Жырчы омаржүктеу 1.54 Mb.
Pdf просмотр
бет9/11
Дата15.03.2017
өлшемі1.54 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

ЭРИКГЕНЛАНЫ  ФАТИМА:  
«ЭСИМИ  БЁЛЕЙДИ  ХАМАН…»
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1989 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
   
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                  
* * *
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

141
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
* * *
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
УСТАЗЫМА
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
   
 
 
 
* * *
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ЮЧКЁКЕНИМ
 
 
   
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 

14
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
КЪЫШ
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

144
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
СЁЗЧЮЛЕГЕ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
* * *
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

145
ТЕРЕКЛЕ БЛА САГЪЫШЛА
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* * *
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
 
  
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
* * *
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

14
ХУДОЖНИКНИ ЧЫГЪАРМАЛАРЫ – 
ЖАШАУ КЮЗГЮСЮ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
   
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 194  
 
 
19   
 
 
 
 
 
 
1989 
 
 
 
 
 
 1989  
Эл къыйыры
Сары тюз
  

148
1944   1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
Таулу натюрморт
Гыржын
Натюрморт
Акат

149
БИЗНИ БАЙРАКЪЧЫ ИБРАГИМИБИЗ
 
 
 194  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
   
   
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 1944 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 

15
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 1948 
 
 
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 195  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
   
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
   
 
 

151
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
   
   
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15
 
 
 
 
 
 
 
ФИЛОСОФИЯНЫ ДОКТОРУ
 
 
   
 
 
   
 
   
 
   9
 
 
 
 
 
 
   
 
   
 
 
   
 
   
 
 
 
 
 
I
           
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
             
 
           
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
   
 
             
 
II
           
 
 

15
           
 
 
           
 
           
 
 
 
           
 
 
 
 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
     
 
 
 
 
 
  
 
III
       
 
 
 
 
 
 
 
 
           
 
   
       
   
 
 
 
   
           
 
 
 
   
 
 
 
   
 
 
       
 
           
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
   
 
 
 
   
 
 
 
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
   
   
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
         
 
 
   
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
   
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

154
       
 
 
 
 
           
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
       
   
   
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
   
 
 
 
 
   
 
 
 
   
 
 
    
 
 
   
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
   
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
   
 
       
   
 
 
 
 
 
 
 
           
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
   
 
 
           
   
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
       
 
 
   
 
 
 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
   
 
   
   
   
 
 
 
 
   
 
   
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 

155
       
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
           
 
 
 
 
 
 
   
 
 
   
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
   
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
     
       
 
 
 
 
 
 
 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
   
 
 
     
           
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
IV
             
 
 
           
             
 
           
             
 
 
 
 
 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
             
 
           
 
   
 
             
 
 
           
 
 
 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V
           
 
 

15
             
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VI
           
             
           
 
 
             
 
 
 
 
 
           
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
 
 
   
           
 
 
 
 
 
 
             
 
 
 
           
             
 
   
 
 
 
 
 
 
           
 
 
 
   
       
   
 
 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               
 
 
 
 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

Каталог: 2016 -> pressa
2016 -> Мектептің педагогикалық тақырыбы: Оқу және тәрбие қызметіндегі білікті
2016 -> ӘБ жұмысының 2015-2016 оқу жылының талдау нәтижелері
2016 -> Арнаулы бiлiм министрлiгi
2016 -> Филология кафедрасы
2016 -> І. Жансүгіров атындағы жму хабаршысы №2-3 /2013
2016 -> Семинар топтама алматы, 2016
2016 -> «Европа және Америка елдерінің қазіргі заман тарихы» пәнінен
2016 -> Бірінші межелік бақлауға арналған тапсырма
2016 -> Пәннің мақсаты мен міндеттері
pressa -> Пастырский визит предстоятеля русской православной церкви кирилла


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет