К. Д. БузаубаковаPdf көрінісі
бет445/446
Дата07.01.2022
өлшемі7.89 Mb.
#20932
түріОқулық
1   ...   438   439   440   441   442   443   444   445   446

03-15 
Ұжымдық-шығармашылық істер 
сценарийі 
 
Сынып 
жетекші 
-//- 
   Тұрақты 
03-17 
Ұжымдық-шығармашылық істер талдауы 
Сынып 
жетекші 
-//- 
      3 жыл 
03-18 
Аудандық жарыс, байқауларға қатысу 
материалдары 
 
-//- 
-//- 
   Тұрақты 
04.  Медициналық құжаттар 
04-01 
Балалардың дәрігерлік (амбулаторлық) 
карталары 
 
Медбике 
Медпункт 
5 жыл 
04-02 
Білім мекемесі қызметкерлерінің 
дәрігерлік кітапшасы 
Медбике 
Медпункт 
Жұмыс 
істеу 
мерзімі 
04-03 
Оқушыларды дәрігерлік байқаудан 
өткізу, егу жұмыстарының құжаттары 
(жоспар, анықтама, график- кесте, тізім, 
карталар) 
 
Медбике 
Медпункт 
5 жыл 
04-04 
Білім мекемесінде балалардың 
сырқаттануы туралы жүйеленген 
мәліметтер 
 
Медбике, 
директор 
Медпункт, 
директор 
кабинеті 
5 жыл 
04-05 
Балалар сырқаттануының динамикасы 
(айлық, жылдық, сыныптар бойынша 
Медбике, 
сынып 
жетекшісі, 
директор  
Директор 
кабинеті 
5 жыл 
04-01 
Балалардың дәрігерлік (амбулаторлық) 
карталары 
 
Медбике 
Медпункт 
5 жыл 
05. Кәсіподақ 
05-01 
Кәсіподақ ұйымының жалпы 
жиналысының хаттамалары. Есеп беру, 
қайта сайлау жиындары хаттамалары 
 
Кәсіподақ 
ұйымының 
төрайымы 
Директор 
кабинеті 
5 жыл 
05-02 
Ұжымдық келісім шарт, оның 
орындалуын тексеру материалдары 
Кәсіподақ 
ұйымының 
төрайымы 
 
Директор 
кабинеті 
Тұрақты 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


368 
 
Қосымша В 
 
Кесте1-Мұғалімнің 
инновациялық 
даярлығын 
қалыптастыру 
бағытындағы ғылыми-әдістемелік жұмыстардың бағыттар 
№ 
Формасы 
Мақсаты 
Міндеттері 
Мазмұны 

1    Педаго–
гикалық 
оқу 
Педагогика, 
психология, 
пәнді 
оқыту 
әдістемесі 
бойынша 
инновациялық 
білімді жүйелеу 
1.  Педагогика, 
психология,  пәнді  оқыту 
әдістемесі 
бойынша 
инновациялық 
технологиямен, 
әдіснамалық  негіздерімен 
танысу 
2.  Инновациялық 
технологияны  оқу-тәрбие 
процесіне  ендірудің  түрлі 
жолдарын қарастыру 
Педагогика,  психология,  пәнді 
оқыту 
әдістемесі 
бойынша 
инновациялық 
технологияны 
оқу-тәрбие  процесіне  ендірудің 
тиімді  жолдарын  ұсынатын 
баяндамалар дайындау 

Теориялық 
семинар 
Мұғалімнің 
инновациялық 
кәсіби 
білімін 
теориялық 
жағынан 
арттыру 
1.  Тұтас  педагогикалық 
үрдісті 
ұйымдастыруда 
жаңа 
педагогикалық 
парадигма, 
тұжырымдама, 
инновациялық 
технологиялармен 
таныстыру 
2.  Инновациялық 
бағытта  жұмыс  жасаудың 
басым 
бағыттарын 
анықтау 

 
Педагогика, 
психология 
саласындағы 
көкейкесті 
мәселеге  қатысты  баяндама, 
лекциялар тыңдау 

 
Жаңашыл-мұғалім, 
инноватор-мұғалімнің 
іс-
тәжірибелерімен танысу 

 
Инновациялық 
технологиялар 
бойынша 
арнайы веб-сайттарды қарау 

Семинар-
практикум 
Педагогикалық 
ұжымның 
инновациялық 
іс-әрекетінің 
тиімділігін 
арттыру 
1.Инновациялық 
технологияның 
формаларымен 
таныстыру 
2.  Оқу-тәрбие  процесін 
заман 
талабына 
сай 
жаңаша  ұйымдастырудың 
тиімді 
жолдарын 
қарастыру 

 
Оқыту 
мен 
тәрбиенің 
инновациялық  технологиясын 
пайдаланудың 
үлгісін                
іс-тәжірибеде тексеру 

 
Оқу-тәрбие  процесін  жаңа 
бағытта жаңаша құрастыру 

 
Инновациялық 
педагогикалық 
іс-әрекетті 
талдау  мен  өзіндік  талдаудың 
дағдыларын қалыптастыру 

Әдістемелі
к лездеме 
Педагогикалық 
ұжымды 
ғылымның  қол 
жеткен 
жаңалығы, 
инновациялық 
тәжірибемен сол 
мезетте 
таныстыру,  оны 
мектептің 
іс-
тәжірибесіне 
енгізудің  тиімді 
жолын іздестіру 
1.  Білім 
берудің 
инновациялық 
басым 
бағыттары 
бойынша 
мұғалімдерге 
ақпарат 
беру 
2.  Инновациялық 
технологияны  мектептің 
іс-тәжірибесіне  енгізудің 
жолын іздестіру 

 
Педагогика  ғылымындағы 
инновациямен 
мұғалімді 
хабардар ету 

 
Жаңа  педагогикалық  идея 
мен 
мәселенің 
қысқаша 
мазмұнымен таныстыру 

 
Мектеп  әкімшілігі  кірген 
сабақтың  жетістік,  кемшілік-
теріне қысқаша шолу 
 
 
 


369 
 
1-кестенің жалғасы 


Топтық 
әдістеме-
лік 
кон–
сультация 
Мұғалімнің 
жіберген 
кемшілігін  жою 
мақсатында 
әдістемелік 
көмек көрсету. 
1.  Мұғалім  жұмысында 
орын 
алады 
деген 
кемшіліктің алдын алу 
2.  Мұғалімнің 
инновациялық 
әдістемелік 
шеберлігін 
қалыптастыру 
және 
жетілдіру 

 
Педагогика, 
психология, 
пәнді 
оқыту 
әдістемесіндегі 
инновациялық  мәселенің  басым 
бағыты бойынша  кеңесу 

 
Мектеп 
әкімшілігінің 
инновациялық 
технологияны 
сабақта  пайдаланудың  үлгісін 
көрсетуі 
(мектеп 
басшы–
ларының  ашық  сабақтарына 
қатысу) 

 
Оқыту  мен  тәрбиелеудің 
инновациялық технологиясының 
дидактикалық  мәселесін  шешу 
жолын қарастыру 
 

Жеке  әд–
істемелік 
консуль–
тация 
Пәндік-
әдістемелік 
дайындық 
жағынан 
жіберілген 
кемшілікті қайта 
болдырмау  үшін 
жеке  мұғалімге 
нақты 
әдістемелік 
көмек көрсету 
1.  Жеке 
мұғалімнің 
жұмысында 
жіберілген 
кемшіліктің алдын алу 
2.  Жеке 
мұғалімнің 
инновациялық 
педагогикалық шеберлігін 
қалыптастыру 
және 
жетілдіру 

 
Жеке 
мұғалімнің 
нақты 
әдістемелік  тақырып  бойынша 
инновациялық 
бағдарламасын 
қайта қарау, түзетулер енгізу 

 
Жеке  мұғалімнің  сабағына 
кіргенде жаңа бағыт-бағдар беру 

 
Жеке  мұғалімді  өзі  өткізген 
сабағының, 
тәрбиелік 
іс-
шараның өзіндік дұрыс талдауға 
үйрету 

 
Оқушының 
қабылдауына 
ауыр  соғатын  қиын  тақырыпты 
жеңіл берудің жолын қарастыру 
 
 

Өздігінен 
білімін 
жетілдіру 
Біртұтас 
педагогикалық 
процесті 
жаңаша 
ұйымдастыру 
бойынша 
инновациялық 
білімді 
өз 
бетінше көтеру 
1.  Оқыту  мен  тәрбие–
леу  бойынша  иннова–
циялық 
педагогикалық 
өнімдермен 
 
танысу 
(Интернет желісіне шығу, 
веб-сайт,  инновациялық 
ақпараттар қорын қарау). 
2.  Педагогика, 
психология,  пәнді  оқыту 
әдістемесі 
бойынша 
инновациялық 
электрондық 
өнімді 
қарастыру,  гипермәтінді 
құрастыру, 
жеке 
инновациялық 
веб-сайт 
ашу. 
3.  Мұғалімнің 
инновациялық 
білім 
деңгейін көтеруі 

 
Психологиялық, 
педагогикалық  әдебиеттер  мен 
пәнді оқыту әдістемесі бойынша 
жаңа  электрондық  өн–імдерді 
сұрыптау 

 
Өз  пәні  бойынша  әрбір 
тақырыпқа  арналған  гипермәтін, 
сайттар құрастыру. 

 
Интернет  желісіне  шығу, 
видеосабақтар 
қорын 
қарау, 
арнайы 
инновациялық 
ақпараттық  қор  материалдарын 
іздестіру 

  12-жылдық 
мектеп 
бағдарламасын,  оқу-әдістемелік 
кешендерін қарау, меңгеру. 

 
Компьютерлік, 
мультимедиалық 
технологияларды 
меңгеру, 
ақпараттық  
 
 
 
 


370 
 
 
1-кестенің жалғасы 

 
 
 
4. 
Мұғалімнің 
өзінің 
мәдени 
деңгейін, 
адамгершілік  сапаларын 
жетілдіруі 
сауаттылығын қалыптастыру 

 
Әдеби-көркемдік 
іс-
шараларға 
қатысу: 
театрға, 
музейге, 
концерттерге 
бару, 
спортпен шұғылдану 
 
 

Жеке  
әдістемелік 
тақырып–
пен жмыс 
Әдістемелік 
шеберлікті 
көтеру 
1.  Мұғалім 
жұмысындағы 
мүмкін 
әдістемелік 
кемшіліктердің алдын алу 
2.  Мұғалімнің 
әдістемелік  шеберлігінің 
тиімділігін арттыру 

 
Алынған 
жеке 
тақырып 
бойынша 
дидактикалық 
материал,  әдістемелік  нұсқаулар 
дайындау 

 
Зерттелетін 
тақырыптың 
басым бағыттарын айқындау 

   Зерттелінген 
тақырып 
бойынша  панорамалық  сабақтар 
жүйесінде            шығармашылық 
есеп дайындау 

 
Мұғалімнің 
өз 
іс-
тәжірибесінің 
нәтижесін 
ғылыми-теориялық 
тұрғыдан 
негіздей алуы 
 

Жеке  ғы–
лыми-
зерттеу 
тақырып 
бойынша 
жұмыс 
Мұғалімнің 
ғылыми-зерттеу 
жұмысымен 
айналысуы 
1.  Педагогикалық 
зерттеу әдістерін меңгеру 
2.  Педагогикалық 
эксперименттерді 
ұйымдастыру 
3.  Педагогикалық 
зерттеу 
нәтижелерін 
математикалық-
статистикалық өңдеу 

 
Зерттеу  тақырыбы  бойынша 
психологиялық-педагогикалық 
әдебиеттерді қарастыру 

 
Зерттеу  тақырыбы  бойынша 
тәжірибелі 
мұғалімнің 
іс-
тәжірибесін оқып-үйрену 

 
Зерттеудің 
ғылыми 
болжамын жасау 

 
Зерттеу  тақырыбы  бойынша 
эксперимент  жүргізу 

 
Зерттеу 
жұмысының 
нәтижесін шығару 
 
 
10 
Ғылыми-
әдістемелі
к кеңес 
Мектептің  даму 
бағдарламасына 
сәйкес 
оқушы 
мен 
педагогикалық 
ұжымның 
ғылыми-зерттеу 
жұмысына 
басшылық 
жүргізу 
1.  Мектептің 
құры–
лымдық  бөлімшелерінің 
жұмысын басқару 
2.  Мектептің 
ғылыми-
зерттеу 
жұмысының 
басым 
бағыттарын 
анықтау 
3.  Мектептің 
ғылыми-
зерттеу 
мекемесімен, 
ғылыми-зерттеу 
институтымен, 
жоғары 
педагогикалық 
оқу 
орыны, 
педагог 
кадрлардың 
білімін 
көтеру  

 
Мектептің 
даму 
бағдарламасын  жасау  және  оны 
жүзеге асыру. 

 
Тәжірибелік-экспериметтік 
ғылыми-зерттеу 
жұмысының 
бағытын, жоспарын анықтау 

 
Педагогикалық 
ұжымның 
инновациялық 
даярлығын 
қамтамасыз ету 

 
Педагогикалық 
ұжымды 
тәжірибелік-эксперименттік 
жұмысты  жүргізуге          даярлау 
және қажетті ақпараттық  
 
 


371 
 
1-кестенің жалғасы 


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   438   439   440   441   442   443   444   445   446
©emirsaba.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет