Жұмыс бағдарламасы 5В011700-«Қазақ тілі мен әдебиеті»жүктеу 175.3 Kb.
Pdf просмотр
Дата06.03.2017
өлшемі175.3 Kb.

Жұмыс оқу бағдарламасының

титулдық парағы 

Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/30Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі 

С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті

Қазақ филологиясы кафедрасы

«ХХ ғасыр басындағы қазақ әдебиеті» пәнінен 

5В011700-«Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығының

студенттеріне арналғанЖҰМЫС ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ 

Павлодар

Мамандықтың мемлекеттік жалпыға

міндетті білім беру стандартының және

типтік бағдарламаның негізінде әзірленген

жұмыс оқу бағдарламасын бекіту парағы 

Нысан


ПМУ ҰС Н 7.18.3/31

                                                                 

БЕКІТЕМІН 

ОІ жөніндегі проректор

_________  

Н.Э. 


Пфейфер

  

    (қолы)                   (аты-жөні.)

         

20__ж. «___»_________                                                                           

Құрастырушы: __________ф.ғ.д., профессор Н.Қ.Жүсіпов

           

Қазақ филологиясы кафедрасы«ХХ ғасыр басындағы қазақ әдебиеті» пәні бойынша

050117-«Қазақ тілі мен әдебиеті»  мамандығының

студенттеріне арналған

ЖҰМЫС ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ 

Жұмыс бағдарламасы 5В011700-«Қазақ тілі мен әдебиеті»

мамандығының студенттеріне арналған

Жұмыс   бағдарламасы   ҚР   МЖМБС   3.08.267-2006

Мемлекеттік   стандарты   және   Қазақстан   Республикасы

Білім   және   ғылым   министрлігінің   22.06.2006   жылы,

Республикалық жоғары оқу орнынан кейінгі білім жөніндегі

Кеңес   жиналысының   Хаттама   шешімімен   бекітілген   және

іске   қосылған   типтік   бағдарламасының   негізінде

дайындалды. 

С.Торайғыров   атындағы   ПМУ   Ғылыми   кеңесінің

отырысында   бекітілген   200_ж.   «____»   _________,

№_____хаттама 

Кафедра отырысында ұсынылды

 20_ж. «___»____________№_____ Хаттама. 

Кафедра меңгерушісі ____________        Н.Қ.Жүсіпов 20__ж. «____» ________

            (қолы)

        (аты-жөні)

Филология, журналистика және өнер факультетінің

 

факультетінің оқу-әдістемелік кеңесімен мақұлданды 20_ж. «_____»____________ №____ Хаттама 

ОӘК   төрағасы     ________________                

Е.Н.Жұманқұлова

 

   20_ж.

«_____»___________

    (қолы)

                  (аты-жөні)КЕЛІСІЛДІ 

Факультет деканы 

 ФЖжӨ          

________   Ж.Т.Сарбалаев  20_ж. 

«_____»________ 

                                                                                                  

  (факультет атауы)         

(қолы)

 (аты-жөні)МАҚҰЛДАНДЫ:

ОҮЖжӘҚБ бастығы ____________        _____________ 

20_ж. «_____»_______ 

 (қолы)                  (аты-жөні)

Университеттің оқу-әдістемелік кеңесімен мақұлданды

 20__ж. «___»______________  №____ Хаттама 

Оқытушы туралы мәлімет :

Ф.ғ.д., профессор Жүсіпов Нартай Қуандықұлы

Тел. 87051726695.

Қабылдау уақыты: дүйсенбі сағат 10-00, ауд. №324Пән туралы мәліметтер :

«ХХ ғасыр басындағы қазақ әдебиеті» пәні 5в011700 

«Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығында . Жалпы саѓат 

саны-90с, дәріс-15с, тәжірибешілік-15 с, СөЖО-15с, СөЖ-

45с.

Пәннің қысқаша аннотациясы: «ХХ   ғасыр   басындағы   әдебиеті»   пәнінде   қазақ   елінің

әлеуметтік-экономикалық   және   рухани-мәдени   дамуы

жолындағы   аса   күрделі   кезең   болған   ХХ   ғасырдың

басындағы   небәрі   жиырма   жылмен   шектелетін   тарихи

қысқа   дәуірдегі   әдеби   процесті   қамтитын   бұл   пәннің

аясындастуденттерге,   болашақ   филолог   мамандарға

аталмыш   кезеңдегі   ұлттық   әдебиеттің,   көркемдік-

эстетикалық ой-сана дамуының жайынан мәлімет беріледі. 

Пәннің мақсаты: 

Бағдарлама   бойынша  өтілетін   теориялық  курс   ауқымында

осынау   тарихи   кезеңдегі   қазақ   даласында   қалыптасқан

саяси   және   қоғадық   ахуал   жағдайындағы   әлеуметтік,

мәдени   процестер,   қазақ   халқының   рухани   өміріндегі   әр

салалы   өзгерістер,   ұлттық   сөз   өнерінің   дәстүрлі   негізде

және жаңа үрдісте алға басуына түрткі болған жағдайлар,

ең   бастысы   аталмыш   дәуірдегі   көркем   әдебиеттің   өзінің

алдындағы   дәстүрлі   үрдістерді   негізге   ала   отырып,

тақырыптық, идеялық, жанрлық, көркемдік тұрғыдан жаңа

биіктерге көтерілу құбылыстары туралы беру көзделеді.

Пәннің міндеттері:-ХХғасыр басындағы жалпы әдеби процесс туралы түсінік. 

-Сол кезеңдегі түрлі ағымдар мен әдеби  бағыттар туралы

түсінік. Халықтық сипаты, қоғамдық маңызы.

-   ХХ   ғасырдың   басында   ғұмыр   кешіп,   қалам   тербеген,

осынау күрделі де                    жауапты тұста ұлт әдебиетінің

ауыр   жүгін   арқалаған   талантты   ақын-жазушылар   мен

олардың   көрнекті-көрнекті   шығармалары,   жалпы   әдеби

мұралары жөнінде кең көлемді мағлұматтар беріледі.Қолданылатын әдебиеттер

Негізгі:

1. «Айқап». –А: Қазақ энциклопедиясы,  1995.

2. Әбдиманұлы   Ө.   ХХ   ғасыр   бас   кезіндегі   қазақ

әдебиеті: Оқу құралы.- А: Қазақ университеті, 2002

жыл.

3. Әбдірахманов Т. Жаңа ғасыр көгінде. – А, 1969.4. Әбдірахманов Т. Таланттар тағылымы. –А, 1988.

5. Әбдіғазиев   Б.Асыл   арна.   –А:   Қазақ   университеті,

1992.

6. Әбдіғазиұлы   Б.   Шәкәрім   Шығармашылығыныңдәстүрлік   және   көркемдік   негіздері.   –   А:   Кенже-

пресс, 2000.

7. Әбдіманов Ө. «Қазақ» газеті. –А, 1993.

8. Бекхожин Х.  Қазақ баспасөзінің даму жолдары. –А,

1964.

9. Бес арыс. – А: Жалын, 1992.10. Бисенғали З. ХХ ғасыр басындағы қазақ романы. –

А: Өлке, 1997.

11. ХХ   ғасырдың   бас   кезіндегі   қазақ   әдебиеті.   –   А:

Ғылым, 1994.

12. Ерденбеков Б. Әріп ақын. – А, 2001.

13. Кәкішев.Т.   Қазақ   әдеби   сынының   тарихы.   –А:

Санат, 1994.

14. Кенжебаев Б. ХХ ғасыр басындағы әдебиет.  – А:

Білім, 1993.

15. Кенжебаев Б. Журналист Мұхаметжан Сералин. –

А, 1957.

16. «Қазақ» газеті. – А: Қазақ энциклопедиясы, 1998.

17. Қазақ әдебиетінің тарихы. 6 томдық. –А, 1965.

18. Нұрғалиев Р. Ахмет Байтұрсынов. –А, 1991.

19. Қазақ поэзиясының антологиясы.-А: Ғылым, 1993.

20. ХХ   ғасыр   басындағы   әдебиет.   Хрестоматия.-А:

Білім, 1994.


Қосымша: 

    21. Байтұрсынов А. Шығармалары.  –А: Жазушы, 1989.

    22. Дөнентаев С. Ұрпағыма айтарым. –А: Жазушы,  

1989.


    23. Дулатов М. Шығармалары. –А: Жазушы, 1991.

    24. Кердері Әбубәкір. Қазағым. – А: Жазушы, 1993. 

    25. Көпеев М-Ж. Шығармалары.–А.Ғылым, 1991-1992.

    26. Мәшһүр Жүсіп. Шығармалары. – Павлодар, 2003-

2007.

    27. Құдайбердиев Ш. Шығармалары. – А: Жазушы, 1988.

    28. Торайғыров.С. Шығармалары. –А, 1993.

    29. Тұрмағанбет. «Рүстем-дастан». – А, 2004.

    30. Ізтілеуов Т.Назым. –А, 1972.

          Пәннің мазмұны

3.1 Пәннің тақырыптық жоспары

№ 

Тақырып

Сағат саны

Дәріс

Тәжір.

СөЖ

СӨЖО

1

2

3

4

5

1

ХХ 

ғасыр


 

басындағы

әдебиеттегі бағыттар

1

14

2

М-Ж. 

Көпейұлы


шығармашылығы

1

14

3

Ш.Жәңгірұлышығармашылығы

1

14

4

Н.Наушабайұлы

шығармашылығы

1

14

5

М.Қалтайұлышығармашылығы

1

14

6

Ш.Құдайбердіұлышығармашылығы

1

14

7

С.Торайғыровшығармашылығы

1

14

8

М.Сералыұлышығармашылығы

1

14

9

А.Байтұрсынұлышығармашылығы

1

14

10 С.Көбейұлы

шығармашылығы

1

14

11 М.Дулатұлы

шығармашылығы

1

14

12 С.Дөнентаев

шығармашылығы

1

14

13 Н.


 

Орманбекұлы

шығармашылығы

1

14

14 Ә.Тәңірбергенов

шығармашылығы

1

14

15 Ғ.Қарашұлы

шығармашылығы

1

14

Барлығы:  сағат

15

15

60

   


3.2  Пәннің тақырыптық жоспарыТақырып

Сағат саны

Сырттай бөлім

Сырттай бөлім

Дәрі


с

Тәж


СӨЖ

Дәріс


Тәж

СӨЖО


СӨЖ

1 ХХ


 

ғасыр


басындағы

әдебиеттегі

бағыттар

1

51

5

2 М-Ж. 

Көпейұлы


шығармашылығы

1

51

5

3 Ш.Жәңгірұлышығармашылығы

5

54 Н.Наушабайұлы

шығармашылығы

5

1

55 М.Қалтайұлы

шығармашылығы

5

5

6 Ш.Құдайбердіұлышығармашылығы

1

51

5

7 С.Торайғыровшығармашылығы

5

15

8 М.Сералыұлы

шығармашылығы

5

59 А.Байтұрсынұлы

шығармашылығы

1

5

51

0

С.Көбейұлышығармашылығы

5

51

1

М.Дулатұлышығармашылығы

5

15

1

2С.Дөнентаев

шығармашылығы

5

5

13

Н.   Орманбекұлы

шығармашылығы

6

16

1

4Ә.Тәңірбергенов

шығармашылығы

6

1

61

5

Ғ.Қарашұлышығармашылығы

6

6Барлығы:

4

782

6

78  

3.2 Теориялық курс мазмұны

1-тақырып. ХХ ғасыр басындағы әдебиеттегі бағыттар.

Діни-ағартушылық   бағыт   өкілдерінің   қатарына   туған

халқының   мұң-мүддесін   жырлауда   ұлттық   мәселелер

төңірегінде   ой   толғаған,   негізінде   шығыстық   мотивте

шығармалар жазған, бұрын «кітаби ақындар» деп аталып

келген топқа жататын ақындардың енетіні.

Ағартушылық-демократтық

 

бағыт 

өкілдерінің

дүниетанымы   мен   көзқарасының   ауқымдылығы.   Заман

өзгерістеріне   әр   түрлі   дәрежеде   үн   қосуы.

Көзқарастарындағы

 

ағартушылық, 

демократтық

идеялардың   басымдығы.   Ұлт   болашағын   заман

өзгерістерімен   тығыз   байланыста   қарауы.   Ел   өміріндегі

әлеуметтік   теңсіздік,   әділетсіздік,   сауатсыздық

мәселелерін батыл көтеруі. 

Аталған   екі   бағыттағы   әдебиет   өкілдеріне   ортақ

қасиеттер.   Олардың   шығармаларындағы   жалпы

ағартушылық   мәселесін,   ұлт   мүддесін   көтерудегі


үндестіктер. Шеберлік жағынан әртүрлі дәрежеде болуына

қарамастан   олардың   өзара   ұқсаса   тақырыптарға   қалам

тербеуі.

Діни-ағартушылық   бағыттағы   әдебиет   тобындағы

ақындар   шығармашылығының   күрделілік   сипаты.

Шығармаларының мазмұны, басты белгілері. 2-тақырып. М-Ж. Көпейұлы шығармашылығы

Шығармашылық   өмірбаяны.   Өз   дәуірінің   білімдар,

парасатты адамы болғандығы. Мәшһүр атануының себебі.

«Хал-ахуал»,   «Тіршілікте   көп   жасағандықтан   көрген

тамашамыз»,

 

«Сарыарқаның 

кімдікі


 

екендігі»

жинақтарының   жарық   көруі.   Оларда   заман   шындығының

бейнеленуі.   Сатиралық   үлгідегі   «Шайтанның   саудасы»

өлеңі.   Қоғам   тазалығы,   адамдар   санасының   жаңаруы

идеяларының көтерілуі. Өлеңдеріндегі ағартушылық сарын.

Әлеуметтік   теңсіздік,   байлық,   кедейлік   жөніндегі

ойларының оқшаулығы. Сыншылдық сипаты.

Дастандары   туралы   мәлімет.   Олардың   тақырыптық

ерекшелігі мен көркемдік деңгейі.

Мәшһүр   Жүсіптің   халық   ауыз   әдебиеті   үлгілерін

жинаудағы   еңбегі.   Ол   жинаған   мұралардың   молдығы   әрі

сан   салалығы.   Қолжазба   түрінде   сақталған   «Қара   мес»

атты мұрасы және оның мәні.3-тақырып. Ш.Жәңгірұлы шығармашылығы.

Шығармашылық  өмірбаяны.   Шығыс   әдебиетінен   жан-

жақты   хабардарлығы.   Ұзын   саны   18   дастан   жазғаны.   Өз

шығармаларында   халықты   ояту,   білім   беру   мәселелерін

көтеруі.   Имандылық,   ағартушылық   идеяда   бірқатар

шығармалар   жазғандығы.   Өлеңдерінде   бейнелеу

құралдарының   молдығы.   Еңбек   тақырыбына   жазылған

туындылары.4-тақырып. Н.Наушабайұлы шығармашылығы.

Шығармашылық   өмірбаяны.   Өзі   өмір   сүрген   заман

жайында,   жақсылық   пен   жамандық,   әділдік   пен

әділетсіздік,   байлық   пен   кедейлік   жөнінде   шығармалар

жазуы.   Жастарға   бағыт-бағдар   беру,   ғибрат   айту

ыңғайындағы   ойлары.   Өмір,   тіршілік,   оқу,   білім

мәселелеріне   көзқарасы.   Өлеңдеріндегі   араб,   парсы,

шағатай тілдерінің әсері. Сапарғалимен жұмбақ айтысының

мәні   мен   ерекшеліктері.   Жаңа   ұғымдарды   пайдаланғаны.

Ауыз әдебиеті дәстүрін ұстанғаны. 5-тақырып. М.Қалтайұлы шығармашылығы.

Шығармашылық   өмірбаяны.   Діни   білімнің   тереңдігі.

Айналасына, қоғам құбылыстарына қатысты көзқарасының

күрделілігі. Кезінде заман талабына лайық өз пікірін айта

алғандығы.   Айналадағы   өзгерістердің   мәнін   пайымдау

дәрежесі.   Әлеумет   ортасындағы   теңсіздікті,   кемшіліктері

сынауы. Бала оқыту, халыққа білім беру, оқудың пайдасы

туралы   пікірлері.   өлеңдерінде   адамгершілік   пен

имандылықты насихаттауы.6-тақырып. Ш.Құдайбердіұлы шығармашылығы.

Шығармашылық   өмірбаяны.   Білімдарлығы.   Тәрбие

алған рухани бастаулары. өз бетімен білім жинап, Шығыс,

Батыс тілдерін мкңгергендігі. Әлемдік әдебиеттің көрнекті

өкілдерімен шығармашылық байланыста болуы.

Ойшылдығы.   Философиялық  түсінік-толғамдары.   Өмір

құбылыстарына,   дінге   көзқарасы.   Меккеге   бару   сапары.

Лирика   жанрында   өнімді   еңбек   еткені.   «Сәнқойлар»,

«Еріншек»,   «Қазақтың   жаманы   болмас».   Сыншыл

сарындағы   лирикасындағы   ой-толғамдардың,   көркемдік

құралдардың   Абай   дәстүрімен   үндестігі.   «Шын   сырым»,

«Арман», «Жастық туралы» атты шығармалары. Поэмалары

-   «Қалқаман-Мамыр»,   «Еңлік-Кебек»,   «Нартайлақ-Айсұлу».

Шығыстың әйгілі шығармасы «Шаһнаманы» аударуы.7-тақырып. С.Торайғыров шығармашылығы.

Шығармашылық

 

өмірбаяны. 

Шығармаларының

жанрлық, тақырыптық жағынан әр алуандығы.

Лирикасы.   Өлеңдеріндегі   өршілдіктің,   романтикалық

екпіннің   ақын   жүрегіндегі   жалынды   отпен   ұштасып

жатқандығы.   Оқуға,   білім   алуға,   сол   арқылы   халқына

қызмет   қылуға   ұмтылуы.   Табиғатты,   әлеуметтік   көңіл

күйін, жастық пен махаббаты жырлаудағы шеберлігі.

Поэмалары. «Адасқан өмір» поэмасы. Поэмадағы ақын

өмір   сүрген   дәуір   суреттерінің   бейнеленуі.   «Кедей»

поэмасындағы қарапайым еңбек адам тағдырының бейнесі.

8-тақырып. М.Сералыұлы шығармашылығы.

Шығармашылық   өмірбаяны.   Қазақтың   алғашқы

журналисі. «Айқап» журналын шығарудағы еңбегі. Журнал

арқылы   өзінің   мақсат-мұраттарын   насихаттап   жүзеге

асыруы.   «Айқап»   арқылы   ұлт   мәдениетіне   қосқан   үлесі.

Тақырыбының   әр   алуандығы.   Ел   тағдыры,   жерді   игеру,

отырықшылану, білім алу, қала салу идеяларын насихаттау

ерекшеліктері.   («Қазақ   халқының   мұқтаждығы»,   «Біздің

бұрынғы   һәм   бүгінгі   халіміз»,   «Жер   әңгімесі»   т.б).


Мұхаметжанның   қоғам   өміріне   араласуы,   қайраткер

дәрежесіне көтерілуі.

Аударма   жанрындағы   еңбегі.   «Шаһнамаға»   назар

аударуы. «Рүстем-Зорап» аудармасы. 

Сюжетті   поэмалары.   «Гүлкәшима»   дастаны.

«Топжарған» поэмасы. 9-тақырып. А.Байтұрсынұлы шығармашылығы.

Шығармашылық өмірбаяны. Ұлт зиялыларының атасы,

қазақ   мәдениетінің   көрнекті   өкілі,   қоғам   қайраткері

болғандығы. Жасөспірім кезінен-ақ әлеуметтік теңсіздіктің

сырын сезінуі, ой пайымдауы, оған қарсы үн қатуы. Ахмет

өміріндегі «Қазақ» газетінің орны.

Поэзиясы.   «Маса»   жинағындағы   халықты   ояту   идеясы.

Ағартушылық   ойдың   молдығы.   Өлеңдеріндегі   сатиралық

сарын.   Күрес   идеясының,   адамдарға   өзінің   бақыты

жолында алға ұмтылуға шақыру ниетінің айқындығы. 

Аудармалары.   «Қырық   мысал»   жинағы.   Жинақтың

құрылымдық және мазмұндық сипаты. 

Көсемсөз   саласындағы   еңбегі.   «Қазақ»   газетінде

жарияланған   сан   алуан   тақырыптағы   мақалалары   («Бұ

заманның соғысы», «Заман жобасының баяндамасы», т.б.).

Әдебиетке қатысты мақалалары. 

Қазақтың   әдебиеті   мен   тілін   зерттеудегі   ғалымдық

еңбегі   туралы   мәлімет.   «Әдебиет   танытқыштың»   қазақ

әдебиетіндегі   орны.   Тұңғыш   теориялық   еңбектің   дүниеге

келуі. Әдебиеттің теориясын жасаудағы жаңалығы.

Ауыз   әдебиетінің   озық   үлгілерін   жинап,   құрастыруы

(«Ер Сайын», «23 жоқтау», т.б.)10-тақырып. С.Көбейұлы шығармашылығы.

Шығармашылық

 

өмірбаяны. 

Ағартушылық,

оқытушылық   қызметі.   Өз   кезіндегі   қоғам   өміріне   белсене

араласқандығы.

Аударма   саласындағы   еңбегі.   Орыс   ақыны

И.Крыловтың   мысалдарын   қазақша   сөйлетуі.   Сыншылдық

бағыт   ұстанғандығы.   Оқу   құралы   ретінде   аударма

мысалдарды   пайдалана   отырып,   «Үлгілі   тәржіма»   атты

кітап шығаруы. Аударма саласындағы өзіндік қолтаңбасы.

Стильдік,   поэтикалық   ерекшеліктері.   Спандияр

аудармаларының   еркіндік   сипаты.   Ұлттық   әдебиеттің

тарихынан алатын орны.

«Үлгілі   бала»   жинағын   шығаруы.   Хрестоматиялық   оқу

құралы ретінде маңызы. Прозасы.   Қазақ   топырағындағы   үрделі   прозаның

алғашқы   үлгілерінің   бірі   «Қалың   мал»   романы.   Романның

тақырыбы.   Ғайша   мен   Қожаш   бейнелері.   Олардың   өз

тағдырлары   жолындағы   күресі.   Өмір   шындығына   үндес

шешім   жасауы.   Итбай   образының   сатиралық   қалыпта

бейнеленуі.   Романның   құрылымы.   Образ   жасаудағы

әрқилылық. Стилі мен тіл шеберлігі. 

«Орындалған

 

арман»


 

романы.


 

Романның


композициялық   құрылымының   өмірбаяндық   мақсатқа

бағындырылғандығы.   Романдағы   дәуір   шындығының

бейнеленуі.   Жазушы   өмірінің   өз   айналасында   болған

тарихи   оқиғалармен,   әлеуметтік   өзгерістермен   тығыз

байланыста   қаралатыны.Романның   қазақ   әдебиетіндегі

мемуар   жанрының   қалыптасып   дамуына   елеулі   үлес

қосқандығы. 

11-тақырып. М.Дулатов шығармашылығы.

Шығармашылық өмірбаяны. Білімдарлығы. Шығыс

пен Батыс әдебиеттерін жетік меңгергендігі. Ел ісіне, саяси

қызметтерге   араласуы.   Әр   тұста   жазғандарының   патша

тыңшыларының   назарына   ілінуі.   «Жұмбақ»,   «Біздің

мақсатымыз»   шығармалары.   Баспасөз   өміріне   араласуы.

«Серке»   газетінің   ұйымдастырылуына   көмегі.   «Қазақ»

газеті және Міржақып Дулатұлы.

Ақындығы.

 

«Оян,қазақ»   жинағында   отарлық   езгіге,   қараңғы   марғаулыққа

қарсы   күреске   шақыру,   халықты   ояту   идеясын

ашықкөтеруі.  Кітаптың  таралу, танылу  тағдыры.Міржақып

өлеңдеріндегі   отарлық   саясатқа  

  қарсы   ойдың,

ағартушылықидеяның молдығы. «Азамат» жинағы арқылы

Міржақыптың шын мәніндегіақындық қуатының танылуы.

Прозасы.   «Бақытсыз   Жамал»   романы.   Қазақ

әдебиетіндегі таза проза үлгісіндегі роман жанрының туып,

қалыптасуынан   алатын   аса   маңызды   орны.   Роман

тақырыбының   өз   заманының   көкейкесті   мәселесіне

арналуы. Кейіпкерлері. Көркемдік ерекшелігі.

Міржақып   қаламына   тән   реализм.   Көркем   бояу   мен

кестелі   орамдардың,   бейнелі   тіркестердің   қолданылу

ерекшеліктері.   Тіл   шұрайының   деңгейі.   Ұлттық   көркем

прозаның қалыптасып, дамуына үлес болып қосылғаны.

Драматургия   жанрындағы   шығармалары.   «Балқия»

пьесасы.


Көсемсөз, аударма салаларында атқарған қызметі. 

12-тақырып. С.Дөнентаев шығармашылығы.

Шығармашылық

 

өмірбаяны. 

Ағартушылық,

демократтық

 

бағытта 

шығарма


 

жазғандығы.

Шығармаларының   өзіндік   ерекшеліктері.   Қазақ

әдебиетіндегі   сатира   жанрының   қалыптасып,   дамуына

қосқан үлесі.

Поэзиясы.   Сәбиттің   өлеңдерінде   қозғалған   тақырыптар.

Қазақ   еңбекшілерінің   тұрмыс-тіршілігінің   бейнеленуі.

Халыққа білім беру, сауатсыздықты жою, үлгілі мәдениетке

шақыру идеясында бірқатар өлеңдер жазғаны. Ел ішіндегі

келеңсіз   жағдайларды,   адамдар   арасындағы   қарым-

қатынас,   мінез-құлық     көріністеріндегі   келеңсіздіктерді

сынға   алуы.   «Заман   кімдікі»,   «Менің   жайым»,   т.б.   Абай

дәстүрінен үйренуі. «Уақ-түйек» жинағы.

 Мысал өлеңдері – «Бозторғай», «Ыбылыс пен шайтан»,

«Ауырған арыстан», т.б. Өлеңдеріндегі ой тереңдігі. «Қыл»,

«Ой» шығармалары. 

Сәбит

 

поэзиясының 

тақырыптық,

 

стильдік


ерекшеліктері.

13-тақырып. Н. Орманбекұлы шығармашылығы.

Шығармашылық   өмірбаяны.   Білімдарлығы,   сөзге

ұсталығы,   шешен   адам   болғандығы.   Абай   үлгісінде

өлеңдер жазуы.

Өлеңдері. Өз заманының ащы шындығын жырлаудағы

Нарманбет   ақынның   реалистік   үні.   Орыс   патшалығының

отаршылдық   саясатына   өзіндік   көзқарасын   білдірудегі

батыл   үні.   «Заман»,   «Аждаһаның   аузында»,   «Сарыарқа»

тәрізді қуатты жырлары.

Оқуды,   білім  мен   ғылымды   насихаттауы.   Өлеңдерінің

поэтикалық   бояуы,   тілінің   шұрайы.   Бейнелі   тіркестердің,

жанды   образдардың   қолданысы.   Нақыл   сөздерінің

көркемдік құрал ретінде көріну деңгейі.

Ақын   өлеңдеріндегі   заман   шындығының   соншалықты

ашық   әрі   батыл   айшықталуы.   Нарманбеттің   1916-1917

жылғы   оқиғаларға   байланысты   шыншыл   да   батыл

шығармаларында   көтерілетін   тақырыптар   мен   және   сол

сипаттағы шығармалардағы айтылар ой-тұжырым. 

Нарманбет ақынның әдеби мұрасының тағдыры. Оның

ұзақ жылдар бойы беймәлім жатуының сыры.14-тақырып. Ә.Тәңірбергенов шығармашылығы.

Шығармашылық

 

өмірбаяны. 

Өлеңдері.

Шығармаларының   сипаты.   Өлеңдерінің   көркемдік

дәрежесінің   әрқилылығы.   Негізінен   ағартушылықсарындағы,   атап   айтқанда,   қазақ   өміріндегі   ғылым   мен

білімнің   пайдасы,   еңбек,   достық   пен   махаббат,   өмір

сырлары   сияқты   тақырыптарға  қалам  тербегені.   Ақындық

ойы   мен   идеясын   жеткізу   барысында   сатираны

пайдалануы.

«Тәуірбек   болысқа»,   «Найман   Серікбай   қажыға»,   т.б.

Олардағы   әжуа-сықақтың   молдығы.   «Еңбек   туралы»,

«Ғылым   туралы»,   «Шұғбанға»   өлеңдеріндегі   еңбек   пен

ғылымның пайдасын насихаттауы.

«Дүние   туралы»,   «Өлім   туралы»   дүние,   өмір

жайындағы өлеңдері.

Ауыз әдебиеті үлгілерін жинаудағы еңбегі. 

Аудармасы. «Евгений Онегиннің» кейбір тарауларын еркін

аударғандығы жөніндегі мәліметтер.15-тақырып. Ғ.Қарашұлы шығармашылығы.

Шығармашылық   өмірбаяны.   Оқытушылық   қызметі.

Әдебиет тарихынан алатын орны.

Өлеңдері.   Поэзиялық   шығармаларының   реалистік   сипаты.

Өлеңдеріндегі   сыншылдық   сарын.   Әділетсіздікті

әшкерелеуі,   елді   мәдениет   жолына   жетелеуі.   «Қазақтың

байлары   мен   нашар   кедейлері»,   «Болғанда   сыртың  бүтін,

ішің түтін» шығармалары.

Дайын сюжеттер негізінде шығармалар жазуы («Дүние

ісі ақіретке кетпес»).

Аударма   жанрын   дамытуға   қосқан   үлесі.   Орыс

классиктері   А.Пушкиннің   «Евгений   Онегин»   поэмасын,

М.Лермонтовтың   «Үш   бәйтерек»,   М.Жуковскийдің   «Туған

жер» шығармаларын, сондай-ақ И.Крыловтың мысалдарын,

Хемницер,   Плещеев   шығармаларын   аударудағы

қолтаңбасы. 3.4 Тәжірибешілік сабаҚтардыњ мазмұны

1-тақырып. ХХ ғасыр басындағы әдебиеттегі бағыттар.

Діни-ағартушылық   бағыт   өкілдерінің   қатарына   туған

халқының   мұң-мүддесін   жырлауда   ұлттық   мәселелер

төңірегінде   ой   толғаған,   негізінде   шығыстық   мотивте

шығармалар жазған, бұрын «кітаби ақындар» деп аталып

келген   топқа   жататын   ақындар.

 Діни-ағартушылық

бағыттағы

 

әдебиет


 

тобындағы

 

ақындар


шығармашылығының күрделілік сипаты. Шығармаларының

мазмұны, басты белгілері. 2-тақырып. М-Ж. Көпейұлы шығармашылығы

«Хал-ахуал»,   «Тіршілікте   көп   жасағандықтан   көрген

тамашамыз»,

 

«Сарыарқаның 

кімдікі


 

екендігі»

жинақтарының   жарық   көруі.   Оларда   заман   шындығының

бейнеленуі.   Сатиралық   үлгідегі   «Шайтанның   саудасы»

өлеңі.   Қоғам   тазалығы,   адамдар   санасының   жаңаруы

идеяларының көтерілуі. Өлеңдеріндегі ағартушылық сарын.

Әлеуметтік   теңсіздік,   байлық,   кедейлік   жөніндегі

ойларының оқшаулығы. Сыншылдық сипаты.3-тақырып. Ш.Жәңгірұлы шығармашылығы.

Дастандары. Өз шығармаларында халықты ояту, білім

беру   мәселелерін   көтеруі.   Имандылық,   ағартушылық

идеяда   бірқатар   шығармалар   жазғандығы.   Өлеңдерінде

бейнелеу   құралдарының   молдығы.   Еңбек   тақырыбына

жазылған туындылары.4-тақырып. Н.Наушабайұлы шығармашылығы.

Сапарғалимен   жұмбақ   айтысының   мәні   мен

ерекшеліктері.   Жаңа   ұғымдарды   пайдаланғаны.   Ауыз

әдебиеті дәстүрін ұстанғаны. 5-тақырып. М.Қалтайұлы шығармашылығы.

  Бала   оқыту,   халыққа   білім   беру,   оқудың   пайдасы

туралы   пікірлері.   Өлеңдерінде   адамгершілік   пен

имандылықты насихаттауы.6-тақырып. Ш.Құдайбердіұлы шығармашылығы.

Философиялық

 

түсінік-толғамдары. 

Өмір


құбылыстарына,   дінге   көзқарасы.   Меккеге   бару   сапары.

Лирика   жанрында   өнімді   еңбек   еткені.   «Сәнқойлар»,

«Еріншек»,   «Қазақтың   жаманы   болмас».   Сыншыл

сарындағы   лирикасындағы   ой-толғамдардың,   көркемдік

құралдардың   Абай   дәстүрімен   үндестігі.   «Шын   сырым»,

«Арман», «Жастық туралы» атты шығармалары. Поэмалары

-   «Қалқаман-Мамыр»,   «Еңлік-Кебек»,   «Нартайлақ-Айсұлу».

Шығыстың әйгілі шығармасы «Шаһнаманы» аударуы.7-тақырып. С.Торайғыров шығармашылығы.

Поэмалары. «Адасқан өмір» поэмасы. Поэмадағы ақын

өмір   сүрген   дәуір   суреттерінің   бейнеленуі.   «Кедей»

поэмасындағы қарапайым еңбек адам тағдырының бейнесі.8-тақырып. М.Сералыұлы шығармашылығы.

«Қазақ халқының мұқтаждығы», «Біздің бұрынғы һәм

бүгінгі   халіміз»,   «Жер   әңгімесі»   т.б.   шығармалары.

Мұхаметжанның   қоғам   өміріне   араласуы,   қайраткер

дәрежесіне көтерілуі.


Аударма   жанрындағы   еңбегі.   «Шаһнамаға»   назар

аударуы. «Рүстем-Зорап» аудармасы. 

Сюжетті   поэмалары.   «Гүлкәшима»   дастаны.

«Топжарған» поэмасы. 9-тақырып. А.Байтұрсынұлы шығармашылығы.

«Маса» жинағы.

Аудармалары.   «Қырық   мысал»   жинағы.   Жинақтың

құрылымдық және мазмұндық сипаты. 

 

«Бұ   заманның   соғысы»,   «Заман   жобасыныңбаяндамасы», т.б. Әдебиетке қатысты мақалалары. 

Қазақтың   әдебиеті   мен   тілін   зерттеудегі   ғалымдық

еңбегі   туралы   мәлімет.   «Әдебиет   танытқыштың»   қазақ

әдебиетіндегі   орны.   Тұңғыш   теориялық   еңбектің   дүниеге

келуі. Әдебиеттің теориясын жасаудағы жаңалығы.

Ауыз   әдебиетінің   озық   үлгілерін   жинап,   құрастыруы

(«Ер Сайын», «23 жоқтау», т.б.)

10-тақырып. С.Көбейұлы шығармашылығы.

«Үлгілі бала» жинағы.  Хрестоматиялық оқу құралы ретінде

маңызы. 

Прозасы.   «Қалың   мал»   романы.   Романның   тақырыбы.

Стилі мен тіл шеберлігі. 

«Орындалған

 

арман»


 

романы.


 

Романның


композициялық   құрылымының   өмірбаяндық   мақсатқа

бағындырылғандығы. 11-тақырып. М.Дулатов шығармашылығы.

Ақындығы.   «Оян,   қазақ»   жинағында   отарлық   езгіге,

қараңғы марғаулыққа қарсы күреске шақыру, халықты ояту

идеясын   ашықкөтеруі.   Кітаптың   таралу,   танылу   тағдыры.

«Азамат» жинағы. 

Прозасы.   «Бақытсыз   Жамал»   романы.   Драматургия

жанрындағы шығармалары. «Балқия» пьесасы. 

12-тақырып. С.Дөнентаев шығармашылығы.

 «Заман кімдікі», «Менің жайым», т.б. Абай дәстүрінен

үйренуі. «Уақ-түйек» жинағы.

 Мысал өлеңдері – «Бозторғай», «Ыбылыс пен шайтан»,

«Ауырған арыстан», т.б. Өлеңдеріндегі ой тереңдігі. «Қыл»,

«Ой» шығармалары. 

Сәбит

 

поэзиясының 

тақырыптық,

 

стильдік


ерекшеліктері.

13-тақырып. Н. Орманбекұлы шығармашылығы.

  «Заман»,   «Аждаһаның   аузында»,   «Сарыарқа»   тәрізді

қуатты жырлары.


Оқуды,   білім  мен   ғылымды   насихаттауы.   Өлеңдерінің

поэтикалық   бояуы,   тілінің   шұрайы.   Бейнелі   тіркестердің,

жанды   образдардың   қолданысы.   Нақыл   сөздерінің

көркемдік құрал ретінде көріну деңгейі.14-тақырып. Ә.Тәңірбергенов шығармашылығы.

«Тәуірбек   болысқа»,   «Найман   Серікбай   қажыға»,   т.б.

Олардағы   әжуа-сықақтың   молдығы.   «Еңбек   туралы»,

«Ғылым   туралы»,   «Шұғбанға»   өлеңдеріндегі   еңбек   пен

ғылымның пайдасын насихаттауы.

«Дүние   туралы»,   «Өлім   туралы»   дүние,   өмір

жайындағы өлеңдері.

Ауыз әдебиеті үлгілерін жинаудағы еңбегі. 

Аудармасы. «Евгений Онегиннің» кейбір тарауларын еркін

аударғандығы жөніндегі мәліметтер.15-тақырып. Ғ.Қарашұлы шығармашылығы.

 «Қазақтың байлары мен нашар кедейлері», «Болғанда

сыртың бүтін, ішің түтін» шығармалары.

Дайын сюжеттер негізінде шығармалар жазуы («Дүние

ісі ақіретке кетпес»).

Аударма   жанрын   дамытуға   қосқан   үлесі.   Орыс

классиктері   А.Пушкиннің   «Евгений   Онегин»   поэмасын,

М.Лермонтовтың   «Үш   бәйтерек»,   М.Жуковскийдің   «Туған

жер» шығармаларын, сондай-ақ И.Крыловтың мысалдарын,

Хемницер,   Плещеев   шығармаларын   аударудағы

қолтаңбасы. 

3.5 СөЖ мазмұны

№ СӨЖ түрі

Есеп 

беру 


формасы

Бақылау 


түрі

Сағат 


көлемі

1 Дәріс 


сабақтарын 

өңдеу


Сабаққа 

қатысу


15 (1х15)

2 Үй 


тапсырмасын 

орындау


Жұмыс 

дәптері


Сабаққа 

қатысу


15 (1х15)

3 Бақылау 

жұмысын 

орындау


Бақылау 

жұмысы


3 Қосымша 

материалдарғ

Конспек

т

Коллоквиум

16


а дайындық

4 Семестрлік 

тапсырманы 

орындау


Реферат Семестрлі

к 

тапсырманы қорғау

10

5 Бақылау шараларына 

дайындық


МБ1, МБ2

4

Барлығы60

                                           

                 Студенттерге µздігінен оқуға берілетін 

тақырыптар

1. 


ХХ ғасыр басындағы ұлттық әдебиеттің даму бағыттары:

идеялық, жанрлық, көркемдік ізденістер.

Ұсынылатын әдебиет: [1], 1-16 бет, [4], 1-55 беттер, [6] 

1-120 беттер.

2. Діни-ағартушылық және ағартушы-демократтық 

бағыттағы әдебиет.

Ұсынылатын әдебиет: [8], 1-100 беттер; [9], 1-96 

беттер.


3. Мәшһүр Жүсіп Көпеевтің стильдік ерекшеліктері.

Ұсынылатын әдебиет: [8], 1-85 беттер; [7], 1-44 беттер.

4. Шәкәрім лирикасының тақырыптық арналары.

Ұсынылатын әдебиет: [3], 1-200 бет.

5. Сұлтанмахмұт поэзиясы - өз дәуірінің шындығы.

Ұсынылатын әдебиет: [7], 1-200 бет, [4], 1-55 беттер, 

[6] 45-75 беттер.

6. А.Байтұрсыновтың шығармашылық мұрасы.

Ұсынылатын әдебиет: [10], 1-200 бет, [4], 1-55 беттер, 

[6] 85-96 беттер.

7. М.Дулатұлының шығармашылық мұрасы.

Ұсынылатын әдебиет: [9], 5-36 бет, [4], 50-105 беттер, 

[6] 36-79 беттер, 

8. Н.Орманбетов пен Ғ.Қараш шығармаларындағы азаттық 

идея.

 Ұсынылатын әдебиет: [4], 1-200 бет, [4], 25-39 беттер, [6] 49-100 беттер.

9. 1916 жылғы ұлт-азаттық күресіне байланысты туған 

жырлар.

Ұсынылатын әдебиет: [5], 9-17 бет, [4], 1-53 беттер, [6] 15-58 беттер.

Бақылау жұмыстарының тақырыптары.

1. «Айқап» журналы, оның қазақ әдебиетінің өркендеуіне

жасаған ықпалы.

2. «Қазақ»   газеті   және   оның   ұлт   зиялыларын

қалыптастырудағы қызметі.

3. ХХ ғасыр басындағы қазақ мысалы.

4. Жүсіпбек Шайхысламовтың шығармашылығы.

5. Ақылбек Сабал шығармашылығы.

6. Шәді төре Жәңгірұлының шығармашылығы.

7. Тұрмағанбет Ізтілеуовтың шығармашылығы.

8. Мұсабек Байзақұлының шығармашылығы.

9. Әбубәкір Кердері Шоқанұлының шығармашылығы.

10.

 

Ығылман   Шөрековтың   шығармашылығы.«Исатай-Махамбет» дастаны.

11.


  Шәкәрім   Құдайбердиевтің   «Қалқаман-Мамыр»

дастаны.


12.

  Сұлтанмахмұт   Торайғыровтың   «Адасқан   өмір»

поэмасы.

13.


 А.Байтұрсыновтың «Әдебиет танытқыш» еңбегі.

14.


 Міржақып Дулатовтың «Бүркіт кегі» балладасы.

15.


 М.Сералиннің «Топжарған» поэмасы.

Реферат тақырыптары.

1. Ш.Құдайбердиевтің «Еңлік-Кебек» поэмасы.

2. С.Торайғыровтың «Айтыс» поэмасы.

3. С.Торайғыровтың «Таныстыру» поэмасы.

4. М.Дулатовтың «Бақытсыз Жамал» романы.

5. М.Сералиннің «Гүлхашима» поэмасы.

6. Ғ.Қараш поэзиясының көркемдік ерекшеліктері.

7. С.Дөнентаев және қазақ сатирасы.

8. С. Көбеевтің «Орындалған арман» романы және оның 

жанрлық ерекшелігі.

9. Б.Күлеев шығармашылығының көркемдік 

ерекшеліктері.

10.

Б.Өтетілеуов шығармашылығы және көркем аударма мәселелері.

Бақылау шараларының күнтізбелік кестесі

1 рейтинг (1 семестр)

Барл

ық

баллАпта

1

23

4

56

7

8Аптадағы максим.

сағат


12

13

12

13

12

13

12

11

3

200


Дәріс

сабағына


қатысу

СӨЖ


түрі

ҮТ

1ҮТ2 ҮТ3 ҮТ4 ҮТ5 ҮТ6 ҮТ7 ҮТ8

24

Бақылау

форма


сы

Қ

ҚҚ

Қ

ҚҚ

Қ

ҚМакс.

балл


3

3

33

3

33

3

Тәжірибешілік

сабақтары

на қатысу

СӨЖ


түрі

ҮТ

1ҮТ2 ҮТ3 ҮТ4 ҮТ5 ҮТ6 ҮТ7

ҮТ

148

Бақыл


ау

форма


сы

Қ

ҚҚ

Қ

ҚҚ

Қ

ҚМакс.

балл


6

6

66

6

66

6

Қосымшаматериалд

арға


дайындық

СӨЖ


түрі

ҚМ

1ҚМ

2

ҚМ3

ҚМ

4ҚМ

5

ҚМ6

ҚМ

7ҚМ

8

28Бақыл

ау

формасы

К

КК

К

КК

К

КМакс.

балл


3

4

34

3

43

4

Межелікбақылау

Тақ. №


100

Бақыл


ау

форма


сы

МБ

Макс.балл

100


2 рейтинг (1 семестр)

Барл


ық

балл


Апта

9

1011

12

1314

15

Аптадағы максим.сағат

14

14

14

14

14

15

115

200


Дәріс

сабағына


қатысу

СӨЖ


түрі

ҮТ 9


ҮТ1

0

ҮТ11

ҮТ1


2

ҮТ1


3

ҮТ1


4

ҮТ1


5

21

Бақылау

форма


сы

Қ

ҚҚ

Қ

ҚҚ

Қ

Макс.балл

3

33

3

33

3

Тәжірибешілік

сабақтары

на қатысу

СӨЖ


түрі

ҮТ9


1

ҮТ1


0

ҮТ1


1

ҮТ1


2

ҮТ1


3

ҮТ1


4

ҮТ1


5

42

Бақылау

форма


сы

Қ

ҚҚ

Қ

ҚҚ

Қ

Макс.балл

6

66

6

66

6

Қосымшаматериалд

арға


дайындық

СӨЖ


түрі

ҚМ9 ҚМ1


0

ҚМ1


1

ҚМ1


2

ҚМ1


3

ҚМ1


4

ҚМ1


5

37

Бақылау

форма


сы

К

КК

К

КК

К

Макс.балл

5

55

5

56

6

Межелікбақылау

СӨЖ


МБ

100


Бақыл

ау

формасы

Макс.


балл

100


Шартты   белгілер:   ҮТ   –   үй   тапсырмасы     №,   ,Қ   –оқу   үрдісіне

қатысу, ҚМ –қосымша материал, К- конспект, МБ – межелік бақылау  .

Кафедра отырысында ұсынылды 20__ж.  «___»________№_____ Хаттама.Кафедра меңгерушісі __________  Н.Қ.Жүсіпов   20__ж. «___» ____________

                                                           (қолы)Курс саясаты

Оқу   процесіне   қатысу   дегеніміз   –   сабаққа   қатысу,

пікірталаста   және   топ   жұмысында   белсенділік   көрсету,

топтастарының оқуына әсер ету.

Қойылған   талаптар   орындалмаса,   жаза   қолданылады.

Сабаққа   100   пайыз   қатысып,   берілген   тапсырмаларды

уақытымен және дұрыс орындаса – ең жоғарғы балл 100 б.

қойылады.   Курсты   өту   барысында   төмендегідей

марапаттау ұпайлары қойылады: 

- дәріске Қатысу – 2 балл.

- тәжір. сабаҚҚа Қатысу – 1 балл.

- тәжір. жұмысты орындау – 4 балл.Тәжірибешілік жұмыстарын орындау барысында

-

Сұрақтар мен тапсырмаларға жауап беру – 2 балл;-

Жаттығу жұмыстарын орындау – 1 балл;өздік   және   курстыҚ   жұмыстарын   орындау   және

қорғау барысында:

-

материалды толық меңгеру – 3 балл.-

Талқыланатын   тақырыптың,   жоба   мәселесінің

мазмұнын ашу – 2 балл


-

Лексика-грамматикалық

 

және


 

стилистикалық

сауаттылығы – 2 балл.

-

Материалдың 

мазмұндалуына

 

шығармашылықкөзқарас және өз ойын айта білу – 2 балл.

Студенттер   білімін   аралық   бақылау  тест   немесе

жазбаша бақылау жұмысы түрінде жүргізіледі.Осы   көрсеткіштер   орындалмаған   жағдайда

жеткіліксіз немесе айып санкциялары қолданылады:

1)

сабақты босату (себепсіз);2)

тапсырмаларды уақытымен орындамау;

3)

тапсырмаларды   орындау   барысында   қателіктержіберу,   яғни,студент   материалды   толық   меңгермеген

жағдайда.

Егер студент сабаҚҚа себепті жаѓдаймен келе алмаса,

келесі аптада сол сабаҚҚа µтеу (отработка) жасайды. БіраҚ

ұпай азайтылады.

Пән бойынша қорытынды рейтингті есептеу әдісі

Қорытындыбақылау түрі

Бақылау түрлері

өлшемдік

‰лес


Емтихан

Емтихан


0,4

1

Ағымдықүлгерімді бақылау

0,6


2

Сынақ


Сынақ

0,4


Ағымдық

үлгерімді бақылау

0,6

3

Емтихан К/Ж

Емтихан 


0,4

Курстық жұмыс

0,3

Ағымдық


үлгерімді бақылау

0,3


4

Курстық жұмыс

Курстық жұмыс

0,6


Ағымдық

үлгерімді бақылау

0,4

Пән   бойынша   қорытынды   рейтинг   мына   формула

бойынша анықталады:

Қ = Р


1

 + Р


2

__ ӨҮаү + Е*ӨҮе+КЖ*ӨҮкжмұндағы  Р

1

,  Р2

,  Е,   С,КЖ  – бірінші,   екінші  рейтингте  алған

ұпай бойынша емтихандағы балл көрсеткіші

ӨҮаү,   ӨҮе,   ӨҮс,   ӨҮкж   –   ағымдық   үлгерімнің   семестрдегі

үлестері.

Студент сынақты тапсырмай алуы үшін жинаған балы 100

болу керек.

Егер   оқу   жоспарында   емтихан   мен   сынақ   қарастырылған

болса, онда сынақ ағымдық бақылау түрі деп есептеледі.

КЖ   ғылыми   жетекші   қатысуымен   комиссия   алдында

қорғалады және пікірмен бірге бағаланады. Пән бойынша

қорытынды   рейтинг   2-кестеге   сай   баллдан   сандық

баламаға,   әріптік   және   дәстүрлі   бағаға   ауыстырылады.

Сөйтіп,   оқу   жетістіктері   журналына   және   рейтингтік

ведомостьқа жазылады. Ведомость пен сынақ кітапшасына

дәстүрлі үлгімен баға қойылады.

Егер   пән   бойынша   емтиханнан   басқа   курстық   жұмыс

қарастырылған   болса,   онда   сынақ   кітапшасына   дәстүрлі

үлгімен Кж балына сай баға қойылады.

Студенттердің білімін анықтау көрсеткіші

Балл


түріндегі

қорытынд


ы баға

Балдың


сандық

баламас


ы

Әріп


жүйесі

бойынш


а

бағалау


Дәстүрлі   жүйе   бойынша

қойылатын баға

Емтихан,   дифф.

сынақ


сынақ

1

23

4

595-100

4

Аөте жақсы

Есептелді

90-94

3,67


А-

85-89


3,33

В+

Жақсы80-84

3,0


В

Жақсы


75-79

2,67


В-

Жақсы


70-74

2,33


С+

қанағаттанарл

ық

65-69


2,0

С

60-641,67

С-

55-591,33

Д+

50-541,0

Д

0-490

F

қанағаттанарлықсыз

есептелм


еді

Егер   студент   емтиханда   F   деген   баға   алса,   оның

қорытынды   рейтингі   анықталмайды.   Ведомостьқа

«қанағаттанарлықсыз»   деген   баға   қойылады.   Егер   пән

бірнеше семестрде өтетін болса, онда балл түріндегі баға

орташа есеппен қорытылады:

Қ= _Қ


1

122

+...+Қ


n

nК

12

+...+К


n

Мұнда   Қ

1

 2

 n

  –   семестр   бойынша   балл   түріндегі

қорытынды баға;

К

12n

 – семестр бойынша пән сағатыn – семестр саны

Document Outline

 • Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
  • Павлодар
   • 20__ж. «___»_________
  • Қазақ филологиясы кафедрасы
  • «ХХ ғасыр басындағы қазақ әдебиеті» пәні бойынша
  • 050117-«Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығының студенттеріне арналған
 • (қолы) (аты-жөні)
 • (қолы) (аты-жөні)
  • КЕЛІСІЛДІ
 • Оқытушы туралы мәлімет :
 • Пән туралы мәліметтер :
 • (қолы)
 • Курс саясаты
 • Пән бойынша қорытынды рейтингті есептеу әдісі
 • Қ = Р1 + Р2__ ӨҮаү + Е*ӨҮе+КЖ*ӨҮкж
 • Студенттердің білімін анықтау көрсеткіші
 • Қ= _Қ1*К1+Қ2*К2+...+Қn*Кn
 • К1+К2+...+Кn

Каталог: arm -> upload -> umk pdf
umk pdf -> Ж. Т. Сарбалаев
umk pdf -> Ж. Т. Сарбалаев
umk pdf -> Нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы Нысан пму ұс н 18. 3/40
umk pdf -> Бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы Нысан пму ұс н 18. 4/19 Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
umk pdf -> Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
umk pdf -> Жұмыс оқу бағдарламасының титулдық парағы
umk pdf -> Бағдарламасының титулдық парағы Нысан пму ұс н 18. 2/06 Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
umk pdf -> Әдістемелік нұсқаулардың титулдық парағы
umk pdf -> «Тері, мех, бағалы аң шикізатының технологиясы мен тауартануы» Бағалы аң, мех және тері шикізаттың технологиясы мен тауартануы
umk pdf -> Бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы Нысан пму ұс н 18. 3/37 Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі


Поделитесь с Вашими друзьями:


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет