ЖҰма 3 наурызжүктеу 3.06 Mb.
Pdf просмотр
бет7/9
Дата15.03.2017
өлшемі3.06 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

          

«Нұрлы   жер»

халықты   тұрғыН   үймеН   

қамтамасыз  етеді

халыққа 


Жолдауының 

 

аясын-да  бекітіліп,  іске  асырылып  жатыр.  

Бағдарламаның  аясында  құрылыс 

салушылардың 

несиелері 

бойын-

ша  Үкіметтің  7  пайыздық  сыйақы мөлшерлемесін  жабуды  көздеп  отыр. 

Осындай  кредиттер  есебінен  600 

мың  шаршы  метр  тұрғын  үй  салу 

жоспарланған.  Үйлердің  50  пайызы 

тұрғын үй құрылыс жинақжүйесі арқылы 

Астана  мен  Алматы  қалаларында  260 

мың теңгеге дейін және басқа өңірлерде 

220  мың  теңгеге  дейін  бекітілген  баға 

бойынша іске асырылады. 

 

–Былтыр  10,5  млн.  шаршы метр  тұрғын  үй  пайдалануға  берілді. 

Бұл  2015  жылмен  салыстырғанда  7,9 

пайызға  немесе  8,9  млн.  шаршы  мет-

рге артты. Шамамен 89 мың тұрғын үй, 

оның ішінде 36 мың жеке тұрғын үй са-

лынды.


 

Мемлекет тарапынан тұрғын 

үй құрылысын және  инфрақұрылымды 

дамытуға  438,7  млрд.  теңге  бөлінді. 

Ұлттық  қордан    399,3  млрд.  теңге, 

республикалық  бюджеттен  16,6 млрд. 

теңге және Үкіметтің арнайы резервінен 

22,8  млрд.  теңге  бөлінген  болатын.  

Осы  қаражаттан  жалға  берілетін 

тұрғын үй құрылысына 82 млрд. теңге, 

кредиттік  тұрғын  үй  құрылысына  129,8 

млрд.  теңге,  коммерциялық  тұрғын  үй 

құрылысына  97  млрд.  теңге,  тұрғын 

үй  құрылыс  жинақ  банк  салымшыла-

рын  несиелеу  үшін  22  млрд.  теңге  мен 

инженерлік  желілердің  құрылысына 

107,8 млрд. теңге берілді.

 

Нәтижесінде мемлекеттің 

қаражаты  есебінен  966,1  мың  шаршы 

метр тұрғын үй салынды. Бұл 14 469 от-

басын  тұрғын  үймен  қамтамасыз  етуге 

және  20  мыңнан  астам  жұмыс  орнын 

ашуға мүмкіндік берді, – деді ол.

Сонымен  бірге  ол  үйлерін  одан  да 

жақсы  баспанаға  ауыстырғысы  келетін 

азаматтардың көбейгенін айтты. 

 

–Олардың  көбі  әкімдіктерде кезекте  тұрғандар.Қазір  400  мыңнан 

астам  адам  осы  кезекте  тұр.  800 

мыңнан  астамы    –  Тұрғын  үй  құрылыс 

жинақ  банктің  салымшылары,  1,3  млн. 

астамы    –  10  соттық  жерге  кезекте 

тұрғандар, – деді М.Жайымбетов. Бір    жарым   миллиоН  қазақстаНдық   

 отБасы   тұрғыН  үймеН  

қамтамасыз етіледі

-260 мыңға дейін және өңірлерде-220 

мың    теңгеге  дейін  жүзеге  асырыла-

тын болады. 

        «Халықтың  әлеуметтік жағдайы 

төмен тобына сатып алу мүмкіндігінсіз 

жалға  берілетін  тұрғын  үйлерді 

салу  көзделіп  отыр.  Жыл  сай-

ын  осы  құрылысқа  25  млрд  теңге 

қарастырылады.  Осындай  кредиттер 

есебінен  15  жыл  ішінде  1,5  млн  от-

басына,  оның  ішінде  600  мың  шар-

шы  метр  жекеленген  тұрғын  үй  салу 

жоспарланған.  Үйлердің  50  пайы-

зы  тұрғын  үй  құрылыс  жинақжүйесі 

арқылы 


Астана 

мен 


Алматы 

қалаларында  260  мың  теңгеге  дейін 

және басқа өңірлерде 220 мың теңгеге 

дейін  бекітілген  баға  бойынша  іске 

асырылады»,-деді ол. 

 

Мархабат  Жәйімбетовтің мәліметінше,  әлеуетті  жеке  инвести-

цияны  тартумен  және  кәсіпкерлік 

қызметтің 

қолдауымен 

жалпы 

бағдарламаның іске 

асырылуы 

құрылыс 

индустриясының 

даму-

ына  негіз  болады.  Және  еліміздің экономикалық  өсімін,  тұрғын  үй 

құрылысының 

ағынын 

тұрақты 


сақталуын  қамтамасыз  етіп,  жалпы 

әлеуметтік-экономикалық 

дамуына 

маңызды үлесін қосады. Жаңа жұмыс 

орындарының        ашылуына    себеп     

болады.


ГосУдарстВо оБесПеЧит   ПодВеде-

Ние   иНФрастрУКтУры Под ижс В рамКах       

ПроГраммы «НУрлы жер»

 

На подведение инженерных коммуникаций в районы жилищной застройки в рамках программы «Нурлы жер» предусматривается ежегодно выде-

лять порядка 80 млрд. тенге, в текущем году выделено 83,5 млрд. тенге. Об этом 

в ходе пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций сообщил пред-

седатель Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Мархабат Жайымбетов.

«Основным курсом программы «Нурлы жер» является поддержка строительства 

индивидуального жилья. Гражданам будут выделяться земельные участки под 

индивидуальное жилищное строительство с подготовленной инженерной инфра-

структурой. Государство обеспечивает подведение инфраструктуры», - сказал 

Мархабат Жайымбетов.

 

«С 2017 года в областных центрах планируется реализация пилот-ного проекта строительства индивидуального жилья. На сегодня готовность к 

реализации имеется у акиматов Актюбинской и Северо-Казахстанской областей», 

- отметил М. Жайымбетов.

 

По словам Мархабата Жайымбетова, из государственных источников на развитие жилищного строительства и инфраструктуры было выделено 438,7 

млрд. тенге, в том числе из Нацфонда – 399,3 млрд. тенге, из республиканского 

бюджета - 16,6 млрд. тенге и 22,8 млрд. тенге - средства из спецрезерва Прави-

тельства.

 

«Нұрлы жер» бағдарламасы аясында тұрғын 

үй құрылысының аймағына 

инженерлік коммуникацияны 

жеткізу үшін жыл сайын 80 

млрд теңге бөлінеді. Бұл тура-

лы Орталық коммуникациялар 

қызметінде өткен баспасөз 

мәслихатында Құрылыс 

және тұрғын үй-коммуналдық 

шаруашылық істері комитетінің 

төрағасы Мархабат Жайымбетов 

хабарлады. 

 

« Б а ғ д а р л а м а н ы ң негізгі  бағыты  –  жеке  тұрғын  үй 

құрылысына  қолдау  көрсетуі. 

Азаматтарға 

жеке 


тұрғын 

үй 


құрылысына 

инженерлік-

инфрақұрылымы 

дайындалған 

жер  телімдері  бөлінетін  болады. 

Инфрақұрылымды  салуды  мем-

лекет  қамтамасыз  етеді.  »,  -  деді 

Мархабат Жәйімбетов.

 

«2017  жылдан  бастап облыс  орталықтарында  жеке 

тұрғын үй құрылысының пилоттық 

жобасының  іске  асырылуы  жо-

спарлануда.  Бүгінгі  таңда  Ақтөбе 

және  Солтүстік  Қазақстан  облы-

стары  іске  асыруға  дайын»,-деді 

Мархабат Жәйімбетов.

        Мархабат  Жәйімбетовтің 

айтуынша,  мемлекет  тарапы-

нан  тұрғын  үй  құрылысын  және  

инфрақұрылымды дамытуға 438,7 

млрд. теңге бөлінді. Ұлттық қордан  

399,3 млрд. теңге, республикалық  

бюджеттен  16,6 млрд. теңге және 

Үкіметтің  арнайы  резервінен  22,8 

млрд. теңге бөлінген.

   

НоВые    социальНые   

 стаНдарты   КазахстаНа

 

Республика  Казахстан  за  25  лет  Неза-висимости строится на принципах социального государ-

ства,  межнационального  и  межконфессионального  со-

гласия,  толерантности  и  демократии  и  основной  целью 

определила  повышение  жизненного  уровня  граждан.  За 

эти годы, несмотря на сложный первоначальный период 

развития, Казахстан избежал потрясений и гражданской 

войны.  Построены  основы  новой  модернизированной 

экономики, внутренняя политика направлена на решение 

приоритетных  социально-экономических  задач.  Благо-

даря  реализации  государственной  программы  «Нурлы 

жол» и Плана нации «100 конкретных шагов» Республика 

Казахстан успешно преодолевает первоначальный этап 

сложной глобальной трансформации в условиях кризиса 

мировой экономики.

 

Ежегодное Послание Главы государства, Президента  страны  Н.Назарбаева,  на  тему  «Третья 

модернизация  Казахстана:  глобальная  конкуренто-

способность»,  опубликованная  в  СМИ  31  января  2017 

года,  определяет  новые  стратегические  направления 

социально-экономического  развития  страны  на  пред-

стоящие годы. Эти направления служат ориентиром для 

государственных  органов  при  разработке  и  реализации 

своих  планов.  «Эта  модернизация  –  не  план  борьбы  с 

текущими  глобальными  вызовами,  а  надежный  мост  в 

будущее, навстречу целям Стратегии-2050», отмечено в 

выступлении Президента нашей страны.

 

Глава государства в Послании определя-ет направления третьей модернизации страны на основе 

реализации  пяти  приоритетов,  которые  призваны  обе-

спечить  темпы  роста  экономики  выше  среднемировых 

и  на  этой  основе  устойчивое  продвижение  в  число  30 

передовых стран мира. Одним из главных приоритетов 

Послания  является  улучшение  качества  человеческого 

капитала на основе современного образования, здраво-

охранения и достойного социального обеспечения граж-

дан.

 

В  Послании  Главы  государства  народу Казахстана сфере социального обеспечения, как и всег-

да, уделено огромное внимание. В Республике Казахстан 

действует трехуровневая система пенсионного обеспече-

ния,  которая  включает  в  себя  базовое  государственное 

пенсионное  обеспечение,  солидарное  пенсионное  обе-

спечение для лиц, имеющих стаж до 1 января 1998 года 

и накопительное пенсионное обеспечение, формируемое 

за счет индивидуальных обязательных пенсионных взно-

сов работников. Государство ежегодно индексирует раз-

меры пенсий лицам пенсионного возраста. 

 

Во  исполнение    поручения  Президента Республики  Казахстан  Н.А.Назарбаева,  озвученного  на 

торжественном  собрании,  посвященном  25-летию  Не-

зависимости Республики Казахстан, с 1 июля 2017 года 

размеры пенсионных выплат 2,1 миллионам пенсионеров 

будут повышены до 20% в сравнении с 2016 годом.

 

В этой связи, с 1-го июля 2017 года пред-усматривается  внесение  измнений  в  Закон  «О  пенсион-

ном обеспечении в Республике Казахстан», в частности 

-  максимальный  доход  для  исчисления  пенсионных  вы-

плат предполагается увеличить с 41-кратного до 46-крат-

ного  МРП,  то  есть  максимальный  доход,  учитываемый 

для  исчисления  размеров  вновь  назначенных  пенсий, 

должен  составлять  с  июля  2017  года  –  104  374  тенге 

(46*2 269). 

 

Одним  из  важнейших  направлений  со-циально-экономической  политики  государства  является 

демографическая  политика,  направленная  на  создания 

благоприятных  условий  по  стимулированию  рождаемо-

сти, снижению материнской и младенческой смертности. 

В 2016 году в Республике Казахстан появились на свет 

почти  полмиллиона  малышей,  что  превышает  уровень 

1999 года почти в 2 раза. Социальное обеспечение ма-

теринства  и  детства  является  основным  приоритетом 

в  решении  этого  направления  социальной  политики.  В 

прошлом году единовременное государственное пособие 

в связи с рождением ребенка выплачено 438 тысячам ма-

терей. Тенденции по рождаемости сохраняются и  в 2017 

году. По поручению Главы государства с 1 июля 2017 

года  будут  увеличены  размеры  единовременного  по-

собия в связи с рождением ребенка на 20%.

Сегодня все граждане, достигшие пенсионного возрас-

та, имеют право на получение базовой пенсионной вы-

платы в размере 52% от прожиточного минимума.  

 

В  своем  Послании  Глава  государства отметил  необходимость  пе¬ресмотра  прожиточного 

минимума с 1 января 2018 года. В 2017 году размер 

прожиточного  минимума составляет  24459  тенге.  По-

вышение размера про¬житочного минимума, в первую 

очередь,  положительно  отразится  при  пере¬расчете 

государственной базовой пенсионной выплаты. 

Кроме того, с 1 июля 2018 года лица, достигшие пен-

сионного возраста и имеющие стаж работы 35 и более 

лет  (мужчины  и  женщины),  будут  полу¬чать  государ-

ственную  базовую  пенсионную  выплату  в  размере 

100% прожи¬точного минимума, поэтому размер базо-

вой пенсионной выплаты у боль¬шинства пенсионеров 

увеличится вдвое. 

 

Необходимо отметить, что данная нор-ма коснется не только пенсионе¬ров, имеющих боль-

шой стаж работы по состоянию на 1 января 1998 года, 

но и абсолютно всех получателей пенсий. Для расчета 

государственной  базовой  пенсионной  выплаты  будет 

учитываться  общий  стаж  работы  до  1  января  1998 

года, учтенный при назначении солидарной пенсии, и 

стаж работы после 1998 года согласно производимым 

перечислениям  обязательных  пенсионных  взносов  в 

Единый накопительный пенсионный фонд. 

 

Следует    отметить,  что  стаж  рабочей деятельности пенсионеров с 1 ян¬варя 1998 года пол-

ностью отражается в базах данных Единого учетного 

цен¬тра  Министерства  труда  и  социальной  защиты 

населения РК. Таким образом, никаких дополнитель-

ных  документов  для  перерасчета  государственной 

базо¬вой пенсионной выплаты не требуется. Перерас-

чет  будет  произведен  автома¬тически,  так  как  стаж 

работы,  учтенный  при  назначении  пенсий,  имеется  в 

пенсионных  делах.  Поэтому,  пенсионерам  не  нужно 

будет обращаться в от¬деления Государственной кор-

порации. 

 

Повышение размера прожиточного ми-нимума с 1 января 2018 года повлияет на изменение 

размеров  всех  видов  государственных  социальных 

посо¬бий, рассчитываемых от прожиточного миниму-

ма: по инвалидности, по потере кормильца, по возра-

сту. Повышение размеров пособий коснется свыше по-

лумиллиона инвалидов, около  двухсот тысяч семей, 

потерявших  кормильца.

 

Государственная  корпорация  «Пра-вительство  для  граждан»  оказывает  530  различных 

услуг гражданам в одном месте по принципу «одного 

окна». Такими центрами по всей стране стали ЦОНы. 

Отделения  Межведомствен¬ного  расчетного  центра 

социальных  выплат  –  МРЦСВ  (ранее  Государственн-

ный центр по выплате пенсий) перешли на обработку 

документов,  принятых  отделами  ЦОНа,  но,  в  то  же 

время,  осуществляют  полноценный  прием  граж¬дан, 

работы  по  перерасчету  пенсий  и  пособий,  проводят 

информационно-разъяснительную  работу  в  каждом 

городе и районе нашей страны. Набрав единый корот-

кий номер 1411, вы можете получить любую интересу-

ющую вас информацию по пенсиям и пособиям. 

 

Деятельность социальных служб Госу-дарственной  корпорации  «Правительство  для  граж-

дан»  направлена  на  выполнение  поручения  Главы 

государства о дальнейшем полном переводе оказания 

государственных  услуг  в  электронный  формат,  без 

обязательного физического присутствия заявителя. 

 

а.ШУБаеВа,руководитель  «межведомственного  расчетного  

центра социальных выплат» филиала  

некомерческого  акционерного  общества»  Госу-

дарственной корпорации   «Правительства для 

граждан» по  алматинской области 

Панфиловского  районного отделения.

  

«Панфилов  ауданының  кәсіпкерлік  бөлімі»  мемлекеттік  мекеме  басшысының азаматтарды  және  заңды  тұлғалардың  өкілдерін,  оның  ішінде  осы  органдардың 

қызметкерлерін жеке мәселемен 

                                                           қаБылдаУ    Кестесілауазымы

аты - жөні

қабылдау жүргізетін 

орны, кабинет нөмірі

қабылдайтын 

уақыты, 

күндері

1

Бөлім басшысы

Бекмұхамбет 

Оразтай

НұратайұлыЖаркент қаласы 

Головацкий көшесі 

№129  1 қабат

101 кабинет

Әр аптаның 

сәрсенбі күні

сағ: 10.00-ден

12.00-ге дейінГраФиК  Приема

                  Граждан  и  представителей  юридических    лиц,  в  том  числе  работников 

этой 

организации руководителя 

государственного 

учреждения 

«Отдел 


предпринимательтсва Панфиловского района»должность 

Ф.и.о.

место приема, номер 

кабинета

Время 

и дата 

приема

1

Руководитель отдела

Бекмұхамбет 

Оразтай 

Нұратайұлы

город Жаркент улица 

Головацкий №129  1 этаж

101 кабинет

Каждую 


неделю 

в среду 


с 10.00 

до 12.00


 

Уважаемые жители района! 

С 27 февраля по 27 марта 2017 года 

проводится кампания прикрепления населения к организациям здравоохранения, 

оказывающих первичную медико-санитарную помощь с охватом населения, про-

шедших процедуры временной регистрации. Если Вы постоянно или временно 

проживаете в Панфиловском районе согласно приказа МЗСР РК от 28 апреля 

2015 г № 281 «Об утверждении Правил оказания первичной медико-санитарной 

помощи и Правил прикрепления граждан к организациям первичной медико-сани-

тарной помощи" для получения гарантированного объема бесплатной медицин-

ской помощи, Вы должны прикрепиться к районной больнице.

 

 Прикрепление к организации ПМСП осуществляется на основе за-явления произвольной формы и документа, удостоверяющего личность (удосто-

верение личности, паспорт, свидетельство о рождении, иной документ, выданный 

в установленном  законодательством  Республики Казахстан порядке) или в 

электронном формате через веб-портал «электронного правительства».

 

 Телефон для справок: 9-32-49.НоВые   социальНые  стаНдарты  

 

Об  этом  в  ходе  пресс-конференции  в  Службе  центральных 

коммуникаций сообщил председатель 

Комитета  по  делам  строительства  и 

жилищно-коммунального  хозяйства 

Мархабат Жайымбетов. 

 

«Для  снижения  стоимости ипотеки для населения при приобрете-

нии квартиры в новостройках до 10% 

и индивидуального жилья до 5% госу-

дарство  через  АО  «ИО  «КИК»  будет 

предоставлять  субсидии.  Для  субси-

дирования ипотечных займов населе-

ния предусматриваются 10 млрд. тен-

ге (ежегодно в течение 10 лет). В свою 

очередь,  для  стимулирования  строи-

тельства жилья застройщиками будут 

предоставляться субсидии в размере 

7% по кредитам через АО «Даму». На 

субсидирование  банковских  кредитов 

частным  застройщикам  предусмотре-

ны 11 млрд. тенге (ежегодно в течение 

3 лет)», - сказал Мархабат Жайымбе-

тов.

 

По его словам,  за счет та-ких  кредитов  планируется  построить 

600  тыс.  квадратных  метров  жилья. 

50% такого жилья будет реализовано 

через  систему  жилстройсбережений 

по  фиксированной  стоимости  в  горо-

дах Астана и Алматы – до 260 тыс. и 

регионах – до 220 тыс. тенге.

 

«Для  наиболее  социаль-но-уязвимых  слоев  населения  будет 

строиться  арендное  жилье  без  права 

выкупа.  Ежегодно  на  его  строитель-

ство предусматриваются по 25 млрд. 

тенге. За 15 лет ожидается построить 

жилье для 1,5 млн. семей, в том чис-

ле  600  тыс.  индивидуального  жилья 

и  972  квартир»,  -  отметил  Мархабат 

Жайымбетов.

 

Мархабат Жайымбетов 

подчеркнул,  что  в  целом  реализация 

программы  с  привлечением  потенци-

ала частных инвестиций и поддержка 

предпринимательской  деятельности 

станет  основой  для  развития  строй-

индустрии,  внесет  значимый  вклад  в 

общее  социально-экономическое  раз-

витие,  обеспечив  дальнейший  эконо-

мический  рост  республики,  сохране-

ние  устойчивых  темпов  жилищного 

строительства  и  способствует  созда-

нию новых рабочих мест.

ПроГрамма  оБесПе-

Чит  жильем 1,5 млН 

КазахстаНсКих 

семей

Бағдарлама

 тұрғыН  үй   

құрылысы меН 

иНФрақұрылымды

реттейді


3   наурыз  2017  жыл

№ 14 (8857) 

«Жаркент  өңірі»14

 

В  ходе  второго  дня  Со-брания  международных  участни-

ков ЭКСПО-2017 состоялась пере-

дача Павильона Великобритании. 

Профессор  Чарльз  Хендри,  наци-

ональный комиссар Великобрита-

нии на ЭКСПО-2017, и г-н Алишер  

Пирметов,  Первый  заместитель 

Председателя Правления АО «НК 

«Астана  ЭКСПО-2017»,  подпи-

сали  акт  приема-передачи  Пави-

льона.  Внутренние  строительные 

работы начнутся в начале марта.

 

Тема  Павильона  Вели-кобритании:  «Мы  –  энергия»  (We 

are  Energy).  В  ее  основе  лежат 

способности  человека  воспроиз-

Великобритания: 

 

 

  

 

  

   «Мы - энергия» 

 

 

С 1 марта текущего года Discovery Networks CEEMEA со-вместно с ОА "Казтелерадио" запускают в Казахстане новый телеканал 

— "Discovery Showcase", который будет доступен в SD (№102)  и HD 

качестве (№126). Канал будет доступен в сети спутникового вещания 

ОTAU TV в «Полном» пакете. 

Он объединит самые яркие и популярные шоу из портфолио брендов 

Discovery — Discovery Channel, Animal Planet, TLC, Discovery Science и 

ID Xtra. Кроме того, канал откроет зрителям доступ к эксклюзивным ма-

териалам, которые можно будет увидеть только на Discovery Showcase.  

 

На первом этапе зрителям будет предоставлены программы и передачи на казахском языке в прайм-тайм (с 18:00 и до полуночи).  В 

течение года доля программ на казахском языке будет увеличиваться и  

с января 2018 года весь контент будет полностью казифицирован. Вме-

сте с этим, зритель может выбрать в настройках своего приемника про-

смотр канала на русском и на английском языках. Первыми на казахский 

язык будут переведены такие программы, как «Сквозь кротовую нору с 

Морганом Фрименом», «Оглушающий океан», «Аляска: семья из леса», 

«Китовые войны» и другие знаковые проекты флагманов Discovery 

Networks. 

  

«Мы рады представить нашим абонентам уникальный для казахстанского рынка проект, теперь абоненты OTAU TV могут смотреть 

наиболее рейтинговые программы, завоевавшие сердца телезрителей 

по всему миру, на казахском языке. Примечателен данный факт еще 

тем, что впервые подобный телеканал появился в сети национального 

спутникового телевидения OTAU TV и более миллиона наших абонен-

тов смогут получать эксклюзивный контент одними из первых и без 

увеличения абонентской платы.  Напомним, в спутниковом телевидении 

OTAU TV представлено порядка 120 телерадиоканалов, стоимость еже-

месячной подписки составляет 2500 тенге. Также абонентам базового 

пакета с 1 по 17 марта телеканал «Discovery Showcase» будет доступен 

в базовом пакете»,-отметил Евгений Галкин, коммерческий директор  

АО «Казтелерадио».

водить  энергию  и  менять  мир. 

Человек берет на себя большую 

ответственность  за  энергию,  ко-

торую  мы  потребляем,  и  готов 

способствовать выработке реше-

ний, необходимых для улучшения 

энергетической эффективности и 

защиты окружающей среды.

  

Павильон Великобрита-нии  покажет  британские  иннова-

ции и открытия, изменившие наш 

образ  жизни  и  наши  коммуника-

ции с окружающим миром, а так-

же  позволит  посетителям  позна-

комиться с материалом будущего 

– графеном. Данный уникальный 

двумерный  материал,  толщиной 

всего  лишь  в  один  атом,  был 

впервые  получен  в  2004  году  в 

Университете Манчестера. Через 

шесть  лет  после  этого  открытия 

британские  ученые  были  удосто-

ены Нобелевской премии.

  

Кульминацией Пави-

льона  будет  центральная  кон-

струкция,  созданная  под  влия-

нием  уникальной  архитектуры 

юрты.  В  этой  конструкции  будет 

воплощен  инновационный  ди-

зайн, а также современные инже-

нерные, научные, музыкальные и 

световые решения.

  

В  течение  трех  меся-цев посетителей Павильона ждет 

программа  деловых,  культурных 

и научных мероприятий.


Каталог: wp-content -> uploads -> 2016
2016 -> Сайын мұратбеков
2016 -> Мектептің педагогикалық тақырыбы: Оқу және тәрбие қызметіндегі білікті
2016 -> Арнаулы бiлiм министрлiгi
2016 -> Филология кафедрасы
2016 -> «Европа және Америка елдерінің қазіргі заман тарихы» пәнінен
2016 -> Бірінші межелік бақлауға арналған тапсырма
2016 -> Пәннің мақсаты мен міндеттері
2016 -> Ә. Е. Жұмабаева, М. Н. Оспанбекова Алматы «Атамұра» 2016
2016 -> «Тарихты оқыту әдістемесі» пәні бойынша дәрістер конспекті Тақырып№1: Кіріспе


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет