Жылдық есебі 2015жүктеу 2.1 Mb.
Pdf просмотр
бет1/16
Дата03.04.2017
өлшемі2.1 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

ҚашыҚтыҚты 

жеңе Отырып

біріктірілген  

жылдық есебі

2015


Қазақстанның шексіз кең даласының 

үстінен самғай ұшқан қыран - біздің 

еліміздің нағыз жарқын бейнесінің 

сипаты болып табылатыны 

сөзсіз. Құстар- өмірлері үздіксіз 

қозғалысқа толы, биік көкжиектер 

мен мүмкіншіліктерге ұмтылатын 

тіршілік иесі. Оның биікке самғап, 

еркін шарықтауы көп жағдайда, 

«транстелеком» аҚ компаниясының 

даму жолына қатты ұқсайды.

компания байланыс жүйесін құруда 

жоғары жылдамдықты  бағындырды, 

болашаққа жоспар құруда өткір 

қөзқарасқа ие, ал клиенттермен 

жұмыста  жоғары мүмкіндіктерге 

ұмытылады.

бұл жылдық есепте біз сіздердің 

назарларыңызға 2015 жыл 

ішіндегі шарықтау нәтижелерімізді 

ұсынамыз. 

2015


1

есеп туралы

10 жалпы мәлімет 

11 есептік кезең және есеп шегі 

11 есептің мазмұнын анықтау процессі 

11 болашаққа қатысты өтініш 

11 куәландыру 

4 Қызметтің басты көрсеткіштері 

6 2015 жылғы негізгі оқиғалар мен жетістіктер 

8 2015 жылы алынған салалық және үкіметтік 

мадақтамалар 

3

компанияның портреті 

17 компания туралы

18 басқару жүйесі және ұйымдық құрылым 

19 акционерлік капиталдың құрылымы  

және құнды қағаздар

21 «транстелеком» аҚ миссиясы және елестету

2

Директорлар кеңесі төрағасының жолдауы 

14

басқарма төрағасының жолдауы 7

басқару 


87 корпоративтік басқару

87 корпоративтік басқару органдары 

87 жалғыз акционер 

88 Директорлар кеңесі мен басқарма мүшелерін 

іріктеу критерийлері, сол сияқты олардың 

тәуелсіздігін белгілеу 

88 Директорлар кеңесі туралы ақпарат 

90 «транстелеком» аҚ Директорлар кеңесі 

мүшелерінің қызметі туралы тізім 

92 2015 жылғы директорлар кеңесінің отырысы 

93 Директорлар кеңесі мүшелеріне сыйақы 

93 тәуелсіз директорларды тарту

94 Директорлар кеңесінің ерекше маңызы бар 

шешімі 


94 Директорлар кеңесі жанындағы комитеттер 

97 транстелеком» аҚ басқармасы 

97 төраға және басқарма мүшелерін тағайындау, 

олардың міндеттері мен жауапкершіліктері 

99 басқарма мүшелерінің қызметі туралы тізім

104 2015 жылдағы «транстелеком» аҚ 

басқармасының отырыстары

105 басқарма мүшелеріне сыйақы

106 атқарушы орган жанындағы комитеттер мен 

кеңестер 

111 корпоративтік келіспеушіліктер мен мүдделер 

келіспеушіліктерін реттеу 

112 корпоративтік басқаруды шыңдау 

114 тәуекелді басқару жүйесі 

116 Сапаны басқару 

116 Сапа менеджменті жүйесі 

119 Үнемді өндіріс/кайдзен

МазМұны 

8

жылдық қаржы есебінің сыртық аудиті 

121 сыртық аудитті саралау

121 аудиторлық ұйымдар туралы ақпарат 

121 тәуелсіз аудитордың шешімі

122 Қосымша

122 шоғырландырылған қаржы есебі 

122 GRI стандартты элементтердің кестесі

128 глоссарий

5

басты қаржы көрсеткіштер 

54 табыс талдауы 

57 тиімділік көрсеткіштері 6

тұрақты даму 

60 Қызығушылық танытқан тараппен өзара әрекет 

64 персонал

64 персонал құрылымы

65 кадрлық резерв 

65 Ұжымдық шарт және кәсіподақ

66 Оқыту және біліктілік арттыру 

67 жОО-мен ынтымақтастық 

67 ынталандыру

68 Әлеуметтік саясат, төлемдер мен жеңілдіктер

68 жастар саясаты 

68 Қызметкерлердің қанағаттанушылығы 

69 Әлеуметтік іс-шаралар, спорт, жастар саясаты 

70 кәсіподақ комитеті

70 Қоғамның адам құқығын сақтауы 

71 Сатып алуларды ұйымдастыру 

72 еңбекті қорғау және өндірістік қауіпсіздік 

79 Қоршаған ортаны қорғау 

83 Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет.  

Этика және адамгершілік

83 Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет 4

Операциялық қызметтер 

23 телекоммуникация нарығының талдауы

26 реттеуші ортаның үлгісі 

26 табиғи монополиялар саласының қызметтері

27 Монополиялық және үстем жағдайдағы, 

нарықтың субъектілер тізіліміне енген қызметтер 

28 лицензиялар

30 компания қызметтері

38 клиенттік база

40 2015 жылғы ірі және стратегиялық маңызды 

инвестициялық жобалар 

50 Серіктестер және контрагенттері 

50 клиенттермен қатынасты дамыту

51 Хартия және ассоциацияға қатысу

85 Этикалық принциптер және құндылық 

85 бәсекелестермен қатынас 

85 Қайырымдылық және демеушілік қызметтер 

4

5

біріктірілген жылдық есебі 

2015


ключевые показатели 

деятельностиПайданың 

құрылыМы 

жергілікті  телефон байланысы 

қызметтері /мың.тг./

2015 ж. 850 838

2014 ж.

6%

907 304


жерсеріктік байланыс және  

деректерді беру қызметтері  

/мың.тг./

2015 ж. 1 525 824

2014 ж.

19%

1 282 616

Халықаралық 

транзит қызметтері , /мың.г./

2015 ж. 1 153 498

2014 ж.


38%

835 862


телеграф байланысы, /мың.тг./

2015 ж. 1 957 589

2014 ж.

24%

2 571 531

тОбж арналарын жалға 

алу қызметтері /мың.тг./

2015 ж. 9 874 077

2014 ж.


79%

5 515 100

Қалааралық және халықаралық

телефон байланысы қызметтері

 /мың.тг./

2015 ж. 1 240 069

2014 ж.

11%

1 394 133

Ғаламтор желісіне қолжетімділік 

қызметтері  /мың.тг./

2015 ж. 2 632 833

2014 ж.


59%

1 656 634

ҚызМеттің баСты 

көрСеткіштері қаржы 

көрсеткіштері 

табыс, мың. тг.

2015 ж. 35 142 610

2014 ж.


55%

22 732 051

іске асырудың өзіндік бағасы, 

мың тг.


2015 ж. 20 841 096

2014 ж.


43%

14 610 902

таза табыс, тыс. тг.

2015 ж. 4 510 925

2014 ж.

43%

3 148 164

жарияланған үлеспайда, 

мың. тг.


2015 ж. 1 263 059

2014 ж.


167%

472 225


EBITDA margin

2015 ж. 50%

2014 г.

14%

44%


Қызметтің  

басты көрсеткіштері қоршаған  

ортаны қорғау 

клиенттер тобы 

бойынша түсіМ 

құрылыМы

қаржылық еМес 

көрсеткіштер 

ӘлеуМеттік  

сала 

газ тәрізді  ластағыш заттарды 

атмосфераға тастау, /т./

2015 ж. 889 837

2014 ж.

22%

727 061


жеке тұлға, /мың.тг./

2015 ж. 1 108 141

2014 ж.

2%

1 130 786

еңбекті қорғау, /мың.тг./

2015 ж. 37 566

2014 ж.

8%

40 807


Әлеуметтік салық, /мың.тг./

2015 ж. 100 973

2014 ж.

26%

80 076


жарақаттанушылық жиілігінің 

коэффиценті, /жағдайлар саны/

2015 ж. 0

2014 ж.


100%

1

Әлеуметтік төлемдер /мың.тг./2015 ж. 364 388

2014 ж.


21%

300 215


кадрлардың тұрақтамауы

2015 ж. 10,1%

2014 ж.

14%

11,7%


Демеушілік және қайырымдылық 

көмек /мың.тг./

2015 ж. 62 646

2014 ж.


41%

44 303


Қызметкерлердің жалпы 

саны /адам./ 

2015 ж. 3 241

2014 ж.


25%

2 601


Қолданылған тЭр, /мың.тг./

2015 ж. 290 503

2014 ж.

25%

232 980


заңды тұлға, /мың.тг./

2015 ж. 18 178 954

2014 ж.

39%

13 032 395

6

7

біріктірілген жылдық есебі 

2015


2015 жылҒы баСты ОҚиҒалар  

жӘне жетіСтіктер қаңтар

шілде

ақПан

сӘуір

МаМыр

• «транстелеком» аҚ (Әрі қарай 

–«транстелеком» аҚ, Қоғам, компания) 

халықаралық стандарт талабы бойынша СЭМ 

сәйкес сертификат алды. 

• MS ISO 14001:2004: талабына сәйкес 

Сертификат ауға байланысты, Қоғамның 

экологиялық менеджмент жүйесі халықаралық 

сертификатталған ұйымдар тізіліміне тіркелді.

• 17.12.2014 жылғы MS ISO 14001:2004 рр 

№14.1347.026 талаптарына сәйкес Сертификат;

• 17.12.2014 жылғы IQ Net PP ISO 14001:2004 рр 

№14.1347.026 Сертификаты.

• Қоғам Директорлар кеңесінің құрамы өзгерді 

Қазақстан темір жолы» ұлттық компаниясы» 

(Әрі қарай – «Қтж» Ұк» аҚ) акционерлік қоғамы 

басқармасының шешімімен Қоғамның  Қоғамның 

Директорлар кеңесі 

Қоғамның Директорлар 

кеңесі  Қоғамның Директорлар кеңесі 

Директорлар кеңесінің құрамына келесі 5 адам 

анықтады : 

алпысбаев канат калиевич, төраға;

Хасенов рустем койбагарович;

толебаев Серик казбекович;

айтмагамбетов алтай зуфарович – тәуелсіз 

директор;

Хекстер Давид ричард – тәуелсіз директор.

• астана қаласының индустриалды паркі 

«локомотив құрастыру зауыты» аҚ кәсіпорнында 

астана қаласының әкімдігі мен шығарылатын 

өнімдерді жергілікті қамтуды дамыту мәселелері 

жөніндегі ұлттық компаниялар және өндірістік 

прцестерді қалыпқа келтіру, қызметкерлердің 

еңбек құқығы және кепілдігі, әлеуметтік қорғау 

және әкімдік, кәсіпорын мен кәсіподақ арасында 

жұмыстан босатылған қызметкерлерді жұмысқа 

орналастыру мәселелері бойынша үш жақты 

ынтымақтастық меморандумы жасалды. 

• Қоғамның Директорлар кеңесі шешімімен 

Қоғамның басқарма мүшелерінің уәкілеттілігі 

уақытынан бұрын тоқтатылды (басқарма 

төрағасын қоспағанда), Қоғам басқармасының 

уәкілеттілік мерзімі 3 жылға және сандық құрамы 

белгіленді. 

• жалғыз басты аналарға психологиялық және 

әлеуметтік көмек көрсету үшін 20 млн. астам 

теңге бөлініп, алматы қаласындағы бір балалр 

үйін қамтамасыз етуге жіберілді.

таМыз

қыркүйек

қазан

қараша

желтоқсан

• а.а боеваның басқарма мүшесі уәкілеттілігін 

уақытынан бұрын тоқтатқанына байланысты, 

Директорлар кеңесінің шешімімен құқықтық 

мәселер жөніндегі атқарушы директор м.а а.М 

канапин Қоғамның басқарма мүшесі болып 

таңдалды. 

• корпоративтік хатшының уәкілеттілігін 

уақытынан бұрын тоқтатқанына байланысты, 

Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімімен  

корпоративтік хатшы болып а.к.кульжанов 

тағайындалды. 

• «кайдзен/Үнемді өндірісті» басқару және 

өндірісті жақсарту бойынша процесті дамыту

• «кайдзен/Үнемді өндіріс» жүйесін іске асыру 

бойынша жұмыс тобы құрылды. 

• Қоғамда кайдзен немесе «Үнемді өндіріс» 

жапондық философиялық рухты өзгертуге 

арналған бірінші семинар басталды.

• бізге 16 жыл!

• шымкентте Қоғам президенті Дәурен 

пшембаевпен Оңтүстік Қазақстан облысы әкімі 

бейбіт атамқұлов арасында жұмыс барысымен 

кездесу болды. 

• тараптармен кездесу қорытындысы бойынша 

шымкент қаласында «Smart- мектеп» «Smart-

емхана», «Smart- көшені жарықтандыру» 

және т.б смарт-жобаларды іске асыру туралы 

келісім жасалды. кездесуге қатысқандар 

смарт-бастаманың көлемін мемлекеттік-жеке 

серіктестер моделі бойынша Оңтүстік Қазаққстан 

облысында әрі қарай кеңейту жоспарлануда. 

• Қоғам парижде еліміздің барлық аумағын 

және Қытаймен шекараны қамтитын оптикалық 

желідегі «Ekinops» компаниясының 100G DWDM 

оптикалық транспорттық жабдығын дамытты. бұл 

Қытай мен батыс еуропа арасындағы ірі желінің 

бір бөлігі болып табылады. 

• Қазақстандық автоматтандыру және 

робототехника ассоциациясына қатысты. 

Қызметтің  

басты көрсеткіштері 

8

9

біріктірілген жылдық есебі 

2015


2015 жылы алынған салалық  

жӘне үкіМеттік МадақтаМалар 

1.

 есмаганбетов акан кайдарович  

Қазақстан республикасы көлік және 

коммуникация министірлігінің Құрмет 

мадақтамасы     

«телекоммуникация желілерін пайдалану 

дирекциясы» филиалының жергілікті және 

аймақтық желілер қызметінің басшысы

2.

 богданова людмила Владимировна 

алғыс хат «Қтж»Ұк» аҚ президентінің еңбек 

династиясы     

«көкшетаутранстелеком» филиалының  

байланыс инженері

3.

 надыров жанболат уракович  

«Қтж»Ұк» аҚ президенті атаулы сағаты  

бірінші Вице – президент м.а

4.

 Говоркова Галина сергеевна  

«Самұрық – Қазына» аҚ төрағасының 

мадақтамасы    «Қарағандытранстелеком» 

филиалының автоматты телефон стансасы 

электромеханигі

5.

 ахметова Гульнар касымбекова 

«Самұрық – Қазына» аҚ төрағасының 

мадақтамасы    

«астанатранстелеком» филиалының қаларалық 

телефон стансасы басшысы 

6.

 Чулембаев Марат орунбекович 

 «Магистралдің еңбек айбыны- 2015»Құрмет 

кітабына енгізілді 

  

«Семейтранстелеком» филиалының  басқарушы директоры орынбасары

7.

 ларионцев александр иванович 

Қазақстан халықтар ассамблеясының 20 

жылдығына арналған мерейтойлық төсбелгі    

«жамбылтранстелеком» филиалының талшықты-

оптикалық байланыс желісі аға электромеханигі

8.

 дузенко анатолий Михайлович 

«Үздік байланысшы» белгісі 

«павлодартранстелеком» филиалы желілік-

кабелдік бригадасының аға электромеханигі9.

 бидайбеков ербол жасимович 

«Үздік байланысшы» белгісі  

«Семейтранстелеком» филиалының  

басқарушы директоры10.

 текебаев нурлла жандильдаевич «Үздік 

байланысшы» белгісі 

«Қызылордатранстелеком» филиалының 

басқарушы директоры11.

 Молдасалиев болатбек асимович 

«Үздік байланысшы» белгісі  

«инфотелекоммуникациялық технологиялар 

дирекциясы» филиалының «Қандыагаш-

никельтау аумағындағы МС ирДп құрылыс» 

жобалау тобы бөлімінің басшысы12. 

лисенков александр алексеевич 

«Құрметті теміржолшы» белгісі 

 

«көкшетаутранстелеком» филиалының жергілікті желілер электромеханигі

13.

 Фазылова бакуткуль кажихановна   

«адал еңбегі үшін» белгісі 

«Қостанайтранстелеком» филиалы байланыс 

аймағының басшысы 14.

 тулепова динагуль токтархановна   

«адал еңбегі үшін» белгісі 

 

персоналмен жұмыс жүргізу басқармасы  кадр бөлімінің басшысы 

15. 

литвинов Павел Валерьевич 

«Қтж»Ұк» аҚ президентінің Құрмет 

мадақтамасы    

«көкшетаутранстелеком» филиалының сандық 

автоматты телефон стансасы және техникалық 

телеграф басшысы16.

 угольникова Галина Викторовна 

«Қтж»Ұк» аҚ президентінің Құрмет 

мадақтамасы    «өскементранстелеком» 

филиалының телефоншысы17.

 боева анна андреевна 

«Қтж»Ұк» аҚ президентінің Құрмет 

мадақтамасы   Құқықтық мәселелер жөніндегі 

атқарушы директор 18. 

иманбаева ляззат сериковна 

«адал еңбегі үшін» белгісі 

 

«инфотелекоммуникациялық технологиялар дирекциясы» филиалының эксперті 

19.

 соколова ольга Васильевна 

«Қтж»Ұк» аҚ президентінің алғыс хаты  

«Семейтранстелеком» филиалының 

телеграфшысы

20.

 орлова татьяна Михайловна   

«Қтж»Ұк» аҚ президентінің алғыс хаты  

«павлодартранстелеком» филиалының бас 

бухгалтері21.

 Чуженов данияр берикболович 

«Қтж»Ұк» аҚ президентінің алғыс хаты  

«инфотелекоммуникациялық технологиялар 

дирекциясы» филиалының аппаратты-

бағдарламалық жүйені енгізу бөлімінің басшысы 

22.

 жултаева сауле бертаевна 

«Қтж»Ұк» аҚ президентінің алғыс хаты  

«алматытранстелеком» филиалының жетекші 

экономисті23.

 абеева шырын аманжоловна 

«Қтж»Ұк» аҚ президентінің алғыс хаты  

 

«астанатранстелеком» филиалының телефоншысы

24. 

иванов игорь евгеньевич 

«Қтж»Ұк» аҚ президентінің алғыс хаты  

 «өскементранстелеком» филиалының инженер-

энергетигі25

. арзыкулов лесбек алибаевич 

«Қтж»Ұк» аҚ президентінің алғыс хаты  

 

начальник территориального участка магистральной сети филиала 

«шымкенттранстелеком» филиалының аймақтық 

магистральді желі аумағының басшысы

26. Горбенко Василий анатольевич 

«Үздік маман» атағы   

«телекоммуникация желілерін пайдалану 

дирекциясы» филиалының талшықты-оптикалық 

байланыс желісін беру жүйесі бөлімінің басшысы 

27.

 кемелов Меиржан Мамурбекович 

«Үздік маман» атағы    

«шымкенттранстелеком» филиалының 

талшықты-оптикалық байланыс желісінің аға 

электромеханигі

28.

 Побединская ирина Петровна 

«Үздік маман» атағы  

«жамбылтранстелеком» филиалының  

жетекші экономисті29.

 азанбаева нурлыкоз канатовна 

«Үздік маман» атағы    

«Қарағандатранстелеком» филиалының 

абоненттік-есептесу бөлімінің инженері

Сонымен қатар, Қоғам президентінің алғыс хатымен 48 қызметкер және 38 қызметкер  

Құрмет мадақтамасымен марапатталды, 5 қызметкерге Қоғам президенті алғыс жариялады. 

10

11

біріктірілген жылдық есебі 

2015


2015 жылы алынған салалық  

және үкіметтік мадақтамалар «транстелеком» акционерлік қоғамы (бұдан 

әрі – қоғам) оқырман назарына қоғамның 2014 

жылға арналған жылдық есебін ұсынады. бұл есеп 

қызметінің маңызды көрсеткіштерін тұтынушылар, 

инвесторлар және серіктестер үшін қажетті 

ақпараттарды, сонымен бірге қоғамның бұдан әрі 

даму келешегін көрсетеді.

қоғам қызығушылық танытқан тараптың барлық 

күткен нәтижесін қанағаттандыру үшін өз 

қызметінің нәтижесі туралы толық және уақытылы 

ақпаратты ұсынуға тырысады. 2015 жылдан бастап 

«транстелеком» ақ жыл сайын тек өзінің қызметінің 

нәтижесі жайлы ғана емес, тұрақты даму,ерекешелік, 

еңбекті және қоршаған ортаны қорғау, өндірістік 

қауіпсіздік және әлеуметтік жауапкершілік туралы 

ақпаратты енгізіп жылдық есепті жариялайтын 

болады. 

есеп туралы

Қашықтықты жеңе отырып

бұл құжат – 4 (GRI – Global Reporting Initia-

tive) нұсқасының тұрақты даму саласындағы 

есептілігіне сәйкес, сондай-ақ қаржы есебінің 

халықаралық стандартына сәйкес дайындалған 

Қоғамның жылдық есебі.

біріктірілген жылдық есепті дайындауда маңызды роль 

Қоғам ақпаратының ашықтығын арттыру үшін ғана 

емес, сонымен қатар ішкі бизнес-процестің тиімділігін 

арттыруға қауқарлы. 

аталған есеп тұрақты даму саласындағы көрсеткіштің 

тәуелсіз куәландыруынан өткен жоқ. Қоғам болашақта 

осы есепті ұсынылған ақпараттың сенімділігі мен 

толықтығына және GRI деңгейіне сәйкес тәуелсіз 

куәландыруынан өткіуді жоспарлап отыр. 

есептік мерзім 2015 жылғы 1 қаңтарынан 31 

желтоқсанына дейінгі кезең болып табылады. Қоғам 

қызметінің көрсеткіші 2013, 2014 2015 жылдар 

аралығындағы динамикада берліген.

Қаржы-шарушылық қызметінің қорытындысы 

бойынша ақпараттар 2015 жылғы 31 желтоқсандағы 

жағдайы бойынша қаржы есептілігінде көрсетілген, 

сонымен бірге www.ttc.kz корпоративті веб-сайтында 

жарияланған. «транстелеком» аҚ барлық қаржы 

қызметінің көрсеткіштері ҚеХС бойынша аудио 

шоғырландырылған қаржы есебіне сәйкес теңгемен 

көрсетілген.

біріктірілген есеп орыс, ағылшын және қазақ 

тілдерінде дайындалған және www.ttc.kz корпоративті 

интернет-сайтында жарияланады. Қызығушылық 

танытқан тараптың сұрауы бойынша қағазға 

шығарылған үлгісі беріледі.

Қоғам бұл есепте қызметінің нәтижесін толық және 

объективті көрсету үшін жеткен жетістіктері сияқты 

есеп кезеңінде туындаған қиыншылықтарын да 

бейнелейді. 

есептің мазмұнын анықтау принциптері:

• Қызығушылық танытқан тараптармен өзара әрекет.

• тұрақты даму мәнмәтіні (контекст).

• Маңыздылық.

• толықтық.

есептегі болашаққа қатысты келтірілген мәліметтер 

жорамал мағыналы ақпараттарға негізделді. 

«есептеледі», «жорамалданады» «күтіледі», 

«бағаланады», «ниеттенеді» деген сөздер «жоспар» 

белгісімен беріледі және оған сәйкес сөздер өтініштің 

жорамалданғаны туралы көрсетіледі. нақты нәтиже 

жорамалданған өтініш мазмұнындағы бағалау және 

ниеттенуден күтілетін нәтижедедегі жоспарлы және 

мақсатты көрсеткіштен айырмашылық болуы мүмкін. 

жорамалданған өтініш тек есеп шыққан күнге ғана 

жарамды. Қоғам жорамалданған өтініш мазмұнындағы 

қызметтен күтілетін нәтиженің орындалатынына 

кепілдік бермейді, сондықтан олар сенімді және типтік 

сценарий сияқты қарауы мүмкін емес және міндетті 

емес. 


есепте Қоғамның ерекшелігіне сәйкес, компанияның 

ұзақ мерзімді экономикалық өсуін, еңбекті және 

қоршаған ортаны қорғауды, адам капиталын дамытуды 

қосқанда кең көлемдегі мәселелерді қамитды. 

есеп қызығушылық танытқан тарапқа ақпараттың 

қолжетімді және кең қоғамдық көлемде, қиын 

техникалық терминологияларды қолданбай ұсынылады 

және негізінен арнайы салалық техникалық, 

технологиялық және экономикалық білім мен 

біліктілікті талап ететін мәліметтерді қамтымайды. 

есепте сызбалар, кестелер мен графикалар 

материалдың қолжетімді және көрнекті ұсынылуы үшін 

пайдаланылады, қолданылған қысқарылған сөздердің 

тізімі, тек сенімді ақпараттар беріледі.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет