Жоспар: І. ҚАзақ Әдебиеттану ғылымындағы сынның Қалыптасу, даму тарихы және зерттеу методологиясыбет9/9
Дата27.04.2022
өлшемі249.53 Kb.
#32558
1   2   3   4   5   6   7   8   9
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР:

 1. Ысқақұлы Д. «Қазақ әдебиеті сынының тарихы» Алматы Қазығұрт баспасы 2011 ж. І- ІІ том

 2. Келімбетов Н. «Қазақ әдебиетінің ежелгі дәуірі» Атамұра 2005 ж.-16 б.

 3. «О партийной и советской печати» Сборник документов Москава

1954 ж. 431-бет

 1. История киргизской советской литературы Москва 1970 г. 128-бет

 2. История узбекской советской литературы Москва 1967 г. 96-бет

 3. Кенжебайұлы Б. Өтепұлы К. «Тағы да әдебиет туралы» «Социалды Қазақстан» 1933 ж. №147 30 шілде 36-бет

 4. Тоғжанов Ғ. «Қазақстан әдебиетіндегі сын туралы кейбір өзгешеліктеріміз» «Социалды Қазақстан» 1933 ж. №195 24-тамыз 42-бет

 5. Ысқақұлы Д. Сын шын болсын. Әдеби сынның ғылыми негіздері.-Алматы: Қазақ университеті, 1993.-128 б.

 6. Кәкішев Т. «Қазақ әдебиеті сынының тарихы» Оқу құралы.- Алматы: Санат, 1994 ж. 448- б.

 7. Нарынбетов Ә. Қазақ әдебиеті: әдебиеттану, сын мен өнердің библеографиялық көрсеткіші. Алматы 1998 ж. 125-бет

 8. Шүкірұлы С. «Әдебиет-әдептілік әлемі» «Қазақ әдебиеті» 17.04.2009ж.-9 б.

 9. Ә.Тарази Тәж. Әңгімелер, эсселер, сыр–толғаулар. Астана: 2003. 269 б.

 10. Дәдебаев Ж. Менің университетім. -Алматы: Қазақ университеті, 2007ж.-204 б.

 11. Кәкішев Т. «Қазақ әдебиеті сынының тарихы» Оқу құралы.- Алматы: Санат, 1994 ж. 144-б.

 12. Сүйіншәлиев Х. «Қазақ әдебиетінің тарихы» Алматы 1997 ж.-852 б.

 13. Кәкішев Т. «Қазақ әдебиеті сынының тарихы» Алматы 1997 ж.-45 б.

 14. Алтынсарин Ы. Таңдамалы Алматы 1955 ж.-270 б.

 15. «Абай Құнанбаев» Бір томдық таңдамалы Алматы 1961 ж.-462 б.

 16. Қамзабекұлы Д. «Смағұл Сәдуақасұлы» Алматы 1996 ж.-54 б.

 17. Қозыбаев С. Әлем баспасөзі тарихынан. / С. Қозыбаев, А. Рамазанова, Қ.Аллаберген - Алматы: Санат, 1998 ж.- 300 б.

 18. Ыдырысов Т.  Баспасөз  - өмір айнасы. / Т.Ыдырысов.- Алматы: Казахстан, 1977 ж.- 204б.

 19. Асылбеков М.Х. Патша үкіметіне қарсы қазақ тіліндегі өңдеу өлең туралы/  М.  Х.Асылбеков // Қазақ ССР Ғылым академиясының хабарламасы, тарих, археология және этнография сериясы.- 1960 ж.- №3.- 3 б.

 20. Бейсембаев С.Б Вопросы историй Компартий Казахстана. / С.Б.Бейсембаев- Алматы: Ғылым, 1961 ж.- 198 б.

 21. Кенжебаев Б. Қазақ баспасөзінің тарихынан. / Б.Кенжебаев.- Алматы: Мектеп,  1950 ж.- 205бет.

 22. Рысбайұлы К. Қазақтсан Республикасының тарихы. / К.Рысбайұлы.-  Алматы: Санат, 2001 ж.- 312бет.

 23. Баянов З. «Лениндік» Правданың тілшісі / З.Баянов.- Алматы: Қазақстан,  1974 ж. - 218б.

 24. Бекхожин Х. Қазақ баспасөзінің тарихының очеркі / Х.Бекхожин.- Алматы: Ғылым, 1981 ж.- 191бет.

 25. Мәделіқожа «Калашовтың Хиуаға барғаны туралы өлең» «Түркістан уалаяты» 1875 ж №17

 26. Ә.Бөкейханов «Абай шығармашылығы туралы» «Дала уалаяты»-№12.- 1894 ж.- 4 бет

 27. Қазымбекұлы Д. «Ә.Бөкейханов еңбектері» «Абай» журналы 1992 ж. №2;-27 бет

 28. Сералин М. «Тіл, әдебиет-бір ұлттың жаны мен рухы» «Айқап» журналы 1995 ж. №5;-115 б.

 29. Құрастырушы Ү.Сүбханбердиева «Айқап» Алматы 1995ж.-58 бет;

 30. Қазақ совет энциклопедиясы Алматы-220 бет 6-том

 31. Жұмабек С. «Шерхан Мұртаза. Жұлдызы нұрлы суреткер» Атамұра 2002ж.-132б.

 32. Сайлаубек Жұмабек «Тарих және көркемдік шешім парасаты» Ақиқат 2003 ж.-195бет

 33. Ысқақұлы Д. «Әдебиет пен сынның биік белесі» Ақиқат 2005ж.-42 бет

 34. Қаратаев М. «Бетбұрыс белестері» Алматы «Алатау» 2005ж.-317 бет

 35. Қаратаев М. Саттармен ұшырасқан сәттер // Саттар Ерубаев. Менің құрдастарым. Шығармалары.- Алматы: Жалын, 1979 ж.

 36. Қаратаев М. «Даладағы дабыл»- Алматы: Жазушы, 1981ж.-253 б.

 37. Майтанов Б. «Әдебиет жүрегінің тамыршысы» Ақиқат 2011ж. 24 қаңтар-18 бет

 38. Ахметов З. //Абай және Әуезов, Мұхтар мұрасы.- Алматы: Қазақстан, 1997ж.-10–16 б.

 39. Мұстамбайұлы Ы. Ұлы ақын- Абай // Қазақ тілі, 1924 ж. 1–қаңтар.-11–18 б.

 40. Мұстамбайұлы Ы. Абай //Жаңа әдебиет, 1928,- №7–8.-5–7 б.

 41. Қабылұлы І. Философия казахского поэта Абая и ее критика //Еңбекші қазақ, 10-сентябрь.-28–16 б.

 42. Мұстамбайұлы Ы. Ақын Абай және пәлсапашыл Ілияс туралы //Еңбекші қазақ, 1929, 10,11-қаңтар.-8–12 б.

 43. Әуезов М. Шығармалар. ХII т.- Алматы: Жазушы, 1969ж.-480–410 б.

 44. Қоңыратбаев Ә. Керуен: Деректі әңгімелер мен естеліктер.- Алматы: Жалын, 1989.- 216 б.

 45. Б.Сахариев «Біздің Мұхтар» естеліктер жинағы «Рауан» 1985ж.-132 б.

 46. Б.Сахариев «Күрескер тұлғасы» 1979ж.-332 б.

 47. Б.Сахариев «Сын мүддесі» «Жұлдыз» журналы 1975ж. -116 б.

 48. Б.Сахариев «Адам.Тарих.Роман» 1970ж.-216–18 бб.

 49. Б.Сахариев «Жастықтың өзі жайсаң жыр» 1979ж.-9 б.

 50. Р.Бердібай «Қазақ әдебиеті тарихының кейбір мәселелері» «Әдебиет және искусство» 1956 ж. №12,-7 б.

 51. Ысқақұлы Д. «Парасат биігіндегі тау тұлға» «Ақиқат» журналы 2013ж. №3 -86 б.

 52. Қабдолов З. Сөз өнері.-Алматы: Мектеп,1976.-48–49 бб.

 53. Нұрғали Р. Арқау. 2-том.- Алматы: Жазушы,1991.-46–47 бб.

 54. «Азат елдің әдебиеті қандай болу керек?» «Қазақ әдебиеті» газеті 9.10.1992ж.-16 б.

 55. Адам Мекебаев «Жазушыға не керек?» «Қазақ әдебиеті» газеті 2.04.1996ж.-4–6 б.

 56. Әлия Бөпежанова «Адасқақ- еркіндік энергиясы» «Қазақ әдебиеті» газеті 5.02.1999ж.-5–6 б.

 57. Б.Дәрімбет «Қазақ әдебиеті мәселелері» «Қазақ әдебиеті» газеті 10.06.1997ж.-10 б.

 58. Б.Наурызбаев «Сын мәдениеті неге төмен?» «Қазақ әдебиеті» газеті 14.02.1992ж.-6 б.

 59. Б.Наурызбаев «Сын айтсақ, шын айтсақ» «Қазақ әдебиеті» газеті 29.05.1992ж.-4 б.

 60. Т.Кәкішев «Сын ызғары» «Жұлдыз» журналы 1992ж. №8-12 б.

 61. Д.Ысқақұлы «Мағжанды қапасқа қамаған сын» «Жұлдыз» журналы 1993ж. №12-8 б.

 62. О.Сүлейменов «Бет-жүзің демей» «Жұлдыз» журналы 1996ж. №6 -7–10 б.

 63. Ш.Елеукенов «Сын мен сыншы» «Ақиқат» журналы №4 1998ж.-59 б.

 64. А.Ісмақова «2000 жылға бір жыл қалды» «Қазақ әдебиеті» газеті 24.12.1999ж.-9 б.

 65. А.Рамазанова «Экологиялық повестердегі ұлттық ерекшеліктер» «Қазақ әдебиеті» газеті 28.08.1992ж.-5–6 б.

 66. Б.Майтанов «Ақбілек-психологиялық роман» «Жұлдыз» журналы 1992ж. №10 -18–6 б.

 67. А.Ісмақова «Тыйым салынған тақырыптар толғандырады» «Жалын» журналы 1992ж. №2-12–6 б.

 68. Т.Рыскелдиев «Бүгінгі проза немесе қазақ әдебиеті сынының беталысы хақында бірер сөз» «Әдебиет айдыны» 17.01.2008ж.-9–6 б.

 69. «Оқырман отауы» айдары «Қазақ әдебиеті» газеті 23.06.2006ж.-4 б.

 70. А.Мекебайұлы «Тәуелсіздік талабында» «Қазақ әдебиеті» газеті 9.03.2001ж.-12 б.

 71. Н.Оразалин «Әдебиет ертеңі, ел ертеңі» «Қазақ әдебиеті» газеті 23.11.2001ж.-8 б.

 72. А.Сейілова «Әдебиет хаос жағдайында» «Жас қазақ» 09.06.2006ж.-4 б.

 73. Әбіш Кекілбаев «Қазақ әдебиеті» газеті 3.07.1998ж.-12 б.

 74. http://adebiportal.kz/debi-syn-syn-k-tere-me.page/ (Электорондық ресурс)

 75. Ә.Бөпежанова «Қазіргі сын турасында» Алтын Орда 23.01.2003ж. №17 -6–8 бб.

 76. Б.Майтанов «Қазіргі қазақ прозасындағы модернистік және постмодернистік ағымдар» Қазақ әдебиеті 29.10.2004ж. №16-12 б.

 77. Т.Кәкішев «Қазақ әдебиетінің қысқаша тарихы» І-ІІ том-406 бет

 78. Д.Ысқақұлы «Әдеби сын тарихы» Алматы 2012ж.-444 б.

 79. Құрастырушылар: З.Ахметов, Т.Шаңбай Әдебиеттану Терминдер сөздігі 3-басылым Семей-Новосибирск Талер-Пресс, 2006ж.-70 б.

 80. Қазақ әдебиеті Энциклопедиялық анықтамалық - Алматы «Аруана» 2005ж.-73 б.

 81. Әбіш Кекілбаев «Ақындық қызмет Фариза Оңғарсынова һәм ұлттық рух» Егемен Қазақстан газеті 21.01.2005ж.-3 б.

Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
©emirsaba.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет