынша қорытындылардың нәтижелері тиісті жергілікті бюджеттерді және Ақшаның түсімдері мен шығыстарының жоспарларын қалыптастыру және 

нақтылау кезінде есепке алынады.

Жергілікті өзін-өзі басқару

органдарына трансферттерді

беру қағидасына қосымша

нысан


Жергілікті өзін-өзі басқару трансферттерін пайдалану

нәтижелері туралы

есеп

20__ жылғы 1_____________

Мемлекеттік мекеменің атауы ___________________________________

Мерзімділігі: жартыжылдық, жылдық _____________________________

Өлшем бірлігі: мың теңге

Атауы

Жол 


коды

Бір жылға

бекітілген

жоспар


Бір жылға 

нақтыланған

жоспар

Жарты 


жылға 

жоспар


Іс 

жүзінде 


орындалуы

Пайлаланбаған

сома қалдығы

Жарты 


жылдық 

жоспарға 

орындалуы

% (б.6/б


.5) х100

Жылдық 


жоспарға 

орындалуы

% (б.6/б

.4) х100


1

2

34

5

67

8

9Жылдың басына 

пайдаланбаған 

қаражат қалдығы 

- барлығы

010

Есепті кезеңнің түсімдері, 

барлығы (021-025

жолдар сомасы)

020


оның ішінде

аудандық маңызы 

бар қала, ауыл, 

кент, ауылдық 

округ аумағында 

тіркелген жеке 

тұлғалардың 

төлем көзінен 

салық 

салынбайтын табыстары 

021


бойынша жеке 

табыс салығы

мүлкі аудандық 

маңызы бар қала,

ауыл, кент, 

ауылдық округ 

аумағында 

орналасқан жеке 

тұлғалардың 

мүлкіне 


салынатын салық

022


жер учаскесі 

аудандық маңызы 

бар қалада, 

ауылда, кентте 

орналасқан жеке 

тұлғалардан 

алынатын, елдi 

мекендер 

жерлерiне 

салынатын жер 

салығы

023


аудандық маңызы 

бар қалада, 

ауылда, кентте 

тіркелген жеке 

тұлғалардан 

алынатын, көлік 

құралдарына 

салынатын салық

024

Шығыстар - барлығы

050


Оның ішінде, 

шығыстардың 

бағыттары 

бойынша:

Есепті кезеңнің 

соңында 

пайдаланбаған 

қаражат қалдығы 

- барлығы

100

Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың,кенттің, ауыл округінің әкімі __________ ________________

                                (қолы)        (Т.А.Ә.)Қаржы қызметінің басшысы      ___________ _______________

                                (қолы)        (Т.А.Ә.)

Күні _____ ж. «__»____________

© 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің "Республикалық құқықтық ақпарат орталығы" ШЖҚ РМККаталог: sites -> default -> files -> pages
files -> Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің
files -> БАҒдарламасын дамыту жолдары ақашева Ә. С г.ғ. к., доц., Дүйсебаева К. Ж. г.ғ. к., доц
files -> А. Т. Селкебаева
files -> Бағдарламасы (оқыту қазақ тілінде жүргізілетін мектептер үшін) Түсінік хат
files -> Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің
pages -> Учебный план на 2013-2014 учебный год гбоу
pages -> Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі Автомобиль жолдары комитеті
pages -> № Жобаның атауы Жобаның өтініш берушісі Сала Өңір Аудандар, қалалар
pages -> 1. Жалпы ережелер
pages -> РҚао-ның ескертпесі! Осы қаулының қолданысқа енгізілу тәртібін


Поделитесь с Вашими друзьями:


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет