К а т а л о г ы ветеринарияжүктеу 1.96 Mb.
Pdf просмотр
бет7/19
Дата24.03.2017
өлшемі1.96 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   19

 
 
Модульдің  коды  мен 
атауы 
IBNPG 3143Өнімсіз жануарлардың  індеттік аурулары 
Модульдің  фасилитатор  / 
тьюторы 
Фасилитатор:  в.ғ.д  профессор Асанов Н.Г 
Тьютор: в.ғ.к, аға оқытушы  БакиеваФ.А., 
PhD докторант, ассистент Мусоев А.М. 
Модуль типі 
Таңдау модулі (кәсіптендіру циклі) 
Оқу деңгейі 
Жоғары  арнайы білім 
Мамандық 
5В12100-Ветеринарлық  медицина 
Кредит ECTS/саны 
5/7,5 (1кредит= 1,5 ECTS) 
Оқыту түрі 
күндізгі 
Семестр/триместр 
8,9 
Модульдің 
пререквизиттері 
Микробиология,  вирусология, ветеринарлық  иммунология, 
індеттану және инфекциялық аурулар 
Модульдің 
постреквизиттері 
Дипломдық жоба 
Модуль мазмұны 
«Өнімсіз  жануарлардың  індеттік  аурулары»  пәнінің  жүйесі 
«Өнімсіз  жануарлардың  індеттік  аурулардың  ветеринарлық 
дәрігері»  мамандығы  бойынша  мамандандыру  жүйесінің 
бөлігі  болып  табылады.  Өтілетін  індеттік  ауруларда  ит  пен 
мысықтың  барлық  ауруларын  қосады,  оның  ішінде 
жартысынан 
көбі 
республикамыздың 
ветеринарлық 
реестерінде  кездеспейді.  Алайда  эпизоотологиялық  және 
әлеуметтік  қауіп  тудырады.  Пәннің  негізі  міндеті 
студенттерге  өнімсіз  жануарлардың  індеттік  ауруларының 
таралуын,  белгілерін  және    пайда  болу  заңдылықтарын 
үйрету,  олармен  күресу  әдістері  мен  құралдарын,  сонымен 
қатар адамдарды аурудан сақтауға үйрету. 
Осы  пәнде  студенттер  өнімсіз  жануарлардың  індеттік 
ауруларын,  індет  процессін,  иммунитеттің  індеттік 
қағидаларын,    індеттік  процесті  және  оған  әсер  ететін 
күштерді,  ветеринарлық  -санитарлық  шараларды  жүргізу 
қағидаларын,  жануарлардың  тұрған  орындардағы  вет 
санитариялық шараларын үйрету болып табылады.  Індеттік 
нысандарды 
сыртқы 
ортадан 
зарарсыздандыру, 
дезинфекция, дезинсекция және дератизация;  індетке қарсы 
алдын алу және емдеу шаралары қағидаларын үйрету болып 
табылады.  
Модуль құзыреттілігі  
Модульді меңгергенен кейін білімгер: 

 
 
-
 
білуге  тиіс:  Өнімсіз  жануарлардың  инфекциялық 
ауруларының  індеттік  ерекшеліктерін,  зерттеу  әдістерін, 
індеттік  процестің заңдылықтары  мен  қағидаларын,  өнімсіз 
жануарлардың  инфекциялық  ауруларын  атауын  және 
жіктелуін, 
аурудың 
алдын 
алу 
және 
сақтандыру 
шараларының жүйесін меңгеруі тиіс; 
-қабілетті болу керек: Өнімсіз жануарлардың инфекциялық 
ауруларына  назологиялық  және  эпизоотологиялық  балау 
қоюға,  ауырғын  жануарлардан  патматериал  алудың, 
зертханалық зерттеу әдістерін меңгеруге тиісті; 
-құзіретті 
болуы 
керек: 
инфекциялық 
аурулармен 
зардаптанған өнімсіз жануарларды қабылдауға, оларға емдік 
және  алдын  алу  көмегін  беруге,  өнімсіз  жануарлардың 
инфекциялық  ауруларына  маниторингілік  зерттеулер 
жүргізуге, 
індеттің 
алдын 
алу 
және 
сауықтыру 
шараларының  жоспарын  жасауға  және  ұйымдастыруға 
қабілетті болуға тиіс. 
Қорытынды бақылау 
экзамен 
Модульдің мерзімі 
1 немесе 2 академиялық кезең (15 апта) 
Әдебиеттер 
1.
 
Сайдулдин Т. «Основы  серологии». – Алматы,1997. 
2.
 
Ветеринариялық заңдылықтар. 1,2,3-том. Астана,2005 
3.
 
Сайдулдин  Т.  «Індеттану  және  жануарлардың  жұқпалы 
аурулары». – Алматы, 2009 
4.
 
Иванов  Н.П  «Диагностика  инфекционных  болезней 
животных». – Алматы, 2009 
5.
 
Асанов  Н.Г  «Індеттану  және  микробиология  негіздері. 
Алматы»,2008  
 
 
Модульдің  коды  мен 
атауы 
МVК8КА  3130  Мемлекеттік  ветеринариялык  кызмет 
жөніндегі заңдар мен нормативтік актілер  
Модульдің 
фасилитаторы/тьюторы 
Фасилитатор: в.ғ.к., профессор м.а. Омарбекова У.Ж. 
Тьютор:    в.ғ.к.,  профессор  м.а.  Абеуов  Х.Б.,  в.ғ.к.,  (PһD), 
профессор м.а.Хусаинов Д.М.,  
Модуль типі 
Тандау модулі (кәсіптендіру циклі)  
Оқу деңгейі 
Жоғары  арнайы білім 
Мамандық  
5ВІ 20100-Ветеринариялық медицина 
Кредит ECTS/ саны 
2 / 3 , 0 ( 1  кредит=1,5 Е8ТС) 
Оқыту формасы 
Күндізгі 
Семестр  

Модульдің 
пререквизиттер 
Паразитология  жэне  инвазиялық  аурулар,  індеттану  және 
инфекциялық  аурулар,  ветеринариядағы  менеджмент, 
кәсіптендіру пәндері. 
Модульдің 
постреквизиттер 
Ветеринариялық-санитариялык  сараптау,  паразитология 
және инвазиялык аурулар, кэсіптендіру пәндері. 
Модуль мазмұны 
«Мемлекеттік ветеринариялық кызмет жөніндегі заңдар мен 
нормативтік  актілер»  пэнінде  ветеринариялык  шаралардың 
заңнамалық  база  жүйесі,  мемлекеттік  бақылау-қадағалау 
фукциясын 
шаруашылық-орындаушыдан 
бөлектеу, 
ветеринариядағы  инспекторлық  бөлім,  ветеринариялық 
қызметтің  функциялары,субъектілердің  құқыктары  мен 

 
 
міндеттері,  ветеринарияга  қатысты  басқа  да  нормативті 
құқықытық  актілер оқытылады. Ветеринариялық бакылауга 
(қадағалау)  және  Біріңғай  тауарлардың  тізіміне  енгізілген 
жататын  тауарларға,  2009  жылы  11  желтоқсанда 
қарастырылған  Кедендік  одақ  келісімін  жүзеге  асыру 
мақсатында 
құрастырылган 
біріңғай 
ветеринариялық 
(ветеринариялық-санитариялык)  тачаптарға  аса  коңіл 
бөлінеді.  «Мемлекеттік  ветеринариялык  кызмет  жөніндегі 
заңдар  мен  нормативтік  актілер»  пәнінің  мақсаты 
студенттердің  терең  білім,  ветеринариялық  қызметтік 
жұмысты, 
ветеринариялық 
мекемелердің 
жұмысын 
ұйымдастыру, ветеринариялық инспекторлар мен қызметтің 
жұмыс  атқару  әдістерін  құқықтық  негізде  жүргізу  жэне 
меңгеру  болып  табылады.  «Мемлекеттік  ветеринариялық 
қызмет  жөніндегі  заңцар  мен  нормативтік  актілер»  пэні 
Қазақстан  Республикасының  ветеринариялық  заңнамалары 
бойынша  жэне  мемлекеттік  ветеринариялық  қадағалауға 
жататын  Кедендік  одақ  тауарларының  кедендік  шекара 
арқылы  тасымалданатын  реті  туралы  кешенді  мәлімет 
береді.  Бздің  мемлекетіміз  Кеден  одағын  кұру  кезеңінде 
жэне  Бүкілэлемдік  сауда  ұйымына  мүше  болып  енуіне 
сәйкес  экономика  жэне  ауыл  шаруашылық  салаларында 
бірқатар  реформалар  енгізілді,  осы  жерде  ветеринарияның 
маңыздылығы 
жоғары. 
Әлеуметтік- 
экономикалық 
жаңартулардың  жетістігі  ветеринариялық  лсұмыстарды 
ұйымдастыру  деңгейіне  айтарлықтай  байланысты  болады. 
Ветеринариялық 
қызхмет 
төменгі 
деңгейде 
ұйымдастырылса,  онда  індеттік  және  эпидемиологиялық 
жагдадың  нашарлауына  соқтырады,  ал  бұл  жағдай  өз 
кезегінде  шаруашылық  кызметтерінің  бұзылуына,  малдан 
алынатын 
өнімдердің 
төмендеуіне 
және 
ешқандай 
жоспарланбаған қаржылық, эрі  материалдык  шығындардың 
болуына септігін тиігізеді. 
Модульдің құзіретттілігі 
Модульді меңгергенннен кейін білімгер: 
-
 
білуге  тиіс:  «Ветеринария  туралы»  заңды  және  заңға 
сәйкес  актілерді,  Кеден  Одағының  ветеринариялық 
талаптарын, 
мемлекеттік 
бақылау-қадағалауын 
уйымдастыру, қадағалаудағы ұйымдарға инспекция жүргізу 
ретін,  мемлекеттік  ветеринариялық-  санитариялық  бақылау 
нысандарына ветеринариялық құжаттарды беру ретін. 
-
 
қабілетті болу керек: ветеринариялық-санитариялық 
қадағалау  шараларын  ойластыру  және  қадағалаудағы 
тауарларды  кеден  одағы  шекарасынан  өткізу  кезіндегі 
ілеспе 
құжаттарды 
құрастыруға, 
ветеринариялық-
санитариялық  шараларды  ұйымдастыруға,  өнімдер  мен 
малдың  шикізат  өнімдерін  шығу  тегін  заманауи  заңдылық 
базаларға сүйене отырып, анықтауға. 
-қүзретті  болуы  керек:  Кедендік  Одақтың  елдерімен 
экспорттау-импорттау 
операцияларын 
жүргізуге 
ветеринариялық 
қадағалауға 
жэне 
мемлекеттік 
ветеринариялық-  санитариялық  бақылау  нысандарына 
ветеринариялық құжаттар беруге 

 
 
Қорытынды бақылау  
емтихан 
Модульдің мерзімі 
1 немесе 2 академиялық кезең (15 апта) 
Әдебиеттер 
1.  Ветеринарное  законодательство  Республики  Казахстан. 
Астана, 2005 г. 
2.Единые 
ветеринарные 
(ветеринарно-санитарные) 
требования,  предъявляемые  к  товарам,  подлежащим 
ветеринарному  контролю  (надзору)  (с  изменениями:  от  17 
августа 2010 года, от 18 ноября 2010 года, от 02 марта 2011 
года) Утверждены Решением Комиссии таможенного союза 
от 18 июня 2010 года № 317 
3.Технический 
регламент 
Таможенного 
союза 
"О 
безопасности  пищевой  продукции"ТР  ТС  021/2011. 
Утвержден  Решением  Комиссии  Таможенного  союза  от  9 
декабря 2011 г. № 880. 
4. Закон Республики Казахстан от 10 июля 2002 года № 339-
II  О  ветеринарии  (с  изменениями  и  дополнениями  по 
состоянию на 29.12.2014 г.) 
5.  Ахметсадыков  Н.Н.,  Шабдарбаева  Г.С.,  Хусаинов  Д.М., 
Абеуов  Х.Б.,  Беркинбай  О.,  Батанова  Ж.М.    Организация 
ветеринарного дела. Алматы.- 2015 г. -  544 с.   
 
 
Модульдің  коды  мен 
атауы 
 
VPOTCKChT  3146  –  «Ветеринариялық  препараттарды 
өндіру технологиясы мен сапасын бағалауға қойылатын 
халықаралық талаптар»  
Модульдің 
фасилитаторы/тьюторы 
Фасилитатор: в.ғ.д., профессор Ахметсадыков Н.Н.,  
Тьютор: в.ғ.к, профессор м.а. Омарбекова У.Ж., в.ғ.к, (phD),  
профессор  м.а.  Хусаинов  Д.М.,      в.ғ.к.,  профессор  м.а. 
Абеуов Х.Б., в.ғ.к., аға оқытушы Батанова Ж.М. 
Модуль типі 
Таңдау модулі (кәсіптендіру циклі) 
Оқу деңгейі 
Жоғары  арнайы білім 
Мамандық  
5B120I00-Ветеринариялық медицина 
Кредит ECTS/ саны 
2/ 3,0 (1 кредит=1,5 ECTS)  
Оқыту формасы 
Күндізгі 
Семестр  

Модульдің 
пререквизиттер 
Ветеринариялық хирургия, ветеринариялық акушерлік және 
гинекология,  жануарлардың  ішкі  аурулары  клиникалық 
диагностикамен, 
ветеринариялық 
фармакология 
токсикологиямен, жануарлар патологиясы. 
Модульдің 
постреквизиттер 
Паразитология  және  инвазиялық  аурулар,  індеттану  және 
инфекциялық  аурулар,  ветеринариядағы  менеджмент, 
кәсіптендіру пәндері. 
Модуль мазмұны 
Ветеринариялық  препараттарды  өндіру  технологиясы  мен 
сапасын  бағалауға  қойылатын  халықаралық  талаптар» 
пәнінде  өндірістік  процесті  ұйымдастыру  сұрақтары, 
өндірістің  техникалық  сатысын  және  биопрепараттардың 
сапасын бағалау айтарлықтай мағаналы. 
Әлемдік  тәжірибиеде  маңызды  құжаттардың  бірі,  адам  мен 
жануарларға  арналған  дәрілік  заттар  өндірісіне  және 
сапасын бақылауды анықтайтын талаптар «Дәрілік заттарды 
өндіру  ережесі»  —  «Good  Manufacturing  Practice  for 
Medicinal Products (GMP)» болып табылады.   

 
 
GMP  ережесі,  сапасын  басқару  жүйесіне,  сапасын 
бақылауға,  қызметкерлерге,  бөлмелер  мен  құралдарға, 
құжаттарға  және  келісім  шарт  бойынша  сараптама 
жүргізуге, 
жарнамаларға, 
өнімдерге 
пікірлер 
мен 
өзіндікинспекцияны 
ұйымдастыру 
ретіне 
қойылатын 
талаптарды  белгілейді.  Заманауи  кәсіпорын    биологиялық 
препараттарды  өндіру  өндірісінде  бір  қатар  сатылар  мен 
операцияардан  құралатын  біріңғай  биотехнологиялық 
жүйені  көрсетеді,  технологиялық  қондырғыларды  қолдану 
шығарылатын 
өнімнің 
түріне 
байланысты 
болады. 
Вакцинаны  және  диагностикумдарды  өндіру  кезінде 
штамдарды  таңдау  селекция  және  молекулярлық  генетика 
жолымен жүзеге асырылады. Маңызды этаптардың бірі  
Қоректік  орталарды  таңдау    штамдардың  қалыптылығын 
және  соңғы  өнімнің  оптимальды  биосинтезін  қамтамасыз 
ететін,  сонымен  қатар  микроорганизмдерді  өсіп-өндіру 
режимдерін  өңдеу  маңызды  этап  болып  саналады.  Өсіп-
өндіру  процесін  және  биосинтездің  басқа  да  этаптаптарын 
инженерлік қамтамасыздандыру да маңызды. 
Ветеринариялық препараттарды өндіру және препараттарды 
сату нысандарына, оларды стандарттау және сертификаттау 
сынау 
ережелеріне 
қойылатын 
ветеринариялық-
санитариялық 
талаптар; 
өндірістік 
және 
бақылау 
микроорганимдердің  штамдарына  және  биологиялық 
препараттарға  қойылатын  талаптар;  микроорганизмдер  мен 
биологиялық  препараттарды  лиофильдеу  параметрлеріне; 
тіндік  өсіндерді,  жануарлар  мен  құстың  эмбриондарын 
вирустық 
препараттарды 
өндіруге 
және 
бақылауға 
пайдаланудың  негізгі  моменттеріне;    биопрепараттарды 
өндіруге  қолданылатын  қоректік  орталар  мен  ерітінділерге, 
емдік-профилактикалық 
және 
диагностикалық 
қансарысуларын  алу  параметрлеріне  ұсынылатын  талаптар 
туралы білімнің маңыздылығы бар. 
Компетенциясы  
Модульді меңгергенннен кейін білімгер: 
-  білуге тиіс:    қауіпті  аурулардың алдын алуға және жоюға 
арналған  биологиялық  препараттарды  өндіру  өндірісінің 
негізгі  талаптарын;  балау  мен  алдын  алу  (арнайы 
диагностикалық зерттеулер, емдік-профилактикалық заттар, 
иммунопрофилактикалық) 
әдістерін, 
халықаралық 
талаптарға 
сәйкес 
өндірісті 
және 
ветеринариялық 
препараттардың  сапасын  бағалауды  ұйымдастыруды, 
биоқауіпсіздік 
ережелерін, 
стандартизация 
және 
сертификация  талаптарын,  ветеринариялық-санитариялық 
режимді, қоректік орталарды пайдалану, тіндік өсіндер мен 
эмбриондарын  өсіру  талаптарын,  кеңінен  қолданылатын 
диагностикалық  және  профилактикалық  препараттарды 
алуды. 
-  қабілетті  болу  керек:  биотехнологиялық  процеске 
арналған  құралдар  мен  ыдыстарды  дайындау  әдістерін 
білуге,  продуцент-жануарларды  күтіп-бағу,  бактериялар 
мен  тіндік  өсіндерді  өсіруге  қоректік  орталарды, 
антигендерді,  вакциналарды  дайындауға  бактериальды 

 
 
және  вирустық  жиынтықтарды  өсіруге,  продуцент-
жануарларды  иммундеу,  қан  алу,  қансарысуы  мен 
иммуноглобулиндерді алу әдістерін білуге. 
-  құзретті  болуы  керек:  диагностикалық  және  профилактикалық  
биологиялық  препараттарды  дайындау  реттілігіне,  нормативті- 
техникалық құжаттарды құрастыруда. 
Қорытынды бақылау  
емтихан 
Модульдің мерзімі 
1 немесе 2 академиялық кезең (15 апта) 
Әдебиеттер 
1. Производство лекарственных средств. Надлежащая производственная 
практика. основные положения СТ РК  1617-2006.  Издание официальное. 
Комитет по техническому регулированию и метрологии Министерства 
индустрии и торговли Республики Казахстан (Госстандарт). Астана, 2006. 
2.  Надлежащая  лабораторная  практика.  Основные  положения  СТ  РК  
1613-2006.    Издание  официальное.  Комитет  по  техническому 
регулированию  и  метрологии  Министерства  индустрии  и  торговли 
Республики Казахстан (Госстандарт). Астана, 2006. 
3. Надлежащая клиническая практика. основные положения СТ РК  1616-
2006.  Издание официальное. Комитет по техническому регулированию и 
метрологии Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан 
(Госстандарт). Астана, 2006. 
4. Ахметсадыков Н.Н., Шабдарбаева Г.С., Хусаинов Д.М.   Технология 
ветеринарных лекарственных препаратов. Алматы: «Агроуниверситет», 
2012.- 370 с. 
 
 
Модульдің  коды  мен 
атауы 
 IBPZh  3143  Өнімсіз    жануарлардың  инфекциялық 
аурулары 
Модульдің 
фасилитаторы/тьюторы 
Фасилитатор: д.в.н, проф Касымов Е. И, к.в.н, Отарбаев 
Тьютор:  д.в.н,  проф  Касымов  Е.  И,  к.в.н,  Отарбаев,  д.в.н, 
доц,  Ильгекбаева Г.Д 
Модуль типі 
Таңдау модулі (кәсіптендіру циклі) 
Оқу деңгейі 
Жоғары  арнайы білім 
Мамандық  
5B120I00-Ветеринариялық медицина 
Кредит ECTS/ саны 
5/ 7,5 (1 кредит=1,5 ECTS)  
Оқыту формасы 
Күндізгі 
Семестр /триместр 
8-9 
Модульдің 
пререквизиттер 
Эпизоотология,  микробиология,  вирусология,  жануарлар 
морфологиясы  
Модульдің 
постреквизиттер 
Патологическая  анатомия  животных,  вет-  сан  экспертиза, 
зоогигиена  ветеринарная фармакология и токсикология. 
Модуль мазмұны 
Қазақстанда  аз  танымал  жұқпалы  ауруларды  дауалау 
мақсатында  қолданылатын  ветеринариялық-санитариялық 
және  ұйымдастыру  шаруашылық  шараларын  қарастыру. 
Дауалық  карантиндеу  және  диспансерлеу.  Ветеринариялық 
ағарту  жұмысы.  Қоршаған  ортаны  індеттенуден  қорғау. 
Жалпы  дауалауға  қойылатын  негізгі  талаптар.  Аурудың 
алдын  алу  үшін  балау,  жалпы  дауалау  және  иммундеу 
шараларын  жүргізу.  Жайылымдағы,  мамандандырылған, 
жеке 
қожалық, 
шаруашылықтарындағы 
дауалық 
шаралардың  ерекшеліктері.  Дауалау  шараларын  жоспарлау 
және ұйымдастыру.  Шаруашылықтағы 
сауықтыру 

 
 
шаралары  және  індет  ошағын  жою.  Карантиндеу  және 
шектеу  туралы  ұғым.  Індет  ошағы  мен  қауіп  төнген 
аймақтың  шекараларын  анықтау.  Шаруашылықты  жұқпалы 
аурудан  сауықтыру  шараларының  жоспары.  Карантин  мен 
шектеу  енгізу  және  алу  тәртібі.  Індет  ошағында  сауықтыру 
жұмысын ұйымдастыру және жүргізу.   
 
Модульдің құзіретттілігі 
Модульді меңгергенннен кейін білімгер: 
-  білуге  тиіс:  өнімсіз жануарлардың жұқпалы ауруларының 
анықтамасы, географиялық таралымы, зерттелу тарихы мен 
эволюциясы, 
этиологиясы, 
індеттік 
ерекшеліктері, 
дерттенуі, 
клиникалық 
және 
патологоанатомиялық 
белгілері,  балау  және  дауалау  әдістері,  жүргізілетін  індетке 
қарсы шаралар; 
-  істей  білуге  тиісті:  індеттанулық  зерттеу  және  оның 
актісін  жасау,  жұқпалы  ауруға  нозологиялық  және 
індеттанулық  диагноз  қою,  сауықтыру  шараларының 
жоспарын  жасау,  карантин  және  шектеу  шараларын 
ұйымдастыру  және  іске  асыру,  жануарға  вакцина  егу, 
зертханаға  жіберу  үшін  патматериал  алу,  жұқпалы 
ауруларға 
бактериологиялық, 
вирусологиялық 
және 
серологиялық  зерттеулер  жүргізу,  дезинфекция  және 
дератизация шараларын іске асыру;   
- құзретті болуы керек: жұқпалы 
ауруларды 
дауалау 
мақсатында  қолданылатын  ветеринариялық-санитариялық 
және ұйымдастыру шаруашылық шараларын қарастыру. 
Қорытынды бақылау  
емтихан 
Модульдің мерзімі 
1 немесе 2 академиялық кезең (15 апта) 
Әдебиеттер 
 
 
1.Қасымов  Е.  И.  Індеттану  және  инфекциялық  аурлармен 
күрес шаруарлары. Оқулық.  Алматы: Атамұра, 2009.- 272 б.  
2.  Қасымов  Е.  И.  Індеттану  және  инфекциялық  аурлар 
ветеринариялық-санитария  негіздерімен.  Оқу  құралы.    – 
Алматы, ҚазҰАУ, 2013.- 210 бет.  
3.  Руководства    по  общей  эпизоотологии    /  Под    рук.  Р85   
И.А. Бакулова,  А.Д. Третьякова. - М.: Колос, 1979 - 424 с.  
4.  Список  МЭБ  и  трансграничные  инфекции  животных: 
монография  /  В.В.  Макаров,  В.А.  Грубый,  К.Н.  Груздев, 
О.И. Сухарев. - Владимир: ФГБУ «ВНИИЗЖ», 2012. - 162 с.:  
5. Инфекционные болезни животных / Б.Ф. Бессарабов,  Е.С. 
Воронин. Под  ред. А.А. Сидорчука: - М.: Колос, 2007-67с. 
6.ФАО. 
Наблюдение  за  вирусом  высокопатогенного 
птичьего гриппа у диких птиц: коллекция образцов, взятых 
у здоровых, больных и погибших птиц. - Рим, 2007. - 58 с.  
7. Инфекционные болезни животных / Б.Ф. Бессарабов,  Е.С. 
Воронин. Под  ред. А.А. Сидорчука: - М.: Колос, 2007-67с. 
8.ФАО. 
Наблюдение  за  вирусом  высокопатогенного 
птичьего гриппа у диких птиц: коллекция образцов, взятых 
у здоровых, больных и погибших птиц. - Рим, 2007. - 58 с. 
9.  ФАО.  Пособие  по  подготовке  чрезвычайных  планов 
действий  на  случай  эпидемии  африканской  чумы  свиней.  - 
Ереван, 2011. - 78 с. 
10. A Veterinary Practitioner’s Guide to Foreign Animal Disease 
Recognition. - URL: http://www.cvm.tamu.edu/fadr/. 

 
 
 
 
 
Модульдің  коды  мен 
атауы 
VKI 3129  -  «Ветеринариялық кедендік іс»  
 
Модульдің 
фасилитаторы/тьюторы 
Фасилитатор: в.ғ.к., профессор м.а. Омарбекова У.Ж.  
Тьютор:  в.ғ.к.,  профессор  м.а.  Омарбекова  У.Ж.,  в.ғ.к.,  (phD), 
профессор м.а. Хусаинов Д.М.  
Модуль типі 
Таңдау модулі (кәсіптендіру циклі) 
Оқу деңгейі 
Жоғары  арнайы білім 
Мамандық  
5B120I00-Ветеринариялық медицина 
Кредит ECTS/ саны 
2/ 3,0(1 кредит=1,5 ECTS)  
Оқыту формасы 
Күндізгі 
Семестр /триместр 
7   
Модульдің 
пререквизиттер 
Ветеринариялық  хирургия,  ветеринариялық  акушерлік  және 
гинекология,  жануарлардың  ішкі  аурулары  клиникалық 
диагностикамен, 
ветеринариялық 
фармакология 
токсикологиямен, жануарлар патологиясы. 
Модульдің 
постреквизиттер 
Паразитология  және  инвазиялық  аурулар,  індеттану  және 
инфекциялық 
аурулар, 
ветеринариядағы 
менеджмент, 
кәсіптендіру пәндері. 
Модуль мазмұны 
«Ветеринариялық  кедендік  іс»  пәні  кедендік  бақылау  ретін, 
кедендік  рәсімдерді  және  ҚР  кедендік  шекарасынан 
мемлекеттік  ветеринариялық  мекемелерге  құзырлы  жүктердің 
экспорттык-импорттық  операциялар  кезіндегі  ветеринарлық 
қадағалауды  оқытады.  Қазақстан  Республикасының  кедендік 
шекарасы  арқылы  тасымалданылатын  жылқылар  кедендік 
бақылауға  және  мемлекеттік  ветеринариялық-санитариялық 
қадағалауға  жатады.  Кедендік  бақылау 

Қазақстан 
Республикасындағы кеден ісінің жұмыстары  жеке және заңды 
тұлғалармен 
Қазақстан 
Республикасының 
заңдарының 
сақаталуына    бағытталады.  Сонымен  қатар,  Қазақстан 
Республикасының  егемендігі  мен  экономикалық  қауіпсіздігін 
қорғауға, 
Қазақстан 
экономикасының 
дүние 
жүзілік 
экономикалық 
қатынастар 
жүйесіндегі 
байланыстарын 
нығайтуға 
және 
сыртқа 
экономикалық 
қызметті 
ырықтандыруға бағытталған. Кедендік бақылауды қамтамасыз 
ету және ҚР-ның заң актілерінде белгіленген өзге де мақсаттар 
ҚР-ы саясатының негізгі мақсаттары болып табылады. 
 
Пән  курсының  мақсаты  Қазақстан  Республикасының 
кедендік  шекарасы  арқылы  тасымалдау  кезінде  кедендік 
операциялардың  мәнін  толығымен  меңгере  білу  болып 
табылады.  Қазақстан  Республикасы  шекарасындағы  кеден 
шаруа  структурасын  қалыптастыру  үшін  кеден  пунктерімен 
постарын,  кеденнің  қалыпты  жұмыс  жасауын  қамтамасыз 
ететін  жаңа  кедендік  объекталармен  толықтырып  отыру 
қарастырылған. Жаңа кедендік объектіларды, кеден постарын, 
өткізу  кедендік  бекеттерін  жабдықтандыру  және  құрастыру 
Қазақстан  Республикасы  шекарасында  басқа  көршілес 
елдермен 
(ТМД) 
жалпы 
ҚР 
–ның 
кедендік 
инфраструктурасының қалыптасуына ықпалын тигізеді. 
Шекаралық  режимді  нығайту  халықтың  экономикалық 

 
 
қауіпсіздігі  болып  табылады.  Жылқы  және  жылқы  өнімдерін 
тасымалдаушыларға  көліктік  жағдайлар  жасалған  және 
тауарларды толық декларациялауға мүмкіндік жасалынған. 
«Ветеринариялық 
кедендік 
іс» 
пәні 
Қазақстан 
Республикасының  кедендік  заңдары  туралы  кешенді  түсінік 
береді  және  Қазақстан  Республикасының  кедендік  шекарасы 
арқылы 
мемлекеттік 
ветеринариялық 
қадағалау 
бақылауындағы жүктерді тасымалдау ретін түсіндіреді.  
Модульдің 
құзіретттілігі 
Модульді меңгергенннен кейін білімгер: 
- білуге тиіс: ҚР кедендік ісі жөніндегі заңдылықтарды; кеден 
ісіне  қатысты  құзіретті  органдармен  шығарылған  ереже, 
нұсқауларды;  ветеринариялық-санитариялық  қадағалауындағы 
тауарларды  тасымалдау  туралы  ҚР  ветеринария  сұрақтарына 
сәйкес заңнаманы.  
-  қабілетті  болу  керек:  ҚР  кедендік      шекарасынан 
тауарлардың  өтуі  кезінде  кедендік  және  ветеринариялық 
заңдылықтардың  сақталуын  қадағалай  білу;  мал  өнімдері  мен 
шикізат өнімдерін кедендік шекара арқылы тасымалдау кезінде 
көліктік,  сауда    құжаттарын  рәсімдеуді  кедендік  шекара 
арқылы көліктерін кедендік бақылау. 
- құзретті болуы керек: ҚР шекарасы арқылы ветеринариялық-
санитариялық  қадағалау  бақылауына  жататын  тауарларды 
кедендік бақылауды жүргізуге . 
Қорытынды бақылау  
емтихан 
Модульдің мерзімі 
1 немесе 2 академиялық кезең (7-15 апта) 
Әдебиеттер 
1.  Даулетбаев  К.Д.,  Акатов  Ж.Б.,  Косжанов  Б.М.,  Жанузаков 
Н.Ж.  Государственный  ветеринарный  надзор  на  границе  и 
транспорте Республики Казахстан. Алматы,Алатау,1997г,423 с. 
2. ҚР Кеден Кодексі. - Алматы, 2003 ж.  .  
3.Увалиев  А.И.,  Аймағамбаетова  Г.Б.,  Алибекова  С.Н. 
Практика таможенного оформления. –Алматы, 2000 г. . 
4. Таможенное оформление товаров и транспортных средств  в 
Республике Казахстан, Алматы, 2001 г. 
5. Горобец О.Н. Практикум по таможенному делу в Республике 
Казахстан. Алматы 2001, 173 с. 
6. Омарбекова У.Ж. Жануарлар мен мал өнімдері мен шикізат 
өнімдерін  кедендік  тасымалдауды  ұйымдастыру  –  Алматы, 
2013.  185 б. 
7.Омарбекова  У.Ж.,  Хусаинов  Д.М.  Таможенное  дело  в 
ветеринарии. Методические указания для лабораторных работ. 
– Алматы, 2014, 74 с.. 
 
 
Каталог: attachments -> article
article -> Н. К. Кибатаева педагогика ғылымының
article -> Мал шаруашылығЫ Өнімдерін өндіру және өҢдеу
article -> Деся ru №24 апрель 2015
article -> Алматы облысы Қаратал аудандық әдістемелік кабинеті Интыбекова Нургуль Агдарбековна әдіскер Деңгейлік оқу бағдарламасының іс
article -> Білім беру бағдарламасы Қазақстан Республикасы Үкіметінің
article -> Род имён существительных
article -> Истинная вежливость. Цель. Воспитывать чувство уважения и вежливости. Оформление


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   19


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет