К а т а л о г ы ветеринарияжүктеу 1.96 Mb.
Pdf просмотр
бет17/19
Дата24.03.2017
өлшемі1.96 Mb.
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19

 
 
 
Модульдің коды мен атауы 
 
 
 
TZhKOShVSS5302  Төтенше  жағдайлар  кезінде 
өнімдер 
мен 
шикізаттарды 
ветеринариялық-
санитариялық сараптау 
VSIFRMES  5302  Veterinary  and  sanitary  inspection  of 
food and raw materials in emergency situations
 
Модульдің 
фасилитаторы/ 
тьюторы 
Фасилитатор: б.ғ.к., доценті Бабалиев С.У 
Тьютор: Бабалиев С.У. 
Модуль типі 
Кәсіптік 
Оқу деңгейі 
Арнай жоғары білім 
Мамандық  
5В120200 Ветеринарлык санитария 
Кредит/ECTS саны 
2/ 3,0 (1 кредит =1,5 ECTS) 
Оқыту формасы 
Күндізгі  
Семестр 

Модульдің пререквизиттері  
 
Микробиология  және  вирусология,  малды  клиникалық 
балау, жануарлар физиологиясы, шекара және көліктегі 
ветсанбағалау,ветеринариялық гигиена. 
Модульдің постреквизиттері  
 
 Мал  және  құс  өнімдерін  ветсансараптау,санитариялық 
паразитология, 
эпизоотология 
ветеринариялық 
санитариямен,ветеринариялық істі ұйымдастыру. 
Модульдің мазмұны 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сою  пункттер  ұйымы,  еттiң  сапасының  бағасы,  табиғи 
сипаттың  төтенше  жағдайларының  шарттарындағы 
белгiлi 
әдiстердiң 
ветеринариялық 
санитариялық 
сараптамаларындағы  ет  тағам,  жұмыртқалар,  балық 
өнiмдерi, 
ара 
шаруашылығы 
сонымен 
бiрге 
ветеринариялық  санитариялық  сараптаманың  өткiзуiн 
ұйымдастыру.  Мал  сою  орындарында,  сәуле  алған  мал 
өнiмдерін,  қауiптi  заттар,  улы  заттармен  улануда,  әр 
түрлi дәрежедегі күйiктер мен жарақаттар, биологиялық 
заттарды жұқтыруларда мал шикiзатын сапаның бағасы, 
қауiпсiздiгi 
және 
ветеринариялық 
санитариялық 
сараптау.  Төтенше  жағдайлар  кезінде  ет  және  ет 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
өнімдерін  консервiлеу.Қақтығыс  сипаттың  төтенше 
жағдайлары.  Ядролық  жарылыс,  улы  заттарм  және 
бактериялық  заттар  сияқты  қатты  әсер  ететiн 
факторлардан  әсер  алған  жануар  текті  өнімдер  мен 
шикізаттың  сапасына  баға  беріп,  ветеринариялық 
санитариялық сараптау. Сойыс малдарын ұйымдастыру, 
экологиялық қауiптi аумақтардан алынған мал өнімдері 
мен 
шикізатының 
сапасын 
бағалау 
және 
ветеринариялық санитариялық сараптау.  
Модульдің құзіреттілігі 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            Модульді меңгергеннен кейін магистрант: 
- білуге тиіс: 
Төтенше 
жағдайлар 
кезінде 
ветеринариялық 
санитариялық  сараптау  әдістері.  Жануар  және  жануар 
текті  өнімдер  мен  шикізаттардағы  радиоактивті  заттар 
ҚӘЕУЗ-дың  нормативтiк  параметрлерi.  Жануар  текті 
шикізаттар  мен  өнімді  зарарсыздандыру  әдістері. 
Химиялық  қауіпті  заттармен  және  радиоактивті 
ластанған  жануар  текті  өнімдер  мен  шикізаттарды 
дезактивациялау  мен  дегазациялау.    Төтенше  жағдай 
кезінде мал сою орындарында техникалық қауіпсіздікті 
сақтау,  ветеринариялық  санитариялық  сараптама 
жүргізіп, етті консервілеу.  

қабілетті  болуы  керек:  радиоактивті,  СДЯВ, 
бактериялық  заттармен  зақымдалған  жануар  текті 
шикізат пен өнім қауіпсіздігін анықтап, ветеринариялық 
санитариялық сараптама жүргізу. 
-меңгеруі керек: 

мал  шаруашылығы  өнімдерін  ветеринариялық 
санитариялық сараптауды жүргізу әдістерін жүргізу.  
Төтенше  жағдай  кезінде  жануар  текті  шикізаттар  мен 
өнімді  консервілеу  әдістері.  Жануар  текті  өнімді 
дезактивациялау мен дегазациялау. 
- құзретті болуы керек:  
-  далалық  жағдайда  қасапхана  пунктерін  ұйымдастыру 
мәселесі; 
-  төтенше  жағдайларда  ветеринариялық  санитариялық 
сараптау өткізу технологиясы; 

төтенше  жағдайда  жануарларда  сою  кезінде 
жануарларды қорғау жұмысын ұйымдастыру. 
 
Қорытынды бақылау формасы  Емтихан 
 
Модульдің мерзімі 
1 академиялық кезең (15 апта) 
Әдебиеттер: 
 
1.Белов  С.В  и  др.  Безопасность  жизнедеятельности  М.: 
Высшая школа 1999, 447  
2.Бабалиев  С.У.  Методические  указания.  Оценка 
ущерба от чрезвычайных ситуаций Алматы 2013 50 с 
3.Бабалиев 
С.У.  Методические  указания.  План 
диквидации ЧС., Алматы 2013, 35 с. 
 
 

 
 
 
5В120200– ВЕТЕРИНАРЛЫҚ  САНИТАРИЯ 
4 КУРС 
 
7 семестр – 16 кр 
цикл  код 
пәндер 
кр  цикл  Код 
пәндер 
кр 
Міндетті компонент – 12 кр. 
Таңдау компоненті ПД -2 кр. 
БП 
FTTТ 
4212 
Фармакология, 
токсикология  және 
токсикологиялық 
талдау 

КП 
VSBO 
4331 
Биологиялық 
қалдықтардың 
ветеринариялық 
санитариясы 

КП 
VSEP
ZhP 
4303 
Мал 
және 
құс 
өнімдерін 
ветеринариялық 
санитариялық 
сараптау 

КП 
CGOR
MAPP
Zh, 
4332 
Мал 
өнімдерiн 
қайта 
өңдеу 
машиналары 
мен 
аппараттары 
жұмысын 
санитарлық-
гигиеналық бағалау   
 

КП 
VSEP
RRP 
4304 
Өсімдік,  балық  және 
ара 
шаруашылығы 
өнімдерін 
ветеринариялық 
санитариялық 
сараптау 

Мамандық таңдау – 2 кр. 
1.
 
Тағам 
қауіпсіздігі 
және 
ветеринариялық санитария  
2.
 
Шекара 
және 
көліктегі 
ветеринариялық 

санитариялық 
бақылау  
ПД 
SP 
4306 
Санитарлық 
паразитология 

 
КП 
EVS 
4307 
Эпизоотология  
ветеринарлық 
санитариямен 

Специализации: 
Тағам 
қауіпсіздігі 
және 
ветеринариялық санитария 

Шекара 
және 
көліктегі 
ветеринариялық  -  санитариялық 
бақылау 

КП 
TZhK
OShV
SS530
2  
 
Төтенше  жағдайлар 
кезінде  өнімдер  мен 
шикізаттарды 
ветеринария-лық-
санитариялық 
сараптау 
 

КП 
TZhK
OShV
SS530
2  
 
Төтенше  жағдайлар 
кезінде  өнімдер  мен 
шикізаттарды 
ветеринария-лық-
санитариялық 
сараптау 
 

8 семестр – 18 кр. 
Міндетті компонент – 10 кр. 
Таңдау компоненті жоқ 
КП 
VSEP
ZhP 
4335 
Мал 
және 
құс 
өнімдерін 
ветеринариялық 
санитариялық 
сараптау 

 
КП 
SP 
Санитарлық 

Мамандандыру пәндері  – 8 кр. 

 
 
4336 
паразитология 
 
 
КП 
EVS 
4337 
Эпизоотология  
ветеринарлық 
санитариямен 

КП 
OVD 
4338 
Ветеринария 
ісін 
ұйымдастыру 

КП 
EM 
4339 
Экономика 
және 
менеджмент 

Специализациялар: 
 
Тағам 
қауіпсіздігі 
және 
ветеринариялық санитария 

Шекара 
және 
көліктегі 
ветеринариялық  -  санитариялық 
бақылау 

КП 
SVVE
PZh 
4340 
Жануарлар 
өнімдерін 
соттық 
ветеринария-лық-
санитариялық 
сараптау 

КП 
SVVEP
Zh 4340 
Жануарлар  өнімдерін 
соттық  ветеринария-
лық-санитариялық 
сараптау 

КП 
VSOO
OPMI

4341 
Ет-сүт 
өңдеу 
орындарын-дағы 
ветеринария-лық 
санитария 

КП 
VSMM
POEIO 
4341 
Экспорттық 
импорттық 
операцияларды 
орындауға 
арналған 
ет-сүт 
 
өңдеу 
орындарындағы 
ветеринариялық 
санитария 

КП 
ESOPP
Zh 
5349 
 Кәсіби 
ауланатын 
жануарлар  өнімдерін 
ветсансарап-тау  

КП 
VSESO
PDZhP
ChTG 
5343 
Кедендік  шекарадан 
өтетін 
жабайы 
жануарлардың 
өнімдерін 
ветеринария-лық 
санитариялық 
сараптау 
 
және 
санитариялық бағалау 

 
Модульдің  коды  мен 
атауы 
Биологиялық қалдықтардың ветеринариялық санитариясы 
 
Модульдің 
фасилитаторы/тьюторы 
Фасилитатор: в.ғ.к., қауым.проф.Манкибаев А.Т.. 
Тьютор:  в.ғ.к., қауым .проф.Манкибаев А.Т. 
Модуль типі 
Таңдау модулі (кәсіптік пән) 
Оқу деңгейі 
Арнайы жоғары білім 
Мамандық  
5В 120200 Ветеринариялық санитария 
Кредит/ECTS саны 
2/3,34 (1кредит =1,67ECTS) 
Оқыту формасы 
Күндізгі  
Семестр 

Модульдің 
пререквизиттері  
Микробиология  және  вирусология,  малды  клиникалық  балау, 
жануарлар 
физиологиясы, 
шекара 
және 
көліктегі 
ветсанбағалау,ветеринариялық гигиена. 
Модульдің 
пререквизиттері 
эпизотоология  ветсанитария  негіздерімен,  мал  және  құс 
өнімдерін  ВСС,  ет  сүт  өнімдерін  өңдеу  орындарының  ВС,  ет 
сүт  өнімдерін  өндіру  технологиясы,  гигиенасы,  санитариясы 
және ВСС және  т.б.  

 
 
Модуль мазмұны 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Биологиялық  қалдықтардың  ветеринариялық  санитариясы
оқу 
модулінің  мазмұны  ветеринария  саласындағы  ҚР  ветеринария 
туралы  заңнамасында  көрсетілген  негізгі  мақсаттың  жүзеге 
асуына    және  жануарлардыңауруларының  алдын  халықтың 
денсаулығын  қорғау,  адам  мен  жануарға  бірдей  аурулардың 
таралуынан, 
малдан 
алынатын 
шикізат 
өнімдерін 
ветеринариялық  санитариялық  бақылауды  қамтамасыз  ету, 
қоршаған  ортаның  ластануынан  қорғау  және  т.б.    Модулдің 
мақсаты  ветеринариялық  бақылау  орындарында  жүргізілетін 
дезинфекция,  дератизация  және  дезинсеция  аумағында 
ветеринариялық  санитариялық  шараларды  кешенді  жүргізу 
әдістері 
мен 
біліктілігін 
жетілдіру 
болып 
табылады.Дезинфекция,  дератизация  және  дезинсекция  – 
ферма  аймағында,  өндіріс  және  басқа  да  ветеринариялық 
бақылау  орындарында  індетті  және  паразитралық  ауруларды 
жою, шыбын шіркейлер мен кеміргіштерге қарсы жүргізілетін 
кешенді  шаралар  жиынтығы.  Дезинфекция,  дератизация  және 
дезинсекция 
малшаруашылығында 
індетті 
аурулардан 
саулығын  қамтамасыз  етуде  ветеринариялық  санитаиялық 
шаралар  жүйесінде  маңызы  зор.Дезинфекция  әдiстерi,  тәртібі 
және 
қажетті 
құралдар, 
дезинфекциялық 
заттардың  
классификациясы. 
Алдын 
алу 
және 
қорытынды 
дезинфекцияның  өткiзуiнiң  реті  және  кезеңдерi.  Әр  түрлі  мал 
дәрiгерлiк 
қадағалау 
орындарында 
дезинфекциялық 
шараларды өткiзудің ерекшелiктерi. Індетті ауру ошақтарында 
және  аурудан  саунысандардадезинфекциялық  шараларды 
ұйымдастыру.Қи  және  топырақтың  зарарсыздандыру  әдiстерi. 
Арнайы 
дезинфекциялық 
және 
дератизациялық 
кәсiпорындардың  жұмыстары.Дезинфекциялық  заттар  мен 
аппараттармен  жұмыс  істейтін  жұмысшылардың  еңбек 
қауіпсіздігін қорғау. 
Модульдің құзіреттілігі 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Модульді меңгергеннен кейін студент: 
- білуге тиіс: 
-  санитарлық  шараларды,  ұйымының  қағидалары  мен  жүйесін 
ветқадағалау объектілерінде қамтамасыз етіп отыру;   
-  кәсiпорындар  және  тағы  басқада  қайта  өңдейтiн  мал 
шаруашылықтарының 
объекттерiндегi 
әдiстер 
және 
дезинфекция, дератизациялық және дезинсекция шараларының 
жүзеге асыруының әдiстерi; 
қазiргi 
құралдар 
(дезинфектанттар, 
родентицидтер, 
инсектицидтер)  
және  дезинфекция  тәсілдері,  дезинсекция  және  дератизация 
әдiстерi; 

техникалық 
құралдар, 
құрылымы 
және 
олардың 
жұмыстарының 
қағидалары, 
ұйыммен 
ветеринариялық- 
санитарлық шараларды өткiзу;  

дезинфектанттарға,  родентицидтерге,  инсектицидтерге 
жұқпалы 
аурулардың 
қоздырушылары 
және 
тасымалдаушыларының әр түрлi топтарының орнықтылығы. 
Қабілетті  болуы керек: 
-  ветеринариялық  –  санитарлық  объектiні  тексеру  актісі 
жасалған,  алдын  алу  және  сауықтыру  шараларының  өткiзуi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
бойынша  шешiм  және  ұсыныстар  ұсыну  және  мал  дәрiгерлiк 
қадағалаудың  әр  түрлi  объекттерi  үшiн  ветеринариялық  – 
санитарлық шаралар жүргізу; 
-  аэрозольды  және  көбікті  әдістермен  мал  шаруашылығы 
объектілерін малдардың қатысуымен дезинфекциялау; 
-    ҚР  ның  аумағында  дезинсекция  және  дератизация, 
дезинфекциялар  үшiн  қолайлы    препараттар  туралы  толық 
мәлiметтер тіркелген; 
Меңгеруі керек: 
-  адам  және  малдар  мен  тиiмдi  iндетке  қарсы  шараларды 
ұйымын-  қоздырушылар,  тасымалдаушылар,  инфекциялық 
аурулардың  биологиялық  ерекшелiктердiң  төңiректерiнде 
ұйымдастыру; 
-  дезинфекциялар,  дератизациялар  және  дезинсекциялар 
объекттерін  және  қауiпсiз  өнiм  өндiрiсiнiң  ветеринариялық 
жақсы  объектілермен  қамтамасыз  ететiн  дезинсекциялардың 
тиiмдi әдiстері және әдiстердi таңдауында
-  мал  дәрiгерлiк  қадағалаудың  объекттерiнiң  санитарлық 
өңдеуі  үшiн  дезинфекциялар,  зиянкестердi  құрту  және 
дезинсекцияның қауiпсiз және тиiмдi құралдарын анықтау. 
 
Қорытынды 
бақылау 
формасы 
Емтихан 
 
Модульдің мерзімі 
1 академиялық кезең  (15 апта) 
Әдебиет тізімі 
1.Мырзабеков Ж. Ветеринарлық гигиена.Алматы,2013ж.320 б. 
2.Манкибаев  А.Т.Биологиялық  қалдықтардың  ветеринариялық 
санитариясы.Алматы .2014ж.210бет. 
 
 
Модульдің  коды  мен 
атауы 
MOKOMАZhCGB,  2200  -    Мал  өнімдерiн  қайта  өңдеу 
машиналары  мен  аппараттары  жұмысын  санитарлық-
гигиеналық бағалау   
SHyEMVPPSR,  2200  –  Sanitary-hygiene  estimation  of 
machines  and  vehicles  for  processing  of  products  of  stock-
raising 
Модульдің 
фасилитаторы/тьюторы 
Фасилитатор: т.ғ.к., аға оқытушы Байзақова Ж.С.  
Тьютор: т.ғ.д., профессор Атыханов А.қ. 
Модуль типі 
Таңдау модулі (КП) 
Оқу деңгейі 
Арнайы жоғары білім 
Мамандық  
5В120200 – Ветеринариялық санитария 
Кредит/ ECTS саны 
2 (1 кредит = 1,5 ECTS) 
Оқыту формасы 
күндізгі 
Семестр 

Модульдің 
пререквизиттері,  
постреквизиттері 
Өміртіршілік  қауіпсіздік  негіздері,  техникалық  реттеу 
негіздері, жануарлар физиологиясы және биохимиясы  
Мал және құс өнімдерін ветеринариялық-санитарлық сараптау; 
кедендік  шекарадан  өтетін  өнімдердің  сапасын  сараптау;  ет 
және  сүт  өнімдерін  өндіру  технологиясы,  саитариясы, 
ветсансараптау;  
ет-сүт  өнімдерін  өңдейтін  орындардың  ветеринариялық 
санитариясы,  мал  өнімдерін  өңдіру,  тасымалдау  және  сақтау 
кезіндегі гигиена және санитария 
Модуль мазмұны 
Мал  өнiмдерiн  өңдеу  және  өндiру  орындары  мен 

 
 
машиналарына  қойылатын  талаптар.  Малды  тасымалдауға 
дайындау.  Ет,  ет  өнімдерін  және  қосымша  азықтық  өнiмдердi 
өңдеу машиналары. Сүт тасу, қабылдау және сақтау. Сүт және 
сүт  өнімдерін  өндіру  машиналары  мен  аппараттары.  Оларды 
санитарлық-гигиеналық  бағалау.  Мал  өнімдерін  қайта  өңдеу 
технологиялық үрдістерінің тиімділігін есептеу. 
Модульдің құзіреттілігі  Модульді меңгергеннен кейін студент: 
- мал өнімдерін қайта өңдеу технологиялық қондырғыларының  
заманауи  талаптарға  сай  жіктелімін,  қызметін,  құрылысын, 
жұмыс істеу принципін, зерттеу әдістемесін білуге тиіс;  
-  машиналар  мен  аппараттар  таңдауда  негізгі  есептеу  жүйесін 
шеше  білуді,  оларды  құру  мен  пайдаланудағы  техникалық 
мүмкіндіктерін  бағалау,  қондырғыларға  қызмет  көрсетуде 
қабілетті болуы керек

мал 
өнімдерін 
қайта 
өңдеу 
машиналары 
мен 
қондырғыларының  жұмыс  істеу  принципі  мен  құрылысын 
реттеуді меңгеруі керек;  
-  технология,  техникалық  құрал  жабдықтар  мен  негізгі 
машиналар  мен  қондырғыларға  қатысты  білімдерге  құзіретті 
болуы керек. 
Қорытынды 
бақылау 
формасы 
Емтихан 
Модульдің мерзімі 
1  академиялық кезең (15 апта) 
Әдебиеттер тізімі 
1. Атыханов А.Қ., Байзақова Ж.С. Мал өнімдерін қайта  өңдеу 
машиналары  мен  аппараттары,  оқулық,  Алматы.  –  ҚазҰАУ, 
2010ж., 312 бет. 
2.  Атыханов  А.Қ.,  Байзақова  Ж.С.,  Чингенжинова  Ж.С.  Ет 
өңдеу  технологиялық  қондырғылары  мен  жабдықтары, 
электронды оқулық. – Алматы:  ҚазҰАУ, 2012 ж., 56,5 Мб. 
3.  Атыханов  А.Қ.,  Байзақова  Ж.С.,  Нүрпейсова  Г.  Ж.  Мал 
өнімдерін  қайта  өңдеу  машиналары  мен  аппараттары, 
электронды оқулық. – Алматы:  ҚазҰАУ, 2012 ж., 75,9 Мб7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
2015-2016 оқу жылының кәсіптік оқу бағдарламасы 
(10 кредит) 
 
Тағам қауіпсіздігі және ветеринариялық 
санитария 
Шекара  және  көліктегі  ветеринариялық 
- санитариялық бақылау 
ци
кл 
код 
пәндер 
кр  сем 
цикл  код 
пәндер 
кр  се
м 
ПД  TZhKOS
hVSS53
02  
 
Төтенше 
жағдайлар 
кезінде 
өнімдер  мен 
шикізаттарды 
ветеринария-
лық-
санитариялық 
сараптау 
 


ПД 
TZhKOS
hVSS530
2  
 
Төтенше 
жағдайлар 
кезінде 
өнімдер  мен 
шикізаттарды 
ветеринария-
лық-
санитариялық 
сараптау 
 


ПД  SVVEPZ
h 4340 
Жануарлар 
өнімдерін 
соттық 
ветеринария-
лық-
санитариялық 
сараптау 


ПД 
SVVEPZ
h 4340 
Жануарлар 
өнімдерін 
соттық 
ветеринария-
лық-
санитариялық 
сараптау 


ПД  VSOOO
PMIM 
4341 
Ет-сүт  өңдеу 
орындарын-
дағы 
ветеринария-
лық 
санитария 


ПД 
VSMMP
OEIO 
4341 
Экспорттық 
импорттық 
операциялард
ы  орындауға 
арналған  ет-
сүт    өңдеу 
орындарын-
дағы 
ветеринария-
лық 
санитария 


ПД  ESOPPZ
h 5349 
 Кәсіби 
ауланатын 
жануарлар 
өнімдерін 
ветсансарап-
тау  


ПД 
VSESOP
DZhPCh
TG 5343 
Кедендік 
шекарадан 
өтетін жабайы 
жануарларды
ң 
өнімдерін 
ветеринария-
лық 
санитариялық 
сараптау  
және 
санитариялық 
бағалау 

 

 
 
 

 
 
Модульдің коды мен атауы 
 
 
 
TZhKOShVSS5302  Төтенше  жағдайлар  кезінде 
өнімдер 
мен 
шикізаттарды 
ветеринариялық-
санитариялық сараптау 
VSIFRMES  5302  Veterinary  and  sanitary  inspection  of 
food and raw materials in emergency situations
 
Модульдің 
фасилитаторы/ 
тьюторы 
Фасилитатор: б.ғ.к., доцент Бабалиев С.У 
Тьютор: Бабалиев С.У 
Модуль типі 
кәсіптік 
Оқу деңгейі 
Арнай жоғары білім 
Мамандық  
5В120200 Ветеринарлык санитария 
Кредит/ECTS саны 
2/ 3,0 (1 кредит =1,5 ECTS) 
Оқыту формасы 
Күндізгі  
Семестр 

Модульдің пререквизиттері  
 
Микробиология  және  вирусология,  малды  клиникалық 
балау, жануарлар физиологиясы, шекара және көліктегі 
ветсанбағалау,ветеринариялық гигиена. 
Модульдің постреквизиттері  
 
 Мал  және  құс  өнімдерін  ветсансараптау,санитариялық 
паразитология, 
эпизоотология 
ветеринариялық 
санитариямен,ветеринариялық істі ұйымдастыру. 
Модульдің мазмұны 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сою  пункттер  ұйымы,  еттiң  сапасының  бағасы,  табиғи 
сипаттың  төтенше  жағдайларының  шарттарындағы 
белгiлi 
әдiстердiң 
ветеринариялық 
санитариялық 
сараптамаларындағы  ет  тағам,  жұмыртқалар,  балық 
өнiмдерi, 
ара 
шаруашылығы 
сонымен 
бiрге 
ветеринариялық  санитариялық  сараптаманың  өткiзуiн 
ұйымдастыру.  Мал  сою  орындарында,  сәуле  алған  мал 
өнiмдерін,  қауiптi  заттар,  улы  заттармен  улануда,  әр 
түрлi дәрежедегі күйiктер мен жарақаттар, биологиялық 
заттарды жұқтыруларда мал шикiзатын сапаның бағасы, 
қауiпсiздiгi 
және 
ветеринариялық 
санитариялық 
сараптау.  Төтенше  жағдайлар  кезінде  ет  және  ет 
өнімдерін  консервiлеу.Қақтығыс  сипаттың  төтенше 
жағдайлары.  Ядролық  жарылыс,  улы  заттарм  және 
бактериялық  заттар  сияқты  қатты  әсер  ететiн 
факторлардан  әсер  алған  жануар  текті  өнімдер  мен 
шикізаттың  сапасына  баға  беріп,  ветеринариялық 
санитариялық сараптау. Сойыс малдарын ұйымдастыру, 
экологиялық қауiптi аумақтардан алынған мал өнімдері 
мен 
шикізатының 
сапасын 
бағалау 
және 
ветеринариялық санитариялық сараптау.  
Модульдің құзіреттілігі 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            Модульді меңгергеннен кейін магистрант: 
- білуге тиіс: 
Төтенше 
жағдайлар 
кезінде 
ветеринариялық 
санитариялық  сараптау  әдістері.  Жануар  және  жануар 
текті  өнімдер  мен  шикізаттардағы  радиоактивті  заттар 
ҚӘЕУЗ-дың  нормативтiк  параметрлерi.  Жануар  текті 
шикізаттар  мен  өнімді  зарарсыздандыру  әдістері. 
Химиялық  қауіпті  заттармен  және  радиоактивті 
ластанған  жануар  текті  өнімдер  мен  шикізаттарды 
дезактивациялау  мен  дегазациялау.    Төтенше  жағдай 
кезінде мал сою орындарында техникалық қауіпсіздікті 
сақтау, 
ветеринариялық 
санитариялық  сараптама 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
жүргізіп, етті консервілеу.  
-  қабілетті  болуы  керек:  радиоактивті,  СДЯВ, 
бактериялық  заттармен  зақымдалған  жануар  текті 
шикізат пен өнім қауіпсіздігін анықтап, ветеринариялық 
санитариялық сараптама жүргізу. 
-меңгеруі керек: 

мал  шаруашылығы  өнімдерін  ветеринариялық 
санитариялық сараптауды жүргізу әдістерін жүргізу.  
Төтенше  жағдай  кезінде  жануар  текті  шикізаттар  мен 
өнімді  консервілеу  әдістері.  Жануар  текті  өнімді 
дезактивациялау мен дегазациялау. 
- құзретті болуы керек:  
-  далалық  жағдайда  қасапхана  пунктерін  ұйымдастыру 
мәселесі; 
-  төтенше  жағдайларда  ветеринариялық  санитариялық 
сараптау өткізу технологиясы; 

төтенше  жағдайда  жануарларда  сою  кезінде 
жануарларды қорғау жұмысын ұйымдастыру. 
 
Қорытынды бақылау формасы  Емтихан 
Модульдің мерзімі 
1 академиялық кезең (15 апта) 
Әдебиеттер: 
 
1  Белов С.В и др. Безопасность жизнедеятельности М.: 
Высшая школа 1999, 447  
2 Бабалиев С.У. Методические указания. Оценка ущерба 
от чрезвычайных ситуаций Алматы 2013 50 с 
3  Бабалиев  С.У.  Методические  указания.  План 
диквидации ЧС., Алматы 2013, 35 с. 
 
 
Каталог: attachments -> article
article -> Н. К. Кибатаева педагогика ғылымының
article -> Мал шаруашылығЫ Өнімдерін өндіру және өҢдеу
article -> Деся ru №24 апрель 2015
article -> Алматы облысы Қаратал аудандық әдістемелік кабинеті Интыбекова Нургуль Агдарбековна әдіскер Деңгейлік оқу бағдарламасының іс
article -> Білім беру бағдарламасы Қазақстан Республикасы Үкіметінің
article -> Род имён существительных
article -> Истинная вежливость. Цель. Воспитывать чувство уважения и вежливости. Оформление


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет