Жұмыс бағдарламасы 050506 Экономика мамандығының Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарты негізінде дайындалды және 5В050600 «Экономика»


Пән бойынша тапсырмаларды орындау және тапсыру кестесі



бет10/79
Дата07.01.2022
өлшемі1.21 Mb.
#20604
түріЖұмыс бағдарламасы
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   79
3. Пән бойынша тапсырмаларды орындау және тапсыру кестесі.

Тапсырмалар




Баллы

Бағаны жинақтау (аптасы)


Жалпы балы

1 тапс балл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Аралық бақылау

20

10



















*





















*





Қорытынды емтихан

40

40














































*


Семинар

сабақтарында+СОӨЖ жауап беру


15

1

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*





Мини – тесттер

4

1







*







*










*







*











СӨЖ бақылау

8

4



















*



















*







Бақылау жұмысы

4

2













*



















*














Реферат

4

4





































*











БАРЛЫҒЫ

100


х

1

1

2

1

3

2

15

1

1

2

1

3

6

10

11

40


25

35


4. ПӘННІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК ҚАМТЫЛУ КАРТАСЫ.



Оқулықтардың атауы

Дана саны

кітапханада

кафедрада



Балацкий О.Ф. Паласовский Ю.В.Чупис А.В. Экономика и организация охраняемых природных территории – Москва Агропром изд. 1989




-



Бобылёв С. Н., Коркаев А. ш. Экономика природопользования учебное пособие – Москва ТВИС - 1997




-



Варламов А.А. Земельный кадастр/А.А. Варламов.-М.:КолосС. Т

1:Теоретические основы государсвенного земельного кадастра.-2004.-384 с.






-



Голуб, А. А. Экономика природных ресурсов:учебное пособие для вузов/А. А. Голуб, Е. Б. Струкова.-М.:АспектПресс,2001.-319 с.




-



Голуб А.А., Струкова Е.Б. Экономика природных ресурсов. Учебное пособие. М. 1999г.




-



Игнатов В. Г. , Кокин А.В. Экологический менеджмент:Учеб. пособие.-Ростов-н/Д:Ростовское книжное издательство,1997-304 с.




-



Инженерная экология и экологический менеджмент:Учебник/Под.ред. Н. И. Иванова, И. М.Фадина.-М.:Логос,2002.-528с. .-ISBN




-



Коробкин, В. И. Экология:Учеб. для вузов/В. И. Коробкин, Л.В. Передельский.-9-е изд., доп. и перераб.-Р-н-Д:Феникс,2005.-576с




-



Коробкин, В. И. Экология: конспект лекций/В. И. Коробкин, Л. В. Передельский.-3-е изд.-РнД.:Феникс,2006.-224 с.




-



Мамыров Н.К. Экономика природопользования учебник Москва: Финансы и статистика: А: Экономика, 2003




-



Мамыров Н.К., Тонкопий М.С., Табиатты пайдалану экономикасы; Оқулық-Алматы: Экономика, 2005-368б




-



Основы экономики природопользования: учебник для вузов под ред. В.Н. Колиной.; Питер, 2005




-



Пахомова, Н. и др. Экологический менеджмент/Н. Пахомова, К.

Рихтер, А. Эндрес.-СПб.:Питер,2004.-352 с.






-



Промышленная экология:учеб. пособ./Под ред. В. В. Денисова. -РнД:МарТ,2007.-720 с.-(Учебный курс)




-



Тонкопий М.С. Экономика природопользования: Учеб. пособие.-А. Экономика,2000.-476с.




-



Управление земельными ресурсами: Учеб.пособ./П. В. Кухтин и др.- 2-е изд.-СПб.:Питер,2006.-448 с.:ил.-(Учебное пособие.)




-



Чапек, В. Н. Экономика природопользования/В. Н. Чапек.-Р-н-Д Феникс, 2003.-320 с.-(Высшее образование)




-



Шимова О. С., Соколовский Н.К. Основы экологии и экономика природопользования: Учебник.- Минск: БГЭУ, 2001.- 368с




-



Экология и экономика природопользования: Учеб./Гирусов Э.В., С.Н. Бобылев, Новоселов А.Л., Чепурных Н.В.; Под ред.Э.В.Гирусова.

-М.:Закон и право, ЮНИТИ,1998.-455 с.






-



Экология: Учеб. пособие/ Общ. ред. С.А.Боголюбова.-М.:Знание, 1997.-288с.




-



Экономика природопользования: Учеб.- практ. пособие/ Г. Д. Кулагина.-М.:МЭСИ,1998.-156с.




-



Экономика природопользования:Краткий курс лекций/Сост. Б.М. Хусаинов.-Уральск:ЗКАУ,1999.-24с. .-б/ц




-

5.Дәріс кешені




Тақырып 1. Табиғатты пайдаланудың теоретикалық аспектілері

1. Табиғат пайдалану экономикасының пәні, мақсаттары және зерттеу әдістері

2. Табиғат ресурстары-табиғат пайдалану экономикасының объектісі ретінде

3. Табиғат ресурстарының жіктелуі




  1. Табиғат пайдалану экономикасының пәні, мақсаттары және зерттеу әдістері

Табиғат пайдалану экономикасында табиғатты тұйық, өзі дами алатын, жеткілікті жүйе ретінде қарастырады, адам арасындағы жағдайда бір қалыпты жағдайды ұстап тұрадын (табиғаттық апаттардан басқа) жүйе ретінде қарастырады.

Табиғат пайдалану экономикасы адамның өмір сүру ортасының табиғи, әр кезде ауыспалы жағдайларын және қоғамның қоршаған табиғи ортаны пайдалану деңгейін зерттейді.

Табиғат пайдалану экономикасының пәні – қоғамдық өндіріс кезінде қалыптасатын қоғам мен табиғат арасындағы экологиялық , экономикалық қатынастар болып табылады:

Табиғат пайдалану экономикасының негізгі мақсаттары:



  • қазіргі жағдайдағы табиғат пайдалану проблемаларын анықтау және талдау жүргізу;

  • табиғат ресурстарын пайдалану бағыттарын, оның құрамын, жағдайларын сипаттау;

  • экологиялық және экономикалық паоблемаларды өзара байланыста зерттеу және оларды шешу тәсілдерін анықтау;

  • пайдаланудың қоршаған орта жағдайына әсер етуін бағалау ;

  • табиғатты тиімді пайдаланудың экономикалық механизмдерін сиппатау;

  • табиғат байлығын экономикалық бағалау әдістерін, табиғи ортаны бүлдіруден, табиғи байлығын ысарап етуден келетін зиян мөлшерін есептеу әдістерін зерттеу;

  • табиғат байлығын тиімді пайдалануды табиғи ортаны қорғауды басқарудың экономикалық механизмін, оны жетілдіру бағыттары мен жолдарын зерттейді.



2. Табиғат ресурстары-табиғат пайдалану экономикасының объектісі ретінде

Табиғат ресурстары дегеніміз – адамның тіршілігі үшін қажетті заттар. Олар адам еңбегімен жасалмаған, оған тәуелсіз. Адам қоғамы табиғат ресурстары болғандықтан ғана тіршілік етеді. Ол адамның тыныс алатын ауасы, ішетін ауыз суы, азық түлік көзі, өсімдіктер мен жан-жануарлар дүниесі мол болған жағдайда ғана өмір сүре алады.

Табиғат ресурстары – бұл адам заттың өмір сүру жағдайлар жиынтығының бөлігі, оны қоршаған ортаның маңызды компоненттері қоғамның материалдық және рухани қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін өндіріс процесінде қолданады.



Ұдайы өндіріс –бұл қоғам мен табиғат арасындағы үздіксіз арақатынас процесінің көрінісі, мұнда қоғам табиғат күшімен ресурстарды өзіне бағындыра отырып, қажеттілікті қанағаттандыру үшін қолданып отырады.

Олар елдің әлеуметтік – экономикалық потенциалын анықтап қана қоймайды, сонымен қатар, қоғамдық өндіріс тиімділігін және денсаулық, тұрғындардын өмірінің ұзақтығын анықтайды.

Табиғат ресурстарын екі топқа бөледі:


  • Нақты табиғат ресурстары- өндіргіш күштер мен өндірпіс қатынасының белгілі бір кезеңінде адамдар кәдесіне жарап жүрген ресурстар. Бұларға пайдаланып жүрген құнарлы жерлер, әр түрлі өсімдіктер, балықтар, мұнай, газ, электр энергиясы және т.б жатады.

  • Потенциалды табиғат ресурстары қатарына әзірше әр түрлі себептермен пайдаланылмай жүрген реурстар жатады. Бұған күн көзі, жел энергиясы, теңіз ағыстары, және т.б жатады.





Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   79




©emirsaba.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет